Kjell Sørsdal

10

Listhaug «kunst»-anarki

Jeg er ikke rolig og behersket lenger når en søster i Kristus blir hengt ut uke etter uke, måned etter måned, år etter år, for å tjene landets lover.

Publisert: 3. apr 2018

Bare for å slå det fast; en etterfølger av Jesus Kristus «bryr seg ikke det minste om», men selvfølgelig gjør det vondt, slik at han ser seg nødt til å måtte forsvare Jesus, når Jesus blir hengt ut, spottet og tråkket på med det groveste skyts. Så dette innlegget går ikke på at kristne vil ha seg frabedt at Jesus blir spottet, men selvfølgelig er dette blasfemi av kristendommen på det groveste.

Jesus Kristus ga seg selv til å bli naglet til et tre til spott og spe for vår skyld og all hans ekte etterfølgere har måtte tåle å bli brent på bålet, kokt levende, partert, spist av ville dyr, revet i stykker mellom hester og kanskje tusen andre bestialske torturmetoder for å tilbe Guds Sønn, Jesus Kristus. Vi ber for denne feige «kunstneren» som tror han har vært smart. Slik at han en dag kan finne omvendelse til den eneste Sanne Gud. Jesus Kristus gikk opp på korset for nettopp slike som han og meg.

Denne saken dreier seg ikke om at vi trenger å forsvare Jesus da han daglig opplever langt grovere spott en dette. Vi kan nevne at på toppen av å ha drept kanskje bortimot en halv milliard bibeltro kristen så prøver den Romersk Katolske Institusjon å dra Jesus ned fra Himmelen og gjøre Ham om til en kjeks ca. 200.000 ganger daglig på satans alter i deres messer. 

Denne saken dreier seg om en, som vanlig, forvirret sjel, som «kunstnere» ofte er, som ønsker å tiltrekke seg oppmerksomhet ved et alias og dermed finne tilfredsstillelse i dette på de måtene han har behov for. Man er ikke annet en feig når man prøver å skule sin identitet på denne måten. Feig og kanskje litt gal som mange «kunstnere» før ham.

Drar du av ham hetta kan det hende han mangler et øre eller to. Dessuten er han ytterst feig når han angriper en mor som han vet ikke kan eller vil slå tilbake. Sylvi Listhaug vil heve seg over dette slik at han, om det var noe av hans syke formål, ikke vil få tilfredsstillelse i å se henne annet en rolig og behersket.

Jeg derimot er ikke rolig og ikke behersket fordi om ikke han som er utlending med familie, kanskje en svenske fra Jemtland, og dermed halvt Norsk, får svare for dette stuntet så vil det si at vi har fått anarki i Norge. Jeg er ikke rolig og behersket når en søster i Kristus blir hengt ut uke etter uke, måned etter måned, år etter år, for å tjene landets lover.

Bare så jeg ikke glemmer det; opposisjonen i misstillitsaken med Hareide i spissen må og skal ta noe av skylden for å legge opp til at slike «freak» som nettopp denne «kunstneren» har fått lov å utfolde sine perverse lyster. De ga ham nærmest ideen om at Listhaug er fritt vilt.

Når skal det bli nok for det norske folk når det gjelder hetsen mot Listhaug? Folk som intervjues på gata står og fryder seg over denne «kunsten». Er de blinde? Ser de ikke at kunstneren trekker inn Adolf Hitlers «Mein Kampf» og det på et nakent underliv. Det skal ikke mye fantasi til for å skjønne at dette går på prostitusjon og drap på 6 millioner jøder.

Hitler var for øvrig katolikk og ble tilskrevet som en helt av Roma og Paveveldet. Han ble aldri ekskommunisert fra «kirken». Hadde slike assosiasjoner blitt tilskrevet opposisjonen så hadde jo noen måtte gå i fengsel for rasistiske hat ytringer. Er det slik at hvis man kan kalle seg «kunstner» (vent til dere ser mitt kunstverk på Photoshop av Hareide) så kan man tillate seg hva som helst uten at det får konsekvenser? Og hva skal til for å kalle seg «kunstner». Hvor står det definert? Dessuten så er dette pornografi.

Ta en tur opp må Manglerud politistasjon og sjekk noen saker der og ta en titt på dommer som har falt om hva folk har blitt dømt for når det gjelder langt, langt mindre hat ytringer en dette. Hvor lenge skal vi nå vente Per Sandberg før du tupper politiet i Bergen bak og sjekker opp om han hadde innhentet tillatelse til å male på denne veggen? I skrivende stund sitter styret i borettslaget og diskuterer saken og det må vi jo ta som om det ikke finnes noen tillatelse.

Hva skal de diskutere uten å gå ned på politikammeret og anmelde saken og så få det vasket bort eller malt over? Er det ikke én bergenser med bein nok i nesa til å kaste et spann svart maling på dette makkverket av noen streker?

Dagen og da kanskje ved Selbekk har vært og besøkt denne pøbelen hjemme og skriver bak betalingsmur. Kanskje de kan komme med noe mer vettugt enn å bare stryke hunden med hårene? Finnes det ikke noen anstendighet igjen? Hvorfor fortjener denne vandalen et eneste pressebesøk? Han fortjener bare besøk av politiet.

La oss nå få vite hvor denne landstrykeren befinner seg så vi kan sende noen kaktuser med et par velmente ord om god oppførsel og skikk og bruk i dette landet. Jeg er dog redd for at det ikke vil bli satt pris på av hans kone og barn. Men det burde han kanskje ha tenk på før slik at han også kunne tenkt på Sylvis barn på skolen i dag.

Ja, jeg vil gjerne ha tak i denne slubberten slik at jeg kan forkynne ham evangeliet om Jesus Kristus slik at han kan finne rom for omvendelse, tilgivelse (ikke en tilgivelse slik Hareide forstår det) og et evig liv sammen med alle de som har tatt imot Jesus som sin frelser. Jeg ber for ham og familien om at dette skal skje slik at han ikke en dag må stå foran Jesus i Dommersete å forklare denne motbydelige handlingen og risikere en evighet i Helvete.

Har vi kommet dit i Norge at alt er fritt vilt så lenge det ikke blir utsted en fatwa på en? Er det slik at vanlige uskyldige mennesker skal kunne bli herset med, dratt ned i søla og ettertrykkelig «rundjult» uten at det får noen konsekvenser. Er en «kunstners» utfoldelse «hellig» selv om det går imot loven? Kan jeg regne med at jeg har noe som helst rettsvern hvis noen kommer og maler tilsvarende på min veg? Vel hvis denne saken ikke får ett etterspill og konsekvenser så må jeg regne med at jeg og min vegg også er fritt vilt. Men som sagt som en etterfølger av Jesus vil jeg finne meg i det å vende det andre kinnet til. Men når noen angriper min søster på denne måten så kan jeg rett og slett ikke holde kjeft. Nok må jo en gang bli nok!

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Skrev selv inn til NRK for å be dem dra ned bildene fra sine sider. Har i skrivende stund ikke fått et svar. Og så ser jeg vl hiver seg etter. Det er vel ikke annet å vente. Jeg er lei meg for at mediene har kommet til dette lavmål. Det er trist, og det sier noe om hvor hardt vårt samfunn har blitt. 

Jesus Kristus tok straffen for at vi skulle få evig liv. På grunn av det som hendte på Golgata får vi gå fri. Men korset er for mange en fornærmelse. De vil heller spotte Jesus enn å ta imot hans frelse. 

6 liker  
Kommentar #2

Kåre Kvangarsnes

8 innlegg  932 kommentarer

Symptomer på et ytringsredd samfunn?

Publisert 12 måneder siden

Jeg forstår innleggsforfatters frustrasjoner ang. dette "kunstverket".  Pressen har stått opp for denne kunstnerens rett til å gjøre det han har gjort. Det ligger innenfor det de mener ytringsfriheten gir rom for selv om det nok er støtende for den og de som her blir rammet. Statsministeren vår har også gitt uttrykk for dette. Og når alt kommer til alt, er jeg enig i det. 

I et demokrati skal alt kunne tulles med og gjøres narr av, også religion og religiøse følelser, om det støter aldri så mye. Dette blir også gjort til gagns i vårt land. Og historisk har vi levd godt med det.

Likevel er det et stort men her: Kunstnere og komikere er et godt barometer på hvor ytringsfritt og demokratisk et samfunn er. De skal gjøre narr av det meste . Tør de ikke det, sier det noe om samfunnets friskhet. I vårt land som i de flest vesteuropeiske land og USA er det blitt slik at det finnes noe og noen det ikke kan spøkes med eller gjøre narr av. Det vet alle kunstnere og komikere: Islam og muslimer og deres følelser vedr. sin religion. Noen sier det også rett ut at det tør de ikke av ren og skjær frykt for represalier og karrieretap.

Derfor er detnå nærmest en naturlov at når noe eller noen skulle gjøres narr av fra  komikers eller en kunstners side i kjølvannet av Listhaug-striden ,så måtte det bli Listhaug selv og hennes" erkekonservative kristne og islamofobe" tilhengerskare som skulle rammes.

Pressen stod i noen dager opp for  Charlie Hebdo i Frankrike. Mon tro om vår statsminister vil støtte en kunstners eller komikers frihet til  hersing med islam eller multikultur? Trolig ikke. De som gjør slikt må gå under jorden med politibeskyttelse, eller de blir rettsforfulgt av de samme myndigheter  som nå  så fint forsvarer en kunstners korsfestelse av Listhaug.

Symptomer på et sykt samfunn.

Nå skal kunstverket være overmalt. Kanskje av noen som ble støtt av den utildekkede  kvinnekroppen? Det vites ikke.


3 liker  
Kommentar #3

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

0 innlegg  231 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Noen sier det også rett ut at det tør de ikke av ren og skjær frykt for represalier og karrieretap.

Hvem er disse "noen"?

Kommentar #4

Kåre Kvangarsnes

8 innlegg  932 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Tviler du på at det er slik, eller hva var ditt poeng?

1 liker  
Kommentar #5

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

0 innlegg  231 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Jeg jobber i en av bransjene du refererer til. Har aldri hørt om noe slikt, så jeg har grunn til å tvile på dine påstander her.

Kommentar #6

Kåre Kvangarsnes

8 innlegg  932 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Sølve Nicolay Thobro Lauvås. Gå til den siterte teksten.
Jeg jobber i en av bransjene du refererer til. Har aldri hørt om noe slikt, så jeg har grunn til å tvile på dine påstander her.

Så du har aldri hørt om kunstnere eller komikere/entertainere som uttaler at det er problematisk å tulle med , drive satire med islam og muslimer? Har du hørt om vitsetegnerne i Charlie Hebdos magasin? Har du hørt ikke hørt om komikere selv som uttaler at de pålegger seg selv en viss selvsensur her?  Har du noen gang sett en norsk komiker for eksempel på NRK,TV2, som sier noe riktig støtende om islam på samme måte som de herser med kristendom og kristne? Alle vet jo grunnen, vil jeg tro.

Som pressen pålegger seg selvsensur her, gjelder det nok for hele kulturlivet. Og slik er det blitt i alle land i Vesten  hvor islam og muslimer er en minoritet.


4 liker  
Kommentar #7

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Det er ikke kristendom alt som fremstår slik

Publisert 11 måneder siden

Kunstnere ønsker reaksjoner og diskusjoner. Alle må gå i seg selv for å finne veien frem. Både Hitler og mafia bosser var raske med å bruke Gude i sin tros henvisning, men de mente oppriktig at DE var størst (supeman-syndromet). Ydmykhet er bedre enn oppmerksomhet. Karrieretap hahndler ofte om angst, fordommer og uvitenhet. Ledere som ikke har det store bildet kan lett holde andre nede/skyve dem ut/ for å redusere sin egen angst. Det handler ikke om kunnskap.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere