Magnhild Landrø

3    0

Hvem ivaretar de frivillige?

Tiden er kommet for å sørge for at det finnes flere frivillighetsansvarlige i menigheten.

Publisert: 12. apr 2018 / 169 visninger.


«Ivaretakelse av de frivillige». Hvilket menighetsråd/stab er det som har dette tema på sin agenda? Tiden er kommet for å sørge for at det finnes flere frivillighetsansvarlige i menigheten. Ellers oppstår altfor mange uønskede situasjoner, og plutselig er det ingen villige frivillige der ute som orker lenger.

Rolleforvirring. Mange er demotiverte for å fortsette i sin tjeneste som frivillig. De vet ikke hvilket mandat de har, eller hvilke premisser de er frivillige på: Er det jeg eller presten som bestemmer innholdet på hyggekveldene? Hvis jeg nå mister nøkkelen til menighetssalen, er jeg personlig ansvarlig for konsekvensene av det? Dersom det skulle ha gjemt seg noen uvedkommende i lokalene når jeg låser ­etter korøvelsen, hvilke konsekvenser får det for meg som frivillig? Hvem skal jeg mase på for å finne ut om vårt kulturutvalgs planlagte konsert kolliderer med eventuelt andre kirkelige tilstelninger?

Kirken i framtida er helt avhengig av mange frivillige, så tiden er overmoden for å sette «ivaretakelse av de frivillige» høyt opp på dagsorden.

1. Det bør gjennomarbeides noen enkle frivillig-retningslinjer fra kirken sentralt, retningslinjer som ethvert lokalt menighetsråd (eller stab?) må tilpasse den enkelte menighet.

2. Enhver stab bør ha en person som (også) har ansvaret for de frivillige som en del av sin arbeidsinstruks. Eller iallfall bør det tydeliggjøres overfor den enkelte frivillige hvem i staben de skal forholde seg til. Eller er det menighetsrådet den frivillige får sitt oppdrag og sin støtte fra?

3. Enhver frivillig bør få en trygg instruks som definerer både mandat, arbeidsoppgaver og premisser.

Utydelighet er sjelden heldig. Særlig når situasjoner oppstår – og det gjør det alltid: Når en frivillig trenger å få kopiert noe på menighetskontoret, hvem skal han/hun da spørre om hjelp til å betjene kopimaskina? Kan han/hun bare gå rett inn på kopieringsrommet og frimodig se på seg selv som en del av staben? Det henger en plakat der med store bokstaver: «Kan kun betjenes av staben».

Det har hendt at frivillige har opplevd å få høre fra en daglig leder at «dette har jeg faktisk ikke tid til å hjelpe deg med. Jeg rekker knapt å få gjort det som en daglig leder har som lovpålagte plikter».

Daglig leder har sikkert dekning i både fagforening og stillingsinstrukser for sin argumentasjon. Men det skjer noe rart inni den frivilliges hode i samme øyeblikk: Daglig leder er tross alt betalt for å ha en jobb som stresser og stjeler fra privatlivets timer. Men den frivillige kan også jobbe «full dag» for kirken og bli sliten.

Større behov. Etter at vår kirkestruktur (Dnk) endret seg, blir det enda større behov for frivillige. Men de må kanskje integreres/tilpasses som en del av staben på en helt ­annen måte. Særlig om vi ser for oss at ­kirken i framtida trolig må drives kun av frivillige. Da må det være noen hjelpsomme mandater og retningslinjer som denne gratis-staben skal jobbe etter.

Ingen menigheter er like eller kan sammenlignes med hverandre. Noen staber er små, mens andre er store. Noen menighetsråd er motiverte og dertil kreative/dyktige, mens andre bærer preg av at de er mer eller mindre tvangsinnvalgt. Men alle menigheter har det til felles at de har knyttet til seg frivillige som tar store og tunge tak med å drive de ulike menighetsaktivitetene. Og om ikke disse skal gi opp, så må de ivaretas. Av noen. De må oppleve at de er integrert i den store sammenhengen. Integrert og ivaretatt.

Hvem skal sørge for at det blir gjort? Hvem legger til rette? Kirken må tenke nytt og hjelpsomt om rollen og mandatet til de frivillige. Og jeg håper det skjer ganske fort.

Magnhild Landrø, 
journalist og kirkefrivillig

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kjell Haugen

6 innlegg  1392 kommentarer

Hms og ansvar....

Publisert 10 dager siden

I vår menighet kom slikt opp til diskusjon når et party telt fikk en tur i sommervinden ved et utearrangemang og landet på parkeringsplassen med mange fine biler som fikk noen riper i lakken og et skadeomfang nermete 100 tusen kroner. Arrangementansvarlig sitter med ansvaret.... Hva hvis... personer hadde blitt skadet...Diakonfolket sitt ansvar i forbindelse med transport til og fra kirke/arrangement. Hygeneproblemer rundt kirkekaffe osv - problemene er mange . Hvem tørr å gå inn å ta ansvar uten en viss klarhet i ansvarsforholdeme. Tillit og ansvar bør defineres og brann og rednigsøvelse for de med nøkler til lokaler bør holdes...osv. Her bør det komme med nasjonale anbefalinger om hvordan de frivillige slal ivateta seg selv og publkum.

 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Martin Sandstad kommenterte på
Møt spørsmål med åpenhet
11 minutter siden / 139 visninger
Tore Olsen kommenterte på
To sider av samme lov.
20 minutter siden / 628 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Gud hade en man, hans namn var Josef
21 minutter siden / 219 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 9136 visninger
harald johansen kommenterte på
Møt spørsmål med åpenhet
rundt 1 time siden / 139 visninger
Roar Flacké kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 1 time siden / 451 visninger
harald johansen kommenterte på
Møt spørsmål med åpenhet
rundt 1 time siden / 139 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 2 timer siden / 451 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 2 timer siden / 9136 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Når «snarveien» er lengst
rundt 2 timer siden / 229 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 2 timer siden / 451 visninger
Les flere