Roald Øye

Pensjonist
264

To politisk ukorrekte bøker.

“Flukten fra nazistene – til Israel gjennom Norge og Sverige” skrevet av John Solsvik, og “Modern Islamic Warfare: An Ancient Doctrine Marches On»”, skrevet av Dr. Harold Rhoder handler om bakgrunnen for uroen på Tempelhøyden. Begge bøkene er øyeåpnere om islam, og om hvordan dens fremvekst kan stanses.

Publisert: 3. apr 2018

 

Dagens fiendtligheter mellom arabere, kristne og jøder i Midtøsten har en bibelsk forklaring: Hatet er en irasjonell iboende disposisjon blant mange av Abrahams etterkommere som oppstod for nesten 4000 år siden. Det var ikke lenge etter at patriarken Abraham hadde brutt opp fra Ur i Kaldea i dagens Irak sammen med sin storfamilie på vandring mot det lovede land, Kanaan.

Da Abraham sto på terskelen til å gå inn i det vakre landet, Kanaan, som lå foran ham i sydvest, fikk han et løfte fra Gud om at landet han skuet inn i, skulle hans slekt få til odel og eie. Senere, etter at han hadde slått opp sine telt i Beersheba i Negevørkenen, opprettet Jahve, hebreernes Gud, en betingelsesløs og ensidig pakt med den bibelske patriarken.

Velsignelsene og løftene, som ble lovet etterkommeren etter hans eneste ektefødte sønn, Isak, utløste hos andre bibelske personer: Ismael, Hagar, Esau, Moab og Amalek, sjalusi og misunnelse, som ennå er merkbare. Disse nære slektningene og deres etterkommere hatet fra første stund hebreerne/israelerne/jødene. Det kan vi lese om i GT. Ettersom tiden gikk opptok Israels semittiske nabofolk i seg dette hatet, som på 600-tallet e. Kr. og frem til vår tid, manifesterte seg i islam. Dens spydspiss går i dag under betegnelsen Jihad.

Nedslagsfeltet for hatet er i dag  først og fremst jødene i Israel og de kristne i Midtøsten. Bevegelsens hat mot alt som lukter av jødisk eller «kristen manns blod» er for øvrig merkbar i hele verden.

Hatet har altså 4000 år gamle røtter, og det er et territorium,  Jerusalem og episenteret, Tempelhøyden, som i dag er i fokus for Jihads glødende hat. Dette er nyttig å ha i bakhodet når Tempelhøyden i Jerusalem og muslimsk terror ellers i verden er i fokus i mediebildet. Bibelen gir en troverdig forklaring på det tidløse og intense hatet, som ikke bør overraske noen.

20. juli 2017 sendte NRK en dokumentar «Da Japan kapitulerte», som berørte temaet. Det gjaldt de alliertes og spesielt det amerikanske folks faste beslutning om at krigen i Stillehavet i 1945 måtte føre til en betingelsesløs kapitulasjon for Japan, akkurat som for Tyskland noen måneder tidligere. Endog den dramatiske beslutning om å ta i bruk atombomben mot to japanske byer, ble akseptert som et adekvat våpen for å bringe Japan i kne så fort som mulig. De lyktes i løpet av noen få dager å få avsluttet krigen. Strategien var vellykket. Ytterst få har anklaget de alliertes ledere for å ha stilt et inhumant krav til Tyskland og Japan om betingelsesløse kapitulasjoner. I ettertid har den politiske  utviklingen både i Asia og i Europa vist at kravet om betingelsesløs kapitulasjon var riktig.

I dag står Israel nesten alene i sin kamp mot like uforsonlige og dødelige motstandere i den arabiske verden, representert ved muslimsk Jihad, som ønsker å utslette landet. Når Israels ledere nå er inne på tanken å bruke samme strategi for å overleve, som de allierte under krigen, nemlig total kapitulasjon for Hamas og PA, er det lite trolig at den frie verden vil akseptere denne strategien, som Jakov Adler, den meritterte israelske legen, lanserer i den nevnte boken sin.

Verdenssamfunnet bør lytte til ham, som har opplevd 3 totalitære ismer på kroppen, nazismen i Norge, kommunismen i Tsjekkoslovakia og islamismen på hjemmebane i Midtøsten. Han er ikke historiker, men har likevel stor troverdighet som historisk kilde fordi han har stått så nær sentrale historiske begivenheter på 1900-tallet. Når det gjelder Midtøsten-konflikten kjenner han den som høgt rangert lege i IDF gjennom mange år. Han er 84 år gammel, men still going strong.

Kjennetegn på en god kilde er at den har nærhet til omtalte begivenheter i både tid og rom. Det har tidsvitnet Jakov Adler, Han har blitt en svært samfunnsengasjert person i Israel, nasjonalt og internasjonalt, siden han forlot Finnmark som flyktning i 1945. Etterhvert har han fått gjennomtenkte og sterke synspunkter på mange samfunnsområder, aller mest på dagens situasjon i Midtøsten og forholdet til den palestinske minoriteten i Israel. De har han gjort rede for i boka «Flukten fra nazistene – til Israel gjennom Norge og Sverige», skrevet av John Solsvik.

Hans mest dristige politiske uttalelse kommer til slutt i boka og går på tvers av alle politisk korrekte oppfatninger: «Fullstendig sammenbrudd for De palestinske myndighetene, PA,  og av Hamas' styre  i Gaza  er det som må til. Gazas befolkning har lidd mye, men har ikke vært i stand til å kaste Hamas. Hadde de klart det, kunne de ha etablert en ny regjering som skjønner at det ikke er mulig å utslette Israel. En ny regjering i Gaza som ikke bruker terror, ville ha forbedret levekårene til folket og økt respekten for menneskerettighetene. Skjer ikke det, er det lite håp om at en fredsprosess kan lykkes. Han peker på situasjonen i sluttfasen av andre verdenskrig, og hevder at det var først da Tyskland og dets ledere var helt beseiret og knust, at de ga opp - og gikk med på fred.

Temaet som Jakob Adler introduserte i sin bok har blitt fulgt opp av en amerikansk historieprofessor, Dr Harold Rhoder har i en nylig utkommet bok “Modern Islamic Warfare: An Ancient Doctrine Marches On», skrevet om de kulturelle, militære, politiske, religiøse og sosiale drivkrefter i islam som inspirerer dens tilhengere til vedvarende kamp for overherredømme i land etter land. Strategien som den frie verden er nødt til å ta i bruk for å stanse islams moderne krigføring, har nå blitt erkjent av Israel: PLO, Hamas og PA må tvinges til en betingelsesløs kapitulasjon etterfulgt av en muslimsk reformasjon som opphøyer “Medina-periodens” fredelige islam til å få forrang fremfor “Mekka-periodens” krigerske islam. Begge retningene er omtalt i Koranen. På liknende vis ble kristenheten «reformert» etter 30-årskrigens avslutning med Freden i Westfalen i 1648, som ble etterfulgt av varig fred mellom katolikker og protestanter.

Det barske budskapet til dr. Harold Rhode og dr. Jakov Adler om betingelsesløs kapitulasjon har den politiske høyresiden i Israel implementert i prosjektet: «The Israeli Victory Project». Hvis høyresiden vinner valget til Knesset i 2019, kan det innvarsle en ny tid i Midtøsten. Dr. Harold Rhode oppfordrer den frie verden til å følge Israels eksempel. I USA har hans bok allerede satt politiske spor etter seg i Det republikanske partiet, representert ved Donald Trumps favorisering av israelske synspunkter i konflikten med palestinerne: Jerusalem er Israels udelte hovedstad,  og USAs  ambassade skal flyttes dit.

Budskapet i disse to bøkene er en advarsel til den frie verden om den snikende faren som islam representerer. og hvilke drastiske virkemidler som må brukes for å stanse dens fremmarsj. Det er riktignok ikke en politisk korrekt strategi, som det gjenstår å se om andre land enn Israel vil lytte til.

 

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Roald Øye

264 innlegg  2311 kommentarer

Et uinteressant tema?

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Budskapet i disse to bøkene er en advarsel til den frie verden om den snikende faren som islam representerer. og hvilke drastiske virkemidler som må brukes for å stanse dens fremmarsj. Det er riktignok ikke en politisk korrekt strategi, som det gjenstår å se om andre land enn Israel vil lytte til.

Antall visninger i løpet av de første to uker etter at en trådstarter er lagt ut her på verdidebatt er en indikator på hvor interessant temaet er, og hvilken status forfatteren har. "Politisk ukorrekte bøker "kan ikke være et interessant tema etter antall visninger å dømme, og heller ikke forfatterens status  bidrar til å øke lysten hos verdidebatts deltakere  til å lese budskapet som presenteres.. Det tar jeg til etterretning."

Den snikende faren som islam representerer. og hvilke drastiske virkemidler som må brukes for å stanse dens fremmarsj.",   er et tema  som ikke vekker den  største  interesse. Det er opplest og vedtatt at det  islamofobi av verste slag, 

Den jødiske forfatteren, Bat De'or, som nå bor i England hadde kunnet få en stor leserskare hvis hennes livshistorie og livserfaringer med islam, var blitt lagt ut på norsk her på verdidebatt. Hennes bidrag på dette fagområdet er viden kjent, og på Google kan alle gå inn å lese om hennes erfaringer. (riktig nok bare på engelsk).

.

6 liker  
Kommentar #2

Roald Øye

264 innlegg  2311 kommentarer

Har Bat Ye'or fått rett?

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Hennes bidrag på dette fagområdet er viden kjent, og på Google kan alle gå inn å lese om hennes erfaringer. (riktig nok bare på engelsk).


Eller de kan lese denne anmeldelsen  av Bat Ye'ors bok, "Eurabia: The Euro-Arab Axis". fra  2005.

This provocative and disturbing book is about the transformation of Europe into "Eurabia." a cultural and political appendage of the Arab/Muslim world. Eurabia is fundamentally anti-Christian, anti-Western, anti-American, and antisemitic, while striving for lsrael's disappearance and the vilification and isolation of America. The institution responsible for this transformation, and that continues to propagate its ideological message, is the Euro-Arab Dialogue, developed by European and Arab politicians and intellectuals over the past thirty years. With all the drama of a master writer, Bat Ye'or presents a wide range of historical and contemporary documents and facts to tell the story of how the European Union is being subverted by Islamic hostility to the very ethics and values of Europe itself. Readers who seek a fair resolution of the Arab-Isracl conflict will be shocked by the evidence produced in these pages of unfair pressures and deliberate distortions. Europe's independence of spirit is shown in the process of being undermined. This book challenges the current demonization of Israel and should be essential reading for everyone interested in true peace in the Middle East. (less)"

Bat Ye'or har blitt både geni- og idiot-erklært av forståsegpåere på ytterpunktene i det politiske spekteret. Hva skal vi mene om budskapet hennes 13 år etter publikasjonen?

6 liker  
Kommentar #3

Roald Øye

264 innlegg  2311 kommentarer

Ungarn , Norge og Israel er i samme båt.

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Hva skal vi mene om budskapet hennes 13 år etter publikasjonen?

Bat Ye'or har truffet ganske godt med sine prediksjoner i 2005. England er vel det landet i Europa som har kommet lengst i islamiseringsprosessen, og det er ikke så rart at velgerne valgte Brexit.  Frankrike, Nederland og Sverige har også kommet langt i prosessen, mens Norge med Fremskrittspartiet og Sylvi Listhaug som politiske motkrefter mot Europas  tankeløse naivisme i innvandringsspørsmålet, har reddet Norge fra den situasjonen som mange land nå sliter med.

 I EU er det bare Ungarn som hittil har våget å stå opp mot Bryssels direktiver om en liberal innvandringspolitikk.  Alle land bør ha rett til å bestemme om sitt lands politikk på dette området.  Det mener også Israels statsminister,  som nylig var i Ungarn og gratulerte statsminister Orban med valgseieren.

4 liker  
Kommentar #4

Roald Øye

264 innlegg  2311 kommentarer

Et tankeeksperiment.

Publisert over 1 år siden
Hvis  statsrådene i Erna Solbergs regjering hadde tatt seg tid til å lese den 83 siders boken av dr. Harold Rhoder"Modern Islamic Warfare - Center for Security Policy", ville norsk uten- og innenrikspolitikk ha blitt lagt litt om, og trolig nærmet seg den politikken som tidligere innvandrings - og integreringsminister,  Sylvi Listhaug, stod for i spørsmålet om innvandring.   Dagens regjeringsmedlemmer kommer trolig aldri til å lese boken , men det er tydelig at president Donald Trump, har blitt orientert av sine rådgivere om bokens innhold.  Like sikkert er det at  tidligere president Barak Obama ikke fikk høre noe om den, selv om den ble publisert i USA  to år før han gikk av som president. Hans navn blir i boken nevnt til skrekk og advarsel for alle politikere som innehar høye verv. 
5 liker  
Kommentar #5

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Hvis  statsrådene i Erna Solbergs regjering hadde tatt seg tid til å lese den 83 siders boken av dr. Harold Rhoder"Modern Islamic Warfare - Center for Security Policy", ville norsk uten- og innenrikspolitikk ha blitt lagt litt om, og trolig nærmet seg den politikken som tidligere innvandrings - og integreringsminister,  Sylvi Listhaug, stod for i spørsmålet om innvandring.

https://www.amazon.com/Quranic-Concept-War-S-Malik/dp/8170020204

En anden indføring i islamisk tænkning omkring jihad, som anvendes i millitærets undervisning i nogle muslimske lande. Skrevet af en pakistansk brigadegeneral.

Jeg tror ikke vestens politikere en interesserede i viden - de har besluttet sig og den beslutning vil ingen fakta eller argumenter kunne ændre.

Er man interesseret kan en søgning på - 

The Quranic Concept Of War by S.K. Malik

føre til dele af eller måske hele teksten.

Nej, Obama var energisk i at søge at forhindre spredning af viden om islam og censurerede den interne sprogbrug i en grad, der gjorde at man ikke kunne komme til at tale sagligt om emnet, fordi de centrale begreber var forbudte at anvende - ren Sovjet. Han fik også indsat islamister i Libyen og Egypten, men i Syrien gik det ikke eller kun delvist.

5 liker  
Kommentar #6

Roald Øye

264 innlegg  2311 kommentarer

Verden vil bli bedratt..

Publisert over 1 år siden

Antall visninger på en tråd  her på VD  er, som jeg har påpekt ovenfor i en kommentar,  en indikator på hvor opptatt leserne  er av angjeldende tema/spørsmål. 

Verdidebatts lesere representerer kanskje kristenfolkets og Kirkens skriveføre representanter, og da er forumet  en indikator bl.a. på hvor opptatt kristenfolkets ledere  er av den islamske trussel, som jeg har forsøkt å bringe på banen, uten særlig hell,  med min trådstarter. (bare 265 visninger etter 2 uker)   

De som roper Ulv !  i Norge, som for eksempel Hallgim Berg med sine velfunderte bøker  om innvandring ,  blir raskt stemplet som talsmann for  islamofobe holdninger. Den samme beskyldning  har de to utenlandske forfatterne  Oriana Falllasy og Bat  Ye'or,  blitt utsatt for i internasjonale medier. Utsagnet:  "Verden vil bli bedratt ", rinner en i hu.  Likegyldighet overfor den muslimske fare har kostet mange folk deres frihet. Det kan folk rundt Middelhavet bevitne.    

4 liker  
Kommentar #7

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Apropos at ville bedrages og realismen i at medtænke muligheden for konspirative fænomener i politik:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3466485/How-Blair-cynically-let-two-million-migrants-Explosive-biography-reveals-PM-s-conspiracy-silence-immigration-debate.html

Conman Blair's cynical conspiracy to deceive the British people and let in 2million migrants against the rules: Explosive new biography lays ex-PM's betrayal bare Tom Bower's new book Broken Vows: Tony Blair - The Tragedy of Power lays bare how PM presided over a silent conspiracy to change face of UKBook reveals how Blair instructed ministers to wave tens of thousands of asylum seekers into the UK under cover of their being ‘economic migrants’Also sheds light on his shocking dealings with some of the world's worst dictators, his relationship with Wendi Deng and Cherie's jealousy

By JAMES SLACK POLITICAL EDITOR FOR THE DAILY MAIL

PUBLISHED: 23:30 BST, 26 February 2016 | UPDATED: 08:50 BST, 27 February 2016

De her forhold har jo længe været kendt i dessidentkredse, men her bringes de altså frem af Daily Mail, der vel som det andetstørste dagblad er MSM og såvidt jeg kan se en mellemting mellem tabloid og mere seriøs.

Kan bedømmes her: https://en.wikipedia.org/wiki/Daily_Mail

Det er for mig at se en underlig tankegang at politikere skulle gøre, hvad de siger og sige, hvad de gør og andet er der ikke. Jeg mener historien viser et andet sted hen.

3 liker  
Kommentar #8

Roald Øye

264 innlegg  2311 kommentarer

Hvem er i dag islamofob?

Publisert over 1 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det er for mig at se en underlig tankegang at politikere skulle gøre, hvad de siger og sige, hvad de gør og andet er der ikke. Jeg mener historien viser et andet sted hen.

Hva vier historien hen til?  Ellers er jeg enig med deg i at det er " en underlig tankegang at politikere skulle gøre, hvad de siger og sige, hvad de gør"  Krigen i Syria er en demonstrasjon av denne tendensen  hos statsmenn  til å lyve og bedra i nyhetsbulletenger. For øvrig dreier tråden seg om to bøker der forfatterne taler sant om den muslimske fare. Er forfatterne dermed islamofobe? 

3 liker  
Kommentar #9

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Hva vier historien hen til?

Til at det engelske socialdemokrati sagde til vælgerne at de ville begrænse indvandringen, mens de skruede voldsomt op for den.

Det er da også ret nemt at se ;-)

Jeg peger på det, fordi jeg ser det som et andet eksempel på at politikere fører en retorik, der helt afviger fra, hvad der er tilfældet eller fra, hvad de gør - og fordi det er særligt fremtrædende, når det kommer til islam og indvandring.

I dag kan man opleve at faktuelle informationer bliver anset for at være såkaldt 'hadetale' og det er selvsagt selvinkriminerende for de kræfter, der kategoriserer sådan. Ved at kalde pegen på had, for had, stiller man sig bag og støtter hadet.

Man vælger side efter andre kriterier end at gå imod had.

5 liker  
Kommentar #10

Roald Øye

264 innlegg  2311 kommentarer

Historien gjentar seg.

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
For øvrig dreier tråden seg om to bøker der forfatterne taler sant om den muslimske fare. Er forfatterne dermed islamofobe? 

Et retorisk spørsmål.! Du ville  ikke ha kalt dem islamofobe. Det mener verden.. Den  vil bli  bedratt..

2 liker  
Kommentar #11

Roald Øye

264 innlegg  2311 kommentarer

Stormløp mot Israels grenser i mai.

Publisert over 1 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Man vælger side efter andre kriterier end at gå imod had.

 

Statsminister Benjamin Netanyahu uttalte i et TV- program i kanalen  World Israel News (WIN) den 19. april i forbindelse med jubileet som snart skal feires: “70 år med demokrati. 70 år med forbedringer av verden. Menn og kviner fra alle samfunnslag.........har arbeidet hardt med  å bygge vår nasjon.”  

Han fortsatte med å peke på hvordan verdensledere som han har møtt, spør om å få del i Israels  “ingenuity” and “genius.” Netanyahus ord gir assosiasjoner til Genesis  22. 18: der Gud sa til Abraham:  “Ved din ætt skal alle folkeslag på jorden bli velsignet fordi du hørte på meg. ” Abrahams velsignelse er tydelige i dag,  nesten 4000 år senere.  

Det paradoksale i dagens situasjon  er at vestlige  medier ser ut til å sympatisere med palestinernes sak, De har ikke oppdaget at Israel ønsker fred med sine palestinske naboer, om enn ikke ved å akseptere alle deres minimumskrav. Inntil en avtale er på plass,  vil Israel forsvare seg med all sin  makt. Den kan komme til å virke brutal.  Likevel  Ikke fullt så brutal  som de allierte var mot Tyskland og Japan mot slutten av  2. verdenskrig. Med den frie verdens fulle tilslutning!.

Brutaliteten i den muslimsk/arabiske verdens krigføring mot den sionistiske entitet, har blitt og kan ytterlige  bli åpenbart for alle som følger med i palestinernes planlagte stormløp mot Israels grense mot Gaza i mai.  Det kan bli avslørende å se og høre NRK sin dekning av stormløpet.    

3 liker  
Kommentar #12

Roald Øye

264 innlegg  2311 kommentarer

Stormløpet mot Israel i mai.

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Det kan bli avslørende å se og høre NRK sin dekning av stormløpet.    

Palestinians: A March to Destroy Israel.  Les Gatestone Institute's vurdering av situasjonen:  Bibeltroende  mennesker sitter med "fasitsvaret"  før stormløpet er begynt. Vi vet at Israel ikke bil bli ødelagt slik det er profetert om  Damaskus, men jødene kan få smake litt av Guds vredeskåler på grunn av deres avvisning av Jesus som deres Messias.    

1 liker  
Kommentar #13

Roald Øye

264 innlegg  2311 kommentarer

Historiens dom.

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
 Likegyldighet overfor den muslimske fare har kostet mange folk deres frihet. Det kan folk rundt Middelhavet bevitne.    

"If you want to understand what's happening in Europe today and why, Bat Ye'or's indispensable study and commentary is essential reading. This is a landmark achievement and may very well be looked upon in decades to come as a key indication that those of us living in the early 21st century had a chance to anticipate and thoroughly understand the emergence of a world order in which Europe ceased to be a part of Western Civilization."          

Denne kommentaren til en ukjent amerikansk  historiker  ble publisert i forbindelse  med utgivelsen av Bat Ye'ors bok "Europa. The Euro-Arab Axis",  2005.  Vi har grunn til å frykte   historiens dom. Jeg deler hans frykt.

1 liker  

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5188 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
29 dager siden / 3173 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
22 dager siden / 2338 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2213 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1780 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
23 dager siden / 1757 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1740 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1676 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere