Kristin Ørmen Johnsen

Stortingsrepresentant for Høyre
6    0

Trosfrihet og likestilling

Høyre mener flere kvinner bør delta aktivt i lederskapet i tros- og livssynssamfunn, men å pålegge trossamfunn strengere likestillingskrav enn det som følger av likestillingsloven mener jeg er å gå for langt.

Publisert: 13. apr 2018 / 151 visninger.

Den indre selvbestemmelsesretten i tros- og livssynssamfunn er hjemlet i Grunnloven og i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Arbeiderpartiets lovforslag der tro- og livssynssamfunn blir pålagt å ha 40 % kvinner i sine administrative organer, utfordrer denne selvbestemmelsesretten.

Hvis du ønsker at kvinner skal få større gjennomslag i ditt trossamfunn, vit dette: Det er ikke adgang til å nekte kvinner tilgang til rent administrative styringsorganer i trossamfunn, det står i likestillingslovens paragraf 6. I mange trossamfunn er det dog ikke et rent administrativt styre, det er nok en svakhet ved Aps forslag.

Det er også grunn til å stille spørsmål om hvilken effekt Aps krav hadde fått, uten at kravet hadde oppstått og hatt legitimitet i trossamfunnene selv. Skal kvinner få større innflytelse i trossamfunn, enten de er kristne, mormonske eller muslimske, må det være et krav som kvinner og menn i trossamfunnet også stiller seg bak.

Ellers blir dette bare symbolpolitikk.

Negativ sosial kontroll, vold og overgrep er en utfordring i vårt samfunn. Høyre vil gi religiøse ledere kunnskap om likestilling, negativ sosial kontroll, vold og overgrep, radikalisering og voldelig ekstremisme. Administrative ledere og annet nøkkelpersonell må også ha kunnskap om disse utfordringene. I myndighetenes dialog med trossamfunn, er det viktig og nødvendig å ta opp slike tema.

Ap krever at dersom trossamfunnene ikke oppfyller kravet om minimum 40 prosent deltakelse av begge kjønn, så vil de miste statsstøtten. I representantforslaget vises det til at det på de fleste områder av samfunnet stilles krav til demokrati, åpenhet og representasjon, og at det nå er på tide å gjøre det samme overfor tros- og livssynssamfunnene.

Jeg mener at som demokrati bør vi ikke overstyre lovlig aktivitet i tros- og livssynssamfunn, men selvsagt skal alle mottakere av statsstøtte følge norsk lov. For eksempel skal og vil støtten trekkes dersom et trossamfunn oppfordrer medlemmer til vold og hatefulle handlinger

Kulturdepartementet jobber nå med ny og helhetlig tros- og livssynspolitikk og Stortinget skal motta både lovforslag og stortingsmelding.

I lovforslaget som ble sendt på høring er både virkemidler for å påvirke kvinners stilling, og særskilte tilskudd for å oppnå økt likestilling i trossamfunnene diskutert, og det uten at det går på trosfriheten løs!

Det er en vesentlig balanse som gjør at vi på samme tid ivaretar flere viktige verdier, som trosfrihet og kvinners deltakelse. Disse forslagene er nå hørt på demokratisk vis, og jeg ser frem til vi skal behandle dem i Stortinget.

Trykket i Vårt land 17. april 2018

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Daniel Krussand

10 innlegg  1835 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Kristin Ørmen Johnsen. Gå til den siterte teksten.
Høyre vil gi religiøse ledere kunnskap om likestilling, negativ sosial kontroll, vold og overgrep, radikalisering og voldelig ekstremisme.

Ja, det finnes kanskje slike krigerske og onde elementer i noen religioner.

Vold, overgrep og negativ sosial kontroll er det jo også i politikken - eller?

I sanne menigheter er det ikke slike forhold.  I så fall er den på avveier.

Kristen tro har med Jesus å gjøre, noen menigheter er kanskje ikke klar over det.  

Tro på Gud er ikke beroende av statsstøtte.  Kirken derimot gjør mest arbeid for Staten, uten kirken hadde staten og kommuner stoppet.  Det bør du tenke over.  

Jesu legeme på jord har sin veiledning i Ordet.  Det er gode ordninger som gir mennesker verdi og utfordringer og glede i livet.  Det er fellesskap som gir barn trygghet.

Menigheter lever godt uten ansatte.

Din «likestillings-politikk» er derfor ikke så relevant.Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
5 minutter siden / 2789 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Jordskjelvet på Verdensbankens møte
6 minutter siden / 230 visninger
Arne Mørk Midtbø kommenterte på
Hvorfor KrF bør følge Hareides råd
18 minutter siden / 21 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
18 minutter siden / 2789 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
20 minutter siden / 2789 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
27 minutter siden / 2789 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
29 minutter siden / 21454 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
31 minutter siden / 553 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
35 minutter siden / 2789 visninger
Anders Ekström kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
37 minutter siden / 2789 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Brev til en sint og bekymret kristensjel
39 minutter siden / 177 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Personlig åpenbaring
43 minutter siden / 3444 visninger
Les flere