Geir Husveg

6    18

religionene er ikke avlyst likevel

wns "Origin" annonserer tidlig en vitenskapelig oppdagelse som vil gjøre all religion uaktuell. jeg forventer ikke at kristendommen vil bli motbevist. jeg tviler på at kristendommen er så vitenskapelig at den kan motbevises. Til vitenskapelige utsagn hører det til falsifiserbarhet. Jeg kom til å ytre noe om at kristendommen er motbevisbar da jeg underviste en bibelskoleklasse på 80- tallet. Jeg kommer tilbake til det.

Publisert: 27. mar 2018 / 121 visninger.

Tanken om at alle religioner kan utryddes med det samme argumentet , tar ikke de dyptgående forskjellene mellom religionene helt på alvor. Det finnes noe som stort sett er felles for religionene: "Møtet med det hellige".
Jeg fortalte elevene mine på 80-tallet at kristentroen er avhengig av en menneskehet. Den store fortellingen om kristendommen framstiller ett fall som repareres av en manns soningsdød.
Jeg får inntrykk av at vitenskapen på grunnlag av funn av skjellettdeler som gir grunnlag for å rekonstruere et større antall menneskearter, regner med at et større antall menneskearter har eksistert på jorda. De mener å finne
spor av neanderthalerne i genomet til menneskene i alle verdensdeler, unntatt i Afrika. Man tenker at da menneskene utvandret fra Afrika, traff de på neaderthalerne i Spania. Man tenker ikke helt konsistent. På Animal Planet ble det hevdet: For ti tusen år siden skiltes vår art fra gorillaen.
Jeg tenker at det ikke er bevist at det har vært mange menneskeheter .Det å være menneske er ikke noe som viser utenpå. Jeg tenker at Gud er den som har helt kontroll på hva det er å være menneske. Vi andre sliter med denne saken. Hvis noen har et ekstra kromosom, mener samfunnet at de må drepes før de blir født. Det Gud vet er: Menneskene utgjør Guds trommehinne i universet. Hver tanke og følelse registreres umiddelbart hos Gud. Vi utgjør Guds nervetråder i universet Vår ondskap mot hverandre påfører Gud utrolig mye smerte. Jesus sier at det vi gjør mot hans minste små, gjør vi mot ham. Kjærlighet gjør sårbar. Gud erklærer på minst to steder sin kjærlighet til det jødiske folk. Joh,3,16 taler om Guds kjærlighet til verden. kjærligheten til jødene kommer fram da utvelgelsen av jødene til Guds eiendomsfolk blir beskrevet. Kjærlighetserklæringen gjentas hos profeten Jesaja. IVårt land ble det hevdet: holocaust gjorde ikke ende på den europeiske jødedom, det gjorde ende på den europeiske kristendom . På 70-tallet leste jeg alt jeg kom over av science fiction: En forfatter nevner at en art prøvde å utrydde en annen art . De hadde ikke tatt høyde for den symbiotiske relasjonen mellom de to artene Hvis den ene døde ut, ville den andre dø ut også. Jødene utgjør kristendommens røtter ned i den livgivende jord.
Dan Brown hevder at han skal avsløre svaret på to spørsmål "Hvor kommer vi fra?" og " hvor går vi?". Vårt land har i løpet av de siste par årene gitt samme svar som Dan Brown på det siste spørsmålet. Dan Brown sier at menneskene om et par generasjoner kommer til å betrakte oss som neanderthalere. Enhver 16-åring i dag betrakter sine foreldre som neanderthalere.

Dan Brown hevder at skapelsen av livet og menneskene er nøkkelen til kristendommens verdensanskuelse, - samtidig dens akillevshæl.
Hullene i vitenskapens innsikt har i århundrer utgjort det rommet Gud fikk lov til å boltre seg i. Nå er hullene tilsynelatende tettet ! Dan Brown viser til eksperimenter som sannsynliggjør at livets byggesteiner kunne dannes spontant i naturen. han viser til ei datasimulering som fremskaffer spontant oppstått DNA. man har ikke eksperimenter som beviser at liv oppstår spontant
Jeg er skeptisk til å snu bevisbyrden slik at manglende positive utfall på eksperimentene skulle bevise at det ikke var mulig Vi har ikke tid til å gi noe eksperiment all den tiden til å lykkes som naturen hadde til rådighet. Hvis det var mulig, hadde naturen klart det. Dan Brown gir gode grunner for å ikke anta at livets opprinnelse ligger i befruktning fra utenomjordiske sivilasjoner.
Man kjenner til mikrober som er så seiglivet at de kunne overleve på overflaten av et romskip. Artsspreding mellom kontinenter pleier å være negativt. Man ønsker ikke å forurense andre planeter med biologisk materiale fra jorden.
Det må være vanskelig å produsere noe man ikke vet hva er. Da jeg gikk på videregående skole hadde man ingen definisjon på hva liv i seg selv er. Man nøyde seg med å beskrive hvordan levende ting opptrer i motsetning til døde ting. Hvis man prøvde å definere liv med utgangspunkt i bibelske begreper, hadde vitenskapsmenn syntes det var helt håpløst. Oskar Skarsaune gir i boka "Skaperkoden" vitenskapen helt rett i at det blir helt håpløst å regne Gud som et ledd i en årakskjede. "Gud" som opphav" er mye mer tankemessig renslig. Nylig avdøde Hawking regnet at Gud kunne ikke være opphavet til universet av den grunn at tid ikke eksisterte før universet. Det er en original tanke at Gud er avhengig av å operere i tiden. Hawking mente at Gud krever plass i rommet. Følgelig er ikke Gud Ånd. Hawking mente at hvis universet er uendelig, blir det ikke plass til Gud. Noen mener at det er flere univers. - Følgelig blir det liten plass til de universene også.

Skarsaune gir strykkarakter av prinsipielle grunner til et amerikansk forsøk på trosforsvar. Det kalles intelligent Design. Her tar man utgangspunkt i tanken om ureduserbar kompleksitet . Hver levende celle består av en rekke komponenter som samvirker. Alle komponentene er nødvendige for at cellen skal fungere. Vitenskapen tenker at livet utviklet seg gjennnom tilfeldige mutasjoner Det måtte oppstå en rekke tilsynelatende uoverstigelige skranker i utviklingen mot fungerende celler. På et tidspunkt der det manglet en eneste nødvendig komponent, ble det kanskje vanskelig å vente på den forløsende mutasjonen. Skarsaune påpeker at det er en veldig defensiv strategi å gjøre seg avhengig av at vitenskapen ikke kan forklare noe.


Lite, om ingen ting, tyder på at Dan Brown er ateist. Han velger å ikke være frimurer for å være fri til å avsløre det han vet om dem. Kildene tier om hvorfor han ikke er katolikk. han vet mye mer enn meg om Den katolske kirkes innerste sirkler. Han beskriver maktens menn som handler som om prinsippet "formålet helliger midlet" var gjeldende kirkelære.

Jeg tviler på at " den "bomben" Dan Brown presenterer, kommer til å sprenge troens grunnvoll bort for de fleste av oss. Et troens tilsvar er allerede gitt i boken Skaperkoden"
I denne boka antas det at Gud kunne ha sin bestemte mening med det han gjorde, da han lot utgangspunktet for universet være veldig gunstig for utviklingen av liv Skarsaune innrømmer at vi ikke har oversikten over hvilken meny over mulige univers Gud valgte fra. Kanskje han ikke hadde noe valg?( Dette ble antydet av Einstein)

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 2 timer siden / 37 visninger
0 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 2 timer siden / 30 visninger
0 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 38 visninger
0 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 11 timer siden / 242 visninger
1 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 11 timer siden / 94 visninger
1 kommentarer
Pisken svinges i feil retning
av
Gunn Pound
rundt 14 timer siden / 45 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 2 timer siden / 37 visninger
0 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 2 timer siden / 30 visninger
0 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 38 visninger
0 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 11 timer siden / 242 visninger
1 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 11 timer siden / 94 visninger
1 kommentarer
Pisken svinges i feil retning
av
Gunn Pound
rundt 14 timer siden / 45 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Helge Erik Solberg kommenterte på
Skinne klart
rundt 2 timer siden / 242 visninger
Lars Slåttå kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 8 timer siden / 1946 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Digitale disipler
rundt 8 timer siden / 94 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 9 timer siden / 1946 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 10 timer siden / 279 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 10 timer siden / 279 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 10 timer siden / 279 visninger
Asgeir Remø kommenterte på
Kyrkjeval og vallokale
rundt 10 timer siden / 190 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Trygt å gå i takt
rundt 10 timer siden / 1044 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Mer enn én Gud
rundt 10 timer siden / 1650 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 11 timer siden / 279 visninger
Marte Ugedal kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 11 timer siden / 1946 visninger
Les flere