Thor Ivar Hornnes

Leder FreshMind, medleder Nådekirka Kristiansand
31

Du slår ikke av mørket – du slår på lyset.

Mange kristne mener de er i en konstant kamp mot ondskapen, og at kampen mange ganger ruller fram og tilbake. Av og til er det seier, av og til tap. Men er dette en riktig beskrivelse?

Publisert: 22. mar 2018

Mørke er fravær av lys, som kulde er fravær av varme. Du "slår ikke av" mørket i kjelleren, du slår på lyset. Du åpner ikke dører og vinduer for å slippe ut kulden, du tenner opp i peisen.

Mørket viker for lyset - de kan ikke sameksistere!
Kulden viker for varmen - de kan ikke sameksistere!

På samme måte er det med ondskap. Den er ingen selvstendig eksistens, men kan kun oppstå i fravær av kjærlighet. Du «slår ikke av» ondskapen, du «slår på» kjærligheten.

Begrepet «Guds vrede» beskriver ikke den mørke siden av Gud, for det eksisterer ikke mørke i Ham. Men det er beskrivende på vår menneskelige opplevelse av Gud når vi tror løgnen fra satan, og således mangler åpenbaringen om at Gud er fullkommen og ubetinget kjærlighet.

1. Johannes 1:5: «Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke.»

Jakob 1:17: «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far; hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke.»

Bor du i en kald og mørk hule blir dette riktignok din opplevelse av virkeligheten via dine valg. Men det rokker ikke ved det faktum at utenfor er det både varmt og lyst.

Bibelen sier noe om å bli kvitt sine vrangforestillinger og løgner om Gud i 2. Korinter 10:4-5: «For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud....»

Romerne 12:2 sier det slik: «Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.»

Det handler mer om AVLÆRING enn INNLÆRING!

Vi er ikke i kamp mot ondskapen, men vi trenger kun å «slå på kjærligheten».

Helvete kan derfor IKKE eksistere parallelt med et fullkomment Guds rike - en himmel på jord. Det vil være like umulig som at det er mørkt og lyst, kaldt og varmt PÅ SAMME TID, PÅ SAMME STED!

Ondskap er ingen selvstendig eksistens, men beskriver mangelen på åpenbaringen om at GUD ER BARE GOD!

https://www.freshmind.no/

http://www.nadekirka.no/

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Spennende og godt innlegg. Særlig dette med at ondskap er fravær av kjærlighet. Dette er noe de også lærte i oldkirken. 

Satan er ondskapen inkarnert, han var en morder og en løgner fra begynnelsen av, lærer Bibelen. Derfor kan vi også si at ondskapen er en slags form for eksistens. Men ondskapen har ikke sitt opphav i Gud. Ondskapen er som du sier fravær av kjærlighet. Det er derfor ikke noe lys i Satan, bare et bunnløs mørke. 

Dette faktum at Satan var ond fra begynnelsen av, sier meg at det onde er noe utenfor Gud. Det onde er ikke skapt av Gud. Men lyset vil tilslutt oppsluke alt mørke, kjærligheten vil bli alt i alle og i alt. 

2 liker  
Kommentar #2

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Det var det da -

Publisert 12 måneder siden
Thor Ivar Hornnes. Gå til den siterte teksten.

Vi er ikke i kamp mot ondskapen, men vi trenger kun å «slå på kjærligheten».

Helvete kan derfor IKKE eksistere parallelt med et fullkomment Guds rike - en himmel på jord. Det vil være like umulig som at det er mørkt og lyst, kaldt og varmt PÅ SAMME TID, PÅ SAMME STED!

Og hvordan slår man på kjærligheten da ?  Og hvor finner du en himmel på jord ?

Og er ikke vår jordiske tilværelse nettopp et prov på at sjefen for helvete er i full sving, samtidig som Guds Rike arbeider "parallelt" i kamp om menneskesjelene på hver sin side.

Og - er vi ikke i kamp mot ondskapen?: 

Ef 6,11-12 Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep.
 For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.
[2: 2. Luk 22: 31. Kol 1: 13. 2: 15. 1Pet 5: 8.]

4 liker  
Kommentar #3

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Det står også skrevet om man tror mørket er lys hvor mørkt vil det da ikke bli. Paulus sier det veldig enkel, vi abeider på vår frelses vei, ikke i gjerninger men i tro på forandring i hjertet og i sinnet ved Guds ord i kraft og  virke.  det gamle mennesket er ikke borte, det bekrefter Paulus med sine ord jeg merker at jeg har en ny kamp i meg i det nye livet i Kristus det jeg vil det gjør ikke og det jeg ikke vil det gjør jeg Dette handlet om mørket og lyset, det vil si kampen mellom kjødet og den nye Ånden i oss,  om vi ikke merker disse kreftene til tider da er det viktig å søke Åndens visdom 

2 liker  
Kommentar #4

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Thor Ivar Hornnes. Gå til den siterte teksten.


Det handler mer om AVLÆRING enn INNLÆRING!

Vi er ikke i kamp mot ondskapen, men vi trenger kun å «slå på kjærligheten».

Helvete kan derfor IKKE eksistere parallelt med et fullkomment Guds rike - en himmel på jord. Det vil være like umulig som at det er mørkt og lyst, kaldt og varmt PÅ SAMME TID, PÅ SAMME STED!

Ondskap er ingen selvstendig eksistens, men beskriver mangelen på åpenbaringen om at GUD ER BARE GOD!

Et godt innlegg. God observasjon hva ondskap angår. Den eksisterer ikke før noen gjør noe ondt. Mennesket er plassert i en tilstand hvor vi kjenner på både godt og ondt, både lys og mørke. Der er vil plassert i en fallen tilstand, for å erfare denne forskjellen. Ut fra denne kjennskapen kan vi ta kvalifiserte valg. Der har vi avlæringen. Innlæringen kommer ved å be Gud om Hans åndelige gaver, og størst blant dem er kjærligheten.

Jeg vitner om at Guds kjærlighet kan bli vår gjennom tro. Den opplevelsen er reell ved troen på en gavmild Gud.

1 liker  
Kommentar #5

Thor Ivar Hornnes

31 innlegg  78 kommentarer

Kamparenaen

Publisert 12 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Og hvordan slår man på kjærligheten da ?  Og hvor finner du en himmel på jord ?

Og er ikke vår jordiske tilværelse nettopp et prov på at sjefen for helvete er i full sving, samtidig som Guds Rike arbeider "parallelt" i kamp om menneskesjelene på hver sin side.

Og - er vi ikke i kamp mot ondskapen?: 

Hei, dette innlegget var av det kortere slaget, og åpner derfor opp litt mer for tolkninger enn de mer bibelvers-basert leksjonene jeg også skriver. Men for å forklare litt mer hva jeg retorisk, og via enkle bilder søker å si:

Vi har ikke en kamp mot en ytre fiende, men det som vi kan kalle "kampen" foregår i våre egne sinn. Det er der selv kamparenaen befinner seg. Kampen dreier seg om retten til våre sinn, og dermed i neste runde retten til å bruke/eie våre tanker, ord og handlinger.

Kampen er mellom løgnen og sannheten, og vi blir billedlig talt en slave av vinneren. Du vil alltid adlyde ditt eget sinn, og således sette i verk dine egne tanker og hva du er overbevist om er rett.

Paulus sa mye om dette, og at vi derfor alle trengte å LA OSS FORVANDLE VED SINNETS FORNYELSE!

Vi ble altså ikke oppfordret til å i egen kraft som vi ofte kaller det, å forandre oss selv. Men ved å slippe DHÅ til i våre sinn og tanker så vil Han, helt prestasjonsfritt fra vår side, ikke bare forandre, forbedre, men TOTALT FORVANDLE OSS.

Så jeg er enig at vi har en kamp, men at dette er en kamp mot en løgn i våre sinn. Satan kalles da også løgnens far. Derav utrykket; "dere har djevelen til far" som betyr at de Jesus sa dette til trodde løgnen fra løgnens far - IKKE at deres evige skjebne var beseglet ved at de tilhørte satan.

Ondskapen kan således ikke eksistere uten at vi i våre sinn gir den "medhold" og en plass å virke fra. Så på en måte sagt er det vi som gir satan den makt vi ser han utøver rundt om i verden. Det er ikke satan og hans demoner som gjør det onde, da de er åndelige vesener, men fysiske  mennesker.

Våre våpen i kampen mot ondskapen er heller ikke våre egne jordiske , men som Paulus sier i 2 Kor. 10:4-5 er de fra Gud. Våpenet er sannheten! Og legg spesielt merke til hva som står i dette verset: "legge festninger i grus - river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud"

Det er noe som skal fjernes fra våre sinn, og det er løgnen. Løgnen, som holder hus i festninger og bygninger av tanker, de må rives ned, fjernes, og kastes ut. Det handler altså mer om noe som skal ut, enn at noe skal inn. For vi har jo allerede på innsiden av oss Han som er selve visdommen - Jesus.

Man bekjemper ondskapen ved å slå på kjærligheten, som er å tillate sinnets fornyelse, tenke som Gud (omvende seg) så vi kan la oss lede av Kjærligheten - Gud i oss.

Vi sloss ikke fysisk mot ondskapens åndehær og med menneskelige våpen, men kamparenaen er i sinnet. Fiendens våpen er løgnen, Guds våpen er sannheten.

Ondskapen kan således hevdes at KUN kan eksistere der løgnen får rom. Men i det sannheten vinner fram kan ikke løgnen lenger holde stand. Den MÅ VIKE:

Håper dette forklarer litt grundigere min billedbruk, og gir litt mer "kjøtt på bena". Som sagt skriver jeg både mer "teologisk baserte "leksjoner, men også litt kortere artikler der jeg ønsker å få leseren til å tenke i en spesiell retning, men UTEN å gi alle svar.

Så til slutt: Du slår ikke av mørket, du slår på lyset!

:-)

4 liker  
Kommentar #6

Daniel Krussand

15 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Thor Ivar Hornnes. Gå til den siterte teksten.
Så jeg er enig at vi har en kamp, men at dette er en kamp mot en løgn i våre sinn. Satan kalles da også løgnens far. Derav utrykket; "dere har djevelen til far"

Kampen mot synd, ondt og Satan foregår nok i sinnet.  Men seieren vinnes ved korset, begravelsen av syndelegemet i dåpen.  Det er hensikten med dåpen.  Den som tror kan bli døpt.

«Hva skal vi da si? Skal vi forbli i synden for at nåden kan bli dess større? Langt derifra! Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv.»
‭‭Romerne‬ ‭6:1-4‬ ‭

Vi må ikke falle i fristelse slik mange synes å mene.  «I mitt hjerte har jeg gjemt ditt Ord for at jeg ikke skal synde mot deg», sier salmisten.

Helliggjørelse og vekst er naturlig for den som er ny skapning i Kristus.

Satan er ond og løgner.  Ef kap 6 forteller hvordan vi behandler ham.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere