Eleanor Brenna

1

HVORDAN ORGANISERER VI FRIVILLIGHETEN?

I et innlegg i Vårt Land 12. april spør Magnhild Landrø om hvem som ivaretar de frivillige i kirken. Hun peker på at god oppfølging blant annet er avhengig av vilje til nytenking om hvordan arbeidet er organisert i menighetene.Oslo Bispedømmeråd og Kirkelig Fellesråd i Oslo har de siste årene finansiert en strategisk satsning i Groruddalen prosti med vekt på tre hovedtemaer: fellesskapsbygging, religionsdialog og samarbeid med migrantmenigheter. Satsning på strategisk utvikling av arbeidet med frivillighet og frivillige har vært et delprosjekt av fellesskapsbygging.

Publisert: 12. apr 2018 / 809 visninger.

To menigheter i Groruddalen, Østre Aker og Haugerud menighet og Grorud menighet, har særlig arbeidet med disse spørsmålene. Modeller som menighetene har utviklet representerer to ulike tilnærminger til mulig organisering av frivillighetsarbeidet på menighetsnivå.

Erfaringene fra dette utviklingsarbeidet peker på tre viktige forutsetninger for at frivillighetsarbeidet skal bære frukt: 

1. Det må legges til rette for bred deltakelse i utviklingsprosessene både i rådsstrukturen og i stabene.
2. Kunnskap om at ansvaret for tilrettelegging og oppfølging av frivillige i menigheten ikke kun skal ivaretas av ett stabsmedlem, for eksempel en diakon eller en frivillighetskoordinator. Hvert fagutvalg og hver fagperson i stab må få de nødvendige verktøy til selv å følge opp «sine» frivillige. Menighetsrådet og den daglige ledelsen i menigheten må aktivt samarbeide om dette.
3. Å telle antall nyrekrutterte frivillige som eneste suksessfaktor er en avsporing. Reell nyrekruttering er avhengig av et solid grunnarbeid i menigheten både holdningsmessig og organisatorisk.
En viktig erfaring i det strategiske arbeidet med frivillighet er at når menighetene arbeider bevisst med innholdet i menighetsarbeidet, skaper det nye frivillighet.  Da Østre Aker og Haugerud menighet ville satse på å revitalisere frivilliges deltakelse i gudstjenestearbeidet, og gikk 100% inn for dette gjennom et grundig forarbeid hos prester og i gudstjenesteutvalget, økte deltakelsen av frivillige fra 25 til 47. Når menigheten engasjerte seg diakonalt i samarbeid med et midlertidig asylmottak i soknet, kom flere frivillige til for å bidra for kirken ble en relevant plass for dem å kanalisere sitt engasjement. Flere fortsatte å være frivillige i diakonale tiltak i kirken etter at asylmottaket ble avviklet.

I Grorud menighet førte prosessen med satsning på frivillighetsarbeidet til at menigheten konkret engasjerte seg inn i lokalmiljøet på Romsås i en vanskelig tid i denne bydelen. Frivillighetssatsningen førte til en nytenking i menighetsrådet og staben om hva som skal være kirkens lokale oppgaver framover. Kirken blir relevant i lokalsamfunnet når vi tar på alvor og engasjerer oss i de utfordringene som omgir oss. I Grorud menighet ble frivillighetssatsningen katalysator for å utvikle et kirkelig engasjement i forhold til samarbeid med andre, motvirke utenforskap og skape gode møteplasser.  Hver onsdag ettermiddag inviteres nå alle som vil på gratis middag i Romsås kirke – og fellesskapet er mangfoldig. Fellesskap skaper frivillighet. Og de beste til å rekruttere nye frivillige er frivillige som selv opplever seg sett og ivaretatt.

Eleanor Brenna, eb769@kirken.no

Diakon og prosjektleder, Den norske kirkes Groruddalsatsing

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Hvorfor har vi ikke TV, mamma?
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 9 timer siden / 225 visninger
Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 14 timer siden / 94 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 17 timer siden / 75 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 17 timer siden / 30 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 18 timer siden / 118 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 18 timer siden / 181 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 22 timer siden / 459 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 23 timer siden / 388 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 958 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82170 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44631 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35544 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28876 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22872 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22498 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22090 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20395 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19445 visninger

Lesetips

Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 17 timer siden / 75 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 17 timer siden / 30 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 18 timer siden / 118 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 18 timer siden / 181 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 23 timer siden / 388 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
3 dager siden / 361 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
3 dager siden / 3096 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
3 dager siden / 377 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
4 dager siden / 163 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
4 dager siden / 424 visninger
Les flere

Siste innlegg

Hvorfor har vi ikke TV, mamma?
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 9 timer siden / 225 visninger
Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 14 timer siden / 94 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 17 timer siden / 75 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 17 timer siden / 30 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 18 timer siden / 118 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 18 timer siden / 181 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 22 timer siden / 459 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 23 timer siden / 388 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 958 visninger
Les flere