Mathias Onsrud

8    5

Utdanningsbistand

Kritisk, analytisk tankegang er nødvendig for utvikling - ikke et uttrykk for nykolonialisme.

Publisert: 16. apr 2018 / 139 visninger.

Anders Breidlids beskrivelse av utdanningssituasjonen i utviklingsland og behovet for kvalitet (VL 13.04.18) kan bifalles. Men at utdanningsbistanden er nykolonialistisk, er jeg uenig i. Den er snarere naiv.

Selv har jeg mange års erfaring fra forskning og undervisning i Afrika. Det typiske er at læring=memorering, gjengivelse uten refleksjon; den mest primitive form for læring. Memoreringsevnen er imponerende. Jeg opplever å få forelesningene gjengitt ordrett. Men når studentene til eksamen får et pasientkasus å bruke kunnskapene på, blir de fortvilet. Praksis kommer etter mange år med teori. Å skille teori fra praksis hemmer utvikling, og er ikke en nykolonialistisk trend.

Blind autoritetstro er en annen faktor. Sjefen har alltid rett. Professors mening er ubestridelig. Personlig fortviler jeg over forventningen om alltid å vite sannheten.

Kunnskap er makt. Utviklingsland har katastrofal mangel på spesialister, og det er stadig ønske om spesialistutdanning. På spørsmålet: Hvilken spesialitet?, er ofte svaret: Samme hva, bare jeg blir spesialist. En får det inntrykk at å få makt, bli ’konge på hau’en’, er viktigst.

En møter også manglende vilje til lære opp andre, eller å akseptere at en annen er blitt flinkere enn en selv. Å innrømme faglig underlegenhet, blir å miste ansikt; det truer egen posisjon. Slike momenter bunner i inngrodde, patriarkalske strukturer. Det samme gjelder problemene jenter møter med å få høyere utdanning og stilling.

Kritisk, analytisk tenkning er den samme verden over. Moderne kunnskapstilegnelse er ikke kulturavhengig, iallfall ikke på nivå over grunnskole/alfabetisering. Å fokusere kun på grunnskole blir kolonialisme! Diagnose og behandling skal ikke påvirkes av at legen vokste opp i en jordhytte. Nye dyrkingsmetoder i jordbruket og økonomisk utvikling krever tilgang på moderne kunnskap. Språket i de globale kunnskapsbasene må læres. “Læringsmiljø tilpasset elevenes lingvistiske og kulturelle bakgrunn” hjelper lite for å komme ut av fattigdom.

 

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Anders Breidlid

13 innlegg  5 kommentarer

Nykolonialisme- igjen

Publisert 7 måneder siden

 

I et svar på min artikkel om utdanningsbistand som et nykolonialistisk prosjekt (13.4) avslører Mathias Onsrud (VL 18.4 og på verdidebatt) nettopp den nykolonialistiske holdningen jeg beskrev. Det er forstemmende at Onsrud beskriver afrikanerne i svært nedsettende, stereotype ordelag: afrikanernes læring består av memorering, gjengivelse uten refleksjon, de har blind autoritetstro, mangler vilje til å lære opp andre, og mangler evne til kritisk analytisk tenkning. Implisitt er det bare vi Vesten som vet hvordan kunnskapstilegnelse skal foregå.

Onsruds verdensbilde og holdninger er et typisk eksempel på en orientalistisk og nykolonialistisk diskurs som baserer seg på en ideologisk og epistemologisk dikotomi mellom Vesten og det globale Sør, mellom vi og de andre der Vesten beskrives som rasjonell, dynamisk, sivilisert, vitenskapelig og progressive mens folk i det globale Sør beskrives som irrasjonelle , overtroiske , underutviklede, usiviliserte, barbariske og statiske. Det var nettopp kolonialismen som fulgte i kjølvannet av denne orientalistiske diskursen og som fungerte som en begrunnelse for erobring og undertrykkelse i det globale Sør. Kolonialismen er neppe noe vi i Vesten har grunn til å være stolte av.

Mitt poeng i artikkelen var at utdanningsbistand fra Vest ofte fungerer som en subtil epistemologisk og ideologisk nykolonisering der en vestlig utdanningsdiskurs overføres ukritisk til landene i det globale sør. En slik overføring er ikke bare ideologisk svært problematisk, men har også svært uheldige pedagogiske konsekvenser fordi innholdet i undervisningen i grunnskolen og videregående skoler er tuftet på en vestlig utdanningsdiskurs som fremmedgjør elevene ved at elevens språklige og kulturelle bakgrunn ikke tas tilstrekkelig hensyn til. Omfattende forskning viser at grunnleggende opplæring som skjer på morsmålet og innenfor en kjent kulturell ramme gir faglig selvtillit og langt bedre resultater enn et fremmed læringsregime gjør. Mange afrikanske studenter som begynner å studere en høyere grad, f.eks. Mastergrad, har nok oftere en dårligere akademisk bakgrunn enn norske studenter, nettopp fordi de har fått en lite adekvat utdanning i grunn- og videregående skole, ofte på grunn av den vestlige, fremmedgjørende utdanningsdiskursen. Min erfaring fra mange års Masterundervisning av afrikanske studenter både hjemme og i mange afrikanske land er at de på ingen måte mangler evne til analytisk tenking og refleksjon, og at de tilegner seg kunnskap på høyt akademisk nivå (men selvsagt varierer nivået slik som blant norske studenter). Ofte mangler de imidlertid i begynnelsen av Masterstudiet intellektuell selvtillit fordi de gjennom sin skolegang er blitt pepret med forestillingen om Vestens intellektuelle overlegenhet og der deres egen kulturelle bakgrunn er blitt snakket ned. Slik er de blitt mentalt kolonisert, og denne mentale koloniseringen fortsetter gjennom mange utdanningsprosjekter fra det globale Nord. Det er betegnende at Olsruds uttalelser bekrefter denne overlegenhetstenkingen som finnes i enkelte bistandskretser, om enn ikke så bevisst og eksplisitt som i Olsruds artikkel.

Svar

Siste innlegg

Debatten og dei gode gjerningane
av
Sofie Braut
rundt 4 timer siden / 138 visninger
2 kommentarer
Prestasjon & relasjon
av
Maria Stensvold Ånonsen
rundt 4 timer siden / 44 visninger
0 kommentarer
Tilsyn med vitnesbyrd
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 174 visninger
1 kommentarer
Gryende helgenkult
av
Caroline Serck-Hanssen
rundt 10 timer siden / 120 visninger
1 kommentarer
Et sprang i tiden
av
Arild Vøllestad
rundt 10 timer siden / 33 visninger
0 kommentarer
En trøstesløs fase
av
Svein Takle
rundt 10 timer siden / 39 visninger
0 kommentarer
Hemmelig synagoge i Metodistkirke
av
Peder Borgen
rundt 10 timer siden / 97 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Debatten og dei gode gjerningane
av
Sofie Braut
rundt 4 timer siden / 138 visninger
2 kommentarer
Prestasjon & relasjon
av
Maria Stensvold Ånonsen
rundt 4 timer siden / 44 visninger
0 kommentarer
Tilsyn med vitnesbyrd
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 174 visninger
1 kommentarer
Gryende helgenkult
av
Caroline Serck-Hanssen
rundt 10 timer siden / 120 visninger
1 kommentarer
Et sprang i tiden
av
Arild Vøllestad
rundt 10 timer siden / 33 visninger
0 kommentarer
En trøstesløs fase
av
Svein Takle
rundt 10 timer siden / 39 visninger
0 kommentarer
Hemmelig synagoge i Metodistkirke
av
Peder Borgen
rundt 10 timer siden / 97 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Johannes Taranger kommenterte på
Hvor ble Satan av?
33 minutter siden / 321 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 1 time siden / 321 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Ingen å miste
rundt 1 time siden / 883 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Ingen å miste
rundt 2 timer siden / 883 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Debatten og dei gode gjerningane
rundt 2 timer siden / 138 visninger
roger Robberstad kommenterte på
Gryende helgenkult
rundt 2 timer siden / 120 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 2 timer siden / 321 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Fredsprisen feirer humanisme i praksis
rundt 2 timer siden / 303 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 3 timer siden / 321 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Debatten og dei gode gjerningane
rundt 3 timer siden / 138 visninger
Raymond Wedø kommenterte på
Tilsyn med vitnesbyrd
rundt 4 timer siden / 174 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Fredsprisen feirer humanisme i praksis
rundt 4 timer siden / 303 visninger
Les flere