Lederartikkel Vårt Land

Et mer nyansert helvete

Dersom noen dyttes inn i båser de ikke kjenner seg igjen i, blir samtalen vanskeligere.

Publisert: 6. apr 2018 / 188 visninger.

I norske frikirker og karismatiske miljøer lever fortsatt forestillingene om helvete som et sted med evig fysisk pine, ifølge teologen Paul Leer ­Salvesen. Uttalelsen ble gitt i NRKs program Verdibørsen i påskehelgen. Ifølge Salvesen var det dette synet Ole Hallesby formidlet i sin berømte radiotale, som utløste en omfattende strid om helvete i 1953. Synspunktet ble gjentatt i et intervju med Vårt Land i går.

Leer-Salvesens uttalelser er dessverre ­unyanserte og ukorrekte. Det er riktig at deler av lavkirkeligheten omtaler helvete med ­stedspronomenet i – men årsaken er først og fremst at dette også gjøres i Bibelens metaforiske språkbruk. Det betyr ikke at man faktisk tror at helvete er et sted. Ole Hallesby selv presiserte i den påfølgende debatten at det var hans motdebattant biskop Kristian Schjelderup som snakket om fysisk pine, selv hadde han verken sagt eller ment det slik.

Gjennom årene har en rekke toneangivende lavkirkelige ledere uttalt seg om livets to ­utganger. Du skal lete lenge for å finne noen blant dem som ­omtaler helvete som et fysisk sted. Da er uttalelsen fra pinse­lederen ­Andreas Hegertun langt mer representativ. I 2014 sa han dette til NRK: «Forestillingen om helvete som en evig bevisst tilstand av pine og smerte, mener jeg er mer basert på hva man tenkte i 
middelalderen, enn hva man har grunnlag for ifølge Bibelen. Jeg tror det er viktig å ikke være så 
bastant.»

Antakelig er det riktigere å si at lavkirkelige kristne knapt snakker om helvete i det hele tatt. I den kristne barnelitteraturen som utgis i disse sammenhengene nevnes temaet så godt som aldri. I stedet legger man vekt på Jesus som venn og bror, og på det kristne håpet om evig liv. I den mer «voksne» forkynnelsen ser vi imidlertid en revitalisering av temaet dommedag. Her legges gjerne vekt på at Gud skal ta et oppgjør med ondskap og undertrykkelse og gi rettferdighet til alle ofre. Det legges likevel stor vekt på at dommen tilhører Gud, ingen kan si noe kvalifisert om hvordan evigheten blir for enkeltmennesker.

Et av formålene med den offentlige samtalen om tro og livssyn bør være å rydde fordommer av veien og legge til rette for en nyansert debatt om ulike ståsted. Dersom noen dyttes inn i båser de ikke kjenner seg igjen i, blir samtalen vanskeligere. Det fortjener ikke dette temaet.

Først publisert i Vårt Lands papirutgave 6. april 2018.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

160 innlegg  13028 kommentarer

Vårt Lands leder 6. april

Publisert 20 dager siden

Under overskriften "Et mer nyansert helvete" lyder de to første avsnittene i Vårt Lands lederartikkel 6. april slik:

I norske frikirker og karismatiske miljøer lever fortsatt forestillingene om helvete som et sted med evig fysisk pine, ifølge teologen Paul Leer ­Salvesen. Uttalelsen ble gitt i NRKs program Verdibørsen i påskehelgen. Ifølge Salvesen var det dette synet Ole Hallesby formidlet i sin berømte radiotale, som utløste en omfattende strid om helvete i 1953. Synspunktet ble gjentatt i et intervju med Vårt Land i går.

Leer-Salvesens uttalelser er dessverre ­unyanserte og ukorrekte. Det er riktig at deler av lavkirkeligheten omtaler helvete med ­stedspronomenet i – men årsaken er først og fremst at dette også gjøres i Bibelens metaforiske språkbruk. Det betyr ikke at man faktisk tror at helvete er et sted. Ole Hallesby selv presiserte i den påfølgende debatten at det var hans motdebattant biskop Kristian Schjelderup som snakket om fysisk pine, selv hadde han verken sagt eller ment det slik.

Formidlet ikke Ole Hallesby at helvete var et sted med evig fysisk pine i radiotalen i 1953?  Det er i hvert fall det inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha lest Pål Repstads framstilling av saken i hans Schjelderup-biografi, Mannen som ville åpne kirken (1989).  I et eget kapittel om "helvetesstriden" oppsummeres avispolemikken mellom Ole Hallesby og Kristian Schjelderup i etterkant av talen - og jeg tar med noen utvalgte sitater fra s. 356:

...5. februar står Hallesbys neste artikkel i Aftenposten, under tittelen "Biskop Schjelderups uklarhet". Hallesby finner uklarhet på mange punkter: Biskopen har sagt at læren om en evig helvetesstraff ikke hører hjemme i kjærlighetens religion. Deretter sier han at han ikke har uttalt seg om den evige fortapelse.
(...)
Videre sier han (dvs. Schjelderup) nå at Jesu ord er bestemmende for ham. Men han avviser enhver fysisk pine, selv om Jesus sier at også legemet blir kastet i helvete. Ifølge Hallesby sier Jesus dette enkelt og klart, uten spor av billedtale. Og er ikke den sjelelige pine langt verre enn den legemlige?
(...)
Kanskje Schjelderup tror på en evig fortapelse, men ikke på en evig straff? Og med fortapelse mener han kanskje bare dette å forspille sin frelse? For å få klarhet stiller professor Hallesby følgende spørsmål med sperret skrift i Aftenpostens spalter:  Tror Schjelderup Matteus' ord i 25,46 om den evige pine, eller tror han det ikke?
Tror han det, da er han i overensstemmelse med Bibelen og vår kirkes bekjennelse. Tror han det ikke, så har han brutt det løfte han gav både ved sin preste- og bispeordinasjon.

Og hva står det så i Matt. 25,46?

Og disse skal gå bort til den evige pine, men de rettferdige til evig liv (1930-oversettelsen).

Å være i overensstemmelse med Bibelen, slik Hallesby tolker det, inkluderer også en bokstavelig forståelse av Jesus-ordene i Matt. 13, 49-50:

Således skal det gå til ved verdens ende: Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige og kaste dem i ildovnen; der skal være gråt og tenners gnidsel (1930-oversettelsen).

Og når Hallesby i tillegg skriver om å være i overensstemmelse med "vår kirkes bekjennelse" inkluderer det selvsagt Art. XVII i Confessio Augustana (Om Kristi gjenkomst til dom), der de første avsnittene lyder slik:

Like ens lærer de at Kristus ved verdens ende skal vise seg for å dømme, og at han skal vekke opp alle  døde. De fromme og utvalgte skal han gi evig liv og evige gleder, men de ugudelige mennesker og djevlene skal han fordømme til å pines uten ende. 

Jo, jeg tror nok Paul Leer-Salvesen har sine ord i behold.

4 liker  
Svar
Kommentar #2

Alf Gjøsund

121 innlegg  113 kommentarer

Svar til Johannesen

Publisert 19 dager siden

Takk for synspunktene. Hvis du leser selve talen (blant annet tilgjengelig her), ser du at den ikke inneholder noe om et fysisk helvete, eller fysisk pine. 

Poenget med fysisk pine kom først opp i debatten mellom Hallesby og Schjelderup i ettertid. Det var sistnevnte som brakte det inn, i et innlegg 4. februar 1953: «For meg er det iallfall umulig å forstå Jesu ord om fortapelsen slik at han med dette tenker på et sted med evig fysisk pine». (Det er for øvrig interessant at også Schjelderup erklærer at han tror på fortapelsen, men ikke som pine.)

Dagen etter svarer Hallesby. Han skriver blant annet: «Jeg hadde i min radiotale overhodet ikke nevnt den fysiske pine i fortapelsen. Hvorfor springer så Schjelderup til og tar avstand fra den fysiske pine? Har han ikke hørt min radiotale?»

Riktig nok kritiserer Hallesby Schjelderup for å si så klart at fortapelsen ikke var fysisk pine, når Jesus kunne snakke om at legemet kunne bli kastet i helvete. Dette er et ganske vanlig argument i tradisjonell teologisk debatt , man kan ikke normativt fastslå at noe er slik eller slik hvis ikke det fastslås i Skriften. Selv sier ikke Hallesby hvordan han tolker akkurat dette,, men spør retorisk: «Er ikke den sjelelige pine langt verre enn den legemlige?»

Mitt poeng i lederen var selvsagt ikke å gjøre Hallesbys helvetestale mildere enn den var. Poenget er at når talen ikke inneholder noe om fysisk pine, og Hallesby dernest bekrefter at han ikke hadde snakket om det, blir det feil å si at han gjorde det. 

Det viktigste er imidlertid ikke å karikere andres ståsted, for eksempel ved å si at de står for dette synet. Det er ikke tvil om at «evig fysisk pine» framstår som et mindre reflektert og nyansert syn på fortapelsen enn alternativene, dermed virker påstanden stigmatiserende. 

Dernest er det «fysiske» synet langt mindre fleksibelt, og gir færre tolkningsmuligheter enn alternativene. Å klistre et slikt syn på grupper som ikke har det, gjør debatten mer polarisert enn nødvendig. 

Svar
Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

160 innlegg  13028 kommentarer

Takk for svar

Publisert 19 dager siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.

Takk for synspunktene. Hvis du leser selve talen (blant annet tilgjengelig her), ser du at den ikke inneholder noe om et fysisk helvete, eller fysisk pine. 

Poenget med fysisk pine kom først opp i debatten mellom Hallesby og Schjelderup i ettertid. Det var sistnevnte som brakte det inn, i et innlegg 4. februar 1953: «For meg er det iallfall umulig å forstå Jesu ord om fortapelsen slik at han med dette tenker på et sted med evig fysisk pine». (Det er for øvrig interessant at også Schjelderup erklærer at han tror på fortapelsen, men ikke som pine.)

Ja, du har rett i at Hallesby ikke snakker eksplisitt om fysisk pine i helvete i sin tale, men jeg synes det er vanskelig å oppfatte ham annerledes i den påfølgende debatten med Schjelderup enn at han anså den evige pine for å være både fysisk og sjelelig.

Nå ser jeg at Paul Leer-Salvesen har kommet med et svar på lederartikkelen i dagens Vårt Land. Det hadde vært fint om det også kunne legges ut i denne tråden.

Svar

Siste innlegg

Mye på spill
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 84 visninger
0 kommentarer
Om å innrømme feil
av
Øyvind Holmstad
rundt 13 timer siden / 91 visninger
0 kommentarer
Trump, Kim og Iran
av
Erling Rimehaug
rundt 17 timer siden / 290 visninger
3 kommentarer
Kynisk altruisme?
av
Vårt Land
rundt 17 timer siden / 672 visninger
1 kommentarer
Omkostninger uansett
av
Joel Halldorf
rundt 19 timer siden / 225 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Mye på spill
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 84 visninger
0 kommentarer
Om å innrømme feil
av
Øyvind Holmstad
rundt 13 timer siden / 91 visninger
0 kommentarer
Trump, Kim og Iran
av
Erling Rimehaug
rundt 17 timer siden / 290 visninger
3 kommentarer
Kynisk altruisme?
av
Vårt Land
rundt 17 timer siden / 672 visninger
1 kommentarer
Omkostninger uansett
av
Joel Halldorf
rundt 19 timer siden / 225 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
To sider av samme lov.
11 minutter siden / 1109 visninger
Rune Staven kommenterte på
En djevelsk løgn.
rundt 1 time siden / 1062 visninger
Rune Staven kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 1 time siden / 1109 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Ope brev til Kari Veiteberg
rundt 7 timer siden / 873 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Trump, Kim og Iran
rundt 7 timer siden / 290 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Trump, Kim og Iran
rundt 7 timer siden / 290 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
De største bommertene
rundt 8 timer siden / 228 visninger
Håkon Hovda kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 8 timer siden / 3353 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 9 timer siden / 1109 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 9 timer siden / 1109 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Feminists/Leftists Are Useful Idiots and Doomed
rundt 10 timer siden / 889 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Feminists/Leftists Are Useful Idiots and Doomed
rundt 10 timer siden / 889 visninger
Les flere