Kjetil Mæhle

67

Ser du ulven?

En ulv er ikke vanskelig å kjenne igjen. De enslige vandrerne er ikke så mye å bekymre seg for. Langt farligere er det når de går i flokk. Da kan de felle hva som helst. 

Publisert: 14. apr 2018 / 10044 visninger.

Så har vi denne merkelige avarten, ulver i fåreham. I skinnet et får men altså en ulv. Hvor langt kan vi trekke dette begrepet? En katolikk som går i en protestantisk menighet for å påvirke denne i katolsk retning. Er det en ulv i fåreklær? Eller kanskje en universialist eller tilhenger av Branham som kommer på bedehuset for å forkynne sin overbevisning, er det en ulv i fåreklær? Det vil ihvertfall kunne skape uro, splid og normalt bli oppfattet som respektløst. Ett stykke utenfor folkeskikken.

Som pinsevenn kan jeg gå på bedehuset. Lutheraneren kan selvsagt komme på møte i pinsebevegelsen og katolikken kan godt kjenne seg hjemme i trosmenigheten. Det er ikke forskjellig teologisk syn som avgjør om det er en ulv i fåreklær eller ikke.

Det har med åpenhet, respekt og enhet å gjøre. Som besøkende i et annet kirkesamfunn må jeg respektere og innordne meg eller la besøket være. Falske profeter og ulver i fåreklær gjør ikke det. De er undercover.

Ulven i fåreklær og falske profeter har gjerne store vyer. De skal reformere kirkesamfunn, nasjoner og verden. Forandre læresetninger og skape en transformasjon. De er ikke småtteri de står i spissen for.

Får er får og ulv er ulv. En ulv splitter. Fårene går i flokk. Ulvens hensikt er å skille fåret fra flokken og bort fra Kristus. Det er ingen lett jobb. For Herren er min hyrde. Hans kjepp og hans stav trøster meg.

Allikevel så beiter noen av fårene seg bort fra Hyrden. Det er kanskje noen ulver i fåreklær som forleder dem. Skaper avstand til Herren og hans flokk. Legger ut skriften litt vrangt. Oppfordrer til å bli med i det nye som Gud nå tilsynelatende gjør. Overbeviser med sin vennlighet og smigger. Bruker tid til å hjelpe fåret. Med fåreham på gjør ulven gjerne noen gode ting.

Men hensikten er splittelse. En ulv sine frukter er ikke gode: Litt baktaling. Litt rykter. Skape litt avstand til ledere, forkynnere og kanskje hele bevegelsen. Ulven og fåret blir gode venner. Lojalt lytter fåret til ulven. Det skurrer, men ikke nok. Og ulven arbeider med sitt, helt til den kan felle byttet. Ulver i fåreklær forfører og blir selv forført.

Det er Jesus som bruker beskrivelsen glupende ulver og fåreham. Det er de han betegner som falske profeter. Det står i Matteus 7:15: «Vokt dere for de falske profetene! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver.»

De falske profetene taler ikke sant om Gud. De snakker ut fra sitt eget. Jesu ord står i en sammenheng. Vers 13 og 14 taler om fortapelse og liv. Jesus sier: «Gå inn gjennom den trange porten! For vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den

Falske profeter forkynner gjerne at veien til Gud er fin og bred. Du trenger ikke gå inn gjennom den trange porten. Du trenger ikke gå på den smale veien. ALLE veier fører til livet. Ingen veier fører til fortapelse. Du kan ta imot Jesus når du er død. Alle vil til slutt finne Jesus. Gud er god og frelser alle.
Så vris og forvendes ordet slik at ingen forstår hva de sier - men det høres jo klokt ut. De må jo ha studert dette, overbevisende som det er. Kanskje det er meg det er noe galt med? Jeg som ikke forstår og faller ut av denne kompliserte utleggelsen... Da begynner ulven å få grep. Autoritet over menneskers liv og tro er jo selve målet for ulver og falske profeter. Å tenke selv er imidlertid det beste vern.

Bibelen er skrevet i enkle, tydelige og klare ord. Budskapet er ikke til å misforstå. Sier Jesus at porten er trang og veien til livet er smal – så menes akkurat det. Sier Jesus at veien til fortapelse er bred - så er den veien bred. Budskapet er tydelig og enkelt. Vi kan bare misforstå dette om vi vil. Men tror jeg enkelt og liketil Jesu ord da forstår jeg hva hans budskap er.

Så hva skal vi gjøre? Hold ulvene på avstand til fruktene blir synlige. Jesus forteller selv hva som må til: «På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? 17 Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt.»

11 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #501

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Hei Anne.

Publisert 9 måneder siden

Har virkelig bedt for dette, men kjenner fortsatt en meget sterk trang til å påminne om dette (kan heller ikke huske å ha trukket fram en kommentar tre ganger på denne måten før, så dette er et  helt spesielt unntak). Uten den sterke trangen jeg har for å gjøre dette hadde jeg latt dette være, det vil jo vise seg om det blir til gagn. Ta deg god tid angående dette, prøv dette gjerne på Skriftene, skulle ønske du også vil be angående dette. Uansett, Kristus Jesus er de hjelpeløses hjelper, som også tar sin tilflukt i Ham. Den enfoldige tro er verdifull!

Husk det.

Hva var det egentlig du ba vedkommende om tilgivelse for? Slik jeg oppfatter det som er det ordene - tilsynelatende svært lite kunnskap - som - faktisk ikke - betyr svært lite kunnskap, - men kun tilsynelatende -.

..."tilsyne|latende a3 (av foreldet late til syne)
motviljen hans er bare tilsynelatende stikker ikke så dypt
 særlig som adverb :
oppgaven er tilsynelatende lett ser enkel ut ved første øyekast
."..https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=tilsynelatende&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&bokmaal=+&ordbok=bokmaal

Vedkommende var tydeligvis så lite raus på vegne av sitt eget intellekt at han ikke så dette selv (?), hva kan en da skrive uten å måtte be om tilgivelse i det vide og brede? Hvordan kan vi skrive uten å såre noen som frivillig framstår usedvanlig ømtålelige og hårsåre? Er det vi som skal innrette oss etter dem, eller bør slike vurdere sin egen usedvanlige ømtålelighet, hårsårhet og derav stolthet (der dette er aktuelt)? Kom til å tenke på hvilke krefter som framstår usedvanlig ømtålelige og hårsåre politisk ideologisk, og hvordan den opprinnelige befolkningen undertrykkes og slik skal formes politisk ideologisk p.g.a. slikt. : Vedkommendes kommentar #473 

-  Ba Guds apostler om tilgivelse om de skulle støte noen ved det de sa og skrev, når det de sa og skrev er sant og etter Herren Allhærs Guds gode vilje? Hvordan ville brevene sett ut, hvis Guds apostler skulle skrive slik at noen ikke følte seg støtt eller såret? Hvem er det da Guds apostler ville vært tjenere for? -

Hvordan framstår han selv mot andre som har et annet syn enn han selv? Hvor mye bryr han seg om trådstarters tema? Hvor opptatt er han selv angående sin egen sak, uavhengig hvilken tråd han virker på? Har han rett i det han hevder og påstår? Vitner dette om en person som evner å vise hensyn til hva andre har på hjertet når de starter sine tråder? Hvorfor starter han ikke selv en tråd, slik han ble oppfordret til, men fortsetter allikevel, enda han burde vite at han ikke får svar på denne tråden?  Er det rettferdig?

Skrev dette i:  Kommentar #461        

..."Kommentar # 457 og #458

Opprett en egen tråd for dette, da vil jeg svare på dette der."....

(Burde tydeligvis ha skrevet tilsvarende samtidig....) Vil han da egentlig ha svar på det han påstår?

For:

6 Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere, som helhjertet gjør Guds vilje. 7 Gjør tjenesten med iver, som for Herren og ikke for mennesker. 8 Dere vet at enhver skal få lønn av Herren for det gode han gjør, enten han er fri eller slave. Ef 6,6-8

10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!
 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep.
 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.
 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, 15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.

 16 Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler.
17 Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.

 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19 også for meg. Be om at de rette ord må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan forkynne evangeliets hemmelighet, 
Ef 6,10-19

Angående denne kommentaren: #497, brydde han seg ikke engang å se etter i Skriftene der svaret tydelig kommer fram i Rom 2,15. I denne kommentaren der han beskylder meg for å lyve, hvem er det da som egentlig som lyver?.

14 For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven.
 15 De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres egen samvittighet, når deres tanker enten anklager eller forsvarer dem. 16 Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det som skjuler seg i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium.
Rom 2,14-16

Hva skriver vedkommende i kommentar #498 om den farlige surdeigen? Kan ikke eksemplet med den farlige surdeigen brukes i flere sammenhenger også når det gjelder hykleri, falsk lære m.m.?

Men glemmer og utelater det Kristus Jesus Selv sier:

 Da advarte Jesus dem og sa: «Pass dere og ta dere i vare for fariseernes surdeig og surdeigen fra Herodes!» Mark 8,15

 Imens strømmet folk til i tusenvis, og de stimlet slik sammen at de holdt på å trå hverandre ned. Da begynte Jesus å tale, først og fremst til disiplene:
 Ta dere i vare for fariseernes surdeig, hykleriet
! Luk 12,1

Hva med det Guds apostel Paulus skriver her?

1 Rett ut sagt: En hører om hor blant dere, og det i en form som ikke engang hedningene tåler, nemlig at en mann lever med sin fars hustru.
 2 Og dere er stolte! Dere burde ha kjent sorg og fått bort den som har gjort dette. 3 Jeg er ikke hos dere nå, men i ånden er jeg nær, og min dom over den skyldige har jeg alt felt, som om jeg selv var til stede:
 4 Dere skal samles i Herren Jesu navn, og jeg skal være til stede i ånden, og vår Herre Jesu kraft er med oss. 5 Da skal dette menneske overgis til Satan, slik at kroppen hans blir ødelagt, men ånden kan bli frelst på Herrens dag.

 6 Dere har sannelig ikke noe å være stolte av! Vet dere ikke at litt surdeig syrer hele deigen?
7 Rens ut den gamle surdeigen, så dere kan være en ny deig! Dere er jo som usyret brød. For vårt påskelam er slaktet, Kristus.
 8 Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig av ondskap og synd, men med renhets og sannhets usyrede brød. 9  Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor.
1 Kor 5,1-9

Men hva skrev jeg om vedkommende som jeg faktisk - ikke - kjenner en eneste ørliten antydning trang  til å be om tilgivelse for? Alt dette samlet er også lagt i Jesu Kristi hender, Han som også ransaker hjerte og nyrer:

-----------------------------------------------------------------------------

......."For å påminne om trådens tema, selv om det som står her ikke er likt:

Åge  Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Mitt inntrykk er at i denne tråden kan vi alle bli ulver,                    

da må jo det være noe som er galt? Fra Kommentar #187

-----------------------------------------------------------------------------

Fra kommentar #381 :

Noe   er vel meget galt Åge Kvangarsnes, når du er så totalt hektet på   loviskhet og lovgjerninger? Så hektet at det etter x-antall ganger på  de  trådene du virker på, gir mer assosiasjoner til at du bevisst  markerer  tråder med ditt yndlingstema. 

Kommentar #336 har rett når hun skriver:

..."Til å være så påståelig om Loven, GT og den gamle pakt, har du tilsynelatende svært lite kunnskap."....

Har   lagt merke til det samme selv, men ville ikke brukt ordet   tilsynelatende, men har egentlig ikke kjennskap. For hadde du virkelig   hatt det, da er er sunn gudsfrykt en frukt av det. Hvis du ikke fortier   kjennskapen da men den betyr ikke så mye for deg, da passer det jo  bedre  inn med tilsynelatende. Du er raus til å tildele andre loviskhet  ut fra  dine egne definisjoner av den.

- For hvis en oppriktig helhjertet bryr seg om det Kristus Jesus  sier og tilkjennegir, vil kommentarene også bli preget av det -. Også - hvem en gjentatte ganger - kommenterer eller trekker på nytt inn i tråden, der de mer seriøse   framstår som seriøse og de useriøse framstår useriøse, der de   vranglærende framstår vranglærende. 

Det står skrevet:

 Litt surdeig syrer hele deigen! Gal 5,9

Spør de mer oppriktige troende som leser dette (om de fleste av dem fortsatt orker å følge med på denne tråden):

Er   det virkelig loviskhet som er den største faren fra kristenhold i  disse  tider? Er det ikke heller mangel på sunn gudsfrykt og derav   verdslighet, likegyldighet og en kjærlighet som kjølner, økende egoisme   samt dermed frafall?

Hvilke gavn er det å besvare - gjentatte ganger - dem som farer med sin egen agenda samt applauderer (hverandre) de som   framstår som motstandere av alt eller deler av det som Jesus sier? Noe   som medfører en haug av kommentarer som egentlig vitner om hvor  fåfengt  det er å besvare slike, som dermed får mange sjanser til å  formidle sine  feilaktige påstander. Hva slags inntrykk får mennesker av  slikt?

3  Om noen farer med en annen lære og ikke  holder fast ved vår Herre Jesu  Kristi sunne ord og den lære som hører  gudsfrykten til, 4 da er han  hovmodig og skjønner ingen ting. Han er  bare syk etter diskusjoner og  strid, og dette skaper misunnelse, ufred,  beskyldninger, onde mistanker   5 og stadig krangel mellom mennesker  som har mistet dømmekraften og er  kommet bort fra sannheten; de mener  gudsfrykten er en vei til vinning.
6 Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning.
1 Tim 6,3-6

Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du vise fra deg, for du vet at de skaper strid. 2 Tim 2,23

Hva   er det ulvene gjør? Jager de ikke sammen, splitter og skaper  forvirring  der de ser etter de som ser svakest ut (eller samler seg i  flokk mot  dem som virker sterkere) eller jakter på dem de plukker ut  etter at  flokken er splittet?

De ulvene  virker også fra  lederhold, der  noen arbeider seg oppover til lederstillinger. Der de  fra ulike steder  fra kristen framstår som falske lysets engler  periodevis i samsvar med  Skriftene og andre ganger ikke.

Hvem har  splittet opp denne  tråden? Nei, Kvangarsnes er ikke alene, ellers  hadde han jo ikke hatt  noen å diskutere sitt yndlingstema med.

Nei,  alle kan nok ikke bli  ulver her på tråden, mer samstemte søker  samstemte. Make søker nemlig  krake, der de vantro og fornektere samt de  som bekjenner  (ikke  nødvendigvis oppriktig troende kristne) seg som  kristne finner hverandre  og applauderer på hverandre. Noe denne tråden  også tydelig  dokumenterer.

Anne har også rett i denne kommentaren #357:

Hebr,5:   Den gang Jesus levde på jorden, bad og bønnfalt han med høye  rop og   tårer ham som kunne berge ham fra døden, og han ble bønnhørt  fordi han   var gudfryktig.  8 Enda han var Sønn, lærte han lydighet av  det han   led.  9 Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham; 10 Gud hadde da gitt ham navnet Øversteprest på Melkisedeks vis.

«For   alle dem som adlyder ham», det er vel en slags «betingelse», er  det   ikke? «Tro på Jesus, krever også lydighet». Nåde får vi fordi vi har    det i oss til å «gjøre opprør» (Rom.7)

Samt synden som har lett for å henge seg fast, for å påminne om også det.

Dette   er kun en enkeltstående kommentar når det gjelder til Kvangarsnes, for   flere av de mer oppriktige troende har trukket seg fra denne tråden.  Noe  som forteller det meste om hva som preger denne tråden etter at  Kjetil  måtte ta en pause  p.g.a. blodpropp. Håper Kjetil kommer tilbake  igjen,  ønsker ham og familien det beste.".....

Kommentar #502

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Denne tråden bør avsluttes nå

Publisert 9 måneder siden

Dette var voldsomt. 

Jeg tror det er på tide at moderator stenger denne tråden nå. 

Jeg vil også ønske Kjetil Mæhle en riktig god bedring.   

3 liker  
Kommentar #503

Robin Tande

17 innlegg  3738 kommentarer

Ja

Publisert 9 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror det er på tide at moderator stenger denne tråden nå. 

den er blitt plukk råtten!

3 liker  
Kommentar #504

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Hvorfor leser du noe som du så sterkt misliker?

Publisert 9 måneder siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
den er blitt plukk råtten!

Hvorfor leser du noe som du så sterkt misliker? Ingen tvinger deg til å lese det jeg skriver. Men ikke alle liker å være bevisst på at en råtten frukt kan se frisk og fin ut på overflaten, kanskje med antydning til noen flekker her og der. Mens den er helt råtten på innsiden.

Du forstår nok i hvertfall at jeg ikke er her for å samle tilhengere eller likes, ellers hadde jeg nok skrevet mer etter de flestes smak og behag. Verdslig tilpasningsdyktig er jeg nok heller ikke, har absolutt ingen sans for det.

Det Kristus Jesus gjorde på Golgata Kors er nok for verdifullt til det.

Herren Allhærs Gud lar Seg ikke tilpasse eller formes etter menneskers behag, vær klar over det. Selv om du ikke tror på Ham, betyr ikke det at Herren Allhærs Gud ikke finnes. Vær klar over det også. 

Det skapte kan umulig avskaffe Selve Skaperen. Vær klar over også det.

Fornekte det kan du i dette livet, alle som fornektet Kristus Jesus og fortsetter å gjøre det i dette livet; vil uansett møte Ham en dag. Enten det blir trodd eller ikke.

Dette får holde når det gjelder deg.

1 liker  
Kommentar #505

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Alt avhengig av hvem det gjelder, ikke sant?

Publisert 9 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Dette var voldsomt. 

Alt avhengig av hvem det gjelder, ikke sant? Når det gjelder noen som du ikke har sans for som møter sterk motstand, da roper du ikke etter moderator. Nei, du er selv med på å bakke dem opp.

Dette får holde også når det gjelder deg.

2 liker  
Kommentar #506

Rune Holt

10 innlegg  11104 kommentarer

Tja.

Publisert 9 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.

Dette var voldsomt. 

Jeg tror det er på tide at moderator stenger denne tråden nå. 

Jeg vil også ønske Kjetil Mæhle en riktig god bedring.   

Det er ikke alltid riktig å rømme fra det man finner utålelig.
Da er det riktig å konfrontere og si klart hva man mener om denslags.

Jeg vil si at det er bra at det vises klart den store forskjellen det er på den dømmende kristne og de som ikke lenger tror på lov og dom.

Jeg har overhode INGEN tro på at den typen lov og domsforkynnelse som Ekenes og andre driver med fører til noe godt.


2 liker  
Kommentar #507

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Denne tråden viser klart hva "tro på Jesus = frelst" betyr: store deler av bibelen kan avvises eller ignoreres.

2 liker  
Kommentar #508

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Negativt?

Publisert 9 måneder siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Fornekte det kan du i dette livet, alle som fornektet Kristus Jesus og fortsetter å gjøre det i dette livet; vil uansett møte Ham en dag. Enten det blir trodd eller ikke.

Du får det til å virke negativt å møte Jesus.

3 liker  
Kommentar #509

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Etter mitt syn vinkler du dette feil, Anne

Publisert 9 måneder siden

I en tidligere kommentar her på tråden sier du "nådebevegelsen" avviser store deler av Bibelen (dette er ikke ordrett etter kommentaren, men det var slik jeg forsto den).

At du mener det synes jeg ikke er det minste rart. Jeg har selv tilhørt den del av nådebevegelsen som sa det samme som du sier. Jeg kjøpte mye av litteraturen deres, men fikk etter hvert store problemer med argumentasjonen deres, jeg fikk den ikke til å stemme med Guds ord. Det resulterte i at jeg for egen del tok denne læren grundig for meg ut i fra Guds ord sa. Skrev lange artikler om dette kun for egen del. Jeg konkluderte som deg: "Snart sitter de igjen bare med permene"!

Og  grunnen var etter mitt syn helt feil og ubibelsk argumentasjon for sitt syn.

Dette resulterte i at jeg gikk tilbake til et mer luthersk syn med tanke på loven. Jeg hørte på mange forkynnere som støttet dette synet, kjøpte mye litteratur, og var i grunn sikker på min sak. Bortsett fra en ting, dette med loven. Jeg fikk aldri noen klarhet i dette med loven  og har i et par år grublet mye på det ut fra Guds ord. Selv mener å se klarere og klarere at vi ikke har loven, nettopp ut fra Guds ord. Da mener jeg det må være fullt legitimt å diskutere det saklig ut fra hva Guds ord sier, ikke hva vi selv mener. Dette har jeg prøvd å poengtere flere ganger for å unngå splid. Men da blir jeg den store stygge ulven.

Jeg synes også det er leit når man blir angrepet med bibelord som ut fra sin sammenheng har en helt annen betydning enn det blir brukt til her på tråden . Dette mener jeg å ha vist på redelig måte ved nettopp å vise hva disse bibelordene betyr ut fra sin sammenheng. Enhver kan etterprøve det ved å slå opp i sin egen Bibel.

Vi kan ikke, etter mitt syn, bare overse Paulus. Det var han alene som fikk i oppdrag å forkynne for oss hedninger. Han sier selv han fikk i oppdrag å "fullføre" Kristi lære, og han kaller det "mitt" evangelium. Dette fikk Paulus ETTER at Jesus via sin korsfestelse og død beviste at han virkelig var Guds Sønn. Det evangeliet de 12 apostlene fikk, fikk de da Jesus levde her på jord. Hvis dette er samme evangeliet Paulus forkynner, hvorfor skulle da han alene bli utvalgt, de andre var jo 12 i tallet? Tror du det kan ha noe med Israels 12 stammer å gjøre, se Åpenbaringsboken om det himmelske Sion med 12 porter gjennom bymuren.

Bibelen er da spekkfull av opplysninger, vi må da kunne diskutere dette uten å føle seg personlig angrepet fordi noen mener ditt og datt er lovisk? Det råder jo tydeligvis 2 syn på dette, da må jo ordet lovisk kunne få brukes? Er du enig i det? Ordet "lovisk" er kanskje misvisende  og negativt laddet, det forstår jeg nå. Kanskje jeg burde ha sagt: "de som mener loven gjelder nå."

Personlig mener jeg HELE Bibelen er like viktig, også Jesus sine ord, for å forstå Guds frelsesplan og Guds vilje. Jeg får nesten et inntrykk av at Paulus ikke betyr noe når vi debatterer loven. Jeg får jo nesten inntrykk av at når Paulus sier at loven både er "AVSKAFFET", "TILINTETGJORT" og "HENGT OPP PÅ ET KORS", så skal vi bare overse det som Guds vilje. Da får man nesten inntrykk av at Paulus blir avvist, men så galt har ingen her på tråden uttalt seg.

At dette vi diskuterer i aller høyeste grad hører hjemme i denne tråden, viser jo klart den fordømming som kommer. Jeg skulle ønske vi kunne diskuterer alt dette saklig ut fra Guds ord, men kunne vi det, så var det vel feil å diskutere under denne tråden. 

 

2 liker  
Kommentar #510

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
At dette vi diskuterer i aller høyeste grad hører hjemme i denne tråden, viser jo klart den fordømming som komme

Gi deg nå. Fordømming kommer også fra de som sier "bare nåde". Hvorfor gå helt av skaffet, kun fordi det hevdes at tro forplikter? Det gjelder ikke bare.jødene "under loven" eller "i Jakobs brev", det er et universelt prinsipp at tro viser seg i handling. 

Har egentlig gitt meg. Men er det noen som møter motstand her, så er det alle som deltar. Sånn er debatt. 

1 liker  
Kommentar #511

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

For du, Herre, velsigner den rettferdige, du dekker ham med nåde som med et skjold.

Publisert 9 måneder siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Denne tråden viser klart hva "tro på Jesus = frelst" betyr: store deler av bibelen kan avvises eller ignoreres.

Det viser denne tråden også, det har du rett i.

X-antall foretrekker å designe sin gud i sitt bilde. 

Men slik er ikke Herren Allhærs Gud, Han kan totalt umulig formes og dannes etter menneskers vilje, smak og behag i x-antall varianter. 

Herren Allhærs Gud tillater at alle oss som av Guds Nåde har fått troen på Kristus Jesus, også - har følelser -, er varmblodige slik Kristus Jesus også er varmblodig.

De kristne på apostlenes tid både sang ba de samme bønnene fra Salmenes Bok, disse salmene er jo fylt opp med mange følelser. Glede, sorg, smerte, harme, lykke, fortvilelse og nød, listen kan bli enda lengre.

Når en leser f.eks. Salme 4 og 5, er også disse fylt av varmblodige følelser, samt den store gleden det er å kunne søke tilflukt hos Herren Allhærs Gud Selv. De som står utenfor kan umulig forstå hvordan det oppleves å glede seg i Kristus Jesus, det må erfares å  ha all sin glede i Ham, - takket være Kristus Jesus Selv -.

Tenk hvilken glede det er å kunne legge seg om kvelden etter å ha lest Salme 4 og stå opp om morgenen og lese Salme 5.

4 Vit at Herren gjør under
 for den som er trofast mot ham.
 Herren hører når jeg roper til ham.
 5  Skjelv av frykt og synd ikke mer,
 tenk dere om på leiet, vær stille!
`Sela`

 6  Bær fram de rette offer,
 og sett deres lit til Herren!

 7  Det er mange som sier:
 "Å, om vi fikk oppleve lykke!
 La ditt åsyns lys
 skinne over oss, Herre!"

[ditt åsyns lys: bilde på Guds nåde og velvilje. Sml. 4 Mos 6, 25; Sal 31, 17; 44, 4.]

 8  Du gir meg større glede i hjertet
 enn andre har
 når det er overflod av korn og vin. 

9  I fred vil jeg legge meg ned og sove.
 For du, Herre, bare du
 lar meg hvile trygt
. Sal 4,4-9  


 Alle som tar sin tilflukt til deg,
 skal alltid glede seg og juble.
 Du verner dem,
 og de som elsker ditt navn,
 skal fryde seg i deg.

 13  For du, Herre, velsigner den rettferdige,
 du dekker ham med nåde
 som med et skjold.
Sal 5,12-13

Tenk å bli dekket av Herren Allhærs Guds Nåde som et skjold, et ugjennomtrengelig vern som ingen kan skade eller ødelegge (hvis en selv ikke trekker seg unna og forkaster den). Er det da så rart at troende kristne (jøde først og så hedning) fryder seg dekket av Guds Nåde som et skjold? 

Derfor blir det også reaksjoner (også sterke), når noe formidles feil og vrangt, der mennesker selv selektivt velger ut det som foretrekkes, eller legger til noe etter menneskenaturens syndige behov.

Derfor kunne Guds apostel Paulus utbryte:

Den som ikke elsker Herren, han være forbannet! Marana ta! 1 Kor 16,22
[Marana ta: arameisk bønnerop som betyr: Kom, Herre! Se Åp 22, 20.]

8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet!
 9 Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet!
Gal 1,8-9

Guds apostel Paulus fornektet jo heller ikke sine følelser, som også her tydelig merkes. Det av Guds Nåde å få leve i Kristus Jesus, medfører følelser også sterke følelser.
Den norske meget beherskede sindighet, kan ikke helt sammenlignes med den varmblodige sindighet. Skriftene forteller oss mye om det.

1 liker  
Kommentar #512

Kjetil Mæhle

67 innlegg  769 kommentarer

Ulv, får og metaforer

Publisert 9 måneder siden

Tråden har diverse avsporinger, som er interessante nok, men som jeg velger å ikke delta i. En tråd som har et konfronterende innlegg og som grupperer folk i klassen får, ulver og ulver i fåreklær vil nødvendigvis engasjere og provosere.

Vistnok lar noen seg støte fordi de plasseres i gruppen ulver. Andre kommer i gruppen ulver i fåreklær. Det mest provoserende er selvsagt at jeg eller andre plasserer oss selv i gruppen får. Dette er jo metaforer og billedspråk uttalt av menneskesønnen selv. Så hvorfor er det da så provoserende? Kanskje fordi en ikke forstår utgangspunktet?

Herren sikter til det han selv bringer, Ordet om Guds rike, og så karakteriserer han dem som tror på ham, følger ham og lyder ham som får. Det som Jesus Kristus brakte inn i verden er Guds rike. De som tror på ham, og dermed har Guds rike inni seg, er som får i verden. Billedlig og klar tale. I denne verden finnes det også ulver. Igjen tydelig billespråk. En ulv jager og feller et får om den får mulighet til det. Ikke bare er det ulver, det er også ulver i fåreklær. Disse undercover-typene er enda farligere fordi de skjuler sin natur og hensikt. 

Så hva forteller disse bildene og metaforene oss? Kristne vil møte motstand, bli forfulgt, stigmatisert, latterliggjort og diskriminert. Vi kan jo se på dette i historiens lys og vi kan følge med på f. eks. Åpne Dører sitt arbeid i dag. Mange forfølges og drepes for sin tro på Jesus Kristus. Jesu bruk av uttrykkene ulver og får er sannferdig og aktuelt i dag som i går. Metaforen er gyldig på alle plan. Også når det kommer til våre ord og tanker, våre sympatier og antipatier, normer og lover i samfunnet. Derfor opplever vi ikke åpenlys diskriminering eller forfølgelse i Norge. Men vi opplever skjult diskriminering, lærere som mobber kristne elever, kristne som latterliggjøres og isoleres. Derfor er det å tro at Jesu metafor ikke er gyldig i Norge å være blind for realiteter.

Selvsagt vil billedbruken bli snudd og vendt på. Enhver vil plassere seg i fårets stilling og så vil motstandere og motdebattanter bli ulvene. Så for noen vil jeg selvsagt fremstå som ulven. Det er greit å både innse og akseptere. Vi har jo andre metaforer for det samme i politikken, hauk og due, uten at det ser ut til å provosere like mye.

Men til sist gjelder Jesu ord for oss alle. Vi skal alle kjennes på fruktene. Så sier Jesus dette: "Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg." Dette er fårets rette posisjon og det er bare vi som kan prøve oss selv mot Ordet.

3 liker  
Kommentar #513

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

"Skjelv av frykt og synd ikke mer...da skal jeg få hvile trygt mitt hode"

Publisert 9 måneder siden

Tror du alt du her siterer fra Den GAMLE pakt kan vise frem til trengselstiden jødene skal igjennom i endetiden, omtalt som "den store trengsel" i GT før HELE ISRAEL blir frelst og Gud skal opprette Fredsriket de har løfter om i GT? Også kalt 1000-årsriket?

Jeg ville tenkt meg om minst to ganger før jeg kommer med slike skremsler fra Den Gamle Pakt. Meg bekjent kom en NY pakt i Jesu blod, det blodet som i GT ble stenket over lokket på NÅDEstolen, hvor steintavlene lå i. Blodet DEKKET OVER steintavlene i NÅDEstolen. "For nå er Guds NÅDE åpenbart..."

2 liker  
Kommentar #514

Rune Holt

10 innlegg  11104 kommentarer

Du får sagt det.

Publisert 9 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Du får det til å virke negativt å møte Jesus.

Det er jeg faktisk helt enig med deg i.

Om jeg hadde tenkt som Ekenes vel og merke.

Men Jesus er overhode ikke sånn.

2 liker  
Kommentar #515

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

og hvis ikke...

Publisert 9 måneder siden

Hvorfor blir kristne forfulgt og drept i dag? Får de "hvile trygt sitt hode"?

2 liker  
Kommentar #516

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

1. Kor. 16, 22: Rettelse

Publisert 9 måneder siden

"også dere må stå til tjeneste for slike som dem og for hver hjelper til og gjør seg møye." STÅR DET I MIN BIBEL.

Det STÅR IKKE slik du siterer: "Den som ikke elsker Herren, han være forbannet!"


I tillegg: Kjekt å se at Kjetil Mæhle er på beina igjen!

MED DETTE TREKKER JEG MEG FRA DENNE TRÅDEN FOR GODT. 

Jeg synes det har vært lærerikt. 

3 liker  
Kommentar #517

Robin Tande

17 innlegg  3738 kommentarer

Takk

Publisert 9 måneder siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor leser du noe som du så sterkt misliker? Ingen tvinger deg til å lese det jeg skriver. Men ikke alle liker å være bevisst på at en råtten frukt kan se frisk og fin ut på overflaten, kanskje med antydning til noen flekker her og der. Mens den er helt råtten på innsiden.

Jeg leser fordi jeg vil forstå mine medmennesker, og gjerne forholde meg til alle i sameksistensens hensikt.

"Råtten" kan kanskje oppfattes på en annen måte enn hva jeg mener. Men hvis jeg sier uttørret blir det kanskje mer spiselig? Når ens meninger om sak (tro) blir gjentatt om igjen og om igjen uten tegn på tilnærminger, blir svært ofte Ad hominem mer og mer fremtredende. Det mener jeg kommer godt til syne i din kommentar #501. Greit nok det, men da bør det også være greit at noen sier at nå er tråden gått i oppløsning; den er med andre ord blitt råtten hva substans angår.


Kommentar #518

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?

Publisert 9 måneder siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
"Råtten" kan kanskje oppfattes på en annen måte enn hva jeg mener.

Det eksemplet jeg mente med et fint ytre men råtten innvendig, var kun ment som et eksempel, som alle ikke er like bevisst på generelt ment. Hverken mer eller mindre.

Mange har latt seg lure og bedra av et pent og pyntelig ytre, eller "vennligsinnet" væremåte i samme gate. Eller av dem som sier og skriver slikt som appellerer til verden og til de som er av verden.

Det har lett for å bli konfrontasjoner mellom troende kristne og de som hører verden til fordi Kristus Jesus sier det Selv:

18 Hvis verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først.
 19 Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden; jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere.
Joh 15,18-19

 Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? Matt 16,26

10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. 11 Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. 12 Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn - de som tror på hans navn.
13 De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud.
Joh 1,10-13

Hvor villige er de som er i verden villige til å forstå seg på slikt? En ser og erfarer jo det, også på denne tråden.

- Verre er det når bekjennende kristne slår seg i lag med de ikke troende mot de som av Guds Nåde virkelig har fått troens gave og som derfor virkelig tror på Kristus Jesus og alt det som Kristus Jesus sier til oss i Skriftene samlet -.

 Ulykkelige verden hvor det er forførelser! Forførelsene må komme, men ve det menneske som de kommer fra. Matt 18,7

Derfor er ulvene farlige, om de framstår lett synlige eller mer lumske og skumle i saueham. Slike ulver kan også opptre i flokk.

Det er jo lett synlig hvem jeg har konfrontert sterkest og det er ikke dem som ikke tror, men de som bekjenner seg som kristne og slår seg sammen med de ikke troende. Når slike slår seg i lag, hva forventer du da? Har du blitt stanget av en sau eller et lam  noengang? For sauer og lam kan også både varsle og stange, når de vokter flokken sin mot inntrengere som forstyrrer og ikke ønsker flokken noe godt. Mener du at det er ufint?

Det er jo ikke slikt en først tenker på når det gjelder sauer og lam, er det vel?

Mye av dette kom nok ikke godt nok fram i kommentar #504 , derfor denne kommentaren.

2 liker  
Kommentar #519

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Ja - jeg vet...

Publisert 9 måneder siden

Har nettopp opplevd omtrent det motsatte... tapt en omskrevet lost verden, men sjelen overlevde, heldigvis! Puhh!  Og ulven vet jeg ikke hvor tok veien, men en kan aldri stole på ulver, de er utrolig hensynsløse og umotiverte til å lytte til oss mennesker. Hvordan kristner man egentlig ulver? (Jes 11,6) En bør nok forhandle med en pakt for disse også? (Hos 2,18) Inntil da nytter det bare ikke! Man kan ikke finne på å la ulven bo sammen med lammet ennå i hvert fall!

1 liker  

Siste innlegg

Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
rundt 17 timer siden / 539 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
rundt 17 timer siden / 488 visninger
Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 2811 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
1 dag siden / 3903 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
1 dag siden / 331 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
2 dager siden / 181 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
2 dager siden / 305 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
2 dager siden / 156 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2796 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 333 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82074 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44581 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35512 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28839 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22850 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22480 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21879 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20383 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19434 visninger

Lesetips

En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
1 dag siden / 331 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2796 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 333 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
3 dager siden / 151 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
3 dager siden / 393 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
3 dager siden / 48 visninger
Naive Oslo
av
Erling Rimehaug
4 dager siden / 667 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
4 dager siden / 140 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
4 dager siden / 200 visninger
Les flere

Siste innlegg

Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
rundt 17 timer siden / 539 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
rundt 17 timer siden / 488 visninger
Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 2811 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
1 dag siden / 3903 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
1 dag siden / 331 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
2 dager siden / 181 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
2 dager siden / 305 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
2 dager siden / 156 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2796 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 333 visninger
Les flere