Kjell Sørsdal

10

Profetisk advarsel om endetiden

Denne profetien ble gitt ved The Elim Bible Institute USA, i 1965 ved Stanley Frodsham. Stanley Frodsham (1882-1969) var en skribent, redaktør og forkynner som tjenestegjorde i pinsebevegelsen i over 60 år. I 30 år var han redaktør for Pentecostal Evangel.

Publisert: 16. apr 2018  /  615 visninger.

Varsel om dom
Med ødeleggende dom vil Jeg komme imot befolkningen i dette landet(USA). Et stort mørke kommer over de land som har hørt evangeliet, men ikke lenger vandrer eller lever i det. Min vrede vil komme over dem. Mørket vil bli så voldsomt, frykten så stor at mennesker vil rope etter døden men ikke finne den. Det vil være langsom død, hungersnød og store katastrofer. Min vrede skal manifestere seg mot all ugudelighet. Den(vreden) skal komme med veldig intensitet. Du har kjent Min kjærlighet og nåde, men du har ikke kjent Min vrede og alvoret i Mine dommer.

Min dommer er det de blir beskrevet som i Ordet, og bør ikke taes lett på. Innse alvoret i mine dommer og Min intense vrede mot all synd i Mitt hus. Mine dommer skal begynne i Mitt hus. For jeg vil rense Mitt hus slik at det ikke skal falle under den samme dom som de ugudelige og deres byer. Før Jeg besøker byene i denne nasjonen (USA) vil jeg begynne med Mitt hus. Når Jeg lar Min vrede kommer over byene i verden så skal mitt folk være adskilt og utskilt. Jeg vil ha et folk uten flekk eller lyte, og de som er blant dem skal bli bevart fra all Min vrede som kommer over ugudelighet og urettferdighet.

Søk meg inderlig
Jeg vil forberede deg til disse dagene, gjennom vanskeligheter slik at du stadig vil vende deg til meg. For når dere har det komfortabelt og enkelt, da søker dere Meg ikke, men dere gleder dere i en velsignelse som ikke varer. Når da velsignelsen taes bort søker dere den ene og den andre veien, men dere kommer ikke til Meg. Jeg viser deg disse ting for at du helhjertet skal søke Meg. Når du søker Meg vil jeg åpenbare skjulte sannheter for deg, og skal bevare deg fra å falle i den tid som ligger foran.

Når du blir forfulgt, trykt ned og avvist av dine brødre da skal du vende deg til Meg av hele ditt hjerte og søke meg for å få tak i det åndelige livet som du så sårt trenger. Når prøvelsene da kommer over deg vil du være i stand til å stå. Mange skal bli kastet hit og dit. Mennesker skal synke ned i dyp fortvilelse fordi det er trøbbel og vanskeligheter overalt hvor de vender seg. For de dager som kommer skal være grusomme og mangle sidestykke i historien.

Når jeg kommer til mitt folk med mektige vekkelser, vil det være for å forberede dem på mørket som ligger foran dem. Med stor herlighet kommer også stort mørke. Min herlighet vil forberede mitt folk på mørket som ligger foran. Jeg vil ved Min Ånd gjøre det mulig for Mitt folk å komme seg helskinnet igjennom. Ta dere i vare så dere ikke blir oppblåste og tror at dere klarer dere selv.

Mange skal bli oppblåste. De tok imot Mitt Ord, men de vek av og fortsatte ikke i det. Salvet Jeg ikke Jehu? Likevel ble ikke Mine ønsker oppfylt i Hans liv. Hør på dem som forkynner, men ikke tenk for store tanker om dem. For mange som Jeg salver mektig med under og tegn, skal bli hovmodige og falle. Dette er ikke Min vilje for dem. Jeg har lagt alt til rette for at de kan bli stående. Jeg kaller mange inn i denne tjenesten, men husk at mange skal falle. De skal være skinnende lys som folk skal glede seg i, men de blir overlistet av forførende ånder og leder mange til frafall.

Forførende ånder
Ta disse ting ytterst alvorlig. For i de siste dager skal forførende ånder lede mange av Mine salvede på ville veier. Mange skal gi etter for diverse lyster og grove synder. Men hvis du søker meg flittig så vil jeg gi deg av Min Ånd. Når en går til høyre og en til venstre, da skal du ikke følge dem men ha dine øyne full og helt på Meg. De kommende dager er de mest farlige, vanskelige og mørke, men det skal også komme en mektig utgytelse av Min Ånd over mange byer, og mange byer skal bli ødelagt. Mitt folk må stadig advares om at disse dager nærmer seg. Mange vil følge forførende ånder og mange forfører allerede Mitt folk.

Det er de som GJØR rettferdighet som ER rettferdige.

Mange glatter over sine synder med teologi og store ord. Men jeg advarer deg. Forførende ånder vil få Mitt folk til å gjøre det onde. Jeg skal salve mange som vil rense mitt folk, for jeg vil ha et hellig folk. Mange skal holde seg til forførende ånder som får dem til å leve etter sine lyster. Du vil se at etter at Jeg har besøkt mitt folk, vil færre og færre vandre på Mine veier. Bli ikke forført. Rettferdighetens vei, er Min vei. Selv om Satan kommer som en lysets engel og gjør mektige tegn og under, så ikke følg ham.

Enhver som gjør mektige tegn og under, men ikke taler om Min rettferdighet er ikke fra Meg. Jeg forteller deg at Jeg vil dømme Mitt hus fordi Jeg vil ha en kirke uten flekk eller lyte. Jeg ønsker å åpne dine øyne og gi deg forstand slik at du ikke skal bli forført, men vandrer i hjertets oppriktighet foran Meg, og at du elsker rettferdighet og hater alt ondt. Se hen til Meg og Jeg vil opplyse dine åndelige øyne om hva som ligger og lurer i mørket, slike ting som ikke kan sees med det menneskelige øyet.

La meg lede deg slik at du gjenkjenner mørkets krefter og får kraft til å bekjempe dem. Det er ikke en kamp mot kjøtt og blod, derfor er det til ingen nytte om du kjemper med kjødelige våpen. Men lar du Meg ta over og lar du Meg føre kampen, da må mørket gi tapt og frihet vil kommet til deg og Mitt folk.

Jeg formaner deg
Jeg formaner deg med stort alvor at du setter deg grundig inn i Skriften. For det er ting som er skrevet i Mitt Ord som i sannhet skal skje i de siste dager. Det skal komme forførere fra Mitt folk i stadig voksende antall som til å begynne med skal tale sannhet for å vinne innpass hos mitt folk. Mitt folk skal undersøke Skriften og si ; ”Hva disse menn sier er sant”. Når de så har vunnet hjertene til Mitt folk, da og KUN DA skal de bringe frem sin vranglære.

Derfor sier Jeg til deg. Gi ikke ditt hjerte til mennesker, og la deg ikke rive med av beundring. For gjennom slike mennesker skal satan få innpass hos Mitt folk. Pass deg for forførere. Tror du at en forfører høylydt vil proklamere åpenbar vranglære? Nei, han vil tale ord om rettferdighet og sannhet, og vil fremstå som en lysets apostel. Han vil proklamere Ordet. Folkets hjerter vil bli vunnet.

Da, når hjertene er vunnet, vil doktriner som strider mot Mitt ord forkynnes, og Mitt folk vil bli forført. Mitt folk vil si; ” Talte han ikke om dette og dette. Undersøkte vi ikke Skriften og fant belegg for det? Da må han være en rettferdighets tjener. Dette som han nå forkynner finner vi ikke i Skriften, men det må være sant fordi hva han tidligere sa fant vi Skriften.”

Bli ikke forført
Bli ikke forført. Forføreren vil først prøve å vinne hjertene til mange og så komme med sine ugudelige doktriner. Du kan ikke bedømme hvem som er av Meg og hvem som ikke er av Meg når de begynner å preke. Men søk meg hele tiden. Når disse doktriner bringes frem skal du ha et vitne i hjertet ditt som viser at de ikke er av Meg.

Frykt ikke, for jeg har advart deg. Mange vil bli forført. Men hvis du vandrer i hellighet og rettferdighet foran Herren, skal dine øyne åpnes og Herren skal beskytte deg. Hvis du hele tiden ser til Meg vil du vite hva som er ugudelige doktriner, og du skal ikke rammes av dem. Hvis ditt hjerte er rett foran Meg vil jeg bevare deg, og hvis du hele tiden ser til Meg vil Jeg holde deg oppe.

Store farer lurer
Rettferdighetens tjenere skal være vise. Deres liv skal samstemme med Mitt Ord, deres lepper skal forkynne det som er rett og det skal ikke være noe kompromiss hos dem. Når en miks av sannhet og løgn kommer skal du vite at han ikke er av Meg. Husk at forføreren først taler sannhet, og deretter løgn. Dette gjør de for å glatte over sine egne synder som de elsker.

Derfor befaler Jeg deg å studere Skriftene nøye vedrørende forførende ånder, for dette er en av de store farer i disse siste dager. Jeg vil at du skal være grunnfestet i Mitt Ord og ikke i menneskers fortreffelighet, slik at du blir stående når de andre faller fra. Jeg vil holde deg på rettferdighetens sti. Ta dere selv i vare og følg ikke etter de forførende ånder som allerede er virksomme. Søk meg flittig når du hører noe du ikke finner belegg for i Skriftene, og Jeg formaner deg igjen, se ikke opp til mennesker, for det er nettopp på den måten at satan vil få tak i og ødelegge mange av Mine tjenere.

Sannhet i dypet av hjertet
Sannhetene som Jeg åpenbarer for deg må bli en del av deg. De må ikke bare bli en opplevelse, men en del av din natur. Er det ikke skrevet at Jeg vil ha sannhet i dypet av hjertet? Det er kun sannheten som er blitt en del av deg som vil holde deg oppe. Mange skal oppleve sannheten, men det hjelper dem ikke om ikke sannheten blir en del av dem. Når mennesker ser på deg vil de ikke se en som bare taler flotte ord, men en som lever et liv som gjenspeiler Min sannhet.

Mange skal falle bort fordi de ikke går på mine veier og ikke har latt Min sannhet bli en del av dem. Jeg viser deg disse ting for å forberede deg, og etter å ha gjort alt Jeg befaler deg , bli stående. Frykt ikke for dagene som ligger foran, men frykt Meg, at du lever et liv som er til behag for Meg. I disse dager renser jeg Min menighet. Den skal være uten flekk og lyte. Jeg vil gjøre et verk blant Mine elskede som ikke er blitt gjort siden denne verden ble grunnlagt. Jeg har vist deg disse ting for at du skal søke Herren flittig av hele ditt hjerte, og være en av dem som vokter Min hjord.

/ / Stanley Frodsham

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Takk for at du delte denne

Publisert 11 måneder siden

Skal studere og prøve den. Anbefaler andre å gjøre det samme.

2 liker  
Kommentar #2

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Eller

Publisert 11 måneder siden
Kjell Sørsdal. Gå til den siterte teksten.
Det er de som GJØR rettferdighet som ER rettferdige.

Gal.2.16

Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger. 17 

3 liker  
Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Nåda?

Publisert 11 måneder siden
Kjell Sørsdal. Gå til den siterte teksten.
Husk at forføreren først taler sannhet, og deretter løgn. Dette gjør de for å glatte over sine egne synder som de elsker.

Er det Stanley Frodsham som har produsert dette? Hvis man skriver ca år 1909 da han begynte sin karriere i pinsebevegelsen og drev den i over 60 år er jo dette en anseelig tjenesteperiode som det burde kreves utmerkelse for.

Jeg kan se at en god del av profetiene er hentet fra Bibelen og omskrevet etter beste egenhendige forståelse om det da ikke er syner som han har fått ovenfra?


Kommentar #4

Geir Wigdel

17 innlegg  2088 kommentarer

Dette er profetier

Publisert 11 måneder siden

slik en kan lese tusenvis av og som til forveksling ligner mye av det som presenteres som oversettelser av tungetale mm i karismatiske forsamlinger. Og mye vil selvsagt slå til fordi det til enhver tid er mye vrangt og forferdelig i verden. Men leder slike banale utgytelser noe sted hen annet enn til dyrkelse av elendighet?

2 liker  
Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Profitt mener du kanskje?

Publisert 11 måneder siden

Ja, det er vel slik det foregår... og så den fordømte fjøra til høna, rart den ikke er blitt helt snau? Rart hva folk tjener penger på egentlig... det skal ikke rare greiene til...

Kommentar #6

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Dette kan jeg ikke tro på.

Publisert 11 måneder siden

Kan heller ikke se at dette har noe belegg i Bibelen. Hvis det skulle ha det, hvor i Bibelen står det da i tilfelle?

Og har ikke Gud gitt oss de profetiene vi trenger?

Hvor står det i Bibelen at det i vår tid skal skal være profeter?

 

2 liker  
Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Åge

Publisert 11 måneder siden

Hvem stiller du spørsmålene til?

Kommentar #8

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er DETTE som er et annet evangelium.

Publisert 11 måneder siden
Kjell Sørsdal. Gå til den siterte teksten.
Min vrede vil komme over dem. Mørket vil bli så voldsomt, frykten så stor at mennesker vil rope etter døden men ikke finne den. Det vil være langsom død, hungersnød og store katastrofer. Min vrede skal manifestere seg mot all ugudelighet. Den(vreden) skal komme med veldig intensitet. Du har kjent Min kjærlighet og nåde, men du har ikke kjent Min vrede og alvoret i Mine dommer.

Elendighet,forbannelser og ren ondskap full av fryktskapende grums er det dette er !
Jeg kan ikke begripe og fatte at det går an å bli så full av bitterhet og hevntanker at man kan skrive sånt som dette !
Og i tillegg påstå at det kommer fra Gud.....

4 liker  
Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

181 innlegg  13478 kommentarer

Overspent tullprat

Publisert 11 måneder siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Dette er profetier Publisert rundt 2 timer siden

slik en kan lese tusenvis av og som til forveksling ligner mye av det som presenteres som oversettelser av tungetale mm i karismatiske forsamlinger. Og mye vil selvsagt slå til fordi det til enhver tid er mye vrangt og forferdelig i verden. Men leder slike banale utgytelser noe sted hen annet enn til dyrkelse av elendighet?

Ja, du har rett. Det har i årevis florert med denslags overspent tullprat - også her i Skandinavia.  På denne nettsiden er noen av disse presentert - bl.a. den "berømte", påståtte profetien av Emanuel Minos om pistolen rettet mot Mo i Rana:

"3 syner"

Slike "profetier" kan alle som har sans for sånt tolke og tilpasse etter eget forgodtbefinnende. En arv fra Nostradamus?

3 liker  
Kommentar #10

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Tja...si det.

Kommentar #11

Kjell Sørsdal

10 innlegg  29 kommentarer

Test alt

Publisert 11 måneder siden

Ja jeg har funnet det i takt med Guds Ord. Alle må selvfølgelig teste det på samme måte :) - det er en befaling fra Jesus.

Kommentar #12

Kjell Sørsdal

10 innlegg  29 kommentarer

Les Skriften nøye

Publisert 11 måneder siden

1Joh 3:7:

Mine barn, la ikke noen forføre dere! Den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom Han er rettferdig.

1 liker  
Kommentar #13

Kjell Sørsdal

10 innlegg  29 kommentarer

Test alt

Publisert 11 måneder siden

Du får selv teste dette om det stemmer med Ordet

1 liker  
Kommentar #14

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Kan heller ikke se at dette har noe belegg i Bibelen. Hvis det skulle ha det, hvor i Bibelen står det da i tilfelle?

Og har ikke Gud gitt oss de profetiene vi trenger?

Hvor står det i Bibelen at det i vår tid skal skal være profeter?

Ut fra din konklusjon vil det ikke være åpenbaring i vår tid: Amos 3

"7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene."

Hvis Guds tjenere ikke lenger profeterer, hvem er da vi som tolker skriftene? Er vi ikke i behov av Guds lønnlige råd lenger?

1 liker  
Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Selvsagt

Publisert 11 måneder siden
Kjell Sørsdal. Gå til den siterte teksten.
Du får selv teste dette om det stemmer med Ordet

Men hvordan tester man ut noe andre har tolket ut fra Bibelen? 

(Sitat: Med ødeleggende dom vil Jeg komme imot befolkningen i dette landet(USA). Et stort mørke kommer over de land som har hørt evangeliet, men ikke lenger vandrer eller lever i det.)

Hvor er USA nevnt i Bibelen? I 1.Mos.3 er det uoverensstemmelser mellom Slangen og Kvinnen hvor Gud setter agendaen for fremtiden: Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og  hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme  dens hæl. (Fortropp og baktropp -Joel 2.20)

Men at dette skal vise til USA, er omtrent som å beskylde Roma for å være Babylon. 

2 liker  
Kommentar #16

Benito FAUVEL

31 innlegg  10 kommentarer

Veien vises for den som vil se...

Publisert 11 måneder siden

Om jeg er alene med å se slike, vet ikke jeg, men jeg har en sterk lysende prikk foran øynene, om jeg lukker de eller ikke, står det noe som plutselig er der, uten at jeg kontrollerer den. Det er på størrelsen av noe som en millimeter, rund og mørk materie,men som lyser helt innerst og så sterkt at jeg bare ser den.Ja, en slags mini sol. Det står ikke den der hver dag, på en måte hvor man ser skilt langs veien. Man har ikke hele tiden skilter langs veien, men det er noe man ikke vet der ute. Det hjelper meg i hvert fall å fortsette å tro på at noen styrer verden på måter at alle går dit han/hun/hen/ den vil. Så når rundingen lyser, da vet jeg at jeg er på veien. Om jeg er på riktig kurs, det er vanskelig å si, men jeg går jo mot slutten, som alle her. Men veien vises for den som vil se. Og det en må se er at verden er i stor forandring. For eksempel, vet jeg at mennesker driver på et eller annet så stort at til og med Kloden reagerer. Jeg snakker om jordskjelvet som skjedde i Afrika forrige uke. Så stort ble det at det ble omtalt som om man skulle få en ny kontinent. Men igjen som må en tro på at det er profetisk, og det er nettopp mange der ute som fremdeles synger for vulkaner fordi de tror at de er guder, så teknologien er ikke akkurat det store temaet i mange land. Andre er ikke kjent med Michael Jackson. Så veien mellom folkeslag er lang, en kan lure når alle får el-bil, telefon eller om man har gått for langt i troen at livet blir lettere med å lage en internt verden. Greit å kunne kommunisere raskere, men det er ikke veien for å være alle enige i alt man kan, vet, husker og lærer. Så når jeg leser dere, så synes jeg merkelig at dere tar Bibelen for gitt. Bibelen er en sammensurium av nyheter, på samme måte som vi har dagens nyheter. Man har seriøse nyheter selv med Se og Hør, men den er ikke akkurat det man tenker på når det gjelder om å vite hva sannheten er. Så man ser på VG, Aftenposten, og hva sier lokale aviser ? Slik ser jeg Bibelen når den forteller hvor vi skal hen. Utrolig, og en må lette selv, alene i ørkenen. Kanskje får en vite sannheten, men sikkert ikke alt sammen, for ellers hadde ikke vedkommende blitt mennesker. Når det gjelder mennesker, så er de kun på besøk. De eier ingenting, men de står der. Vi trenger da hverandre, og tiden kommer hvor man får vite litt mer, men Gud er jo fremdeles langt unna oss, av en god grunn. Han/hun/hen/den ønsker å se at vi kan gå alene som spedbarn. Men jeg er interessert i mest hvorfor enn hvordan. Ja, hvorfor må vi da gå en vei ingen vet om, ingen ser, og ingen forstår ? Jeg bare håper at det er verdt hele bryet. Spennende er det å ikke vite, men det er ofte irriterende. Så profetier er små steiner som er langs veien. En må slutte å tulle om slik språk, for de er som drømmer. Drømmer bærer budskap, men ofte, så er vi der å bare le av de. Man vet ikke hva man skal se etter.    

Kommentar #17

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Inspirerende

Publisert 11 måneder siden

Underlig å lese. Takk at du delte dette. 

Det forekommer meg at de advarsler som fremkommer er de samme som omtales i Bibelen. Det samme gjelder påleggene. 

At Guds vredesbeger skal tømmes ut over de ugudelige, stemmer. At nærhet til Gud og hans ord er viktig for ikke å fare vill, stemmer også med Bibelen.

3 liker  
Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Hele innlegget er jo en mix?

Publisert 11 måneder siden
Kjell Sørsdal. Gå til den siterte teksten.

Når en miks av sannhet og løgn kommer skal du vite at han ikke er av Meg. Husk at forføreren først taler sannhet, og deretter løgn. Dette gjør de for å glatte over sine egne synder som de elsker.

Derfor befaler Jeg deg å studere Skriftene nøye vedrørende forførende ånder, for dette er en av de store farer i disse siste dager.

Allikevel kan man ikke påstå at den "fastsatte tid" er nå...???

Det er og har alltid vært, og vil være en miks av sannhet og løgn - inntil  Joh 16,13: Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme.

Når forføreren er nevnt her regner jeg med at det er fortapelsens sønn det snakkes om her? Også kalt den lovløse og nevnes mange steder, som hos 2.Tess.2.3f.:

La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud.  (Matt 24,15 viser til Dan 9,26-27)

Foreløpig er det bare spredte tilfeller av vrangforestillinger om paver og ditto hærførere som er nevnt kanskje som vikariater - inntil stillingen er fullt besatt og nevnes best hos Dan.11.36: 

Kongen skal gjøre som han vil, opphøye seg og gjøre seg større enn alle guder. Mot Gud over gudene taler han uhørte ord. Han har lykken med seg inntil vreden tar slutt. For det som er fastsatt, må skje.

Så disse forførende åndene kan man studere ut fra tekstene i Bibelen, men det er ingenting å rapportere sånn umiddelbart, for Daniel nevner noe om en fastsatt tid, og at den ennå ikke er kommet (v27-29 og 35) - Og alt etter hva jeg kan se er forføreren en løgner fra første stund; Begge kongene har onde hensikter. De sitter ved samme bord og lyver. Men det skal ikke lykkes, for enden kommer først til fastsatt tid...

Så det hjelper liksom ikke at noen tolker skriften og mikser inn noe av sin egen oppfatning om det som skal skje. Den har satt opp sin egen prioriteringsliste, men hvem skulle tro det? En turban skulle kunne være greit å bruke i slike perioder?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere