Karl Øyvind Jordell

109    98

Kirkevalg: Politiske partier kan stille uansett valgordning

Både Vårt Land og Frimodig kirke har fremmet villedende formuleringer om kirkevalget. Faktum er et BEGGE de forslag til valgordning som Kirkemøtet har fått seg forelagt, åpner for lister fra politiske partier, og andre.

Publisert: 12. apr 2018 / 125 visninger.

1. Det synes å bre seg en misoppfatning angående de to forslag til valgordning som Kirkemøtet skal ta stilling til.

I en reportasje i Vårt Land 11. april heter det: «Et flertall i Kirkerådet går inn for listevalg som standardordning … . Det åpner for at politiske partier kan engasjere seg i kirkepolitikk ved å stille liste for sitt parti … . Dette er klart villedende.

I Klassekampen for 12. april hevder tilsvarende Sofie Braut, som er styremedlem i Frimodig kirke, at «… kirkerådets forslag åpner for en at vi går i en slik retning», altså der politiske partier stiller liste.

Faktum er imidlertid at BEGGE forslag klart åpner for lister, fra politiske partier, og andre.

Det forslag Braut må antas å støtte (det såkalte alternativ 2), fra Kirkerådets mindretall, lyder slik (§5-3-(1)): «Valgrådet skal innen 1. januar i valgåret kunngjøre offentlig en oppfordring om å stille liste ved valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet.» Det er snodig at Vårt Lands journalister ikke har fått med seg dette. (Siden ‘forslag’ i Brauts formulering både kan være entall og flertall, er det mulig at hun er mot begge forslagene.)

I det såkalte alternativ 4a, som Kirkerådets flertall stiller seg bak, finner man en helt tilsvarende formulering, men her dreier det seg om å melde intensjon om å stille liste, innen 15. september. Skilnaden mellom ‘liste’ og ‘intensjon’, og ulikhet mellom fristene, har ingen praktisk betydning for spørsmålet om hvem som kan stille liste. Den tidligere tidsfristen i alternativ 4a skyldes at man må ha tid på seg dersom intensjoner ikke blir realisert.

 

2. I forlengelsen av sin uttalelse om retningen på Kirkemøtets forslag, hevder Braut at Frimodig kirke blir «skvisa ut» dersom Åpen folkekirkes liste blir den eneste ved valgene, og føyer til en kryptisk formulering om at «det sier jo noe om demokrati». Dette er formuleringer som nok er utformet med tanke på å villede: Man kan ikke med rimelighet hevde at man blir skvisa ut når faktum er at man velger ikke å stille liste. Men formuleringen kan tyde på at de frimodige vil være tilfreds med alternativ 2, og der vil gjøre som Levende folkekirke ved siste valg, og anbefale sine folk på slike lister.

 

3. Problemet med alternativ 2 er at velgere kan bli lurt av en lite gjennomskinnelig valgordning, jfr mitt innlegg «Snu i tide – to dårlige forslag til kirkevalg», som fortsatt ligger på førstesiden på Verdidebatt.no, pussig nok ikke under ‘Alt om kirkemøtet’.

 

4. Der ligger nå en kommentar til biskop Nordhaug, hvor jeg er blitt gjort oppmerksom på at det kan oppfattes som uheldig at jeg har antydet at en mulig liste bestående av personer foreslått fra menighetsråd, kunne betegnes som ‘restelista’. ‘Rest’ henspiller her på at jeg antar at en del av dem som evt var foreslått, i en mellomtid ville kunne ha sagt ja til å stille på andre lister. Og ‘rest’ er ikke noe slemt uttrykk i kirken. Jeg som har smalsporsteologisk utdanning fra Menighetsfakultetets undervisningslokale i kjelleren under Storsalen i Staffeldts gate (en tyngre lokalitet kan man knapt forestille seg), har lært at ‘rest’ er noe positivt i gammeltestamentlig teologi. Det fikk jeg bekreftet med et søk på Bibelen.no. Jeg vil ikke se bort fra at grupper i det kirkepolitiske landskap oppfatter seg som en ‘rester’ i denne tradisjonen ... .

Men siden de færreste velgere har så tung teologisk kompetanse som jeg, bør man nok finne et annet navn, dersom det skulle bli aktuelt med slike lister.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Siste innlegg

Prosessen i KrF
av
Inga Sandstad
rundt 2 timer siden / 38 visninger
0 kommentarer
Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 2 timer siden / 131 visninger
0 kommentarer
Prestekrisen krever tiltak
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 96 visninger
1 kommentarer
Et modig veivalg
av
Torstein Torbjørnsen
rundt 12 timer siden / 178 visninger
0 kommentarer
Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
rundt 20 timer siden / 2323 visninger
15 kommentarer
Taktisk politisk tungetale
av
Arve E. Aarskog
rundt 20 timer siden / 54 visninger
0 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 21 timer siden / 432 visninger
5 kommentarer
Plutselig verdikonservatisme?
av
Mathias Slettholm
rundt 22 timer siden / 423 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Prosessen i KrF
av
Inga Sandstad
rundt 2 timer siden / 38 visninger
0 kommentarer
Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 2 timer siden / 131 visninger
0 kommentarer
Prestekrisen krever tiltak
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 96 visninger
1 kommentarer
Et modig veivalg
av
Torstein Torbjørnsen
rundt 12 timer siden / 178 visninger
0 kommentarer
Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
rundt 20 timer siden / 2323 visninger
15 kommentarer
Taktisk politisk tungetale
av
Arve E. Aarskog
rundt 20 timer siden / 54 visninger
0 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 21 timer siden / 432 visninger
5 kommentarer
Plutselig verdikonservatisme?
av
Mathias Slettholm
rundt 22 timer siden / 423 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
1 minutt siden / 3417 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
7 minutter siden / 2731 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
13 minutter siden / 536 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
17 minutter siden / 2731 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
42 minutter siden / 2731 visninger
Anita Stokkeland kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 1 time siden / 2323 visninger
Tor Egil Hansen kommenterte på
Vi må nytenke islam
rundt 1 time siden / 436 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 21447 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
rundt 1 time siden / 536 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 21447 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
rundt 2 timer siden / 536 visninger
Dag Løkke kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 2731 visninger
Les flere