Roald Øye

Pensjonist
235

Anne Franks dagbok på nytt i fokus.

Caroline Glick skriver avslutningsvis i sin artikkel “Israel and Anne Frank’s Jewishness”, som i dag er et hett tema i israelske medier, og som har politiske implikasjoner, både når det gjelder Israels innvandringspolitikk og Jesu gjenkomst!

Publisert: 14. apr 2018 / 562 visninger.

 

“Do we want to remain Jews? Should we want to remain Jews? Are we uniquely subjected to hatred and persecution because we are Jews? Or is our Judaism a meaningless distinction that attracts no unique animus and violence? Should we stand together to defend ourselves, and our rights as Jews, recalling that the Holocaust was caused by annihilationist hatred directed against assimilated and devout Jews alike, just because they were Jewish? Or should we view the Holocaust as just another bad thing that some people did to other people?

Should we aspire to write the next chapters of our history as our forefathers authored our past, or would it be better to throw caution and history to the winds, embrace a universalist identity and depend on the internal morality of judges or communists or progressive American Jews to prevent us from becoming Nazis or becoming victims once again?”

De jødiske samfunn i diasporaen har i dag tydeligvis mistet mye av sin tradisjonelle “Jewishness. Mange har blitt sekulære jøder som ønsker å inngå som andre borgere i sine respektive nasjonalstater.  Disse jødene har alliert seg med den israelske, politiske venstreside, som i Knesset står for en liberal innvandringspolitikk. Hva Bibelen sier om det jødiske folk, er irrelevant og bare tåketale for dem. Israelernes jødiske identitet kan godt viskes ut. 

Det er det også for den politiske venstresiden i Israel. Derfor har det blitt strid om hva staten skal gjøre med de tusener (i Tel Aviv-området) av arabiske innvandrere, muslimer, kristne og sekulære ikke-jøder, som ulovlig tok seg inn i Israel, før de fikk bygget gjerdet mot Egypt i Sinai-ørkenen for kort tid siden. Til store protester fra den sekulære verden. 

Stort sett blir Israels restriktive iinnvandringspolitikk, som statsminister Netanyahu og de fleste høyrepartiene i Knesset, står for, krtisert av alle land både i FN og i EU. (men ikke av USA)  Det striden i bunn og grunn dreier seg om, vet de poltiske  aktørene, men ikke utenforstående med liten sans for Israels sak: Kan Israel på samme tid være både en jødisk og en demokratisk stat?

Et flertall av jøder i Israel mener at det går an. Det er megetsigende at et flertall av FNs medlemsland mener det motsatte, likedan lederskapet i EU, som heller ikke liker at andre land forsvarer sin nasjonale identitet med en restriktiv innvandringspolitikk, jmf. Ungarn.

En liten gruppe Messias-troende jøder og mange kristne i hele verden, vil av religiøse grunner forsvare Israels rett til å være en jødisk stat - av frykt for å gjøre Jesus til en løgner.

Han sa jo at han ville komme tilbake på samme måte og på samme sted om han for opp på Kristi himmelfartsdag for 1985 år siden, på “Oljebjerget”, noen hundre meter fra Sion- og Moria- høyden i sentrum av Jerusalem. Ved den anledning må byen være på jødiske hender. Ellers kunne Jesus risikere å bli lynsjet.

 Les på Google: Israel and Anne Frank's Jewishness - Caroline B. Glick

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Roald Øye

235 innlegg  2311 kommentarer

En snarvei til Glicks artikkel.

Publisert 9 måneder siden
Kommentar #2

Roald Øye

235 innlegg  2311 kommentarer

Striden i ettertid mellom Anne Frank og hennes sekulære far.

Publisert 9 måneder siden

Anne Franks budskap i  dagboken har blitt fordreid av den sekulære venstresides agenda: i Israel og i  USA:  å rense ut alt som vitner om hennes nyvunne tro på jødenes  spesielle utvelgelse blant folkene., hennes Jewishness. 

Den kampen pågår fremdeles og har blitt forklart av Caroline Glick  i hennes artikkel og kan leses i sin helhet her: Israel and Anne Frank's Jewishness - Caroline B. Glick:

Anne’s family’s Westernism, coupled with the fact that they were hidden by Dutch Christians, made her proud of her Dutch citizenry. Wisse noted that in one of her diary entries, Anne resolved to sacrifice her life, “like a soldier on the battlefield” for Holland.

When he read Anne Frank’s diary in 1952, Levin recognized in Anne’s split identity the millennial condition of Jews in exile. He believed that her innocent explication of that condition, as a young Jewish Dutch girl hiding from the Nazis made Anne Frank’s diary the perfect means to tell the story of the Holocaust and the story of the Jews in the Holocaust to the American public.

But Levin lost control of her story almost as soon as the English translation of The Diary of Anne Frank was published.

Guided by playwright and Stalinist Lillian Hellman, Anne’s father chose intellectuals from America’s Jewish far-left elite to adapt her diary for stage and screen. For these intellectuals, Jewish particularism and Jewish nationhood were completely unacceptable. Playwrights Albert Hackett and Frances Goodrich purged the screen and stage version of Anne’s diary of all Jewishness and transformed the Holocaust into a tale of universal persecution.

2 liker  
Kommentar #3

Roald Øye

235 innlegg  2311 kommentarer

En brikke i en åndskamp, som har både politiske og religiøse implikasjoner .

Publisert 9 måneder siden

Anne Franks dagbok kom ut allerede i 1947, og jeg leste boken enten på norsk eller engelsk i en realskoleklasse som var interessert i temaet,  jødenes skjebne under "krigen".  Lite ante  vi som   17-18-åringer  om hvilket sprengstoff som lå og ventet på å bli utløst av Anne Franks formuleringer om sin  "Jewishness",  som provoserte hennes sekulære jødiske far. 

Han overlevde på underfullt vis  krigens redsler, ulik  datteren, Anne, som omkom i tysk fangenskap.  I 1950-årene toppet striden seg i spørsmålet om rettighetene til anvendelsen av dagboken.  Annes  far og hans sekulære  jødiske fraksjon vant rettssaken.

Nå har striden blusset opp igjen som følge av ny informasjon om,  og respekt for  hva som var Anne Franks anliggende med dagboken sin. Caroline Glick skriver om dette forholdet:

"In the end, Kanin just wrote her Judaism out of the script. The offending line was edited to say, “We’re not the only people that’ve had to suffer. Sometimes one race... sometimes another.”

According to Wisse, Levin spent the rest of his life fighting against the dejudaization of Anne Frank and was literally driven mad by his losing battle.

Levin’s loss was preordained. There were too many powerful actors pushing to revise her life story and transform her from a Jewish girl murdered in the Holocaust to a symbol of universal suffering".

Anne Frank har blitt en brikke i en åndskamp, som har både  politiske og religiøse implikasjoner .

2 liker  
Kommentar #4

Roald Øye

235 innlegg  2311 kommentarer

Vil sannheten alltid seire?

Publisert 9 måneder siden
En tanke slo meg, om hvor mye bedre og enklere alt  ville ha vært om Anne Frank hadde overlevd krigen,  og faren forsvunnet i gasskammeret
Når ondskap, løgn og bedrag ser ut til å få overtaket, kreves  det stor tro  å si som Terje Viken:  "Bedst var det, kan hænde, det gik, som det gik,"

"Nå har striden om Anne Franks dagbok  blusset opp igjen, globalt og nasjonalt,  som følge av ny informasjon om,  og respekt for  hva som var forfatterens religiøse  anliggende med dagboken." Kanskje sannheten likevel  vil seire til slutt?
.

       
2 liker  
Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
En tanke slo meg, om hvor mye bedre og enklere alt  ville ha vært om Anne Frank hadde overlevd krigen,  og faren forsvunnet i gasskammeret

Du ville sannsynligvis blitt like skuffet. Slik går det gjerne når man anser jøder,  både som gruppe og som enkeltindivider, som midler til å oppnå egne, religiøse målsetninger.


2 liker  
Kommentar #6

Roald Øye

235 innlegg  2311 kommentarer

Sandheds Sag.

Publisert 9 måneder siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Slik går det gjerne når man anser jøder,  både som gruppe og som enkeltindivider, som midler til å oppnå egne, religiøse målsetninger.

 Avslutningsstrofene i Henrik Wergelands dikt  `"Sandhedens Arme" får være mitt svar til deg, Hermod Herstad.  Henrik  Wergeland forsvarte også jødenes sak.
.

             Fremad, med Viziret lettet,
                 Sandhedsord!
           Thi den største Magt paa Jord
           Eder er af Gud forjettet:
                 at I kunne
           ikke dø, I Sandhedsmunde!
   
            Derfor modige, I Dverge!
                 Sandheds Sag
           seirer kun i Nederlag.
           Stormer Løgnens Ørkenbjerge!
                 Hen I veire
           dem og Fordoms Taageleire!        
1 liker  
Kommentar #7

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Henrik  Wergeland forsvarte også jødenes sak.

Henrik Wergeland forsvarte åpenbart jødenes sak. Det gjør ikke du. Du treffer valg om hvem du synes burde ha overlevd Holocaust ut fra din egen, personlige sak. De fleste tror jeg makter å se forskjellen på Wergelands engasjement for jøder som mennesker som oss andre og ditt engasjement for å ta vare på de "viktigste brikkene".

3 liker  
Kommentar #8

Roald Øye

235 innlegg  2311 kommentarer

Derfor modige, I Dverge! Sandheds Sag seirer kun i Nederlag.

Publisert 9 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
En tanke slo meg, om hvor mye bedre og enklere alt  ville ha vært om Anne Frank hadde overlevd krigen,

"Henrik Wergeland forsvarte åpenbart jødenes sak. Det gjør ikke du."  Det er jeg eventuelt veldig lei meg for. 

Jeg  må  imidlertid gi deg rett på ett punkt: Så mye bedre hadde det ikke blitt  om  far og datters skjebne hadde blitt byttet om.  En likvidering er uansett ille. 

Men det hadde uten tvil blitt enklere å slå fast hvordan innholdet i dagboken skulle bli forstått,  hvis Anne hadde vært i live etter krigen. Det hadde ikke blitt  diskusjon og rettssak om hva som var løgn og hva som var sant.

Anne Franks budskap i  dagboken hadde ikke kunnet bll  fordreid av den sekulære venstresides agenda i Israel og i  USA: Hennes nyvunne tro på jødenes  spesielle utvelgelse blant folkene, hennes Jewishness, ville den sekulære jødefraksjonen neppe ha greid å viske ut av dagboken  Men jeg tror og håper at du tar feil når du skriver:

" De fleste tror jeg makter å se forskjellen på Wergelands engasjement for jøder som mennesker som oss andre  og ditt engasjement for å ta vare på de "viktigste brikkene".

De viktigste brikkene i denne sammenheng  er sannhetsordene som Wergeland skrev om i diktet sitt. Om det forholdet  tror jeg folk flest er enig med meg. 

1 liker  
Kommentar #9

Roald Øye

235 innlegg  2311 kommentarer

"Også vi når det bli krevet"!

Publisert 9 måneder siden

Min personlige erfaring,  og med det  kjennskapet til menneskehetens historie, som jeg har tilegnet meg i  livet, har ført til at jeg betviler Wergelands påstand om at sannheten kun seirer etter et nederlag. 

Jesu korsfestelse og Olav den helliges død på Stiklestad  er riktignok to  bekreftelser  på at påstanden kan være gyldig i eksepsjonelle situasjoner, men ikke som det normale eller vanlige hendelsesforløp.  De fleste ganger kreves det både  personlig og nasjonal innsats for at sannheten skal seire, slik vi synger i nasjonalsangen vår "også vi når det blir krevet, for dets fred, dets fred slår leir.

 Anne Franks  nyvunne tro på jødenes  spesielle utvelgelse blant folkene,  hennes Jewishness, ville den sekulære jødefraksjonen  trolig ha greid å viske ut av dagboken hennes hvis ikke noen i våre dager hadde tatt opp kampen for å få gjennomslag for sannhet og rett i spørsmålet om innholdet i Anne Franks dagbok.

En liten kampsak, kanskje, men likegyldighet i spørsmål om rett og galt, har nobelprisvinneren Elie Wiesel  advart mot,  når det gjelder det som har med jødene å gjøre. 

2 liker  
Kommentar #10

Roald Øye

235 innlegg  2311 kommentarer

Intet nytt under solen?

Publisert 9 måneder siden

15 . mai 2015 talte statsminister Netanyahu til en forsamling av inviterte politikere fra hele verden i anledning "Det 5. globale forum for bekjempelse av antisemttisme.".  Han begynte med å si:

Seventy years ago, with the end of World War II and the revelation of the horrors of the Holocaust, some believed that humanity would discard one of history's oldest hatreds - antisemitism. And it's true that in the years immediately following World War II, blatant expressions of hatred for the Jews appeared to take a respite, at least in the liberal West.  

 Yet today there is no doubt that we are living in an age of resurgent antisemitism. Jews everywhere are once again being slandered and vilified. 

 This is taking place in the intolerant parts of the Middle East,  but it's also taking place in what otherwise would be expected to be the tolerant parts of the West. It's taking place in Beirut, in Damascus, in Tehran.  But it's also taking place, violently so, in Toulouse, in Paris, in Brussels. Because along with vilification come the inevitable violent attacks.

 And Jews are now being targeted for being Jews. Jews  have the right to live freely and safely wherever they choose.  And governments  everywhere are responsible for guaranteeing this right.

I mai  2018 vil jødene i Israel  oppleve noe av det samme hat som Anne Frank og hennes familie fikk oppleve i Nederland i 1940-åtene. En stor forskjell i jødenes livssituasjonen er imidlertid til stede. 

I dag har de  en stat som kan forsvare dem. Hvilke internasjonale organisasjoner som vil gi den jødiske stat sin støtte, er uklart. Israel  kan neppe vente sympatierklæringer fra De forente nasjoner, heller ikke fra Den europeiske union.. Mye er ved det samme i dag som for 75 år siden. 

2 liker  
Kommentar #11

Roald Øye

235 innlegg  2311 kommentarer

En liten kampsak?

Publisert 9 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
En liten kampsak, kanskje, men likegyldighet i spørsmål om rett og galt, har nobelprisvinneren Elie Wiesel  advart mot,  når det gjelder det som har med jødene å gjøre. 

Caroline Glick publiserte 15. april 2018 et essay i Jewish World Review, som en rabbi i Israel, Rabbi Enkel, i en kommentar  karakteriserer som skjebnebestemt.  Budskapet likner på profetisk tale, skriver han og begrunner det med at .dette essayet bare kan komme fra hjerte, hode og hender til en ytterst dedikert jøde, som forstår at hun er et utvalgt redskapt til å tale til det jødiske folk i en skjebnestund.  “Your heart is stirred by a noble theme; You address our verses to the King;  your tongue is the pen of an expert scribe”. ( Habakkuk 2. 2-3)

  Rabbien beklager at budskapet bare er presentert i et essay, og ikke i bokform, slik tilfellet var ved hennes forrige  utgivelse av “The Israeli  Solution” i  2014: Amerikanske jøder, jødiske soldater i IDF og unge israelere, som ennå ikke har blitt indoktrinert av venstresidens sekulære universalisme  trenger å få presentert  denne motvekten til den rådende antijudaismen. 

"Skriv boken i 2018 da staten Israel feirer sitt 70-årsjubileum!" , skriver  rabbien  og siterer fra Davids salme 43,1: 'Write down the Vision clearly on tablets, so that even a runner can read it. For the Vision is meant for its Appointed Time; it speaks of the end, and it does not lie. It may take a while, but wait for it; it will surely come, it will not delay." 

 I sympati med den jødiske stat kan også kristne være med på denne oppfordringen til Caroline Glick om å skrive  boken, som i neste omgang kan bli oversatt til norsk.

 Les essayet hennes, (se lenken  ovenfor) og vurder om løgnene, som hun avslører finnes i sekulære jødiske kretser i Israel og i USA  fortjener å dra i land en seier i åndskampen. Rettsaken om Anne Franks dagbok er ikke avsluttet.

"Israel and Anne Frank's Jewishness",  av Caroline B. Glick 

1 liker  
Kommentar #12

Roald Øye

235 innlegg  2311 kommentarer

Jøde er ofte jøde verst.

Publisert 9 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
 Les essayet hennes, (se lenken  ovenfor) og vurder om løgnene, som hun avslører finnes i sekulære jødiske kretser i Israel og i USA

 "Israel and Anne Frank's Jewishness - Caroline B. Glick"  er et innspill i et  tidløst jødisk problem;  Jøden som ønsker å bli medlem  av en stedlig kultur og gå opp i den for å slippe å være en person som tilhører  et utvalgt folk, som blir diskriminert og foraktet av alle folk,  uansett hvor de slår seg ned. 

 Denne motviljen mot å tilhøre  et av Gud  utvalgt folk, kommer av  at mange jøder er like sekulariserte som noe annet folk på jorden, og som heller ikke tror på en Gud. Disse jødene hører til på den politiske venstresiden i Israel og sympatiserer ofte med palestinernes kamp for en palestinsk stat på den okkuperte  Vestbredden. 

Da en 4-stjerners generals ektefelle noen år  etter 6-dagerskrigen, der hennes mann hadde deltatt som høyere offiser i IDF,  mistet sitt 3-årige barnebarn, sa hun at hun forsto og sympatiserte med den glød som den palestinske terroristen hadde utvist ved å ofre sitt eget  liv i kampen for palestinernes  rettferdige sak. Et lite barnebarn var også hun villig til å ofre for deres sak.  

1 liker  
Kommentar #13

Roald Øye

235 innlegg  2311 kommentarer

Hvis, hvis!

Publisert 9 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
En liten gruppe Messias-troende jøder og mange kristne i hele verden, vil av religiøse grunner forsvare Israels rett til å være en jødisk stat - av frykt for å gjøre Jesus til en løgner.

Han sa at han skulle komme tilbake til sine egne på samme sted som de så ham stige opp for ca. 2000 år siden. Muslimene vil ikke ta imot ham med åpne armer, hvis og når han kommer tilbake.  Han var  jo en jøde. Både Arafat og Abbas var/er opptatt av at Israel måtte/må  opphøre å være en jødisk stat, og begrunnet/er det med at da vil Israel ikke  være en demokratisk stat, slik "Palestina" er det .  Jesu ord er garantien for at "the March of Return" den 15. mai er dømt til å mislykkes. 

Hvis Anne Frank ble en Messias-troende jøde i løpet av de to årene hun gikk i en privat katolsk skole før arrestasjonen, ville hun trolig vært enig med oss kristne i dette spørsmålet. Hun kunne i dag ha vært en 89 år gammel dame, som hadde bodd  i Israel siden statens opprettelse i 1948. 

Hvis, dersom,  Anne og søsteren  hadde overlevd i dødsleiren  noen få uker lenger,  til russerne kom og befridde fangene! 

1 liker  

Siste innlegg

Hvorfor har vi ikke TV, mamma?
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 8 timer siden / 149 visninger
Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 14 timer siden / 87 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 16 timer siden / 75 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 16 timer siden / 30 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 17 timer siden / 117 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 18 timer siden / 179 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 22 timer siden / 457 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 22 timer siden / 387 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 950 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82169 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44631 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35544 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28874 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22872 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22498 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22087 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20395 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19445 visninger

Lesetips

Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 16 timer siden / 75 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 16 timer siden / 30 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 17 timer siden / 117 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 18 timer siden / 179 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 22 timer siden / 387 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
3 dager siden / 361 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
3 dager siden / 3094 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
3 dager siden / 377 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
4 dager siden / 162 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
4 dager siden / 424 visninger
Les flere

Siste innlegg

Hvorfor har vi ikke TV, mamma?
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 8 timer siden / 149 visninger
Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 14 timer siden / 87 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 16 timer siden / 75 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 16 timer siden / 30 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 17 timer siden / 117 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 18 timer siden / 179 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 22 timer siden / 457 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 22 timer siden / 387 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 950 visninger
Les flere