Kjetil Mæhle

65    725

Ser du ulven?

En ulv er ikke vanskelig å kjenne igjen. De enslige vandrerne er ikke så mye å bekymre seg for. Langt farligere er det når de går i flokk. Da kan de felle hva som helst. 

Publisert: 14. apr 2018 / 10005 visninger.

Så har vi denne merkelige avarten, ulver i fåreham. I skinnet et får men altså en ulv. Hvor langt kan vi trekke dette begrepet? En katolikk som går i en protestantisk menighet for å påvirke denne i katolsk retning. Er det en ulv i fåreklær? Eller kanskje en universialist eller tilhenger av Branham som kommer på bedehuset for å forkynne sin overbevisning, er det en ulv i fåreklær? Det vil ihvertfall kunne skape uro, splid og normalt bli oppfattet som respektløst. Ett stykke utenfor folkeskikken.

Som pinsevenn kan jeg gå på bedehuset. Lutheraneren kan selvsagt komme på møte i pinsebevegelsen og katolikken kan godt kjenne seg hjemme i trosmenigheten. Det er ikke forskjellig teologisk syn som avgjør om det er en ulv i fåreklær eller ikke.

Det har med åpenhet, respekt og enhet å gjøre. Som besøkende i et annet kirkesamfunn må jeg respektere og innordne meg eller la besøket være. Falske profeter og ulver i fåreklær gjør ikke det. De er undercover.

Ulven i fåreklær og falske profeter har gjerne store vyer. De skal reformere kirkesamfunn, nasjoner og verden. Forandre læresetninger og skape en transformasjon. De er ikke småtteri de står i spissen for.

Får er får og ulv er ulv. En ulv splitter. Fårene går i flokk. Ulvens hensikt er å skille fåret fra flokken og bort fra Kristus. Det er ingen lett jobb. For Herren er min hyrde. Hans kjepp og hans stav trøster meg.

Allikevel så beiter noen av fårene seg bort fra Hyrden. Det er kanskje noen ulver i fåreklær som forleder dem. Skaper avstand til Herren og hans flokk. Legger ut skriften litt vrangt. Oppfordrer til å bli med i det nye som Gud nå tilsynelatende gjør. Overbeviser med sin vennlighet og smigger. Bruker tid til å hjelpe fåret. Med fåreham på gjør ulven gjerne noen gode ting.

Men hensikten er splittelse. En ulv sine frukter er ikke gode: Litt baktaling. Litt rykter. Skape litt avstand til ledere, forkynnere og kanskje hele bevegelsen. Ulven og fåret blir gode venner. Lojalt lytter fåret til ulven. Det skurrer, men ikke nok. Og ulven arbeider med sitt, helt til den kan felle byttet. Ulver i fåreklær forfører og blir selv forført.

Det er Jesus som bruker beskrivelsen glupende ulver og fåreham. Det er de han betegner som falske profeter. Det står i Matteus 7:15: «Vokt dere for de falske profetene! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver.»

De falske profetene taler ikke sant om Gud. De snakker ut fra sitt eget. Jesu ord står i en sammenheng. Vers 13 og 14 taler om fortapelse og liv. Jesus sier: «Gå inn gjennom den trange porten! For vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den

Falske profeter forkynner gjerne at veien til Gud er fin og bred. Du trenger ikke gå inn gjennom den trange porten. Du trenger ikke gå på den smale veien. ALLE veier fører til livet. Ingen veier fører til fortapelse. Du kan ta imot Jesus når du er død. Alle vil til slutt finne Jesus. Gud er god og frelser alle.
Så vris og forvendes ordet slik at ingen forstår hva de sier - men det høres jo klokt ut. De må jo ha studert dette, overbevisende som det er. Kanskje det er meg det er noe galt med? Jeg som ikke forstår og faller ut av denne kompliserte utleggelsen... Da begynner ulven å få grep. Autoritet over menneskers liv og tro er jo selve målet for ulver og falske profeter. Å tenke selv er imidlertid det beste vern.

Bibelen er skrevet i enkle, tydelige og klare ord. Budskapet er ikke til å misforstå. Sier Jesus at porten er trang og veien til livet er smal – så menes akkurat det. Sier Jesus at veien til fortapelse er bred - så er den veien bred. Budskapet er tydelig og enkelt. Vi kan bare misforstå dette om vi vil. Men tror jeg enkelt og liketil Jesu ord da forstår jeg hva hans budskap er.

Så hva skal vi gjøre? Hold ulvene på avstand til fruktene blir synlige. Jesus forteller selv hva som må til: «På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? 17 Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt.»

11 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #451

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg tror de har tatt feil på enkelte teologiske områder. På noen områder virkelig bomma stygt.

1 liker  
Svar
Kommentar #452

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg tror på en oppdragende fortapelse for noen med frelse som formål. Men fortapelsen er pedagogisk.

1 liker  
Svar
Kommentar #453

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror på en oppdragende fortapelse for noen med frelse som formål. Men fortapelsen er pedagogisk.

Bare av ren nysgjerrighet, hvordan ser en kristen gudstjeneste der man ikke tror på bibelen ut? Har dere "vedtatt" hva som er sant og ikke, for så å undervise fra de skriftstedene dere mener passer inn i deres gudsbilde? Bruker dere bibelen i det hele tatt? 

Jeg ser at budskapet er godt, med gode intensjoner. Men store deler av Jesu lære er fjernet, er det da Sannhet?

4 liker  
Svar
Kommentar #454

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Og Ragnhild, jeg har aldri vært mer trygg og tilfreds i troen enn jeg er nå. 

Du mener jeg er på ville veier, det kan du få mene, og jeg tror og mener at de som tror at alt i Bibelen er Guds Ord virkelig er på ville veier. De formidler Gud som spaltet!

3 liker  
Svar
Kommentar #455

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg fjerner ingenting, jeg taler over de tekstene jeg har i Bibelen. Jeg eksegerer, fortolker, utlegger og aktualiserer tekstene. Det kalles preken.

1 liker  
Svar
Kommentar #456

Mona Ekenes

9 innlegg  888 kommentarer

Hvorfor ikke heller starte en egnet tråd angående dette forholdet?

Publisert 5 måneder siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hva er Nåden uten Loven ? og hva er loven uten Nåden? på hvilke måte kan man forstå nåden og loven  i dag?  Kan loven forståes i nådens kraft?

Hvorfor er budene viktige for den troende i dag?  kan loven og nåden være en del av vårt trosliv i dag.? 

Hvorfor må man fremdeles bekjenne synden selv om all synd er betalt?

Dette handler om Livet I Kristus. og hvorfor Nåden og loven fremdeles er en del av vårt trosliv. selv om loven ikke har noen makt over oss lengre.?

Bare noen spørsmål som kan være interessant å få svar. 

Hvorfor ikke heller starte en egnet tråd angående dette forholdet?

Herren Allhærs Gud er den samme fra alle Evigheters Evigheter og til alle Evigheters Evigheter. Loven kom p.g.a. synden (syndefallet), før syndefallet var det ikke synd, Adam og Eva var da ikke besmittet av den onde og var da fullkomment rene. 

Guds Lov er Fullkommen, slik Herren Allhærs Gud er Fullkommen og kan ikke godta noe annet enn det som er Fullkomment. Nettopp derfor er Guds Lytefrie og Fullkomne Offerlam Kristus Jesus vår redning og vår eneste redning.

Herren Allhærs Gud har skrevet Sin Lov i menneskenes hjerter, slik at vi - kan - merke det via samvittigheten når en kommer i konflikt med den. Du skal ikke lyve, du skal ikke stjele, o.s.v., men det er mulig å forherde seg mot Guds Lov.

Fordi Herren Allhærs Guds Lov er nedlagt i våre hjerter, blir vi også dermed skyldige når den  brytes. Fordi samvittigheten virker ved Guds Lov, vi vet at det er galt å lyve, stjele o.s.v., samt at menneskenaturen er infisert av den onde etter syndefallet og påvirker også levd liv. Mennesket etter syndefallet er ikke lenger fullkomment etter Herren Allhærs Guds Fullkommenhets krav.

All synd mennesker gjør før også etter gjenfødelsen er lovbrudd; for all synd medfører umiddelbart lovbrudd. Det er synden som setter Guds Lov i virksomhet. Også som Tuktemesteren til Kristus Jesus, slik at det kun er hos Kristus Jesus vi kan få Fullkommen tilgivelse for våre synder.

Takket være Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors, medførte dette en ny mulighet til å bli gjenfødt som et nytt Åndens menneske. Som samtidig står menneskenaturen i mot (kjødet), her kommer Guds ufattelige store Nåde inn som en redning. For Herren Allhærs Gud ser det gjenfødte Åndelige mennesket skjult i Kristus Jesus.  Som også medfører at Herren Allhærs Gud også er i stand til å kaste alle våre synder i glemselens hav, slik at Han lenger ikke kommer dem i hu. Så Fullkommen er Herren Allhærs Gud at Han også kan glemme Fullkomment.

Når vi synder (for det gjør vi alle og ingenting å rose seg av) da har vi samtidig fått en Øversteprest som vet hvordan det er å være et menneske, og som vi kan komme til for å få tilgivelse for våre synder: Menneskesønnen.

14 Da vi nå har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!
 15 For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.
Hebr 4,14-15

Derfor blir det da umiddelbart slik: Den som er mye tilgitt, elsker mye.

Som også medførte at Guds apostel Paulus også kunne utbryte dette:

Den som ikke elsker Herren, han være forbannet! Marana ta! 1 Kor 16,22
[Marana ta: arameisk bønnerop som betyr: Kom, Herre! Se Åp 22, 20.]

8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet!
 9 Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet! 
Gal 1,8-9

Rett og slett fordi konsekvensene er så store og alvorlige, at det river i hjertet (smerter) når et falskt evangelium forkynnes. For Guds agape kjærlighet innebærer også lidelse og smerte, så lenge synden og den onde fremdeles har sin makt. Guds agape kjærlighet medfører samtidig et hat mot alt ondt, deriblant alt bedrag og løgnaktig forførelse. Fordi en har nettopp av Herren Allhærs Guds Barmhjertighet, Nåde og Miskunn fått åpenbart stykkevis og delt noen av de forferdelige konsekvensene synden og det å være fanget av den onde medfører.

Skriftene først og fremst samt historien og nåtids historien vitner også om det. For Herren Allhærs Gud kan totalt umulig formes etter menneskers bilde, smak og behag, en slik løgnaktig forførelse om at det er mulig spres i økende omfang i disse tider. 

Lydighet blir også en konsekvens av å ha fått mottatt Guds agape kjærlighet, muliggjort av Herren Allhærs Guds Nåde takket være Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors:

8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.
9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg.
 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.
Ef 2,8-10

Herren Allhærs Gud har vist oss først og fremst ved Sønnen, Kristus Jesus, at det er mulig å elske synderen, men hate synden. Derfor reagerer noen av oss kraftigere enn andre på nettopp løgnaktighet, bedrag og forførelser.

For en ønsker da takket være Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors, at flest mulig skal bli frelst og - ikke - ført vill, forført og bedratt. Da er Skriftene vår hovedfasit i ett og alt, fordi Kristus Jesus fortjener hvert eneste menneske Han får frelst.

2 liker  
Svar
Kommentar #457

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1581 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

"Elsk din neste som deg selv." Da elsker du vel meg også?

3 liker  
Svar
Kommentar #458

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1581 kommentarer

"all synd er lovbrudd"

Publisert 5 måneder siden

men der det ikke finnes noen lov, brytes jo heller ikke loven, sier Paulus. Det vet til og med jeg så lite, kunnskap som jeg har!

1 liker  
Svar
Kommentar #459

Rune Holt

9 innlegg  11039 kommentarer

Tja.

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Og jeg skjønner at du ikke skjønner, men du skjønner muligens heller ikke at du har vært på meg siden jeg begynte å debattere på VD, om dette med Lov og nåde, og har kommet med kommentarer som er fornærmende.

Det må tåles, så du er tilgitt, men det som jeg ikke er særlig tilgivende overfor er selvvalgt ignoranse - og så fremstå som klokere enn de man snakker ned, jeg sier ikke snakker med, men snakker ned! Der går egentlig grensen jeg setter.

Derfor tilbakeviser jeg urimeligheter. Det må den som debatterer finne seg i - eller finne på noe annet, på en debattside som handler om verdier. Så nå har jeg åpnet for en måte å tenke på, som jeg forstår er uvant for de fleste, en vinkling som ikke følger trenden. Det er slik man åpner for å se mer enn man før har sett, forstå mer enn man før har forstått, slik at man slipper ut av den fariseiske tendensen til å tviholde på den man har og derfor ikke får mer.

På en debattside som VD står vi fram med våre oppfatninger om mange ting.
At jeg "har vært på deg" om emner det er debatt om er heller ikke merkelig,men at du blir fornærmet av den grunn hadde jeg rett og slett ikke forventet av en voksen mann.
Er det "fornærmende" å si seg uenig i en debatt ??
Jeg vil heller si at det arrogant å føle seg "snakket ned" der man er uenig.Det er ikke noe nytt å være uenig som sagt.
Man kan vel ikke sette en grense for hvor uenig man er ??

Eller har du patent på hva som er verdier ?
Greit det at har satt en grense for deg sjøl, men kom ikke og sett den for andre.

Og her spørres det om det er lett å la være å synde ?!
Synes du virkelig det ?
Jeg vet jeg er skarp nå,men det står jeg for.

2 liker  
Svar
Kommentar #460

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2033 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.

Og Ragnhild, jeg har aldri vært mer trygg og tilfreds i troen enn jeg er nå. 

Du mener jeg er på ville veier, det kan du få mene, og jeg tror og mener at de som tror at alt i Bibelen er Guds Ord virkelig er på ville veier. De formidler Gud som spaltet!

Kjære Runar! Selv ateister kan føle trygghet. Jeg tror mange mister tryggheten hvis Bibelen blir beskrevet som lite troverdig. I alle fall hvis Jesus og apostlene blir fremstilt som upålitelige. Vi MÅ tro at Den Hellige Ånd var med hele veien slik Jesus lovet.

Nå er det slik at det er mye grusomt beskrevet, spesielt i GT. En eldre teolog og misjonær sa det omtrent slik: «Det jeg ikke forstår legger jeg bort. Jeg behøver ikke fjerne eller benekte noe. Vi får overlate det til Gud selv. Han vet nok best. Jesus visste også hva som sto i skriften»

Det har vært en stor trygghet for meg, at jeg overlater alt i Herrens hender. Jeg vet jo at han elsket verden slik at han gav sin egen sønn, for at hver den som tror på Ham ikke skal fortapes, men ha evig liv!

Vi vet også at Gud vil at alle skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det kan vi trygt overlate til DHÅ når vi forkynner ut fra Bibelen. 

Mvh Ragnhild


3 liker  
Svar
Kommentar #461

Mona Ekenes

9 innlegg  888 kommentarer

Kommentar # 457 og #458

Publisert 5 måneder siden

Opprett en egen tråd for dette, da vil jeg svare på dette der.

Svar
Kommentar #462

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Jesus er Gud. Så Jesu død er ikke grotesk i den forstand. Han tålte det. Det var for øvrig mennesker som påførte han dette...

«Han tålte det».

 Ikke fordi han er «Gud», han frasa seg den «stillingen», så det var lydighet mot Faderen, og dermed helt etter Faderens vilje. Påført av mennesker ja, men hele frelsesplanen gikk ut på at Jesus skulle være vår «løsepenge», Guds offerlam. 

Passer en slik frelsesplan, der et menneske gir sitt liv som en «løsepenge» inn i ditt evangelium?

Skulle kanskje tatt meg tid til å finne skriftstedene her, men jeg tror egentlig du kjenner til dem.

 

4 liker  
Svar
Kommentar #463

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1581 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Får jeg delta i den nye tråden da? Så lite kunnskap som jeg har?

3 liker  
Svar
Kommentar #464

Tore Olsen

20 innlegg  4904 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Og her spørres det om det er lett å la være å synde ?!
Synes du virkelig det ?
Jeg vet jeg er skarp nå,men det står jeg for.

Om det er lett eller vanskelig - hva har det med saken å gjøre?

Paulus er vel vårt eksempel på offervilje - han som de andre under Kristus:  "23 Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, forat også jeg kan få del i det. 24 Vet I ikke at de som løper på rennebanen, de løper vel alle, men bare én får prisen? Løp da således, forat I kan vinne den! 25 Hver som er med i veddekamp, er avholdende i alt, hine for å få en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. 26 Jeg løper da ikke som på det uvisse; jeg fekter ikke som en som slår i været; 27 men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trældom, forat ikke jeg som preker for andre, selv skal finnes uverdig."

1 liker  
Svar
Kommentar #465

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1581 kommentarer

"Israels barn...."

Publisert 5 måneder siden

 

"Når da DØDENS TJENSTE (loven) , den som med BOSTAVER VAR INNEHOGD PÅ STEIN, hadde en slik herlighet at ISRAELS barn ikke tålte å se på Moses ansikt på grunn av glansen i hans ansikt, den som snart FORSVANT, hvor mye herligere skal da ÅNDENS TJENESTE være?

For hadde FORDØMMELSENS TJENESTE sin herlighet, hvor mye rikere på herlighet må da RETTFERDIGHETENS være!

For når det som SVINNER,  var herlig, da må det som VARER VED, være LANGT MER herlig.

Vi gjør IKKE som Moses, som la et dekke over ansiktet, for at ISRAELS barn ikke skulle se slutten på det som SVANT.

Men deres (ISRAELS barn) sinn er blitt forherdet. For helt til denne dag blir det samme dekke liggende når de (ISRAELS barn)  leser DEN GAMLE PAKT, og det blir IKKE TATT BORT.

For det er bare i Kristus det blir FJERNET.

Helt til denne dag ligger et dekke over deres (ISRAELS barn) hjerte når Moses blir lest. Men år de (ISRAELS barn) omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort.

Men Herren er Ånden , og der Herren Ånd er, der er det FRIHET.

Men vi (skriver til korinterne) som med UTILDEKKET ansikt, SER Herrens herlighet som i et speil (glansen i ansiktene), vi blir alle forvandlet til det samme bilde, FRA HERLIGHET TIL HERLIGHET, som av HERRENS ÅND." 2. Kor. 3, 7-18.

 

Denne loven innhogd i stein gjelder altså for ISRAELS barn, skriver Paulus. INGEN av oss er Israels barn, og INGEN av oss leser Moses. 

Ja, lyver Paulus, så må han være både ulv og vranglærer! Den som er glad i Skriftene mener vel ikke det? Da kan en jo ikke være glad i Skriftene?

Hvorfor da opprette egen tråd, skal vi ikke tro Paulus?

1 liker  
Svar
Kommentar #466

Mona Ekenes

9 innlegg  888 kommentarer

For å påminne om trådens tema, selv om det som står her ikke er likt:

Publisert 5 måneder siden

Åge  Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Mitt inntrykk er at i denne tråden kan vi alle bli ulver,                    

da må jo det være noe som er galt? Fra Kommentar #187

-----------------------------------------------------------------------------

Fra kommentar #381 :

Noe  er vel meget galt Åge Kvangarsnes, når du er så totalt hektet på  loviskhet og lovgjerninger? Så hektet at det etter x-antall ganger på de  trådene du virker på, gir mer assosiasjoner til at du bevisst markerer  tråder med ditt yndlingstema. 

Kommentar #336 har rett når hun skriver:

..."Til å være så påståelig om Loven, GT og den gamle pakt, har du tilsynelatende svært lite kunnskap."....

Har  lagt merke til det samme selv, men ville ikke brukt ordet  tilsynelatende, men har egentlig ikke kjennskap. For hadde du virkelig  hatt det, da er er sunn gudsfrykt en frukt av det. Hvis du ikke fortier  kjennskapen da men den betyr ikke så mye for deg, da passer det jo bedre  inn med tilsynelatende. Du er raus til å tildele andre loviskhet ut fra  dine egne definisjoner av den.

- For hvis en oppriktig helhjertet bryr seg om det Kristus Jesus  sier og tilkjennegir, vil kommentarene også bli preget av det -. Også - hvem en gjentatte ganger - kommenterer eller trekker på nytt inn i tråden, der de mer seriøse  framstår som seriøse og de useriøse framstår useriøse, der de  vranglærende framstår vranglærende. 

Det står skrevet:

 Litt surdeig syrer hele deigen! Gal 5,9

Spør de mer oppriktige troende som leser dette (om de fleste av dem fortsatt orker å følge med på denne tråden):

Er  det virkelig loviskhet som er den største faren fra kristenhold i disse  tider? Er det ikke heller mangel på sunn gudsfrykt og derav  verdslighet, likegyldighet og en kjærlighet som kjølner, økende egoisme  samt dermed frafall?

Hvilke gavn er det å besvare - gjentatte ganger - dem som farer med sin egen agenda samt applauderer (hverandre) de som  framstår som motstandere av alt eller deler av det som Jesus sier? Noe  som medfører en haug av kommentarer som egentlig vitner om hvor fåfengt  det er å besvare slike, som dermed får mange sjanser til å formidle sine  feilaktige påstander. Hva slags inntrykk får mennesker av slikt?

3  Om noen farer med en annen lære og ikke holder fast ved vår Herre Jesu  Kristi sunne ord og den lære som hører gudsfrykten til, 4 da er han  hovmodig og skjønner ingen ting. Han er bare syk etter diskusjoner og  strid, og dette skaper misunnelse, ufred, beskyldninger, onde mistanker   5 og stadig krangel mellom mennesker som har mistet dømmekraften og er  kommet bort fra sannheten; de mener gudsfrykten er en vei til vinning.
6 Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning.
1 Tim 6,3-6

Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du vise fra deg, for du vet at de skaper strid. 2 Tim 2,23

Hva  er det ulvene gjør? Jager de ikke sammen, splitter og skaper forvirring  der de ser etter de som ser svakest ut (eller samler seg i flokk mot  dem som virker sterkere) eller jakter på dem de plukker ut etter at  flokken er splittet?

De ulvene  virker også fra lederhold, der  noen arbeider seg oppover til lederstillinger. Der de fra ulike steder  fra kristen framstår som falske lysets engler periodevis i samsvar med  Skriftene og andre ganger ikke.

Hvem har splittet opp denne  tråden? Nei, Kvangarsnes er ikke alene, ellers hadde han jo ikke hatt  noen å diskutere sitt yndlingstema med.

Nei, alle kan nok ikke bli  ulver her på tråden, mer samstemte søker samstemte. Make søker nemlig  krake, der de vantro og fornektere samt de som bekjenner  (ikke  nødvendigvis oppriktig troende kristne) seg som kristne finner hverandre  og applauderer på hverandre. Noe denne tråden også tydelig  dokumenterer.

Anne har også rett i denne kommentaren #357:

Hebr,5:  Den gang Jesus levde på jorden, bad og bønnfalt han med høye  rop og  tårer ham som kunne berge ham fra døden, og han ble bønnhørt  fordi han  var gudfryktig.  8 Enda han var Sønn, lærte han lydighet av  det han  led.  9 Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham; 10 Gud hadde da gitt ham navnet Øversteprest på Melkisedeks vis.

«For  alle dem som adlyder ham», det er vel en slags «betingelse», er  det  ikke? «Tro på Jesus, krever også lydighet». Nåde får vi fordi vi har   det i oss til å «gjøre opprør» (Rom.7)

Samt synden som har lett for å henge seg fast, for å påminne om også det.

Dette  er kun en enkeltstående kommentar når det gjelder til Kvangarsnes, for  flere av de mer oppriktige troende har trukket seg fra denne tråden. Noe  som forteller det meste om hva som preger denne tråden etter at Kjetil  måtte ta en pause  p.g.a. blodpropp. Håper Kjetil kommer tilbake igjen,  ønsker ham og familien det beste.

Svar
Kommentar #467

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1581 kommentarer

Så kjenner vi ikke Kristus slik han var før

Publisert 5 måneder siden

"Så kjenner vi FRA NÅ AV ikke noen etter kjødet.

Har vi kjent Kristus etter kjødet, så KJENNER VI HAN NÅ IKKE LENGER SLIK." 2. Kor. 5, 16.

1 liker  
Svar
Kommentar #468

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg ber Åge Kvangarsnes om tilgivelse for den slengbemerkningen om hans «tilsynelatende lite kunnskap». Og ber også om ikke å bli dratt inn i hva enn Mona Ekenes har å utsette på ham. 


6 liker  
Svar
Kommentar #469

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Hvem er du til å dømme om noen er oppriktig troende eller ikke?

6 liker  
Svar
Kommentar #470

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jesus var både Gud og mann på en og samme tid. Jesus tok vår synd på seg, og tilga oss alle. Ja, det inngår i frelsesplanen.

1 liker  
Svar
Kommentar #471

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Takk for dette. Samtidig vil jeg si at det er viktig å forsøke å forstå. Bibelen er der allerede med alle sine ord og uvirkelige ord. Derfor er teologer iallfall forpliktet på å gjøre sitt beste for å forstå og fortolke. I denne prosessen må man derfor ta et valg, jeg har valgt å holde fast på det gode, og ja faktisk avvise det som bryter mot allmenn sunn fornuft og kjærlighet. Bibelen er ikke Gud. Den vitner delvis og stykkvis om Gud. Og noen vitnesbyrd må også være direkte feil fremstilt om Gud. Dette i lys av Jesus, hans liv og virke, og i lys av Guds kjærlighet.

1 liker  
Svar
Kommentar #472

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Tar man det beste(dvs nestekjærlighet) i mennesket og ganger det med en million. Slik tror jeg Gud er i sitt vesen. Det er kjærligheten som gjør at vi kan kalles Guds barn og skapt i Gudsbilde..

2 liker  
Svar
Kommentar #473

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1581 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Helt i orden, Anne! 

Bærer ikke noe nag til deg, er vi ikke bare mennesker da? En gang min tur, en gang noen annens tur. 

Så får jeg be deg om tilgivelse også!

Kanskje noen annen også burde det? Bra observert av deg!


5 liker  
Svar
Kommentar #474

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13587 kommentarer

Synden er her fortsatt... det må vel vær et tegn på mangel av motstykket?

Publisert 5 måneder siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Alle har evig liv

Jeg vet du mener det, men da er vel Jesu død poengløs også, dersom ikke synd har noe konsekvens(?)

Romerne 5.12f. forklarer dette problemet (Adam og Kristus) 

Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet. Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme.

Men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større: Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket Jesus Kristus.

Og med gaven er det annerledes enn med den enes synd. For dommen over den ene førte til fordømmelse, men nåden mot de mange førte til frifinnelse, enda mange hadde falt.

Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave, eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus.

Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.

Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige.

Her vises det jo til at Adam fører til at  alle er syndere, mens Jesus fører til nytt liv og frifinnelse for alle. 1.Kor.15.48: Slik det første jordiske mennesket var (Adam), slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er (Kristus), slik skal også de himmelske være.

Problemet med å forstå dette på en vettug måte ligger kanskje i 1.Kor.15.21-23?

Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til.

Den som ser og forstår dette regnestykket skjønner at kristendommen har en alvorlig regnefeil i sitt system som de aldri vil forstå om de ikke ser denne problematikken.

4 liker  
Svar
Kommentar #475

Mona Ekenes

9 innlegg  888 kommentarer

Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av....

Publisert 5 måneder siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ber Åge Kvangarsnes om tilgivelse for den slengbemerkningen om hans «tilsynelatende lite kunnskap». Og ber også om ikke å bli dratt inn i hva enn Mona Ekenes har å utsette på ham. 

....eller går trette av.

Skal huske på ikke å trekke deg inn i noen kommentarer. Men er det en ærlig sak å be deg om tilgivelse for noe du har skrevet som jeg er enig i, da dette skjedde første gangen og da ingen reaksjon fra deg? Nei, jeg synes ikke det. Hva vet vel jeg om du en dag vil skifte mening igjen? Vet du det egentlig selv?  Legger denne saken i Jesu Kristi hender, det er det tryggeste.

Du reagerer sterkt på å bli trukket inn i min kommentar, men ser ikke noe galt i å innby en vranglærende prest til en lang dialog. Synes du det er greit at han får spredt sin vranglære? Hva står det i Skriftene om hvordan vi skal forholde oss til vranglære og vranglærere? Hva tenker du om ulver i saueham? 

Tenker du over at det ikke bare er oss som deltar på disse trådene som leser dem, men at det kan være flere som ikke deltar? 

Har lært av dårlig erfaring at det har ingen hensikt i å inngå dialog eller dialog i det hele tatt med noen som åpenbart er ute etter å lage strid, der deres tolkning ikke samsvarer med Skriftene; i det vide og brede. Det er nettopp slikt som får kristne til å framstå splittet i mange forskjellige variasjoner. Av og til får jeg også tanker om at noen ser på slike diskusjoner fra kristenhold, som underholdning. Da er det enda en god grunn til ikke å gå inn i en lang dialog med noen en er uenig med.

Har samtidig som en god vane med å be når jeg skriver, glemmer ikke at Kristus Jesus ransaker både hjerte og nyrer. 

Men hvilken hensikt har det å svare noen x-antall ganger som medfører dette?:

Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du vise fra deg, for du vet at de skaper strid. 2 Tim 2,23

Burde du ikke vite dette?

Ta et grundigere blikk på denne tråden, hva ser du egentlig? Hvorfor er det ikke flere av de mer seriøse som fortsatt deltar?

Hvem preger denne tråden mest, etter at trådstarter ikke lenger kan delta? Hvorfor startet han en tråd med dette temaet? Når du starter en tråd,(om du skulle gjøre det) er det ikke for å å få vite om hva andre mener og tenker om det temaet du egentlig ønsker å få reaksjoner på?

Hvorfor starter de som er spesielt opptatt av et forhold, slik som Guds Lov, ikke selv egne tråder om dette? Ser ikke noe galt i å mene at det burde de.

3 liker  
Svar
Kommentar #476

Tore Olsen

20 innlegg  4904 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Problemet med å forstå dette på en vettug måte ligger kanskje i 1.Kor.15.21-23?

Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til.

Den som ser og forstår dette regnestykket skjønner at kristendommen har en alvorlig regnefeil i sitt system som de aldri vil forstå om de ikke ser denne problematikken.

Veddig god kommentar!

Svar
Kommentar #477

Robin Tande

14 innlegg  3714 kommentarer

Spørsmål til Runar

Publisert 5 måneder siden

Du kommenterer dette:

"Den gammeltestamentiske guden har klare menneskelige trekk, hvor hevngjerrighet er ganske fremtredende. GT er spekket med fortellinger hvor denne gudenes vrede og straff får grusomme konsekvenser for de ikke-troende. Man kan bare tenke seg hvor mange barn og dyr i Egypt som måtte bøte med livet hvis ikke far i huset hadde smurt blod over døren."

Det dreier seg således om en primitiv stamme gud,  verken mer eller mindre. Hvor i GT kan man lese det første som kan skape en tro på at en allmektig skaper blander seg inn og begynner å infiltrere seg?

1 liker  
Svar
Kommentar #478

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.

...eller går trette av.

Skal huske på ikke å trekke deg inn i noen kommentarer. Men er det en ærlig sak å be deg om tilgivelse for noe du har skrevet som jeg er enig i, da dette skjedde første gangen og da ingen reaksjon fra deg? Nei, jeg synes ikke det. Hva vet vel jeg om du en dag vil skifte mening igjen? Vet du det egentlig selv?  Legger denne saken i Jesu Kristi hender, det er det tryggeste.

Du reagerer sterkt på å bli trukket inn i min kommentar, men ser ikke noe galt i å innby en vranglærende prest til en lang dialog. Synes du det er greit at han får spredt sin vranglære? Hva står det i Skriftene om hvordan vi skal forholde oss til vranglære og vranglærere? Hva tenker du om ulver i saueham? 

Det var vel ingen sterk reaksjon herfra. Det jeg har reagert sterkest på i kveld, og som gjorde at jeg ba om tilgivelse, var kommentar 458. Men det kjentes ikke mer rett, første gang du postet kommentaren, jeg beklager at jeg ikke sa fra da.

Når det gjelder min "dialog" med presten. Jeg tror budskapet spres helt uavhengig av meg. 

Men jeg kan egentlig ikke gjøre annet enn å legge meg flat her. Jeg vet om det verset (2.Tim.2.23). Sånn sett kan man jo spørre om det egentlig er noe som heter "kristen debatt" 😎 Og som du ser, nærmer jeg meg 5000 kommentarer, så kan hende det at jeg lot presten få siste ordet, betyr fremskritt 😇

Får nesten bare si takk for påminnelsen, så skal jeg prøve å bli bedre på å "choose my battles". 1 liker  
Svar
Kommentar #479

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Så får jeg be deg om tilgivelse også!

Takk, men no hard feelings ☺

Svar
Kommentar #480

Robin Tande

14 innlegg  3714 kommentarer

Kommentar #475

Publisert 5 måneder siden

Et skrekkens eksempel på både det ene og det andre

God natt

3 liker  
Svar
Kommentar #481

Mona Ekenes

9 innlegg  888 kommentarer

Hvor mye Kristus Jesus egentlig betyr for oss, samsvarer med hvordan vi forholder vi oss til Ham.

Publisert 5 måneder siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Men det kjentes ikke mer rett, første gang du postet kommentaren, jeg beklager at jeg ikke sa fra da.

Når det gjelder min "dialog" med presten. Jeg tror budskapet spres helt uavhengig av meg. 

Men jeg kan egentlig ikke gjøre annet enn å legge meg flat her. Jeg vet om det verset (2.Tim.2.23). Sånn sett kan man jo spørre om det egentlig er noe som heter "kristen debatt" 😎 Og som du ser, nærmer jeg meg 5000 kommentarer, så kan hende det at jeg lot presten få siste ordet, betyr fremskritt 😇

Får nesten bare si takk for påminnelsen, så skal jeg prøve å bli bedre på å "choose my battles". 

I orden, men jeg er fortsatt enig i det du skrev, noe du ikke lenger er. Da er i hvertfall det klargjort.

Jo, hans "budskap" vil uansett bli spredt, men da er ikke du lenger medansvarlig i det. Det er viktig å huske på, lærte det selv etter dårlige erfaringer med det samme. Selv om jeg også burde ha visst om det, i de aktuelle tilfellene.

Er selv vant til direkte konfrontasjon fra barnsben av, og vet at det var av ren omsorg. Omsorg er nødvendigvis ikke noe som smaker godt der og da, men kan være helt avgjørende og nødvendig underveis på Livets smale veg.

Derfor oppfatter jeg ikke kritikk og irettesettelse alltid som noe vondt faktisk tvert i mot, men da helt avhengig av hva det er og hvem som står for dem, som direkte omsorg.  Er nok også vant til direkte tale uten omsvøp, synes det har fungert bra fordi da vet en bedre hvor en har hverandre. En er ikke mindre glad i mennesker av den grunn, men desto mer ondskapen og lovløsheten sprer seg; desto mer ømtålelig blir enkelte mennesker for ordbruken.

Ingen kan rettmessig beskylde Kristus Jesus for ikke å elske mennesker, selv om språkbruken er mindre akseptabel i disse tider:

15 Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. 16 På fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.

 20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Matt 7,15-20

Derfor har jeg ingen problemer med det forholdet at Herren Allhærs Gud tukter alle han elsker. Om Han bruker Skriftene som er Guds Levende og virkekraftige Ord, noen av Sine barn, andre eller hendelser til det, er jo det Hans sak.

Ut fra litt surdeig kan syre hele deigen, er jeg nok ekstra på vakt der det oppstår surdeig. F.eks. det meste kan samstemme med Skriftene, men noe viktig og avgjørende gjør det ikke.

Alt som har med Herren Allhærs Gud og Guds Rike å gjøre er Hellig. Hvor mye Kristus Jesus egentlig betyr for oss, samsvarer jo med hvordan vi forholder vi oss til Ham.

Svar
Kommentar #482

Gjermund Frøland

10 innlegg  6531 kommentarer

Gutten i Karachi

Publisert 5 måneder siden

Så kriterium og rettesnor for valg av rett tro, er altså "hva en sokneprest finner troverdig"?

I Norge har vi søndagsskoler og trosopplæring [sic]. I andre land, med andre religioner og kulturer, finnes tilsvarende sosialiserende tiltak.

Mener du i fullt alvor at et barn som vokser opp i Karachi heller skal lytte til "hva en sokneprest finner troverdig" enn til sine egne foreldre?

Og ikke minst, tror du Gud mener det?

Svar
Kommentar #483

Rune Holt

9 innlegg  11039 kommentarer

Helt rett Tande.

Publisert 5 måneder siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Kommentar #475 Publisert rundt 8 timer siden

Et skrekkens eksempel på både det ene og det andre

Enkelte tror de har rett til å tråkke på andre kristne og ikkekristne i debatter fordi de TROR at de vet det som bør vites.
Loviskheten i sin sanne natur er slik.

1 liker  
Svar
Kommentar #484

Gjermund Frøland

10 innlegg  6531 kommentarer

Pussig!

Publisert 5 måneder siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvis Gud hadde ønsket at mennesket skulle ha fri vilje til å velge frelsen, hadde han i det minste gitt seg til kjenne. 

Feil.

3 liker  

Noen hevder at Gud ønsker samfunn med mennesket, men du altså er en av dem som mener at Gud ikke ønsker å gi seg til kjenne.

Ikke barre Herrens veier, men også de troendes veier, er uransakelige.

1 liker  
Svar
Kommentar #485

Gjermund Frøland

10 innlegg  6531 kommentarer

Er "loviskhet" nøkkelordet her?

Publisert 5 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Enkelte tror de har rett til å tråkke på andre kristne og ikkekristne i debatter fordi de TROR at de vet det som bør vites.
Loviskheten i sin sanne natur er slik.

Jeg tror ikke det. Jeg tror det springende punkt ligger i noe annet som du selv nevner i din kommentar, nemlig "å tro at du vet det som må vites".

Dette åpner opp for at metafysiske spekulasjoner ikke lenger er en barnslig grubling og en intellektuell lek. Nei, tvert imot, det blir en kamp på liv og død (evig fortapelse/frelse), en kamp for å oppnå Guds gunst og en kamp for å overbevise de andre, og ikke minst deg selv, om at du har rett.

Svar
Kommentar #486

Rune Holt

9 innlegg  11039 kommentarer

Lovløsheten ja....

Publisert 5 måneder siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.

Er selv vant til direkte konfrontasjon fra barnsben av, og vet at det var av ren omsorg. Omsorg er nødvendigvis ikke noe som smaker godt der og da, men kan være helt avgjørende og nødvendig underveis på Livets smale veg.

Derfor oppfatter jeg ikke kritikk og irettesettelse alltid som noe vondt faktisk tvert i mot, men da helt avhengig av hva det er og hvem som står for dem, som direkte omsorg.  Er nok også vant til direkte tale uten omsvøp, synes det har fungert bra fordi da vet en bedre hvor en har hverandre. En er ikke mindre glad i mennesker av den grunn, men desto mer ondskapen og lovløsheten sprer seg; desto mer ømtålelig blir enkelte mennesker for ordbruken.

Ekenes er redd for at loven ikke lenger skal gjelde for da vil alt skli ut.

Og jeg som trodde at det var ÅNDENS nye vesen som skulle leve ut fra vårt indre og til mennesker rundt oss.
Men det blir visst søtsuppe for de lovlærde.Der må det hardere lut til for å kunne holde seg sjøl og andre på "den smale vei".
Budene må opp på tavla på alle vegger så vi ikke glemmer bort hvor syndige vi er,og hva vi kan og IKKE kan gjøre for å tilfredsstille Guds krav.....

På denne måten skal altså kristne vise verden hva kristendom er.

Huttetu sier nå jeg til dette.
Ekenes TROR at hun gjør Gud og mennesker en tjeneste ved å ramse opp endeløse skriftord fra lovens tidsalder.
Men jeg er overbevist om at dette bare skaper frykt og avsky !!

Kjærligheten fra Gud kom gjennom Jesus og Guds kjærlighet er det vi skal fortelle folk vi treffer.
Deres synder er sonet og gjelden betalt.

3 liker  
Svar
Kommentar #487

Anne Jensen

36 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.

Ut fra litt surdeig kan syre hele deigen, er jeg nok ekstra på vakt der det oppstår surdeig. F.eks. det meste kan samstemme med Skriftene, men noe viktig og avgjørende gjør det ikke.

Alt som har med Herren Allhærs Gud og Guds Rike å gjøre er Hellig. Hvor mye Kristus Jesus egentlig betyr for oss, samsvarer jo med hvordan vi forholder vi oss til Ham.

Noe er galt når "lydighet = loviskhet". 

Overfor meg gjorde du det riktige, selv om det tok litt tid før det gikk "inn" hos meg. Takk igjen. Jeg tror du mener godt.

2 liker  
Svar
Kommentar #488

Rune Holt

9 innlegg  11039 kommentarer

Er livet en kamp ?

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror ikke det. Jeg tror det springende punkt ligger i noe annet som du selv nevner i din kommentar, nemlig "å tro at du vet det som må vites".

Dette åpner opp for at metafysiske spekulasjoner ikke lenger er en barnslig grubling og en intellektuell lek. Nei, tvert imot, det blir en kamp på liv og død (evig fortapelse/frelse), en kamp for å oppnå Guds gunst og en kamp for å overbevise de andre, og ikke minst deg selv, om at du har rett.

Nei,de som snakker om at alt er så vanskelig og uoppnåelig gjør ikke noe godt for andre.Det i seg sjøl SKAPER mislykkethet.
Vi ser at noen mener seg å ha funnet SVARET på alt,og at de dermed føler seg forpliktet til å si og skrive det.Som f.eks her på VD.

Dette er i min verden ren hovmodighet og arroganse.
Rema 1000 har et slagord som sier "Det enkle er ofte det beste".Det er godt slagord.
Da er vi inne på å bli som barn igjen i sinnet,men å ta vare på den livserfaringen vi har fått etterhvert.
Jeg sier bare:Slapp av og nyt livet uten å bekymre seg for noe.
Religiøsitet er i sin natur STREV etter å bli bedre,større,flinkere i egne og andres øyne.Ikke minst i Guds øyne.
Men om vi vil være ærlige mot oss sjøl er vi kun den vi er uansett bak alle fasader.

Det verste jeg hører og ser er selvrettferdige kristne som holder opp bud og lover mot mennesker og setter betingelser for den nåden de viser mot de svake som ikke får det til.
Når kristne har slike holdninger er det ikke rart at de TROR på en Gud som er slik de selv er.2 liker  
Svar
Kommentar #489

Gjermund Frøland

10 innlegg  6531 kommentarer

STREV er mer enn handling

Publisert 5 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Religiøsitet er i sin natur STREV etter å bli bedre,større,flinkere i egne og andres øyne.Ikke minst i Guds øyne.
Men om vi vil være ærlige mot oss sjøl er vi kun den vi er uansett bak alle fasader.

Religiøsitet, særlig kristendom, er i sin natur også STREV etter å tro rett. 

Mange, sannsynligvis de fleste, av de kristne mener at man skal tro, ikke bare på Gud, men på den rette Gud

1 liker  
Svar
Kommentar #490

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Ekenes. Jeg tror du må få utviklet din empati. Det du skriver her henger ikke på greip. 

5 liker  
Svar
Kommentar #491

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Svar til Robin

Publisert 5 måneder siden

Hei. Jeg tror at en god Gud er skaper av jorden, univers etc. Men som jeg har nevnt tidligere tror jeg at det finnes en motpol til Gud, - Satan/djevel/Lucifer, ondskapens åndehær etc. Det onde har for øvrig mange navn, og vi vet ikke noe om ondskapens opphav, enn at det umulig kan komme fra en god Guddom. Jeg tror derfor at det finnes noe ondt som har forkrøplet og infiltrert Guds gode skaperverk. Sannsynligvis er dette et evig ondt opphav. Et opphav som antakeligvis også vil bli omvendt tilslutt slik at hele kosmos, både det synlige og usynlige går inni evig fred.

Det som er av grusomhet i både GT og i NT er menneskers sitt eget verk, og i tillegg at det onde også har infisert deler av Bibelen. Det er naivt å tro noe annet. Bibelen er for øvrig skrevet av mennesker som har både godt og ondt i seg, og de er farget av sin tid og kontekst, og i tillegg er de påvirket både av en god Gud, men også av onde åndskrefter. Denne påvirkning er både bevisst og ubevisst. Slik er livet dypest sett for oss alle den dag i dag.

Mitt håp er at kjærlighetens Gud vinner og gjenoppretter alt til slutt. Gud er både allmektig, men også av og til avmektig i denne prosesssen mot den fullkomne evige vår, der bare kjærligheten skal blomstre og råde virkeligheten.

Det pågår en Åndskamp i det usynlige, og i det synlige. Det er allment åpenbart. Men Gud vil ikke kjempe på en destruktiv måte, Gud er kjærlighet. Og det er bare gjennom kjærlighet det åndelige oppgjøret vil bli beseiret. Det gjelder både oss mennesker, og alt det skapte. 

3 liker  
Svar
Kommentar #492

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13587 kommentarer

Da er vi to

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Akkurat det her leste jeg på morgenen i dag! Nøyaktig samme vers!

Jeg som ikke tror på tilfeldigheter undrer meg litt, men vi har jo vært litt samkjørte i det siste - som sagt - underilg.

Takk Tore! Da er vi i alle fall to til å undres! I Apg.3.24 står det forresten: Ja, alle profetene som har talt, helt fra Samuel av, har forkynt det som skjer i disse dager.

1 liker  
Svar
Kommentar #493

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Svar
Kommentar #494

Mona Ekenes

9 innlegg  888 kommentarer

Han som kaller dere, er trofast; han skal gjøre det.

Publisert 5 måneder siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Noe er galt når "lydighet = loviskhet". 

Overfor meg gjorde du det riktige, selv om det tok litt tid før det gikk "inn" hos meg. Takk igjen. Jeg tror du mener godt.

Gud velsigne deg! Alt til Guds Ære!

Fordi  det er kun Kristus Jesus som kan gjøre oss samstemte ved Guds Ånd. Er oppdratt til også fra barnsben av å bli konfrontert med ting en gjør galt, hvis ikke, hva slags kjærlighet og omsorg er det? 

Husker en episode som nok flere  barn og foreldre har opplevd, når de går langs en trafikkert gate, at barnet brått kan springe ut i veien. Det gjorde også jeg, men moren min rakk å gripe fatt i meg tidsnok. Husker faktisk hvor forskrekket jeg ble og det endte jo opp i gråt, for jeg kjente det jo og ble forskrekket da hun raskt grep fatt i meg og fikk meg i sikkerhet. Hadde ikke moren min vært oppmerksom nok der og da samt reagerte raskt, kunne det jo ha gått forferdelig galt.  Slikt setter sine - gode - spor, for jeg lærte ganske tidlig at det er nødvendig at vi har noen til å passe på oss. Selv om reaksjonene ikke nødvendigvis oppfattes som noe godt der og da.

Et grusomt eksempel på hvordan det kan gå, når den sunne nestekjærlige oppdragelsen uteblir, her er det snakk om en total omsorgssvikt og hvordan det kan gå:

Hva skjedde egentlig med de to døde jentene i Bergen? https://resett.no/2018/04/19/hva-skjedde-egentlig-med-de-to-dode-jentene-i-bergen/

Jo, jeg er meget takknemlig for at jeg fikk oppdragelse som lita jente og i oppveksten, ble direkte konfrontert når det var en grunn for det. Vi har jo en Far i Himmelen som passer på oss og oppdrar oss også via våre nærmeste (når vi er mottakelige for det), takk og lov og pris for det!

Er helt enig i at det blir helt galt når lydighet oppfattes som loviskhet, nettopp derfor  er det meget skadelig når alt som har med Guds Lov, lydighet og  gjerninger å gjøre; tolkes på kjødelig vis. Da blir dette forholdet  oppfattet vrangt og formidlet forvrengt av slik det er ment, den farlige  surdeigen får da spre seg og ødelegger hele deigen om den ikke fjernes i  tide.

På samme måten er det med et varmt eller kjølig hjerte. Et varmt hjerte reagerer merkbart mens et kjølig hjerte lar det skure og gå, til behag for de fleste. Riktignok kan et kjølig hjerte reagere når noe eller noen truer deres egne oppfatninger og formidlingen av dem.

Jesu Kristi  virkelige varme og agape kjærlighetsfylte virksomme hjerte, vitner først og fremst om hvordan et levende og varmt hjerte virker. Deretter Guds tjenere og Guds folk samlet sett  opp igjennom årtusener også i disse tider, også andre mennesker som har og fortsatt viser godt hjertelag. Slike som vitner om uten å være det bevisst, at disse også har blitt utrustet med Guds kjærlighet og har Guds lov virksom i sine hjerter.

 For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. Rom 2,14

 4  Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden.5 De er av verden, derfor er deres tale av verden, og verden lytter til dem.

 6 Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss; den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd. 1 Joh 4,4-6

Den som er av Gud hører jo på det Kristus Jesus og Guds tjenere i Skriftene sier til oss i Skriftene, som vi vil gjenkjenne når alle troende kristne formidler det samme i samsvar med Skriftene.

Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden; jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere. Joh 15,19

Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de vært uten skyld. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Joh 15,22

Underveis på Livets veg trenger vi også vår Himmelske Fars oppdragelse. Er overbevist om at vi også får hjelp til å bli lydige også, tror Kristus Jesus virker slik i oss. For det står jo:

Han som kaller dere, er trofast; han skal gjøre det. 1 Tess 5,24

2 liker  
Svar
Kommentar #495

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1581 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Det du skriver i din  kommentar 491 (bortsett fra 2, avsnitt om at Bibelen er skrevet av mennesker, Guds ord sier jo de er inspirert av Guds Ånd,) så er jeg HELT ENIG i alt du skriver i din kommentar!

2 liker  
Svar
Kommentar #496

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1036 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jo, det er jo fint at du er det.

Samtidig må vi innrømme at selv om både GT og NT er inspirert av Gud, er det mange åpenbare feil og motsetninger i Bibelen. Jeg kan derfor bare gå god for at deler av Bibelen er inspirert av Gud.

 Alt godt!

2 liker  
Svar
Kommentar #497

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1581 kommentarer

Mona Ekenes: Hvor står det i Rom. 2, 14 at Guds lov er skrevet i menneskenes hjerter, slik du skriver?

Publisert 5 måneder siden

Viser til din kommentar 494, siste setning før dine bibelord med uthevet skrift og understrekninger, hvor du sier at menneskene er blitt utrustet med Guds Lov. Bibelordet du da bruker er Rom. 2, 14, jeg velger min 1988-utgave, "Bibelen  -  Den Hellige Skrift":


"For når HEDNINGER som  IKKE har loven,  av naturen (slik de er skapt) gjør det loven byder, da er disse I SEG SELV EN LOV (av naturen). 

De viser at den GJERNING loven krever, er skrevet i deres hjerter".


1.  Her er det snakk om slik menneskene er AV NATUREN (fra sin naturlige fødsel av, det er altså IKKE mennesker som er født på NYTT. Og hvordan kan et menneske som IKKE er født på nytt  få loven skrevet i sine hjerter?

2. Det står heller ikke her at loven er skrevet i deres hjerter, det står at deres GJERNING er skrevet i deres hjerter. Det er ikke det samme som at loven er skrevet i deres hjerter.

3. Dessuten står det jo her at "hendinger, som IKKE har loven", hvordan kan de da ha fått loven skrevet loven i sine hjerter når de IKKE har den?

Det du skriver er ikke sant.

2 liker  
Svar
Kommentar #498

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1581 kommentarer

"En liten surdeig syrer hele deigen", Gal. 5, 9

Publisert 5 måneder siden

I kap. 5 i Galaterbrevet advarer Paulus igjen mot å legge seg under lovens vilkår:

"Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde HELE loven.

Dere er SKILT FRA KRISTUS dere som vil bli rettferdiggjort av loven, DERE ER FALT UT AV NÅDEN.......

For I KRISTUS betyr det IKKE NOE om en er omskåret eller uomskåret, HER GJELDER BARE TRO, virksom i kjærlighet.

Dere løp godt! Hvem hindret dere fra å være LYDIGE MOT SANNHETEN?

Denne overtalelsen (at en måtte omskjære seg) kom IKKE fra HAN (Kristus) SOM KALTE DERE.

EN LITEN SURDEIG SYRER HELE DEIGEN."


Teksten taler for seg selv. Problemet var de messiastro jødene som forlangte omskjærelse etter Moseloven, omskjærelse PÅ KJØDET i tillegg, en blanding av lov og nåde. Disse var "en liten surdeig" som kunne "syre HELE deigen". Derfor advarte Paulus galaterne mot dette.

4 liker  
Svar
Kommentar #499

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1581 kommentarer

Ord fra 1.Timoteus brev som her i tråden blir brukt som advarsler mot falsk lære

Publisert 5 måneder siden

FØRST:

 Brevet skrev Paulus da han satt i fengsel (patoralbrev). Det er stilet PERSONLIG til Timoteus, han var innsett av ham som leder for menigheten i Efesus og gir veiledning om hvordan menigheten skal styres.

I motsetning til Paulus tøffe framferd, kan det virke som Timoteus har en mer sky og litt mer redd karakter, vondt i magen (nervøst?) og får råd om å ta seg litt vin.


PROBLEMER MED FALSK LÆRE (1, 3-20):

I menigheten var visse personer som spredte falsk lære, Paulus forbød dem å undervise mer og tok et oppgjør med deres dragning mot "myter og endeløse ættetavler(fra GT?) " (1, 3-4). Misbruk av Moseloven var et problem. Paulus stadfester at loven er god, men bare når den "brukes etter lovens hensikt" (1, 8).

I kap. 4 tar Paulus igjen opp problemet med falske lærere. De fordømmes som "løgnaktige hyklere" (4, 2), de som nekter folk å gifte seg og at en skal holde seg borte fra visse slags mat" (4, 3). Han advarer mot "ugudelige myter, som bare er tomt snakk" (4, 7) og noen som satte fysisk øvelse ("sunnhet" fra gresk filosofi) over gudsfrykt. Fysisk øvelse er bra, men det som virkelig teller er trening i gudsfrykt (4, 7-8)


RETT HOLDNING TIL VELSTAND (6, 3-19):

Det er tydelig at det var en lære på den tiden som sa at gudsfrykt kunne brukes som en vei til økonomisk vinning (6, 5), en farlig lære. Paulus sier at "kjærlighet til penger" (6, 10) forårsaker alle typer ondskap og får til og med noen bort fra troen. 


I denne tråden har noen da brukt 1. Tim 6, 3-6 som advarsel mot FALSKLÆRE:

"Dersom noen da farer med FREMMED lære, og ikke holder seg til vår Herre Jesu Kristi  sunne gode ord og den lære som hører til gudsfrykt,

da er han OPPBLÅST og FORSTÅR INTET."


En FREMMED lære er altså ikke en FALSK lære (det er den som forfalsker Guds ord, men det gjør ikke denne læren), for bl.a. fysisk utøvelse er bra, men må ikke settes foran gudsfrykt. Den FREMMEDE lære er derfor ikke en SUNN lære, det dette Paulus advarer mot, for da blir man OPPBLÅST...det er ikke sunt, men likevel er man frelst. Men legg vekk det å være oppblåst, sier Paulus, der er ikke sunt med tanke på gudsfrykt, Dette er advarslene Paulus gjør PERSONLIG til Timoteus, som er leder for menigheten.

Å bruke 1. Tim. 6, 3-6 på en slik måte det er brukt i tråden her, er derfor galt.


3 liker  
Svar
Kommentar #500

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1581 kommentarer

Rettelse!

Publisert 5 måneder siden

Jeg har selv brukt uttrykket FALSK LÆRE i min kommentar 499, dette er FEIL, det skal byttes med FREMMED lære. FALSK lære er ikke nevnt i brevet i den sammenheng jeg tar det opp i min kommentar, tror heller ikke det forekommer i hele brevet (ikke sjekket det).

DERIMOT advarer Paulus mot LOVLÆRERE i brevet, se kap. 1, 7 

 

Vi må skille mellom FREMMED lære og FALSK lære.

2 liker  
Svar

Siste innlegg

Flytting mot mobbing
av
Vårt Land
32 minutter siden / 19 visninger
0 kommentarer
Komplisert søskenforhold
av
Erling Rimehaug
rundt 13 timer siden / 218 visninger
0 kommentarer
Nasjonal aksjon mot utseendepress
av
Ragnar Akre-Aas
rundt 18 timer siden / 126 visninger
1 kommentarer
Nåde og gjerninger
av
Dag Lieungh
rundt 18 timer siden / 143 visninger
4 kommentarer
Here we go again
av
Nils Andreas Masvie
rundt 24 timer siden / 103 visninger
0 kommentarer
KrFs veivalg
av
Tore Christiansen
rundt 24 timer siden / 379 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Flytting mot mobbing
av
Vårt Land
32 minutter siden / 19 visninger
0 kommentarer
Komplisert søskenforhold
av
Erling Rimehaug
rundt 13 timer siden / 218 visninger
0 kommentarer
Nasjonal aksjon mot utseendepress
av
Ragnar Akre-Aas
rundt 18 timer siden / 126 visninger
1 kommentarer
Nåde og gjerninger
av
Dag Lieungh
rundt 18 timer siden / 143 visninger
4 kommentarer
Here we go again
av
Nils Andreas Masvie
rundt 24 timer siden / 103 visninger
0 kommentarer
KrFs veivalg
av
Tore Christiansen
rundt 24 timer siden / 379 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Terje Marøy kommenterte på
Nåde og gjerninger
8 minutter siden / 143 visninger
Mette Solveig Müller kommenterte på
Skinne klart
27 minutter siden / 1046 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Jernbaneveto - verdispørsmål for KrF?
rundt 3 timer siden / 388 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 10 timer siden / 2107 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Jernbaneveto - verdispørsmål for KrF?
rundt 10 timer siden / 388 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Nåde og gjerninger
rundt 10 timer siden / 143 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Nåde og gjerninger
rundt 11 timer siden / 143 visninger
Johan Rosberg kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 11 timer siden / 2107 visninger
Roger Christensen kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 11 timer siden / 2107 visninger
Johan Rosberg kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 11 timer siden / 2107 visninger
Roger Christensen kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 11 timer siden / 2107 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 11 timer siden / 2107 visninger
Les flere