Eleanor Brenna

1    0

HVORDAN ORGANISERER VI FRIVILLIGHETEN?

I et innlegg i Vårt Land 12. april spør Magnhild Landrø om hvem som ivaretar de frivillige i kirken. Hun peker på at god oppfølging blant annet er avhengig av vilje til nytenking om hvordan arbeidet er organisert i menighetene.Oslo Bispedømmeråd og Kirkelig Fellesråd i Oslo har de siste årene finansiert en strategisk satsning i Groruddalen prosti med vekt på tre hovedtemaer: fellesskapsbygging, religionsdialog og samarbeid med migrantmenigheter. Satsning på strategisk utvikling av arbeidet med frivillighet og frivillige har vært et delprosjekt av fellesskapsbygging.

Publisert: 12. apr 2018 / 787 visninger.

To menigheter i Groruddalen, Østre Aker og Haugerud menighet og Grorud menighet, har særlig arbeidet med disse spørsmålene. Modeller som menighetene har utviklet representerer to ulike tilnærminger til mulig organisering av frivillighetsarbeidet på menighetsnivå.

Erfaringene fra dette utviklingsarbeidet peker på tre viktige forutsetninger for at frivillighetsarbeidet skal bære frukt: 

1. Det må legges til rette for bred deltakelse i utviklingsprosessene både i rådsstrukturen og i stabene.
2. Kunnskap om at ansvaret for tilrettelegging og oppfølging av frivillige i menigheten ikke kun skal ivaretas av ett stabsmedlem, for eksempel en diakon eller en frivillighetskoordinator. Hvert fagutvalg og hver fagperson i stab må få de nødvendige verktøy til selv å følge opp «sine» frivillige. Menighetsrådet og den daglige ledelsen i menigheten må aktivt samarbeide om dette.
3. Å telle antall nyrekrutterte frivillige som eneste suksessfaktor er en avsporing. Reell nyrekruttering er avhengig av et solid grunnarbeid i menigheten både holdningsmessig og organisatorisk.
En viktig erfaring i det strategiske arbeidet med frivillighet er at når menighetene arbeider bevisst med innholdet i menighetsarbeidet, skaper det nye frivillighet.  Da Østre Aker og Haugerud menighet ville satse på å revitalisere frivilliges deltakelse i gudstjenestearbeidet, og gikk 100% inn for dette gjennom et grundig forarbeid hos prester og i gudstjenesteutvalget, økte deltakelsen av frivillige fra 25 til 47. Når menigheten engasjerte seg diakonalt i samarbeid med et midlertidig asylmottak i soknet, kom flere frivillige til for å bidra for kirken ble en relevant plass for dem å kanalisere sitt engasjement. Flere fortsatte å være frivillige i diakonale tiltak i kirken etter at asylmottaket ble avviklet.

I Grorud menighet førte prosessen med satsning på frivillighetsarbeidet til at menigheten konkret engasjerte seg inn i lokalmiljøet på Romsås i en vanskelig tid i denne bydelen. Frivillighetssatsningen førte til en nytenking i menighetsrådet og staben om hva som skal være kirkens lokale oppgaver framover. Kirken blir relevant i lokalsamfunnet når vi tar på alvor og engasjerer oss i de utfordringene som omgir oss. I Grorud menighet ble frivillighetssatsningen katalysator for å utvikle et kirkelig engasjement i forhold til samarbeid med andre, motvirke utenforskap og skape gode møteplasser.  Hver onsdag ettermiddag inviteres nå alle som vil på gratis middag i Romsås kirke – og fellesskapet er mangfoldig. Fellesskap skaper frivillighet. Og de beste til å rekruttere nye frivillige er frivillige som selv opplever seg sett og ivaretatt.

Eleanor Brenna, eb769@kirken.no

Diakon og prosjektleder, Den norske kirkes Groruddalsatsing

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Asgeir Remø kommenterte på
Ramadan
16 minutter siden / 567 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
30 minutter siden / 1048 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
31 minutter siden / 11986 visninger
Frank Andresen kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
32 minutter siden / 1017 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
44 minutter siden / 1017 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 1 time siden / 1048 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 1 time siden / 11986 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 852 visninger
Frode Meland kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 1 time siden / 1048 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 1 time siden / 11986 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Gud i matematikken - Del IV av ?
rundt 1 time siden / 239 visninger
Greta Aune Jotun kommenterte på
Brannstifterne Hamas, fredet av Norge?
rundt 1 time siden / 174 visninger
Les flere