Tore Olsen

21

Melanie Phillips: How the media manipulates truth

Melanie Phillips, journalist med lang erfaring, orienterer om hvordan media manipulerer sannhet, såkalt sannhet, og på det viset desorienterer samfunnet om hvordan virkeligheten egentlig er. Det som skjer i vår tid fører oss alle nærmere alvorlige konfrontasjoner i eget samfunn, med store konsekvenser for oss selv, familie og etterslekt.

Publisert: 12. apr 2018 / 371 visninger.

 

https://www.youtube.com/watch?v=te01MtCJP0w

Dette er en lang video, men den er grundig, avbalansert og ikke propaganda for en ensidig synsvinkel, men fokusering på og mot fakta. Phillips gir oss et innblikk i hvordan profesjonelle mediaoperatører nærmest er fanget i et system av propaganda, som gir skjeve og ofte direkte usanne bilder/opplysninger videre til oss. At det likevel er mulig å finne noe sannhet der ute, men at man må være seg bevisst og på vakt. Vi selv må være nærmest profesjonelle i hvordan vi henter inn fakta - ufordreiet og sanne, slik at vår egen opinionsdanning står på et solid grunnlag.

Det er mye som beveger seg i undergrunnen i det europeiske samfunnet, som ikke kommer tydelig frem og som den politiske etablissementet søker å undertrykke. Phillips peker også på det, og det har vært mitt eget motiv i disse årene, å advare mot at for mye trykk vil før eller siden gi et mottrykk. Phillips ser på dette som svært alvorlig: "It won't bee pretty!" sier hun.

Å temme den pågående kulturkrigen som uttrykker seg med ekstrem grusomhet i England, krever av oss her i landet en våkenhet og mer seriøs tilnærming enn vist hittil, for at vi skal slippe slik tilstander her. Jeg håper vi får en debatt rundt dette som er edru og seriøs, og uten de moderne skjellsordene som florerer så som rasist, islamofob, konspirasjonsteorist og andre unevnelige beskyldninger osv. 

Vi debatterer altså hvordan media lurer oss og også hvordan media selv blir lurt, og hvilken konsekvenser dette til syvende og sist får for oss selv, familie og etterslekt her i Norge. Hvordan kan vi bygge landet på et sunt og sant fundament?

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

8 innlegg  932 kommentarer

Media og faktas forbannelser.

Publisert 9 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

At det likevel er mulig å finne noe sannhet der ute, men at man må være seg bevisst og på vakt. Vi selv må være nærmest profesjonelle i hvordan vi henter inn fakta - ufordreiet og sanne, slik at vår egen opinionsdanning står på et solid grunnlag.

Det er mye som beveger seg i undergrunnen i det europeiske samfunnet, som ikke kommer tydelig frem og som den politiske etablissementet søker å undertrykke. Phillips peker også på det, og det har vært mitt eget motiv i disse årene, å advare mot at for mye trykk vil før eller siden gi et mottrykk.

Innen EU i dag  er regimenes største hodepine å stanse diskusjon om den enorme ukontrollerte innvandringen - konsekvensene på sikt og bare det at det aktivt settes ressurser inn på å pynte på virkeligheten (fakta) vitner om  en erkjennelse av å ha bommet totalt på sin politiske oppgave.

Man kan ryke ut av politikken. Hvorvidt det er noe tap for nasjonalstaten får enhver mene noe om.

Media har ingen lett oppgave med å fremstille dette som positive saker , sekundert av folk som utbroderer menneskrettighetene og peker ut rasister blant de som kritiserter innvandringspolitikken osv.

La oss ta en annen varm politisk potet , hvor media i Norge har opptrådt merkelig ensidig.

Tiden arbeider mot teorien om "menneskeskapt global oppvarming" , det lover godt at alle gapskrattet da man i Dagsnytt 18 presenterte gartnernes bruk av CO2 i drivhusene som et globalt klimaproblem - i følge bruksanvisningen som repeteres daglig skal jorden koke og alt er negativt og skrekkelig. CO2 er ikke en gift - det er plantemat og den er viktig for hele skaperverket.

To ganger er ca. 5000 e-poster blitt gjort tilgengelig av varslere som har tatt den risiko å publisere FN`s klimaforskeres diskusjon om ikke bare forskningsjuks - men i detalj hvordfan jukset skulle utføres , hvordan man skulle ta kontroll over peer review-prosessen i den vestlige verden , sparke redaktører som tok inn forskningsrapporter i strid med den hellige og helbredende klimateori.

Her er et par studier i hva dette dreier seg om - og med linker til de aktuelle e-postene som dokumentasjon og kan leses i sin helhet :

 https://www.lavoisier.com.au/articles/greenhouse-science/climate-change/climategate-emails.pdf

Her kan man laste ned all tilgjengelig dokumentasjon om e-mailene fra Wikileaks - 60 MB 

https://wikileaks.org/wiki/Climatic_Research_Unit_emails%2C_data%2C_models%2C_1996-2009

Her er et SPPI dokument ; "Caught green-handed";

http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/Monckton-Caught%20Green-Handed%20Climategate%20Scandal.pdf

Ikke noe av dette er nevnt i norske media. Tvert imot , ifølge Dag og Tid forteller ansatte i NRK om samlinger for å samordne klimastoff i alle programmer der det er mulig - for å fremme klimapanelets teori om "Menneskeskapt Global Oppvarming ".

Vi ser problematisering av "klimagasser" puttet inn i reportasjer , som ganske kreativt skal se ut som om intervjuobjektet har dette som sin største bekymring i saker som ikke har noe med verdensklimaet å gjøre.

Hvorfor ?  Representerer ikke det forskerne selv har skrevet i ca totalt 10.000 e.poster om å diskutere hvordan man skal tilpasse data mot en forutbestemt forskningskonklusjon ?  Er dette FAKTA eller er det grunn til å tro noe annet ? 

De som offentliggjorde dette fortjener honnør , de varslet oss alle - selv om media skyr saken og later som om hele dokumentasjonen ikke eksisterer.

5 liker  
Kommentar #2

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Verden vil bedras

Publisert 9 måneder siden

Dette uttrykket forundret meg, da min far første gang sa det til meg. Liker folk å bli lurt, tenkte jeg. Joda, folk generelt liker å bli lurt - har jeg lært, og de liker å lure. Bedragerier er standard, og det største bedraget er selvbedraget. 

Folk, generelt, liker å bedra seg selv inn i en drømmeverden hvor de selv er helter, ikke bare det - noen liker også å bedra seg selv ned i sølen! Stort sett er vi alle bedratt av en imaginær virkelighet som heter: Egoisme! Dette faller oss mennesker så naturlig at det er få som reflekterer særlig over det. (Men noen lysende intelligenser har avslørt hele lurendreieriet - noen av disse kan vi jo nevne etterhvert?)

Det er derfor venstresidens bedrageriprogram (kalles ideologi) får så stor tilslutning, det er så naturlig og derfor så riktig. Det største bedraget av dem alle er at objektiv sannhet ikke finnes. Sannhet er subjektiv og individuell, og med den kan man gjøre hva man vil. si hva man vil og bedra hvem man vil. De som ikke blir bedratt regnes for å være psykisk syke, eller forvirrede, og fiender av det gode og ansvarlige samfunn.

Hva er så målet  med å bedra? MAKT er målet!

Ingen som søker makt for maktens skyld har moral, eller objektiv moral er det vel riktigere å si, den er subjektiv. Denne subjektive forståelse av seg selv - eller sitt ego, er det vel riktigere å si, gir dem retten til å bedra for å tilegne seg makt.

Nå er det også slik at høyre siden har sitt bedrageriprogram, politikk er det  vel riktigere å si, og tradisjonelt har det vært slik at høyre og venstre sloss om hvem som skal ha det beste bedrageriet, for maktens skyld, ved å være de mest moralistiske bedragere. Men like barn leker best, og krake søker make, nå deler de på makten. De har slått seg sammen om å utradere seg selv, ved å overlate sitt individuelle maktdomene til globalismen. Til EN stor makt(demon)konstellasjon som noen få superbedragere styrer, mens de ler hele veien til banken. (Ooops - de ER jo "banken") - ler hele tiden mens de sitter i banken - sin. De demon(i)strer sin makt, eller administrere er det vel riktigere å si, ved å kontrollere alle jordens ressurser, slik at vi mennesker, som er avhengig av blant annet mat, ikke skal få lov til å skaffe seg det nødvendige uten deres individuelle tillatelse.

Kristne, virker det som, har nogenlunde snøring på hva bedrag egentlig er, så der i gården debatteres det grundig om hvem som er minst bedratt. Vinneren her søker IKKE makt - over andre, men makt over seg selv, ved å kvitte seg med egoet, selvbedragets arnested. 

Kristne er ikke populære, men mange av dem kalles populister.

"Hva gavner det den som vinner den hele verden, men taper sin sjel?"

Dette har mange kristne i fokus og søker å vinne sin sjel, men må nok si fra seg seieren over denne verden til fordel for noe som varer lenger. De har mulighet til en bærekraft som hverken globalisme er CO2 kan hindre. Så de ruster seg opp mot bedrageriet - om de bare kan enes om hvem av dem som har mest rett.

3 liker  
Kommentar #3

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Abrahams barn - ut av Kaos kommer orden

Publisert 9 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Vi debatterer altså hvordan media lurer oss og også hvordan media selv blir lurt, og hvilken konsekvenser dette til syvende og sist får for oss selv, familie og etterslekt her i Norge. Hvordan kan vi bygge landet på et sunt og sant fundament?

Takk for at du trekker fram en så faglig sterk journalistisk stemme som Melanie Philips!

Jeg har hørt det meste, og vil fremheve et par ting:

Hun nevnte den nye unisone "sannhet" som fikk blomstre på universitetene fra 1980: "Det finnes ingen objektiv sannhet!" - Med denne ballasten kunne bibelens, og alle hellige skrifter ignoreres som "menneskeskapte". - Og alle våre tradisjonelle verdier , - oppløses! Slik vi har vært vitne til det: - "All religion er dårlig", blir det sagt.

Hun påpeker videre, at problemet IKKE er media selv, men våre skoler og universitet, hvor meningene skapes! - Og når det da ikke finnes annen sannhet enn våre egne følelser, blir de veien til sannhet. - Og de kan manipuleres. Da kan  alt oppløses og forandres til et kaos.  Her er vi vel nær "snillismen"? - For alle andre meninger blir ikke bare feil, men også onde!

---------

Men ditt siste spørsmål er det viktigste. Jeg synes svaret gir seg,  ut fra at den nye forståelsen  avviser all religion! - Vi må stå sammen med alle andre troende på bibelens, Abrahams grunn!   Så lenge de troende selv motarbeider hverandre, gir vi andre makt!  - Vi må altså igjen finne sammen på bibelens, Abrahams,  grunn!  

Vi må igjen lære, at familien er samfunnets viktigst enhet! At han skapte oss som mann og kvinne! Vi må lære at Gud elsket vårt vesens tilblivelse, derfor skapte Han oss slik vi er. - For at vi igjen skulle elske andre slik som de er. - Vår Gud er Alles Far, i Hans gode ånd er vi forenet. - Og Han har ikke opphevet lovene for at vi skal få et godt liv; - Han har bare bedt oss om å følge dem av kjærlighet  (til Hans skjønnhet). Og  ikke av pålegg og tvang, som i tidligere tider.


4 liker  
Kommentar #4

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Kan ikke bli mer enig, Mette!

Publisert 9 måneder siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Men ditt siste spørsmål er det viktigste. Jeg synes svaret gir seg,  ut fra at den nye forståelsen  avviser all religion! - Vi må stå sammen med alle andre troende på bibelens, Abrahams grunn!   Så lenge de troende selv motarbeider hverandre, gir vi andre makt!  - Vi må altså igjen finne sammen på bibelens, Abrahams,  grunn!  

Ser ingen grunn til å legge til noe, eller trekke fra, men gjør det slik:)

Vi må igjen lære, at familien er samfunnets viktigst enhet! At han skapte oss som mann og kvinne! Vi må lære at Gud elsket vårt vesens tilblivelse, derfor skapte Han oss slik vi er. - For at vi igjen skulle elske andre slik som de er. - Vår Gud er Alles Far, i Hans gode ånd er vi forenet. - Og Han har ikke opphevet lovene for at vi skal få et godt liv; - Han har bare bedt oss om å følge dem av kjærlighet  (til Hans skjønnhet). Og  ikke av pålegg og tvang, som i tidligere tider.

Så vi burde velge den gode del, som Maria valgte.

3 liker  
Kommentar #5

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Hun påpeker videre, at problemet IKKE er media selv, men våre skoler og universitet, hvor meningene skapes!

Vigtig pointe. 'Den lange vandring gennem institutionerne' (Rudi Dutschke) begynder på universiteterne, som er det højeste niveau for viden - og så går de studerende ud og er lærere på undervisningstederne for lærere, pædagoger, journalister og andre meningsbærere.

Det er meget smart - bare synd at de lærer positivt lydende, men menneskefjendske usandheder fra sig.

6 liker  
Kommentar #6

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

1969 og litt skolehistorie

Publisert 9 måneder siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
og så går de studerende ud og er lærere på undervisningstederne for lærere, pædagoger, journalister og andre meningsbærere.

Dette har jo vært en villet politikk fra 1969. Da vedtok Stortinget at kirken selv skulle ha ansvaret for sin trosopplæring. Derved var en 200 årig tradisjon brutt, som faktisk var grunnlaget for å opprette den norske almueskolen midt på 1700 tallet. - Den første skoleloven – som kom i 1739 – og ble med rette kalt en «dåpsopplæringslov».  Den hadde sin bakgrunn i konfirmasjonsloven fra 1736

Ser vi på Formålsparagrafene, var "limet" / Enheten  i samfunnet beskrevet slik:

1889:I ethvert Herred skal der være det fornødne Antal folkeskoler, hvis Fomaal det skal være at medvirke til Børnenes kristelige Opdragelse og til at meddele dem den Almendannelse, som bør være fælles for alle samfundets Medlemmer. 

1936:Folkeskolen skal hjelpe til å gi barna en kristelig og moralsk oppdragelse og arbeide for å gjøre dem til nyttige mennesker både åndelig og legemlig. 

I dag er vel omtrent alle som har erfart den gamle skole pensjonister? Mye kan sikkert sies om denne opplæringen som er årsak til endringene. - Men at vi "kastet barnet ut med badevannet" synes meg å være et dekkende uttrykk?

Enheten i samfunnet som religionen sto for, skulle den nye 9-årige "Enhetsskolen" fra 1969 stå for.

Prinsippet om at religion og politikk hver for seg hadde en oppgave  som utfylte hverandre i samfunnet, forsvant her. - 

 

4 liker  

Siste innlegg

Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
rundt 1 time siden / 215 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 305 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 2 timer siden / 143 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
rundt 2 timer siden / 50 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
rundt 4 timer siden / 96 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
rundt 4 timer siden / 66 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 4 timer siden / 735 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 163 visninger
Avsporing av abortdebatten
av
Steinar Steinkopf Sund
rundt 6 timer siden / 593 visninger
Bibelens Ufeilbarlighet
av
Øyvind Døvik
rundt 8 timer siden / 303 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81733 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44479 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35461 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28761 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22825 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22453 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21490 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20354 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19404 visninger

Lesetips

En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 2 timer siden / 143 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 4 timer siden / 735 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 163 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
1 dag siden / 118 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
1 dag siden / 223 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
1 dag siden / 42 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
2 dager siden / 103 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
2 dager siden / 165 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
2 dager siden / 358 visninger
Les flere

Siste innlegg

Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
rundt 1 time siden / 215 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 305 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 2 timer siden / 143 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
rundt 2 timer siden / 50 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
rundt 4 timer siden / 96 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
rundt 4 timer siden / 66 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 4 timer siden / 735 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 163 visninger
Avsporing av abortdebatten
av
Steinar Steinkopf Sund
rundt 6 timer siden / 593 visninger
Bibelens Ufeilbarlighet
av
Øyvind Døvik
rundt 8 timer siden / 303 visninger
Les flere