Terese Bue Kessel

2    0

Prestestudier under radaren

Søkerlistene til prestestillinger krymper. Kortere lister henger sammen med at færre studerer til å bli prest og at menighetene selv i liten grad «produserer» kandidater til kirkelige studier. Det finnes ikke enkle svar på hvorfor få søker seg til profesjonsstudiet i teologi som gir grunnlag for prestetjeneste.

Publisert: 14. apr 2018 / 1288 visninger.

 

 15. april

Høgskoler og universitet venter med spenning på den 15. april, fristen for å søke studieplass. Har vi nådd fram med kampanjer på Facebook, Instagram og twitter?  Det er urovekkende at profesjonsstudiet i teologi går under radaren til de fleste unge.

Fra Nord-Hålogaland bispedømme fortelles det at i 2017 ble prestene oppfordret av biskopen til å gjennomføre minst en samtale med en potensiell søker til prestestudier. Av erfaring vet vi at en slik samtale kan være avgjørende. Studiestedenes rekrutteringskampanjer er viktige, men enda viktigere når valg skal tas, er erfaring av tro, fellesskap og tjeneste i lokalmenigheten, og forkynnelsen av kall. Kallsforkynnelse kan føre på ville veie, men det blir også problematisk når vi kvier oss for å snakke om de to kall, det ytre og det indre. Det ytre kallet fra kirkens og samfunnets mange utfordringer kan det ikke være tvil om. Det indre kallet næres i den enkeltes trosliv i møte med bibeltekster, som berører og beveger.

 

Mer Bibel – mer praksis

Det siste året har teologistudiet på VID i Stavanger blitt revidert. Ansatte i kirken har gitt råd om hva som er viktig i utdanningen av prester. Studentene har sagt hva de vil ha mer av. To pilarer framstår som tydelige. Mer Bibelkunnskap – mer praksis. Vi skal fortsette tradisjonen med solid teoretisk forankring i de klassisk teologiske disiplinene. Vi skal videreutvikle profesjonsfokuset, det som handler om å forberede til praktisk prestetjeneste. Det skal bli lengre praksisperioder, mer ferdighetstrening i formidling, fordi prester forkynner og underviser mange ganger i uka. Det skal bli flere studentoppgaver for å utvikle samarbeidsferdigheter, fordi prester arbeider i tverrfaglige staber og med frivillige.

Jeg håper ansatte i Den norske kirke uroer seg over hvem som skal overta stafettpinnen etter dem. Jeg håper noen voksne tar den samtalen med en potensiell prestestudent, i år og neste år, og året etter.  For de fleste kommer ikke på av seg selv at teologistudier kan føre fram til en meningsfull prestetjeneste.

 

 

 

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Daniel Krussand

5 innlegg  1189 kommentarer

Radaren er i ustand!

Publisert 9 dager siden

Yrket «prest» finnes ikke i NT.  

Vi er alle prester.

«Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys,»
‭‭1 Peter‬ ‭2:9‬ 

Kirkens prestetjeneste er ikke slik vi finner hyrdens, evangelistens og lærerens funksjon beskrevet i NT.

Vi går ikke i kirken på søndager, deltar i bønner, liturgier, bekjennelser, salmer og lytter til en preken.  Du blir ikke en Jesu disippel av det.

Tro formes i et kristent hjem av foreldre som vandrer med Gud i hverdagen.

De mange oppgavene prester og andre ansatte i kirken gjør, - pent og trofast etter boka, med de få aktive som deltar, - har minimal funksjon for sann kristen tro og frelse og disippelgjøring i lokalsamfunnet.

Prestens arbeid for stat og kommune, med korøvelser, kulturarbeid og begravelser er selvsagt nyttig nok.

Men med kirkens barne-«dåp», såkalte trosopplæring og konfirmasjon er kirken langt på siden av «å gjøre alle til disipler».

Les boka, «Him’len Hit» og gjerne «Strømmer av Nåde».  Der er gudslivet utlagt.  La så de embedene Jesus har satt i menigheten få fungere i norske bygder.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Martin Sandstad kommenterte på
Møt spørsmål med åpenhet
10 minutter siden / 139 visninger
Tore Olsen kommenterte på
To sider av samme lov.
19 minutter siden / 628 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Gud hade en man, hans namn var Josef
19 minutter siden / 219 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 9136 visninger
harald johansen kommenterte på
Møt spørsmål med åpenhet
rundt 1 time siden / 139 visninger
Roar Flacké kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 1 time siden / 451 visninger
harald johansen kommenterte på
Møt spørsmål med åpenhet
rundt 1 time siden / 139 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 2 timer siden / 451 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 2 timer siden / 9136 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Når «snarveien» er lengst
rundt 2 timer siden / 228 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 2 timer siden / 451 visninger
Les flere