Arne Danielsen

329

Om å gjøre seg relevant

Knut Arild Hareide kritiserer eggdonasjonsvedtaket på Høyres landsmøte. Det er forståelig. Men hvorfor velger han å stå på utsiden å protestere – når han kan gå inn og avgjøre saken?

Publisert: 14. apr 2018

For ett år siden skrev VG: «Venstre-Trine vil felle Høyre/Frp-regjeringen – etter valget». I Vårt Land lørdag skriver Berit Aalborg: "Venstres inntreden i regjering ble ­mindre smertefull enn kritikerne ­trodde" og "I dag fremstår det utvidede­ ­regjeringsprosjektet som det mest naturlige i verden for Venstre". 

I sin landsmøtetale nå i helgen brukte Trine Skei Grande lang tid på en omfattende skryteliste over hva partiet har fått gjennomslag for ved å gå inn i regjering. 

Aalborg beskriver utviklingen Vestre har vært igjennom de siste 20 årene: "Venstre (var) et aktivistisk miljøparti, med tydelige elementer av selvbergingstenkning. Det var et sosialliberalt raddisparti, med mange likhetstrekk med SV ..." (..) "Venstres tillitsvalgte og velgere har beveget seg bit for bit i en mer liberalistisk, urban og borgerlig retning". 

Men også tidligere har Venstre vært et typisk borgerlig, slik som KrF. De to har en felles historie både som borgerlig opposisjon til Arbeiderpartiet i alle årene etter krigen og som deltakere i (nesten) alle borgerlige regjeringer etter 1965 (1963) – og som avtalepartnere til den borgerlige regjeringen i 2013. Til en viss grad har de også hatt et felles velgergrunnlag, den kristenkulturelle landsbygdbefolkningen.

Venstre har gjort en venstresving, men er nå igjen et bekjennende borgerlig parti – og tilbake i regjering. Så langt har det ikke vært noen tydelig avskalling – selv om det var noen pessimistiske spådommer fra motstanderne av regjeringsdeltakelse. Tvert imot. Som regjeringsparti gjør Venstre det relativt bra eller stabilt på meningsmålingene.

Nå har også KrF forvillet seg ut på en tur mot venstre. Riktignok ikke like radikalt og markant som Venstres venstreeventyr – eller -mareritt som mange gjerne kaller det. På den annen side har KrF i stor grad tiltatt seg en annen av Venstres særtrekk. Vingling. KrF strever med retningen.

Partiet har imidlertid en fordel. De ligger etter Venstre i løypa. Så, dersom de ønsker å jukse litt, så kan de bare se mot Venstre – og bli kurert.

--------------

Det er flere som er enig med KrF – i noen av de typiske verdisakene – enn de som stemmer på dem. Eggdonasjon – for eksempel. Her er det derfor sannsynlig at flere enn KrF’s velgere er glade for at Hareide kjemper for barns rettigheter og mot sorteringssamfunnet.

«Høyre har vært en av KrFs allierte i viktige verdispørsmål, men sist helg beveget partiet seg dessverre mange skritt i liberal retning», var Hareides budskap til NRK. «Jeg frykter hva som skjer når barn i større grad blir en rettighet for voksne. Da endres synet på hva et menneske og verdien av et menneske er. Da kan veien bli kort til at mennesker lages på bestilling», sa Hareide.

Et viktig og godt poeng. Ja, så viktig er det at mange blant oss lurer på hvorfor KrF insisterer på å stå utenfor når denne og andre verdispørsmål avgjøres – på innsiden.

Som nevnt, Trine Skei Grande brukte mye tid i sin landsmøtetale på stolt å fortelle om alle seirene det lille partiet har fått ved å gå inn i regjering. Som Aalborg skriver: «Det grønne skiftet har i mange år vært Venstres mantra. Nå er det også blitt Høyres».

Nå venter vi bare på at KrF skal slutte å se mot venstre, men heller gjøre som Venstre. Det første er å bære havre til en død hest. Det andre er å få makt, sette dagsorden i viktige verdispørsmål og å bli relevant. Det er ikke lite – for et lite parti.

 

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

?????

Publisert rundt 2 år siden

Frp og Venstre har for lengst gått inn for eggdonasjon. Nå har også Høyre bestemt seg for det.

Hvordan kan du da mene at det minste partiet i en eventuell firepartiregjering kan overkjøre de tre andre og ”avgjøre saken”, slik du skriver i ingressen til ditt innlegg?

Er det ikke heller slik at KrF ved eventuelt å være i denne regjeringen,  får medansvar for innføring av eggdonasjon?

2 liker  
Kommentar #2

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hestehandel

Publisert rundt 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke heller slik at KrF ved eventuelt å være i denne regjeringen,  får medansvar for innføring av eggdonasjon?

De har klart å få klistret en K på skolefaget "Rle", så de har kanskje håp om å få enda større innflytelse hvis de blir med i regjeringen?

Men Krf i regjering vil aldri kunne vri seg unna at de administrerer abortloven. Den er kommet for å bli.

Kommentar #3

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Ess i ermet

Publisert rundt 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kan du da mene at det minste partiet i en eventuell firepartiregjering kan overkjøre de tre andre og ”avgjøre saken”,

Erna Solbergs store og mangeårige prosjekt har vært og er en borgerlig firepartiregjering. Nå er Venstre i regjering. KrF mangler. Hun vil strekke seg langt for at også KrF blir med.

Ved Nydalenforhandlingene i 2013 fikk Venstre og KrF flere viktige gjennomslag selv uten å være del av regjeringen. Et av dem var nei til oljeboring utenfor Lofoten og Senja – noe som jo var en viktig sak både for Høyre og Frp som begge hadde solide landsmøtevedtak i ryggen. På Jeløya oppnådde Vestre enda mer. Partiets ledelse virker å være meget fornøyd med resultatet.

Et av de mest tydelige eksemplene på hvor langt f.eks. Høyre kan strekke seg i respekt for de to småpartiene, var under reservasjonssaken ved starten av Solbergs første regjeringsperiode. Høyre med helseministeren i spissen stod last og brast med KrF enda de ikke var enig med KrF i sak – og det var en meget betent og belastede sak for regjeringen. Likevel stod de løpet ut helt til det ytre presset ble så stort at Hareide selv måtte gi opp kampen.

Eggdonasjon er ett av en lang rekke politikkområder. Noen er viktigere enn andre. Spørsmålet er hvor viktig denne saken er for de øvrige partiene – egentlig og når det kommer til stykke. Ja, saken hadde høy temperatur på Høyres landsmøte, ikke minst fordi partiledelsen og viktige deler av partiet var imot. Slik fikk den mye oppmerksomhet.

Men igjen, hvor viktig er denne saken – egentlig og i fht til alle andre saker. Er den f.eks. viktigere enn oljeboring i nord? Nei, det er den nok ikke. Og, med den etablerte erkjennelsen av at politikk er å gi og ta, ja, så er det meste mulig.

Nettopp for å unngå at KrF kommer i situasjon der de som regjeringsparti må administrere en poltikk de er sterkt imot, vil de naturligvis legge denne og andre av de viktigste sakene for partiet på bordet i forhandlingene – gjerne som et ultimatum. De går inn i regjering dersom de får gjennomslag for disse saken. Uten dette blir det ikke regjeringsdeltakelse.

Dermed ligger ballen hos Erna Solberg, hun med den store drømmen om en bred borgerlig regjering. Det er sannsynlig at hun vil strekke seg svært langt.

For KrF er det definitivt en vin-vinn-situasjon – og -posisjon. Enten får partiet gjennomslag i viktige verdisaker og kan gå inn i regjering og være med å bestemme i norsk politikk, eller så oppnår de ikke det de ønsker.

Men det er for så vidt også en «seier». Da kan de med rak rygg og bratt nakke se sine egne velgere inn i øynene og si at "Vi har gjort det vi kan både for få gjennomslag for våre viktigste saker og for å komme i regjering, men vi nådde ikke gjennom». Det vil kunne skape ro i partiet. Da er det ikke lenger grunnlag for å beskylde ledelsen for vingle i spørsmålet om retningsvalg. Det var omstendighetene som til slutt ble utslagsgivende og ikke en vrangvillig og rådløs partiledelse.

Oppsummert er det ikke usannsynlig at KrF vil kunne få gjennomslag for sin poltikk om bl.a. eggdonasjon dersom de tar et retningsvalg og de setter seg ned og forhandler. Det er i alle fall verd et forsøk. For så mye betyr denne saken.

2 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Men hvorfor velger han å stå på utsiden å protestere

Han får ikke lov av partifellene å gå inn enda. Det er ikke en gang sikkert at Vårherre vet hva han gjør i fremtiden. 

2 liker  
Kommentar #5

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Lovendringer vedtas av Stortinget.

Publisert rundt 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Knut Arild Hareide kritiserer eggdonasjonsvedtaket på Høyres landsmøte. Det er forståelig. Men hvorfor velger han å stå på utsiden å protestere – når han kan gå inn og avgjøre saken?

Regjeringen har lenge lovet at bioteknologiloven skal evalueres og behandles av Stortinget. Eggdonasjon er i strid med bioteknologiloven (§2-15), og dersom dette skal bli tillatt i Norge, må det skje en lovendring. Lovendringer vedtas og avgjøres av Stortinget. KrF vil der på ingen måte ”stå på utsiden”, men vil i Stortinget kjempe mot en slik lovendring. Dessverre ser det ut til at hele regjeringen samt det største opposisjonspartiet (Ap) nå ønsker eggdonasjon. KrF og Senterpartiet vil gå imot dette, men de har ikke flertall.  Dermed synes saken avgjort, og ansvaret for denne politikken vil falle på de partier som i Stortinget vedtar liberaliseringen, samt de velgere som stemte på dem.

1 liker  
Kommentar #6

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Politikere må kunne administrere, også det de misliker!

Publisert rundt 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Men Krf i regjering vil aldri kunne vri seg unna at de administrerer abortloven. Den er kommet for å bli.

KrF kjempet i Stortinget mot loven om selvbestemt abort, men tapte der. Arbeiderpartiregjeringen fikk det som den ville. KrF håpet at en ny høyreregjering ville endre abortloven, men Høyre skiftet standpunkt og loven ble stående. KrF kunne imidlertid ikke nekte å administrere loven. I så fall kunne de aldri bli noe regjeringsparti. Dersom et politisk parti ikke skal kunne administrere lover som de er uenige i, vil de aldri kunne være med å administrere. Jeg tror alle de politiske partiene misliker flere av de lovene vi har. Skal de sitte i regjering, må de likevel være med å administrere disse lovene.

2 liker  
Kommentar #7

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

KrF er til å stole på.

Publisert rundt 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Erna Solbergs store og mangeårige prosjekt har vært og er en borgerlig firepartiregjering. Nå er Venstre i regjering. KrF mangler. Hun vil strekke seg langt for at også KrF blir med.

Jeg tror du har rett i at det er viktig for Erna Solberg å få KrF med i regjeringen. En flertallsregjering vil ha større makt og vil lettere kunne gjennomføre sin politikk, uavhengig av opposisjonen på Stortinget.

For KrF er det imidlertid ikke så viktig å komme med i regjeringen nå. Det er flere grunner til det. En grunn er at KrF før valget sa at et regjeringssamarbeid med FrP ikke var aktuelt. Dette vil nok mange oppfatte som et løfte, og KrF ønsker ikke å bryte sine løfter. Dessuten er nok både undertegnede og KrF langt mindre optimistiske enn Arne D. Danielsen når det gjelder muligheten til å opprettholde forbudet mot eggdonasjon i Norge.  Jeg viser til min kommentar #5 ovenfor. Det er begrenset hva et lite parti i en 4-partiregjering kan få til. Sist men ikke minst, KrF har nå en sentral og viktig vippeposisjon i Stortinget, vårt øverste styringsorgan. Partiet kan stemme etter sitt program og føre sin egen politikk. For et sentrumsparti er ikke dette vingling.  Sentrumspolitikk har alltid vært en politikk der de i mange saker er enig med sosialdemokratene og i andre saker med de borgerlige. Sentrum i Norsk politikk har vært en viktig maktfaktor i de siste 50 årene. De har hatt betydelig innflytelse både på borgerlige og sosialdemokratiske regjeringer.

 Landet trenger fortsatt et sentrum i Norsk politikk. En utvikling mot et topartisystem, de borgerlige mot sosialistene, er vi ikke tjent med. Se på USA og Storbritannia. De er kommet langt i en slik utvikling, med mange uheldige følger.

For øvrig må nok KrF innen neste Stortingsvalg gjennom en grundig prosess for å avklare hvordan partiet stiller seg til regjeringssamarbeid i neste stortingsperiode.

1 liker  
Kommentar #8

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

"Kjempe imot"?

Publisert rundt 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Lovendringer vedtas og avgjøres av Stortinget. KrF vil der på ingen måte ”stå på utsiden”, men vil i Stortinget kjempe mot en slik lovendring. Dessverre ser det ut til at hele regjeringen samt det største opposisjonspartiet (Ap) nå ønsker eggdonasjon.

Det er ikke sjelden i utgangspunktet flertall for en sak i Stortinget, men som likevel blir stemt ned. Dette fordi vi ofte har kollisjonsregjeringer i Norge.

Her er oljeleting utenfor Lofoten og Senja et typisk eksempel. Det har vært / er solid flertall for dette, men saken har likevel ikke fått flertall i Stortinget. Som nevnt i min kommentar, og som Unsgaard husker, så ble denne for Høyre og Frp viktige saken lagt i en skuff under Nydalenforhandlingene. Venstre og KrF krevde dette for å inngå en avtale. Avtalen binder opp Høyre og Frp, og de stemmer ikke for et slik forslag i Stortinget på tross av at de er sterkt for og har sine egne landsmøter i ryggen.

"KrF vil på ingen måte stå på utsiden, men vil i Stortinget kjempe mot en slik lovendring", skriver Unsgaard. Men det blir en blodfattig "kamp". Utfallet er gitt. KrF og Sp vil lide nederlag. Det er nettopp å stille seg på utsiden.

Vi er enige om at eggdonasjonssaken er særlig viktig. Hva KrF sier fra talerstolen før votering er det ingen som bryr seg om. Det er nærmest patetisk, sakens alvor tatt i betraktning. Det er å svikte saken, spesielt når KrF ikke usannsynlig kunne fått gjennomslag for nei til eggdonasjon dersom de hadde gått inn i regjering. Da ville mange i og utenfor partiet nikket anerkjennende og applaudert. Det ville vært en av de virkelig store seirene for KrF.

I stedet velger altså KrF å bruke noen minutter på Stortingets talerstol for så å bli nedstemt. Det er en symbolsk kamp som ikke gjør inntrykk på noen.

2 liker  
Kommentar #9

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Stryk i sannsynlighetsrekning!

Publisert rundt 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Det er å svikte saken, spesielt når KrF ikke usannsynlig kunne fått gjennomslag for nei til eggdonasjon dersom de hadde gått inn i regjering.

Venstre og Frp har gått til valg på partiprogrammer der tillatelse til eggdonasjon inngår. Høyres landsmøte har nå også sagt ja til eggdonasjon etter grundig politisk behandling. Jeg tror derfor ikke det er realistisk for KrF å stoppe dette, selv om de gikk inn i regjering. Jeg mener derfor at din sannsynlighetsvurdering ovenfor står til stryk.

Fortsatt utsettelse av oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har bredere støtte i Stortinget. Tiltaket krever store økonomiske uttellinger. Den kan derfor vanskelig sammenliknes med saken om eggdonasjon.

1 liker  
Kommentar #10

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

???

Publisert rundt 2 år siden

Høyre og Frp har programfestet oljeboring i Nord, men har likevel gått med på å ikke gjennomføre dette fordi de heller ønsket en avtale med Venstre og KrF i 2013 og nå Venstre i regjering. Det viser at selv landsmøtevedtak og programfestet poltikk ligger i potten når regjeringskonstellasjoner forhandles.

Forstår ikke helt logikken når Unsgaard mener at gjennomføringen av den aktuelle oljeboringen er mindre viktig enn eggdonasjon. Apropos "økonomiske uttellinger", så er det nettopp det dette handler om. Kanskje tusen distriktsarbeidsplasser, for alt jeg vet, og milliarder i inntekter til staten. Men altså ... og like fullt. Selv dette kunne de avstå fra fordi samarbeid med Venstre og KrF ble ansett som viktigere.

Dermed er logikken omkring den manglende forhandlingsviljen om eggdonasjon, som ikke har noen økonomiske-, sysselsettingsmessige- eller distriktspolitiske elementer, for meg umulig å forstå.

Et spørsmål til Unsgaard: Mener han at det ville være riktig av KrF å gå inn i forhandlinger, om å delta i regjering, dersom partiet fikk stoppet et vedtak om eggdonasjon i Stortinget og fikk sikret andre av sine viktigste verdipolitiske saker? Hva er viktigst for KrF, å kjempe for å vinne fram i fht disse sakene i regjering eller å stå utenfor og akseptere at partiet blir nedstemt i Stortinget og at disse sakene tapes?

Parallellen mellom oljeboringen i nord og eggdonasjon er påfallende lik. I begge tilfeller er det i utgangspunktet flertall for å vedta dette i Stortinget, men fordi regjeringen er villig til å inngå avtaler på kammerset med Venstre og KrF, og disse sammen utgjør et flertall i Stortinget, blir de ikke vedtatt så lenge regjeringen sitter.

PS. Det er riktig at flertallet for oljeboring ikke lenger er like overbevisende etter Ap’s landsmøte i fjor der de vedtok en litt utvannet versjon. Men i 2013, da avtalen med mellompartiene ble inngått, var det et klart flertall for konsekvensutredning og forutsetningsvis senere oljeleting. Derfor er analogien mellom de sakene klar og tydelig.


1 liker  
Kommentar #11

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

En gang til.

Publisert rundt 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Høyre og Frp har programfestet oljeboring i Nord, men har likevel gått med på å ikke gjennomføre dette fordi de heller ønsket en avtale med Venstre og KrF i 2013 og nå Venstre i regjering. Det viser at selv landsmøtevedtak og programfestet poltikk ligger i potten når regjeringskonstellasjoner forhandles.

Forstår ikke helt logikken når Unsgaard mener at gjennomføringen av den aktuelle oljeboringen er mindre viktig enn eggdonasjon. Apropos "økonomiske uttellinger", så er det nettopp det dette handler om. Kanskje tusen distriktsarbeidsplasser, for alt jeg vet, og milliarder i inntekter til staten. Men altså ... og like fullt. Selv dette kunne de avstå fra fordi samarbeid med Venstre og KrF ble ansett som viktigere.

Jeg har aldri sagt ”at gjennomføringen av den aktuelle oljeboringen er mindre viktig enn eggdonasjon.” Jeg mener at det er viktig å unngå både leteboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og eggdonasjon. Det første synes nå å lykkes. De fleste partiene på Stortinget ønsker ikke leteboring her nå av tunge miljømessige grunner. Ungdomspartiene, også i Ap og H, går imot dette, og Ap er, som du skriver, blitt mer uklar. Argumentene mot dette prosjektet har forsterket seg. Utbygging av fornybar energi har tiltatt og oljeprisene går ned som følge av dette. Andre leteområder, også i nord, er mer aktuelle. Denne saken ser nå ut til å bli vunnet ved forhandlinger, uten at KrF trådte inn i regjeringen.  

Med eggdonasjon derimot ser det mye mørkere ut. Som jeg har skrevet før i denne tråden, er det nå bare KrF og Sp som er imot dette. Her har utviklingen gått i retning av tiltagende liberalisering. Det tas stadig større hensyn til foreldrene på bekostning av barna. Jeg tror KrF er mer enn villig til å forhandle også om denne saken, uten at jeg tror at det hjelper.

Mitt standpunkt til regjeringssamarbeid går fram av min kommentar #7.

2 liker  
Kommentar #12

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Mitt standpunkt til regjeringssamarbeid går fram av min kommentar #7.

Dette må bety at det er viktigere å ikke sitte i regjering med Frp enn å få gjennomslag for de viktgiste verdipolitiske sakene for KrF. Og det er temmelig overraksende. 

1 liker  
Kommentar #13

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Dette må bety at det er viktigere å ikke sitte i regjering med Frp enn å få gjennomslag for de viktgiste verdipolitiske sakene for KrF. Og det er temmelig overraksende. 

Jeg tror du skal se på dette vhja aksen makt-avmakt-negativ makt(kontroll). Dagens posisjon kan være veldig mektig, men også helt avmektig. Som i eggdonasjonssaken. Krf får ikke flertall for saken i Stortinget. Likevel kan de presse regjeringen. Dette kunne de gjort bedre innad i regjeringen, men overfor de få restvelgerne som kan vekkes til dåd er det gull verdt. Se! Vi har verdier og de står vi på! Ergo kan man kanskje vinke farvel til sperregrensen i meningsmålingene et par måneder. Saken er tapt men god som indremedisin. Bare Krf selv tjener på denne posisjonen for ingen annen konstellasjon vil kunne gi medhold heller. 

I langt mindre og hverdagslige saker er det vanskeligere å oppnå det samme verdifokus man kan profilere seg på. Vi må vente på den interne verdikommisjonen før vi får vite hvem som vinner kampen om makten i Krf og om det evt utkrystalliserer seg et nytt flertall i Stortinget. 

Kommentar #14

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Nei!

Publisert rundt 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Dette må bety at det er viktigere å ikke sitte i regjering med Frp enn å få gjennomslag for de viktgiste verdipolitiske sakene for KrF. Og det er temmelig overraksende. 

KrFs viktigste oppgave er å få gjennomslag for viktige verdipolitiske saker. Partiet velger strategi med dette for øye.

1 liker  
Kommentar #15

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
KrFs viktigste oppgave er å få gjennomslag for viktige verdipolitiske saker. Partiet velger strategi med dette for øye.

Det er oppløftende. Og da blir det interessant å se hvilken strategi de velger.

I typiske verdipolitsike saker har de tradisjonelt fått størst gjennomslag po borgerelig side. Det er derfor partiet selv i raliteten alltid har vært et borgerlig parti.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2967 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1593 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1166 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1064 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 643 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere