Kjetil Mæhle

65    725

Ser du ulven?

En ulv er ikke vanskelig å kjenne igjen. De enslige vandrerne er ikke så mye å bekymre seg for. Langt farligere er det når de går i flokk. Da kan de felle hva som helst. 

Publisert: 14. apr 2018 / 10005 visninger.

Så har vi denne merkelige avarten, ulver i fåreham. I skinnet et får men altså en ulv. Hvor langt kan vi trekke dette begrepet? En katolikk som går i en protestantisk menighet for å påvirke denne i katolsk retning. Er det en ulv i fåreklær? Eller kanskje en universialist eller tilhenger av Branham som kommer på bedehuset for å forkynne sin overbevisning, er det en ulv i fåreklær? Det vil ihvertfall kunne skape uro, splid og normalt bli oppfattet som respektløst. Ett stykke utenfor folkeskikken.

Som pinsevenn kan jeg gå på bedehuset. Lutheraneren kan selvsagt komme på møte i pinsebevegelsen og katolikken kan godt kjenne seg hjemme i trosmenigheten. Det er ikke forskjellig teologisk syn som avgjør om det er en ulv i fåreklær eller ikke.

Det har med åpenhet, respekt og enhet å gjøre. Som besøkende i et annet kirkesamfunn må jeg respektere og innordne meg eller la besøket være. Falske profeter og ulver i fåreklær gjør ikke det. De er undercover.

Ulven i fåreklær og falske profeter har gjerne store vyer. De skal reformere kirkesamfunn, nasjoner og verden. Forandre læresetninger og skape en transformasjon. De er ikke småtteri de står i spissen for.

Får er får og ulv er ulv. En ulv splitter. Fårene går i flokk. Ulvens hensikt er å skille fåret fra flokken og bort fra Kristus. Det er ingen lett jobb. For Herren er min hyrde. Hans kjepp og hans stav trøster meg.

Allikevel så beiter noen av fårene seg bort fra Hyrden. Det er kanskje noen ulver i fåreklær som forleder dem. Skaper avstand til Herren og hans flokk. Legger ut skriften litt vrangt. Oppfordrer til å bli med i det nye som Gud nå tilsynelatende gjør. Overbeviser med sin vennlighet og smigger. Bruker tid til å hjelpe fåret. Med fåreham på gjør ulven gjerne noen gode ting.

Men hensikten er splittelse. En ulv sine frukter er ikke gode: Litt baktaling. Litt rykter. Skape litt avstand til ledere, forkynnere og kanskje hele bevegelsen. Ulven og fåret blir gode venner. Lojalt lytter fåret til ulven. Det skurrer, men ikke nok. Og ulven arbeider med sitt, helt til den kan felle byttet. Ulver i fåreklær forfører og blir selv forført.

Det er Jesus som bruker beskrivelsen glupende ulver og fåreham. Det er de han betegner som falske profeter. Det står i Matteus 7:15: «Vokt dere for de falske profetene! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver.»

De falske profetene taler ikke sant om Gud. De snakker ut fra sitt eget. Jesu ord står i en sammenheng. Vers 13 og 14 taler om fortapelse og liv. Jesus sier: «Gå inn gjennom den trange porten! For vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den

Falske profeter forkynner gjerne at veien til Gud er fin og bred. Du trenger ikke gå inn gjennom den trange porten. Du trenger ikke gå på den smale veien. ALLE veier fører til livet. Ingen veier fører til fortapelse. Du kan ta imot Jesus når du er død. Alle vil til slutt finne Jesus. Gud er god og frelser alle.
Så vris og forvendes ordet slik at ingen forstår hva de sier - men det høres jo klokt ut. De må jo ha studert dette, overbevisende som det er. Kanskje det er meg det er noe galt med? Jeg som ikke forstår og faller ut av denne kompliserte utleggelsen... Da begynner ulven å få grep. Autoritet over menneskers liv og tro er jo selve målet for ulver og falske profeter. Å tenke selv er imidlertid det beste vern.

Bibelen er skrevet i enkle, tydelige og klare ord. Budskapet er ikke til å misforstå. Sier Jesus at porten er trang og veien til livet er smal – så menes akkurat det. Sier Jesus at veien til fortapelse er bred - så er den veien bred. Budskapet er tydelig og enkelt. Vi kan bare misforstå dette om vi vil. Men tror jeg enkelt og liketil Jesu ord da forstår jeg hva hans budskap er.

Så hva skal vi gjøre? Hold ulvene på avstand til fruktene blir synlige. Jesus forteller selv hva som må til: «På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? 17 Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt.»

11 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #351

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13587 kommentarer

Luk.1.69

Publisert 5 måneder siden

For ordens skyld vil jeg vise til at Luk.1.68-80 (Sak. lovsang) er en oppfyllelse av Matt.1.21

«Velsignet er Herren,  Israels Gud, for han har sett til sitt folk  og forløst det.

1 liker  
Svar
Kommentar #352

Tore Olsen

20 innlegg  4904 kommentarer

Jeg venter

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Så nå kan dere forklare meg det som er umulig - i å følge Kristus.

til noen i sin visdom forklarer hvorfor det er umulig å følge Kristus.

Svar
Kommentar #353

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13587 kommentarer

De utvalgte er satt til å frelse andre (oss)

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
- og hvorfor er de ikke utvalgt?

Sitat: hvorfor det er umulig å følge Kristus.

Joh.15.16: Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn.

Rom.8.22-23: Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier. Ja, enda mer: Også vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. 

Vi som har fått ånden, se Apg 2,1 -11

Det er bare å vise tålmodighet, så blir du med inn i den store hvite flokken (i Åp 7,9 -10)

Alt er henstilt til å skje om høsten, se Matt.13.39

1 liker  
Svar
Kommentar #354

Tore Olsen

20 innlegg  4904 kommentarer

Jeg venter - fremdeles

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Alt er henstilt til å skje om høsten, se Matt.13.39

Høststormene er i vente, for høsten er alt der. Marken er hvit - klar til å høstes.

Men svare meg på hvorfor det er umulig å følge Kristus har du ikke - du har forklart hvorfor det er mulig å følge Kristus. Så - kan du eller noen andre forklare meg hvorfor det er umulig å følge Kristus?

1 liker  
Svar
Kommentar #355

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2033 kommentarer

Guds rike i oss og vi i Guds rike :-)

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
HVORFOR lærte Jesus denne bønnen til sine apostler, at de skulle be om at riket måtte komme, når Jesus allerede hadde sagt at riket var "INNE dere" og "da har jo riket kommet"????????

Jeg tror at Guds rike er inne i oss når vi tror på Ham, og Han blir herre i våre liv. Da er Han i oss og vi i Ham.

Så ber vi i Fader vår om at hans rike må komme. Da ber vi om at alle må få del i dette ved å komme til tro, og erkjenne sannheten slik at Guds rike en dag blir fullendt.

«Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike.»
‭‭Lukas‬ ‭13:29‬ ‭

Vi som tror er borgere av det samme riket, og hører sammen som greiner på et vintre :) 

Jesus ber selv om at vi alle skal være ett. 

«Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett:»

‭‭Johannes‬ ‭17:20-22‬ ‭

3 liker  
Svar
Kommentar #356

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2033 kommentarer

Syndere, men skyldfrie i Jesus Kristus

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Men svare meg på hvorfor det er umulig å følge Kristus har du ikke - du har forklart hvorfor det er mulig å følge Kristus. Så - kan du eller noen andre forklare meg hvorfor det er umulig å følge Kristus?

Det er da ikke umulig å følge Jesus Kristus? Det som er umulig er å makte å leve et liv her på jorden uten å feile, falle i synd, bryte loven.... Det har vel alle troende erfart? Det kan forklares med at vi enda er i verden.

Paulus sa også at han gjorde det han ikke ville, men lot være å gjøre det han ville. Det er selvfølgelig ikke noe vi skal trakte etter :-)

Men det betyr ikke at det er fritt frem å bryte Guds bud.

Som mennesker, frelst av nåde, ønsker vi å leve Jesus nær og bli Ham lik. Vi ber om helliggjørelse. Vi lengter etter å være rene og syndefrie. Og det er vi jo i Kristus, men ikke i oss selv vel? 

Jeg synes Johannes forklarer dette så fint her:

«Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd. 

Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.»
‭‭1. Johannes‬ ‭1:6-10‬ ‭

5 liker  
Svar
Kommentar #357

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Hebr,5: Den gang Jesus levde på jorden, bad og bønnfalt han med høye rop og tårer ham som kunne berge ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig.  8 Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led.  9 Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham; 10 Gud hadde da gitt ham navnet Øversteprest på Melkisedeks vis.

«For alle dem som adlyder ham», det er vel en slags «betingelse», er det ikke? «Tro på Jesus, krever også lydighet». Nåde får vi fordi vi har det i oss til å «gjøre opprør» (Rom.7)

 

3 liker  
Svar
Kommentar #358

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Og

Publisert 5 måneder siden

"Adlyde Jesus", betyr jo nødvendigvis at man også må forholde seg til "før korset".

2 liker  
Svar
Kommentar #359

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2033 kommentarer

Anne

Publisert 5 måneder siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
«For alle dem som adlyder ham», det er vel en slags «betingelse», er det ikke? «Tro på Jesus, krever også lydighet». Nåde får vi fordi vi har det i oss til å «gjøre opprør» (Rom.7)

Å adlyde er vel å være lydig. Lytte til, og gi Ham rett. Det er å følge Ham, bekjenne synd og få tilgivelse slik Han har lovet. Leve i lyset rett og slett 😀

Du har mange flotte kommentarer her Anne! 


3 liker  
Svar
Kommentar #360

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Å adlyde er vel å være lydig. Lytte til, og gi Ham rett. Det er å følge Ham, bekjenne synd og få tilgivelse slik Han har lovet. Leve i lyset rett og slett 😀

Det har pågått en diskusjon her om hvorvidt vi skal forholde oss til Jesu ord "før korset" eller kun "assorterte" brev av Paulus.

Og som du sikkert har fått med deg både her og andre tråder, så påstås det at Gud i GT og "den Gud som Jesus viser oss", ikke er den samme.

Det snakkes om "grenseløs nåde", men Guds nåde har aldri vært "grenseløs". Ikke i GT og heller ikke i NT.

Setter pris på kommentarene dine. Du har en mer "mildere" uttrykksform enn meg, og unngår kanskje derfor også å bli misforstått. 

3 liker  
Svar
Kommentar #361

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2033 kommentarer

Ja, vi må forholde oss til de skriftene Jesus forklarte og oppfylte.

Publisert 5 måneder siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
"Adlyde Jesus", betyr jo nødvendigvis at man også må forholde seg til "før korset".

Ja, Jesus selv forholdt seg til skriftene. Han la jo ut og forklarte for disiplene at profetier om Ham ble oppfylt.

Kjell G. Kristensen siterte fine vers om dette tidligere i tråden. 

Jesus sa om seg selv at han var fra «før Abraham».  Og korset ble til frelse for de som trodde både før og etter. De trodde på Frelseren uten at de fikk se Ham. De trodde på løftene. 

Og Jesu lære mens han levde skal vi selvfølgelig holde oss til. Hvorfor gikk han ellers sammen med disiplene og underviste dem? Vi må gi Jesus rett både når han taler om synd og nåde. Det er da vi kan få frelsesvisshet! 😇

3 liker  
Svar
Kommentar #362

Anders Ekström

46 innlegg  264 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Dette du skriver viser vel også at Gud har en annen frelsesplan med Israel enn med oss hedninger, er du enig i det? Eller vi kan jo også se det slik at vi hedninger er en del i Guds frelsesplan med Israel, det er vel rettere å si?

Jeg tenkte at i første omgang ville det være enklere å bare ta for dette med at vi hedninger IKKE har loven.

Tack för en ödmjuk och vänlig kommentar # 275

För att vi skall kunna förstå detta så måste vi först förstå vilket folk på jorden som är Israel och vilket folk som är hedningar. Den etablerade menighetens lära är ju att Israel = judarna och att alla övriga folk är hedningar. Eftersom jag inte delar denna lära så kan jag inte heller vara enig med dej i detta. Min tro och övertygelse är att Israels hus är de tio ”förlorade” stammarna, se Jesu Ord i Matt. 10:6, 15:24 och att det är dem, till skillnad från judarna, som Jesus syftar på när han sade att de skulle lyssna till hans röst, Joh. 10:16. Vilka folk är detta? Det är de länder som vi kallar de protestantiskt kristna länderna, ty det är bland dem som det finns ett folk som har lyssnat till Jesu röst och det är bland dem som Gud har tagit ut ett folk ur världen och givit till sin älskade son Jesus. ”Se, här äro jag och barnen, som Gud har givit mig.” Hebr. 2:13.

Därför tror jag inte att varken Norge eller Sverige är hednafolk.

Guds frälsningsplan genom Jesus, är Israel (de förlorade fåren av Israels hus = de tio stammarna) först, därefter Juda folk och sist hedningarna. 

Israel (de 10 stammarna) under den nuvarande tiden, från Jesu död och uppståndelse och intill Jesu återkomst, ty de har lyssnat till Jesu röst. Sedan judarna vid och efter Jesu återkomst, Sak. 12:10, Åp. 1:7, och sist, efter 1000-årsriket, hedningarna, när Anden och bruden säga; ”KOM”, Åp. 22:17.

Svar
Kommentar #363

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13587 kommentarer

Svaret du ber om

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Men svare meg på hvorfor det er umulig å følge Kristus har du ikke - du har forklart hvorfor det er mulig å følge Kristus. Så - kan du eller noen andre forklare meg hvorfor det er umulig å følge Kristus?

Jeg lar Joh.28.21-22 og 13.33 svare deg:

Igjen talte Jesus til dem: «Jeg går bort, og dere skal lete etter meg, men dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme.» Jødene sa da: «Han vil vel ikke ta sitt eget liv, siden han sier: Dit jeg går, kan dere ikke komme?»

Mine barn! Ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere også: Dit jeg går, kan dere ikke komme.

Peter som snakker til Jesus på vegne av disiplene spør Jesus: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer.

Joh.12.32: Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. >

Joh.6.44: Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.

1 liker  
Svar
Kommentar #364

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13587 kommentarer

Kommer litt an på hvordan du forstår tekstene?

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Høststormene er i vente, for høsten er alt der. Marken er hvit - klar til å høstes.

Jer.8.20: Kornhøsten er forbi, frukthøsten er til ende, men vi er ikke frelst.

Svar
Kommentar #365

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2033 kommentarer

Nådens tid.

Publisert 5 måneder siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Det snakkes om "grenseløs nåde", men Guds nåde har aldri vært "grenseløs". Ikke i GT og heller ikke i NT.

Det er en grense som Gud selv har ansvar for. Jeg tror det er ved livets slutt, og endelig og ved tidens slutt. Men Gud er jo også allmektig og suveren. Han viste i GT at han mistet tolmodigheten og straffet. 

Da Jesus fikk spørsmål om hvor mange ganger vi skal tigi vår bror, vet vi at han svarte 70x7. Det blir vel tolket som grenseløst. Da er Han nok ikke snauere selv :)

Men Det står også en betingelse: «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.»
‭‭1. Johannes‬ ‭1:9‬ 

Det står også at nåden oppdrar oss! Takk og halleluja for Guds nåde!

2 liker  
Svar
Kommentar #366

Tore Olsen

20 innlegg  4904 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Det er da ikke umulig å følge Jesus Kristus? Det som er umulig er å makte å leve et liv her på jorden uten å feile, falle i synd, bryte loven.... Det har vel alle troende erfart? Det kan forklares med at vi enda er i verden.

Paulus sa også at han gjorde det han ikke ville, men lot være å gjøre det han ville. Det er selvfølgelig ikke noe vi skal trakte etter :-)

Men det betyr ikke at det er fritt frem å bryte Guds bud.

Som mennesker, frelst av nåde, ønsker vi å leve Jesus nær og bli Ham lik. Vi ber om helliggjørelse. Vi lengter etter å være rene og syndefrie. Og det er vi jo i Kristus, men ikke i oss selv vel? 

Jeg synes Johannes forklarer dette så fint her:

«Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd. 

Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.»
‭‭1. Johannes‬ ‭1:6-10‬ ‭

Bra forsøk - vi er alle syndere, bare en er uten synd, men jeg skulle like å vite hvilke synder det er som vi MÅ gjøre, og hvorfor? Hvilke bud er det umulig å holde - har jeg spurt om?

Når jeg får slengt etter meg at det å holde budene er synd, at omvendelse er utopi, og å hedre Gud er umulig, da må man bli litt mer konkret og ikke bare sveve rundt i nådefrelsen - som om man befant seg på Guds trone, da kreves det mer enn synsing, for den dommen jeg møter er noe av det dristigste jeg har støtt på.

1 liker  
Svar
Kommentar #367

Tore Olsen

20 innlegg  4904 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Peter som snakker til Jesus på vegne av disiplene spør Jesus: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?»

Er dette svaret?

Du kommer med et tvetydig svar - du må velge hva du skal svare med?

Svar
Kommentar #368

Tore Olsen

20 innlegg  4904 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jer.8.20: Kornhøsten er forbi, frukthøsten er til ende, men vi er ikke frelst.

Det kommer ikke an på hvordan jeg forstår tekstene men på hvilke rekkefølge du nevner profetiene. Kan du tidfeste det er du god:-)


Svar
Kommentar #369

Tore Olsen

20 innlegg  4904 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Det har pågått en diskusjon her om hvorvidt vi skal forholde oss til Jesu ord "før korset" eller kun "assorterte" brev av Paulus.

Og som du sikkert har fått med deg både her og andre tråder, så påstås det at Gud i GT og "den Gud som Jesus viser oss", ikke er den samme.

Det snakkes om "grenseløs nåde", men Guds nåde har aldri vært "grenseløs". Ikke i GT og heller ikke i NT.

Setter pris på kommentarene dine. Du har en mer "mildere" uttrykksform enn meg, og unngår kanskje derfor også å bli misforstått.

Det er prisverdig av deg at du viser ydmykhet, men fra min side sett har respekten for dine betraktninger økt betraktelig! Du har etter mitt skjønn en veldig sunn tilnærming til sannheten. Det i seg selv er provoserende for mange, enten du er mild eller ikke.

Hva grenseløs nåde angår - noen er rykket inn i himmelen og sett Gud på Hans trone. Det er vel først i den setting vi kan nevne hvor grensen går?

2 liker  
Svar
Kommentar #370

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13587 kommentarer

Dette er vel ikke tvetydig?

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Du kommer med et tvetydig svar - du må velge hva du skal svare med?

Joh.12.32: Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. > 

Joh.6.44: Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.

Svar
Kommentar #371

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13587 kommentarer

Ikke noe tidspunkt er oppgitt i skriften...

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det kommer ikke an på hvordan jeg forstår tekstene men på hvilke rekkefølge du nevner profetiene. Kan du tidfeste det er du god:-)

Begynn med slutten...

Jes.46.10: Fra begynnelsen  forteller jeg slutten, på forhånd forteller jeg  det som ikke har hendt. Jeg sier:  «Min plan står fast, alt jeg vil,  det gjør jeg.»

Men man kan begynne ved Luk.21.22: For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal oppfylles.

Og så kan du begynne med vårtegnene i Luk.21.29 - det er en lignelse: «Se på fikentreet og alle andre trær! Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær.

Svar
Kommentar #372

Tore Olsen

20 innlegg  4904 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Joh.12.32: Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. > 

Joh.6.44: Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.

Joh.12.32: Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. > 

Dette har skjedd, og Han drar alle til seg nå.

Joh.6.44: Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.

Dette vil skje og beskriver at det eneste navn som gir frelse er Jesus Kristus, og at alle som følger Ham - like som Peter og disiplene - blir oppreist på den siste dag. De fulgte Kristus.

Da har vi slått fast det.

Så har vi dette med hvordan. Hvilke bud er det umulig å holde?

Svar
Kommentar #373

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13587 kommentarer

Stemmer ikke med skriften...

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Dette har skjedd, og Han drar alle til seg nå.

For slik Far har liv i seg selv, har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv, og han har gitt ham myndighet til å holde dom fordi han er Menneskesønnen. Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. De skal komme fram... (Joh.5.26-29)

Svar
Kommentar #374

Robin Tande

14 innlegg  3714 kommentarer

Nå ja

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Igjen talte Jesus til dem: «Jeg går bort, og dere skal lete etter meg, men dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme.» Jødene sa da: «Han vil vel ikke ta sitt eget liv, siden han sier: Dit jeg går, kan dere ikke komme?»

Mine barn! Ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere også: Dit jeg går, kan dere ikke komme.

Peter som snakker til Jesus på vegne av disiplene spør Jesus: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer.

Joh.12.32: Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. >

Joh.6.44: Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.

Jeg engasjerte meg litt på en annen tråd. Da støtte jeg på noe jeg skrev for noen år siden, ser ut som sitat fra et av mine debattinnlegg i Aftenbladet:

"Ikke før har en postlagt sitt leserinnlegg om tolkning og utlegning av Bibelen, så kommer en professor med nye temmelig oppsiktsvekkende betraktninger.

Ifølge disse betraktningene, så er så godt som hele Bibelen utenom evangeliene, ukristelig! Som eksempel siterer han fra noe av det verste i Det Gamle Testamentet. Han skriver om prosesser innen kristendommen som ikke har funnet sted innen islam, og konkluderer: «Gjennom denne dialog har det funnet sted en utvikling som gjør at vi i dag ikke aksepterer inndeling av mennesker i ulike kaster etter deres såkalte «renhet». Det siste høres bra ut.

Men så viser han til Jesus og skriver:« . . . det er utvilsomt uforenlig med hans kjærlighetsbudskap å inndele mennesker i kaster på bakgrunn av slike forhold.» Hvordan klarer han å lukke øynene for følgende, som bare er et lite tilfeldig eksempel: «Englene skal dra ut og skille de onde mennesker fra de rettferdige og kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner. - Har dere forstått alt dette? Ja, svarte de. . . . . For mange er kallet, men få utvalgte» (Mt. 13:50-51,22:14)?

Jeg er redd professoren må finne nye kriteria, og skrelle langt inn i evangeliene for å tilfredsstille sitt behov."

La meg her tilføye at denne professoren kanskje var like konsekvent som Runar Foss Sjåstad - og avviste slike sitat: som helt uforenelig med helheten hva Jesu liv og lære angår.


1 liker  
Svar
Kommentar #375

Tore Olsen

20 innlegg  4904 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
For slik Far har liv i seg selv, har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv, og han har gitt ham myndighet til å holde dom fordi han er Menneskesønnen. Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. De skal komme fram... (Joh.5.26-29)

Beklager, Kjell, du har kommet med mange gode bidrag, men her er du ikke synkron med skriftens tid - eller tidløshet, for å si det slik.

1 liker  
Svar
Kommentar #376

Tore Olsen

20 innlegg  4904 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
La meg her tilføye at denne professoren kanskje var like konsekvent som Runar Foss Sjåstad - og avviste slike sitat: som helt uforenelig med helheten hva Jesu liv og lære angår.

Det gir vel en forståelse av hvorfor det finnes tusenvis av varianter av kristendom.

Svar
Kommentar #377

Gjermund Frøland

10 innlegg  6531 kommentarer

Stemmer på en prikk

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Stemmer ikke med skriften...

Denne tråden har utartet til å bli en kopi av skriften selv; et uforståelig sammensurium av konflikterende synspunkter og tolkninger, som regel fullstendig løsrevet fra den minste forbindelse med etikk og moral.

Det stemmer utmerket med skriften.

1 liker  
Svar
Kommentar #378

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13587 kommentarer

Det gjør ikke noe- dårskapen er forutsagt

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Beklager, Kjell, du har kommet med mange gode bidrag, men her er du ikke synkron med skriftens tid - eller tidløshet, for å si det slik.

Hver enkelt forstår det en leser ut av skriften og får ut av den. Det betyr ikke at skriften har mange utganger, men bare en. Alle kan ikke få rett, og egne tolkninger (tillegg eller fratrekk) endrer skriftens egne forklaringer. Resultatet ser man i de tusenvis av varianter som hittil har dukket opp. 

Men det er faktisk helt i tråd med skriften at det skal bli slik at den menneskelige visdommen ikke når frem til full forståelse i følge Paulus:

Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. (1.Kor.2.4-5 - refr.1.Kor.1.20-21  For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forkynner.)

Svar
Kommentar #379

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13587 kommentarer

Det stemmer bra

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Denne tråden har utartet til å bli en kopi av skriften selv

Fantasien blir for vidløftig å stole på, når fasiten ligger i skriften selv! ;-)

Svar
Kommentar #380

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2033 kommentarer

Budene er der til vårt beste, tror jeg :)

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Når jeg får slengt etter meg at det å holde budene er synd,

Det har vel ikke jeg slengt etter deg? Hvilken kommentar sikter du til?

Det er jo synd å bryte budene! Det blir det samme som å ikke tro på Jesus. Han har gjennom sin undervisning tolket budene til å være mer enn 10 setninger. 

Det er ingen bud vi MÅ bryte! 

Men det varierer når og hvor vi faller. Kanskje er det der vi tror vi er sterkest?    Paulus skriver:«Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller!»
‭‭1. Korinter‬ ‭10:12‬ ‭

Nå er ikke VD min skriftestol, men hvis jeg tar for meg budene ett for ett er jeg ganske løgnaktig hvis jeg sier at «alt dette har jeg holdt fra min ungdom av». 

DHÅ og Ordet minner meg om både synd, nåde, tilgivelse og rettferdiggjørelse.
2 liker  
Svar
Kommentar #381

Mona Ekenes

9 innlegg  888 kommentarer

Noe er vel meget galt.....

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Mitt inntrykk er at i denne tråden kan vi alle bli ulver,

da må jo det være noe som er galt?

Fra Kommentar #187

Noe er vel meget galt Åge Kvangarsnes, når du er så totalt hektet på loviskhet og lovgjerninger? Så hektet at det etter x-antall ganger på de trådene du virker på, gir mer assosiasjoner til at du bevisst markerer tråder med ditt yndlingstema. 

Kommentar #336 har rett når hun skriver:

..."Til å være så påståelig om Loven, GT og den gamle pakt, har du tilsynelatende svært lite kunnskap."....

Har lagt merke til det samme selv, men ville ikke brukt ordet tilsynelatende, men har egentlig ikke kjennskap. For hadde du virkelig hatt det, da er er sunn gudsfrykt en frukt av det. Hvis du ikke fortier kjennskapen da men den betyr ikke så mye for deg, da passer det jo bedre inn med tilsynelatende. Du er raus til å tildele andre loviskhet ut fra dine egne definisjoner av den.

- For hvis en oppriktig helhjertet bryr seg om det Kristus Jesus  sier og tilkjennegir, vil kommentarene også bli preget av det -. Også - hvem en gjentatte ganger - kommenterer eller trekker på nytt inn i tråden, der de mer seriøse framstår som seriøse og de useriøse framstår useriøse, der de vranglærende framstår vranglærende. 

Det står skrevet:

 Litt surdeig syrer hele deigen! Gal 5,9

Spør de mer oppriktige troende som leser dette (om de fleste av dem fortsatt orker å følge med på denne tråden):

Er det virkelig loviskhet som er den største faren fra kristenhold i disse tider? Er det ikke heller mangel på sunn gudsfrykt og derav verdslighet, likegyldighet og en kjærlighet som kjølner, økende egoisme samt dermed frafall?

Hvilke gavn er det å besvare - gjentatte ganger - dem som farer med sin egen agenda samt applauderer (hverandre) de som framstår som motstandere av alt eller deler av det som Jesus sier? Noe som medfører en haug av kommentarer som egentlig vitner om hvor fåfengt det er å besvare slike, som dermed får mange sjanser til å formidle sine feilaktige påstander. Hva slags inntrykk får mennesker av slikt?

3 Om noen farer med en annen lære og ikke holder fast ved vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører gudsfrykten til, 4 da er han hovmodig og skjønner ingen ting. Han er bare syk etter diskusjoner og strid, og dette skaper misunnelse, ufred, beskyldninger, onde mistanker  5 og stadig krangel mellom mennesker som har mistet dømmekraften og er kommet bort fra sannheten; de mener gudsfrykten er en vei til vinning.
6 Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning.
1 Tim 6,3-6

Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du vise fra deg, for du vet at de skaper strid. 2 Tim 2,23

Hva er det ulvene gjør? Jager de ikke sammen, splitter og skaper forvirring der de ser etter de som ser svakest ut (eller samler seg i flokk mot dem som virker sterkere) eller jakter på dem de plukker ut etter at flokken er splittet?

De ulvene  virker også fra lederhold, der noen arbeider seg oppover til lederstillinger. Der de fra ulike steder fra kristen framstår som falske lysets engler periodevis i samsvar med Skriftene og andre ganger ikke.

Hvem har splittet opp denne tråden? Nei, Kvangarsnes er ikke alene, ellers hadde han jo ikke hatt noen å diskutere sitt yndlingstema med.

Nei, alle kan nok ikke bli ulver her på tråden, mer samstemte søker samstemte. Make søker nemlig krake, der de vantro og fornektere samt de som bekjenner  (ikke nødvendigvis oppriktig troende kristne) seg som kristne finner hverandre og applauderer på hverandre. Noe denne tråden også tydelig dokumenterer.

Anne har også rett i denne kommentaren #357:

Hebr,5: Den gang Jesus levde på jorden, bad og bønnfalt han med høye  rop og tårer ham som kunne berge ham fra døden, og han ble bønnhørt  fordi han var gudfryktig.  8 Enda han var Sønn, lærte han lydighet av  det han led.  9 Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham; 10 Gud hadde da gitt ham navnet Øversteprest på Melkisedeks vis.

«For alle dem som adlyder ham», det er vel en slags «betingelse», er  det ikke? «Tro på Jesus, krever også lydighet». Nåde får vi fordi vi har  det i oss til å «gjøre opprør» (Rom.7)

Samt synden som har lett for å henge seg fast, for å påminne om også det.

Dette er kun en enkeltstående kommentar når det gjelder til Kvangarsnes, for flere av de mer oppriktige troende har trukket seg fra denne tråden. Noe som forteller det meste om hva som preger denne tråden etter at Kjetil måtte ta en pause  p.g.a. blodpropp. Håper Kjetil kommer tilbake igjen, ønsker ham og familien det beste.

Svar
Kommentar #382

Tore Olsen

20 innlegg  4904 kommentarer

Ekstremt vanskelig språk å forstå

Publisert 5 måneder siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Det har vel ikke jeg slengt etter deg? Hvilken kommentar sikter du til?

Det er jo synd å bryte budene! Det blir det samme som å ikke tro på Jesus. Han har gjennom sin undervisning tolket budene til å være mer enn 10 setninger. 

Det er ingen bud vi MÅ bryte! 

Men det varierer når og hvor vi faller. Kanskje er det der vi tror vi er sterkest?    Paulus skriver:«Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller!»
‭‭1. Korinter‬ ‭10:12‬ ‭

Nå er ikke VD min skriftestol, men hvis jeg tar for meg budene ett for ett er jeg ganske løgnaktig hvis jeg sier at «alt dette har jeg holdt fra min ungdom av». 

DHÅ og Ordet minner meg om både synd, nåde, tilgivelse og rettferdiggjørelse.

Du har ikke slengt etter meg noen ting. Jeg har spurt, enkelt og greit, flere her og flere andre har slengt etter meg uttalelser uten innhold, i form av beskyldninger.

Så nå har jeg gått trett av å ta i mot uten man konkret er i stand til å komme med noe så enkelt som å forklare meg hvilket bud Gud har gitt oss som vi ikke kan holde. Som Han mener vi ikke skal holde - hvilke bud er det?

Dette er blitt nevnt på tråden i flere kommentarer, men ingen har ennå sagt hvilke bud det er som Gud mener vi ikke skal holde - ikke én har svart, heller ikke du. Jeg begynner å anta at det norske språk, i sin enkle form, ikke forstås.

Jeg ber ikke deg om å forklare meg hva du gjør eller ikke, men du har engasjert deg i min kommentarrekke under dette spørsmålet - derfor, kan du svar meg på hvilket bud vi umulig kan holde?

Svar
Kommentar #383

Rune Holt

9 innlegg  11039 kommentarer

?

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Så nå har jeg gått trett av å ta i mot uten man konkret er i stand til å komme med noe så enkelt som å forklare meg hvilket bud Gud har gitt oss som vi ikke kan holde. Som Han mener vi ikke skal holde - hvilke bud er det?

Dette er blitt nevnt på tråden i flere kommentarer, men ingen har ennå sagt hvilke bud det er som Gud mener vi ikke skal holde - ikke én har svart, heller ikke du. Jeg begynner å anta at det norske språk, i sin enkle form, ikke forstås.

Jeg ber ikke deg om å forklare meg hva du gjør eller ikke, men du har engasjert deg i min kommentarrekke under dette spørsmålet - derfor, kan du svar meg på hvilket bud vi umulig kan holde?

Har Han sagt at det finnes noe bud vi ikke skal holde ? Hvem da ...Gud ?
Har du gått deg fast i kverulantfella nå ?

Hvordan tar dette seg ut synes du ?


3 liker  
Svar
Kommentar #384

Tore Olsen

20 innlegg  4904 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Har Han sagt at det finnes noe bud vi ikke skal holde ? Hvem da ...Gud ?
Har du gått deg fast i kverulantfella nå ?

Hvordan tar dette seg ut synes du ?

Du har sagt at vi ikke skal holde budene, jeg har spurt hvilke?

Har du funnet ut av det?

2 liker  
Svar
Kommentar #385

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  840 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Nei, alle kan nok ikke bli ulver her på tråden, mer samstemte søker samstemte. Make søker nemlig krake, der de vantro og fornektere samt de som bekjenner  (ikke nødvendigvis oppriktig troende kristne) seg som kristne finner hverandre og applauderer på hverandre. Noe denne tråden også tydelig dokumenterer.

Jeg synes egentlig du har gitt min bror, Åge, her og andre du ikke er enig med et svært dårlig skussmål. Å være uenig , er jo en ting, men å beskrive de du er uenig med gjennom en rekke stråmenn, og dertil så tvil om deres motiver og om de virkelig kan være troende mennesker med samme gudsfrykt og alvor som deg selv, sier mer om deg selv enn de du kritiserer. 

Om Loven gjelder for oss i dag , er vel noe av det mest diskuterte i kristenheten. At vi har ulike meninger om det, må en både tåle og kunne diskutere uten at en skal måtte lire av seg alt det du gjør i  din kommentar.

Jeg vet ikke om  Åge Kvangarsnes vil svare på din kommentar, men han får ha meg unnskyldt for at jeg lot meg provosere av din kommentar.

5 liker  
Svar
Kommentar #386

Tore Olsen

20 innlegg  4904 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ikke om  Åge Kvangarsnes vil svare på din kommentar, men han får ha meg unnskyldt for at jeg lot meg provosere av din kommentar.

Åge har nærmet seg uenigheten ydmykt og med respekt. Ikke alle gjør det. Om jeg selv har trykket til i indignasjon så har han, Åge og jeg, egentlig gjort opp oss  i mellom. Det nærmeste Åge og jeg kom, før mange blandet seg inn (deltok) i vår debatt, var å søke en mer presis beskrivelse av hvilken lov det egentlig er snakk om. Jeg pekte i retning av at den loven vi er ferdig med er moseloven, spesielt den versjonen jødene etterhvert bygget ut i det uendelige med tillegg og urimelige krav.

Hva vi stilte spørsmål om var hva som er den egentlige Guds lov i all evighet, den som Jesus Kristus ga oss i NT, bygget på kjærlighetsbudet.

Så har jeg mottatt en del særdeles provoserende beskyldninger av andre, som jeg glatt kunne hoppet over, men ikke denne gang! Nå vil jeg vite hva galt jeg gjør ved å holde Guds bud - og siden har jeg bevisst kverulert videre om det, formastelig - det vet jeg, men sannelig burde de som beskylder en for ugudelighet være konkrete. Det har altså ikke skjedd at mitt spørsmål er besvart - jeg godtar det, og beskyldninger av lignende art i fremtiden vil avsluttes raskt av meg og avvises.

Jeg antar Mona har kommet med noen hint også til meg, men mellom din bror og meg er det ikke negativitet - ikke deg heller forresten, jeg har blandet noen kommentarer fra deg og din bror sammen, før jeg var våken nok til å bli mer presis.

2 liker  
Svar
Kommentar #387

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  840 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Takk for din kommentar, Tore. Du er av det tilgivende slaget, men vet å si fra.

4 liker  
Svar
Kommentar #388

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2033 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Dette er blitt nevnt på tråden i flere kommentarer, men ingen har ennå sagt hvilke bud det er som Gud mener vi ikke skal holde - ikke én har svart, heller ikke du. Jeg begynner å anta at det norske språk, i sin enkle form, ikke forstås.

Beklager hvis jeg virket uklar, og jeg vet ikke helt hva du leser ut av mine kommentarer. 

Jeg vet ikke om et eneste bud Gud har gitt oss som han har ment vi ikke skal holde.  Jeg har aldri tenkt den tanken at Gud ikke har ment det han har sagt.

Men jeg vet også at de fleste mennesker, meg selv medregnet, ikke greier å leve så fullkomment som Jesus. Og det er vi vel enige om, at bare Jesus har levd et liv uten synd?

Mvh Ragnhild

3 liker  
Svar
Kommentar #389

Tore Olsen

20 innlegg  4904 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Men jeg vet også at de fleste mennesker, meg selv medregnet, ikke greier å leve så fullkomment som Jesus. Og det er vi vel enige om, at bare Jesus har levd et liv uten synd?

Det er ikke det jeg snakker om.

Jeg har stilt et spørsmål - ennå ikke fått svar fra de som har provosert spørsmålet frem. Hvorfor? Fordi de ikke tenker på konsekvensen av hvordan de formulerer seg. Så når spørsmålet stilles slik at det klargjør konsekvensen, kommer tausheten - eller anklagene.

Du er av meg ikke anklaget for noe som helst, det er jeg som er anklaget og vil ha svar. Svarer de riktig på spørsmålet, vet de samtidig at anklagene er grunnløse. 

Mitt poeng er grundig understreket - bekreftet i form av taushet.

1 liker  
Svar
Kommentar #390

Rune Staven

402 innlegg  12110 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Hva er Nåden uten Loven ? og hva er loven uten Nåden? på hvilke måte kan man forstå nåden og loven  i dag?  Kan loven forståes i nådens kraft?

Hvorfor er budene viktige for den troende i dag?  kan loven og nåden være en del av vårt trosliv i dag.? 

Hvorfor må man fremdeles bekjenne synden selv om all synd er betalt?

Dette handler om Livet I Kristus. og hvorfor Nåden og loven fremdeles er en del av vårt trosliv. selv om loven ikke har noen makt over oss lengre.?

Bare noen spørsmål som kan være interessant å få svar. 
2 liker  
Svar
Kommentar #391

Rune Holt

9 innlegg  11039 kommentarer

Å har jeg det ?

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Du har sagt at vi ikke skal holde budene, jeg har spurt hvilke?

Har du funnet ut av det?

Jeg skjønner overhode ikke hva du driver med.

Det er forskjell på å si at man ikke makter og at man ikke skal.

Alle vettige mennesker vet at de ikke er fullkomne.

3 liker  
Svar
Kommentar #392

Gjermund Frøland

10 innlegg  6531 kommentarer

NTs språk er oversatt til norsk - men innholdet er fortsatt gresk ..

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Fantasien blir for vidløftig å stole på, når fasiten ligger i skriften selv! ;-)

Og hvem finner fasiten i skriften - bortsett fra deg?

Og hvorfor blir det så guffen stemning når mennesker som kjenner skriften, skal belære hverandre?

2 liker  
Svar
Kommentar #393

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13587 kommentarer

Intet er nytt under solen

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Og hvorfor blir det så guffen stemning når mennesker som kjenner skriften, skal belære hverandre?

Jeg kan tenke meg at det kan ha noe med tro å gjøre? Du vet tro kan flytte fjell! Men det samme problemet støter man jo også på der mennesker ikke kjenner skriften, og allikevel står på sitt? Det hele ender opp med beskyldninger til hverandre og ender ofte opp med personkrangel. Da er det vel mer humant å vise til hva skriften i virkeligheten sier, og så lære av det? Men folk tar ikke til seg andres oppdagelser, derfor går samtalene nærmest i loop hele tiden... intet er nytt under solen.

1 liker  
Svar
Kommentar #394

Tore Olsen

20 innlegg  4904 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hva er Nåden uten Loven ? og hva er loven uten Nåden? på hvilke måte kan man forstå nåden og loven  i dag?  Kan loven forståes i nådens kraft?

Hvorfor er budene viktige for den troende i dag?  kan loven og nåden være en del av vårt trosliv i dag.? 

Hvorfor må man fremdeles bekjenne synden selv om all synd er betalt?

Dette handler om Livet I Kristus. og hvorfor Nåden og loven fremdeles er en del av vårt trosliv. selv om loven ikke har noen makt over oss lengre.?

Bare noen spørsmål som kan være interessant å få svar. 

Alle dine spørsmål besvarer seg selv. Alt kommer fra samme Gud, Jesus Kristus, og Han kaster ikke bort et eneste av sine ord.

1 liker  
Svar
Kommentar #395

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13587 kommentarer

Budrunde

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Dette er blitt nevnt på tråden i flere kommentarer, men ingen har ennå sagt hvilke bud det er som Gud mener vi ikke skal holde - ikke én har svart,

Vil bare i all vennskapelighet si at jeg har ikke nevnt noe om bud i denne tråden og svært sjelden i andre. Men siden du virker rimelig interessert i spørsmålet kan jeg bidra litt med et svar, uten at jeg på noen måte kan garantere at det er synkront.

Dette er fra Matt.19.16f.: Det kom en mann til ham og spurte: «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv? Men Jesus sa til ham: «Hvorfor spør du meg om det gode? Én er den gode. Men vil du gå inn til livet, så hold budene!

«Hvilke?» spurte han. Jesus svarte: « Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt,
 du skal hedre far og mor, og  du skal elske din neste som deg selv.»

 «Alt dette har jeg holdt», svarte den unge mannen. «Hva er det da jeg mangler?»

Jesus sa til ham: «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han eide mye.

1 liker  
Svar
Kommentar #396

Rolf Kenneth Myhre

13 innlegg  168 kommentarer

Er dette livet?

Publisert 5 måneder siden

Er dette livet? Å sitte her dagen lang og slå hverandre i hjel med bibelsitater?

2 liker  
Svar
Kommentar #397

Tore Olsen

20 innlegg  4904 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner overhode ikke hva du driver med.

Det er forskjell på å si at man ikke makter og at man ikke skal.

Alle vettige mennesker vet at de ikke er fullkomne.

Og jeg skjønner at du ikke skjønner, men du skjønner muligens heller ikke at du har vært på meg siden jeg begynte å debattere på VD, om dette med Lov og nåde, og har kommet med kommentarer som er fornærmende.

Det må tåles, så du er tilgitt, men det som jeg ikke er særlig tilgivende overfor er selvvalgt ignoranse - og så fremstå som klokere enn de man snakker ned, jeg sier ikke snakker med, men snakker ned! Der går egentlig grensen jeg setter.

Derfor tilbakeviser jeg urimeligheter. Det må den som debatterer finne seg i - eller finne på noe annet, på en debattside som handler om verdier. Så nå har jeg åpnet for en måte å tenke på, som jeg forstår er uvant for de fleste, en vinkling som ikke følger trenden. Det er slik man åpner for å se mer enn man før har sett, forstå mer enn man før har forstått, slik at man slipper ut av den fariseiske tendensen til å tviholde på den man har og derfor ikke får mer.

Skriften og troen er avhengig av direkte åpenbaring fra Gud til den enkelte troende, for at den skal forstås slik Gud har gitt den, ikke slik menneskene gjerne ville hatt den for sin egen komfort skyld. Hvorfor skulle vi ellers be? Det er vel ingen som ber til den sovende eller en død gud, er det vel?

1 liker  
Svar
Kommentar #398

Tore Olsen

20 innlegg  4904 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Og hvem finner fasiten i skriften - bortsett fra deg?

Og hvorfor blir det så guffen stemning når mennesker som kjenner skriften, skal belære hverandre?

Fordi alle mennesker har et ego som vil forsvare seg selv - inntil døden.

Dette egoet er hva Gud ga oss for at vi skulle ha fri vilje og handlefrihet.

Den du bruker til  avvise skriftens ord med.

2 liker  
Svar
Kommentar #399

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13587 kommentarer

Noe av det.... :-)

Publisert 5 måneder siden
Rolf Kenneth Myhre. Gå til den siterte teksten.
Er dette livet? Å sitte her dagen lang og slå hverandre i hjel med bibelsitater?

Men har du et bedre forslag? Man kunne jo diskutere Kim's nyhet om at han stanser alle atomprøvespregninger - men det passer liksom ikke inn under denne tråden...

2 liker  
Svar
Kommentar #400

Gjermund Frøland

10 innlegg  6531 kommentarer

Fri vilje?

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Den du bruker til  avvise skriftens ord med.

Det siterte får du ta på din egen kappe (Jeg antar at du har én igjen.).

Jeg avviser ikke Koranen mer enn jeg avviser Knut Hamsuns Sult.

Svar

Siste innlegg

Komplisert søskenforhold
av
Erling Rimehaug
rundt 12 timer siden / 194 visninger
0 kommentarer
Nasjonal aksjon mot utseendepress
av
Ragnar Akre-Aas
rundt 18 timer siden / 125 visninger
1 kommentarer
Nåde og gjerninger
av
Dag Lieungh
rundt 18 timer siden / 137 visninger
3 kommentarer
Here we go again
av
Nils Andreas Masvie
rundt 23 timer siden / 101 visninger
0 kommentarer
KrFs veivalg
av
Tore Christiansen
rundt 23 timer siden / 379 visninger
1 kommentarer
Kvinner vet best
av
Tobias Drevland Lund
rundt 24 timer siden / 255 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Komplisert søskenforhold
av
Erling Rimehaug
rundt 12 timer siden / 194 visninger
0 kommentarer
Nasjonal aksjon mot utseendepress
av
Ragnar Akre-Aas
rundt 18 timer siden / 125 visninger
1 kommentarer
Nåde og gjerninger
av
Dag Lieungh
rundt 18 timer siden / 137 visninger
3 kommentarer
Here we go again
av
Nils Andreas Masvie
rundt 23 timer siden / 101 visninger
0 kommentarer
KrFs veivalg
av
Tore Christiansen
rundt 23 timer siden / 379 visninger
1 kommentarer
Kvinner vet best
av
Tobias Drevland Lund
rundt 24 timer siden / 255 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Daniel Krussand kommenterte på
Jernbaneveto - verdispørsmål for KrF?
rundt 3 timer siden / 384 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 9 timer siden / 2102 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Jernbaneveto - verdispørsmål for KrF?
rundt 10 timer siden / 384 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Nåde og gjerninger
rundt 10 timer siden / 137 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Nåde og gjerninger
rundt 10 timer siden / 137 visninger
Johan Rosberg kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 11 timer siden / 2102 visninger
Roger Christensen kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 11 timer siden / 2102 visninger
Johan Rosberg kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 11 timer siden / 2102 visninger
Roger Christensen kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 11 timer siden / 2102 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 11 timer siden / 2102 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Jernbaneveto - verdispørsmål for KrF?
rundt 11 timer siden / 384 visninger
Greta Aune Jotun kommenterte på
Svenske tilstander
rundt 11 timer siden / 953 visninger
Les flere