Karl Øyvind Jordell

109    98

Kirkerådet må advare mot nominasjonskomiteenes lister

Hvis det nå går slik det ser ut til på Kirkemøtet, vil den viktigste informasjonsoppgaven i tiden fram mot valget, bestå i å be mulige kandidater utvise stor varsomhet, dersom de blir bedt om å stå på nominasjonskomiteenes lister. Denne informasjonsoppgaven må Kirkerådet ivareta, siden problemet skyldes valgordningen som sådan.

Publisert: 16. apr 2018 / 184 visninger.

Grunnen er at det er stor sannsynlighet for at disse listene i realiteten vil bli parti-lister for Frimodig kirke eller en tilsvarende organisasjon, slik de sist i realiteten var parti-lister for Levende folkekirke. De var, og vil bli, partilister, fordi bare en enkelt gruppering anbefalte og vil anbefale kumulering på disse listene. Da virker matematikken slik at det er de kandidater som blir anbefalt, som vil få flest personstemmer, og blir valgt. Det hjelper lite å snakke om ‘asymmetri’, slik som i Kirkemøtets debatt. Det må gjøres helt klart for velgerne at det det er tale om, er perverse effekter – ved å benytte nominasjonskomiteens lister, vil man kunne fremme standpunkter som er de stikk motsatte av dem man ønsker å fremme.

Slik er det ikke ved noe annet valg. Derfor er klar informasjon viktig, for at velgerne ikke skal bli lurt. Sist var de færreste klar over disse effektene. Når Kirkemøtets flertall nå vet om problemene, og likevel velger å forlenge dem, må Kirkerådet klargjøre konsekvensene av en lite gjennomskinnelig valgordning.

Noen vil kanskje vise til erfaringer fra bl a Borg og Hamar, der personer med et syn som avviker fra synspunktene til Levende folkekirke, ble valgt. Det man da må være klar over, er at valget av disse også innebar flere stemmer til nominasjonskomiteenes lister, noe som ga flere mandater til listene, slik at flere av dem som ble anbefalt av de Levende eller står dem nær, ble valgt inn, enn hva som ville vært tilfellet hvis ikke disse profilerte personene hadde stått på listene.

Advarselen må derfor først og fremst rettes mot profilerte kirkepolitikere, som slik kan bli stemmesankere for et parti de ikke er enige med.  

Dernest må den rettes mot mindre profilerte kandidater som ikke deler de Frimodiges standpunkter; de må få vite at deres sjanser til å bli valgt, er minimale, siden de ikke blir anbefalt. Eksempelet her er bispedømmerådslederen i Borg, som kanskje endog var litt profilert, men som ikke ble valgt.

De som deler de Frimodiges syn, trenger ingen advarsler. Nominasjonskomiteenes lister er deres lister.

Før valget må så velgerne advares - ikke om asymmetri, men om realitetene - de kan komme til å fremme det stikk motsatte av det de ønsker.

Informasjonskampanjen må iverksettes tidlig, siden de Frimodige av taktiske grunner nok ikke vil kunngjøre at de vil anbefale visse kandidater før listene er et faktum. De har nok lært av de Levende at kan man få med noen andre på listene, kan man tjene godt på det.

Dette høres kanskje konspiratorisk ut. Men som jeg peker på i et innlegg i dagens Klassekampen, står vi her overfor en gruppe med svært besynderlige forståelsesformer om valg. Braut, som er medlem av styret i Frimodig kirke, sa til Klassekampen 12. april at hennes gruppe ville bli ‘skvisa ut’ dersom Åpen folkekirke ble den eneste ved valgene. Hvis man mener at man blir skvisa ut når man selv velger ikke å stille, står vi overfor en helt vindskjev forståelsesmåte. Med et slikt utgangspunkt, kan alt skje.

Braut er fast spaltist i Vårt Land, og har gode muligheter for å utdype sitt syn der. Der kan hun evt også kunngjøre en garanti for at de Frimodige ikke vil anbefale kandidater. Da blir ytterligere advarsler i prinsippet overflødige, og Kirkerådet kan slappe av. Jeg vil likevel anbefale at Kirkerådet velger en tilnærmingsmåte fra Riksrevisjonen: «Til observasjon.» Braut har kanskje ikke full kontroll på alle Frimodige.

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Daniel Krussand

10 innlegg  1835 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Karl Øyvind Jordell. Gå til den siterte teksten.

Det må gjøres helt klart for velgerne at det det er tale om, er perverse effekter – ved å benytte nominasjonskomiteens lister, vil man kunne fremme standpunkter som er de stikk motsatte av dem man ønsker å fremme.

Slik er det ikke ved noe annet valg. Derfor er klar informasjon viktig, for at velgerne ikke skal bli lurt. Sist var de færreste klar over disse effektene.

Nå ser vi hva DnK er.  

En stor organisasjon som bruker verdslige midler for å fremme sine interesser i grupperinger som står hverandre i mot.

Demokrati er en umulighet i Guds menighet.  En som er korsfestet med Kristus, fremmer ikke egne interesser, men går bønnens vei.

Et forunderlig skuespill - tror dere på dette?

Demokrati i Bibelen, de valgte noen diakoner, trofaste menn, fylt av Ånden.

«Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.»
‭‭Johannes‬ ‭13:34-35‬ ‭


Svar
Kommentar #2

Karl Øyvind Jordell

109 innlegg  98 kommentarer

Valg og bønn

Publisert 6 måneder siden

Nåja, Krussand, diakonene ble altså valgt, de ble ikke plassert i sine verv utelukkende med bønn?

For øvrig - gratulerer med nytt bilde! Tidligere var det vel bilde av en harepus der vi nå ser deg, ansikt til ansikt så å si.


1 liker  
Svar
Kommentar #3

Daniel Krussand

10 innlegg  1835 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Takk, kommentarer får en sjel når vi legger ved et foto.  Jeg ser vi er oppe i årene begge to, - alder og visdom!

Jeg leste i Årsbibelen i dag om Paulus som i et syn om natten ble kalt over til Makedonia.  Sterke historier om Åndens veiledning der - f.eks «men Ånden gav dem ikke lov!»   Da er det lett å velge.

Lykke til med forhandlinger med Stortinget om ny Kirkelov.


Svar
Kommentar #4

Karl Øyvind Jordell

109 innlegg  98 kommentarer

De frimodiges taktikk

Publisert 6 måneder siden

Ovenfor skrev jeg: "Informasjonskampanjen må iverksettes tidlig, siden de Frimodige av  taktiske grunner nok ikke vil kunngjøre at de vil anbefale visse  kandidater før listene er et faktum. De har nok lært av de Levende at  kan man få med noen andre på listene, kan man tjene godt på det."

At de Frimodige ikke vil klargjøre spørsmålet om anbefaling, fremkom overraskende klart i siste debatt om temaet for en liten stund siden på kirkemøtet, der Braut, som er medlem av styret i Frimodig kirke, selv etter tre direkte spørsmål, ikke ville si annet enn at dette var et spørsmål man ville vurdere når forhold omkring valget var mer avklart.

Svar
Kommentar #5

Daniel Krussand

10 innlegg  1835 kommentarer

Statens Kirke.

Publisert 6 måneder siden

I 2008 inngikk Stortinget en avtale at Kirken skulle stå på egne ben om den ble demokratisk.

Inntil da hadde åndelige spørsmål blitt avgjort av Biskoper og Lærenemden og Bibelens tekster.

Nå avgjør Kirkemøtet det meste.  Har medlemmene der kontakt med Kristus, Ånden og Bibelen?  Neppe.  Den nye kirkeloven og finansieringen av Kirken vil gjøre Kirken til Statens lydige tjener.

Kirken er statens forlengede arm for kirkegårdsforvaltning, begravelser, sorgarbeid og sjelesorg.  Så har kirken kronings-gudstjeneste for nye monarker.  Samt diverse kulturelle innslag.

Arnulf Øverland og en del andre menn på hans tid ville fjerne Gud.

De har lykkes nå - i kirken.

Den niende landeplage, som Gud sendte menneskene, var et tykt mørke. Det lå over Egypten i tre dage.  Den tiende landeplage var et mørke, som bredte sig over hele Europa og Amerika, og det har varet i 1900 år.
Og det kan være nok. – Arnulf Øverland, 1933
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
6 minutter siden / 2790 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Jordskjelvet på Verdensbankens møte
6 minutter siden / 230 visninger
Arne Mørk Midtbø kommenterte på
Hvorfor KrF bør følge Hareides råd
18 minutter siden / 21 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
18 minutter siden / 2790 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
21 minutter siden / 2790 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
27 minutter siden / 2790 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
29 minutter siden / 21454 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
31 minutter siden / 553 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
36 minutter siden / 2790 visninger
Anders Ekström kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
38 minutter siden / 2790 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Brev til en sint og bekymret kristensjel
39 minutter siden / 177 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Personlig åpenbaring
43 minutter siden / 3444 visninger
Les flere