Ervin Kohn

Forstander Det Mosaiske Trossamfund Oslo
36

Anklagen om gudsmord

På Facebook-siden til Internasjonalt Forum Oslo AP kunne vi sist lørdag lese om «jødene, som forøvrig tok livet av Jesus».

Publisert: 9. apr 2018

På Facebook-siden til Internasjonalt Forum Oslo AP kunne vi sist lørdag lese om «jødene, som forøvrig tok livet av Jesus».

Avsenderen oppfordrer en annen til å lese seg opp på historien. For meg er ­dette ­ironisk. Siden redaktørens kommentar er ­ganske ­historieløs. Det er imidlertid mange som ­finner det hensiktsmessig å omskrive historien. For eksempel avslutter redaktøren posten med at: «… området som i historisk tid er benevnt som Palestina.» Jeg tror dette 
korresponderer godt med den generelle oppfatning, men det er i beste fall upresist. ­Romerne ­okkuperte området i år 6 vanlig tidsregning (vt). De kalte den nye romerske provinsen Judea. ­Dokumentasjon på dette er ikke vanskelig å finne.

Syria Palestinea. Det var først under den romerske keiser Hadrian, etter Bar Kochba-opprøret i 135 vt., at romerne ga området ­navnet Syria Palestinea.

Ellers bør det ikke forundre noen at ­jøder ved påsketider får kuldegysninger av ­påstanden om at jødene «tok livet av Jesus». I anti­semittismens totusenårige historie er den kirkelige antijudaismen den lengste. I denne er anklagen mot jøder som gudsmordere en av de mest fremtredende.

Jeg er selv født av to Holocaustoverlevende som vokste opp i Sighet i Romania. Jøder i Øst-Europa var spesielt redde ved påsketider. Pogromtiden. Det var gjerne da, etter messen på langfredag, mobben med presten i spissen for gjennom det jødiske strøket og banket opp, voldtok og brente hus. Påskuddet var at jødene drepte Jesus. Jøder og jødiske samfunn har lidd under denne anklagen siden før middelalderen og frem til i dag. Til og med i vår tid, i Norge, har vi erfaring med anklagen.

Stadige angrep. På denne bakgrunn er det ikke rart at mange av mine menighets­medlemmer reagerer når de ser en slik ­bisetning. De ser at avsenderen er Arbeider­partiet og kobler uttalelsen til stadige ­angrep på Israel. Det bør være unødvendig, men det må alltid sies at angrep på Israel kan være ­høyst legitimt. På samme måte som vi ­kritiserer Kina, Russland, USA eller Frankrike.

Det som ikke er greit er å delegitimere eller demonisere Israel.

Ervin Kohn, forstander i DMT

12 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

181 innlegg  13478 kommentarer

Uakseptabelt!

Publisert 11 måneder siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
På Facebook-siden til Internasjonalt Forum Oslo AP kunne vi sist lørdag lese om «jødene, som forøvrig tok livet av Jesus».

En slik historieløshet er uakseptabel - og farlig.  Har du en lenke?

5 liker  
Kommentar #2

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Dypt dypt tragisk

Publisert 11 måneder siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
I anti­semittismens totusenårige historie er den kirkelige antijudaismen den lengste.

Antisemittismen spesielt  i katolske, ortodokse og protestantiske kirker er en stor og forferdelig skamplett. Vi vil gjerne tro at idag er ikke dette lenger noe problem. Men når jeg ser den norske kirke sin "politikk" i Midt-Østen og hvor pro-arabisk de fremstår, så er det lett å konkludere med at antisemittisme når langt inn i folkekirken også i dag. 

Nå er dette riktig nok pakket fint inn i  motstand mot den jødiske staten Israel. Merkverdig at DnK ikke ser og forstår at Israel er håpet for midt-østen. Demokrati, menneskerettigheter, ordnet arbeidsliv m.m. Det regnes for å være godt. I stede samarbeider de indirekte med PA og Hamas.

At Arbeiderpartiet snublet ut i grumsete vann overrasker ikke. De hverken vet eller forstår hva de holder på med. Men det er skuffende at DnK sitt presteskap alltid er klare til å fordømme den jødiske staten Israel på den ene siden, men aldri støtte og hjelpe dem på den andre siden. 

 

Hjelper denne lenken Johannessen?:

https://www.miff.no/norge-og-israel/2018/04/05oslo-arbeiderparti-beklager-kommentar-anklaget-jodene-tatt-livet-jesus.htm

5 liker  
Kommentar #3

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Det er ikke greit å angripe Israel

Publisert 11 måneder siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
Det bør være unødvendig, men det må alltid sies at angrep på Israel kan være ­høyst legitimt. På samme måte som vi ­kritiserer Kina, Russland, USA eller Frankrike.

Angrep er ikke høyst legitimt - forsvar er høyst legitimt.

3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere