Fredrik Evjen

21    126

Guds dom

Publisert: 12. apr 2018 / 1882 visninger.

Her hevder Bjørn Are Davidsen at Gud ikke dømmer nasjoner. For eksempel at 22. juli ikke var Guds dom over Norge. Mange mener at det var Guds dom fordi AUF er kritisk til Israel.

http://dekodet.blogspot.no/search/?q=Palestinerne

Hva har du å si til dette bibelverset?: 1.mos.12:3 "Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne..."

Dette verset viser til hva som skjer hvis Israel blir behandlet dårlig eller bra.

Eksempler fra GT på Guds dom er syndfloden, de ti landeplager i Egypt og Sodoma og Gomora.

Andre kan også komme med innspill.

På forhånd takk!

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Fredrik Evjen

21 innlegg  126 kommentarer

Publisert 12 dager siden

Du tar ikke feil. Jeg innrømmer fortsatt at 22. juli ikke var Guds dom, men mener at Gud velsigner og forbanner etter hvordan Israel blir behandlet. Er det ikke viktig å få frem alle innfallsvinkler?

Svar
Kommentar #52

Dag Løkke

10 innlegg  1889 kommentarer

Løftene kan ikke svikte

Publisert 12 dager siden

Takk for referatet fra Odd Sverre Hove. Selvsagt gjelder Guds løfter til Abraham og hans ætt - også de jødene som lever i det moderne Israel i dag. Guds løfter gjelder til alle tider og uten noen form for geografiske eller andre begrensninger.    

1 liker  
Svar
Kommentar #53

Njål Kristiansen

143 innlegg  19511 kommentarer

Publisert 12 dager siden
Fredrik Evjen. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke viktig å få frem alle innfallsvinkler?

Jo, og det er slik debatten vender tilbake til start.

Svar
Kommentar #54

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12981 kommentarer

Ingenting som rokker ved det løftet...

Publisert 12 dager siden
Fredrik Evjen. Gå til den siterte teksten.
Derfor tenker jeg at misjonsledere burde vokte ordbruken sin når de uttaler seg om Abrahamsløftets fortsatte gyldighet i vår tid, så de ikke slår seg selv og misjonsengasjementet sitt på munnen."

Jes.10.20-22, Rom.9.27-29...  Det finnes ingen gyldighet for at oppfyllelsen er i havn.... 

Gal.3.15 f.: Mine søsken, la meg ta et eksempel fra dagliglivet. Ingen kan oppheve eller forandre et gyldig testamente, enda det bare er en menneskelig pakt. Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én, « til din ætt», og det er Kristus.

La oss kalle denne rest for Kristus?

Svar
Kommentar #55

Bjørn Are Davidsen

48 innlegg  1244 kommentarer

Svarer

Publisert 12 dager siden

Et godt råd om man ønsker kommentarer til noe jeg har skrevet i en bloggpost: Still et spørsmål i bloggposten. Jeg får ingen varsler om spørsmål til meg på Verdidebatt.

Siden dette spørsmålet henviser til en bloggpost av meg fra 2015 (http://dekodet.blogspot.no/2015/09/trasig-kristendom.html) gjentar jeg noen sentrale avsnitt fra det. Kort sagt synes jeg denne type teologi er så tvilsom, umulig og stemplende, at jeg ikke nøler med å bruke sterke ord om det, og begrunner altså i teksten hvorfor jeg tar så hardt i. 

Så forstår jeg det godt hvis noen reagerer på ordbruken min, men et svar på den er ikke bare «men Bibelen sier at», siden det etter mitt skjønn er feil å lese og bruke Bibelen på den måten. En tekst fra over 3000 år siden, skrevet til datidens folk om situasjonen i en helt annen del av frelseshistorien, blir meningsløs om vår tid.

Dette ender med en dårlig/umulig/syk/tullete logikk som (for å sitere meg selv) «fortsetter når man overfører Det gamle testamentets fortellinger om Israel som Guds utvalgte folk, der velsignelser og forbannelser er avhengig av oppførsel, til Norge.

Det er vanskelig å finne en mer nærsynt og nasjonalsjåvinistisk tulleteologi.

Gjør folk eller ledere noe galt, går det oss ille. Svartedauden var straffen for at vi var noe så ille som katolske. Utøya for at vi støttet Palestinerne mer enn Israel.

Det er ikke vanskelig å finne noe å skylde noe på. Bare fantasien setter grenser.

For i et spekter av hendelser er det lett å lage seg mønstere og dømme andre. Sultårene under napoleonskrigene der tusener døde skyldes Christian Vs lover eller Struensees utroskap. Spanskesyken skyldes unionsoppløsningen. Den engelske feilbombingen av en trikk i Oslo under krigen med titalls døde skyldes Kong Haakons syndige tanker.

Mens det i realiteten er smålig og historieløst å se alle slags katastrofer og kriger som straffen for synd, selv om en del av de sistnevnte i høyeste grad er statslederes ansvar.

Det blir ikke bedre av at Norge ikke er noen metafysisk eller fast størrelse. Norge i 2015 er noe annet enn Norge i 1904 er noe annet enn i 1813 er noe annet enn i 1396 er noe annet enn i 871. Enten vi snakker statsformer, allianser, innbyggere, areal, religion eller bastante bokutgivelser.

Snakker vi om "Det norske folk" eller "Den norske nasjon" er dette enda mer ustabilt enn "Norge".

Hvilket folk er Island og fra når? Hva med Jemtland og Härjedalen? Samer?

Mener vi med eller uten innvandrere? Selv er jeg fra en svensk slekt tidlig på 1800-tallet. Når ble vi norske og dermed utsatt for Guds dom over "den norske" fremfor "den svenske" nasjon? Så er jeg enda mer fra norske slekter. Er det naziprinsippet som gjelder, med kvartsvenske osv.?

Kan jeg flytte til Sverige eller Danmark eller Færøyene for å unngå Guds dom over Norge? Kan mine barn gjøre det?

Men så er det en side ved dette som sjelden nevnes av de som står for denne teologien, men som likevel er overtydelig. For Norge er blitt svært mye bedre de seneste hundre år. Levealderen er økt dramatisk og økonomien er bedre enn noen gang.

Hvis Gud løpende velsigner eller advarer nasjoner ut fra tro og gjerninger, er det tydelig at han er ganske så fornøyd med avkristning.»

5 liker  
Svar
Kommentar #56

Fredrik Evjen

21 innlegg  126 kommentarer

Publisert 12 dager siden

Har du lest innlegget av Odd Sverre Hove?

Svar
Kommentar #57

Fredrik Evjen

21 innlegg  126 kommentarer

Publisert 12 dager siden

Hvorfor er det misbruk av Bibelen å opphøye Israel?

Svar
Kommentar #58

Bjørn Are Davidsen

48 innlegg  1244 kommentarer

Til Fredrik, kommentar #56

Publisert 12 dager siden
Fredrik Evjen. Gå til den siterte teksten.

Har du lest innlegget av Odd Sverre Hove?

Jeg har lest det du har sitert av ham og ser ikke at det betyr noe for mine poenger. Hvis det er slik at Gud dømmer løpende alle mennesker eller alle «land» som ikke støtter dagens Israel, gjør han en dårlig jobb. Hvis 22. juli var en dom over noen som motarbeidet Israel, var det en enda dårligere jobb.

Det samme gjelder staten Israel før den ble oppløst. Romerriket kom ikke under noen merkbar Guds dom i år 70 eller år 135.

3 liker  
Svar
Kommentar #59

Dag Løkke

10 innlegg  1889 kommentarer

Publisert 12 dager siden

Staten Israel må behandles politisk som enhver annen sekulær stat. Den skal ha sine rettigheter, men også sine plikter, som alle andre stater. Guds løfter til Abraham og hans ætt gjelder fortsatt, men de kan ikke brukes som politisk argumentasjon.   

2 liker  
Svar
Kommentar #60

Fredrik Evjen

21 innlegg  126 kommentarer

Publisert 12 dager siden

Jeg tenkte å stille spørsmålet på bloggen, men antokl at det er så langt tilbake i tid at du ikke gikk for se der. Får du melding om kommentar på alle innleggene på bloggen?

Svar
Kommentar #61

Fredrik Evjen

21 innlegg  126 kommentarer

Publisert 12 dager siden

Mener du også at det ikke var oppfyllelse av en profeti at jødene fikk landet tilbake i 1948?

Svar
Kommentar #62

Bjørn Are Davidsen

48 innlegg  1244 kommentarer

Publisert 12 dager siden
Fredrik Evjen. Gå til den siterte teksten.
Får du melding om kommentar på alle innleggene på bloggen?

Det stemmer, slik at jeg kan følge med.

Svar
Kommentar #63

Fredrik Evjen

21 innlegg  126 kommentarer

Publisert 12 dager siden

Når tok denne velsignelsen og forbannelsen slutt?

Svar
Kommentar #64

Dag Løkke

10 innlegg  1889 kommentarer

Publisert 12 dager siden

Jeg er glad for at jødene fikk sin egen stat i 1948. Men det er trist at FN's intensjon (om en to stats løsning) ikke ble virkeliggjort. For øvrig har jeg vel uttrykt meg tydelig nok i kommentar 59. Israels politikk må uansett vurderes på samme måte som andre lands. Det er mitt poeng. 

Svar
Kommentar #65

Bjørn Are Davidsen

48 innlegg  1244 kommentarer

Publisert 12 dager siden
Fredrik Evjen. Gå til den siterte teksten.
Når tok denne velsignelsen og forbannelsen slutt?

Ser man på historiske realiteter, virker det som det i hvert fall var slutt i år 70. 

Svar
Kommentar #66

Fredrik Evjen

21 innlegg  126 kommentarer

Publisert 11 dager siden

Jeg er enig i at Israel bør behandles som alle andre land, men dette landet blir ikke det. Det blir behandlet urettferdig. Årsaken til dette mener jeg er at landet er guddommelig.

Svar
Kommentar #67

Kjell Haugen

6 innlegg  1399 kommentarer

Tider kommer og går...

Publisert 11 dager siden

En av GT's mange Guder valge seg et folk - Jabobs ætt .  Dette folket ble tatt vare på til messias kom.  Da valgte en ny Gud ( treening variant) seg et nytt folk - de troende på messias. Jakobs ætt ble spredd i alle retninger.  Underveis i tiden kom det til en ny tro på både profeten kristus og jødenes Gud - Islam.  Denne troen har en plan - Eurasia pranen.  De går ut på å flytte så mange som mulig inn i Europa. For å få det til må man skape flykninger - da slipper man inn i Europa. Dette åpnet Gro H.B for med et Arbeiderparti i ryggen.  Dette likte ikke A.B.B og som den siste kristne ridder stod han opp imot denne Eurasia planen til Islam.  Derfor gjorde han det ha måtte i sin kristne riddertro på utøya og i regjeringskvaralet for å forsvare Norge og Europa mot Euroasiaplanen. Men i vårt mulitkulturelle samfunn gjør vi bare ikke slik..

Idag er Istrael en historisk person, en folk med felles stamfar og en stat.  Vi ser ikke forskjell.  Noen mener et det biologiske folket har samme rettigheter som staten osv.. Men nå er vi inne i en ny tidsperiode. Jødefolketes tid ble avsluttet når Paulus hadde skrevet sine menighetsbrev og tempelet ble revet.  Mesiass kristne jøder skrev så i despora noen evangelier i form at greske teater. Dette var startet på en ny æra i Gudens tidsaldre. Nå var det bruken av Guds kraft og mysterier som står i fokus.   Vår eksamen finner vi i Markus 16:17-18.  " God disse tegn skal følge de som tror:  ...."  Vi skal jobbe for andre ikledd Guds kraft.  Det er vårt oppdrag og eksamen - som troende.  Hvilke uttryksformer vi bruker for å få dette til er ikke vesenlig - bare du har Guds kraft med på laget og ser undre og mirakler skjer i dine fotspor.  

Svar
Kommentar #68

Bjørn Are Davidsen

48 innlegg  1244 kommentarer

Publisert 11 dager siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Dette likte ikke A.B.B og som den siste kristne ridder stod han opp imot denne Eurasia planen til Islam.  Derfor gjorde han det ha måtte i sin kristne riddertro på utøya og i regjeringskvaralet for å forsvare Norge og Europa mot Euroasiaplanen. Men i vårt mulitkulturelle samfunn gjør vi bare ikke slik..

I vårt sterkt kristent pregede samfunn, en rettstat med tro på menneskeverd, rasjonalitet, barmhjertighet og lovlige institusjoner, samt sunn skepsis mot konspirasjonsteorier og selvutnevnte riddere, dømmer vi heldigvis slike til høyest mulige straff. 

3 liker  
Svar
Kommentar #69

Kjell Haugen

6 innlegg  1399 kommentarer

100 årsplanen..

Publisert 11 dager siden
Bjørn Are Davidsen. Gå til den siterte teksten.
I vårt sterkt kristent pregede samfunn,

I vårt samfunn idag tolerere vi ikke slike utringsformen for tro som A.B.B. hadde.  Kristendommen i Norge er på rask tilbakegang og det multikulturelle samfunn tar over som vår samfunnsmessige  grunnmur. Jødene hadde sitt tempelfall i år 70 og kristendommen vil vel forsvinne som bærebjelke i samfunnstrulturene vel 2000 år senere. Hva som tar over er ennå uvisst, men det religiøse tomrommet må jo fylles med noe...

Svar
Kommentar #70

Gjermund Frøland

10 innlegg  5740 kommentarer

Multikilturelt paradigmeskifte

Publisert 11 dager siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
I vårt samfunn idag tolerere vi ikke slike utringsformen for tro som A.B.B. hadde.  Kristendommen i Norge er på rask tilbakegang og det multikulturelle samfunn tar over som vår samfunnsmessige  grunnmur. Jødene hadde sitt tempelfall i år 70 og kristendommen vil vel forsvinne som bærebjelke i samfunnstrulturene vel 2000 år senere. Hva som tar over er ennå uvisst, men det religiøse tomrommet må jo fylles med noe...

Jesus Kristus, slik han beskrives i NT, vare en multikulturalismens ridder som sloss for et paradigmeskifte innen den rådende religion.

Ut med det gamle! Ut med de monokulturelle Besserwissere! 

Kristendommen er verdenshistoriens nye vin. Kristendommen er den første åpningen for, og legitimeringen av, fremtidige paradigmeskifter (islam, mormonisme, humanisme osv.).

Gud blir menneske. Alle folk er like mye verdt.

1 liker  
Svar
Kommentar #71

Gjermund Frøland

10 innlegg  5740 kommentarer

Tomrom og tomrom, fru Blom

Publisert 11 dager siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
. Hva som tar over er ennå uvisst, men det religiøse tomrommet må jo fylles med noe...

Den som ser at religionen i seg selv er tom, vil oppdage at den ikke etterlater seg noe tomrom.


Svar
Kommentar #72

Bjørn Are Davidsen

48 innlegg  1244 kommentarer

Publisert 11 dager siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
I vårt samfunn idag tolerere vi ikke slike utringsformen for tro som A.B.B. hadde.  Kristendommen i Norge er på rask tilbakegang og det multikulturelle samfunn tar over som vår samfunnsmessige  grunnmur. Jødene hadde sitt tempelfall i år 70 og kristendommen vil vel forsvinne som bærebjelke i samfunnstrulturene vel 2000 år senere. Hva som tar over er ennå uvisst, men det religiøse tomrommet må jo fylles med noe...

ABB hadde ingen «tro», hvis man med det mener religiøs tro. Slik han viser i manifestet står han mer for et sekulært syn, men bruker en kulturkristen tro instrumentelt som flagg å samles om. I ettertid har han imidlertid forlatt også dette og er vel blitt en slags blanding av åsatruer og nazist inden grad man nå og da skal ta røret hans seriøst.

Uansett er det flott og avgjørende viktig at vi verken i dag, for hundre, eller femhundre år siden, kan tolerere hans «ytringsformer» som altså handlet om å ta loven i egne hender, innføre seg selv som regjeringssjef,  jury, dommer og bøddel, og brutalt henrette over 70 personer, ungdom og voksne, for å sende et «politisk signal».

6 liker  
Svar
Kommentar #73

Fredrik Evjen

21 innlegg  126 kommentarer

Publisert 9 dager siden

Er det dekning i Bibelen for å si at Guds løfte til Abraham ikke gjelder lenger? Jesus sier jo at skriften ikke kan settes ut av kraft. Kan resonnementet til ungjord-kreasjonister brukes her? Det går ut på at hvis ikke skapelsesberetningen skal forstås bokstavelig hvordan kan man da vite hva annet i Bibelen som skal tas bokstavelig? 

Svar
Kommentar #74

Fredrik Evjen

21 innlegg  126 kommentarer

Publisert 9 dager siden

Du skriver mye fornuftig på bloggen, men  her mener jeg du tar feil.

Svar
Kommentar #75

Bjørn Are Davidsen

48 innlegg  1244 kommentarer

Publisert 9 dager siden
Fredrik Evjen. Gå til den siterte teksten.
Er det dekning i Bibelen for å si at Guds løfte til Abraham ikke gjelder lenger?

Jeg oppfatter at alle folkeslag fortsatt kan bli velsignet i Abraham (og mange er blitt), gjennom jødisk og kristen påvirkning, hvis det er hva du spør om. Dette løftet er jo av det pussigste som er gitt noen i historien, ikke minst nettopp fordi det i så stor grad er blitt oppfylt.

Svar
Kommentar #76

Bjørn Are Davidsen

48 innlegg  1244 kommentarer

Publisert 9 dager siden
Fredrik Evjen. Gå til den siterte teksten.
Du skriver mye fornuftig på bloggen, men  her mener jeg du tar feil.

Takk for det, i hvert fall første del av setningen :)

Svar

Siste innlegg

Mye på spill
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 84 visninger
0 kommentarer
Om å innrømme feil
av
Øyvind Holmstad
rundt 13 timer siden / 91 visninger
0 kommentarer
Trump, Kim og Iran
av
Erling Rimehaug
rundt 17 timer siden / 290 visninger
3 kommentarer
Kynisk altruisme?
av
Vårt Land
rundt 17 timer siden / 672 visninger
1 kommentarer
Omkostninger uansett
av
Joel Halldorf
rundt 19 timer siden / 225 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Mye på spill
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 84 visninger
0 kommentarer
Om å innrømme feil
av
Øyvind Holmstad
rundt 13 timer siden / 91 visninger
0 kommentarer
Trump, Kim og Iran
av
Erling Rimehaug
rundt 17 timer siden / 290 visninger
3 kommentarer
Kynisk altruisme?
av
Vårt Land
rundt 17 timer siden / 672 visninger
1 kommentarer
Omkostninger uansett
av
Joel Halldorf
rundt 19 timer siden / 225 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
To sider av samme lov.
11 minutter siden / 1109 visninger
Rune Staven kommenterte på
En djevelsk løgn.
rundt 1 time siden / 1062 visninger
Rune Staven kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 1 time siden / 1109 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Ope brev til Kari Veiteberg
rundt 7 timer siden / 873 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Trump, Kim og Iran
rundt 7 timer siden / 290 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Trump, Kim og Iran
rundt 7 timer siden / 290 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
De største bommertene
rundt 8 timer siden / 228 visninger
Håkon Hovda kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 8 timer siden / 3353 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 9 timer siden / 1109 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 9 timer siden / 1109 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Feminists/Leftists Are Useful Idiots and Doomed
rundt 10 timer siden / 889 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Feminists/Leftists Are Useful Idiots and Doomed
rundt 10 timer siden / 889 visninger
Les flere