Harald Myklebust

Høgskulelektor
3    1

Eit radikalt parti

Det er færre som fylkar seg om Guds Ord. Vekkingslivet er svekka. Dette kan ikkje politiske parti gjere noko med.

Publisert: 12. apr 2018 / 253 visninger.

Magne Roland har eit kritisk blikk på stoda i KrF i dag, som eit «uforutsigbart og vinglete (parti) som ingen vet hva finner på i morgen» (Vårt Land, 4. april). I ingressen seier han at likevel har han bruk for KrF, om det er villig til å velge side i norsk politikk.

Subsidaritetsprinsippet. Roland har fleire interessante
vurderingar, som eg ikkje her kan gå nærare inn på, men utfordre han på nokre punkt. For det første: Kvar er det KrF har fråvike sitt subsidaritetsprinsipp, eit prinsipp som har vore, og er grunnleggande for KrFs politiske liv?

For det andre: KrF gjekk til val for eit borgarleg
regjeringssamarbeid med Erna Solberg som statsminister. Vi veit korleis det gjekk: Ho valde Frp, og ville ikkje prøve eingong ei sentrum-Høgre-regjering.

For det tredje: Ja, den bioteknologiske utviklinga i samfunnet, og i politikken generelt, treng meir enn nokon sinne eit kristent ide-forankra parti «i førersete». Eg greier ikkje å sjå, Roland: Kvar har KrF svikta?

Når så dette er sagt, vil eg nemne to uromoment: Det er færre som fylkar seg om Guds Ord. Vekkingslivet er svekka. Dette kan ikkje politiske parti gjere noko med. Men gudstenestelivet, forsamlingane og bedehuslivet må fornyast innanifrå.

Her kan verdimedvitne borgarar finne styrke til
aktivt samfunnsliv, også politisk, til å gjere partia merksame på kva menneske-, kultur- og samfunnsliv ein vil skal prege folket vårt. I dette ligg òg korleis vi forvaltar alle goda våre, ikkje i pur egoisme, men i det å dele med alle dei verdiane vi har, i gjensidig respekt.

Asylinstituttet. Dette må vi kunne forvalte slik at dei som vert drivne bort frå sine land av autoritære regimer, terror, krig og svolt, kan kjenne seg forstått, verdsatt - og velkomne, trass i at ein stor del av dei har andre religiøse referansar enn våre. Så får vi utruste dei som tek imot slike ved grensa, at dei som prøver seg utan grunn vert stogga, men at dei som treng oss opplever opne hender, og samstundes vise at vi har ein identitet som nasjon, som har hatt og vil ta vare på våre kristne-humanistiske verdiar.

Harald Myklebust

styremedlem i Åsane KrF

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Daniel Krussand

8 innlegg  1704 kommentarer

Sier 3% - partiet?

Publisert 5 måneder siden
Harald Myklebust. Gå til den siterte teksten.
Ho valde Frp, og ville ikkje prøve eingong ei sentrum-Høgre-regjering.

Selvsagt valgte hun FrP, de var jo allerede i regjering sammen!

FrP er da også et tydelig parti.  Det har Venstre forstått.  Trine skryter nå til og med deres raushet, de tre damene har lært kommunikasjonens kunst.

Nei, KrF må nok vente tre år, så får vi se.

Svar
Kommentar #2

Harald Myklebust

3 innlegg  1 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Krussand: Eit tydeleg FrP ? Det er nett det som er saka, - og det i for mange saker som KrF ikkje vil eller kan identifisere seg med. Sjølv Erna må svelgje kameler for å takle partiet, - ikkje berre i saker, men i FrPs retorikk, som ho ved fleire høve har distansert seg ifrå. Eller kva skal ein seie til statsrådar som audmjuker sin regjeringssjef med sine statsrådar ? At Venstre, i panikk over å kome under sperregrensa, likevel ville tilpasse seg FrP, som var vel så harde i sine uttrykk over FrPs politikk og retorikk, det er heilt utruleg. KrF har det vanskeleg å kome tilrette med dette" 2-regjerings"-alternativa, fordi sentrum - vippepunktet, no er redusert til berre eitt parti, KrF. Sp har gåtttil venstresida, og Venstre til høgresida. Vi er i ferd med å misse mangfaldet i eit levande demokrati.... Så får vi sjå korleis KrF maktar å vise sine politiske kvalitetar i sin vippeposisjon. 3 år i politikken er lang tid. Partiet kan reise seg att dersom ein maktar å få profilert sin eigenart på ein tydeleg måte.

Svar

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 2 timer siden / 37 visninger
0 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 2 timer siden / 30 visninger
0 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 38 visninger
0 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 11 timer siden / 241 visninger
1 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 11 timer siden / 93 visninger
1 kommentarer
Pisken svinges i feil retning
av
Gunn Pound
rundt 14 timer siden / 45 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 2 timer siden / 37 visninger
0 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 2 timer siden / 30 visninger
0 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 38 visninger
0 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 11 timer siden / 241 visninger
1 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 11 timer siden / 93 visninger
1 kommentarer
Pisken svinges i feil retning
av
Gunn Pound
rundt 14 timer siden / 45 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Helge Erik Solberg kommenterte på
Skinne klart
rundt 2 timer siden / 241 visninger
Lars Slåttå kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 8 timer siden / 1942 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Digitale disipler
rundt 8 timer siden / 93 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 9 timer siden / 1942 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 10 timer siden / 279 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 10 timer siden / 279 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 10 timer siden / 279 visninger
Asgeir Remø kommenterte på
Kyrkjeval og vallokale
rundt 10 timer siden / 190 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Trygt å gå i takt
rundt 10 timer siden / 1044 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Mer enn én Gud
rundt 10 timer siden / 1650 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 11 timer siden / 279 visninger
Marte Ugedal kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 11 timer siden / 1942 visninger
Les flere