Eleanor Brenna

1    0

HVORDAN ORGANISERER VI FRIVILLIGHETEN?

I et innlegg i Vårt Land 12. april spør Magnhild Landrø om hvem som ivaretar de frivillige i kirken. Hun peker på at god oppfølging blant annet er avhengig av vilje til nytenking om hvordan arbeidet er organisert i menighetene.Oslo Bispedømmeråd og Kirkelig Fellesråd i Oslo har de siste årene finansiert en strategisk satsning i Groruddalen prosti med vekt på tre hovedtemaer: fellesskapsbygging, religionsdialog og samarbeid med migrantmenigheter. Satsning på strategisk utvikling av arbeidet med frivillighet og frivillige har vært et delprosjekt av fellesskapsbygging.

Publisert: 12. apr 2018 / 760 visninger.

To menigheter i Groruddalen, Østre Aker og Haugerud menighet og Grorud menighet, har særlig arbeidet med disse spørsmålene. Modeller som menighetene har utviklet representerer to ulike tilnærminger til mulig organisering av frivillighetsarbeidet på menighetsnivå.

Erfaringene fra dette utviklingsarbeidet peker på tre viktige forutsetninger for at frivillighetsarbeidet skal bære frukt: 

1. Det må legges til rette for bred deltakelse i utviklingsprosessene både i rådsstrukturen og i stabene.
2. Kunnskap om at ansvaret for tilrettelegging og oppfølging av frivillige i menigheten ikke kun skal ivaretas av ett stabsmedlem, for eksempel en diakon eller en frivillighetskoordinator. Hvert fagutvalg og hver fagperson i stab må få de nødvendige verktøy til selv å følge opp «sine» frivillige. Menighetsrådet og den daglige ledelsen i menigheten må aktivt samarbeide om dette.
3. Å telle antall nyrekrutterte frivillige som eneste suksessfaktor er en avsporing. Reell nyrekruttering er avhengig av et solid grunnarbeid i menigheten både holdningsmessig og organisatorisk.
En viktig erfaring i det strategiske arbeidet med frivillighet er at når menighetene arbeider bevisst med innholdet i menighetsarbeidet, skaper det nye frivillighet.  Da Østre Aker og Haugerud menighet ville satse på å revitalisere frivilliges deltakelse i gudstjenestearbeidet, og gikk 100% inn for dette gjennom et grundig forarbeid hos prester og i gudstjenesteutvalget, økte deltakelsen av frivillige fra 25 til 47. Når menigheten engasjerte seg diakonalt i samarbeid med et midlertidig asylmottak i soknet, kom flere frivillige til for å bidra for kirken ble en relevant plass for dem å kanalisere sitt engasjement. Flere fortsatte å være frivillige i diakonale tiltak i kirken etter at asylmottaket ble avviklet.

I Grorud menighet førte prosessen med satsning på frivillighetsarbeidet til at menigheten konkret engasjerte seg inn i lokalmiljøet på Romsås i en vanskelig tid i denne bydelen. Frivillighetssatsningen førte til en nytenking i menighetsrådet og staben om hva som skal være kirkens lokale oppgaver framover. Kirken blir relevant i lokalsamfunnet når vi tar på alvor og engasjerer oss i de utfordringene som omgir oss. I Grorud menighet ble frivillighetssatsningen katalysator for å utvikle et kirkelig engasjement i forhold til samarbeid med andre, motvirke utenforskap og skape gode møteplasser.  Hver onsdag ettermiddag inviteres nå alle som vil på gratis middag i Romsås kirke – og fellesskapet er mangfoldig. Fellesskap skaper frivillighet. Og de beste til å rekruttere nye frivillige er frivillige som selv opplever seg sett og ivaretatt.

Eleanor Brenna, eb769@kirken.no

Diakon og prosjektleder, Den norske kirkes Groruddalsatsing

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
To sider av samme lov.
3 minutter siden / 624 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Gud hade en man, hans namn var Josef
4 minutter siden / 217 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Ser du ulven?
30 minutter siden / 9124 visninger
harald johansen kommenterte på
Møt spørsmål med åpenhet
36 minutter siden / 125 visninger
Roar Flacké kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
42 minutter siden / 451 visninger
harald johansen kommenterte på
Møt spørsmål med åpenhet
rundt 1 time siden / 125 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 2 timer siden / 451 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 2 timer siden / 9124 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Når «snarveien» er lengst
rundt 2 timer siden / 227 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 2 timer siden / 451 visninger
Les flere