Karl Øyvind Jordell

118

Kirkevalg: Politiske partier kan stille uansett valgordning

Både Vårt Land og Frimodig kirke har fremmet villedende formuleringer om kirkevalget. Faktum er et BEGGE de forslag til valgordning som Kirkemøtet har fått seg forelagt, åpner for lister fra politiske partier, og andre.

Publisert: 12. apr 2018 / 125 visninger.

1. Det synes å bre seg en misoppfatning angående de to forslag til valgordning som Kirkemøtet skal ta stilling til.

I en reportasje i Vårt Land 11. april heter det: «Et flertall i Kirkerådet går inn for listevalg som standardordning … . Det åpner for at politiske partier kan engasjere seg i kirkepolitikk ved å stille liste for sitt parti … . Dette er klart villedende.

I Klassekampen for 12. april hevder tilsvarende Sofie Braut, som er styremedlem i Frimodig kirke, at «… kirkerådets forslag åpner for en at vi går i en slik retning», altså der politiske partier stiller liste.

Faktum er imidlertid at BEGGE forslag klart åpner for lister, fra politiske partier, og andre.

Det forslag Braut må antas å støtte (det såkalte alternativ 2), fra Kirkerådets mindretall, lyder slik (§5-3-(1)): «Valgrådet skal innen 1. januar i valgåret kunngjøre offentlig en oppfordring om å stille liste ved valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet.» Det er snodig at Vårt Lands journalister ikke har fått med seg dette. (Siden ‘forslag’ i Brauts formulering både kan være entall og flertall, er det mulig at hun er mot begge forslagene.)

I det såkalte alternativ 4a, som Kirkerådets flertall stiller seg bak, finner man en helt tilsvarende formulering, men her dreier det seg om å melde intensjon om å stille liste, innen 15. september. Skilnaden mellom ‘liste’ og ‘intensjon’, og ulikhet mellom fristene, har ingen praktisk betydning for spørsmålet om hvem som kan stille liste. Den tidligere tidsfristen i alternativ 4a skyldes at man må ha tid på seg dersom intensjoner ikke blir realisert.

 

2. I forlengelsen av sin uttalelse om retningen på Kirkemøtets forslag, hevder Braut at Frimodig kirke blir «skvisa ut» dersom Åpen folkekirkes liste blir den eneste ved valgene, og føyer til en kryptisk formulering om at «det sier jo noe om demokrati». Dette er formuleringer som nok er utformet med tanke på å villede: Man kan ikke med rimelighet hevde at man blir skvisa ut når faktum er at man velger ikke å stille liste. Men formuleringen kan tyde på at de frimodige vil være tilfreds med alternativ 2, og der vil gjøre som Levende folkekirke ved siste valg, og anbefale sine folk på slike lister.

 

3. Problemet med alternativ 2 er at velgere kan bli lurt av en lite gjennomskinnelig valgordning, jfr mitt innlegg «Snu i tide – to dårlige forslag til kirkevalg», som fortsatt ligger på førstesiden på Verdidebatt.no, pussig nok ikke under ‘Alt om kirkemøtet’.

 

4. Der ligger nå en kommentar til biskop Nordhaug, hvor jeg er blitt gjort oppmerksom på at det kan oppfattes som uheldig at jeg har antydet at en mulig liste bestående av personer foreslått fra menighetsråd, kunne betegnes som ‘restelista’. ‘Rest’ henspiller her på at jeg antar at en del av dem som evt var foreslått, i en mellomtid ville kunne ha sagt ja til å stille på andre lister. Og ‘rest’ er ikke noe slemt uttrykk i kirken. Jeg som har smalsporsteologisk utdanning fra Menighetsfakultetets undervisningslokale i kjelleren under Storsalen i Staffeldts gate (en tyngre lokalitet kan man knapt forestille seg), har lært at ‘rest’ er noe positivt i gammeltestamentlig teologi. Det fikk jeg bekreftet med et søk på Bibelen.no. Jeg vil ikke se bort fra at grupper i det kirkepolitiske landskap oppfatter seg som en ‘rester’ i denne tradisjonen ... .

Men siden de færreste velgere har så tung teologisk kompetanse som jeg, bør man nok finne et annet navn, dersom det skulle bli aktuelt med slike lister.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Hvorfor har vi ikke TV, mamma?
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 8 timer siden / 166 visninger
Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 14 timer siden / 88 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 16 timer siden / 75 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 16 timer siden / 30 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 17 timer siden / 117 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 18 timer siden / 179 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 22 timer siden / 457 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 22 timer siden / 387 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 952 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82170 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44631 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35544 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28874 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22872 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22498 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22088 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20395 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19445 visninger

Lesetips

Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 16 timer siden / 75 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 16 timer siden / 30 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 17 timer siden / 117 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 18 timer siden / 179 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 22 timer siden / 387 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
3 dager siden / 361 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
3 dager siden / 3095 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
3 dager siden / 377 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
4 dager siden / 162 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
4 dager siden / 424 visninger
Les flere

Siste innlegg

Hvorfor har vi ikke TV, mamma?
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 8 timer siden / 166 visninger
Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 14 timer siden / 88 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 16 timer siden / 75 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 16 timer siden / 30 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 17 timer siden / 117 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 18 timer siden / 179 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 22 timer siden / 457 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 22 timer siden / 387 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 952 visninger
Les flere