Ove K Lillemoen

17

Hvem drepte Jesus?

Nå er det snart påske, vi minnes den store hendelsen i Jerusalem for snart 2000 år siden. I alle år har det vært diskutert hvem som korsfestet Jesus.

Publisert: 30. mar 2018  /  1567 visninger.

Jødene har av mange fått skylden for Jesu død. De er blitt, og blir fortsatt kalt “Kristus mordere”. Også det romerske regimet er blitt gjort skyldige i drapet. Andre nevner Pontius Pilatus. Andre Judas. Er det noen av disse som må ta skylden? Var det fariseernes sterke oppfordring om korsfestelse som til sist var skyld i korsfestelsen? Eller kanskje oss, oss syndere? Nei ikke korsfestet av oss, men det var dog for oss, for alle syndere.

Om det var Judas, de skriftlærde, fariseerne, eller romerne som drepte Jesus, bør vi være dem takknemlige. For uten at Jesus døde ville det ikke vært noe håp for noe menneske å nå Himmelen.

Hvem var det egentlig som drepte Kristus?

Bibelen kan gi oss svaret. Den forteller hvem som drepte Jesus, og  hvem sin vilje det var.Det var Gud som drepte Jesus. Jesus sier det selv, Fader! om du vil, da la denne kalk gå meg forbi! Dog, skje ikke min vilje, men din! Det var Gud vilje som skjedde.

Mange reiser bust når dette svaret kommer opp. I tillegg til at Gud drepte Ham, står det at Gud til og med hadde behag i det. Behag i å knuse Jesus.

Profeten Esaias fikk det store oppdrag å forkynne dette, han skriver flg. Jes 53.10 Men det behaget Herren å knuse ham, han slo ham med sykdom; når hans sjel bar frem skyldofferet, skulle han se avkom og leve lenge, og Herrens vilje skulde ha fremgang ved hans hånd.

Jes 53.4 Sannelig, våre sykdommer har han tatt på sig, og våre piner har han båret; men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.
5Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulde ha fred, og ved hans sår har vi fått lægedom.
6Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei; men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham.

Her finner vi kjernen i Guds kjærlighet til mennesket. Gud tåler ikke synd. Synd vekker Guds vrede. Den som synder, gjør mot Hans vilje, må dø. Gud kunne ikke gå tilbake på sitt krav om lydighet for å komme inn i Hans rike. Dersom Gud skulle holde sitt ord om at den som gjør synd må dø, ville ikke noe menneske blitt i live. Alle mennesker ville gått fortapt. Mennesket som Gud skapte i Sitt bilde, skapelsens ypperste vesen, ville uteblitt fra evigheten til Guds behag.

Så valgte Jesus å tilby seg å ta imot Guds vrede.  Han var hos Gud, men ble menneske på lik linje med oss. Han måtte prøves i alle ting på lik linje med oss. Men, Jesus klarte å leve helt uten å gjøre Gud imot. Han levde sitt liv her i fullkommen lydighet til Gud. Så fullkomment at han sier, “Joh 6.38 for jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt mig, og Joh 5.19 Jesus svarte da og sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Sønnen kan ikke gjøre noget av sig selv, men bare det han ser Faderen gjør; for det han gjør, det gjør Sønnen likeså;  Hadde han ikke klart dette, hadde vi alle vært fortapt. For da måtte Jesus dødd for sin egen synd, og vi hadde vært uten en frelser. Men fordi han var uten synd kunne han bære vår synd. Jesus fullførte oppdraget. Allikevel kunne han ikke motstå Guds vrede, han måtte dø akkurat slik ville ha mått.

Gud oppvakte ham tredje dag, og han ble den første som sto opp fra de døde. På samme måte skal også de mennesker som tar sin tilflukt i tro til Kristus bli oppvakt fra de døde når den tiden er inne.

Ved dette viser Guds nåde seg i fullt monn. De som vil, av et helt hjerte, tro på dette, og ta konsekvensene av dette, skal få del i både Jesu liv og Jesu død og oppstandelse. Vi tilbys tilgivelse for synd vi begår, når vi angrer og ber om Guds tilgivelse. Fordi Gud har fått “utløp” for Sin vrede over synd, kan Han tilgi den som ber Ham.

Derfor er Jesus den eneste veien til Gud. Om vi gjør vårt beste for å lyde Hans vilje, og det skal vi, vil vi allikevel gjøre ting som er Gud imot. Vår eneste mulighet er den muligheten Gud selv har lagt ferdig foran oss, frelsen i Jesus Kristus. Han, Gud, gjorde det, Han skapte et frelsesverk for oss som tror.

Når Gud har så mye omtanke for oss mennesker, burde vi da ikke gjengjelde ved å gi Ham enda mer plass i våre liv? Hedre Ham og lyde Ham i tanker ord og gjerninger?

God påske!

 

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Naturen er skjebnestyrt - og tragisk.

Publisert over 2 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Det var Gud som drepte Jesus.

Og litteraturen løfter frem dette.

Når Gud dreper Jesus, gjennom (i kronologisk rekkefølge) å gi oss Satan/slangen, det nysgjerrige og viljesterke mennesket, etniske variasjoner, jødiske skriftlærde, Judas, Pontius Pilatus, er det fordi det er planen. Det står i manuskriptet.

All the world's a stage.

Men, NTs tragedie, i likhet med andre litterære tragedier, sukrer pillen.

Når Jesus dør, når kong Oidipus abdiserer, når Romeo og Julie dør, (gjen-)opprettes orden og harmoni.

Menneskets nysgjerrighet (Oidupus og Adam og Eva) og menneskets ulydighet (Adam, Eva og Romeo, Julie) er skrevet inn i planen; skjebnen er lagt.

NT, i den grad det er enhetlig, tilhører tematisk den litterære perioden Naturalismen.

Og sjangermessig er det en klassisk tragedie.


2 liker  
Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

Bra observert

Publisert over 2 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Her finner vi kjernen i Guds kjærlighet til mennesket. Gud tåler ikke synd. Synd vekker Guds vrede.

Har man noen holdepunkter angående Guds vrede, siden du nevner korsfestelsen av Jesus?

Han ba omtrent slik: Igjen, for andre gang, gikk han bort og ba: «Min Far! Om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.

1 liker  
Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

En annen vinkling

Publisert over 2 år siden

Noe av det jeg kan huske å ha hørt angående dødsårsak er dette:

Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. (Rom.14.8-9)

Kommentar #4

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Guds rettferdighet, min frelse og vandring.

Publisert over 2 år siden

Det du skriver her er rett og sant etter Guds ord. Og det viser Guds rettferdighet, for den sier: Jeg, Jesus Kristus, skal ta den straff du er skyldig i.

Gud lar den uskyldige ta straffen for den skyldige.

En slik rettferdighet kan ikke vi mennesker gi. Det eneste rettferdige for oss er at den som er beviselig skyldig, må ta sin utmålte straff. Det er det eneste rettferdige for oss mennesker. 

Denne Guds rettferdighet får vi bare ved å tro, av nåde (helt ufortjent), ikke av gjerninger, for at ingen skal kunne rose seg av seg selv (Ef.2, 8). Da er vi allerede satt i himmelen med Kristus (Ef. 2, 6).

Burde vi ikke være takknemlige og gjøre gjengjeld? spør du? Lyde ham i tanker, ord og gjerninger?

Jo, den som er født på nytt, vil det, men må innrømme at det klarer man ikke fullt ut. Nederlagene kan bli mange. Men da får vi komme og si: Far, og be ham rense oss i Jesu blod. Så er jeg fortsatt en synder, men en frelst synder som får Kristi sinn ( 1. kor. 2, 16) til å ville leve etter Guds vilje, Svikter jeg, er han trofast, derfor trenger vi alle Kristus til å vandre varlig og etter det kall vi er kalt til. 

Denne vår vandring her på jord må imidlertid ikke blandes med det faktum at jeg ER frelst ved TRO.

I KRISTUS er jeg rettferdiggjort.

I KRISTUS er jeg helliggjort.

I KRISTUS er loven oppfylt i meg (Rom. 8, 4).

I KRISTUS er jeg korsfestet, død og begravet, og mitt syndelegeme er tilintetgjort.

Gud ser meg BARE I KRISTUS, han ser meg ikke I MEG SELV, da kunne jeg ALDRI vært rettferdiggjort, helliggjort og satt i himmelen med ham. 

Dette var Guds plan med korset, på dagen i dag, langfredag for snart 2000 år siden,  bestemt etter Guds råd "fra evige tider av." Den største dagen i hele menneskehetens historie.

 

Takk for et fint innlegg!

4 liker  
Kommentar #5

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Hvile i Kristus

Publisert over 2 år siden

I Kristus sine løfter om en arv får jeg hvile i ham. Denne hvilen går rent følelsesmessig opp og ned, og kan til tider være borte, men LIKEVEL er løftet klart og sant. 

Hvile gir ro og fred, ikke slik denne verden kan gi, men slik Gud kan gi.

5 liker  
Kommentar #6

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Gud Faders rettferdighet utøst v/ at Sønnen bar synden til doms

Publisert over 2 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.

Jes 53.10 Men det behaget Herren å knuse ham, han slo ham med sykdom; når hans sjel bar frem skyldofferet, skulle han se avkom og leve lenge, og Herrens vilje skulde ha fremgang ved hans hånd.

Jes 53.4 Sannelig, våre sykdommer har han tatt på sig, og våre piner har han båret; men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.
5Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulde ha fred, og ved hans sår har vi fått lægedom.
6Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei; men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham.

Guds rettferdighet betinger dom over synd. - Fordi synd er noe som gjøres enten mot seg selv, sin neste eller Gud.  Eller i motsatt rekkefølge. Faktorenes orden og rekkefølge kan variere.

Mange mennesker kan si med basis i det ovenstående:  "Jeg er såret pga "dine" overtredelser, knust pga "dine" misgjerninger, straffen/ lidelsen lå på "meg" for at "du" skulle slippe å måtte forholde deg til dine handlinger.  Jes 53.5.

Jes.28.15. "For du har tatt løgnen til din tilflukt og dekket deg bak falskhet."
v.16. Derfor sier Herren Gud dette:
Se, jeg legger en stein til grunnvoll på Sion. En prøvd stein. En kostbar hjørnestein. En fast grunnvoll.
v.17.Jeg skal gjøre rett til målesnor og rettferdighet til loddesnor.

"Frelse uten gjerninger", er derfor en hån mot både Gud og mennesker.  
Derfor er barndåp et falsum. Ingen blir personlig frelst båret frem av andre.  
- Men verden ble forløst fra denne verdens fyrstes rettmessige lederautoritet. Det som også skjedde på Golgatata, og Barnekåret i Guds verden som fødselsrett, ble gjeninnsatt.
Arveretten til Sønnekåret - til det himmelske landet - gis derimot dem som i sitt hjerte favner Guds dom og i selverkjennelse omvender seg fra sine synder mot både sin neste, Gud og seg selv.
 
Løgn og falskhet gjør mennesker mindre enn de egentlig er. Å skyve unna realitetene, lukke øynene og ørene - det er spillfekteriet og del av sviket og bedragets natur.

Faderen dømte med rette både i Noahs dager, på "Faderens Dag" på Golgata til dom over all universets (englenes/demonenes)/ verdens synd, og ved den kommende Herrens Dag.  Til syvende og sist ved den siste store Dommens Dag.
Gud skilte lyset fra mørket i Begynnelsen og Han vil gjøre det påny i Endens tid. 
Det må til.

Kommentar #7

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Människoord, ................ inte Guds Ord.

Publisert over 2 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Det var Gud som drepte Jesus.

Detta är inte Guds Ord, det är människotankar som vanärar Gud å det grövsta.  Om vi vill se och älska sanningen  i Guds Ord, så står det; 

"Därför älskar Fadern mig, att jag giver mitt liv - för att sedan taga igen det. Ingen tager det ifrån mig, utan jag giver det av fri vilja. Jag har makt att giva det, och jag har makt att taga igen det. Det budet har jag fått av min Fader."  Joh. 10:17-18. 

Vem dödade Jesus? "Då  gick fariseerna bort och fattade det beslutet om honom, att de skulle förgöra honom. Matt. 12:14. "Och därför stodo judarna ännu mer efter att döda honom, eftersom han icke allenast ville göra sabbaten om intet, utan ock kallade Gud sin Fader och gjorde sig själv lik Gud." Joh. 5:18. 

Jesus sade till Pilatus; "Därför har den större synd, som har överlämnat mig åt dig."

"Då skriade de; Bort med honom! Bort med honom! Korsfäst honom!  Joh. 19:11, 15.

Petrus ord; "Och livets furste dräpten I, men Gud uppväkte honom från det döda; därom kunna vi själva vittna." Apg. 3:15


Citat; "Fordi Gud har fått “utløp” for Sin vrede over synd, kan Han tilgi den som ber Ham."

Dessa ord är religiöst mörker. 

Gud utgav sin enfödde Son, mao. tillät dem att döda honom, inte för att få "utlopp" för sin  vrede över synden, utan av kärlek till världen! "Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi ännu voro syndare. Rom. 5:8

Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

Dette er indisier... ikke fakta

Publisert over 2 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Vem dödade Jesus? "Då  gick fariseerna bort och fattade det beslutet om honom, att de skulle förgöra honom. Matt. 12:14. "Och därför stodo judarna ännu mer efter att döda honom, eftersom han icke allenast ville göra sabbaten om intet, utan ock kallade Gud sin Fader och gjorde sig själv lik Gud." Joh. 5:18. 

Påstand:

Matt.12.14 +15: Men fariseerne gikk ut og la planer mot ham for å få tatt livet av ham. 

Løsning:

v15 Da Jesus fikk vite det, dro han bort derfra.

Andre opplysninger:

Joh.8.21: Igjen talte Jesus til dem: «Jeg går bort, og dere skal lete etter meg, men dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme.» Jødene sa da: «Han vil vel ikke ta sitt eget liv, siden han sier: Dit jeg går, kan dere ikke komme?»

Det heter hos Matt.20.28: Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.

1 Tim 2,6 han som ga seg selv  som løsepenge for alle. Slik var vitnesbyrdet  da tiden var inne, 

Note : løsepenge: summen som måtte betales for å fri ut en person som ellers var skyldig til døden, eller for å kjøpe fri en slave. =slektssamfunn og justis.

Rom.6.10: For døden han døde, den døde han for synden, én gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud.

Funder gjerne mer mellom overgangen mellom menneskelig liv og åndelig oppstandelse - det tok 3 dager som må omregnes til vår tidsregning, altså 3000 år. (2 Pet 3,8 viser til Sal 90,4)

Påstand; Luk.13.31-32: I det samme kom noen fariseere og sa til ham: «Du må komme deg bort herfra, for Herodes akter å drepe deg.» 

Løsning:

Men han svarte: «Gå og si til den reven: I dag og i morgen driver jeg ut onde ånder og helbreder syke, og den tredje dagen er jeg ved målet.


1 liker  
Kommentar #9

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

FRELSE KUN VED TRO

Publisert over 2 år siden

"Frelse uten gjerninger" er derfor en hån mot både mennesker og Gud," skriver du. 

 

HVA GUDS ORD SIER, OG LEGG MERKE TIL AT SKRIFTEN EKSKLUDERER ENHVER FORM FOR ARBEIDE FOR Å BLI FRELST:

 

"For av nåde er dere frelst, VED TRO....Det er IKKE AV GJERNINGER, så ingen skal rose seg." Ef. 2, 8-9. (jamfør Kain og Abels offer).

"Hva er så vår ros? Den er UTELUKKET. Ved hvilken lov? Gjerningens lov? NEI, VED TROENS LOV.

For v i er overbevist om at menneskene blir rettferdiggjort VED TRO UTEN LOVGJERNINGER." Rom. 3, 27, 28. 

"Annerledes er det med den som IKKE HAR GJERNINGER, men som TROR på ham som erklærer den ugudelige rettferdig. han får rettferdigheten tilregnet VED TRO." Rom. 4, 5.

"Men vi vet at et menneske IKKE blir rettferdiggjort på grunn av gjerninger som loven krever, men BARE VED TROEN på Kristus Jesus." Gal. 2, 16.

"For hvis en kan vinne rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til INGEN NYTTE." Gal. 2, 21.

 

Andre:  Rom. 5, 1;   9, 30;   10, 4;   10, 4;   11, 6;    Gal. 2, 21;    3, 5-6;   3, 24  og Fil. 3, 9.

 

Vi ser at gjerninger/loven blir satt opp mot tro flere steder, og vi blir fortalt at vi IKKE kan bli rettferdiggjort ved tro og gjerninger!

 

Men så kommer noen med innsigelser og viser til Jakob 2, 24 "ikke ved tro alene." Men det er INGEN motsigelse i det, det tar jeg for meg i min neste kommentar, men først er det fårikål som venter!

2 liker  
Kommentar #10

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Frelse kun ved tro i HELE Bibelen

Publisert over 2 år siden

Gud kledde Adam og Eva i skinn etter syndefallet, For å kunne gjøre det måtte et førstefødt, lyteløst og uskyldig lam ofres med sitt blod og sitt liv og ta straffen som Adam og Eva skulle hatt som skyldige. Det er det første bilde på Jesus som det fullkomne stedfortredende offer som en gang skulle komme. Adam og Eva lot seg kle i skinnet Gud ga (en gave) dem  (det var ikke klær de trengte),  og fikk slik sine synder dekket over. Det ble ikke stilt noe krav fra Gud om gjerninger for å motta dette skinnet.

Det sammen offer, et førstefødt, lyteløst og uskydig lam, la Abel på alteret, og Herren så til hans offer.

Kain la på sitt alter resultatet av sine egne gjerninger, litt av den markens grøde han hadde dyrket fram selv. Men Gud så ikke til hans offer. Kain er det første bildet på den som vil rettferdiggjøre seg selv med egne gjerninger. Det gikk ikke bra.

Jødene måtte en gang hvert år (soningsfesten) ofre et dyr for å få forlatelse for syndene for årets om var gått. Øverste- presten fikk gå inn i det aller helligste i tabernakelet/templet  bare på denne dagen. Da måtte han ha med seg en skål med blod fra dyreofferter. Gikk han inn uten dette blodet, ville han falle momentant død om. Blodet ble stenket over alteret og nådestolen til soning for hans egne og folket synder for året som hadde gått. Dette måtte jødene holde på med hvert år i alle år frem til Jesu død. Hans offer var det rene og fullkomne offer som tok dekket over syndene en gang for alltid. Da trengtes ikke flere offer. 

Loven med gjerninger kunne ikke gi tilgivelse til frelse, for loven krever det fullkomne mennesket, og loven kunne bare Jesus oppfylle, derfor er loven et bilde på Jesus, som var den eneste som oppfylte loven.(Judas 2, 10).

"Derfor blir INTET KJØD rettferdiggjort av lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. 

Men nå er Guds rettferdighet , som loven og profetene VITNER om, blitt åpenbart UTEN loven, det er Guds rettferdighet VED TRO på Jesus Kristus, til ALLE og over ALLE SOM TROR." Rom. 3, 20-23.

Ingen under Den Gamle Pakt ble rettferdiggjort av gjerninger:

"Dersom ABRAHAM ble rettferdiggjort av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. MEN DET HAR HAN IKKE FOR GUD.

For hva sier Skriften: ABRAHAM TRODDE Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet.

Den som har GJERNINGER, får IKKE lønnen av nåde, men som noe han har fortjent.

Den derimot som IKKE har gjerninger, men TROR på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin TRO tilregnet som rettferdighet.

SLIK (på samme måte) pris OGSÅ DAVID det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet UTEN gjerninger." Rom. 4, 1-7.


Her ser vi at gjerninger og tro hele tiden blir satt opp mot hverandre, og det er KUN frelse VED TRO som gjelder i HELE Bibelen, ikke et eneste krav om arbeid eller gjerninger.

1 liker  
Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

Vet ikke hva jeg skal tro om tro - (jeg flytter ikke på fjell)

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Her ser vi at gjerninger og tro hele tiden blir satt opp mot hverandre, og det er KUN frelse VED TRO som gjelder i HELE Bibelen, ikke et eneste krav om arbeid eller gjerninger.

Kanskje må en sortere de forskjellige betydninger i større grad? 

Rom.10.16-17: Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier:  Herre, hvem trodde vårt budskap? Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.

Levende håp, 1.Pet.1.1-7

Peter, Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring i Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia, de som er utvalgt slik Gud, vår Far, på forhånd hadde bestemt, og ved Ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål!

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,  til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. (Refererer til de utvalgte som er spredt i Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia)

Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser.  Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg.

Refr.: 1.Kor.3.11-15.

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

Utvalgt til å tro...?

Publisert over 2 år siden

Man kan vel trygt konstatere  at dette KUN gjelder "de utvalgte" - altså det kongelige presteskap? (1.Pet.2.9) 

Og kjennetegnes slik i Mark.16.17-18: Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.

Vanlige dødelige gjør ikke dette....?

1 liker  
Kommentar #13

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

skrift forklarer skrift

Publisert over 2 år siden

Rom. 10, 10-14:

"Med hjertet TROR en til rettferdighet, med munnen BEKJENNER EN TIL FRELSE.

 Hver den som TROR på ham skal ikke bli til skamme.

Her er ikke forskjell på jøde og greker....

For hver den som påkaller Herrens navn, SKAL BLI FRELST"

Ingen krav om gjerninger.


I v.14 og 15  spør Paulus hvordan de kan påkalle en som de ikke har kommet til tro på? Og hvordan kan de forkynne uten å bli utsendt?

v. 16: "Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap! (budskapet om frelse ved tro uten gjerninger). Men ikke alle var lydige mot (dette) evangeliet. For Jesaja sier: Så kommer da TROEN av forkynnelsen (frelse ved tro) som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord."

Så i vers 16 ser vi at ikke alle var lydige mot budskapet, og dette budskapet ser vi jo i  de foregående vers, at ved TRO blir en frelst.

Skrift forklarer skrift.

Og som du selv refererer til fra 1. Pet., så er vår arv i himmelen, og som det ordrett står: "den blir bevart VED TRO så dere når fram til frelsen." Altså blir den ikke bevart ved gjerninger.

1 liker  
Kommentar #14

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Alle takksigelser, lovprisninger og Ære tilhører Kristus Jesus.

Publisert over 2 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.

Om det var Judas, de skriftlærde, fariseerne, eller romerne som drepte Jesus, bør vi være dem takknemlige. For uten at Jesus døde ville det ikke vært noe håp for noe menneske å nå Himmelen.

Hvem var det egentlig som drepte Kristus?

Bibelen kan gi oss svaret. Den forteller hvem som drepte Jesus, og  hvem sin vilje det var.Det var Gud som drepte Jesus. Jesus sier det selv, Fader! om du vil, da la denne kalk gå meg forbi! Dog, skje ikke min vilje, men din! Det var Gud vilje som skjedde.

Mange reiser bust når dette svaret kommer opp. I tillegg til at Gud drepte Ham, står det at Gud til og med hadde behag i det. Behag i å knuse Jesus.

Profeten Esaias fikk det store oppdrag å forkynne dette, han skriver flg. Jes 53.10 Men det behaget Herren å knuse ham, han slo ham med sykdom; når hans sjel bar frem skyldofferet, skulle han se avkom og leve lenge, og Herrens vilje skulde ha fremgang ved hans hånd.

Jes 53.4 Sannelig, våre sykdommer har han tatt på sig, og våre piner har han båret; men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.
5Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulde ha fred, og ved hans sår har vi fått lægedom.
6Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei; men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham.

- Alle takksigelser, lovprisninger og Ære tilhører  Kristus Jesus -, ikke forræderen eller romerne. Du vil nok ikke finne aksept for ditt syn angående Judas, de skriftlærde, fariseerne eller romerne i Skriftene eller hos Guds apostler, eller av x-antall troende kristne. Da er det du skriver angående dette spekulasjoner, for litt surdeig kan gjennomsyre hele deigen. For Herren Allhærs Gud er Gud om alle land lå øde, eller alle mann var døde. Hvem kan stoppe eller forhindre Herren Allhærs Guds Frelsesplan? Som betyr at den er fastsatt og iverksettes alt til sin tid, opp igjennom årtusener.

Er det derfor jeg har blitt så nøye med å holde meg til det som står i Skriftene, nettopp i vissheten ved faren ved den farlige surdeigen? Som til slutt kan medføre direkte vranglære som f.eks. dette:

Pave Frans: – Det finnes ikke noe helvete

https://www.document.no/2018/03/29/pave-frans-det-finnes-ikke-noe-helvete/

Hovedårsaken er nok Kristus Jesus selv, der drivkraften er at Kristus Jesus fortjener hvert eneste menneske Han får frelst og en kjærlighet til Sannheten og alt som er sant og sin neste. Noe som er umulig uten først å ha fått Guds barmhjertighet, nåde og miskunn, samt et nytt hjerte og en ny ånd. Kristus Jesus er jo de hjelpeløses hjelper, som lærer oss i høy grad - å verdsette den enfoldige tro -.

Du skriver:

Mange reiser bust når dette svaret kommer opp. I tillegg til  står det at Gud til og med hadde behag i det. Behag i å  knuse Jesus."...

...."Fader! om du vil, da la denne kalk gå meg forbi! Dog, skje ikke min vilje, men din! Det var Gud vilje som skjedde.

Dette også dette: Men det behaget Herren å knuse ham, han slo ham med  sykdom; når hans sjel bar frem skyldofferet, skulle han se avkom og leve  lenge, og Herrens vilje skulde ha fremgang ved hans hånd. Jes 53.10

 

Kjenner du noen troende kristne som "reiser bust"  - angående det som står i disse skriftstedene? -. Da mener jeg  - kun - det som  - står i skriftstedene -. Kjenner faktisk ikke til noen troende kristne som ikke er dypt takknemlige for - det som står i disse skriftstedene -. Ellers hadde jo ingen av oss hatt noe framtidshåp, samtidig med tanke på at - Kristus Jesus fortjener hvert eneste menneske Han får frelst -. Alle som står og kommer til å bli  oppført i Livets Bok er dyrt kjøpt ved Jesu Kristi blod som rant på Golgata Kors. Der Jesu legeme ble knust der piskingen knuste huden på ryggen, der tornekronen knuste huden der tornene trengte seg igjennom den, der naglene knuste der de traff hender og føtter og boret seg igjennom dem, der spydet til en romersk soldat  knuste det stedet der spydet trengte inn i siden på Jesu legeme der blod og vann rant ut etter at Jesus var død.  For at Jesu Kristi blod kunne rense oss for alle våre synder og åpne opp døren inn til Faderhuset. Der forhenget i Tempelet revnet fra øverst til nederst der det nå ikke lenger er noe som stenger for inngangen til Det Aller Helligste. Unntatt for alle dem som går fortapt, der det er en uoverstigelig dyp avgrunn som skiller for evig og alltid.

Kan en offerhandling sammenlignes med drap eller mord? Dette handler om et drap:

14 Da sa David til ham: "Hvordan kunne du våge å legge hånd på Herrens salvede og drepe ham?" 15 Og David ropte på en av mennene sine og sa: "Kom hit og hogg ham ned!" Mannen slo ham i hjel, 16 og David sa: "Du er selv skyld i din død. Din egen munn vitnet mot deg da du sa: Jeg har drept Herrens salvede." 2 Sam 1,14-16

Du skrev:

..."Hvem var det egentlig som drepte Kristus?

Bibelen kan gi oss svaret. Den forteller hvem som drepte Jesus, og  hvem sin vilje det var.Det var Gud som drepte Jesus."....

Hva sier Jesus Selv?:

17 Faderen elsker meg fordi jeg gir mitt liv for siden å ta det tilbake.

 18 Ingen har tatt mitt liv; jeg gir det frivillig, for jeg har makt til å gi mitt liv og makt til å ta det igjen. Dette er det oppdrag jeg har fått av min Far."
Joh 10,17-18

- Kristus Jesus er jo Legemlig Levende Oppstanden fra de døde, for opp til Faderen og vil meget snart komme tilbake -.

De som ville drepe Jesus, trodde jo ikke på Jesus, at Jesus er Guds Levende Sønn, Messias. De trodde ikke at Han også er Menneskesønnen. Det var for våre overtredelser og synder som medførte at vi var uten framtidshåp og fortapte, derfor er vi alle skyldige. Uten noen som helst mulighet til å nå opp til Herren Allhærs Guds Fullkommenenhets krav. Men det kunne Jesus som også Gud og er Fullkommen og ble knust som Guds Fullkomne Offerlam på Golgata Kors, Herren Allhærs Gud Selv er Fullkommen og som Fullkomment kunne sone menneskehetens synder og Fullkomment Seire over alle ondskapens krefter og seire Fullkomment over dødens makt.

 Jesus ble knust på Golgata Kors, slik at Hans blod er det som beskytter oss og der Faderen ser oss skjult og trygt beskyttet i Jesu Kristi blod. Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors er den største kjærlighetserklæring som Jesu Kristi dyrt kjøpte barn kan få. Det er Den Ultimate Fullkomne Kjærlighet som skjedde ved Jesu Kristi liv og Fullbyrdelsen på Golgata Kors. Derfor er Jesu Kristi Ord: - Det er Fullbrakt -, tre ord som er blant de absolutt skjønneste Ord som er sagt på denne jord.

Kristus Jesus er jo Guds Fullkomne Offerlam, det Kristus Jesus frivillig gjorde som Guds Fullkomne Offerlam på Golgata Kors er så ufattelig stort at det kan ikke beskrives med vårt språk.

Kan det å fungere som en løsepenge for noen assosieres med at Selve Løsepengen blir drept?

Men dyret, Antikrist vil bli drept:

Mens jeg så på dette, ble dyret drept fordi hornet talte store ord. Kroppen ble ødelagt og kastet på ilden for å brennes. Dan 7,11

Judas Iskariot gikk faktisk fortapt og hører fortapelsen til, han begikk selvdrap:

 Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navn du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten den ene som hørte fortapelsen til, så Skriften skulle bli oppfylt. Joh 17,12

21 Er ikke pottemakeren herre over leiren, så han av det samme materiale kan lage både et fint og et simpelt kar?
 22 Og enda Gud ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, har han tålmodig båret over med de kar som var under vreden, de som var laget for å gå til grunne.

 23 Han gjorde det for å kunngjøre hvor rik hans herlighet er for de kar som han ville vise miskunn, og som var gjort ferdige for herligheten. 24 Også oss har han kalt til å være slike kar, ikke bare blant jødene, men også blant de andre folk. 
Rom 9,21-24

GOD PÅSKE !

1 liker  
Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

Enig med deg her

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Skrift forklarer skrift.

Noe av det viktigste som jeg har funnet ut angående tro er fra Joh.6.45-46:

Det står skrevet hos profetene:  Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, kommer til meg.

Men ingen har sett min Far. Bare han som er fra Gud, har sett Far.

Som en motvekt til disse ordene har man Heb.8.10-11 som slår alt annet til side:

          Men dette er pakten  jeg vil slutte
           med Israels hus i dager  som kommer, sier Herren:
           Jeg vil legge mine lovbud  i deres sinn
           og skrive dem i deres hjerte.
           Jeg skal være deres Gud,
           og de skal være mitt folk. 

           Da skal ingen lenger undervise
           sin landsmann eller sin bror
           og si: «Kjenn Herren!»
           For de skal alle kjenne meg,
           både små og store.

          (For i nåde vil jeg tilgi  all uretten deres
           og ikke lenger huske  syndene deres. 
)

Jeg mener at ved en slik tro som vil bli gitt, så går man seg ikke bort i alt annet hva skriftene skulle mene å si, for det heter jo også under Bergprekenen i Matt.5.2-3: Han tok til orde og lærte dem: «Salige er de som er fattige  i ånden, for himmelriket er deres.

Om man har en viss tro og ånd, så er det ikke riktig det som det kommer an på, men Guds frelsesplan som innelukker alt i himmel og på jord i tidens fylde. ( Ef 1,10 )

1 liker  
Kommentar #16

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Takk for ditt  skarpe blikk.

Er ditt poeng her at de vantro skal ikke ha noen ære for "drapet", for dem var det nok et drap, men for de troende er det ikke et drap, men det fullkomne offer for oss, og et offer Jesus frivillig gjorde for oss? Et offer er alstå ikke et drap.

Har jeg forstått deg rett?

Hvis ditt svar er ja, er det da dette at de vantro (enten det er jøde eller romer) ikke skal ha ære for et drap du her mener blir vranglære og "surdeig"?

I tilfelle må jeg jo støtte deg på det...det så jeg ikke da jeg las artikkelen, du har et skarpt blikk.

Takknemlig for svar.1 liker  
Kommentar #17

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Litt oppklaring

Publisert over 2 år siden

Kan ikke kommentere dere alle, men vil gjerne kommentere noe.

 

Gjerninger. I følge Bibelen kan ikke noe menneske bli frelst ved egne tegninger slik Paulus også skriver.

Rom 3,20 siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lov-gjerninger; for ved loven kommer syndens erkjennelse.

Rom 3,23 alle har syndet og fattes Guds ære, 24 og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus,

Så, å bli frelst ved egne gode gjerninger er utelukket. Bare så det skulle være klart. Det er bare ved troen på Guds frelsesverk som kan gjøre oss rettferdige.

Men det betyr ikke at vi skal sitte stille og ikke gjøre noe mer. Vår tro vil nødvendigvis vise seg gjennom våre gjerninger. Uten gjerninger er troen død.

Rom 13,12 Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben! Paulus oppfordrer de troende til kamp, en kamp med lysets våpen. Vi kan ikke gjøre gode gjerninger for å bli frelst, men fordi vi allerede er frelst. Gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige.

Rom 1,6 han som skal betale enhver efter hans gjerninger: 7 dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv,

Merk at jeg skrev "om det var" de som drepte Jesus. Det er selvfølgelig Gud som skal ha vår takk for frelsen.

 

Så synest det som det er noen som har problemer med at Gud drepte Jesus på den ene siden, og at Jesus gav sitt liv og tok det tilbake. Jeg ser ikke noen motsetning i dette. Jesus gav sitt liv av fri vilje. Det er klart. Men Jesus gav sitt liv for at Gud skulle la sin vrede over synden ramme ham, ikke oss. Jesus stilte seg i vårt sted, Gud drepte ham.

Jeg vil oppfordre alle å lese Raulus brev til Romerne nøye. Han skriver mye og tydelig om tro/gjerninger.

Fortsatt god Påske.

Kommentar #18

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Mona: Ikke var på min kommentar 16

Publisert over 2 år siden

Har lest grundig gjennom din kommentar, er nok klart for meg hva du mener nå. En svært god kommentar, synes jeg....du har et skarpt blikk og er en grundig og seriøs  påminner!

1 liker  
Kommentar #19

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Frelse = sozo= Helhet til ånd, sjel og kropp

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
v.17.Jeg skal gjøre rett til målesnor og rettferdighet til loddesnor.

"Frelse uten gjerninger", er derfor en hån mot både Gud og mennesker.  

Greit om du tar med sammenhengen; da blir det lettere å se helheten.

Slik jeg ser det er frelse ikke bare et forandrings"twinkling of an eye"/ en ny fødsel.  Men frelse=sozo= helhet.  Frelse til ånd, sjel og kropp.  Og da handler det om en vandring, et liv, et fellesskap med Skaperen.  Og da handler det om å ville leve i Guds rike; der Ånden levendegjør Guds og gjennom historien.  Guds gode lover og dommer.  Og ny nåde og nye begynnelser om vi tabber oss ut av og til.

"Arbeid på deres frelse", sies det av i et av brevene.  TIl liv i rett og rettferdighet.

Jeg forstår ikke manges "hang til ansvarsløshet"; frelse uten gjerninger.  
Er det ikke en selvfølge at Gud opprdrar oss sine barn til å bli myndige, ansvarlige arvinger som "skal dømme verden og englene".  "Rule and reign."  
Vi er elsket av himmelen fra den dagen vi er unnfanget samt født.  Vi tar imot pakten m/ Faderen - blir født på ny - får sønnekår og blir medarvinger. Får tilgang/ fellesskap med Guds Ånd.  
Skulle vi ikke da ville leve i rett og rettferdighet?  Whats the problem?

2 liker  
Kommentar #20

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Til Mona

Publisert over 2 år siden

 

Du skriver: Alle takksigelser, lovprisninger og Ære tilhører  Kristus Jesus -, ikke forræderen eller romerne. 

Jeg er selvfølgelig absolutt enig i at æren hører Gud og Jesus til. Ingen andre kunne utført det under som skjedde på Golgata.

Jeg har nok uttrykt meg klønete angående forrædere og romere. Det jeg mente var følgende; om så hadde vert, at det var dem som drepte Jesus, burde vi trods alt vært takknemlige, noe vi ikke er, eller behøver å være.

Men vi må heller ikke tillegge dem skylden for Kristi død. Noen gjør nemlig det, dette fører bare til jødehat som vi ser blat annet hos DKK og Luther. DKK har alltid kalt jødene for "Kristus mordere". Det er ikke rett, for det var jo ikke dem som gjorde det. At de ikke kjente Ham igjen, eller trodde på Ham er en annen sak.

Håper dette oppklarer litt.

Føler vel at vi er nokså samstemte.

1 liker  
Kommentar #21

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Troens arbeid

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

"For av nåde er dere frelst, VED TRO....Det er IKKE AV GJERNINGER, så ingen skal rose seg." Ef. 2, 8-9. (jamfør Kain og Abels offer).

Det er greit i seg selv og isolert sett.  Men "hjertets omvendelse" er troens arbeid/ en sentral del av å favne troen.  Troen må bli ett med oss.
Et arbeid å kjempe med sitt hjerte ved fristelser, med viljen til å overgi sitt liv i Guds hender. Det kan kreve en hel Getsemaneprosess og absolutt være et arbeid.  

Jeg syns man gjør noen ganger mennesket og selve den kristne tro "mindre", ved å "tviholde på spebarnets posisjon i Guds rike" og ikke anerkjenne menneskets hjerte- og viljens arbeid.  Det er til syvende og sist en form for "glorifisering" av vårt diebarnsbehov.  
Husk at forkynnelsen på Jesu tid og senere var adressert direkte opp mot en gjerningsreligion; der de 10 Basislovene var blitt til 613 lover. Det ble i meste laget. Nå er vi overfokusert på en nådereligion som ikke stiller krav til sann og rett livsførsel.  Men det er to grøfter å falle i.

Poenget må være at vi er ubetinget elsket i kraft av å være barn.  Men det er også noe grunnleggende vesentlig med å ha husregler i Farshuset; på Hans premisser som kjenner livslovene og hva som skader på lang sikt. Dersom vi skal bli boende hjemme på Hans eiendom, sammen med Ham.


1 liker  
Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

Villfarelser

Publisert over 2 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår ikke manges "hang til ansvarsløshet"; frelse uten gjerninger.  
Er det ikke en selvfølge at Gud opprdrar oss sine barn til å bli myndige, ansvarlige arvinger som "skal dømme verden og englene".  "Rule and reign."  
Vi er elsket av himmelen fra den dagen vi er unnfanget samt født.  Vi tar imot pakten m/ Faderen - blir født på ny - får sønnekår og blir medarvinger. Får tilgang/ fellesskap med Guds Ånd.  
Skulle vi ikke da ville leve i rett og rettferdighet?  Whats the problem?

Det er dessverre slik for mange at de regner seg frelst i dette livet  (1.Kor.15.19: Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker.) Og man regner Jesus for oppstanden ut fra ordene i en bok som er profetisk. (1.Kor.15.13 For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. / Fasthet mot vranglære: Blant dem er Hymeneos og Filetos, som har forvillet seg bort fra sannheten. For de sier at oppstandelsen allerede har skjedd, og de bryter ned troen hos folk. 2.Tim.2.17-18)

Hele problemet ligger i forståelsen av Paulus kapittel om oppstandelse som ingen later til å skjønne noe av, 1.Kor.15.22: For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. (Ok - hvem?)

Jeg heller begriper ikke hvordan man får det til at man lever et liv ved Kristus - se Kol.3.1-10 - man har jo vært fysisk døde i mellomtiden? Og ingen har hittil stått opp?

1 liker  
Kommentar #23

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Dersom vi bekjenner våre synder...

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Denne Guds rettferdighet får vi bare ved å tro, av nåde (helt ufortjent), ikke av gjerninger, for at ingen skal kunne rose seg av seg selv (Ef.2, 8). Da er vi allerede satt i himmelen med Kristus (Ef. 2, 6).

Premisset er:
"Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig - så Han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet."  1.Joh. 1.9.

Deri ligger rettferdiggjørelsen. Fordi vi tas med inn i Jesu prosess på Golgata.
Det er nåde i seg selv at det er gitt mulighet og botemiddel for synd.

Barndåps"frelse" forvirrer folk til å tro at man ikke har et selvstendig valg. Det er forførelse.  Alle må ta standpunkt; før eller senere.  Myndighetsalder i Guds rike er 20 år, jfr historien med speiderne i ørkenen.  Da er man hode for sitt liv og legeme. (Samsvarer også med at bostaven reish = hode = 20.)
Barnets grunnposisjon er innfor Gud som Skaperverkets Far. Dernest liv og vekst, modning og valg.

1 liker  
Kommentar #24

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

What's the problem?

Publisert over 2 år siden

Jeg har da aldri påstått at den som er født på ny ikke vil leve etter Guds gode vilje og til hans behag i Guds rike. Hvis du mener jeg står for det, så kan jeg nesten ikke tro det jeg leser....

Jeg kan nesten ikke tro det jeg leser når du skriver "manges hang etter ansvarsløshet"; til frelse uten gjerninger.

 

.Ef. 2, 8-9: "Av nåde ER dere frelst, VED TRO......UTEN GJERNINGER så ingen skal rose seg (av gjerninger)". 

Dette er IKKE mine ord, men Gud som har innåndet disse ord, ja, da må kanskje også han ha en "hang etter ansvarsløshet"; frelse uten gjerninger?

 

Jeg vil minne om at det var på korset Gud forlikte seg med menneskene igjen i ett legeme, Jesu kropp som vi er lemmer på, med ham som hode, Ef, 2. Dette gjorde han UTEN våre gjerninger:

"for I SEG SELV å skape de to (jøde og hedning?) til ett nytt menneske, og slik stifte fred, og i ett legeme (Kristi kropp) FORLIKE DEM MED GUD ved korset." Ef, 2, 15-16. 

"Han (Gud) oppvakte oss MED HAM og satte oss (ikke en gang skal bli satt!) MED HAM i himmelen." Ef. 2, 6. 

"...., UTEN GJERNINGER, så INGEN skal rose seg (av gjerninger)"!

KUN VED TRO er vi frelst, av nåde! Ef. 2, 8.    En "ansvarsløs" Gud til frelse uten gjerninger????????

Dette er evangeliet.

 

ARBEID PÅ DERES FRELSE:

Du skriver og siterer:   "Arbeid på deres frelse".

Ja, det er nok helt rett.

 Men ser du hva der står? Der står:

"Arbeid PÅ deres frelse"....det kunne kanskje like godt stått "Arbeid MED deres frelse."  Det står ikke "Arbeid FOR Å BLI frelst"!

Vi skal arbeide PÅ vår frelse FORDI vi ER frelst og har en frelse å arbeide på eller med.

Det er ikke bare viktig å lese sammenheng, men minst like viktig å se hva der egentlig står...ordene er ikke tilfeldig valgt, de er innåndet av Gud.

 

"Arbeid på deres frelse" vil si at vi vandrer verdig i vårt jordiske liv etter det kall vi er kalt til..."for vi er HANS VERK (ikke vårt verk!)..." Ef. 2, 10.

"vi er HANS VERK", vi født av Gud, vi er frelst av ham, rettferdiggjort av ham, helliggjort av ham m.m....UTEN å ha deltatt i dette selv....UTEN gjerninger, så INGEN skal rose seg.

 

"Arbeid PÅ deres frelse" er vår vandring her på jord...ikke for å bli frelst....men fordi vi ER frelst....vandre verdig så vi kan være Gud til behag, ikke for å bli frelst, men fordi vi er frelst.... det er da vel INGEN som er født av Gud som ikke vil være ham til behag? 

Men hvordan vi lykkes med vår vandring, det kan være så ymse, for vi kan også "stå han imot" som nordlendingene sier. Men det kan ikke ta fra oss det faktum at vi ER frelst, den STILLING vi har overfor Gud, og vår vandring her på jord. Skiller vi ikke de to så er det lett for å kalle det for "hang til ansvarsløshet, til frelse uten gjerninger." Dette kan gjøre stor skade for en troende , ikke minst for en nyfrelst, og føre troende til trelldom under loven og fortapelse/frafall! Jeg har selv møtt slike og som har måttet be om psykiatrisk behandling.

Gjerninger er noe som kommer som et resultat av vår frelse, altså FORDI vi er frelst! Og IKKE fordi vi skal bli frelst!  Er gjerningene et middel for å bli frelst, da er det lovgjerninger, og det er synd.

 

Jeg håper at du får se dette  og er varsom med slike uttalelser som "hang til ansvarsløshet; frelse uten gjerninger." og "hån mot mennekser og Gud".

Dette var kommentar til din kommentar 19.

Jeg får nesten lyst å spørre tilbake: What,s the problem? med frelse uten gjerninger?

2 liker  
Kommentar #25

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Tro - omvendelse - gjerning

Publisert over 2 år siden

Rom. 3, 2 For blev Abraham rettferdiggjort av gjerninger, da har han noget å rose seg av. Men det har han ikke for Gud; 

3 for hva sier Skriften? Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet;

Abraham ble rettferdiggjort av tro på lik linje med oss.

Men sin tro viste han i lydighet til Gud. Derfor ble han regnet som rettferdig for Gud.

1, Mos. 20,11 Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa: Abraham, Abraham! — Han svarte: Ja, her er jeg.
12Da sa han: Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noget! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for min skyld
.

Det var denne hans tro som gav grunnlaget for rettferdiggjørelsen. Det samme gjelder for oss i dag. Tror jeg, er jeg villig til å ofre det som er mitt hjerte nærmest om Herren ber meg om det? Dette er ikke frelsesgjerning, men lydighet av troen på Ham. 


Jak 2,20 Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig?
21 Abraham, vår far, blev ikke han rettferdiggjort ved gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret?
22 Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene,
23 og Skriften ble oppfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet, og han blev kalt Guds venn.
24 I ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene.

Fordi troen virker gjerninger, troens gjerninger, lydighetens gjerninger.

Så er da frelsen av tro, og gjerninger også av tro.

Ef, 2,8 For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave,
9 ikke av gjerninger, forat ikke nogen skal rose sig.
10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem.

1 liker  
Kommentar #26

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Jo, det forklarer godt hva du mente Ove.

Publisert over 2 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er selvfølgelig absolutt enig i at æren hører Gud og Jesus til. Ingen andre kunne utført det under som skjedde på Golgata.

Jeg har nok uttrykt meg klønete angående forrædere og romere. Det jeg mente var følgende; om så hadde vert, at det var dem som drepte Jesus, burde vi trods alt vært takknemlige, noe vi ikke er, eller behøver å være.

Men vi må heller ikke tillegge dem skylden for Kristi død. Noen gjør nemlig det, dette fører bare til jødehat som vi ser blat annet hos DKK og Luther. DKK har alltid kalt jødene for "Kristus mordere". Det er ikke rett, for det var jo ikke dem som gjorde det. At de ikke kjente Ham igjen, eller trodde på Ham er en annen sak.

Håper dette oppklarer litt.

Føler vel at vi er nokså samstemte.

Jo, det forklarer godt hva du mente Ove. Tankene kan fly også hos meg, derfor har det blitt viktig også nødvendig å prøve dem på Skriftene og holde seg trofast til dem. Som da egentlig betyr å holde seg trofast til Kristus Jesus.

Sannheten er jo at vi alle (hele menneskeheten samlet opp igjennom årtusener) er skyldige p.g.a. syndefallet som medførte at menneskene og skaperverket ble infisert av synden. Ulydighet er jo også å synde.  Mens resultatene viser seg etterhvert like foran våre øyne:

Kristus i vår tid

https://www.document.no/2018/04/01/kristus-i-var-tid/

Flere gode grunner til at en bør være meget forsiktig med å gjøre det ekstra vanskelig for jødene, de har mye hat å forholde seg til.  Alle som hører Kristus Jesus til, glemmer ikke at Frelseren kommer også fra jødene og at Jesu Kristi Evangelium ble først formidlet videre fra dem. Vi har svært mye å være jødene takknemlig for. Etter at Kristus Jesus kommer tilbake, vil jødenes situasjon endres totalt der hatet vil erstattes med kjærlighet. Jødene og Israel ligger også meg sterkt på hjertet, takket være Kristus Jesus det også.

Det er et Guds inngripen at jødene fikk landet sitt tilbake og forvalter de landområder de får beholde slik vi er vitne til. Hvilke annet folkeslag har holdt ut et slikt hat som jødene og samtidig gir også timelige goder til verden?

Når det åpenlyse blir formørket

https://www.document.no/2018/03/31/hamas-nar-det-apenlyse-blir-formorket/

Ikke lett å glemme kristendomsforfølgelsene i slike land heller:

Iraq’s Christians: Eighty Percent Have «Disappeared»

https://www.document.no/2018/04/01/iraqs-christians-eighty-percent-have-disappeared/

Glemmer ikke våre egne heller, selv om det fort kan se slik ut:

Hvordan kan påsken, som egentlig handler om det mest selvoppofrende som har funnet sted i verden, nå fungere som en dyrkningstid for egoisme og selvtilfredsstillelse?

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11720704-psaken-har-mistet-sitt-religiose-alvor-og-blitt-en-dyrkningstid-for-egoistisk-selvtilfredsstillelse

1 liker  
Kommentar #27

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Frelse uten gjerninger? Hva sa Jesus?

Publisert over 2 år siden

 

KRAV OM GJERNINGER I DOMMEN?

"Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone. 

Og alle folkeslag skal samles framfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene. Han skal skille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre.

Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far. Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.

For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg drikke. Jeg var fremmed , og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg.

Da skal DE RETTFERDIGE svare ham og si: Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og gav deg klær? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?

Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Alt dere har gjort mot en av disse minste (altså bare en av dem er nok!) brødre, det gjorde dere mot meg. "Matt. 25, 31-41.

 

De som blir rettferdiggjort vet ikke en gang at de har gjort noen gode gjerninger. "La ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør", barmhjertighet skjer i det skjulte. De stiller heller ingen krav om gjerninger til andre, for de ser ikke sine egne gjerninger en gang.

"Salige er de fattige i ånden, for himmelriket er deres", saligprisningen kap. 5. De som er fattige, åndelig talt, er de som må tigge. De kan bare komme til Gud som tiggere, de har ingen ting å vise til og må sette all sin lit til Gud.

 

Men DE URETTFERDIGE (geitene) er sannelig bevisste på sine gjerninger og til om med svarer Jesus i dommen:

"Så skal ha si til dem på sin venstre side: GÅ BORT FRA MEG, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler. 

For jeg var sulten, og dere gav meg ikke mat. jeg var tørst, og dere gav meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg, Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsle, og dere så ikke til meg.

Da skal de (URETTFERDIGE) svare ham og si: Når så vi deg sulten eller tørst eller naken eller syk eller i fengsel, og tjente deg ikke?

Da skal han svare dem og si: Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg.

Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv." Matt. 25, 41-46.

 

Vi må skille mellom vår frelse og vår tro, gjør vi ikke det, kan vi komme til å stille gjerningskrav for å blir frelst til andre, Det er i alle fall synd!

1 liker  
Kommentar #28

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?

Publisert over 2 år siden

Jesus svarte og sa til dem: 

Dette er Guds gjerning at dere skal TRO på ham som han har sendt." Joh. 6, 28- 29.


1 liker  
Kommentar #29

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

Det finnes ikke noe skille, bare advarsler til de utvalgte

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Vi må skille mellom vår frelse og vår tro, gjør vi ikke det, kan vi komme til å stille gjerningskrav for å blir frelst til andre, Det er i alle fall synd!

En må heller ikke undervurdere en tekstutvikling i skriftene altså en sum: Åp.3.1f.:

Skriv til engelen for menigheten i Sardes:
Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner: Jeg vet om dine gjerninger. Det heter om deg at du lever, men du er død.

Våkn opp og styrk det som er igjen, og som holder på å dø! For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne.

Husk derfor hva du tok imot og hørte! Hold fast på det og vend om! For hvis du ikke våkner, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg. Men du har noen få i Sardes som ikke har skitnet til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det. 

Den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok, men kjennes ved navnet hans for min Far og hans engler. 

Dette er også en historie om Jesus, for det er om ham hele skriften handler om, alle hans gjerninger, han er vokst frem ut av hedningeslekt, Apg.15.14 Simeon har forklart hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger for sitt navn. 

Han er en rest av overlevende. Det heter også i 1.Kor.1.27-29: Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud.

Og når det kommer til troen har du ikke regnet med Rom.10.20 enda? Og Jesaja går så langt at han sier: Jeg ble funnet av dem som ikke  søkte meg, og åpenbarte meg for dem som ikke spurte  etter meg.

Altså hadde de ingen tro, men gjerninger hadde de. Troen kom senere som et håp?

Kommentar #30

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Åp.2 sier også det samme:

"Skriv til menigheten i Efesus: .......Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for min skyld, og du har ikke gått trett. MEN JEG HAR IMOT DEG AT DU HAR FORLATT DIN FØRSTE KJÆRLIGHET. Kom derfor i hu HVA DU HAR FALT FRA. OMVEND DEG, OG GJØR DE FØRSTE GJERNINGER! Hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og vil flytte din lysestake (menighet?) bort fra sitt sted - hvis du ikke omvender deg."

Dette er resultatet av gjerningsstrev...man faller fra sin første kjærlighet (Kristus). Så formaner Gud å omvende seg og gjøre de første gjerninger! Altså troens gjerninger, fordi de er frelst,  altså lydighetens gjerninger, som trådstarer så rett skriver om. For disse gjerningene er ikke de samme som gjerningstrev, ytre gjerninger. Gud etterlyser her den første kjærlighet, som kommer fra hjertet, og de gjerningen som kommer derfra.


Ditt sitat fra Jesaja er da helt rett. Jesus sa: "Jeg har også andre får (enn de jødiske), DE (oss hedninger) SKAL HØRE MIN RØST". I dag er det hedningene som forvalter Guds ord, ikke jødene. Vi også hører til de utvalgte:

"Så er dere de helliges medborgere og Guds husfolk.....at hedningene er medarvinger, de hører med til legemet (Kristi kropp=menigheten/lysestaken) og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet." Ef. 2 og 3.

Ellers forstår jeg ikke hva du mener med "Han er en rest av de overlevende."

Kommentar #31

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

Igjen får man en tekstutvikling

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
MEN JEG HAR IMOT DEG AT DU HAR FORLATT DIN FØRSTE KJÆRLIGHET. Kom derfor i hu HVA DU HAR FALT FRA. OMVEND DEG, OG GJØR DE FØRSTE GJERNINGER! Hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og vil flytte din lysestake (menighet?) bort fra sitt sted - hvis du ikke omvender deg."

Du har sikkert lest om hjørnesteinen som bygningsmennene vraket? Hvis du ser på sitatet ovenfor er det disse som nevnes 1.Pet.2.6f.:

           For det heter i Skriften:
           Se, på Sion legger jeg  en hjørnestein,
           utvalgt og dyrebar;
           den som tror på ham,
           skal ikke bli til skamme. 

Altså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror, er steinen som bygningsmennene  vraket, blitt hjørnestein,  en snublestein og en klippe  til fall.

Fordi de ikke er lydige mot Ordet, snubler de. Det var de også bestemt til.

Vel... om Gud har bestemt det slik, så er det slik det skal foregå - men det er vel ikke oppfylt enda?

Hvis du legger merke til ordbruken er steinen også betegnet som "de" og Immanuel betyr Gud med oss - det er også Jesus (Matt.1.21-23) Navnet Jesus er en betegnelse det også og betyr "frelse" - den kommer til slutt (alfa). Leser du fra Matt.24. ser du at det blir igjen en rest: "Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes." Jesus er Davis ætts rest, rotskuddet av Davids ætt, Åp.22.16 (Av treet som hugges ned blir det igjen en rotstubb, Dan.4.)

Den første kjærlighet kan man studere gjennom en lignelse med 4 hester som dukker opp i Åp.6 Først en hvit hest, så en rød, så en svart og så en gulblek hest.

Kommentar #32

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Skulle selvfølgelig være omega ...

Kommentar #33

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 2 år siden

"...steinen som bygningsmennene VRAKET..." Vraket står her i fortid.....hvis det ikke er oppfylt enda, så måtte det jo stått: "som bygningsmennene skal vrake" eller "skal komme til å vrake"...eller noe i den dur...altså vise til framtid....men det står ikke slik her. 

Jo, visst er det oppfylt. Steinen, eller snublesteinen, er Kristus. 

 

"Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham (han ble en snublestein for dem)

Men alle dem som tok imot ham, dem gav ham rett til å bli Guds barn, de  som tror på hans navn." Joh. 1, 11-12.

 

1 liker  
Kommentar #34

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

Intet er nytt under solen...

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Vraket står her i fortid...

Mens en ny himmel og jord står både i fortid og i fremtid?  (2 Pet 3,13  - Åp 21,1) Hvordan vil du beskrive det? Som fortid eller som syner fra Gud?

Esek.21.31-32: Så sier Herren  Gud: Bort med turbanen, av med kronen, ikke noe skal bli som det var! Gjør det lave høyt og det høye lavt! Ruin, ruin, ruin gjør jeg det til. Heller ikke dette skjer før han kommer, han som jeg har overlatt dommen til.

Kommentar #35

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 2 år siden

2.Pet. 3, 13 : "Vi venter...", og når man venter har det ennå ikke kommet.

Åp. 21:  var selvsagt syner fra Gud, og skal de gjengis må de nødvendigvis i fortid, jeg "så" ...og ikke jeg "ser".

Men alt dette kan du selv, Kjell G. Kristensen.

1 liker  
Kommentar #36

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

Ja, tro kan flytte fjell heter det

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jo, visst er det oppfylt. Steinen, eller snublesteinen, er Kristus. 

Du er ute etter å overbevise deg selv, for det står:  For det heter i Skriften:
 Se, på Sion legger jeg  en hjørnestein,

Ordet legger, det er i hvert fall ikke fortid.

Neste: Altså blir den til ære for dere som tror... Ordet "blir" - virker det som oppfylt?

At steinen er blitt vraket, betyr kanskje noe annet? Men det er det vel for vanskelig å tro på?

Matt.21.42-43; Da sa Jesus til dem: «Har dere aldri lest i skriftene:
           Steinen som bygningsmennene  vraket,
           er blitt hjørnestein.
           Dette er Herrens eget verk,
           underfullt er det  i våre øyne.

Snakket Jesus om seg selv her?
Derfor sier jeg dere: Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer de fruktene som tilhører riket.

Jer.51.25-26: 

         Se, jeg kommer mot deg,  du ødeleggerfjell,
          sier  Herren,
          du som ødelegger  hele jorden.
          Jeg løfter hånden  mot deg,
          velter deg ned  fra klippene
          og gjør deg til  et utbrent fjell.

          Ingen skal ta stein  fra deg
          til hjørnestein  eller grunnmur,
          for du skal bli til ørken  for alltid,
          sier  Herren.

Vi snakker nå om fysisk tro og virkelighet, ikke åndelighet... skrift forklarer skrift.

Hos Dan.2. kan man også lese om denne steinen som ble til et fjell som fylte hele jorden (Dan 2,35 )

Jovisst er det oppfylt???

Kommentar #37

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Har du forkastet Nostradamus, eller ikke?

Publisert over 2 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Vi snakker nå om fysisk tro og virkelighet, ikke åndelighet... skrift forklarer skrift.

Har du forkastet Nostradamus som du i tidligere kommentarer verdsatte og var en tilhenger av?

Mener du fortsatt dette som du gjorde for ca. ett og et halvt år siden?:

....."Men enig med deg om at Jesus ikke er den trange porten, den tilhører den  første utgang hvor rikets barn kastes ut av himmelens rike.".....

Tid for å si det tydelig: ingen går fortapt

Kommentar #466

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11661465-tid-for-a-si-det-tydelig-ingen-gar-fortapt?side=10#svar-11662662

Kommentar #38

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

Svar til Mona Ekenes

Publisert over 2 år siden

Nei, jeg har ikke forkastet noe.

Nostradamus er fullt berettiget til å utgi sin tolkning av Skriften på høyde med alle andre som skriver bøker. Det er ingen konflikt med det siterte du spør meg om og min kommentar om ham i denne tråden. 

Du spør:

Mener du fortsatt dette?:

....."Men enig med deg om at Jesus ikke er den trange porten, den  tilhører den  første utgang hvor rikets barn kastes ut av himmelens  rike.".....

Det jeg mener her er at menneskesønnen er den trange porten, som stjeler til seg himmelriket som en tyv (Joh.10.1-10) og lar rikets barn kastes utenfor (Matt.8.12 /Matt.13.38) Mens Jesus har en bredere port og dømmer ingen. (Joh 8,15 , Joh.10.1-10)

Vær klar over at ikke alle Nostradamus bøker er forsøkt tolket, jeg sitter med en bok oversatt fra et gjenopptrykk fra originalutgaven, og den er meget korrekt i forhold til skriften, men den kan være like vanskelig å forstå som den, om man ikke finner ut av tolkningsnøkkelen. Det vil si at den tolker seg selv om man fokuserer på sammenhengen og lar det bli en helhet.

Jeg mener alle burde få vite at mesteparten av bøker som er kommet på trykk av Nostradamus er forsøkt tolket av oversetterne, omtrent slik det blir gjort også med skriften - enda det står: Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. (Apg.1.7) Eller sagt på en annen måte i Mark.13.32:

Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.g

Jeg har flere bøker av Nostradamus for å kunne se de forskjellige oversettelser og tolkninger som er blitt gjort, og det jeg kan si er at alle oversettelsene utenom Riom- utgaven er forkastelig. Han som har oversatt Riomutgaven er dr.phil i gammelfransk, og har oversatt et gjenopptrykk av originalutgaven. Den er dansk og har ingen tolkninger om hva profetiene gjelder. De fleste feilbedømmer hva han har skrevet, og jeg hører ikke på dem overhode. 

Jeg kan gi eksempler på oversettelse fra et vers av Nostradamus som er tolket slik at dette skulle gjelde for Napoleon IIII, uten at teksten sier noe om det. Og dette er en norsk utgave fra Scanbok forlag (1991, Spådommer frem til år 2000)

Centurie 10.24: Den kongelige fangen som ble pågrepet i Italia skal reise sjøveien til Marseilles via Genova. Etter store anstrengelser skal han overvinne fremmede styrker. En krukke med honning skal redde ham fra ilden.

Tolkning følger: Igjen synes vi å gjenkjenne Napoleon, som 1.mars 1851 flyktet fra Elba og noe senere gikk i land i Marseilles. Hans emblem forestilte en bie. Dermed blir trykket "en krukke av honning" lettere forståelig.

Kan man ikke se trangen til menneskelig fantasi og trangen til å tyde noe, samme hva, ut av noen linjer som egentlig for det første er oversatt fra en bok som er rettet opp fordi man mente at Nostradamus hadde gjort mange skrivefeil... og for det andre av linjer som er totalt intetsigende!

Jeg skal gjengi verset fra originalen, ord i parentes er tilføyd av oversetter;

Den fangne fyrste (som er blitt) beseiret i Italia, vil passere Genova over havet (for å fortsette) helt til Marseille; (Han blir) beseiret med stor anstrengelse fra utlendingenes side - Skudd ufortalt - tønne (med) honninglikør.

Dette handler ikke om Napoleon overhode, men har tilknytninger til andre vers akkurat som  Bibelen har henvisninger til samme fortelling, men vanskeliggjort ved å blande innholdet for å hemmeligholde/ skjule sannhetene som mange ikke har godt av å vite.

Kommentar #39

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Det var Faderen som straffet og drepte; by proxy, i tilfellet Jesus.

Publisert over 2 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.

Det var Gud vilje som skjedde.

Mange reiser bust når dette svaret kommer opp. I tillegg til at Gud drepte Ham, står det at Gud til og med hadde behag i det. Behag i å knuse Jesus.

Profeten Esaias fikk det store oppdrag å forkynne dette, han skriver flg. Jes 53.10 Men det behaget Herren å knuse ham, han slo ham med sykdom; når hans sjel bar frem skyldofferet, skulle han se avkom og leve lenge, og Herrens vilje skulde ha fremgang ved hans hånd.

Det du skriver er sant.  Faderen straffet og "utslettet" - ved død. Dvs 3 dager i et dødens rike.  
 
Synd måtte, må og vil komme til å måtte straffes.  I prinsippet hver gang.  Fordi synd hemmer, skader og ødelegger. Fordi vi synder mot en av disse mine minste, samt dermed også Faderen.  Hver gang.  Han går i åk med hver og én av oss. Medlider prinsipielt sett/ ser hver gang vi synder eller noen synder mot oss.

Men jeg tror det er viktig dog å skille mellom hva som er ulike typer "synd"/ å bomme på målet.  Dan.9.24. sier noe om det: Overtredelser, Synder, Misgjerninger.  Det siste forstår jeg som på engelsk omtalt som iniquity eller wickedness. Ondskap. Men de øvrige kan både være tabber, feilgrep, ukloke handlinger under vekst og opplæring.  Samt unnlatelsessynder; dvs å unnlate å gjøre rett og rettferdig der det stod i vår makt.  Men Misgjerning er det som står omtalt i Esek.28.15. Ondskap. "Iniquity and guilt" står sammen i Amplified Bibles oversettelse.

Derfor oppdrar nåden oss til å ikke synde. Tvert imot - å lære seg å "hate" synd og elske rett og rettferdighet.

Gud vil ødelegge de som ødelegger jorden.  Lys og mørke går ikke sammen.  Men det er et avgrenset tidsrom for straffen, slik jeg ser det.
Intensiteten vil være tilknyttet å måtte gjennomleve den annens pine i etterkant. Slik må det være for å være rettferdig.  Gud gir ikke "strafferabatt".  Men straffen varer ikke evig. Bare Guds egen indre ild er evig.
For de som er livsvesener i kraft av seg selv - som Lucifer - den salvede kjeruben, vet jeg dog ikke. Han var et Livsvesen. Som visste, forstod, valgte seg bort og falt fra Gud og tilgangen til Gudsnærværet/ Guds hjerte og fikk istedet navnet Døden.

Hva som enn er Guds Dom angående en evighet, er Gud rettferdig og langmodig inntil nådetiden er slutt.
Og Gud måtte ofre Jesus for å gi oss alle et felles, rettferdig møtepunkt i Jerusalem- (dualisme)- på Golgata. Straffen lå på Ham - for at vi skulle kunne få fred - dersom vi som myndiggjorte barn/ voksne anerkjenner og bekjenner og velger Guds gode veier.

For såvidt ligger det vel i navnet hans - Døden - at han engang vil komme til å dø.
Slik  Kobberslangen/ "hodet"/ leder for synd -  ble hengt opp på korspåle i ørkenen.Kommentar #40

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger...

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

"Arbeid PÅ deres frelse"....det kunne kanskje like godt stått "Arbeid MED deres frelse."  Det står ikke "Arbeid FOR Å BLI frelst"!

Vi skal arbeide PÅ vår frelse FORDI vi ER frelst og har en frelse å arbeide på eller med.

Det er ikke bare viktig å lese sammenheng, men minst like viktig å se hva der egentlig står...ordene er ikke tilfeldig valgt, de er innåndet av Gud.

 

"Arbeid på deres frelse" vil si at vi vandrer verdig i vårt jordiske liv etter det kall vi er kalt til..."for vi er HANS VERK (ikke vårt verk!)..." Ef. 2, 10.

"vi er HANS VERK", vi født av Gud, vi er frelst av ham, rettferdiggjort av ham, helliggjort av ham m.m....UTEN å ha deltatt i dette selv....UTEN gjerninger, så INGEN skal rose seg.

 8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. 9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem. Ef 2,8-10

Dette Skriftstedet har en spesiell betydning for meg, da jeg fikk dette rett etter at jeg ba om nåde, tilgivelse og frelse. Umulig å glemme den dagen. Derfor har jeg også lett for å påminne både meg selv og andre om det å gå inn i de ferdiglagte gjerningene, som Herren Allhærs Gud har tilrettelagt for oss; som vi er kalt til å gå inn i. Da er jo disse gjerningene egentlig til Guds Ære, for da er vi samtidig også 100% avhengig av Jesu Kristi hjelp og tilretteleggelse for å kunne gå inn i dem. 

Troen er også en gave, totalt ufortjent og kun av Guds ufattelige store kjærlighet, barmhjertighet, nåde og miskunn. For Herren Allhærs Gud har Fullkomment rett til å gjøre med Sitt skaperverk som Han vil. Gud er Den Fullkomne Hellige Kjærlighet, vi må også motta Guds kjærlighet for å kunne ane noe om hva den innebærer.

Herren Allhærs Gud er alltid  Planleggeren, Giveren og Tilretteleggeren; vi er mottakere og kan ta i mot og ved Jesu Kristi hjelp av Guds nåde få gå inn i de ferdiglagte gjerningene.

Derfor betyr jo at en tro uten gjerninger er en død tro, for ved troen følger ufravikelig gjerninger som Herren Allhærs Gud på forhånd har planlagt og tilrettelagt for hver enkelt som står og kommer til å stå oppført i Livets Bok.

Alle som står oppført i Livets Bok er levende steiner plassert nøyaktig der Herren Allhærs Gud vil ha oss og de ferdiglagte gjerningene er da samtidig tilpasset der Gud har plassert oss i Jesu Kristi Legeme. Er vel alle apostler? Nei, alle er ikke apostler, mange vil nok være apostler og kaller seg det; uten å være det.

Derfor er vi også kalt til å arbeide på vår frelse, for Herren Allhærs Gud vil også ha vår respons og lydighet. For vi er dyrt kjøpt ved Jesu Kristi blod på Golgata Kors som betyr at - hele vårt liv tilhører nå Kristus Jesus -.

Derfor har vi også dette å forholde oss til:

12 Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning.
 13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.
 14 Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen.

 15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor, drapsmennene, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn.
 16  Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne for dere om dette i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.»
Åp 22,12-16


14 "Herre," svarte jeg, "du vet det." Da sa han til meg: "Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod.
 15 Derfor står de nå for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem.
16 De skal ikke lenger sulte eller tørste, og sol eller brennende hete skal ikke falle på dem.
 17 For Lammet, som står midt foran tronen, skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne."
Åp 7,14-17

Dette sier Herren Allhærs Gud først og fremst til Guds folk jødene og deretter oss også dyrt kjøpte hedningfolk ved Guds profet Jesaia:

9 Stig opp på et høyt fjell,
 du Sions gledesbud!
 Rop høyt med kraftig røst,
 Jerusalems gledesbud!
 Rop høyt, og vær ikke redd!
 Si til byene i Juda:
 "Se, der er deres Gud!"
 10  Se, Herren din Gud kommer, full av kraft,
 hans arm gir ham herrevelde.
 De han fikk som lønn, er med ham,
 de han vant, går foran ham.

 11  Som hyrden skal han gjete sin hjord
 og samle lammene i sine armer.
 Han skal bære dem ved barmen
 og lede deres mødre varsomt.
Jes 40,9-11

For jøde først og deretter hedningfolkene som er de ville oljetregrenene som er podet inn sammen med de naturlige oljetregrenene (jødene). 

Som kan assosieres med et rosetre som setter villskudd, der villskuddene som sprer seg også innlemmes i Guds Hage sammen med det opprinnelige rosetreet (det finnes også rosetrær som bærer næringsrike og legende frukter). Se liljene på marken.... .

Godt å bli påminnet om for alle ressursvake og alle som absolutt ikke bør sette sin lit til egen økonomi eller rikdom som brått kan forsvinne:

25  Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for mat og drikke som dere må ha for å leve, og heller ikke for klærne som kroppen trenger. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne?
 26 Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verd enn de?

 27 Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? 28 Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De arbeider ikke og spinner ikke, 29 men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.
 30 Når Gud kler gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Så lite tro dere har! 31 Vær altså ikke bekymret og si: Hva skal vi spise? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? 32 Alt dette er hedningene opptatt av; men den Far dere har i himmelen, vet at dere trenger alt dette. 33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
 34 Så vær ikke bekymret for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. 
Matt 6,25-34

 Se på liljene! De verken spinner eller vever, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Luk 12,27

Når den tid kommer:

11 For se, nå er vinteren slutt,
 regnet er over, det er borte. 

12  Blomstene kommer til syne på marken;
 sangens tid er kommet,
 turtelduen kurrer i vårt land. 

13  Fikentreet setter frukt,
 det anger av blomstrende vintrær.

 Min elskede, stå opp!
 Kom, du min fagre pike!
Høgs 2,11-13

Nødvendig også å se på alt det ufattelige gode som Kristus Jesus har lovet alle som står oppført i Livets Bok og som vil bli bevart og stående der. Ellers kan en miste Faderhuset og det Himmelske Hjemlandet Kristus Jesus har beredt til Sine dyrt kjøpte barn, av syne. For vi er jo også kalt til å ha blikket festet på målet, der vi også har fått løfter om å kunne skue Kongen i all Hans Skjønnhet.

Underveis kan vi leve i håpet om å få oppleve dette totalt ufortjent en dag, alt av Guds ufattelige store kjærlighet, barmhjertighet, nåde og miskunn. Da er jo alt dette til Guds Ære!

1 liker  
Kommentar #41

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Alt av nåde!

Publisert over 2 år siden

Gode og sanne ord fra deg til vår påminnelse,  Mona!

 

Det er Guds nåde som opptukter (lærer) oss på alle vis, Tit. 2, 10-11.

Det er Gud som virker og vil i oss til hans gode behag, Fil. 2, 13. 

"Det er bare Gud som gir vokster".

"Ingen har fått noe uten han har fått det av Gud." sier Jesus.

"Deg være ære" står det i salmen.

 

Og skulle jeg komme til å gjøre noen gode gjerninger i Guds øyne, så er det også hans verk.  Derfor påminner jeg aldri noen om gode gjerninger, jeg vil heller ikke være moralens vokter, hvilke gode gjerninger har jeg? Nei, Gud tar seg av sine barn selv. Det er han som former og oppdrar oss, tukter og hudfletter, for at vi skal være ham til behag. ALT er hans verk.

"Jeg tar bort alle dine misgjerninger for min skyld", står det i Hebreerbrevet. Altså ikke bare for min skyld. Han er vår Far, han former oss også for sin skyld, for han er vår Far. 

 

"All min ros har jeg i Kristus."

"Min nåde er nok for deg".

Alt av nåde.

Nåde over nåde.....for vi er HANS VERK, ikke vårt eget.

 

"For jeg vil ikke vite NOE blant  dere UTEN JESUS KRISTUS OG HAM KORSFESTET".

Uten korset, ingen frelse. Korset er alt.

 

 

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere