Dan Lyngmyr

186

Høyre og elefanten i rommet – når statsminister Solberg klager på fødselsunderskuddet.

Statsminister Erna Solberg ønsker at det fødes flere barn i Norge. Slik man f.eks finner hos enkelte innvandrergrupper - og tanken er naturligvis god.

Publisert: 7. apr 2018  /  215 visninger.

Solberg ser imidlertid ut til å ha glemt  det mest opplagte, de omkring 13 000 -16 000 barn som hvert år aborteres.

Hennes helseminister Bent Høie forsterket også abortlovens omfattende konsekvenser ved  , og til tross for faglige innvendinger, å tillate tvillingabort.

Hun klager altså på fødselsunderskuddet uten vilje til å diskutere abortlovens omfattende samfunnsmessige konsekvenser.

Dessverre, og i likhet med de fleste andre politikere.

Parallelt med dette intensiveres debatten, både generelt og på Høyres landsmøte spesielt, om at arbeidstakerne må stå lengre i arbeid for at det fortsatt skal være forsvarlig og mulig å videreføre samfunnets velferdsnivå til nye generasjoner.

Derfor er det trist å registrere at det som det tilsynelatende er bred politisk enighet om, at aborttallene i Norge er for høye, ikke har materialisert seg i en faktisk nedgang. En rekke handlingsplaner er lagt frem uten at disse i vesentlig grad har bidratt til å redusere tallene – selv om tallene for 2017 isolert sett viser en gledelig nedgang.

Frykten for diskutere tallenes tale, og de negative følger både for samfunnet og kvinnene, er så angstskapende både i Høyre og AP, og andre partier, at man unngår å debattere abortlovens omfattende samfunnsmessige konsekvenser nærmest for enhver pris, om man ikke ønsker sin egen politiske død velkommen.

I likhet med Arbeiderpartiet  foregår det heller ingen ingen reell offentlig debatt i Høyre om de høye aborttallene, selv om man der også gjerne  hiver seg på den allmenne politiske enighet om at ”disse er for høye”.

Den gledelige utviklingen som viser nedgang i aborttallene generelt de siste årene, og i underkant av 13 000 i 2017, må ikke ha som konsekvens at ingen våger å ta til reell politisk debatt at en hel generasjon friske hender er gått tapt.

KRF valgte i sin tid å ikke tre inn i en regjering fordi den administrerte abortloven, og fortsatt gjelder livsvernslinjen hos dem - men ropet lyder ikke lenger like kraftfullt. 

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

La oss nå si at vi fjernet muligheten for legal, selvbestemt abort.

Hvor mange av disse kvinnene ville søke abort på andre måter, f.eks. ved å ta en tur til Sverige? Hvor mange ville foreta medikamentelt indusert abort ved hjelp av medikamenter smuglet inn i en postpakke? Hvor mange ville finne frem oldemors heklenål, strikkepinner eller kleshengere? Hvor mange aborter ville bli utført i det skjulte av helsepersonell (og kvakksalvere) som mener at kvinner skulle beholde muligheten til å nekte å fullføre et svangerskap?

Mange ville nok ikke våge risikoen og straffetrusselen ved disse metodene, og ville velge å bære frem barn de ikke ønsker.  Kan vi regne med at alle disse ville få en god oppvekst?  Ville kvinnene som bærer frem sine barn under tvang ønske å bli gravide igjen?

Jeg er ikke overbevist om at antallet "friske hender" i arbeid faktisk ville bli større om muligheten til legal abort ble fjernet.

2 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke overbevist om at antallet "friske hender" i arbeid faktisk ville bli større om muligheten til legal abort ble fjernet.

Jeg er enig med deg. Det er ingen vei tilbake til tiden før fri abort. Veien fremover må gå gjennom opplysning og bygging av felles forståelse av at abort skal unngåes og fortsette å reduseres som valg for den gravide. Bedre holdninger og bedre samfunn er veien å gå. 

Kommentar #3

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke overbevist om at antallet "friske hender" i arbeid faktisk ville bli større om muligheten til legal abort ble fjernet.

Man kan kanskje si at det er et paradoks - grensende til en "elefant i rommet" - at Langmyr(?) og KrF samtidig er i mot eggdonasjon.

Eggdonasjon som sågar vil føre til flere høyt ønskede barn.

1 liker  
Kommentar #4

Dan Lyngmyr

186 innlegg  1189 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.

La oss nå si at vi fjernet muligheten for legal, selvbestemt abort.

Hvor mange av disse kvinnene ville søke abort på andre måter, f.eks. ved å ta en tur til Sverige? Hvor mange ville foreta medikamentelt indusert abort ved hjelp av medikamenter smuglet inn i en postpakke? Hvor mange ville finne frem oldemors heklenål, strikkepinner eller kleshengere? Hvor mange aborter ville bli utført i det skjulte av helsepersonell (og kvakksalvere) som mener at kvinner skulle beholde muligheten til å nekte å fullføre et svangerskap?

Mange ville nok ikke våge risikoen og straffetrusselen ved disse metodene, og ville velge å bære frem barn de ikke ønsker.  Kan vi regne med at alle disse ville få en god oppvekst?  Ville kvinnene som bærer frem sine barn under tvang ønske å bli gravide igjen?

Jeg er ikke overbevist om at antallet "friske hender" i arbeid faktisk ville bli større om muligheten til legal abort ble fjernet.

Du har naturligvis rett i at situasjonen er sammensatt og at et generelt forbud  ikke nødvendigvis ville fjerne  et stort antall aborter når mulighetene er så omfattende som nå. Samtidig finnes det indikasjoner på hvilke utfordringer mange kvinner oppgir som årsakssammenheng og utløsende for deres beslutning om abort.

Organisasjonen Amathea har tidligere informert om at kvinner f,eks i aldersgruppen 20 til 24, dvs den aldersgruppen som tradisjonelt  får utført flest aborter her i landet, oppgir  karriere og studiepress som en vesentlig årsak for sin beslutning.

Det innebærer i det minste, etter mitt skjønn, at samfunnet må søke å finne en tilrettlegging for disse gruppene som gjør det mulig å kombinere livet i denne fasen med graviditet- slik at abort ikke blir et alternativ.

3 liker  
Kommentar #5

Torry Unsgaard

5 innlegg  496 kommentarer

Enig med Lyngmyr!

Publisert 12 måneder siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.

Du har naturligvis rett i at situasjonen er sammensatt og at et generelt forbud  ikke nødvendigvis ville fjerne  et stort antall aborter når mulighetene er så omfattende som nå. Samtidig finnes det indikasjoner på hvilke utfordringer mange kvinner oppgir som årsakssammenheng og utløsende for deres beslutning om abort.

Organisasjonen Amathea har tidligere informert om at kvinner f,eks i aldersgruppen 20 til 24, dvs den aldersgruppen som tradisjonelt  får utført flest aborter her i landet, oppgir  karriere og studiepress som en vesentlig årsak for sin beslutning.

Det innebærer i det minste, etter mitt skjønn, at samfunnet må søke å finne en tilrettlegging for disse gruppene som gjør det mulig å kombinere livet i denne fasen med graviditet- slik at abort ikke blir et alternativ.

Et virkemiddel, i tillegg til en ny og mer restriktiv abortlov, vil være å "endre engangsstønaden ved fødsel til en ordning med et minimum av foreldrepenger tilsvarende 2 G i folketrygden (p.t. kr 187 268)." Sitatet er hentet fra KrFs partiprogram.

Dette vil bidra til mer likestilling mellom mødre som er studenter  og mødre som er i lønnet arbeid. Det vil stimulere til å føde barn tidligere i livet, hvilket har mange fordeler.

Det vil også være et både et både rimeligere og enklere tiltak enn eggdonasjon, for å få flere barn. 

2 liker  
Kommentar #6

Per Steinar Runde

210 innlegg  2476 kommentarer

Abort, feminisme og framandkulturell innvandring

Publisert 12 måneder siden

Alle parti er meir eller mindre skuld i manglande kulturell og befolkningsmessig reproduksjon i landet vårt. 

Venstresida fronta i si tid ei dobbel desimering av kvart kull, sjå http://www.verdidebatt.no/innlegg/117635 Seinare har Venstre, Høgre og delvis Sp kome etter.

Feminismen, forstått som at alle andre passar betre enn mor til å ha omsorg for og oppdra eigne barn frå dei fyller eitt år, har gjort dette økonomisk umogleg for dei aller fleste familiar. Stønadsordningane får kvinner til å utsetje barnefødslar frå 20-åra, då dei er best skikka, til 30- og 40-åra, då befruktning er vanskelegare og komplikasjonane større og fleire. 

Innvandringa har eliminert kontantstønad og hindra nødvendig auke av barnetrygda, fordi slike ordningar vil føre til at kvinner frå patriarkalske kulturar i endå større grad føder barn og bli verande heime i staden for å bli inkluderte i arbeidslivet. 

"Med lov skal land byggjast og ikkje med ulov øydast", heitte det før. No gjer vi stikk motsett.

5 liker  

Mest leste siste måned

Ditt ubotferdige hjerte
av
Håvard Nyhus
28 dager siden / 2706 visninger
Uten skam
av
Liv Osnes Dalbakken
17 dager siden / 2536 visninger
Før døden skiller oss ad
av
Ingrid Nyhus
10 dager siden / 2344 visninger
Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
4 dager siden / 2192 visninger
#metoo og oss selv
av
Berit Hustad Nilsen
6 dager siden / 1539 visninger
En journalistisk dødssynd
av
Vårt Land
3 dager siden / 1216 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere