Eleanor Brenna

1    0

HVORDAN ORGANISERER VI FRIVILLIGHETEN?

I et innlegg i Vårt Land 12. april spør Magnhild Landrø om hvem som ivaretar de frivillige i kirken. Hun peker på at god oppfølging blant annet er avhengig av vilje til nytenking om hvordan arbeidet er organisert i menighetene.Oslo Bispedømmeråd og Kirkelig Fellesråd i Oslo har de siste årene finansiert en strategisk satsning i Groruddalen prosti med vekt på tre hovedtemaer: fellesskapsbygging, religionsdialog og samarbeid med migrantmenigheter. Satsning på strategisk utvikling av arbeidet med frivillighet og frivillige har vært et delprosjekt av fellesskapsbygging.

Publisert: 12. apr 2018 / 806 visninger.

To menigheter i Groruddalen, Østre Aker og Haugerud menighet og Grorud menighet, har særlig arbeidet med disse spørsmålene. Modeller som menighetene har utviklet representerer to ulike tilnærminger til mulig organisering av frivillighetsarbeidet på menighetsnivå.

Erfaringene fra dette utviklingsarbeidet peker på tre viktige forutsetninger for at frivillighetsarbeidet skal bære frukt: 

1. Det må legges til rette for bred deltakelse i utviklingsprosessene både i rådsstrukturen og i stabene.
2. Kunnskap om at ansvaret for tilrettelegging og oppfølging av frivillige i menigheten ikke kun skal ivaretas av ett stabsmedlem, for eksempel en diakon eller en frivillighetskoordinator. Hvert fagutvalg og hver fagperson i stab må få de nødvendige verktøy til selv å følge opp «sine» frivillige. Menighetsrådet og den daglige ledelsen i menigheten må aktivt samarbeide om dette.
3. Å telle antall nyrekrutterte frivillige som eneste suksessfaktor er en avsporing. Reell nyrekruttering er avhengig av et solid grunnarbeid i menigheten både holdningsmessig og organisatorisk.
En viktig erfaring i det strategiske arbeidet med frivillighet er at når menighetene arbeider bevisst med innholdet i menighetsarbeidet, skaper det nye frivillighet.  Da Østre Aker og Haugerud menighet ville satse på å revitalisere frivilliges deltakelse i gudstjenestearbeidet, og gikk 100% inn for dette gjennom et grundig forarbeid hos prester og i gudstjenesteutvalget, økte deltakelsen av frivillige fra 25 til 47. Når menigheten engasjerte seg diakonalt i samarbeid med et midlertidig asylmottak i soknet, kom flere frivillige til for å bidra for kirken ble en relevant plass for dem å kanalisere sitt engasjement. Flere fortsatte å være frivillige i diakonale tiltak i kirken etter at asylmottaket ble avviklet.

I Grorud menighet førte prosessen med satsning på frivillighetsarbeidet til at menigheten konkret engasjerte seg inn i lokalmiljøet på Romsås i en vanskelig tid i denne bydelen. Frivillighetssatsningen førte til en nytenking i menighetsrådet og staben om hva som skal være kirkens lokale oppgaver framover. Kirken blir relevant i lokalsamfunnet når vi tar på alvor og engasjerer oss i de utfordringene som omgir oss. I Grorud menighet ble frivillighetssatsningen katalysator for å utvikle et kirkelig engasjement i forhold til samarbeid med andre, motvirke utenforskap og skape gode møteplasser.  Hver onsdag ettermiddag inviteres nå alle som vil på gratis middag i Romsås kirke – og fellesskapet er mangfoldig. Fellesskap skaper frivillighet. Og de beste til å rekruttere nye frivillige er frivillige som selv opplever seg sett og ivaretatt.

Eleanor Brenna, eb769@kirken.no

Diakon og prosjektleder, Den norske kirkes Groruddalsatsing

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Siste innlegg

En ordning som kan bety alt
av
Bent Høie
18 minutter siden / 12 visninger
0 kommentarer
Prosessen i KrF
av
Inga Sandstad
rundt 2 timer siden / 39 visninger
0 kommentarer
Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 3 timer siden / 138 visninger
0 kommentarer
Prestekrisen krever tiltak
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 98 visninger
1 kommentarer
Et modig veivalg
av
Torstein Torbjørnsen
rundt 13 timer siden / 178 visninger
0 kommentarer
Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
rundt 20 timer siden / 2372 visninger
16 kommentarer
Taktisk politisk tungetale
av
Arve E. Aarskog
rundt 20 timer siden / 54 visninger
0 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 21 timer siden / 432 visninger
5 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

En ordning som kan bety alt
av
Bent Høie
18 minutter siden / 12 visninger
0 kommentarer
Prosessen i KrF
av
Inga Sandstad
rundt 2 timer siden / 39 visninger
0 kommentarer
Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 3 timer siden / 138 visninger
0 kommentarer
Prestekrisen krever tiltak
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 98 visninger
1 kommentarer
Et modig veivalg
av
Torstein Torbjørnsen
rundt 13 timer siden / 178 visninger
0 kommentarer
Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
rundt 20 timer siden / 2372 visninger
16 kommentarer
Taktisk politisk tungetale
av
Arve E. Aarskog
rundt 20 timer siden / 54 visninger
0 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 21 timer siden / 432 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Njål Kristiansen kommenterte på
Vi må nytenke islam
4 minutter siden / 441 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
8 minutter siden / 2372 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
10 minutter siden / 2745 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
18 minutter siden / 3424 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
24 minutter siden / 2745 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
30 minutter siden / 539 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
34 minutter siden / 2745 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2745 visninger
Anita Stokkeland kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 1 time siden / 2372 visninger
Tor Egil Hansen kommenterte på
Vi må nytenke islam
rundt 2 timer siden / 441 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 21447 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
rundt 2 timer siden / 539 visninger
Les flere