Fred Winther Holt

22    75

FOLKEMORD I RWANDA

Den kanadiske journalisten Judi Rever kom nylig ut med en bok som snur fullstendig opp ned på den offisielle historiefortellingen om tragedien i Rwanda på 1990-tallet.

Publisert: 12. apr 2018 / 345 visninger.

Judi Revers bok «In PRAISE of BLOOD. The CRIMES of the RWANDAN PATRIOTIC FRONT» bygger på solid dokumentasjon; intervjuer som forfatteren selv har gjort og vitneforklaringer som er dokumentert ved den Internasjonale Straffedomstolen for Rwanda, ICTR. Boken tar opp forbrytelser begått av Rwandisk Patriotisk Front (RPF), hovedsakelig mot hutubefolkningen under kommando av Rwandas nåværende president Paul Kagame.

Journalisten karakteriserer RPFs forbrytelser mot hutubefolkningen som folkemord. Samtidig erkjenner hun at hutuer begikk folkemord mot tutsier i 1994.  Den belgiske professor Filip Reyntjens har tidligere ment at RPFs forbrytelser dreide seg om krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Etter at han har lest Judi Revers bok, hevder han at det nå er ugjendrivelig dokumentert at Kagames hær begikk folkemord mot hutuer.

Judi Rever har innhentet mange vitnefortellinger fra eks-medlemmer av hæren til Kagame, det være seg tidligere soldater og offiserer. De har fortalt at de mobile enheter som ble brukt bak den militære fronten til RPF, når opprørshæren rykket fram, drepte sivile og tok livet av hutubefolkningens leder. Dette samsvarer med definisjonen på folkemord, mener Rever. Kagames kommando-soldater, som kaltes «teknikere», hjalp også hutumilitsen med å drepe tutsier.

De fleste av soldatene og offiserene som Rever intervjuet, har ingen tilknytning til noe politisk parti. De har vært innblandet i forbrytelsene, men de har ikke selv vært enige i handlingene. De har satt seg selv i livsfare ved å vitne for ICTR og ved å snakke med journalisten.

Problemet med den historiske fortellingen om folkemord i Rwanda, er at både det nasjonale og internasjonale samfunn kun har tatt oppgjør med folkemordet mot tutsier. Kagame har lykkes i å undertrykke sannheten om at hans egne styrker faktisk begikk folkemord mot hutubefolkningen. Det har vært trist å observere, år etter år, hvor liten oppmerksomhet RPFs forbrytelser har fått, også av norske myndigheter.

Sannheten har presset på norske myndigheter ganske lange. Sakte men sikkert går vi inn i et paradigmeskifte. Likesom forestillingen om at jorda var flat, fikk leve ganske lenge, så måtte den til slutt gi tapt for sannheten om at jorda faktisk er rund. Slik vil det gå nå også. En dag vil til og med regjeringen Erna Solberg måtte gi slipp på sin forestilling om Paul Kagame som en redningsmann og helt.

Dr Joseph Nkusi var opptatt av å formidle sannhet om forholdene i Rwanda. Etter å ha jobbet noen måneder som forsker ved Universitetet i Bergen, hoppet han av og søkte beskyttelse i Norge. Til tross for hans rgimekritiske virksomhet på egen blogg, shikamaye.blogspot.no, ble han ikke trodd av Utlendingsnemnda. Oslo tingrett trodde heller ikke på han. Dermed ble han deportert til Rwanda, allerede før det forelå en rettskraftig dom. Resultatet ble som ventet, han havnet rett i fengsel. Nylig ble han dømt til 10 års fengsel for sin virksomhet i Norge. Se ny Facebook-side Free Joseph Nkusi.

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Peder M.I. Liland

2 innlegg  380 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Judi Rever bruker en svært konkret og alarmerende titel.


Svar
Kommentar #2

Peder M.I. Liland

2 innlegg  380 kommentarer

Alarmerende

Publisert 3 måneder siden

Judi Revers bok er langt mer alarmerende enn titelen. Her avdekkes regimets brutale identitet. Dette gjelder både fortid og nåtid, og det vil også gjelde framtida, om ikke verdenssamfunnet vekkes til handling.

Vi opplever dette tett på, når norsk myndighet som UNE viser tillit til Kagameregimets evne til å gi rettssikkerhet.

 

Eksemplet som viser at regimet IKKE fortjener en slik tillit, er behandlingen av Joseph Nkusi, som ble deportert uten å få sin asylsak prøvd i Norge. Han er fengslet i Rwanda og vil bli sittende i årevis  for  å ha ytret seg seg om de forhold, som Judi Rever har dokumentert med sin bok.

Hva skjer nå ?  

Svar
Kommentar #3

Fred Winther Holt

22 innlegg  75 kommentarer

Ingen enkle svar

Publisert 3 måneder siden

Det finnes åpenbart ingen enkle svar. Hver får svare for seg. Judi Rever begynte å interessere seg for den sanne fortelling om folkemordet i Rwanda da hun som ung reporter dro inn i DR Kongo (ex Zaire) tidlig i 1997. Med fare for sitt eget liv dro hun til steder som Kisangani og Mbandaka. Hun møtte overlevende etter Kagames myrderier på den tiden. Det skulle ta 20 år før hun ferdigstilte sitt bokprosjekt. Det sier ganske mye om hvilken formidabel oppgave hun har stått overfor. Jeg mener at hun har løst oppgaven på en forbilledlig måte. Hennes bok er godt skrevet og den virker inspirerende. Håper den blir flittig lest av norske journalister som velger å søke sannhet i stedet for å forholde seg til en for lengst utdateret myte om Kagame som redningsmann og helt. 

Svar
Kommentar #4

Peder M.I. Liland

2 innlegg  380 kommentarer

Canada

Publisert 3 måneder siden

Canada er   visst fortsatt distributør av boken, den er ikke tilfeldig lokalt i USA, men den kommer nok snart på fransk og andre språk. Den lettet på sløret som hindrer et oppgjør med en grotesk fortid., Dermed kunne altså UNE få seg til å deportere opposisjonelle til Rwanda - rett i klørne til Kagames regime. Noen får straks endeløse dommer på 30 år, eller mindre på 10 år, slik som Nkusi. Vi må kreve et oppgjør med norsk naivitet, når det gjelder Kagameregimet.

.


 Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Oddbjørn Johannessen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
33 minutter siden / 1584 visninger
Robin Tande kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 1584 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 1 time siden / 1152 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 1584 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 1584 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 1584 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 1 time siden / 1463 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1584 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1584 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 2 timer siden / 1152 visninger
Per Steinar Runde kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1584 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1584 visninger
Les flere