Anders Ekström

49

Gud hade en man, hans namn var Josef

Gud har alltid ett utvalt redskap, på rätt plats och rätt tid, att fullborda sin vilja, sin plan, för var särskild tid. Josef var en av dem.

Publisert: 16. apr 2018

I Ordet om Josef uppenbarar Gud många och stora andliga sanningar för oss. Den första är att Josef är en av de största förebilderna till Jesus, inte endast Jesu liv och gärning när han var på jorden för över två tusen år sedan, utan även Guds verk genom Jesus, mer än tvåtusen år därefter, det blir efter Jesu återkomst till jorden. Josefs bröder blev förvandlade när de fick se Josef sådan han var. De troende skall bli förvandlade när vi får se Jesus sådan han är. Josef regerade över hela Egypten, Jesus skall regera över hela jorden.

En uppenbarelse är att Josef och hans bröder är den ringa men betydelsefulla begynnelsen av Guds egendomsfolk, Israels tolv stammar, en uppenbarelse som sträcker sig mer än tretusen år efter Jesu födelse, det är tusen år efter Jesu återkomst. Då skall det Nya Jerusalem komma ned från himmelen som är uttaget/utvalt ur Israels tolv stammar.

Åter en andliga sanningen som här uppenbaras är att Josef och hans bröder förebildar Jesus och hans bröder, först Jesu bröder efter ”köttet”, det är Juda stam, därefter Jesu bröder efter Anden, det är kvarlevan ur Israels stammar som tror på honom. När Josefs bröder kom till honom i Egypten, då blev hela Israel, (Jakob och hans söner) räddat. När Jesus kommer åter, då skall hela Israel, (Jakob och hans söner, alla 12 stammar, som nu har blivit oräkneliga som sanden i havet och som stjärnorna på himmelen) bli räddade/frälsta, ty så säger Ordet; ”…. och så skall hela bliva frälst.”  Rom. 11:26

Med Josef uppenbarar Gud för oss långt mycket mer om sitt folk Israel än vad som har skett tidigare genom Abraham, Isak och Jakob. Därför, när vi läser om Josef, hans liv och drömmar, så kan det inte bli verkligt stort och levande för oss, om vi inte kan se att Gud i dessa händelser inte endast uppenbarar Josefs liv som en stor förebild till Jesus, utan även se att Josefs liv och gärning handlar om det folk som Gud hade lovat Abraham, Isak och Jakob. Inte vilket folk som helst, ett utvalt folk, Guds egendomsfolk och Guds väg och arbete med detta folk och framför allt Guds förberedelse av detta folk inför de välsignelser som Gud skulle ge det i kommande dagar. Vilket folk kan ”bliva en välsignelse”, om det inte självt först har blivit välsignat?

”Så skall jag göra dig till ett stort folk; jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bliva en välsignelse.” 1Mos.12:2. 

Josef är den stora förebilden, Jesus är den långt större uppfyllelsen. Såsom Josef av Gud blev utvald till att bli både livräddare och konung över den ringa begynnelsen av sitt egendomsfolk Israel, så är Jesus Guds utvalde till att vara både Frälsare och Konung över först och främst Guds folk Israel. Inte endast över det som Jakob sade; ”Mitt folk är allenast en ringa hop; …” 1Mos.34:30, utan över det folk som Gud lovade/visade Abraham;

”Skåda upp till himmelen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sade till honom: Så skall din säd bliva.” 1Mos.15:5.

Om du har läst Guds löften till Abraham, Isak och Jakob och Jakobs välsignelser av först och främst Josef och hans söner Efraim och Manasse, så måste du även ha förstått att dessa löften och förutsägelser är oerhört och ofattbart stora.

Ordet om Josef, hans drömmar, och hans bröder, synes oss på ytan vara endast en vardaglig beskrivning av en, kanske inte vanlig familj, men dock en familjs motgångar och inre stridigheter som en dag fick ett lyckligt slut med familjens överlevnad och återförening i Egypten. Men Ordet om Josef, hans bröder och hans fader (hans moder Rakel, levde inte när detta utspelade sig) är inte endast en historisk skildring av deras liv. Det är först och främst en profetisk uppenbarelse om Jesus, men även om Guds egendomsfolk Israel, en uppenbarelse i miniatyr, vars fullbordan sträcker sig även långt förbi vår tid. 

Josef föddes på 1700-talet före Kristus och han var en ”gosse” när Gud i drömmarna uppenbarade vad som skulle ske med sitt egendomsfolk i kommande tider, vad som skulle ske i det jordiska, det naturliga, (kärvarna) och vad som skulle ske i det himmelska, det andliga, (stjärnorna)

Josef kom till Egypten omkr. 1730 före Kristus och han var, såsom Jesus, trettio år gammal när han begynte sitt verk, (Guds verk genom honom) 1Mos.41:46. Den första uppfyllelsen av drömmen om kärvarna skedde därför minst sju år senare, när de sju ymniga åren var till ända och Josefs bröder kom till Egypten och böjde sig inför honom.

Vilket folk på jorden är det som har hört Herrens, sin Guds, röst? Det är det folk som har blivit välsignade med all den välsignelse som Gud hade lovat till Abraham, Isak, Jakob, och märk väl att Josef, som fick förstfödslorätten efter Jakob, fick de allra största välsignelserna av dem alla;

”Din faders välsignelser nå högt, högre än mina förfäders välsignelser, de nå upp till de eviga höjdernas härlighet. …”

Vilken härlighet är det? Finns det någon högre härlighet än den som Fadern har givit åt sin älskade son, Jesus?

”Och den härlighet, som du har givit åt mig, den har jag givit åt dem, för att de skola vara ett, såsom vi äro ett…” Joh.17:22.

Josef var den, som likt Jesus, hade utgivit sig själv och blivit skild från sina bröder. Dessa välsignelser tillföll även Josefs söner, Efraim och Manasse, ty Josef förebildar Jesus och i Jesus är vi välsignade; ”… med all den himmelska världens andliga välsignelse,…” Ef.1:3.

Har du tänkt på att med dessa två söner så begynte Gud att göra något alldeles nytt?  Abrahams två söner, Ismael och Isak, Isaks två söner, Esau och Jakob. Jakobs söner, Josef och hans bröder. Av Abrahams, Isaks och Jakobs söner, så var det endast en som blev välsignad, den yngre. Vad var det som Gud hade gjort alldeles nytt med Josefs två söner, och varför? Josefs båda söner blev välsignade, inte av sin fader Josef, men utav Jakob, ty Jakob sade; ”Dina båda söner, som äro födda åt dig i Egyptens land, innan jag kom hit till dig i Egypten, de skola nu vara mina; …” 1Mos.48:5.  Varför skulle de nu bli Jakobs barn?

Jakob är här en förebild till Fadern och Josef till Sonen och detta är en förebild i det naturliga till det andliga. Ty en dag skulle Jesus säga;

”Jag beder för dem; det är icke för världen jag beder, utan för dem som du har givit åt mig, ty de äro dina …” Joh.17:9.

Varför skulle båda Josefs söner bli välsignade när så ej hade skett tidigare? Josefs två söner hade han fått i Egypten, det förebildar, i världen. Det förebildar i sin tur Jesus och de barn som Gud har givit honom i världen;

”Se, här äro jag och barnen, som Gud har givit mig.” Hebr.2:13.

Och av de barnen blir alla välsignade; ”, ty de har;

”… blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud.” Joh.1:13.

Ismael och Isak var inte ett, Esau och Jakob var inte ett, bröderna och Josef var inte ett, men Manasse och Efraim var ett, ty de var Josefs söner och de förebildar de barn som Gud har givit Jesus här i världen och av de barnen blir; ”… alla ären I ett i Kristus Jesus.” Gal.3:28.

När Jakob välsignade Efraim och Manasse, då lade han sina händer korsvis över dem. De folk som skulle komma genom dessa två söner skulle bli ett korsmärkt folk, de skulle bli de folk på jorden som först och störst skulle tro på och ta emot frälsningen genom Jesu Kristi kors och de skulle bli de folk på jorden som först och störst skulle komma att sprida korsets budskap till jordens ändar, ty de är de folk på jorden som har blivit först och störst välsignade.

En dag stod Jesus där mitt ibland ett gensträvigt folk och talar om sig som den gode herden. Och så säger han till dem som inte ville lyssna, (Juda fårahus),  dessa ord, som är en underbar bekräftelse på att Herren hade inte glömt sitt ord genom Mose mun, 1300 år tidigare;

(”Om du hör Herrens, din Guds, röst, så att du håller alla hans bud, som jag idag giver dig, och gör efter dem, så skall Herren, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden.” 5Mos.28:1), 

”Jag har ock andra får, som icke höra till detta fårahus; också dem måste jag draga till mig, och de skola lyssna till min röst. …” Joh.10:16. Det är Israels fårahus, de tio förlorade stammarna, som har lyssnat till Jesu röst, och det är dessa Israels folk som har blivit välsignat utöver alla folk på jorden, både i det naturliga (kärvarna) och i det andliga (stjärnorna, himlaljus i världen, Fil.2:15).

Och såsom Josefs bröder i miniatyr uppfyllde drömmen om kärvarna när de pga. hungersnöden kom till Josef i Egypten, så uppfylldes denna dröm i långt, långt mycket större skala, när de folk från Israels övriga stammar kom i miljontals från hungersnöd och andligt förtryck i Västeuropa och Skandinavien till Amerika, (kom till Josef/Efraim), företrädesvis under 1700 – 1800 o. början av 1900-talet.

Kan du se det ofattbart och oändligt stora i Guds handlande med sitt Israel? Ettusensjuhundra år före Kristus sker den första uppfyllelsen, i miniatyr, av drömmen om kärvarna. Ettusensjuhundra år efter Kristus begynner den långt större uppfyllelsen att ske.

 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Vil da dette du skriver i ditt innlegg få noe å si for hvordan vi leser de 4 evangeliene?

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Josef ja...

Publisert 11 måneder siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
En uppenbarelse är att Josef och hans bröder är den ringa men betydelsefulla begynnelsen av Guds egendomsfolk, Israels tolv stammar, en uppenbarelse som sträcker sig mer än tretusen år efter Jesu födelse, det är tusen år efter Jesu återkomst. Då skall det Nya Jerusalem komma ned från himmelen som är uttaget/utvalt ur Israels tolv stammar.

Det var vel han som brødrene kastet i brønnen og overlot til noen kjøpmenn fra Midjam? Og han som hadde slike merkelige drømmer om fremtiden? At månen og 11 stjerner skulle bøye seg for ham. 

Ja, så det er nok riktig som du antyder, et eiendomsfolk av nomader, et folk uten land. (2 Kor 5,6-8) Jonas Gardell skriver så fint angående dette...

Kommentar #3

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Vil da dette du skriver i ditt innlegg få noe å si for hvordan vi leser de 4 evangeliene?

Vänligen, kan du förtydliga din fråga, jag förstår den inte riktigt.


Kommentar #4

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Anders Ekstrøm

Publisert 11 måneder siden

Siste kontakt mellom oss var under innlegget "Har du sett ulven?" Jeg har nå avsluttet mine kommentarer på den tråden. Du trenger heller ikke lese noen av mine kommentarer der. Synes det du skrev om "de to kveer" var interessant. 

Jeg kan kanskje selv  i dette innlegget ditt ta opp det jeg ønsker svar på om "de to kveer", men det blir ikke i dag (19.april), så bare ikke les noen av mine kommentarer på "Har du sett ulven?". 

Tar kontakt med deg igjen under dette innlegget.

Kommentar #5

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Anders Ekstrøm

Publisert 11 måneder siden

Dette innlegget ditt virker svært interessant. I rom 11, 26 er jo Jakob nevnt i forbindelse med at HELE Israel skal bli frelst, slik du skriver her.

Takker også for dine kommentarer til meg i innlegget "Ser du ulven?" Det du skriver virker logisk.

Din opplysning til meg om at Bibelen er paktens var svært nyttig for meg, og tror jeg forstår litt av det nå.

I sum må alt du skriver få konsekvenser for hvordan vi forstår Guds frelsesplan og Guds ord, ikke minst NT, og hva Den Gamle og Den NYE Pakt er.

Jeg tror vi må skille mellom Juda hus og Israel, hvis jeg forstår deg rett. I Apostel-gjerningene kap. 1 sier jo Peter  nevnes jo "riket for Israel" (v. 6), "isralittiske menn" v. 22 og "jødiske menn" (v. 5).

I tillegg brukes i NT "mine brødre" (også av Paulus), "jøde", "greker" og "hedninger".  Dette blir jo totalt oversett av mange. Jeg kan heller ikke forstå at "greker=hedning" slik jeg  og mange har trodd. Alt dette må jo være viktige opplysninger vi ikke bare kan la være å forholde oss til. Ikke rart det er mye forvirring om Guds ord.

Jeg må ha litt tid på meg til dette du skriver her i innlegget ditt og til dine to andre kommentarer til meg, det er helt nytt for meg. Men kommer garantert tilbake til deg med eventuelle spørsmål (frågor). Dette kan gi meg en helt ny forståelse av Bibelen og svar på alle de tilsynelatende "motsigelser" vi finner der, tror jeg.  

Kan du nå bare svare på, hvem er så "grekerne" ("jøde først og så greker")?

 

Kommentar #6

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

og

Publisert 11 måneder siden

i profetiene står det jo at det skal forkynnes for "alle folkeslag" (de beskrives altså ikke som hendinger). Er du enig i det?

Kommentar #7

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Dette kan gi meg en helt ny forståelse av Bibelen og svar på alle de tilsynelatende "motsigelser" vi finner der, tror jeg.  

Kan du nå bare svare på, hvem er så "grekerne" ("jøde først og så greker")?

Ja, Bibeln blir en ny och levande bok när Gud genom den Helige Ande ger oss nåd att se och förstå hur ofattbart stort det profetiska Ordet över Josef och hans söner, Efraim och Manasse, är.

Ordet grek såsom i Rom. 1:16 m.fl; ”… först och främst för juden, så ock för greken.”, är ett ord som jag inte har tänkt så mycket på, men fick anledning att göra det nu efter din fråga. Ordet i Joh. 7:35 är intressant i detta sammanhang; ”Då sade judarna till varandra: Vart tänker denne gå, eftersom vi icke skola kunna finna honom? Månne han tänker gå till dem som bo kringspridda bland grekerna? Tänker han då undervisa grekerna?”

Enligt min förståelse nu, så är ”grekerna” i dessa ord, (”först och främst juden, så ock för greken”) de samma som grekerna i Joh. 7:35, mao. det grekiska folket, men att grekerna i dessa ord symboliserar hedningarna. Jag kan ha fel, men det är min förståelse så här långt.

Min tro och övertygelse är att dem som bodde, ”kringspridda bland grekerna”, var de förlorade fåren av Israels hus och som Jesus uppmanade de sina att gå till;

”Ställen icke eder färd till hedningarna och gån icke in i någon samaritisk stad, utan gån hellre till de förlorade fåren av Israels hus.” Matt. 10:5-6. (Dessa är det som blev förlorade efter konung Salomos död, beskrivet i 1Kon. 12:19.)

Kommentar #8

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
i profetiene står det jo at det skal forkynnes for "alle folkeslag" (de beskrives altså ikke som hendinger). Er du enig i det?

Vilken/vilka profetier syftar du på här?

Kommentar #9

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Takk for din kommentar om "grekerne", ser ikke bort fra at jeg kan bli enig med deg her, men jeg trenger tid på dette. 

Til ditt spørsmål i kommentar 8 om hvilke profetier, så tenker jeg på Abrhams løfte om å arve verden (se Rom. 4, 13, les gjerne vers 10- 18, "mange folkeslag" v.17). Det samme sier jo Jesus i Matt. 5, 5 ("arve jorden"). Jeg vil tro dette gjelder løftet om et 1000-års-rike. Er du enig i det?

Kommentar #10

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Til ditt spørsmål i kommentar 8 om hvilke profetier, så tenker jeg på Abrhams løfte om å arve verden (se Rom. 4, 13, les gjerne vers 10- 18, "mange folkeslag" v.17). Det samme sier jo Jesus i Matt. 5, 5 ("arve jorden"). Jeg vil tro dette gjelder løftet om et 1000-års-rike. Er du enig i det?

"mange folkeslag"  i v. 17 tror jag är de folk som skulle komma efter Jakobs tolv söner, de är alltså inte hedningar. 

Jag har inte tänkt på det i dom banorna, men jag tror att 1000-årsriket kan vara begynnelsen av Rom. 4:13 och Matt. 5:5, men inte slutet, ty efter 1000-årsriket tror jag kommer en ny tid som är förebildat genom jubelåret, då var och en skall återfå sin arvsbesittning, 3Mos. 25:13, en tid då Jesus skall återfå sin arvsbesittning, ty; ".... har han nu på det yttersta av denna tid talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen."  Hebr. 1:2 

Kommentar #11

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Takk for ditt svar.

Akkurat dette med 1000-års-riket og "de siste tider" kan vi jo ha ulike meninger om, etter mitt syn er ikke det et spørsmål som angår vår frelse. Dette riket er jo omtalt som Fredsriket i GT, med nærmest paradisiske tilstander. Kan hende det er "jubelåret"? Men det synes jeg ikke vi skal diskutere.

Men ellers vil jeg prøve å bruke dine opplysninger til meg og summere opp kort, uten bibelhenvisner i første omgang, hvordan jeg så langt forstår Guds frelsesplan  . Det vil ta litt tid, for det er så mye nytt for meg.  Og da vil jeg gjerne få tilbakemelding fra deg på det. Håper det er OK?

Kommentar #12

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Men ellers vil jeg prøve å bruke dine opplysninger til meg og summere opp kort, uten bibelhenvisner i første omgang, hvordan jeg så langt forstår Guds frelsesplan  . Det vil ta litt tid, for det er så mye nytt for meg.  Og da vil jeg gjerne få tilbakemelding fra deg på det. Håper det er OK?

Ja, det är OK.

Kommentar #13

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Jeg synes dette innlegget ditt er godt. 

Har nå lest litt av andre innlegg du har skrevet, og ser vi har svært forskjellig syn. Derfor tror jeg ikke vi vil komme til enighet om jeg skulle legge ut for deg hvordan jeg oppfatter Guds frelsesplan. Så da gjør jeg ikke det. 

Men takk for velvillig kommunikasjon så langt.  

Mest leste siste måned

Ditt ubotferdige hjerte
av
Håvard Nyhus
25 dager siden / 2652 visninger
Uten skam
av
Liv Osnes Dalbakken
13 dager siden / 2507 visninger
Den uønskede debatten
av
Berit Hustad Nilsen
30 dager siden / 2467 visninger
Før døden skiller oss ad
av
Ingrid Nyhus
6 dager siden / 2282 visninger
Monica Mæland, sover du?
av
Linn Slette
29 dager siden / 1902 visninger
Tåkefyrster i skoddeheimen
av
Jarle Mong
rundt 1 måned siden / 1587 visninger
Uttalelsen er et veiskille
av
Gyrid Gunnes
28 dager siden / 1435 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere