Harald Myklebust

Høgskulelektor
4    1

Eit radikalt parti

Det er færre som fylkar seg om Guds Ord. Vekkingslivet er svekka. Dette kan ikkje politiske parti gjere noko med.

Publisert: 12. apr 2018 / 253 visninger.

Magne Roland har eit kritisk blikk på stoda i KrF i dag, som eit «uforutsigbart og vinglete (parti) som ingen vet hva finner på i morgen» (Vårt Land, 4. april). I ingressen seier han at likevel har han bruk for KrF, om det er villig til å velge side i norsk politikk.

Subsidaritetsprinsippet. Roland har fleire interessante
vurderingar, som eg ikkje her kan gå nærare inn på, men utfordre han på nokre punkt. For det første: Kvar er det KrF har fråvike sitt subsidaritetsprinsipp, eit prinsipp som har vore, og er grunnleggande for KrFs politiske liv?

For det andre: KrF gjekk til val for eit borgarleg
regjeringssamarbeid med Erna Solberg som statsminister. Vi veit korleis det gjekk: Ho valde Frp, og ville ikkje prøve eingong ei sentrum-Høgre-regjering.

For det tredje: Ja, den bioteknologiske utviklinga i samfunnet, og i politikken generelt, treng meir enn nokon sinne eit kristent ide-forankra parti «i førersete». Eg greier ikkje å sjå, Roland: Kvar har KrF svikta?

Når så dette er sagt, vil eg nemne to uromoment: Det er færre som fylkar seg om Guds Ord. Vekkingslivet er svekka. Dette kan ikkje politiske parti gjere noko med. Men gudstenestelivet, forsamlingane og bedehuslivet må fornyast innanifrå.

Her kan verdimedvitne borgarar finne styrke til
aktivt samfunnsliv, også politisk, til å gjere partia merksame på kva menneske-, kultur- og samfunnsliv ein vil skal prege folket vårt. I dette ligg òg korleis vi forvaltar alle goda våre, ikkje i pur egoisme, men i det å dele med alle dei verdiane vi har, i gjensidig respekt.

Asylinstituttet. Dette må vi kunne forvalte slik at dei som vert drivne bort frå sine land av autoritære regimer, terror, krig og svolt, kan kjenne seg forstått, verdsatt - og velkomne, trass i at ein stor del av dei har andre religiøse referansar enn våre. Så får vi utruste dei som tek imot slike ved grensa, at dei som prøver seg utan grunn vert stogga, men at dei som treng oss opplever opne hender, og samstundes vise at vi har ein identitet som nasjon, som har hatt og vil ta vare på våre kristne-humanistiske verdiar.

Harald Myklebust

styremedlem i Åsane KrF

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Daniel Krussand

10 innlegg  2039 kommentarer

Sier 3% - partiet?

Publisert 8 måneder siden
Harald Myklebust. Gå til den siterte teksten.
Ho valde Frp, og ville ikkje prøve eingong ei sentrum-Høgre-regjering.

Selvsagt valgte hun FrP, de var jo allerede i regjering sammen!

FrP er da også et tydelig parti.  Det har Venstre forstått.  Trine skryter nå til og med deres raushet, de tre damene har lært kommunikasjonens kunst.

Nei, KrF må nok vente tre år, så får vi se.

Svar
Kommentar #2

Harald Myklebust

4 innlegg  1 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Krussand: Eit tydeleg FrP ? Det er nett det som er saka, - og det i for mange saker som KrF ikkje vil eller kan identifisere seg med. Sjølv Erna må svelgje kameler for å takle partiet, - ikkje berre i saker, men i FrPs retorikk, som ho ved fleire høve har distansert seg ifrå. Eller kva skal ein seie til statsrådar som audmjuker sin regjeringssjef med sine statsrådar ? At Venstre, i panikk over å kome under sperregrensa, likevel ville tilpasse seg FrP, som var vel så harde i sine uttrykk over FrPs politikk og retorikk, det er heilt utruleg. KrF har det vanskeleg å kome tilrette med dette" 2-regjerings"-alternativa, fordi sentrum - vippepunktet, no er redusert til berre eitt parti, KrF. Sp har gåtttil venstresida, og Venstre til høgresida. Vi er i ferd med å misse mangfaldet i eit levande demokrati.... Så får vi sjå korleis KrF maktar å vise sine politiske kvalitetar i sin vippeposisjon. 3 år i politikken er lang tid. Partiet kan reise seg att dersom ein maktar å få profilert sin eigenart på ein tydeleg måte.

Svar

Siste innlegg

Debatten og dei gode gjerningane
av
Sofie Braut
rundt 3 timer siden / 111 visninger
2 kommentarer
Prestasjon & relasjon
av
Maria Stensvold Ånonsen
rundt 3 timer siden / 41 visninger
0 kommentarer
Tilsyn med vitnesbyrd
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 152 visninger
1 kommentarer
Gryende helgenkult
av
Caroline Serck-Hanssen
rundt 9 timer siden / 103 visninger
1 kommentarer
Et sprang i tiden
av
Arild Vøllestad
rundt 9 timer siden / 32 visninger
0 kommentarer
En trøstesløs fase
av
Svein Takle
rundt 9 timer siden / 37 visninger
0 kommentarer
Hemmelig synagoge i Metodistkirke
av
Peder Borgen
rundt 9 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Debatten og dei gode gjerningane
av
Sofie Braut
rundt 3 timer siden / 111 visninger
2 kommentarer
Prestasjon & relasjon
av
Maria Stensvold Ånonsen
rundt 3 timer siden / 41 visninger
0 kommentarer
Tilsyn med vitnesbyrd
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 152 visninger
1 kommentarer
Gryende helgenkult
av
Caroline Serck-Hanssen
rundt 9 timer siden / 103 visninger
1 kommentarer
Et sprang i tiden
av
Arild Vøllestad
rundt 9 timer siden / 32 visninger
0 kommentarer
En trøstesløs fase
av
Svein Takle
rundt 9 timer siden / 37 visninger
0 kommentarer
Hemmelig synagoge i Metodistkirke
av
Peder Borgen
rundt 9 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Johannes Taranger kommenterte på
Ingen å miste
15 minutter siden / 811 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Debatten og dei gode gjerningane
rundt 1 time siden / 111 visninger
roger Robberstad kommenterte på
Gryende helgenkult
rundt 1 time siden / 103 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 1 time siden / 296 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Fredsprisen feirer humanisme i praksis
rundt 1 time siden / 276 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 2 timer siden / 296 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Debatten og dei gode gjerningane
rundt 2 timer siden / 111 visninger
Raymond Wedø kommenterte på
Tilsyn med vitnesbyrd
rundt 3 timer siden / 152 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Fredsprisen feirer humanisme i praksis
rundt 3 timer siden / 276 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Ingen å miste
rundt 3 timer siden / 811 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Ingen å miste
rundt 4 timer siden / 811 visninger
Hans Torvaldsen kommenterte på
KrFs skjebnesvangre veivalg - et svik mot de svake i samfunnet
rundt 4 timer siden / 1545 visninger
Les flere