T 0

14

9. April vil aldri skje igjen!

«Historien gjentar seg aldri» var en påstand vi fikk høre om og om igjen da jeg studerte Historie ved gamle Agder Distriktshøgskole i 1993. Derfor kan vi trygt konstatere at det som skjedde 9. April 1940 aldri vil skje igjen!

Publisert: 16. apr 2018  /  281 visninger.

Historien gjentar seg ikke, men den rimer

Den Amerikanske forfatteren Mark Twain, mest kjent for sine fortellinger om Tom Sawyer og Huckleberry Finn, var en vis mann. Også han innså at historien aldri gjentar seg, men samtidig påpekte han at visse repetitive mønstre, visse hendelsesforløp og fenomener til stadighet dukker opp i Historien med jevne mellomrom. «History never repeats itself, but it rhymes» ble en setning som Twain benyttet for å beskrive dette fenomenet med mønstre som det kan se ut som gjentar seg, eller materialiserer seg, til ulike tider. Der hvor noe har skjedd tidligere, der har noe av det samme en tendens til å skje igjen. Er man religiøs eller tror på en åndelig dimensjon vil man kanskje si at det finnes en «ånd» av noe på bestemte steder eller plasser.

   Når Titanic ble bygget på begynnelsen av 1900-tallet var man overbevist om at alle de store skipsforlisenes tid var forbi, men skipsforlis skjer stadig vekk. Første Verdenskrig skulle være «den endelige krigen», den siste store krigen som skulle avslutte alle kriger. «The war to end all wars» ble et navn på, en betegnelse på selve krigen.

   Vi vet alle hva som skjedde; Historien gjentok seg ikke, men den rimte, og i 1939 braket det løs på nytt. Nå har vi nytt godt av 73 år med fred og fremgang i Norge, og vi har rukket å bli makelige, sløve og historieløse når det gjelder vår forsvarsevne.

    I dag besøkte jeg og den lille sønnen min de gamle kanonstillingene på Odderøya i Kristiansand som var i kamp tidlig på morgenen den 9. april 1940. I dag finnes det ikke en eneste kanon på Odderøya, og knapt nok en eneste soldat igjen på hele Sørlandet.

Hvorfor må et mulig angrep på Norge nødvendigvis komme helt i nord?

For en etter en har de blitt lagt ned alle sammen. Alle forsvarsverkene og militærbasene på Sørlandet har blitt lagt ned i tur og orden; Odderøya fort i 1992, Gimlemoen i 1995, Evjemoen og Marvika i 2002. Jeg husker godt alle disse militærbasene fra min barndom og ungdom. Jeg husker da jeg gikk gjennom den voktede porten på Gimlemoen i mai 1990 for å øve med Forsvarets Distriktsmusikkorps Sørlandet som jeg skulle spille med på 17 mai. En liten, men viktig del av Forvaret som, tragisk nok, for lengst er lagt ned. Jeg husker da jeg var kjøkkenhjelp på Befalsmessa på Odderøya under arbeidsuka i 9. klasse i 1985, og at jeg sto på kjøkkenet og rørte i lapskausen og kjøttkakene til de mange offiserene på Odderøya fort mens "Forever young" ble spilt på radioen.

   De hovedansvarlige for at det ikke lenger er noe Forsvar i Kristiansand er først og fremst de som var statsministere da disse militærbasene ble lagt ned; Gro Harlem Brundtland i 1992 og 1995, og Kjell Magne Bondevik i 2002. Kanskje fremtidige generasjoner av nordmenn vil huske dem for nettopp dette, - at det var disse regjeringssjefene som la ned alt av forsvar her i sør? Nei, forresten! I 2017 klarte Erna Solberg å legge ned Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik, den aller siste resten av forsvar i vårt distrikt. Er dette en ting hun vil bli husket for? For hvorfor er det slik at et fremtidig mulig angrep på Norge, en ny krenkelse av Norges suverenitet nødvendigvis må komme helt i nord?

Hybridsoldater og hybridkrigføring

En ny krig blir aldri lik den forrige krigen. Første Verdenskrig er et godt eksempel på hvordan befalet ikke hadde forstått at den teknologiske utviklingen hadde forandret verden. 1800-tallets taktikker mot 1900-tallets teknologi ble en stor fiasko; kavaleri-angrep mot maskingeværer, stormangrep fra skyttergraver mot befestede stillinger. Bruk av kjemiske våpen som sennepsgass og klorgass gjorde infanteriet ineffektivt og soldatenes fremrykkinger vanskelige. 1800-tallets taktikker fungerte ikke lenger, og soldaten var ikke lenger en gentlemen i fancy uniformer.

   Da Russland annekterte Krimhalvøya i 2014 fikk vi se noe nytt; Soldater i kamuflasjeklær uten noe nasjonalt flagg eller symbol på venstre skulder. Hvem var disse soldatene og under hvem sin kommando var de? Vil hybridsoldater være det som kommer til å kjennetegne den neste krigen? En soldat som er en slags mellomting mellom en back-packer eller turist, og en soldat? Gjerne i sivile klær, gjerne med joggesko og badebukse i bagasjen, men som også har moderne våpen og ammunisjon med seg til Norge. Og ikke minst: med et oppdrag fra en fremmed makt. Hva med fremmede soldater som har fått ordre om å operere to og to, eller i små grupper, og som sprer seg ut over store geografiske områder? Soldater som bruker sivile klær som «kamuflasje» og som blander seg med sivilbefolkningen for å unngå å bli angrepet med fly? Som annekterer våre personbiler og busser og reiser av sted i disse for å utføre sine ulike oppdrag? Hybridsoldater som bruker google maps, mobiltelefonens GPS og internett for å utføre ordrene sine?

   Vårt bilde av hvordan et angrep eller en invasjon skal foregå er et bilde som stammer fra Andre Verdenskrig, fra den forrige store krigen; Vi ser for oss uniformerte soldater som stormer opp på strendene i Normandie, eller store krigsskip blir senket i Oslofjorden. Men det mentale bildet vi mennesker har av hvordan noe kommer til å skje, stemmer nesten aldri med hvordan ting faktisk skjer.

«Å skal de her - å gjør?»

«Å skal de her - å gjør?» Slik var responsen blant store deler av Kristiansands befolkning på nyåret 1940, da militæret fikk beskjed om å mobilisere på grunn av Krigen. På sin særegne, brautende måte var det mange kristiansandere som latterliggjorde de som mente det var lurt å mobilisere. De ble kalt for «krigshissere» og de ble beskyldt for å spre frykt og «skremselspropaganda» blant byens befolkning. For mange kristiansandere var det helt umulig å forestille seg at byen deres ville bli angrepet, hjernene dere aksepterte rett og slett ikke den tanken. 150 år med fred hadde satt sitt preg på kulturen og mentaliteten i byen, for det hadde ikke vært krig i landsdelen siden Napoleonskrigene, og selv da var det ikke kommet noen invasjon.

 Skal vi finne oss i at det ikke finnes noe forsvar i Sør?

I forbindelse med skolevalgene høsten 2015 var det en politiker som stilte følgende spørsmål til elevene ved en videregående skole; Finner dere dere virkelig i at det ikke finnes noe forsvar på Sørlandet? Elevene responderte ikke. Det virket ikke som om dette spørsmålet var noe de hadde tenkt på eller reflektert over i det hele tatt. Det meste av den militære virksomheten på Sørlandet ble jo lagt ned når disse elevene bare var et par år gamle, så det å være uten forsvaret på Sørlandet var en helt naturlig ting for dem. Men er det per dags dato riktig og forsvarlig at Sørlandet skal være den eneste landsdelen uten et eget forsvar?

Jeg mener at det ikke er riktig, og derfor har jeg startet en underskriftskampanje for å få Forsvaret tilbake til Sørlandet. Jeg håper du vil skrive under på denne. Noe eller litt nærvær av forsvaret på Sørlandet må da være bedre enn ingenting?

Underskriftskampanjen finner du her: http://www.underskrift.no/vis/7208

Vi kan godt legge ned Brannvesenet også. Det går helt fint! Helt til det begynner å brenne.

 

 

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

T 0

14 innlegg  121 kommentarer

Er det ingen som mener noe?

Publisert 11 måneder siden

Er det ingen på verdidebatt.no som har noen tanker eller meninger om dette?

2 liker  
Kommentar #2

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Godt du sier i fra

Publisert 11 måneder siden

Enten er folk enige eller så er de likegyldige. Debatt blir det først når du tråkker på noen tær.

Hjemme hos oss snakker vi mye om dette. Hvor veigt forsvaret er og hvor uvillige politikerne er til å se realiteten i øynene. Det politiske klimaet globalt har endret seg radikalt de siste 2-3 årene uten at det blir fanget opp av politikerne. 

Det er ikke pengene det står på. Vi burde ha nok. Problemet er at politikerne ikke vil og forsvaret ikke evner. Det må en transformasjon til både politisk og fagmilitært. Den kommer når det smeller - men da er det selvsagt for sent.

2 liker  
Kommentar #3

T 0

14 innlegg  121 kommentarer

En bataljon på sørlandet

Publisert 11 måneder siden

Jeg har et konkret forslag; En bataljon fra Hæren med base på Sørlandet. Det må vel Norge ha råd til? Å ha det meste av forsvaret i nord, men så godt som ingenting i sør, er omtrent som å låse hovedinngangen om kvelden, men la bakdøra stå ulåst!

2 liker  
Kommentar #4

T 0

14 innlegg  121 kommentarer

Takk Kjetil Mæhle

Publisert 11 måneder siden

Takk for støtte! Det er skremmende å se at politikerne er ennå mindre villige nå, enn i 1939..

Ingen fly, våpensystemer og teknologi kan erstatte den grunnleggende enheten i forsvaret; fotsoldaten. Infanteriet vil være den eneste fornuftige responsen mot hybridsoldater som ankommer havner i tettbygde urbane strøk.

3 liker  
Kommentar #5

T 0

14 innlegg  121 kommentarer

Ikke nødvendigvis atomangrep

Publisert 11 måneder siden

Mange nordmenn tenker at dersom det blir krig så må det bli atomkrig. At konvensjonell krigføring er utgått på dato. Men se hva som skjedde på Krim-halvøya og hva som skjer i Øst-Ukraina? Her ser vi krikføring i den motsatte enden av skalaen: hybridsoldater, hybridkrigføring, lavintensitets og lavkostnadskrigføring, for å bruke noen litt klønete uttrykk.

2 liker  
Kommentar #6

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Forsvar i forfall.

Publisert 11 måneder siden
T 0. Gå til den siterte teksten.
Er det ingen på verdidebatt.no som har noen tanker eller meninger om dette?

Men det har vi , vi har tanker om det men forsvaret har gått over til å bli den reneste molbohistorie - og det tar tid å gå i gjennom alle merkverdigheter.

Alle har fått med seg historien om fregattene til Sjøforsvaret , de kunne ikke bygges i Norge , prisutviklingen og til slutt finalen hvor det ikke er folk til å bemanne skipene - og man forsøkte å leie noen ut til andre land !

Det som sitter igjen er hvordan de folkevalgte umuliggjorde at norske verft skulle få kontrakten , dvs norske arbeidsplasser og vedlikehold av kompetanse/erfaring på denne type skip. 

Husker det var stor trafikk av embedsmenn opp og ned til verftet i Spania for å se hvordan byggingen forløp med finale chartret fly fullt av kompetente byråkrater og forsvarsministeren i et eget privatfly ned for å feire den første levering - med DEN prislappen. 

 https://www.aftenposten.no/norge/i/zoOMw/Etter-fredagens-horing-om-fregatt-skandalen-Kanskje-burde-Stortinget-vart-involvert

Og nettopp , "Aldri mer ..." forteller om verdens dyreste delelager for fregatter :

 https://www.aldrimer.no/fregattene-verdens-dyreste-delelager/

Leken i politikken har konsekvenser - hundrevis av norske arbeidsplasser , lurer på om politikerne ser noen sammenheng mellom verdiskapende arbeide og deres egne lønninger og goder ?

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/QlRX4W/norske-verftsarbeidere-foeler-seg-sviktet

 Da storsalget av Forsvarets eiendommer startet kunne en politiker fortelle oss imponerte velgere at " Norge vil ikke bli angrepet de første 20 årene!" How do we know that ?

La oss ta en titt innom salg av Forsvarets eiendommer. Såvidt jeg husker strevet Riksrevisjonen med å få tall ut omkring salget i flere år. Man solgte eiendommer for NOK 1.6 milliarder  hvor omkostningene/utgiftene skulle være ca NOK 800 millioner. Hvilket er halve salgssummen ! Riksrevisjonen og mange andre lurer på hvordan dette gikk til.

La oss se på salget av marinebasen Olavsvern , betalt av USA og kostet milliarder - solgt for noen millioner til en lokal størrelse osv :

Her har norske politikere virkelig gjort inntrykk på media og lesere over hele verden :

 https://qz.com/376743/how-norway-lost-control-of-its-own-secret-500-million-arctic-navy-base/

Politikerne solgte tydeligvis et anlegg til US$ 500.000.000  (NOK ca 4.2 milliarder i daværende pengeverdi!) som det fremdeles er behov for i NATO-sammenheng. 

 https://thebarentsobserver.com/en/security/2016/07/report-encourages-norway-reopen-olavsvern-submarine-support-base

 http://www.newsinenglish.no/2016/08/19/call-goes-out-to-reopen-sub-base/

No joking matter :

https://sputniknews.com/europe/201503211019823423/

Såvidt jeg husker er avtalen slik at Tyskland har hovedtyngden av forsvaret av Sør-Norge  , og norske styker  skal konsentreres i Nord-Norge. Dersom dette ikke er endret uten at vi vet mer om det enn om andre avtaler som tas bak ryggen på oss (ACER etc)

Hvordan kan det ha gått så fullstendig galt ? Hadde dette gått uten de demoniserte oljepengene som man surfer ganske så høyt på ?

Er det slik at når Forsvaret nevnes - (et våpen betyr militære og militære betyr krig osv later til å være tankegangen i enkelte partier) - så mister man fullstendig styringen og trykker kollektivt  på feil knapper under voteringen - slik som her i militær sammenheng :

https://www.dagbladet.no/nyheter/alle-venstre-representantene-trykket-pa-feil-knapp-felte-forslag-om-vapeneksport-i-stortinget/60370344

Vet ikke om dette hadde sammenheng med at Venstre rundt dette tidspunkt hadde en eneste ordfører i Norge - pussig nok på Kongsberg ?

Flere glade historier fra norsk forsvarspolitikk ?

3 liker  
Kommentar #7

T 0

14 innlegg  121 kommentarer

Verre enn på 1930-tallet?

Publisert 11 måneder siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
den reneste molbohistorie

Ja det har skjedd mye som kan karakteriseres som den reneste galskapen når det gjelder forsvarpolitikken de siste 40 årene. De ulike  regjeringene vi har hatt de siste 20-30 årene ser ut til å gå regjeringen Nygaardsvold en høy gang. "Alt" skal legges ned, sentraliseres og effektiviseres. Jeg er enig med deg i at politikerne leker en farlig lek,at de driver et farlig spill med vår nasjonale sikkerhet.

4 liker  
Kommentar #8

T 0

14 innlegg  121 kommentarer

Viktigere å "skinne" i utlandet enn å trygge befolkningen?

Publisert 11 måneder siden

For våre toppolitikere kan det virke som om det er viktigere å "skinne" i utlandet enn å trygge den norske befolkningen. Derfor har politikerne gjort Forsvaret til noe annet enn det opprinnelig var ment å være: Et hjemmebasert FORSVAR

3 liker  
Kommentar #9

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Dagens fiende bevæpnet med direktiver og rundskriv ?

Publisert 11 måneder siden
T 0. Gå til den siterte teksten.
For våre toppolitikere kan det virke som om det er viktigere å "skinne" i utlandet enn å trygge den norske befolkningen. Derfor har politikerne gjort Forsvaret til noe annet enn det opprinnelig var ment å være: Et hjemmebasert FORSVAR

Korrekt.

Først må vi ha en aktiv link som De henviser til :

 http://www.underskrift.no/vis/7208

Jeg nevnte at i dag er det Tyskland som står som forsvarer av Norge sør for Rørvik - om vi tar det som det tradisjonelle skillet.

Dette er - og har vært - uproblematisk , men hva når EU skaper sin egen EU-hær? Hva skjer om den får innpass på norsk jord. Vil politikerne ligge paddeflate for EU også her ? 

Er EU en langt mer lumsk fiende enn dagens Russland?

 Til tross for en hysterisk hetskampanje mot president Putin i vestlige media og politikk  - som ligger på et lavmål i omgang med faktiske forhold og mistenkeliggjøring?

Putin har ikke planer om å rive til seg kontrollen over styringen av norsk vannkraft , finansiert av skattebetalerne som klorer seg fast i dette karrige landet osv.

 I tillegg lokkes naive norske politikere med det de har tuftet sine politiske karrierer på -alt det vidunderlige EU skal gjøre med verdensklimaet - basert på en tvilsom og ikke dokumentert  kvasi-politisk klimateori fra FN om at CO2 fra menneskeheten styrer verdensklimaet !

Den gledesdrepende sannhet ligger vel mer i retning av at verdensklimaet kan hverken vi eller EU gjøre noe som helst med i størrelsesorden som  kan måles.

Når man leser politiske uttalelser om menneskeskapt globalt klima må en spørre seg selv om dette er virkelig - og om de selv tror på hypotesen? Dem om det.

Hva dersom EU overtar forsvaret av sør-Norge ? Vil vi se mye smarte direktiver og mye innpåsliten dirigering på norsk jord ?

Observasjonen er at der EU tar et skritt frem går de ikke tilbake - ref represaliene mot de som ønsker å forlate EU - utspillene mot Brexit viser at EU-kommisærene ikke tar en folkeavstemning på alvor , men turer frem videre  med engelske politikere som er villige til å avvikle nasjonalstaten. Siste krav er ny folkeavstemning!

Vi må overta forsvaret av Norge selv , og la verdensmestere med enorme planer stulle med sitt. Her er forøvrig litt tankegods å notere seg :

 Her vil de stille en egen EU-hær og er frekke nok til å invitere England til å bli med til tross for Brexit :(4. april 2018)

  https://www.express.co.uk/news/world/941549/france-european-army-uk-invited-brexit-eu-army-latest

Og hva vil så "våre" norske politikere si til en eventuell invitasjon i det gode selskap ?  Her kan man jo gjette.

Her er begynnelsen :

 https://sputniknews.com/military/201804051063235693-germany-netherlands-eu-air-defense-pesco-military/

 http://en.rfi.fr/europe/20171114-did-eu-take-its-first-step-towards-common-european-army

Kan det tenkes at neste 9.april vil komme inn bakveien, i form av en armè kommisærer tungt bevæpnet med direktiver og rundskriv ?  

2 liker  
Kommentar #10

T 0

14 innlegg  121 kommentarer

Dette med Tyskland..

Publisert 11 måneder siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Jeg nevnte at i dag er det Tyskland som står som forsvarer av Norge sør for Rørvik

Hei igjen Carl Wilhelm.

Er du sikker på dette med Tyskland? Har du noen troverdige kilder eller noe dokumentasjon på dette?

Jeg er en sterk EU motstander og mener bestemt at en EU-hær bestående av Tyskere eller Franskmenn har like lite i Norge å gjøre som det russerene eller andre fremmede hærer har.

1 liker  
Kommentar #11

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Allianser.

Publisert 11 måneder siden
T 0. Gå til den siterte teksten.

Er du sikker på dette med Tyskland? Har du noen troverdige kilder eller noe dokumentasjon på dette?

Jeg er en sterk EU motstander og mener bestemt at en EU-hær bestående av Tyskere eller Franskmenn har like lite i Norge å gjøre som det russerene eller andre fremmede hærer har.

Dette skjer selvfølgelig inntil videre innenfor NATO . Det er en stund siden jeg var i militæret og noe har sikkert endret seg.

NATO har også forandret seg til noe ikke alle liker.

Slik jeg husker det skulle norske styrker forsinke fienden inntil man fikk sendt hjelp oppover - how ?

Her er et par artikler om hvordan dette samarbeidet fungerer i dag :

https://sldinfo.com/2017/02/the-transformation-of-norwegian-defense-germany-norway-and-submarine-acquisition/

https://www.defense.gov/News/Article/Article/1427609/germany-norway-join-multinational-naval-strike-group/

https://www.defense.gov/News/Article/Article/1368909/mattis-meets-with-german-norwegian-defense-ministers-in-brussels/

https://www.google.no/search?q=nato+defense+southern+norway+germany&ei=tN3ZWvm6NsGyswG1iIewBQ&start=10&sa=N&biw=1366&bih=613

sitat : her klar tekst , gjeldende Forbundsrepublikkens rolle : Ovenstående er kanskje ikke tilfeldigheter ?

Sitatene er hentet fra studien "Significance of North Norway to NATO Military Strategy". Army War College , Pennsylvania.

"The forces of the other NATO nations, especially the naval forces of the Federal Republic of Germany, contribute significantly to the defense of southern Norway. This permits. Norway to concentrate a large part of her defense capability in North Norway.^'. The Norwegian Army is organized Into one ...

sitat slutt      

Videre gamle tall - sikkert ikke mer oppløftende i dag :

"It has been estimated that the Soviet forces outnumber the Norwegian forces in the frontier area by 4 to 1 in men, IS to 1 in anks, 6 to 1 in artillery, 4 to 1 in ships, and 7 to 1 in aircraft. -* To offset this disparity, Norwegian strategy relies heavily on the rapid mobilization of its 180, 000 reservists and 75,000 home guards."^ The credibility of the reserve forces as a deterrent, however, is questionable. The population distribution of Norway results in the majority of the reserve forces being mobilized in the south. Assuming that an adequate state of training Is maintained, sufficient warning time must be available to mobilize the forces and to transport them to North Norway with their equipment.      

Og litt historikk:

 On 29 January 1949, when Norway was considering joining NATO, the Soviets sent a diplomatic note asking Norway's intentions and, specifically, if Norway would make bases available for foreign forces. On 1 February, Norway sent a return note stating that it would

 ...not join in any agreement with other States involviny obligations to open bases for the military forces of foreign powers on Norwegian territory as long as Norway is not attacked or exposed to threats of attack.66

 In December 1957, the Norwegians expanded on this ban by stating in the NATO ministerial meeting in Paris that "...Norway does not intend to allow storage of nuclear weapons or the installation of firing bases for medium range rockets on Norwegian territory."6 ^

Som vi så i vinter er det stor politisk ståhei bare noen amerikanske soldater kommer til Ørlandet. I dette konkrete tilfelle var det kanskje unødvendig grunnet den pågående hetskampanjen mot Russland.

Politisk logikk er i dag at vi skal ha et forsvar  som ikke hoilder mål , pluss at vi ikke kan tillate de som skal hjelpe oss fra vår mest lojale og pålitelige allierte -  USA (x) - å ha 100 mann i Norge. 

Kanskje Trump har støtte i at man ikke bør ta imot mer kritikk og overlate forsvaret og dets omkostninger til de enkelte land - og ikke til amerikanske skattebetalere ?

(x) Hadde det ikke vært for USA hadde vi i dag lest Vårt Land og pensum i Marx på russisk.

Noen har mer tro på en allianse direkte med USA enn med EU. De stoler ikke på ikke-valgte kommisærer.

1 liker  
Kommentar #12

Greta Aune Jotun

161 innlegg  1181 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
T 0. Gå til den siterte teksten.
I forbindelse med skolevalgene høsten 2015 var det en politiker som stilte følgende spørsmål til elevene ved en videregående skole; Finner dere dere virkelig i at det ikke finnes noe forsvar på Sørlandet? Elevene responderte ikke.

Et viktig innlegg fra Danielsen.

Den manglende responsen fra elevene nevnt i sitatet ovenfor, tror jeg er et talende eksempel for likegyldigheten også hos den øvrige voksne befolkningen i Norge når det gjelder forsvar - og jeg tror ikke jeg overdriver meget når jeg påstår at 90 % av den voksne befolkningen er så neddopet av idrett og annen underholdning det meste av året at de våkner ikke før det er alvor.


4 liker  
Kommentar #13

Greta Aune Jotun

161 innlegg  1181 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Den 28.08.13 hadde jeg et innlegg på nettstedet doc.no med tittel: Er Norge i fare?  Anbefales!

3 liker  
Kommentar #14

T 0

14 innlegg  121 kommentarer

Takk Greta!

Publisert 11 måneder siden

Du har helt rett i at vi nordmenn er neddopet av underholdning, idrett, Netflix osv. Jeg har prøvd å få folk med på en underskriftskampanje for å få Forsvaret tilbake på Sørlandet. Kun 8 stk har skrevet under! Det er litt flaut med så liten respons, men jeg følte jeg måtte si ifra om dette. Drømte her en natt at fremmede soldater gikk i land på kaia i Kristiansand; I sivile klær, men med tunge og moderne våpen. Håper det aldri skjer, men om det skulle skje så er fremmede soldater bare 3,5 time unna Oslo med bil. De kan i teorien gå i land kl 02.00 og stå på Stortingstrappa kl 05.30

1 liker  
Kommentar #15

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
T 0. Gå til den siterte teksten.
For våre toppolitikere kan det virke som om det er viktigere å "skinne" i utlandet enn å trygge den norske befolkningen. Derfor har politikerne gjort Forsvaret til noe annet enn det opprinnelig var ment å være: Et hjemmebasert FORSVAR

Forsvare Norge har jeg gitt opp. Jeg har vært soldat og motivert i å forsvare landet. Som situasjonen er nå, fortjener ikke Norge - med de politikere vi har - at jeg ofrer livet for dem. Mitt "forsvar" begrenser seg til familie og venner.

Med seriøse ledere av landet vil jeg revurdere hvorvidt mitt liv er verdt å ofre for Norge.

(Et forsvar og forsvarere som ikke er klare til å ofre livet er det lite nytte i, hvem i dag er klar for å gi sitt liv for landet?)

2 liker  
Kommentar #16

T 0

14 innlegg  121 kommentarer

Mange tenker nok det samme som deg Olsen

Publisert 11 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Som situasjonen er nå, fortjener ikke Norge - med de politikere vi har - at jeg ofrer livet for dem. Mitt "forsvar" begrenser seg til familie og venner.

Hei Tore Olsen!

Du setter ord på det som mange går rundt og tenker.. De selvgode globalistene som har styrt Norge de siste 30 årene er det ikke verdt å ofre livet for!. Men jeg kunne ha vurdert å stille opp for Kongen og Fedrelandet..

2 liker  
Kommentar #17

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
T 0. Gå til den siterte teksten.

Hei Tore Olsen!

Du setter ord på det som mange går rundt og tenker.. De selvgode globalistene som har styrt Norge de siste 30 årene er det ikke verdt å ofre livet for!. Men jeg kunne ha vurdert å stille opp for Kongen og Fedrelandet..

Forsvarsviljen er der, men som sagt, den begrenser seg til verdier det er verd å bygge opp og på.

Jeg er ferdig med politiker forakt. En stund sank den så dypt at den var bunnløs. Så skjønte jeg at å bruke energi på idiotene var ødeleggende for livstrivselen. Konklusjonen har jeg beskrevet her på tråden.

Fremtidens hemmelige "hær" kan jeg tenke meg er droner, programmert for å drepe enhver som ikke er PK merket. Skulle ikke forundre meg om myndighetene gjør det i eget land, eller globale område, etterhvert som landegrensene viskes ut.

1 liker  
Kommentar #18

T 0

14 innlegg  121 kommentarer

Kontinuitet versus sjokk-dager

Publisert 11 måneder siden

Hva vi nordmenn er mest vant til er kontinuitet, det at livet går sin vante gang, avbrutt av noen sjokk-dager innimellom. Dette er slike dager som 9. april 1940, 11 september 2001 og 22.juli 2011. Det er naivt å tro at vi har opplevd vår siste sjokk-dag i Norge. Vi skal selvfølgelig ikke gå rundt og være redde hele tiden         ( noe jeg heller ikke er! ) men det må da være lov å bruke hodet; beskytte, forebygge, advare mot potensielle farer og påpeke åpenbare mangler. Det virker som om at det å tenke at "ingenting kommer til å skje" er en slags psykologisk beskyttelsesmekanisme som vi mennesker er utstyrt med.

1 liker  
Kommentar #19

T 0

14 innlegg  121 kommentarer

Veldig bra skrevet

Publisert 11 måneder siden

Jeg har lest innlegget ditt fra 2013 - veldig bra skrevet.

HV 016, som nå er historie, var en styrke som kunne bli satt inn for å vokte viktige strategiske punkter, som for eksempel havna i Kristiansand

2 liker  
Kommentar #20

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Glimt fra Norsk Forsvarspolitikk

Publisert 11 måneder siden
T 0. Gå til den siterte teksten.
"Alt" skal legges ned, sentraliseres og effektiviseres. Jeg er enig med deg i at politikerne leker en farlig lek,at de driver et farlig spill med vår nasjonale sikkerhet.

La oss ta et tilbakeblikk på hvordan Sørlandets Sjøforsvarsdistrikt ble nedlagt:

Sitat:

" I forbindelse med nedleggelsen av Sørlandet sjøforsvarsdistrikt dro de ansatte på kurs på Gran Canaria.

I løpet av desember ble pengebruken ved sjøforsvarsdistriktet femdoblet sammenlignet med tilsvarende måned året før. Foruten kurstur til Gran Canaria og Danmark (250.000 kroner) er dyre personlige gaver (355.000 kroner), "omstillingstur" til Svalbard med femtimers faglig innhold (130.000 kroner) og andre innkjøp blitt belastet budsjettet som ledd i "omstillingen av Forsvaret", viser Riksrevisjonens kontroll."

Sitat slutt

Hele artikkelen er her  - og taler ellers fullt ut for seg selv : 

 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/WLL4vr/forsvaret-laerte-omstilling-paa-gran-canaria

Beløpene er i datidens kroneverdi , og i forhold til  dagens millardsløsing i utlandet blir dette allikevel småpenger. 

Men det viser mentaliteten. Og nivået i politikken.

Bør Børson og hans mentalitet rundt verdier hadde ingen rot i norsk kultur .

En kultur som handlet om nøysomhet , ansvarsfølelse , arbeide og enverdinorm som vant respekt rundt i verden, ( ref. bl.a. utvandringen til USA). Politimannen Elliot Naess er mest kjent og filmatisert  i "De ubestikkelige"! Litt annen støpning.

 Derfor fant nordmenn denne historien ustyrtelig morsom og usannsynlig. I dag er denne mentaliteten en del av vår hverdag , og ingen ler lenger av de ekstreme utslag -  unntatt de med sans for svart humor.

I rettferdighetens navn -  politikere kan ta feil . Og på grunn av mulighet for store konsekvenser hadde politikere rådgivere. Det kan se ut som om denne funksjonen er overlatt til aktivistorganisasjoner.

Et par synspunkter :

https://www.aldrimer.no/bekymret-for-havneberedskap/

 

  

1 liker  
Kommentar #21

T 0

14 innlegg  121 kommentarer

Godt å se at jeg ikke er alene om å være bekymret..

Publisert 11 måneder siden

Godt å se at jeg ikke er alene om å være bekymret, men at også havnedirektør Halvard Algen i Kristiansand havn er bekymret for mye av det samme som jeg. Politikerne må ikke glemme at Kristiansand er bare 3,5 timer unna Oslo - og dem - med bil!

1 liker  

Mest leste siste måned

Ditt ubotferdige hjerte
av
Håvard Nyhus
28 dager siden / 2706 visninger
Uten skam
av
Liv Osnes Dalbakken
17 dager siden / 2536 visninger
Før døden skiller oss ad
av
Ingrid Nyhus
10 dager siden / 2344 visninger
Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
4 dager siden / 2192 visninger
#metoo og oss selv
av
Berit Hustad Nilsen
6 dager siden / 1539 visninger
En journalistisk dødssynd
av
Vårt Land
3 dager siden / 1216 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere