Mathias Onsrud

8

Utdanningsbistand

Kritisk, analytisk tankegang er nødvendig for utvikling - ikke et uttrykk for nykolonialisme.

Publisert: 16. apr 2018  /  38 visninger.

Anders Breidlids beskrivelse av utdanningssituasjonen i utviklingsland og behovet for kvalitet (VL 13.04.18) kan bifalles. Men at utdanningsbistanden er nykolonialistisk, er jeg uenig i. Den er snarere naiv.

Selv har jeg mange års erfaring fra forskning og undervisning i Afrika. Det typiske er at læring=memorering, gjengivelse uten refleksjon; den mest primitive form for læring. Memoreringsevnen er imponerende. Jeg opplever å få forelesningene gjengitt ordrett. Men når studentene til eksamen får et pasientkasus å bruke kunnskapene på, blir de fortvilet. Praksis kommer etter mange år med teori. Å skille teori fra praksis hemmer utvikling, og er ikke en nykolonialistisk trend.

Blind autoritetstro er en annen faktor. Sjefen har alltid rett. Professors mening er ubestridelig. Personlig fortviler jeg over forventningen om alltid å vite sannheten.

Kunnskap er makt. Utviklingsland har katastrofal mangel på spesialister, og det er stadig ønske om spesialistutdanning. På spørsmålet: Hvilken spesialitet?, er ofte svaret: Samme hva, bare jeg blir spesialist. En får det inntrykk at å få makt, bli ’konge på hau’en’, er viktigst.

En møter også manglende vilje til lære opp andre, eller å akseptere at en annen er blitt flinkere enn en selv. Å innrømme faglig underlegenhet, blir å miste ansikt; det truer egen posisjon. Slike momenter bunner i inngrodde, patriarkalske strukturer. Det samme gjelder problemene jenter møter med å få høyere utdanning og stilling.

Kritisk, analytisk tenkning er den samme verden over. Moderne kunnskapstilegnelse er ikke kulturavhengig, iallfall ikke på nivå over grunnskole/alfabetisering. Å fokusere kun på grunnskole blir kolonialisme! Diagnose og behandling skal ikke påvirkes av at legen vokste opp i en jordhytte. Nye dyrkingsmetoder i jordbruket og økonomisk utvikling krever tilgang på moderne kunnskap. Språket i de globale kunnskapsbasene må læres. “Læringsmiljø tilpasset elevenes lingvistiske og kulturelle bakgrunn” hjelper lite for å komme ut av fattigdom.

 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anders Breidlid

14 innlegg  5 kommentarer

Nykolonialisme- igjen

Publisert 11 måneder siden

 

I et svar på min artikkel om utdanningsbistand som et nykolonialistisk prosjekt (13.4) avslører Mathias Onsrud (VL 18.4 og på verdidebatt) nettopp den nykolonialistiske holdningen jeg beskrev. Det er forstemmende at Onsrud beskriver afrikanerne i svært nedsettende, stereotype ordelag: afrikanernes læring består av memorering, gjengivelse uten refleksjon, de har blind autoritetstro, mangler vilje til å lære opp andre, og mangler evne til kritisk analytisk tenkning. Implisitt er det bare vi Vesten som vet hvordan kunnskapstilegnelse skal foregå.

Onsruds verdensbilde og holdninger er et typisk eksempel på en orientalistisk og nykolonialistisk diskurs som baserer seg på en ideologisk og epistemologisk dikotomi mellom Vesten og det globale Sør, mellom vi og de andre der Vesten beskrives som rasjonell, dynamisk, sivilisert, vitenskapelig og progressive mens folk i det globale Sør beskrives som irrasjonelle , overtroiske , underutviklede, usiviliserte, barbariske og statiske. Det var nettopp kolonialismen som fulgte i kjølvannet av denne orientalistiske diskursen og som fungerte som en begrunnelse for erobring og undertrykkelse i det globale Sør. Kolonialismen er neppe noe vi i Vesten har grunn til å være stolte av.

Mitt poeng i artikkelen var at utdanningsbistand fra Vest ofte fungerer som en subtil epistemologisk og ideologisk nykolonisering der en vestlig utdanningsdiskurs overføres ukritisk til landene i det globale sør. En slik overføring er ikke bare ideologisk svært problematisk, men har også svært uheldige pedagogiske konsekvenser fordi innholdet i undervisningen i grunnskolen og videregående skoler er tuftet på en vestlig utdanningsdiskurs som fremmedgjør elevene ved at elevens språklige og kulturelle bakgrunn ikke tas tilstrekkelig hensyn til. Omfattende forskning viser at grunnleggende opplæring som skjer på morsmålet og innenfor en kjent kulturell ramme gir faglig selvtillit og langt bedre resultater enn et fremmed læringsregime gjør. Mange afrikanske studenter som begynner å studere en høyere grad, f.eks. Mastergrad, har nok oftere en dårligere akademisk bakgrunn enn norske studenter, nettopp fordi de har fått en lite adekvat utdanning i grunn- og videregående skole, ofte på grunn av den vestlige, fremmedgjørende utdanningsdiskursen. Min erfaring fra mange års Masterundervisning av afrikanske studenter både hjemme og i mange afrikanske land er at de på ingen måte mangler evne til analytisk tenking og refleksjon, og at de tilegner seg kunnskap på høyt akademisk nivå (men selvsagt varierer nivået slik som blant norske studenter). Ofte mangler de imidlertid i begynnelsen av Masterstudiet intellektuell selvtillit fordi de gjennom sin skolegang er blitt pepret med forestillingen om Vestens intellektuelle overlegenhet og der deres egen kulturelle bakgrunn er blitt snakket ned. Slik er de blitt mentalt kolonisert, og denne mentale koloniseringen fortsetter gjennom mange utdanningsprosjekter fra det globale Nord. Det er betegnende at Olsruds uttalelser bekrefter denne overlegenhetstenkingen som finnes i enkelte bistandskretser, om enn ikke så bevisst og eksplisitt som i Olsruds artikkel.

Mest leste siste måned

Ditt ubotferdige hjerte
av
Håvard Nyhus
25 dager siden / 2669 visninger
Uten skam
av
Liv Osnes Dalbakken
14 dager siden / 2517 visninger
Den uønskede debatten
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 1 måned siden / 2486 visninger
Før døden skiller oss ad
av
Ingrid Nyhus
7 dager siden / 2316 visninger
Monica Mæland, sover du?
av
Linn Slette
29 dager siden / 1906 visninger
Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
1 dag siden / 1718 visninger
Tåkefyrster i skoddeheimen
av
Jarle Mong
rundt 1 måned siden / 1600 visninger
Uttalelsen er et veiskille
av
Gyrid Gunnes
28 dager siden / 1446 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere