Kjetil Mæhle

64    722

Ser du ulven?

En ulv er ikke vanskelig å kjenne igjen. De enslige vandrerne er ikke så mye å bekymre seg for. Langt farligere er det når de går i flokk. Da kan de felle hva som helst. 

Publisert: 14. apr 2018 / 9996 visninger.

Så har vi denne merkelige avarten, ulver i fåreham. I skinnet et får men altså en ulv. Hvor langt kan vi trekke dette begrepet? En katolikk som går i en protestantisk menighet for å påvirke denne i katolsk retning. Er det en ulv i fåreklær? Eller kanskje en universialist eller tilhenger av Branham som kommer på bedehuset for å forkynne sin overbevisning, er det en ulv i fåreklær? Det vil ihvertfall kunne skape uro, splid og normalt bli oppfattet som respektløst. Ett stykke utenfor folkeskikken.

Som pinsevenn kan jeg gå på bedehuset. Lutheraneren kan selvsagt komme på møte i pinsebevegelsen og katolikken kan godt kjenne seg hjemme i trosmenigheten. Det er ikke forskjellig teologisk syn som avgjør om det er en ulv i fåreklær eller ikke.

Det har med åpenhet, respekt og enhet å gjøre. Som besøkende i et annet kirkesamfunn må jeg respektere og innordne meg eller la besøket være. Falske profeter og ulver i fåreklær gjør ikke det. De er undercover.

Ulven i fåreklær og falske profeter har gjerne store vyer. De skal reformere kirkesamfunn, nasjoner og verden. Forandre læresetninger og skape en transformasjon. De er ikke småtteri de står i spissen for.

Får er får og ulv er ulv. En ulv splitter. Fårene går i flokk. Ulvens hensikt er å skille fåret fra flokken og bort fra Kristus. Det er ingen lett jobb. For Herren er min hyrde. Hans kjepp og hans stav trøster meg.

Allikevel så beiter noen av fårene seg bort fra Hyrden. Det er kanskje noen ulver i fåreklær som forleder dem. Skaper avstand til Herren og hans flokk. Legger ut skriften litt vrangt. Oppfordrer til å bli med i det nye som Gud nå tilsynelatende gjør. Overbeviser med sin vennlighet og smigger. Bruker tid til å hjelpe fåret. Med fåreham på gjør ulven gjerne noen gode ting.

Men hensikten er splittelse. En ulv sine frukter er ikke gode: Litt baktaling. Litt rykter. Skape litt avstand til ledere, forkynnere og kanskje hele bevegelsen. Ulven og fåret blir gode venner. Lojalt lytter fåret til ulven. Det skurrer, men ikke nok. Og ulven arbeider med sitt, helt til den kan felle byttet. Ulver i fåreklær forfører og blir selv forført.

Det er Jesus som bruker beskrivelsen glupende ulver og fåreham. Det er de han betegner som falske profeter. Det står i Matteus 7:15: «Vokt dere for de falske profetene! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver.»

De falske profetene taler ikke sant om Gud. De snakker ut fra sitt eget. Jesu ord står i en sammenheng. Vers 13 og 14 taler om fortapelse og liv. Jesus sier: «Gå inn gjennom den trange porten! For vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den

Falske profeter forkynner gjerne at veien til Gud er fin og bred. Du trenger ikke gå inn gjennom den trange porten. Du trenger ikke gå på den smale veien. ALLE veier fører til livet. Ingen veier fører til fortapelse. Du kan ta imot Jesus når du er død. Alle vil til slutt finne Jesus. Gud er god og frelser alle.
Så vris og forvendes ordet slik at ingen forstår hva de sier - men det høres jo klokt ut. De må jo ha studert dette, overbevisende som det er. Kanskje det er meg det er noe galt med? Jeg som ikke forstår og faller ut av denne kompliserte utleggelsen... Da begynner ulven å få grep. Autoritet over menneskers liv og tro er jo selve målet for ulver og falske profeter. Å tenke selv er imidlertid det beste vern.

Bibelen er skrevet i enkle, tydelige og klare ord. Budskapet er ikke til å misforstå. Sier Jesus at porten er trang og veien til livet er smal – så menes akkurat det. Sier Jesus at veien til fortapelse er bred - så er den veien bred. Budskapet er tydelig og enkelt. Vi kan bare misforstå dette om vi vil. Men tror jeg enkelt og liketil Jesu ord da forstår jeg hva hans budskap er.

Så hva skal vi gjøre? Hold ulvene på avstand til fruktene blir synlige. Jesus forteller selv hva som må til: «På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? 17 Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt.»

11 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #151

Mona Ekenes

9 innlegg  876 kommentarer

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.

Publisert 4 måneder siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.

Å tenke selv er det beste vern mot falske profeter, vranglærere og ulver i fåreklær. 

Det kan godt hende jeg ordlegger meg litt utydelig men jeg mener det som står er rimelig klart: "Autoritet over menneskers liv og tro er jo selve målet for ulver og falske profeter. Å tenke selv er imidlertid det beste vern."

Tenkende mennesker som ytrer seg har et godt vern mot vranglære. I tillegg har vi jo alle fasiten - det står skrevet... Da kommer vi ikke under autoriteten til glupede ulver og falske profeter som lurer inn vranglære.

Det kan være sider ved bibeltekstene som er vanskelige å forstå. Fornekte evig fortapelse, læren om at alle blir frelst og til og med frelse etter døden er ikke forenelig med bibelens budskap. Dette hører ikke med til det som er av de vanskelige emnene. 

Det er vranglære som fører til fortapelse. Det anbefaler jeg  deg å slutte med

William Booth var nok framsynt da han fikk se dette:

William Booth sine ord om endetiden

...«Den største fare anser jeg å være at i de siste dager skal det bli - religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten bekjennelse og frelse uten bekjennelse. Politikk uten Gud, himmel uten helvete». ....

https://evangelisten.no/artikler/342-william-booth-sine-ord-om-endetiden

Først og fremst å rådføre seg med det Kristus Jesus sier til oss i Skriftene, er nok det beste vern mot falske, profeter, vranglærere og ulver i fåreklær. For der taler Kristus Jesus til oss direkte og åpenbarer Skriftene for oss, så sant det er Ham vi oppriktig søker svar av. For det er nok noen som leser i Skriftene - for å få aksept for sitt syn -, da blir det en helt annen sak. 

  Ransak dere selv om dere er i troen, prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. 2 Kor 13,5
 Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. Rom 12,2

16  Vær alltid glade, 17 be stadig, 18 takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.
 19  Slokk ikke Ånden, 20 forakt ikke profetord, 21 men prøv alt og hold fast på det gode, 22 og hold dere borte fra ondskap av alle slag.

 23  Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer.
 24 Han som kaller dere, er trofast; han skal gjøre det.
1 Tess 5,16-24


15 Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. 16 På fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.
 20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.
Matt 7,15-20


21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.

 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett! 
Matt 7,21-23

11 Hvorfor? Fordi jeg ikke er glad i dere? Det vet Gud jeg er. 12 Slik har jeg gjort det hittil, og det skal jeg fortsette med. For det er noen som gjerne vil ha en mulighet til å skryte av at de er slik som jeg, men den muligheten skal jeg ta fra dem. 13 Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler.

 14 Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. 15 Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.
2 Kor 11,11-15

7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist!

 8 Vær på vakt, så dere ikke mister det dere har vunnet med arbeidet deres, men får full lønn. 9  Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen.

 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør. 
2 Joh 1,7-11

PRØV ÅNDENE!
1 Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden.
 2 Guds Ånd kjenner dere på dette: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.
 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.
 4  Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden.

5 De er av verden, derfor er deres tale av verden, og verden lytter til dem.

 6 Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss; den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd.
1 Joh 4,1-6

Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden; jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere. Joh 15,19

Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de vært uten skyld. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Joh 15,22

18 Jeg vitner om meg selv, og Faderen som har sendt meg, vitner også om meg."
 19 "Hvor er din far?" spurte de. Jesus svarte: "Dere kjenner verken meg eller min Far. Hadde dere kjent meg, hadde dere også kjent min Far."
Joh 8,18-19

11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.
 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, 15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.
 16 Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler.
 17 Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.
 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,
Ef 6,11-18

Alle som står oppført i Livets Bok, kommer også innunder dette:

 Min Far som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive noen ut av min Fars hånd. Joh 10,29

3 liker  
Svar
Kommentar #152

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13436 kommentarer

Ikke godt å si?

Publisert 4 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hvem er ulvene og hvem er fårene?

Nå har det blitt ropt ulv her så lenge at det er ingen som bryr seg, og fårene har gått seg vill.

3 liker  
Svar
Kommentar #153

Kjetil Mæhle

64 innlegg  722 kommentarer

Tror ikke jeg kan hjelpe deg

Publisert 4 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hvem er ulvene og hvem er fårene?

Det kan være du får noe ut av #147.

Svar
Kommentar #154

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13436 kommentarer

Bra!

Publisert 4 måneder siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Det kan være du får noe ut av #147.

Godt at du så noe av dyrets tall i #66! ;-)

Svar
Kommentar #155

Erlend Torp

1 innlegg  180 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Jeg hater ikke mennesker. Ordene jeg skriver er rettet mot Rom. Og ei heller de er fylt med hat. Å tie om vranglære mener jeg er feil. Du kan jo mene jeg har misforstått, men jeg har kun brukt kilder fra den katolske kirke selv. Fra katekismen. Jeg mener jeg har presentert dette slik det er.

Jeg vet om mennesker som søker til all slags ritualer og sakramenter for å søke frelsesvisshet, og det gjør vondt å se denne endeløse kavingen. Tenk om meg hva du vil. Men still gjerne spørsmålet, er det Rom eller Bibelen som har autoritet?

Fem spørsmål fra en som sier det bedre enn meg: https://youtu.be/gbxgAMJ5K9M

4 liker  
Svar
Kommentar #156

Åge Kvangarsnes

5 innlegg  1396 kommentarer

ikke bare tanker, men slik Bibelen sier det

Publisert 4 måneder siden

Beklager at jeg ikke har fått svart deg på din nest siste mail enda, har ikke rukket det. Men du er ikke glemt.

Jeg tror ikke "den brede vei" er de mange sannheter, har heller ikke sett uttrykket "den brede vei" i Bibelen, men skjønner jo hva du mener, men er ikke enig.

Jeg tror ikke at forskjeller i ulike bibelsyn trenger å være vranglære, tenker da på slike ting som vanndåp (som ikke jeg mener er rett forstått), tungetale, helbredelse (mye vranglære der i dag, mener jeg, eller misforstått), profetisk tale.

Derimot synet på loven tror jeg kan villede. Paulus er 100 % tydelig på dette.

At Jesus spør om han vil finne tro når han komme igjen på Sions berg, er jo etter mitt syn ikke rart. Da er jo alle troende rykket opp til himmelen før det, og trengselstiden i sin avslutning. Vet ikke om du har kjennskap til dette.

Du skriver at det er ingen ting i brevene som sier vi er fritatt fra å elske vår fiende, vende det andre kinnet til osv. Står det noe sted i brevene at vi skal elske vår fiende, snu det andre kinnet til osv?

Jeg tror vi må se forskjell på lov og formaninger. Loven sier GJØR ditt og GJØR datt, så skal du få leve. Har det vært noen under loven som har fått leve? Har de ikke dødt alle sammen? Det er ingen steder det står at GJØR dette, så skal du få evig liv.

Men når det gjelder TRO, så sier jo Jesus også gang på gang: Din TRO har frelst deg, Den som TROR på meg, har evig liv.

Så TROEN sier: TRO dette, og du skal få leve (evig).

Dette er forskjellen på loven og TROEN på Kristus. Paulus er jo veldig klar på dette.  Loven er BUD: Du SKAL og DU SKAL IKKE. Formaningene er inne bud eller påbud, det er oppfordringer til. Ser vi ikke forskjell på dette, så blir alt lov (bud).

Mange tror at helliggjørelse er noe vi kan gjøre selv ved å vandre rett her på jord. Men kan vi helliggjøre oss selv, da er vi i blitt lik Gud, for det er jo bare han som kan helliggjøre og gjøre noen hellig. Når Paulus skriver til efeserne, så innleder han brevet med: "Til de HELLIGE i Efesus". De var altså HELLIGE, men man kan ikke bli hellige uten å ha blitt HELLIGGJORT, uten at det har vært en HELLIGGJØRELSE, og det akn bare Gud gjøre, ikke vi. Men SELV OM de var hellige, så er jo halve brevet formaninger, så det er klart de syndet, ellers hadde jo ikke formaningene stått der. Men Gud vil ikke at vi skal synde, men vi klarer ikke å la være å synde uten han får oppdra oss (se Titus 2, 10 ff.), 

Det er i Kristus vi er helliggjort, ja, til og med er vi allerede satt i himmelen med ham, står det i Ef. 2, 6. Og der kan vi ikke ha blitt satt (åndelig ) hvis vi ikke er hellig og helliggjort. Det er i denne helliggjørelsen fra Gud vi skal få vandre her på jord, og det håpet det gir oss om evig liv i herlighet med Kristus en gang.

Når det gjelder loven så står det jo i Rom. 2, 14 at vi hedninger IKKE har loven.

I Ef. 2, 15 står det at loven med budene er AVSKAFFET.

I Kol. 2, 14 står det budene er UTSLETT og NAGLET PÅ ET KORS. 

Dette skjedde altså PÅ KORSET for de troende. Derfor er det ikke loven som gjelder etter korset, men formaningene, oppfordringene.

Ser vi ikke dette, så blir jo hele Bibelen en lov. Og skal man bli frelst ved lov og gjøre lovgjerninger, da må vi yte selv og få LØNN for strevet. Men da blir ikke frelst ved NÅDE, det betyr at vi er skyldige, men går fri, for Jesus tok vår skyld og straff på seg uten vi har fortjent det, rett og slett uten grunn.

Er du enig i alt dette?

1 liker  
Svar
Kommentar #157

Kjetil Mæhle

64 innlegg  722 kommentarer

Takk Mona

Publisert 4 måneder siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
...«Den største fare anser jeg å være at i de siste dager skal det bli - religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten bekjennelse og frelse uten bekjennelse. Politikk uten Gud, himmel uten helvete»

Fantastisk sitat av William Booth. Denne går inn i arkivet!

1 liker  
Svar
Kommentar #158

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13436 kommentarer

Gjør døren høy ... gjør porten vid...

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke "den brede vei" er de mange sannheter, har heller ikke sett uttrykket "den brede vei" i Bibelen

Dette kan refereres til en rekke skriftsteder som Luk.3.4-6:

Som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord:
           En røst roper  i ødemarken:
           Rydd Herrens vei,
           gjør hans  stier rette!
         
    5
 Hver dal skal fylles,
           hvert fjell og hver haug  skal senkes.
           De krokete veier  skal bli rette,
           de steinete stier  jevne.
         
   
6  Og alle mennesker  skal se Guds frelse.

Jes.40.3-4 har en litt annen vinkling som må oppfattes som både bred og slett: Bakket land skal bli  til slette og kollene  til flat mark.

1 liker  
Svar
Kommentar #159

Åge Kvangarsnes

5 innlegg  1396 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Første verset du viser til er jo profeti om døperen Johannes.

Vers 5 og 6 er etter mitt syn om 1000-årsriket.

1 liker  
Svar
Kommentar #160

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13436 kommentarer

Tålmodighet

Publisert 4 måneder siden

Er en dyd!

Svar
Kommentar #161

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13436 kommentarer

Gjør det noe?

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Første verset du viser til er jo profeti om døperen Johannes.

Vers 5 og 6 er etter mitt syn om 1000-årsriket.

Var det ikke døperen som døpte Jesus i Jordan? Hvordan ser man forskjell på profeti og historie da? 

Eksempel fra Matt.11.12-13: Fra døperen Johannes' dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, og de som trenger på, river det til seg. For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes.

Om det er ulver eller ikke i blant dem står det ikke noe om her, men som Kjetil antyder er det ikke Bibelen som er plagsom å forstå, men meg visstnok som bare siterer den?

1 liker  
Svar
Kommentar #162

Gjermund Frøland

10 innlegg  6392 kommentarer

Dette var ditt svar på "Hvem er ulvene og hvem er fårene?".

Publisert 4 måneder siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Tror ikke jeg kan hjelpe deg

For å si det rett ut: Det er ingen forskjell!

Vi er alle bare mennesker, enten du kaller meg ulv eller får, rettroende eller vantro, vranglærer eller rettlærer, Satans følger eller Guds følger.

4 liker  
Svar
Kommentar #163

Rune Holt

9 innlegg  11016 kommentarer

Min forståelse.

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Har du noen formening om det jeg her har skrevet. Å forklare det med at "dette er den gamle pakt", slik du gjør i din kommentar 46, blir for meg ikke noe fullgodt svar uten å forklare nærmere hva du mener med det, hvis det er mulig. 

For egen del synes jeg dette bibelverset er svært vanskelig å forstå, jeg kunne også nevnt flere ting fra Bergprekenen, også i lys av læren om 1000-års-riket.

Alle evangeliene og Jesu gjerning foregikk i den gamle pakt.Jesus KOM for å vise hvem Gud var/er,og da er beretninger om en hevngjerrig og rett og slett ond Gud i mange tilfeller den guden jødene trodde på.Øye for øye..tann for tann er IKKE Guds vesen på samme måte som det ikke er Jesu vesen.
Fordi den nye pakt begynte med forsoningen på korset og DHÅ`s komme på pinsedagen.
Uten Talsmannen skjønte ikke disiplene noen ting.
Det er bevis godt nok.
Derfor foregikk Bergprekenen selvfølgelig i den gamle pakt og talen ble forkynt for jøder.
Det er et faktum.
Så når prester og predikanter bruker bergprekenen og det Jesus sa til jøder inn i vår virkelighet blir det feil.
Jesus snakket altså til de som trodde at loven kunne frelse,og dermed all denne overdrivelsen for å vise at det er umulig.

2 liker  
Svar
Kommentar #164

Tore Olsen

20 innlegg  4736 kommentarer

Jeg savner en smule ydmykhet og edruskap på denne tråden

Publisert 4 måneder siden

Kjenner dere ikke Mesteren, eller kjenner dere Ham fra deres forestillinger om Ham? Selv ble Han forfulgt - et eksempel ser vi her i Johannes kap. 7

"11 Jødene lette da efter ham på høitiden og sa: Hvor er han? 

12 Og det blev mumlet meget om ham blandt folket; nogen sa: Han er en god mann, men andre sa: Nei, han fører folket vill. 

13 Dog talte ingen fritt ut om ham, av frykt for jødene. 14 Men da det allerede var midt i høitiden, gikk Jesus op i templet og lærte. 

15 Jødene undret sig da og sa: Hvor har han sin lærdom fra, han som ikke er oplært? 

16 Jesus svarte dem og sa: Min lære er ikke min, men hans som har sendt mig; 17 vil nogen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv." 

Den som er villig til å prøve Hans lære, vil kjenne hvor den kommer fra, om den kommer fra mennesker, mørkets fyrste, eller fra Faderen. Bibelen forstås i hundrevis av varianter, og her, på denne tråden drøsser forståelsen ned bastant og fastsatt i følge ens egen overbevisning.

Siden frafallet har sannheten vært et mysterium, fordi mennesket elsker seg selv mer enn sannheten. Bare den som er villig til å prøve læren, som er Faderens vilje, skal kjenne om læren er av Gud - eller av glupende ulver som står sannheten og menneskenes sjeler etter livet.

Så, hva lærte Jesus oss?

1 liker  
Svar
Kommentar #165

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13436 kommentarer

Helt ordrett lærte han i alle fall disiplene dette

Publisert 4 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Så, hva lærte Jesus oss?

Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange...

Svar
Kommentar #166

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke "den brede vei" er de mange sannheter, har heller ikke sett uttrykket "den brede vei" i Bibelen, men skjønner jo hva du mener, men er ikke enig.

Matt.7:13 Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.

Jeg er enig i at Loven (Moseloven) ikke er gitt til hedninger. Men det fritar oss ikke fra å omvende oss, og leve etter Kristi Lov. Paulus snakker heller ikke nedsettende om Loven, men kaller den for «hellig». (Rom.7.12) Men den kan ikke frelse oss, den kan ikke «helliggjøre» oss eller gjøre oss til bedre mennesker.

Men(!) Det stopper jo ikke her. «Rettferdiggjort av tro» er sant, men ikke hele sannheten. Jakobs brev 2 (også Guds ord) sier at uten gjerninger, er troen død. Levende tro fører altså med seg gjerninger. Ikke for å bli frelst, men som et direkte resultat av tro.

Jeg er veldig glad i nådebudskapet, men jeg synes ikke det kommer godt nok frem hva «tro på Jesus» er. Det er ikke en følelse, eller en bekjennelse, det er aktiv handling. Som i «tror du, så viser det seg i gjerninger og holdninger». (Jak.2.14-)

Og en ting nådebudskapet hopper glatt over(?) er at Paulus skriver at den som ikke vil omvende seg skal «overgis til Satan».(1.Kor.5:5) Da er det ikke sånn at Paulus tar lett på synd, selv om han skriver om rettferdiggjort av tro.

For meg koker det hele ned til en ting: Hva er det som driver meg? Dersom det er Loven og «bokstaven», så har jeg ikke nubbesjangs. Er det derimot Guds nåde, «han elsket oss først», livet/Ånden på innsiden, da er jeg vel på linje med Paulus og «frelst av tro og ikke gjerninger».

Det er slik jeg ser det, og jeg tror egentlig ikke vi er så uenige 😊

 Btw: For meg sier det seg selv at de som ble drept for sin tros skyld, (minst) har vendt det andre kinn til. 

Svar
Kommentar #167

Rune Holt

9 innlegg  11016 kommentarer

Har du sannheten med stor S ?

Publisert 4 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Den som er villig til å prøve Hans lære, vil kjenne hvor den kommer fra, om den kommer fra mennesker, mørkets fyrste, eller fra Faderen. Bibelen forstås i hundrevis av varianter, og her, på denne tråden drøsser forståelsen ned bastant og fastsatt i følge ens egen overbevisning.

Siden frafallet har sannheten vært et mysterium, fordi mennesket elsker seg selv mer enn sannheten. Bare den som er villig til å prøve læren, som er Faderens vilje, skal kjenne om læren er av Gud - eller av glupende ulver som står sannheten og menneskenes sjeler etter livet.

Så, hva lærte Jesus oss?

Som vi kristne vet alle sammen er det Jesus og han alene som er Sannheten.
Dette er jo alle kristne enige om.
Den som vender seg til Jesus i tro møter sannheten og får Guds rike på innsiden som pant.
Den forsvinner ikke uten at man aktivt frasier seg Jesus.
Den som har opplevd Jesus gjør ikke det.
Samme hvor mye synd og elendighet man gjør i livet ønsker ikke Jesus å slå handa av oss.
FORDI han elsker alle på tross av våre feil.
LÆREN som Jesus vil vi skal følge og bli impregnert i er KJÆRLIGHETEN.
Da slutter vi å dømme og gradere andre og plassere dem utenfor og innenfor kristen tro slik noen har gjort her på VD.

2 liker  
Svar
Kommentar #168

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Vel

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke at forskjeller i ulike bibelsyn trenger å være vranglære, tenker da på slike ting som vanndåp (som ikke jeg mener er rett forstått), tungetale, helbredelse (mye vranglære der i dag, mener jeg, eller misforstått), profetisk tale.

Jesus sa at disiplene skulle være ett, ikke at de skulle spres for alle vinder, forkynne to forskjellige dåpssyn, ta seg lærere som fremstår som «mellommenn» og Jesu «stedfortreder» osv. 

Jeg aksepterer at vi ser og forstår forskjellig (må jo det), men jeg tror ikke det fører til enhet, type de første kristne.

1 liker  
Svar
Kommentar #169

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13436 kommentarer

Portforbud

Publisert 4 måneder siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Matt.7:13 Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.

Vel, som noen allerede vet finnes det undersøkende tekster (henvisninger), denne gangen til 5.Mos.30.15-16:

Se, i dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det onde.16
Gjør du som jeg pålegger deg i dag, så du elsker  Herren din Gud og går på hans veier og holder hans bud, forskrifter og dommer, da skal du leve og bli tallrik.  Herren din Gud skal velsigne deg i landet du går inn i og legger under deg.

Bibelen holder samtalen i gang med arvingen og pakten (Gal.3.15-16, 29: 

Mine søsken, la meg ta et eksempel fra dagliglivet. Ingen kan oppheve eller forandre et gyldig testamente, enda det bare er en menneskelig pakt. Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én, « til din ætt», og det er Kristus. -  Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.)

Det er disse den smale veien er beregnet for: Joh.8.21: Igjen talte Jesus til dem (disiplene): «Jeg går bort, og dere skal lete etter meg, men dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme.»

Svar
Kommentar #170

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Dette skjedde altså PÅ KORSET for de troende. Derfor er det ikke loven som gjelder etter korset, men formaningene, oppfordringene.

Jeg mener at å påstå at Jesu ord «før korset» ikke gjelder lenger og at «det er umulig for oss å holde budene, derfor gjorde Jesus det for oss», er å ta nådebudskapet for langt. 

Jesus snakker også om falske disipler og hva som kjennetegner sanne disipler. Da er det jo klart at det stilles minst  ett kriterium for en «sann disippel», og da ikke først og fremst tro (Joh.13.35)

Jeg tror Gud kjenner sine, han ser til hjertet, så hvem som blir frelst og ikke, vet bare han. Men det jeg vet er at «tro på Jesus» ikke er ensbetydende med «frelst». Bibelen sier så.

3 liker  
Svar
Kommentar #171

Tore Olsen

20 innlegg  4736 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Som vi kristne vet alle sammen er det Jesus og han alene som er Sannheten.
Dette er jo alle kristne enige om.
Den som vender seg til Jesus i tro møter sannheten og får Guds rike på innsiden som pant.
Den forsvinner ikke uten at man aktivt frasier seg Jesus.
Den som har opplevd Jesus gjør ikke det.
Samme hvor mye synd og elendighet man gjør i livet ønsker ikke Jesus å slå handa av oss.
FORDI han elsker alle på tross av våre feil.
LÆREN som Jesus vil vi skal følge og bli impregnert i er KJÆRLIGHETEN.
Da slutter vi å dømme og gradere andre og plassere dem utenfor og innenfor kristen tro slik noen har gjort her på VD.

Mye enig her:-)

Sannheten med stor S? Joda, men sannheten trenger ikke den store essen, den er seg selv, har alltid vært det, i både stort og smått. 

"LÆREN som Jesus vil vi skal følge og bli impregnert i er KJÆRLIGHETEN.
Da slutter vi å dømme og gradere andre og plassere dem utenfor og innenfor kristen tro slik noen har gjort her på VD."

Er vel mest enig i avsnittet over, selv om det ikke er vanskelig å se at enkelte læresamfunn har forlatt den sunne lære. Men også i disse samfunn finner vi trofaste og gode kristne. Glad jeg selv slipper å dømme. Jeg er også glad for at uansett hvor mye jeg dømmer, virker ikke dommen på andre enn meg selv. Tar jeg feil, går det ut over meg selv og ingen andre, hvis det ikke var så at jeg er en glupende ulv.

Så jeg hovedsakelig foretrekker å omvende meg selv, så får andre omvende seg selv.

Men selve læren - hvordan er den? Det du har gjort er å påpeke fundamentet for læren, hva er læren som sikrer frelse?

1 liker  
Svar
Kommentar #172

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Støtte erklæring til Kjetil.

Publisert 4 måneder siden

Jeg ønsker å støtte deg Kjetil. Du kom med en viktig og aktuell advarsel. Ulvene er mange i dag. Tusen takk.

Det synes som om en del av debattantene er mer opptatt av å kjekle enn å ta imot advarselen din og se seg om etter vranglærere, studere Guds ord i hele Bibelen, og bli kjent med den allmektiges vilje. Men hvordan kan noen av disse oppdage en liten ulv når de ikke engang blir var selve skjøgen?

Vi lever i frafallet tid nå, og advarslene er absolutt på sin plass.

3 liker  
Svar
Kommentar #173

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13436 kommentarer

Høres relevant ut det

Publisert 4 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Men hvordan kan noen av disse oppdage en liten ulv når de ikke engang blir var selve skjøgen?

Har du opplysninger om denne type kunnskap og ikke sier fra? Hvem er skjøgen?

1.Kor.8.10-13 ( Kristen frihet og hensynet  til de svake)
Om noen ser at du som har denne kunnskapen, ligger til bords i et avgudshus, vil ikke da samvittigheten hans, svak som den er, liksom bli oppbygd slik at han spiser offerkjøtt? Da går den svake fortapt som følge av din kunnskap, den bror som Kristus døde for.

Når dere synder mot deres søsken på denne måten og sårer deres svake samvittighet, synder dere mot Kristus selv. Dersom mat fører min bror eller søster til fall, vil jeg aldri i evighet spise kjøtt! For jeg vil ikke føre dem til fall.

1 liker  
Svar
Kommentar #174

Rune Holt

9 innlegg  11016 kommentarer

Det har jeg forklart.

Publisert 4 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Men selve læren - hvordan er den? Det du har gjort er å påpeke fundamentet for læren, hva er læren som sikrer frelse?

Men det kan virke som om vi er nødt til å prestere oss til frelse når troen ikke holder til frelse.Det er sånn jeg leser noen her.Jeg skrev at kjærligheten er sannheten.Kjærlighet til Gud og mennesker.
Kjærligheten er ikke opptatt av å dømme all elendighet og synd.
Den skuler derimot en mangfoldighet av synder.
Dvs man ser mennesket og ikke de feil de gjør.

Akkurat sånn Jesus er.Og Gud ser oss gjennom Jesus fordi Gud forsonte verden med seg selv slik at han ikke lenger tilregner dem deres synder.

Men som vi ser her på VD prates det om Guds vrede og forbannelse over land og folk....

Hva slags evangelium er det ?

3 liker  
Svar
Kommentar #175

Kjetil Mæhle

64 innlegg  722 kommentarer

Nettopp

Publisert 4 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Som vi kristne vet alle sammen er det Jesus og han alene som er Sannheten.
Dette er jo alle kristne enige om.
Den som vender seg til Jesus i tro møter sannheten og får Guds rike på innsiden som pant.
Den forsvinner ikke uten at man aktivt frasier seg Jesus.
Den som har opplevd Jesus gjør ikke det.
Samme hvor mye synd og elendighet man gjør i livet ønsker ikke Jesus å slå handa av oss.
FORDI han elsker alle på tross av våre feil.
LÆREN som Jesus vil vi skal følge og bli impregnert i er KJÆRLIGHETEN.
Da slutter vi å dømme og gradere andre og plassere dem utenfor og innenfor kristen tro slik noen har gjort her på VD.

Det var bra dette Holt. Jeg er enig med alt men vil føye til det som faktisk er trådens tema.

- Guds rike får vi på innsiden skriver du og det forsvinner ikke uten at vi aktivt frasier oss det. Det er helt korrekt. 

Hva kan får oss til å frasi oss dette? Falske profeter, ulver i fåreklær som lurer inn vranglære som har akkurat den konsekvensen du påpeker. Ved å tro og handle på vranglære frasier vi oss Jesus Kristus bevist eller ubevist. 

Hele Galaterbrevet handler jo om dette med vranglære. Her er det jøder som forsøker å overtale menigheten om at de må omskjære seg og bli som dem:

 "Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium,.. " (1:6)

"Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet!" (3:1)

"Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Se, jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere." (5:1-2)

Paulus sier at Kristus er ikke til gavn for Galaterene om de omskjærer seg. Dette er vranglære som fører til fortapelse.

Men vranglære kommer idag i langt flere versjoner.  Lærer om at alle blir frelst, det er frelse å få også når du er død og det er ingen fortapelse er eksempler på alvorlig vranglære.

Er det ingen fortapelse - da trenger jeg ikke Kristus? Det er en logisk konklusjon.

Elsker jeg synden og vil jeg ikke ha noe med Jesus å gjøre, så vil han allikevel frelse meg, for Gud er bare god. Men han gjør det ikke nå mens jeg lever. Han gjør det når jeg er død... Hvor beleilig. Så jeg kan leve i kjødelig synd og dø. Allikevel blir jeg frelst. Gud er jo bare God. Vel, hva er jeg?  Dette er selvsagt ren løgn og bedrag. 

Det er jo ikke uten grunn dette bibelverset kalles den lille bibel. En lære som bommer på dette verset bør få det til å ringe for ørene på hvem som helst:

"For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv."

3 liker  
Svar
Kommentar #176

Rune Holt

9 innlegg  11016 kommentarer

Går Lillemoen rundt og leter etter vranglærere ?

Publisert 4 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.

Det synes som om en del av debattantene er mer opptatt av å kjekle enn å ta imot advarselen din og se seg om etter vranglærere, studere Guds ord i hele Bibelen, og bli kjent med den allmektiges vilje. Men hvordan kan noen av disse oppdage en liten ulv når de ikke engang blir var selve skjøgen?

Vi lever i frafallet tid nå, og advarslene er absolutt på sin plass.

Er det din oppgave å finne syndere og andre ulver og dømme dem nord og ned ?
Har du fått fordømmelsens tjeneste ?
Hvor er kjærligheten ?

5 liker  
Svar
Kommentar #177

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Bibelen hadde vært betraktelig tynnere, dersom det eneste vi trengte å vite var "kjærlighet til Gud og vår neste". Problemet med denne "kjærligheten", er at den strekker seg ikke lengre enn at vi kan snakke nedsettende om annerledestroende, forsvare krig som "nødvendig", påstå at flyktninger egentlig ikke er flyktninger og "ikke vårt ansvar". Slikt anser man som greit fordi Jesu ord i Bergprekenen ikke gjelder lenger.

Om ikke Jesu ord før korset gjelder, bør man også stryke ut Jak 2 og 1.Joh. For å nevne noe.


3 liker  
Svar
Kommentar #178

Rune Holt

9 innlegg  11016 kommentarer

Tja.

Publisert 4 måneder siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.

Men vranglære kommer idag i langt flere versjoner.  Lærer om at alle blir frelst, det er frelse å få også når du er død og det er ingen fortapelse er eksempler på alvorlig vranglære.

Er det ingen fortapelse - da trenger jeg ikke Kristus? Det er en logisk konklusjon.

Elsker jeg synden og vil jeg ikke ha noe med Jesus å gjøre, så vil han allikevel frelse meg, for Gud er bare god. Men han gjør det ikke nå mens jeg lever. Han gjør det når jeg er død... Hvor beleilig. Så jeg kan leve i kjødelig synd og dø. Allikevel blir jeg frelst. Gud er jo bare God. Vel, hva er jeg?  Dette er selvsagt ren løgn og bedrag. 

Det er jo ikke uten grunn dette bibelverset kalles den lille bibel. En lære som bommer på dette verset bør få det til å ringe for ørene på hvem som helst:

"For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv."

Jeg er overbevist om at OM alle virkelig hadde fått evangeliet forklart rett med kjærlighet uten alle kravene om ditt og datt...om alle krav om prestasjoner og moral....uten de religiøse moralistene med pekefingern.....om all demonstrert hykleri fra kristne... all strusselen om straffen,vreden og  helvete....ja da ville de fleste tatt imot med glede.
Men sånn har det ikke vært.Historiene i den boksamlingen som SKULLE være eksempler til etterfølgelse er full av drap,hat,mord og "Guds" vrede i bøtter og spann.
Og som vi lærte på skolen og søndagsskolen sto riset bak speilet om du ikke skikket deg rett.Og det var Guds ris.
Er det noe rart at folk rømmer fra kirker og bedehus når Gud blir fremstilt sånn ?

Så spørsmålet er om folk VET hva de ikke har tatt imot.
Blir det rettferdig å sende folk til evig helvete om folk har avvist en guddom de har fått FEIL opplysning om ? Er Gud rettferdig tror du ?
For ikke å snakke om de som bor i land der Jesus overhode ikke har blitt fortalt om.
Jeg tror seriøst at vi har redusert Guds nåde og kjærlighet til noe mindre enn den kjærligheten vi selv har til mennesker rundt oss.

Og da er vi ute på vidotta.
Det er lov å reflektere over disse ting.Det er heller ikke farlig.

5 liker  
Svar
Kommentar #179

Kjetil Mæhle

64 innlegg  722 kommentarer

Tid for sjelesorg?

Publisert 4 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg er overbevist om at OM alle virkelig hadde fått evangeliet forklart rett med kjærlighet uten alle kravene om ditt og datt...om alle krav om prestasjoner og moral....uten de religiøse moralistene med pekefingern.....om all demonstrert hykleri fra kristne... all strusselen om straffen,vreden og  helvete....ja da ville de fleste tatt imot med glede.
Men sånn har det ikke vært.Historiene i den boksamlingen som SKULLE være eksempler til etterfølgelse er full av drap,hat,mord og "Guds" vrede i bøtter og spann.
Og som vi lærte på skolen og søndagsskolen sto riset bak speilet om du ikke skikket deg rett.Og det var Guds ris.
Er det noe rart at folk rømmer fra kirker og bedehus når Gud blir fremstilt sånn ?

Mye negativitet og kritiskhet her Holt. Projisjer det gjerne på meg. Det går fint. Ulvene uten fåreklær får mye god føde fra deg for tiden.

Det kan jo være at folk rømmer fra kirker og bedehus fordi de ikke vil ha noe med bibelens Kristus å gjøre? Det kan til og med være at de ikke lenger får forkynt Guds Ord men alt mulig annet? 

2 liker  
Svar
Kommentar #180

Åge Kvangarsnes

5 innlegg  1396 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Takk for svar! 

Jeg er stort sett enig med deg i alt du skriver. Litt av poenget mitt er også dette Jesus sa: "Jeg er ikke kommet for andre enn de fortapte får av Israels hus." Dette har ikke jeg skjønt helt før, jeg har argumentert med at dette sa Jesus for at profetiene om han skulle gå i oppfyllelse, at han skulle oppstå i Juda ætt og bare virke blant jødene.

Nå er det jo et faktum at jødene i GT fikk løfte om et jordisk 1000-års-rike. Om det var DERFOR Jesus sa det jeg nettopp siterte, så er det jo ENDA STØRRE grunn til å vise til at det Jesus sa om loven nettopp BARE for var jødene. Men jeg kjenner profetiene i GT for dårlig til å kunne stå for denne 1000-årslæren, da må jeg nemlig vise til ut i fra Guds ord at det jeg påstår er sant, hvis ikke blir det bare synsing og lite troverdig. Men jeg skal jobbe med saken.

Enten vi hedninger har fått loven eller ikke, så er i alle fall Paulus klinkende klar om loven, og at den eneste lovlige og rette bruk er at loven ikke er for rettferdige, men syndere og gudløse (for å åpenbare synden), se 1. Tim. 1, 8 ff. Dette er den enste bruk av lovens Paulus forsvarer. Det i seg selv burde være nok. Da må vi tro ham på det. Hva jeg måtte mene om det kommer ikke i frågan. Men her er jo så mange som mener vi må følge loven UTEN å bry seg om hva Paulus sier, da blir det helt håpløst og diskutere. Men tror vi to i all hovedsak er enige i dette spørsmålet om loven.


3 liker  
Svar
Kommentar #181

Per Søetorp

101 innlegg  2022 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Takk for en meget god og reflektert kommentar, Rune Holt.

Så får det heller våge seg om man skulle bli plassert i den spirituelle rovdyrsfaunaen av enkelte besserwissere med småparanoide vrangforestillinger....

7 liker  
Svar
Kommentar #182

Oddbjørn Johannessen

170 innlegg  13321 kommentarer

Arrogant

Publisert 4 måneder siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Mye negativitet og kritiskhet her Holt. Projisjer det gjerne på meg. Det går fint. Ulvene uten fåreklær får mye god føde fra deg for tiden.

Som du sikkert har registrert, er Holt og jeg ofte svært uenige om både det ene og det andre, men i denne tråden vil jeg gi ham honnør for å fokusere på positive sider ved kristendommen.  Jeg synes det er ubegripelig arrogant av deg å prøve å delegitimere hans synspunkter ved å beskylde ham for "negativitet og kritiskhet" fordi han er uenig med deg - og for å tute med "ulvene" (og jeg er vel en del av ulveflokken, antar jeg...).

7 liker  
Svar
Kommentar #183

Per Søetorp

101 innlegg  2022 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Det er du så avgjort Oddbjørn - uten saueham. Akkurat det siste synes jeg du skal ta som et kompliment..;-)

4 liker  
Svar
Kommentar #184

Ove K Lillemoen

17 innlegg  605 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Er det din oppgave å finne syndere og andre ulver og dømme dem nord og ned ?
Har du fått fordømmelsens tjeneste ?

Nei da, Lillemoen har ikke fått noen oppgave å fordømme noen som helst, og gjorde det ikke nå heller. Men, jeg tar heller ikke noen lære for god fisk sånn uten videre. Jeg prøver alt, også egne tanker, opp mot Bibelens gjennomgående budskap.

Men kjærligheten kommer til uttrykk også gjennom advarsler.

3 liker  
Svar
Kommentar #185

Åge Kvangarsnes

5 innlegg  1396 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Du siterer Joh. 13, 15: "Av dette skal dere kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre." 

Jesus sier også: "Du skal elske Herren din Gud av HELE ditt hjerte og av HELE din sjel og av ALL din forstand. Men et annet bud er like stort: Du skal elske din neste SOM DEG SELV. På disse to bud hviler HELE LOVEN." Matt. 22, 37-41.

 

Klarer du å elske Gud av HELE ditt hjerte, av HELE din sjel og av ALL din forstand?

Klare du å elske din neste som deg selv?

Ja, mener du da at du klarer det, da HAR du jo selv OPPFYLT HELE LOVEN, for Jesus sier jo her at på disse to bud hviler HELE LOVEN.

Ja. da er du etter mitt syn like god som Jesus, for bare han oppfylte HELE loven. Men dette tror ikke du kan mene?

 

Jesus sier jo også vi skal elske vår fiende. Klarer du virkelig det? Jeg klarer det ikke, men jeg klarer å be for min fiende.

Hvis vi klarer å være kjærlige, hvem tror du vi får den evnen fra? Fra oss selv?

Paulus gir svaret flere steder, vil du tro på ham? Han ble jo opprykt i den trejed himmel og opplært av Kristus, gjelder ikke det han sier? Eller kanskje du ikke er kjent med hva han sier enda? Da har jeg ikke problem med å forstå deg. Jeg kan godt vise deg hva han sier, hvis du har interesse av det.

1 liker  
Svar
Kommentar #186

Mona Ekenes

9 innlegg  876 kommentarer

Hvor mye Kristus Jesus egentlig betyr for oss, samsvarer med hvordan vi forholder vi oss til Ham.

Publisert 4 måneder siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Fantastisk sitat av William Booth. Denne går inn i arkivet!

Fant dette på nettstedet til Evangelisten, et blad jeg abonnerer på sammen med Bibelsk Tro, Lys og Haugianeren samt flere Israelvennlige kristne blader.

Vil gjerne være sammen med dem som takker deg for disse viktige påminnelsene i dette innlegget.

Det er ikke så mange som bryr seg om disse påminnelsene i disse ulvetider, men heller markere egne meninger og holdninger som det finnes x-antall av i x-antall varianter. Noe som også kan sees på som tegn i tiden, der mange velger seg sin variant og kjemper for den.

De fleste hevder å ha Skriftene som utgangspunkt, men i praksis et selektivt utgangspunkt tilpasset det som de forskjellige foretrekker og har sans for.

Slik er det ikke for alle, da er det viktigste å bli kjent med sin Skaper og Frelser, slik Han gir Seg tilkjenne i Skriftene. Noe som også er merkbart på Livets Veg, som er den smale vegen.

Desto sterkere inntrykk Kristus Jesus har gitt  og gir oss og - hvor mye Kristus Jesus egentlig betyr for oss, samsvarer med hvordan vi forholder vi oss til Ham -.

Du skriver som sant er:

..."Ulven i fåreklær og falske profeter har gjerne store vyer. De skal  reformere kirkesamfunn, nasjoner og verden. Forandre læresetninger og  skape en transformasjon. De er ikke småtteri de står i spissen for.

Får er får og ulv er ulv. En ulv splitter. Fårene går i flokk. Ulvens  hensikt er å skille fåret fra flokken og bort fra Kristus. Det er ingen  lett jobb. For Herren er min hyrde. Hans kjepp og hans stav trøster  meg."...

I slike ulvetider er det godt å vite at Kristus Jesus er gitt all makt i Himmel og på jord, Han vet hvordan Han skal føre Sin dyrt kjøpte flokk hjem til Faderhuset. Kristus Jesus kan vi stole på i ett og alt, det er nok det som Kristus Jesus gjorde og fortsatt gjør og vil gjøre. Kristus Jesus vil også ha vår respons.

 3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far,
 han som i Kristus har velsignet oss
 med all Åndens velsignelse i himmelen.

 4  I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt,
 så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.

 5  I kjærlighet har han,
 av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til
 å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus,
 6  til pris og ære for hans herlighet
 og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn.

 7  I ham har vi forløsningen
 som ble vunnet ved hans blod,
 tilgivelse for syndene.
 Så stor og rik er hans nåde,
 8  som han i rikt mål har latt oss få.
 Slik gav han oss all visdom og innsikt,
9  da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet,
 den frie beslutning han hadde fattet
 10  om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne:
 å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord.
Ef 1,3-10

 15 Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg nevner dere i mine bønner. 16 For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige.
 17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne.
 18 Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, 19 og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke 20 reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende.

 22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, 23 som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.
Ef 1,15-23

Flere tidens tegn:

Kristne i Pakistan blir bedt om å holde seg inne etter angrep

https://www.document.no/2018/04/16/kristne-i-pakistan-blir-bedt-om-a-holde-seg-inne-etter-angrep/

Viktig å huske på forfulgte kristne sammen med jødene.

2 liker  
Svar
Kommentar #187

Åge Kvangarsnes

5 innlegg  1396 kommentarer

Mitt inntrykk er at i denne tråden kan vi alle bli ulver,

Publisert 4 måneder siden

da må jo det være noe som er galt?

4 liker  
Svar
Kommentar #188

Oddbjørn Johannessen

170 innlegg  13321 kommentarer

:-)))

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Mitt inntrykk er at i denne tråden kan vi alle bli ulver

Godt observert, Kvangarsnes!

3 liker  
Svar
Kommentar #189

Christian Jebsen

2 innlegg  399 kommentarer

Tror ikke jeg alt for ofte

Publisert 4 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Og som vi lærte på skolen og søndagsskolen sto riset bak speilet om du ikke skikket deg rett.Og det var Guds ris.

er enig med hr. Holt, men her synes jeg han treffer spikeren solid på hodet. I et alment mentalhygienisk perspektiv tror jeg dette er en god beskrivelse av historien. 

3 liker  
Svar
Kommentar #190

Gjermund Frøland

10 innlegg  6392 kommentarer

Det gjelder å påberope seg immunitet.

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Mitt inntrykk er at i denne tråden kan vi alle bli ulver,

Det gjøres ved å være den første som roper "Ulv, ulv!"

2 liker  
Svar
Kommentar #191

Åge Kvangarsnes

5 innlegg  1396 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Det var ment litt humoristisk, men godt svar av deg! 

1 liker  
Svar
Kommentar #192

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Jesus sier jo også vi skal elske vår fiende. Klarer du virkelig det? Jeg klarer det ikke, men jeg klarer å be for min fiende.

Hvis vi klarer å være kjærlige, hvem tror du vi får den evnen fra? Fra oss selv?

Paulus gir svaret flere steder, vil du tro på ham? Han ble jo opprykt i den trejed himmel og opplært av Kristus, gjelder ikke det han sier? Eller kanskje du ikke er kjent med hva han sier enda? Da har jeg ikke problem med å forstå deg. Jeg kan godt vise deg hva han sier, hvis du har interesse av det.

Martyrene vitner om at det er mulig, å ikke gjengjelde ondt med ondt.

I den grad jeg har fiender, eller i det minste personer som har gjort meg urett, så ber jeg Gud om hjelp til å tilgi, «som han har tilgitt meg». Vi kan ikke snakke «nåde», dersom vi ikke ønsker/greier å «tilgi våre skyldnere» eller fordi det var «Jesu ord under Loven». Det fritar meg ikke fra å prøve, ikke fordi jeg mååå, men fordi jeg tror på Jesus som min Herre og Frelser. Og der jeg kommer til kort, har jeg Guds nåde. Får jeg noe til, er det også pga Guds nåde.

Jeg kjenner godt til Paulus. Men det er ingen motsetning i det han sier om «rettferdiggjort av tro» og «uten gjerninger er troen død». Problemet er bare at «tro» legges frem som noe vi har, og ikke som noe vi gjør.

Som sagt, så tror jeg på nådebudskapet. Det sier ikke at det er greit å synde, «fordi vi kan ikke bedre», men «frelst av nåde, ved tro». 

Og resultat av tro, er gjerninger (Jak.2.14-). Resultat av tro, er at «Gud virker i oss til å ville og gjøre det som er Guds vilje» (Fil.2.13) Resultatet av å respondere på Guds nåde (ved vår tro) er at «vi elsker for at han elsket oss først» (1.Joh.4.19) Resultatet av å respondere på Guds nåde (ved tro) er at nåden(!!!)IKKE bud og regler, «oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er,» (Tit.2.11-12)

Og hva det er å leve gudfryktig, det mangler ikke «etter korset» heller. Det følger med «troen på Jesus». Det gjør oss ikke perfekte. Gud er da vel vitende om at vi ikke er perfekte, men allikevel må vi (i det minste) «vise tro»: for å få del i håpet som er tilveiebrakt gjennom Jesus, ved hans død og oppstandelse.

Kort oppsummert: Ingen blir rettferdiggjort av gjerninger, men levende tro viser seg i gjerninger. Hvis ikke er troen død (Jak.2).

Og før «noen» får panikk for å «gjøre» for mye: Gud kjenner sine, han vet om våre utfordringer, laster, traumer, livssituasjon osv. Først og fremst er han Far og ikke «arbeidsgiver». 

Og enda en ting: For noen år siden, da det virkelig stormet rundt nådebudskapet, fordi de ble beskyldt for å «tillate» synd, var det en kjent pastor som svarte «Vi har som menighet bare blitt enda mer glad i Jesus».

Så jeg tror egentlig jeg ordlegger meg ganske dårlig, dersom du får ut av det jeg skriver at jeg mener budene skal holdes først, og så «frelst». Men jeg mener at Kjærlighet, nåde, rettferdiggjort, helliggjort «i Kristus», ikke er det samme som «fritak» fra å leve etter bibelens prinsipper.

Og, det er jo ikke sånn at de er skadelig å leve etter. Det er jo til det beste for oss:

Jeg er Herren, din Gud.
Jeg lærer deg det som gagner,
og fører deg på den vei du skal gå. (Jes.48.17b)

Men... dette er jo «før korset» så...

4 liker  
Svar
Kommentar #193

Åge Kvangarsnes

5 innlegg  1396 kommentarer

Humor...eller alvor?

Publisert 4 måneder siden

Jeg røyker, klarer ikke slutte! 

Spurte  en som hadde forkynt i ca 60 år om jeg kom til himmelen da.

Han svarte: Ja, da kommer du raskere til himmelen! 

Det syns jeg var godt svart!

Og Hareide som vil forby uterøyking! Han burde jo anbefalt alle å begynne å røyke, og røyke mer også!

1 liker  
Svar
Kommentar #194

Åge Kvangarsnes

5 innlegg  1396 kommentarer

Fra humor til alvor

Publisert 4 måneder siden

Underlig at vi som mener oss frelst bare av nåde, og ikke satser på vår egen prestasjon i vår vandring heller, og til og med kan vise til Guds ord at det er rett,  blir stigmatisert som "det er greit å synde"! Hvor kommer dette fra? Ser også uttrykket "billig nåde" blir benyttet. Er det litt ulv ute å går????

Husk hva Paulus sa: "Jeg vil ikke vite noe blant dere, UTEN JESUS KRISTUS OG HAM KORSFESTET!"

Sa Jesus det?

Og har ikke vi gode gjerninger? Er det de du vil fortelle oss?? Er vår tro død?? Da er det bare å bestille gravplass tvert! 

Svar
Kommentar #195

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Og har ikke vi gode gjerninger? Er det de du vil fortelle oss?? Er vår tro død?? Da er det bare å bestille gravplass tvert! 

Du burde ikke ta min tro, overbevisning og meninger så personlig. Det gjør videre diskusjon helt håpløst. 

2 liker  
Svar
Kommentar #196

Robin Tande

14 innlegg  3693 kommentarer

Korrigering

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Mitt inntrykk er at i denne tråden kan vi alle bli ulver,

Alle er ulver. Men de aller fleste er jo usynlig, på grunn av sine fåreklær.

Ingen humor, uten et snev av mening.

1 liker  
Svar
Kommentar #197

Åge Kvangarsnes

5 innlegg  1396 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Jeg sier bare: Stakkars røveren på korset hvis han skulle hørt på andre enn Jesus.

Svar
Kommentar #198

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Stakkars oss, om ikke disiplene tok Jesu ord på alvor og "gikk ut og forkynte alt han har befalt". 

Heldigvis var det ingen som fortalte dem at "Jesu ord ikke gjelder lenger". Da hadde vel den menigheten sett ut omtrent som i dag: "vi kan ikke elske våre fiender, og nekter å dø for vår tro" eller "blir vi forfulgt, svarer vi med samme mynt, for Jesu ord gjelder ikke lenger". 

Satt litt på spissen, ja, men det er komsekvensen av å ugyldiggjøre deler av Jesu lære.

2 liker  
Svar
Kommentar #199

Kjetil Mæhle

64 innlegg  722 kommentarer

Folk er folk

Publisert 4 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Så spørsmålet er om folk VET hva de ikke har tatt imot.
Blir det rettferdig å sende folk til evig helvete om folk har avvist en guddom de har fått FEIL opplysning om ?

"Vet folk hva de ikke tar imot?

Vi kan sikkert klusse det til og gjøre det vanskelig. Men det er evangeliet som er Guds kraft til frelse. Blir det forkynt så holder det. Uten at en blir født på ny kan en ikke se Guds rike og Den hellige ånd åpenbarer om synd, rettferdighet og dom.

Jeg tror folk godt vet hva de ikke tar imot. At noen hindres på grunn av fordommer mot kristne, ja. At noen ikke våger fordi det er motstand, ja. Men min oppfatning er at de fleste vet. (Norge)

"Blir det rettferdig å sende folk til evig helvete om folk har avvist en guddom de har fått feil opplysninger om?"

Her er vi jo inne på forførelser og vranglærer. Du snur dette på hodet. Alle fordommene og motstand mot Gud er alle kristne sin feil, hevder du. Alle disse feilene kristne har gjort er grunnen til at folk ikke vil tro! 

Det stemmer ikke. Kristne har blitt utsatt for de mest horrible handlinger og tror fortsatt. De som ikke vil tro - finner feil og bruker fordommer for å forsvare sitt valg.

Horrnes sin forkynnelse er påfallende lik din holdning. Negativ til det eksisterende og andre kristne. Er dette fruktene av nådekirkens forkynnelse så er det åpenbart hvor vrangt det er.

Når det kommer til forførelser så ser vi at Jesus sier det må komme. Og det er en kraftig advarsel som vi kan ta med oss på generelt grunnlag. Matt. 18:7: "Ve verden for forførelser! For forførelser  komme, men ve det mennesket som forførelsen kommer ved!"

2 liker  
Svar
Kommentar #200

Gjermund Frøland

10 innlegg  6392 kommentarer

Gyldig deduksjon?

Publisert 4 måneder siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror folk godt vet hva de ikke tar imot.

Du tror altså at "folk" vet hvem Jesus er og at "folk" vet at de som ikke tror på Jesus slik du argumnenterer for at skriften fremstiller ham, vil gå fortapt.

La meg lage en deduktiv slutning:


P1: Folk vet hvem Jesus er og hva han vil (inkludert at de som ikke tar imot ham, går fortapt).

P2: Folk (de fleste) velger å ikke ta imot Jesus.

K: Folk (de fleste) velger å gå fortapt.

3 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Dan Lyngmyr kommenterte på
Forhåndsmoderering
rundt 2 timer siden / 2590 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Forhåndsmoderering
rundt 4 timer siden / 2590 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Forhåndsmoderering
rundt 4 timer siden / 2590 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Forhåndsmoderering
rundt 4 timer siden / 2590 visninger
Morten Andreassen kommenterte på
Årsaksmekanismer ved Evolusjon
rundt 4 timer siden / 2424 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Forhåndsmoderering
rundt 4 timer siden / 2590 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stillheten bak stjernene
rundt 4 timer siden / 1507 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Forhåndsmoderering
rundt 4 timer siden / 2590 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Med Skriften som målestokk
rundt 4 timer siden / 187 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stillheten bak stjernene
rundt 4 timer siden / 1507 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Stillheten bak stjernene
rundt 4 timer siden / 1507 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Forhåndsmoderering
rundt 4 timer siden / 2590 visninger
Les flere