Kjetil Mæhle

65    725

Ser du ulven?

En ulv er ikke vanskelig å kjenne igjen. De enslige vandrerne er ikke så mye å bekymre seg for. Langt farligere er det når de går i flokk. Da kan de felle hva som helst. 

Publisert: 14. apr 2018 / 10005 visninger.

Så har vi denne merkelige avarten, ulver i fåreham. I skinnet et får men altså en ulv. Hvor langt kan vi trekke dette begrepet? En katolikk som går i en protestantisk menighet for å påvirke denne i katolsk retning. Er det en ulv i fåreklær? Eller kanskje en universialist eller tilhenger av Branham som kommer på bedehuset for å forkynne sin overbevisning, er det en ulv i fåreklær? Det vil ihvertfall kunne skape uro, splid og normalt bli oppfattet som respektløst. Ett stykke utenfor folkeskikken.

Som pinsevenn kan jeg gå på bedehuset. Lutheraneren kan selvsagt komme på møte i pinsebevegelsen og katolikken kan godt kjenne seg hjemme i trosmenigheten. Det er ikke forskjellig teologisk syn som avgjør om det er en ulv i fåreklær eller ikke.

Det har med åpenhet, respekt og enhet å gjøre. Som besøkende i et annet kirkesamfunn må jeg respektere og innordne meg eller la besøket være. Falske profeter og ulver i fåreklær gjør ikke det. De er undercover.

Ulven i fåreklær og falske profeter har gjerne store vyer. De skal reformere kirkesamfunn, nasjoner og verden. Forandre læresetninger og skape en transformasjon. De er ikke småtteri de står i spissen for.

Får er får og ulv er ulv. En ulv splitter. Fårene går i flokk. Ulvens hensikt er å skille fåret fra flokken og bort fra Kristus. Det er ingen lett jobb. For Herren er min hyrde. Hans kjepp og hans stav trøster meg.

Allikevel så beiter noen av fårene seg bort fra Hyrden. Det er kanskje noen ulver i fåreklær som forleder dem. Skaper avstand til Herren og hans flokk. Legger ut skriften litt vrangt. Oppfordrer til å bli med i det nye som Gud nå tilsynelatende gjør. Overbeviser med sin vennlighet og smigger. Bruker tid til å hjelpe fåret. Med fåreham på gjør ulven gjerne noen gode ting.

Men hensikten er splittelse. En ulv sine frukter er ikke gode: Litt baktaling. Litt rykter. Skape litt avstand til ledere, forkynnere og kanskje hele bevegelsen. Ulven og fåret blir gode venner. Lojalt lytter fåret til ulven. Det skurrer, men ikke nok. Og ulven arbeider med sitt, helt til den kan felle byttet. Ulver i fåreklær forfører og blir selv forført.

Det er Jesus som bruker beskrivelsen glupende ulver og fåreham. Det er de han betegner som falske profeter. Det står i Matteus 7:15: «Vokt dere for de falske profetene! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver.»

De falske profetene taler ikke sant om Gud. De snakker ut fra sitt eget. Jesu ord står i en sammenheng. Vers 13 og 14 taler om fortapelse og liv. Jesus sier: «Gå inn gjennom den trange porten! For vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den

Falske profeter forkynner gjerne at veien til Gud er fin og bred. Du trenger ikke gå inn gjennom den trange porten. Du trenger ikke gå på den smale veien. ALLE veier fører til livet. Ingen veier fører til fortapelse. Du kan ta imot Jesus når du er død. Alle vil til slutt finne Jesus. Gud er god og frelser alle.
Så vris og forvendes ordet slik at ingen forstår hva de sier - men det høres jo klokt ut. De må jo ha studert dette, overbevisende som det er. Kanskje det er meg det er noe galt med? Jeg som ikke forstår og faller ut av denne kompliserte utleggelsen... Da begynner ulven å få grep. Autoritet over menneskers liv og tro er jo selve målet for ulver og falske profeter. Å tenke selv er imidlertid det beste vern.

Bibelen er skrevet i enkle, tydelige og klare ord. Budskapet er ikke til å misforstå. Sier Jesus at porten er trang og veien til livet er smal – så menes akkurat det. Sier Jesus at veien til fortapelse er bred - så er den veien bred. Budskapet er tydelig og enkelt. Vi kan bare misforstå dette om vi vil. Men tror jeg enkelt og liketil Jesu ord da forstår jeg hva hans budskap er.

Så hva skal vi gjøre? Hold ulvene på avstand til fruktene blir synlige. Jesus forteller selv hva som må til: «På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? 17 Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt.»

11 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #401

Tore Olsen

20 innlegg  4900 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Det siterte får du ta på din egen kappe (Jeg antar at du har én igjen.).

Jeg avviser ikke Koranen mer enn jeg avviser Knut Hamsuns Sult.

Kjenner deg jeg, Gjermund. Du har vist hvordan du tenker

Svar
Kommentar #402

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2033 kommentarer

Hei igjen:)

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Nå vil jeg vite hva galt jeg gjør ved å holde Guds bud - og siden har jeg bevisst kverulert videre om det, formastelig - det vet jeg,

Det siterte over har jeg ikke sett før. Ved gjennomgang av tråden ser jeg at flere kommentarer har blitt «skjult» på mobilen mens jeg scrollet. 

Jeg trodde derfor ditt spørsmål som langt oppe var stilet til alle, slik det sto. Altså at du var oppriktig interessert i hva flere av oss mente om Guds bud (ikke moseloven).

Dermed gikk jeg rett i kverruleringsfella med oppriktighet om min tro. Jeg forstår jo nå at jeg slett ikke klarer å svare deg slik du mener svaret skal være. Jeg forstår også at dette er noe du har debattert med andre flere ganger.

Det er godt mulig jeg er enig med deg om det meste, men det er også mulig at jeg ikke klarer å uttale shibboleth helt riktig i denne sammenhengen🙂 Det kan være svært vanskelig når man har forskjellig trosdialekt.

Men uansett er vi vel trossøsken hvis vi er greiner på samme vintre? Det har vel vingårdsmannen oversikt over.

Med dette ønsker jeg deg og alle andre på tråden Herrens velsignelse og fred, og god helg. 

5 liker  
Svar
Kommentar #403

Gjermund Frøland

10 innlegg  6530 kommentarer

Takk!

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Kjenner deg jeg, Gjermund. Du har vist hvordan du tenker

Det tar jeg som en kompliment.

Jeg elsker klar tale og ærlig kommunikasjon. En viktig del av å kunne kommunisere effektivt, og ikke minst ærlig, er å ikke legge skjul på hvordan man tenker.

2 liker  
Svar
Kommentar #404

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Nevn “gjerninger”, “forpliktelser”, “ansvar», «lydighet», i forbindelse med «frelse» og vips, har man det gående.

Gud har ikke forandret seg «etter korset». Det er her (deler av) nådebudskapet skaper forvirring, fordi det mange ganger legger Loven/budene (Guds standard) frem på en måte som skulle tilsi at prinsippene ikke gjelder lenger.

Da jeg først ble kjent med nådebudskapet, var det «indre liv, ikke ytre krav», «Guds nåde oppdrar oss til å leve gudfryktig», «Guds godhet driver oss til omvendelse». 

Nå er det alt fra «Tro på Jesus er nok», til «Gud i GT er ikke den samme som den Jesus viser oss», til «det er kun det positive i bibelen som er inspirert av Gud».

Hva sitter man egentlig igjen med da?

3 liker  
Svar
Kommentar #405

Gjermund Frøland

10 innlegg  6530 kommentarer

Bekreftelse

Publisert 5 måneder siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Nå er det alt fra «Tro på Jesus er nok», til «Gud i GT er ikke den samme som den Jesus viser oss», til «det er kun det positive i bibelen som er inspirert av Gud».

Hva sitter man egentlig igjen med da?

Vi sitter igjen med nok en bekreftele på anvendeligheten til Darwins teori om Survival of the fittest.

For å finne en gud som ennå ikke har tilpasset seg et humanistisk habitat, må vi kanskje besøke gudshus som tilhører et annet habitat enn det moderne, vestlige.

Svar
Kommentar #406

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Vi sitter igjen med nok en bekreftele på anvendeligheten til Darwins teori om Survival of the fittest.

Vi sitter igjen med "Gud, skapt i vårt bilde".

4 liker  
Svar
Kommentar #407

Gjermund Frøland

10 innlegg  6530 kommentarer

Det har vi alltid gjort.

Publisert 5 måneder siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Vi sitter igjen med "Gud, skapt i vårt bilde".

Og det vil vi alltid gjøre, inntil den dagen da menneskene lar Gud selv komme til orde - hvis han ønsker det - og hvis han eksisterer.

2 liker  
Svar
Kommentar #408

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13567 kommentarer

Så mye hadde jeg, så mye lånte jeg, og så mye fikk jeg igjen?

Publisert 5 måneder siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Hva sitter man egentlig igjen med da?

Jeg sitter å leser i profeten Jesaias bok... akkurat som Jesus gjorde i Luk.4.16-21... 

Jeg sitter med Jes.29 - Guds navn skal helliges... v17

          Om bare en liten stund
          skal Libanon bli  en frukthage,
          og en frukthage  skal regnes som skog.

          Den dagen skal de døve  høre skrevne ord,
          og selv i skumring og mørke  skal blindes øyne se.

          Igjen skal de hjelpeløse
          glede seg i  Herren,
          de fattigste blant mennesker  skal juble
          over Israels Hellige.

         For det er ute  med voldsmannen,
          borte er spotteren,
          utryddet er alle ondskapens  voktere,

          de som med sitt ord  dømte folk skyldige,
          la snarer for den  som hevdet retten i byporten,
          og med tomme ord  drev rettferdige bort.

          Derfor, så sier  Herren  til Jakobs hus,
          han som fridde Abraham ut:
          Nå skal ikke Jakob  bli til skamme,
          nå skal ikke ansiktet hans  blekne mer.

          For når han og barna hans ser
          det mine hender har gjort  blant dem,
          da skal de hellige mitt navn,
          de skal hellige ham  som er Jakobs Hellige,
          og skjelve for Israels Gud.

          De som går seg vill  i ånden,
          skal få innsikt,
          og de som murrer,
          skal få lærdom.

Svar
Kommentar #409

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Og det vil vi alltid gjøre, inntil den dagen da menneskene lar Gud selv komme til orde - hvis han ønsker det - og hvis han eksisterer.

Vel, som kristen tror man jo at "Guds ord" er nettopp det. Så vi har ganske utfyllende info om hvem Gud er, hans hensikt og ønsler.

Tro er (tror jeg) å forholde seg til Guds ord som om det er sant. Om det viser seg å ikke være sant, så er det allikevel gode prinssipper å leve etter "gjør mot andre... Elsk din neste som deg selv osv".

Og det man ikke forstår, tror(!) jeg det finnes gode svar på, så man trenger ikke avvise det. Bare fortsette å "lete" og forhåpentligvis "finne".

3 liker  
Svar
Kommentar #410

Gjermund Frøland

10 innlegg  6530 kommentarer

Her trekker du selv frem "problemet".

Publisert 5 måneder siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Tro er (tror jeg) å forholde seg til Guds ord som om det er sant. Om det viser seg å ikke være sant, så er det allikevel gode prinssipper å leve etter "gjør mot andre... Elsk din neste som deg selv osv".

Det moderne menneske, også det moderne kristne menneske, prøver å leve etter prinsipper av den typen du her nevner. 

Vi velger oss heller disse idealene enn visjonen om en kvinnendertrykkende, slaveriaksepterende og homohatende Gud.

Uansett hvordan du vrir og vender på det, mennesket har til alle tider valgt seg en Gud som stemmer overens med deres eget verdensbilde.

En gang i tiden var det rike, slaveeiende, polygame menn som definerte Gud. Nå er det andre tider.

1 liker  
Svar
Kommentar #411

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Klart har Frøland mye rett i sine observasjoner! 

Anne Jensen, tror du alt som står i Bibelen er Guds Ord?

Svar
Kommentar #412

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Uansett hvordan du vrir og vender på det, mennesket har til alle tider valgt seg en Gud som stemmer overens med deres eget verdensbilde.

Elsk deres fiender, be for dem som forfølger dere, gjengjeld ikle ondt med ondt, vend det andre kinn til, gå en elstra mil osv, er vel stikk i strid med "verden" uansett "bilde". 

Ikle lett å leve etter nei, krever nok en del, men like fullt er det bibelens ideal, slik jeg ser det.

3 liker  
Svar
Kommentar #413

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Dette er godt, kjærligheten er størst og viktigst i vår kristne tro. Derfor må alt annet i Bibelen og troen gjøre plass og vike for kjærligheten. Det som ikke stemmer overens med kjærligheten er feilsiteringer og vrangforestillinger. Bibelen er Guds Ord når den taler om kjærligheten, etc.

Svar
Kommentar #414

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Dette er godt, kjærligheten er størst og viktigst i vår kristne tro. Derfor må alt annet i Bibelen og troen gjøre plass og vike for kjærligheten.

Ja, men jeg tror ikke vi skal avvise noe. Men enig i at kjærligheten bør være grunnvollen og drivkraften. Men det at Gud er kjærlighet, utsletter ikke hans andre egenskaper(?)

3 liker  
Svar
Kommentar #415

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Det som ikke stemmer overens med kjærligheten er feilsiteringer og vrangforestillinger. Bibelen er Guds Ord når den taler om kjærligheten, Gud er kjærlighet etc.

Alle andre egenskaper er underordnet kjærligheten. Hellig, rettferdig etc er ingen motsetning til kjærligheten.

De steder i Bibelen som formidler Gud som grusom, brutal, barnemorder,  etc er ikke Gud, men mennesker sine egne vrangforestillinger. 

 

Svar
Kommentar #416

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Voksne må bli som barn

Publisert 5 måneder siden

Det mest skremmende er at voksne folk ikke ser dette! Har dere ikke moral? 

Jeg har fire barn, en av mine sønner, han på 10 år, han sa, sitat: « folk som tror at Gud vil fortape noen i et helvete må være galne». «Gud er ikke slik, Gud er god og ikke ond».

Svar
Kommentar #417

Gjermund Frøland

10 innlegg  6530 kommentarer

Slik du ser det.

Publisert 5 måneder siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Ikle lett å leve etter nei, krever nok en del, men like fullt er det bibelens ideal, slik jeg ser det.

Du bekrefter hele tiden mitt poeng ved å fokusere kun på det humane Bibelen. Du gjør det samme som dem du kritiserer.

Hvor er guden som i De ti bud sier at vi skal ligge unna naboens slave? Hvor er guden som sier at homofile skal dø? Hvor er guden som sier at den som har ødelagte kjønnsorganer, ikke skal ha adgang til menigheten?

Vi velger ham bort. Det gjør sikkert du også.

2 liker  
Svar
Kommentar #418

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
folk som tror at Gud vil fortape noen i et helvete må være galne». «Gud er ikke slik, Gud er god og ikke ond».

Ville ikke sagt "galne", men fortapelsen står der. At mennesket kan leve evig, uten bevissthet, uten tro på Jesu offer, står der ikke.

Har du forresten tenkt på at den lidelse, tortur og til slutt død Jesus gikk gjennom, var Guds vilje? Altså "den Gud som Jesus viser oss" sin frelsesplan. Gud tillot det. Skal vi se bort fra Jesu død også da?

 

2 liker  
Svar
Kommentar #419

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Gud i GT vs Gud i NT

Publisert 5 måneder siden

Jeg innrømmer glatt, jeg forstår ikke alt i GT. Det var en annen tid, en annen pakt, et eget land, med et eget folk. De trodde Gud, de adlød. Når de ikke adlød, fikk de nåde. Når de tok "opprøret" for langt, tilba andre guder, til og med dro dem med seg inn i Guds tempel, så fikk det konsekvenser. 

Selvsagt tror jeg at Jesu Gud, slik som han "gjenspeiler Faderen", er det rette bildet av Gud. Men denme Gud finner vi da også i GT. 

1 liker  
Svar
Kommentar #420

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Feil

Publisert 5 måneder siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
uten bevissthet, uten tro på Jesu offer, står der ikke.

Mente, kort sagt, mennesket har ikke evig liv, i evig bevissthet, uten troen på Jesu offer

1 liker  
Svar
Kommentar #421

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jesus er Gud. Så Jesu død er ikke grotesk i den forstand. Han tålte det. Det var for øvrig mennesker som påførte han dette...

Svar
Kommentar #422

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Alle har evig liv

1 liker  
Svar
Kommentar #423

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Både GT og NT har mye godt, men også mye ondt. Det er mange gudsbilder i GT og de peker ikke nødvendigvis på samme Gud. NT peker stortsett på samme Gud, i Jesus. Men f.eks. Joh.åp peker ikke på den sanne Jesus. Der er Gud igjen blitt en «krigselsker.»

Svar
Kommentar #424

Christian Jebsen

2 innlegg  405 kommentarer

Nåde?

Publisert 5 måneder siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg innrømmer glatt, jeg forstår ikke alt i GT. Det var en annen tid, en annen pakt, et eget land, med et eget folk. De trodde Gud, de adlød. Når de ikke adlød, fikk de nåde.

Den gammeltestamentiske guden har klare menneskelige trekk, hvor hevngjerrighet er ganske fremtredende. GT er spekket med fortellinger hvor denne gudenes vrede og straff får grusomme konsekvenser for de ikke-troende. Man kan bare tenke seg hvor mange barn og dyr i Egypt som måtte bøte med livet hvis ikke far i huset hadde smurt blod over døren. 

Svar
Kommentar #425

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Du har helt rett.  

Svar
Kommentar #426

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg vet du mener det, men da er vel Jesu død poengløs også, dersom ikke synd har noe konsekvens(?)


3 liker  
Svar
Kommentar #427

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Synd har konsekvens. Jesus død og oppstandelse beseiret døden, synd og ondskap. Det ser for øvrig ikke slik ut i denne verden enda, men det vil gå godt til slutt. Det er mitt håp og min tro. 

La oss nå snu på flisa, den største synderen i Bibelen må vel være enkelte forestillinger om Gud både i GT og i NT? Menneskers vrangforestillinger har omgjort Gud til den største synder som dreper, torturerer og ødelegger sine skapninger, t.o.m. barn, spedbarn slipper ikke unna guds hysteriske sinne! Nei, våkn opp! Det som fremstiller Gud slik ser jeg på som vranglære. 

Mener dere det er greit at enkelte skriftsteder i Bibelen har gjort Gud om til den verste Satan du kan tenke deg? En bestialsk seriemorder blir jo en pusekatt i forhold. 

Slike skrifter og skriftsteder må avvises! Kom ikke her å rettferdiggjør alt det groteske med Guds hellighet og oppgjør med synd! Oppgjør med synd hjelper ikke med å synde grovt selv! 

Jeg forholder meg til det humane i Bibelen, og forkaster konsekvent det som gjør Gud til et flerhodet troll.

2 liker  
Svar
Kommentar #428

Jostein Sandsmark

78 innlegg  428 kommentarer

- Gud er kjærlighet.

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Det som ikke stemmer overens med kjærligheten er feilsiteringer og vrangforestillinger. Bibelen er Guds Ord når den taler om kjærligheten, etc.

Men kan du alltid definere hva som er en kjærlighetsutøvelse?

Mitt syn ut fra Bibelen på helvete og fortapelse er at Gud i sin kjærlighet respekterer sine skapningers valg.

Velger de i sin gudgitte integritet fortapelsen,  de få lov å følge sin frie vilje.   (tegnet på gudsbildet i seg) 

Men den offisielle fortapelseslære mener jeg er ubibelsk. Helvete oppstår i følge Jesu egne ord når de uomvendte bevisst ser sitt feilvalg: "Men de skal gråte og skjære tenner når de ser Abraham, Isak og Jakob sitte tilbords  .........men de selv blir kastet utenfor."     Dette er helvetet.    Fortapelsen.    "Straffen".

Dette skjer etter dommen på Den Siste Dag.  Så blir alt det onde og ureine: Satan, Døden, Dødsriket, Dyret og de ugudelige kastet i Ildsjøen og brenner opp.

Bare det som er ikledd udødelighet lever videre  i   - DET EVIGE LIVET  i  Guds nærhet.

Guds kjærlighet innbefatter ikke tvang til å omvende seg til Ham. De får sin vilje: - Utestengelse fra Det Evige  - og blir utslettet.   Ingen blir tvunget inn i himmelen. Alle blir ikke frelst.

Dette er Guds kjærlighets konsekvens.

2 liker  
Svar
Kommentar #429

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Du får ha din tro, jeg har min.

1 liker  
Svar
Kommentar #430

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg tror Gud er mye mer human enn noe annet vesen. Da utelukkes fra troen både evig pine, og evig utslettelse. Vi står igjen med apokatastasis. Jeg sier som Karl Barth,» evig fortapelse er en umulig mulighet.»

1 liker  
Svar
Kommentar #431

Gjermund Frøland

10 innlegg  6530 kommentarer

Ingen velger å gå fortapt.

Publisert 5 måneder siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.

Guds kjærlighet innbefatter ikke tvang til å omvende seg til Ham. De får sin vilje: - Utestengelse fra Det Evige  - og blir utslettet.   Ingen blir tvunget inn i himmelen. Alle blir ikke frelst.

Dette er Guds kjærlighets konsekvens.

Hvis Gud hadde ønsket at mennesket skulle ha fri vilje til å velge frelsen, hadde han i det minste gitt seg til kjenne. 

Foreløpig ser det ut til å være "business as usual" med milliarder av lykkelig uvitende ikke-troende og feiltroende.

2 liker  
Svar
Kommentar #432

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Enig. Bakkemannskapet gjør ikke Guds navn særlig spiselig og gjenkjennelig. Mange tar avstand fra troen med god grunn. Samtidig kan Gud fortsatt gjøre seg til kjenne i dette livet, men om han ikke gjør det, så får vi møte han i det hinsidige, ubesmittet av menneskers vrangforestillinger. 

2 liker  
Svar
Kommentar #433

Jostein Sandsmark

78 innlegg  428 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvis Gud hadde ønsket at mennesket skulle ha fri vilje til å velge frelsen, hadde han i det minste gitt seg til kjenne. 

Feil.

3 liker  
Svar
Kommentar #434

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Kirken har mange retninger og talsmenn for det ene og det andre. Det var en som sa at «Gud er vill, en løve, han er er ingen pasifist». Slike talsmenn har den nye opprettet nettverket «frimodig kirke».

Jeg blir bare oppgitt.

1 liker  
Svar
Kommentar #435

Jostein Sandsmark

78 innlegg  428 kommentarer

Fri vilje til å velge frelsen? #431

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvis Gud hadde ønsket at mennesket skulle ha fri vilje til å velge frelsen, hadde han i det minste gitt seg til kjenne. 

Det er da virkelig mange som han har gitt seg til kjenne for! 

Blaise Pascal forventer at de må stille seg åpne for det - og kanskje streve litt. Ville litt.

3 liker  
Svar
Kommentar #436

Gjermund Frøland

10 innlegg  6530 kommentarer

Troverdig for en sokneprest

Publisert 5 måneder siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Det er lov, men ikke særlig troverdig for en sokneprest.

Er dette kriterium og rettesnor for oss alle, for ateist så vel som for jøde og muslim?

1 liker  
Svar
Kommentar #437

Gjermund Frøland

10 innlegg  6530 kommentarer

Streve og ville

Publisert 5 måneder siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Blaise Pascal forventer at de må stille seg åpne for det - og kanskje streve litt. Ville litt.

Mange ønsker å tro på den mosaiske Jahve eller den muslimske Allah. Noen faller det lett for. Andre strever. Andre mislykkes.

1 liker  
Svar
Kommentar #438

Jostein Sandsmark

78 innlegg  428 kommentarer

Troens fundament #429

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Du får ha din tro, jeg har min.

Jeg baserer min tro på Skriftens Ord.

 Du har din basert på egen synsing. Det er lov, men lite tillitvekkende for en sokneprest.

3 liker  
Svar
Kommentar #439

Jostein Sandsmark

78 innlegg  428 kommentarer

- Kriterium og rettesnor #436

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Er dette kriterium og rettesnor for oss alle, for ateist så vel som for jøde og muslim?

JA.   Hva ellers?

2 liker  
Svar
Kommentar #440

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg bygger min tro på Jesus, og det i Bibelen som fremmer kjærligheten. Det er mye mer troverdig enn å forsøke å holde sammen hele Bibelen som Guds Ord. Det har jeg forsøkt tidligere, og mislykkes med det. Det er umulig å holde sammen hele Bibelen, det blir verken fugl eller fisk. Prøv alt og hold fast på det gode, er en farbarvei ifølge Paulus.

Bibelen skal også prøves i dette lyset.

2 liker  
Svar
Kommentar #441

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Alle religioner har skapt en gud i sitt eget bilde. Jesus skiller seg for øvrig ut. Han er Guds selvåpenbaring. Og Bibelen vitner tidvis om den Guddommen i rett lys, andre ganger ikke like godt. 

1 liker  
Svar
Kommentar #442

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Synsing?

Publisert 5 måneder siden

Ingen synsing her, men seriøs teologi bygget på bibel, fornuft, samvittighet, kjærlighet, logisk tenkning, filosofi, fortolkning/eksegese, hermeneutikk, vitenskaplige metoder, etikk, moral, psykologi, sjelesorg, oldkirkens teologer, kirkehistorie, systematisk teologi, etc.

Hva bygger du på Sandsmark?

1 liker  
Svar
Kommentar #443

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

34 innlegg  568 kommentarer

Udødelighetsløgnen

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror Gud er mye mer human enn noe annet vesen. Da utelukkes fra troen både evig pine, og evig utslettelse. Vi står igjen med apokatastasis. Jeg sier som Karl Barth,» evig fortapelse er en umulig mulighet.»

1Mos. 6.3:  "Herren sa:  Min Ånd skal ikke strides med mennesket for evig, for i sin villfrelse er det bare kjød."

Hvem har diktet opp at mennesket skal leve evig i sin villfarelse? Andre enn Slangen.  Slik at mennesker skal ende opp med å tro at det er umulig.. Gud er for grusom.. Gud kan ikke finnes.. Vi kan ikke ha med en slik Gud å gjøre..
Løgneren foregir at "dere skal slettes ikke dø".  "Syndens lønn er ikke døden"." Man kan skjule seg bak løgn og komme unna med det".

Imlisitt: Man trenger ingen omvendelse - barnefrelsen gir ansvarsfrihet og evig slavekår, istedetfor den modne brudekjærlighet med frihet under ansvar. Der inngangspremisset er at man aksepterer Faderens dom på Golgata, jfr de 10 Bud.

Evig død vil være en stor gave for de som ikke vil leve med Sannhetens Ånd.  En dag settes det strek for valget og mulighetene.  Da er det som Jesus sa:  De har fått sin lønn.  De levde sitt liv.  De er ferdig med soning av sin egen synd; de ville ikke frivillig omvende seg. Its over and done with, skyggelandet var deres liv - det evige himmelske rike betinger hjertets vilje til å elske Gud samt elske sin neste som seg slev - med likeverdige rettigheter og ansvar/ plikter.

3 liker  
Svar
Kommentar #444

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Les gjerne mer om den subjektive forsoningslæren og den klassiske forsoningslæren.

1 liker  
Svar
Kommentar #445

Tore Olsen

20 innlegg  4900 kommentarer

Underlig!

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg sitter å leser i profeten Jesaias bok... akkurat som Jesus gjorde i Luk.4.16-21... 

Jeg sitter med Jes.29 - Guds navn skal helliges... v17

          Om bare en liten stund
          skal Libanon bli  en frukthage,
          og en frukthage  skal regnes som skog.

          Den dagen skal de døve  høre skrevne ord,
          og selv i skumring og mørke  skal blindes øyne se.

          Igjen skal de hjelpeløse
          glede seg i  Herren,
          de fattigste blant mennesker  skal juble
          over Israels Hellige.

         For det er ute  med voldsmannen,
          borte er spotteren,
          utryddet er alle ondskapens  voktere,

          de som med sitt ord  dømte folk skyldige,
          la snarer for den  som hevdet retten i byporten,
          og med tomme ord  drev rettferdige bort.

          Derfor, så sier  Herren  til Jakobs hus,
          han som fridde Abraham ut:
          Nå skal ikke Jakob  bli til skamme,
          nå skal ikke ansiktet hans  blekne mer.

          For når han og barna hans ser
          det mine hender har gjort  blant dem,
          da skal de hellige mitt navn,
          de skal hellige ham  som er Jakobs Hellige,
          og skjelve for Israels Gud.

          De som går seg vill  i ånden,
          skal få innsikt,
          og de som murrer,
          skal få lærdom.

Akkurat det her leste jeg på morgenen i dag! Nøyaktig samme vers!

Jeg som ikke tror på tilfeldigheter undrer meg litt, men vi har jo vært litt samkjørte i det siste - som sagt - underilg.

Jesaias er viktig - han så vår tid,  men språket er spesielt for jødene - ikke alltid lett å forstå ved første lesing.

2 liker  
Svar
Kommentar #446

Tore Olsen

20 innlegg  4900 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Det tar jeg som en kompliment.

Jeg elsker klar tale og ærlig kommunikasjon. En viktig del av å kunne kommunisere effektivt, og ikke minst ærlig, er å ikke legge skjul på hvordan man tenker.

Gjør det:-)

Jeg skulle likt å ha en lengre samtale med deg under fire øyne. Jeg ser i deg refleksjoner og kunnskap i vidt omfang, veldig nær inntil kjernen.

På VD blir det forsinkelser i kommunikasjonen og vi er jo aldri alene i dialogen.

1 liker  
Svar
Kommentar #447

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg tror at det er løgneren som står bak ondskapen i denne verden, og ikke Gud. 

La meg spørre deg:

Tror du Gud var barnemorderen i Egypt? 

Tror du Gud slettet ut verdensbefolkning under den såkalte syndefloden utenom NOA og co?

Tror du Gud sendte to bjørner til å drepe 40 barn pga av Elisja ble kalt flintskalle?

Tror du Gud befalte Josva og co til å utslette byer, drepe alle sammen, kvinner, uskyldige barn/spedbarn etc?

Tror du Gud utslettet Sodoma og Gomorra?

Tror du Gud befalte Paulus at kvinner skulle holde munn og underordne sine menn i alt?

Tror du Gud befalte Paulus til å si til slavene at de skal underordne sine Herrer i alt?

Tror du Gud befalte Paulus til å skrive at homofile, menn som ligger med menn, ikke skal Arve Gudsrike? 

Etc. Jeg kan gjerne gjøre listen lenger. 

1 liker  
Svar
Kommentar #448

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Noahs forvirring

Publisert 5 måneder siden

Motsetningsfulle skrifter: 

To par

"Av alt levende, alt kjøtt og blod, skal du føre to av hvert slag inn i arken, så de berger livet sammen med deg. Hann og hunn skal de være."

(1. Mosebok 6:19)

SJU par av de fleste:

" Av alle rene dyr skal du ta med deg sju par, hann og hunn sammen, og av alle dyr som ikke er rene, ett par, hann og hunn sammen, 3 av himmelens fugler på samme måte, sju par, hann og hunn, for å holde hver art på hele jorden i live. "

(1. Mosebok 7:2)

 

Nei, det var visst bare to av hver art likevel:

"De kom inn til Noah i arken, to og to av alt som er av kjøtt og blod, alt som har livsånde i seg."

(1. Mosebok 7:15)

 

Jødene hadde sparsomme skipsfartstradisjoner. De trodde jorda var flat. De visste ikke om Nord- og Sør-Amerika, Australia eller Antarktis. Det ville være interessant å se hvordan disse klarte å samle inn lamaer, isbjørner, alle pingvinartene, kenguruer, elefanter, løver, tigre, treskonebb, jordsvin, og enorme antall andre dyrearter.

 

Så kom flommen og varte i førti dager, en drøy måned:

"Da kom storflommen over jorden i førti dager. "

(1. Mosebok 7:17)

 

nei, det var visst 150 dager, altså fem måneder:

"Og vannet flommet over jorden i 150 dager."

(1. Mosebok 7:24)

 

Eller så var det kanskje sju måneder:

"Den syttende dagen i den sjuende måneden ble arken stående på Ararat-fjellene. "

(1. Mosebok 8:4)

 

det skal være TI måneder:

"Og vannet minket mer og mer helt til den tiende måneden. Den første dagen i den tiende måneden kom fjelltoppene til syne."

(1. Mosebok 8:5)

 

En ting er at ett kapittel i bibelen motsier noe som står i et annet kapittel. Dette finnes det enorme antall eksempler på. Det er jo å forvente da mange ulike personer noterer ned ulike versjoner av gamle ørkenmyter. Men at en setning motsier setningen rett før, det er litt mer spesielt.

1 liker  
Svar
Kommentar #449

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2033 kommentarer

Hva har andre teologer bygget på?

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Ingen synsing her, men seriøs teologi bygget på bibel, fornuft, samvittighet, kjærlighet, logisk tenkning, filosofi, fortolkning/eksegese, hermeneutikk, vitenskaplige metoder, etikk, moral, psykologi, sjelesorg, oldkirkens teologer, kirkehistorie, systematisk teologi, etc.

Hva bygget disse på? Oskar Skarsaunet, Bjørn Helge Sandvei, Per Lønning, for å nevne noen kjente som visst har studert alt det overnevnte like godt som deg. 

Mener du virkelig at alle konservative teologer har tatt feil? Har de vært overfladiske i sine studier? Har de vært blinde veiledere og uprofesjonelle lærere?

Jeg er redd du er på ville veier nå Runar. Kanskje du enda har litt å lære av «de gamle»?


3 liker  
Svar
Kommentar #450

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Det ser for øvrig ikke slik ut i denne verden enda, men det vil gå godt til slutt. Det er mitt håp og min tro. 

Jeg deler det håpet. Men fjerner vi fortapelsen (tror du fortapelse er "evig liv i evig pine", forstår jeg deg), så er det et halvt evangelium. 

Gud vil ikke at noen skal gå fortapt, men han tvinger heller ingen til å underordne seg hans vilje.

3 liker  
Svar

Siste innlegg

Tjene Gud og mammon
av
Vårt Land
rundt 4 timer siden / 940 visninger
0 kommentarer
Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 14 timer siden / 579 visninger
23 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 14 timer siden / 235 visninger
1 kommentarer
No treng vi anti-populistane
av
Emil André Erstad
rundt 14 timer siden / 1041 visninger
7 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 14 timer siden / 746 visninger
1 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 23 timer siden / 644 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Tjene Gud og mammon
av
Vårt Land
rundt 4 timer siden / 940 visninger
0 kommentarer
Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 14 timer siden / 579 visninger
23 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 14 timer siden / 235 visninger
1 kommentarer
No treng vi anti-populistane
av
Emil André Erstad
rundt 14 timer siden / 1041 visninger
7 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 14 timer siden / 746 visninger
1 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 23 timer siden / 644 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Daniel Hehir kommenterte på
No-platforming
22 minutter siden / 257 visninger
Sølve Nicolay Thobro Lauvås kommenterte på
Pisken svinges i feil retning
22 minutter siden / 317 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Nådens evangelium
30 minutter siden / 579 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
No treng vi anti-populistane
36 minutter siden / 1041 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Digitale disipler
rundt 1 time siden / 194 visninger
Roald Øye kommenterte på
Oslo-avtalen er død; leve Oslo-prosessen
rundt 1 time siden / 1111 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Digitale disipler
rundt 2 timer siden / 194 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 2 timer siden / 579 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 2 timer siden / 579 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 3 timer siden / 579 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 3 timer siden / 579 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 3 timer siden / 579 visninger
Les flere