Tor Norman

1    0

Skal jeg tro uten grunn?

Jeg er av den oppfattelse at tro er et filosofisk spørsmål. Er noen uenig?

Publisert: 11. apr 2018 / 210 visninger.

Det har ingenting å si om vi kan (eller ikke) vite noe om det som er utenfor vår erkjennelses-sfære. Den religiøse debatt i dag handler om hvorvidt det finnes grunnlag for å tro. Religiøse institusjoners oppgave er å gi oss grunnlag for å tro, men må de klare det?


Alle vestlige filosofer var en gang kristne, og de undersøkte vårt grunnlag for å tro. Etter opplysningstiden klarte ikke alle filosofer lenger å se et grunnlag. Ikke for å hevde at de ikke burde undersøkt det nøyere, men er det grunn til å tro, før man er gitt et godt grunnlag for det?


Viss vi ble født inn i en verden uten religiøse institusjoner, uten hellige skrifter, uten at noen fortalte oss om religion. Da ville vi ikke vist at det fantes. Da ville vi ikke ha noe å tro på. Det er ikke tilfellet. Vi fødes inn i en verden der det finnes religion, men om man undersøker denne religionen, og man ikke finner noen gode grunner, skal man da tro?


Spørsmålet helt enkelt: skal man tro uten grunn?

Og hvorfor spørre dette spørsmålet? 

Fordi viss tro trenger grunnlag, da blir det et filosofisk spørsmål, som relgiøse må gi et gyldig svar. Men viss tro ikke trenger grunnlag, hvorfor tror man?

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Daniel Krussand

8 innlegg  1585 kommentarer

Ja du tror, for du ser Gud. Det er grunn i massevis.

Publisert 4 måneder siden

Å tro er overhode ikke et spørsmål.  Troen trenger ikke et filosofisk grunnlag.

Tro er full visshet.  Grunnen til at noen sier de ikke tror er at de ikke vil underordne seg en Gud.

Skaperverket og ditt liv beviser Guds eksistens.  Les:

«For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning.»
‭‭Romerne‬ ‭1:19-20‬ ‭

Så enkelt er det, og du er uten unnskyldning.

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13436 kommentarer

Syn for sak?

Publisert 4 måneder siden
Tor Norman. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet helt enkelt: skal man tro uten grunn?

Vet ikke hvordan Daniel Krussand kan skrive noe slikt til svar? Alle som leser Bibelen nøye nok, kan se at det står skrevet: 

Ja, Far som har sendt meg, har selv vitnet om meg. Hans røst har dere aldri hørt, hans skikkelse har dere aldri sett (Joh.5.37).

Og fordi Bibelen er profetisk, har dette med profetisk tid å gjøre;

           Men dette er pakten  jeg vil slutte
           med Israels hus i dager  som kommer, sier Herren:
           Jeg vil legge mine lovbud  i deres sinn
           og skrive dem i deres hjerte.
           Jeg skal være deres Gud,
           og de skal være mitt folk. 

Da blir tingenes tilstand endret på i fra Daniel Krussand's syn på undervisning....

           Da skal ingen lenger undervise
           sin landsmann eller sin bror
           og si: «Kjenn Herren!»
           For de skal alle kjenne meg,
           både små og store.

Heb.8.10-11

Slik sett er jeg enig med deg i at religion er et filosofisk spørsmål - for i religion handler det visstnok bare om blind tro... - og ikke slik som Bibelen gir uttrykk for her, kjennskap til Herren uten påtvungen undervisning fra noen som egentlig ikke vet hvem de tror på. (Joh.4.22)

2.Kor.6.16: Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? Vi er jo den levende Guds tempel, slik Gud har sagt:   Jeg vil bo og vandre  midt iblant dem, jeg skal være  deres Gud, og de skal være  mitt folk.

2 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Dan Lyngmyr kommenterte på
Forhåndsmoderering
rundt 2 timer siden / 2590 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Forhåndsmoderering
rundt 4 timer siden / 2590 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Forhåndsmoderering
rundt 4 timer siden / 2590 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Forhåndsmoderering
rundt 4 timer siden / 2590 visninger
Morten Andreassen kommenterte på
Årsaksmekanismer ved Evolusjon
rundt 4 timer siden / 2424 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Forhåndsmoderering
rundt 4 timer siden / 2590 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stillheten bak stjernene
rundt 4 timer siden / 1507 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Forhåndsmoderering
rundt 4 timer siden / 2590 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Med Skriften som målestokk
rundt 4 timer siden / 187 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stillheten bak stjernene
rundt 4 timer siden / 1507 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Stillheten bak stjernene
rundt 4 timer siden / 1507 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Forhåndsmoderering
rundt 4 timer siden / 2590 visninger
Les flere