Karl Øyvind Jordell

118

Kirkerådet må advare mot nominasjonskomiteenes lister

Hvis det nå går slik det ser ut til på Kirkemøtet, vil den viktigste informasjonsoppgaven i tiden fram mot valget, bestå i å be mulige kandidater utvise stor varsomhet, dersom de blir bedt om å stå på nominasjonskomiteenes lister. Denne informasjonsoppgaven må Kirkerådet ivareta, siden problemet skyldes valgordningen som sådan.

Publisert: 16. apr 2018 / 184 visninger.

Grunnen er at det er stor sannsynlighet for at disse listene i realiteten vil bli parti-lister for Frimodig kirke eller en tilsvarende organisasjon, slik de sist i realiteten var parti-lister for Levende folkekirke. De var, og vil bli, partilister, fordi bare en enkelt gruppering anbefalte og vil anbefale kumulering på disse listene. Da virker matematikken slik at det er de kandidater som blir anbefalt, som vil få flest personstemmer, og blir valgt. Det hjelper lite å snakke om ‘asymmetri’, slik som i Kirkemøtets debatt. Det må gjøres helt klart for velgerne at det det er tale om, er perverse effekter – ved å benytte nominasjonskomiteens lister, vil man kunne fremme standpunkter som er de stikk motsatte av dem man ønsker å fremme.

Slik er det ikke ved noe annet valg. Derfor er klar informasjon viktig, for at velgerne ikke skal bli lurt. Sist var de færreste klar over disse effektene. Når Kirkemøtets flertall nå vet om problemene, og likevel velger å forlenge dem, må Kirkerådet klargjøre konsekvensene av en lite gjennomskinnelig valgordning.

Noen vil kanskje vise til erfaringer fra bl a Borg og Hamar, der personer med et syn som avviker fra synspunktene til Levende folkekirke, ble valgt. Det man da må være klar over, er at valget av disse også innebar flere stemmer til nominasjonskomiteenes lister, noe som ga flere mandater til listene, slik at flere av dem som ble anbefalt av de Levende eller står dem nær, ble valgt inn, enn hva som ville vært tilfellet hvis ikke disse profilerte personene hadde stått på listene.

Advarselen må derfor først og fremst rettes mot profilerte kirkepolitikere, som slik kan bli stemmesankere for et parti de ikke er enige med.  

Dernest må den rettes mot mindre profilerte kandidater som ikke deler de Frimodiges standpunkter; de må få vite at deres sjanser til å bli valgt, er minimale, siden de ikke blir anbefalt. Eksempelet her er bispedømmerådslederen i Borg, som kanskje endog var litt profilert, men som ikke ble valgt.

De som deler de Frimodiges syn, trenger ingen advarsler. Nominasjonskomiteenes lister er deres lister.

Før valget må så velgerne advares - ikke om asymmetri, men om realitetene - de kan komme til å fremme det stikk motsatte av det de ønsker.

Informasjonskampanjen må iverksettes tidlig, siden de Frimodige av taktiske grunner nok ikke vil kunngjøre at de vil anbefale visse kandidater før listene er et faktum. De har nok lært av de Levende at kan man få med noen andre på listene, kan man tjene godt på det.

Dette høres kanskje konspiratorisk ut. Men som jeg peker på i et innlegg i dagens Klassekampen, står vi her overfor en gruppe med svært besynderlige forståelsesformer om valg. Braut, som er medlem av styret i Frimodig kirke, sa til Klassekampen 12. april at hennes gruppe ville bli ‘skvisa ut’ dersom Åpen folkekirke ble den eneste ved valgene. Hvis man mener at man blir skvisa ut når man selv velger ikke å stille, står vi overfor en helt vindskjev forståelsesmåte. Med et slikt utgangspunkt, kan alt skje.

Braut er fast spaltist i Vårt Land, og har gode muligheter for å utdype sitt syn der. Der kan hun evt også kunngjøre en garanti for at de Frimodige ikke vil anbefale kandidater. Da blir ytterligere advarsler i prinsippet overflødige, og Kirkerådet kan slappe av. Jeg vil likevel anbefale at Kirkerådet velger en tilnærmingsmåte fra Riksrevisjonen: «Til observasjon.» Braut har kanskje ikke full kontroll på alle Frimodige.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Karl Øyvind Jordell. Gå til den siterte teksten.

Det må gjøres helt klart for velgerne at det det er tale om, er perverse effekter – ved å benytte nominasjonskomiteens lister, vil man kunne fremme standpunkter som er de stikk motsatte av dem man ønsker å fremme.

Slik er det ikke ved noe annet valg. Derfor er klar informasjon viktig, for at velgerne ikke skal bli lurt. Sist var de færreste klar over disse effektene.

Nå ser vi hva DnK er.  

En stor organisasjon som bruker verdslige midler for å fremme sine interesser i grupperinger som står hverandre i mot.

Demokrati er en umulighet i Guds menighet.  En som er korsfestet med Kristus, fremmer ikke egne interesser, men går bønnens vei.

Et forunderlig skuespill - tror dere på dette?

Demokrati i Bibelen, de valgte noen diakoner, trofaste menn, fylt av Ånden.

«Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.»
‭‭Johannes‬ ‭13:34-35‬ ‭


Kommentar #2

Karl Øyvind Jordell

118 innlegg  115 kommentarer

Valg og bønn

Publisert 9 måneder siden

Nåja, Krussand, diakonene ble altså valgt, de ble ikke plassert i sine verv utelukkende med bønn?

For øvrig - gratulerer med nytt bilde! Tidligere var det vel bilde av en harepus der vi nå ser deg, ansikt til ansikt så å si.


1 liker  
Kommentar #3

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Takk, kommentarer får en sjel når vi legger ved et foto.  Jeg ser vi er oppe i årene begge to, - alder og visdom!

Jeg leste i Årsbibelen i dag om Paulus som i et syn om natten ble kalt over til Makedonia.  Sterke historier om Åndens veiledning der - f.eks «men Ånden gav dem ikke lov!»   Da er det lett å velge.

Lykke til med forhandlinger med Stortinget om ny Kirkelov.


Kommentar #4

Karl Øyvind Jordell

118 innlegg  115 kommentarer

De frimodiges taktikk

Publisert 9 måneder siden

Ovenfor skrev jeg: "Informasjonskampanjen må iverksettes tidlig, siden de Frimodige av  taktiske grunner nok ikke vil kunngjøre at de vil anbefale visse  kandidater før listene er et faktum. De har nok lært av de Levende at  kan man få med noen andre på listene, kan man tjene godt på det."

At de Frimodige ikke vil klargjøre spørsmålet om anbefaling, fremkom overraskende klart i siste debatt om temaet for en liten stund siden på kirkemøtet, der Braut, som er medlem av styret i Frimodig kirke, selv etter tre direkte spørsmål, ikke ville si annet enn at dette var et spørsmål man ville vurdere når forhold omkring valget var mer avklart.

Kommentar #5

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Statens Kirke.

Publisert 9 måneder siden

I 2008 inngikk Stortinget en avtale at Kirken skulle stå på egne ben om den ble demokratisk.

Inntil da hadde åndelige spørsmål blitt avgjort av Biskoper og Lærenemden og Bibelens tekster.

Nå avgjør Kirkemøtet det meste.  Har medlemmene der kontakt med Kristus, Ånden og Bibelen?  Neppe.  Den nye kirkeloven og finansieringen av Kirken vil gjøre Kirken til Statens lydige tjener.

Kirken er statens forlengede arm for kirkegårdsforvaltning, begravelser, sorgarbeid og sjelesorg.  Så har kirken kronings-gudstjeneste for nye monarker.  Samt diverse kulturelle innslag.

Arnulf Øverland og en del andre menn på hans tid ville fjerne Gud.

De har lykkes nå - i kirken.

Den niende landeplage, som Gud sendte menneskene, var et tykt mørke. Det lå over Egypten i tre dage.  Den tiende landeplage var et mørke, som bredte sig over hele Europa og Amerika, og det har varet i 1900 år.
Og det kan være nok. – Arnulf Øverland, 1933

Siste innlegg

Om å gjøre sin leder god
av
Øystein Blymke
15 minutter siden / 10 visninger
Shoud I stay or should I go?
av
Anders Tyvand
15 minutter siden / 35 visninger
Hvorfor har vi ikke TV, mamma?
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 10 timer siden / 353 visninger
Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 15 timer siden / 109 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 18 timer siden / 79 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 18 timer siden / 33 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 19 timer siden / 124 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 19 timer siden / 185 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82175 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44632 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35545 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28878 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22872 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22498 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22098 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20396 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19445 visninger

Lesetips

Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 18 timer siden / 79 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 18 timer siden / 33 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 19 timer siden / 124 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 19 timer siden / 185 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 24 timer siden / 389 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
3 dager siden / 361 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
3 dager siden / 3103 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
3 dager siden / 379 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
4 dager siden / 164 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
4 dager siden / 424 visninger
Les flere

Siste innlegg

Om å gjøre sin leder god
av
Øystein Blymke
15 minutter siden / 10 visninger
Shoud I stay or should I go?
av
Anders Tyvand
15 minutter siden / 35 visninger
Hvorfor har vi ikke TV, mamma?
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 10 timer siden / 353 visninger
Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 15 timer siden / 109 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 18 timer siden / 79 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 18 timer siden / 33 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 19 timer siden / 124 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 19 timer siden / 185 visninger
Les flere