Runar Foss Sjåstad

Sokneprest
24    1032

Kristen-universalisme i Bibelen

Det hevdes at kirkefader Origenes var den første Kristen-universalisten, født ca år 180 e.kr., men det var Paulus, apostelen, som var det. Les Ef.1, Kol.1, Fil.2, 1.Tim 4, 1.kor 15 etc. Men dypest sett er det Jesus og Gud som er universalister som ønsker, kan og vil frelse alle til slutt. Så stor er kjærligheten!

Publisert: 22. mar 2018 / 1894 visninger.

Her er et av mine favorittvers fra Bibelen, Efeserbrevet(et brev til de hedningkristne) Kap.1
4 I Kristus utvalgte han oss
før verdens grunnvoll ble lagt,
til å stå for hans ansikt,
hellige og uten feil.
I kjærlighet
5 og etter sin egen gode vilje
avgjorde han på forhånd
at vi skulle få rett til å være
hans barn ved Jesus Kristus,
6 til lov og pris for hans herlighet og nåde,
som han overøste oss med
i ham som han elsker så høyt.

Noen flere kommentarer fra meg her er unødvendig, men ett kan jeg si at Gud ikke gjør forskjell på mennesker iht frelsen, vi er alle utvalgt. Vi er ønsket før verdens grunnvoll ble lagt. Gud er god, og Gud satte menneskeslekten til denne jord, selv om det onde også eksisterte. Mange av oss har selv satt barn til verden, selv om de vil erfare livets gode og onde sider, det gjør ikke oss til onde mennesker av den grunn. Slik er det på mange måter med Gud også, han satte sine barn til verden fordi han ønsket å dele av sin kjærlighet i samfunn med oss. Husk at det onde ikke har sitt opphav i Gud. Det onde er en eksistens utenfor Gud som vil til slutt opphøre å eksistere. Derfor skapte Gud oss i kjærlighet, fordi han visste at kjærligheten til slutt ville bli alt i alle. 

At Apokatastasis-læren( alle tings gjenopprettelse) har sitt opphav i Jesus, apostlene og urkirken er utvilsomt. Og at de fleste teologiske skoler lærte dette i oldkirken, sier også sitt, 4 av i alt 6 skoler!

Kjente kristenuniversalister fra oldkirken er bl.a. Og Bardaisan av Edessa på 100-tallet, Klemens av Alexandria født år 150 e.kr., Gregor av Nyssa på 300-tallet, som ble en helgen. Isak Syreren på 600-tallet. Og selvsagt Origenes. Pluss mange fler.

I nyere tid har vi bl.a. Karl Barth og Jurgen Moltmann, bare for å nevne et par store teologer som var kristenuniversalister.

For meg er det innlysende at kirken nå må åpne opp et stort rom for denne gode og sunne teologien. Det er nå på høy tid. Takket være biskop Schjelderup fra 1950-tallet banet vei, og ikke minst biskop Tor Berger Jørgensen i den senere tid, så ser jeg nå et stort lys i enden av tunnelen.

For meg som også er teolog og prest, er det avgjørende at det gies et stort rom i kirken for håpets og kjærlighetens teologi. Og særlig i møte med sørgende, og i begravelser.

6 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Thor Ivar Hornnes

26 innlegg  77 kommentarer

Kristen universalisme

Publisert 5 måneder siden

Takk for et innlegg fylt av inkluderende håp!

4 liker  
Svar
Kommentar #2

Bjørn Erik Fjerdingen

122 innlegg  6968 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Klemens av Alexandria født år 150 e.kr.

Den hellige Klemens av Alexandria var gnostiker.  Han døde i år 215.

De tre verkene som han har skrevet og som er bevart er Ptotrepticus, Paedagogus og Stromata.

Disse skriftene  utgjør en trilogi som følger den kristnes åndelige modning på en hensiktsmessig måte.

Samlet sett kan en si at Klemens katekeser fulgte de døpte steg for steg på deres vandring.  Slik at de med troen og fornuftens to "vinger" kunne nå fram til en inngående kunnskap til Sannheten.

Bare denne kjennskapen og kunnskapen om Ordet er den sanne gnosis.  Gnosis som er det greske utrykket for kunnskap og intelligens.

Klemens tillegger moralske krav stor vekt på vandringen mot fullkommenhet.

Like store krav som hen legger på intellektuelle krav.

For å oppnå likedannelse med Gud er det ifølge Klemens nødvendig å leve et liv i overenstemmelse med Logos, et liv i overenstemmelse med Sannheten. Gode gjerninger må derfor følge den intellektuelle kunnskapen, slik skyggen følger kroppen.

Jeg avslutter med denne bønnen , den berømte bønnen som Klemens benytter i avslutningen av Paedagogus:

Måtte du hjelpe dine barn, gi oss å leve i din fred, å bli ført til din by, å krysse over syndens bølger, å føres i ro av DHÅs uutgrunnelige Visdom: vi som natt og dag like til den siste dag, synger en takksigelse til den ene Fader ..... til sønnen som er læreren og mesteren, sammen med DHÅ. Amen.

Benedikt XVI Kirkefedrene - fra Klemens av Roma til  Augustin

2 liker  
Svar
Kommentar #3

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Han var IKKE gnostiker, han regnes som en av kirkefedrene. Han og bl.a Origenes bekjempet gnostisismen.

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Klemens_av_Alexandria

1 liker  
Svar
Kommentar #4

Bjørn Erik Fjerdingen

122 innlegg  6968 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Gregor av Nyssa på 300-tallet

"Den Hellige Gregor av Nyssa. Han ble født rundt år 355.

Han beskyldt for økonomisk underslag, og måtte han fratre sitt bispesete.  

Han kom senere tilbake og fortsatte kampen for evangeliet.  Han var en av hovedpersonene som fastslo DHÅs guddom ved konsilet i Konstantinopel i 381. I 394 deltok han på enda en synode i samme by,

Han mente vi ikke må bruke livet på forgjengelige ting, men til å finne lyset som gir evnen til å erkjenne Sannheten. Skapelsen var et sentralt tema for han.

Han er også kjent for sin åndelige lære.  Som en mektig mystikkens far fremhevet han i ulike verker - som De Professione Christiana og De Perfectione Christiana - den veien de kristne må gå for å komme til det sanne liv.

Han skriver også:

Mennesket er beæret av Gud og har fått en plass høyere enn de andre skapningene.  det er ikke himmelen som er skapt i Guds bilde, ikke månen, ikke solen, ikke stjernenes skjønnhet, ikke noen av de andre tingene i skaperverket.

Alene mennesket er blitt gjort til et bilde av den natur som overgår ethvert intellekt, likedannet med den uforgjengelige skjønnhet, merket med sann guddom, bærer av det salige liv, avglans av det sanne lys,  det lyset som du blir lik ved å betrakte det, siden du ved den  stråleglans som skinner fra din renhet, etterligner ham som stråler i deg.

Intet av det som eksisterer er så stort at det kan måles med din storhet.

Ved å rense sitt hjerte gang på gang, blir Gregor av Nyssa slik som ved begynnelsen i paradis rene av hjertet.  Det er nødvendig å vaske bort de onde tingene som har satt seg i hjertet for å gjenfinne Guds lys i oss selv."  Benedikt XVI Kirkefedrene - fra Klemens av Roma til Augustin

 

Gregor av Nyssa lovsang er en lovsang til menneskets ære som er fin å meditere over.  For eksempel Salme 82, 6 og Joh 10, 34-35.

 

1 liker  
Svar
Kommentar #5

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Hvor har du dine kilder i fra? Mye flott med den mannen, ikke sant? Selv om han hadde, og alle andre har noen hull i sin karakter. 

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Prøver du å svartmale dine medmennesker Bjørn Erik? Tar vi f.eks Augustin på 400-tallet, som vant frem etterhvert med sin helveteslære. Han hadde et svært pessimistisk menneskesyn. Arvesynden gikk videre i selve seksualakten, mente han. Sex var grunnsynden for han. Og denne syke læren førte til at han lærte videre at udøpte spedbarn gikk evig fortapt. Denne ondskapsfulle læren vant frem. Det sier sitt hvor ødelagt kirken er med mange av sine menneskeskapte dogmer.

5 liker  
Svar
Kommentar #7

Bjørn Erik Fjerdingen

122 innlegg  6968 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Prøver du å svartmale dine medmennesker Bjørn Erik?

Jeg forstår altså ikke hvordan du leser det jeg skriver.  Jeg svartmaler da ingenting.  Jeg viser til at det er DRKKs egen pave som skriver om DRKKs Hellige.

De var da ikke plettfrie.  Det var ikke derfor de var Hellige.  Ingen mennesker er da vel plettfrie.

Jeg begriper altså ikke dine vrangforestillinger om historien Benedikt skriver om. Som han skriver om ut fra arkivene i Peterskirken.

Og du ser da vel hvorfor Benedikt beskriver gnostikken som passer på Hellige Klemens.

Han skriver: "Gnosis som er det greske utrykket for kunnskap og intelligens."

Jeg må si det synes som om du har velutviklet evne til feillesning.

Svar
Kommentar #8

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg har lest denne boken selv, kirkefedrene. Du begynte å nevne at Klemens var agnostiker, noe som er direkte feil, og deretter begynner du med å peke på Gregor sin synd...

1 liker  
Svar
Kommentar #9

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Tar vi og ser videre på Augustin, så var det han som utformet den dobbelte predesinasjonslæren, at Gud utvelger noen til å få evig liv og andre til evig fortapelse. Noe Calvin plukket opp igjen under reformasjonen. Dette er ingenting å være stolt av. En grusom lære.

1 liker  
Svar
Kommentar #10

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Pave Benedikt var og er en svært konservativ teolog. At han beskylder andre for en form for gnostisk tenkning er ingen overraskelse 

Svar
Kommentar #11

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Men gnosis som du siterer «kunnskap og intelligens» er jo helt OK. Men å antyde at Klemens var forsvarer av den opprinnelige gnostisisme, der du sier at han var gnostiker er rett og slett feil. Slike uttalelser er stemplende, og villedende. Klemens var en kristen teolog, punktum.

Svar
Kommentar #12

Bjørn Erik Fjerdingen

122 innlegg  6968 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Du begynte å nevne at Klemens var agnostiker

Du gir jo selv beviset på at du vrangleser.  Hvor har jeg skrevet at Klemens var agnostiker?  Snakk om å snu rundt og forvrenge det jeg skriver.  Ny rekord på VD?

Du baserer utfallene dine mot meg på mye rart.  Kanskje tid for at du roer deg litt ned.

Store norske leksikon om agnostiker:

En agnostiker er en person som er agnostisk angående en gitt påstand, som betyr at personen ikke tror at den påstanden er sann, men heller ikke tror at den er falsk. En agnostiker er slik en person som ikke har noen oppfatning om en gitt påstand er sann eller ikke.

En agnostiker om for eksempel Guds eksistens tror ikke at Gud finnes, men tror heller ikke at Gud ikke finnes. En agnostiker angående Guds eksistens har slik ingen oppfatning om Gud finnes eller ikke.

 

Svar
Kommentar #13

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg mente gnostiker, denne hersens stavekontrollen på telefonen. Men det var i en kommentar skrivefeilen ble gjort. Tror du vet godt at jeg mente gnostiker. Agnostiker er noe helt annet, og noe jeg for øvrig vet mye om hva det betyr.

1 liker  
Svar
Kommentar #14

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Men jeg ser nå at jeg skrev gnostiker, og IKKE agnostiker, tror du selv må skaffe deg briller Bjørn Erik. Kanskje du lider av vranglesning?

Men jeg skrev feil på en kommentar.

Svar
Kommentar #15

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Men jeg ser ingen grunn til å diskutere med deg, Bjørn Erik. Det har jeg gjort mange ganger før. Og det fører ingenting godt med seg. Takk for nå.

3 liker  
Svar
Kommentar #16

Bjørn Erik Fjerdingen

122 innlegg  6968 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Men jeg ser nå at jeg skrev gnostiker, og IKKE agnostiker, tror du selv må skaffe deg briller Bjørn Erik

Du er sitert på agnostiker.  Jeg benyttet sitatfunksjonen over kommentar 12.

Svar
Kommentar #17

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Og det var en skrivefeil, og jeg vet godt forskjellen på gnostiker og agnostiker. Ditt forsøke på å dumme meg ut, faller på sin egen urimelighet. Rett og slett barnslig. Takk for nå.

2 liker  
Svar
Kommentar #18

Bjørn Erik Fjerdingen

122 innlegg  6968 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Og det var en skrivefeil, og jeg vet godt forskjellen på gnostiker og agnostiker. Ditt forsøke på å dumme meg ut, faller på sin egen urimelighet. Rett og slett barnslig.

Selvsagt vet du godt forskjell på gnostiker og agnostiker - du er jo prest som du stadig understreker. 

Derfor tok jeg og tar reaksjonen din på alvor.  Jeg tar det du skriver på alvor og det jeg selv skriver på alvor.  Jeg har i hele tatt ikke forsøkt å dumme deg ut.  Kan ikke forstå hvor har det fra?  Kan du gi eksempler?

Er det barnslig å ta det du skriver på alvor?  

Jeg har i hele tatt ikke kritisert deg personlig eller karakterisert deg personlig.  

Mens du bruker ord om meg personlig, som jeg ikke en gang vil gjenta, og som førte til at kommentaren din ble slettet.  Hvorfor tror du den ble slettet?

Jeg har kun lagt fram hva jeg mener.  Så da du mener det er barnslig så er det greit for meg.

Jeg tilgir deg.

 

2 liker  
Svar
Kommentar #19

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Dette blir for dumt. Alt jeg har sagt om deg, i en annen tråd, var at du har gjort bibelen til din Gud. Det var en oppriktig observasjon av det du selv hadde skrevet.

1 liker  
Svar
Kommentar #20

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Hva kaller du denne kommentaren? Det er et forsøk å dumme ut en meddebattant. Men dette her er avsporing vedr temaet.

1 liker  
Svar
Kommentar #21

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Bjørn Erik, du er tilgitt du også😉👍🏻

2 liker  
Svar
Kommentar #22

Bjørn Erik Fjerdingen

122 innlegg  6968 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Når vi først er inne på kirkefedrene, så sier den hellige Hilarius av Poitiers  noe fint som jeg gjerne skriver litt om.

Det viktigste i hans lære, skriver pave Benedikt XVI, finner vi i dåpstroen.  I De Trinitate skriver Hilarius:

Jesus har bydd oss å døpe i Faderen, Sønnen og DHÅs navn.  Matt 28,19.  Det vil si i bekjennelsen av Forfatteren, den Enbårne og Gaven,  En eneste er alle tings Forfatter, for en enste er Gud Fader, som alle ting kommer fra. Og en eneste er vår Herre Jesus Kristus, ved hvem alle ting ble skapt. 1. Kor 5, 8, og en eneste er Ånden, EF 4, 4, en gave i alle. Man kan ikke finne noen mangler i denne store fylde, hvor den Eviges uendelighet, Bildets åpenbaring og Gavens glede løper sammen i Faderes, sønnen og DHÅ. Amen

Svar
Kommentar #23

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Fint, nå er vi på sporet igjen. Men jeg og du har debattert mye før vedr temaer «kristen-universalisme «og «evig fortapelse». Og det har vært lite fruktbart. Kanskje på tide å begynne med nye blanke ark og fargestifter til?😊✌️

Dessuten er jeg mer for å bare gi ut et hovedinnlegg i ny og ne. Trådkommentarene fører ofte feil sted. Det har jeg sett gang på gang. Det er egentlig fullstendig bortkastet tid. Sliter bare ut hverandre, slike tråddebatter.

2 liker  
Svar
Kommentar #24

Ingar Eriksen

4 innlegg  283 kommentarer

Til hvem...?

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Publisert: 22. mar 2018 / 413 visninger.

Her er et av mine favorittvers fra Bibelen, Efeserbrevet(et brev til de hedningkristne) Kap.1
4 I Kristus utvalgte han oss
før verdens grunnvoll ble lagt,
til å stå for hans ansikt,
hellige og uten feil.
I kjærlighet
5 og etter sin egen gode vilje
avgjorde han på forhånd
at vi skulle få rett til å være
hans barn ved Jesus Kristus,
6 til lov og pris for hans herlighet og nåde,
som han overøste oss med
i ham som han elsker så høyt.

Her siterer Runar noen av mine favorittvers også! :-)

Men konklusjonen om at disse herlige versene er uavhengig av at den enkelte i tro tar imot Jesus som sin frelser blir helt feil. Leser man kap. 1,1 og fortsetter gjennom alle brevene ser man at Paulus har adresserer brevene til sine trossøsken. Brevene henvender seg til de troende med trøst og formaning, advarsel mot falsk lære og en tydelig undervisning om hva det innebærer å ha tatt i mot Jesus og fått DHÅ.

Ja Gud er bare god, og frelsen ligger åpen for alle som velger Jesus som Herre i sitt liv. Dette er det herlige evangeliet som er gitt oss av bare nåde! Men kristen universalisme der alle blir frelst til slutt, selv etter å ha avvist Jesus har ingen dekning i Bibelen!

2 liker  
Svar
Kommentar #25

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

1.Tim 4, 10. Og mange andre vers, ta f.eks. 1.Kor 15, alle skal få liv i Kristus etc. 

Paulus skrev til menigheter, ja. Men det ligger et universalistisk bakteppe i mange av disse ord han skrev. Ta f.eks Ef. Gud skal bli alt i alle etc. Og Fil. 2 der alle skal bekjenne seg til Kristus.

Alle blir troende til slutt, og det har stor dekning i Bibelen. Les andaktsrekkene som jeg skrev for et par uker siden, let frem tittelen «Gud er kjærlighet». Og den siste andakten har jeg tatt frem et titalls bibelhenvisninger. Studer de bibelhenvisningene og du vil få deg en positiv overraskelse. Gud er god, det er iallfall helt sikkert👍🏻

Gud har utvalgt alle i Kristus, ikke bare en liten rest. Utvalgt hele menneskeheten i Kristus før vi i det hele tatt eksisterte. Ta f.eks Kol 1,19-20

4 liker  
Svar
Kommentar #26

Ingar Eriksen

4 innlegg  283 kommentarer

Filipperne kap. 1-3

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Paulus skrev til menigheter, ja. Men det ligger et universalistisk bakteppe i mange av disse ord han skrev. Ta f.eks Ef. Gud skal bli alt i alle etc. Og Fil. 2 der alle skal bekjenne seg til Kristus.

Beklager, men det "universalistiske bakteppet" er ikke tydelig for meg. Derimot er det veldig tydelig i evangeliene ved Jesus egne ord og brevene at enten har du tatt i mot frelsen i Jesus for dette livet og det kommende, eller ikke!

Når det siteres fra Fil. 2, 10 burde man også ha lest kapitlet foran, kap. 1, 28:

  28 og ikke på noen måte lar dere skremme av motstanderne. Dette er et tegn fra Gud, et tegn som varsler fortapelse for dem, men frelse for dere.

eller kapitlet etter, kap. 3, 18:

For, som jeg ofte har sagt og nå gjentar med tårer: Mange lever som fiender av Kristi kors. 19
Fortapelse er deres mål og magen deres gud, skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske.
20 Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus.

Dessverre blir det slik med liberal teologi at bibelsteder man ikke liker enten bortforklares eller velges vekk. Men da bør man heller ikke hevde at læren er bibelsk!

2 liker  
Svar
Kommentar #27

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Kristen universalisme er mer bibelsk enn det meste annet. 

Fortapelse som du henviser til her gjelder ikke evig-den gjelder enten i dette livet eller i en periode i det hinsidige. Men ikke som pine, men som en pedagogisk hensikt som vil føre til evig liv og frelse.

1 liker  
Svar
Kommentar #28

Ingar Eriksen

4 innlegg  283 kommentarer

Plausibel forklaring?

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Fortapelse som du henviser til her gjelder ikke evig-den gjelder enten i dette livet eller i en periode i det hinsidige. Men ikke som pine, men som en pedagogisk hensikt som vil føre til evig liv og frelse.

Jeg regner med at Runar og universalistene har et svar på det meste, også der det står om evig fortapelse, f. eks. 2. Tess. 1, 9:

Straffen deres blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt, 10
den dagen han kommer for å bli lovprist blant sine hellige og hyllet av alle som tror. 

Så blir det opp til hver enkelt leser å studere Skriften og kjenne etter om Runar har gitt en plausibel forklaring på et vanskelig vers, eller om dette er et teologisk krumspring.

Jeg vil med dette ønske alle en velsignet god påske, påskebudskapet innbyr til refleksjon på mange plan, og på et tidspunkt når alle tror at alt er over... da kommer påskemorgen med oppstandelsen! :-)


2 liker  
Svar
Kommentar #29

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Det er delte meninger om 2.Tess kan sies å være skrevet av Paulus. De som mener det ikke er autentisk, mener dette fordi i 1 Tess skal Kristus komme brått mens i 2 Tess skal flere ting skje før den tid. Det mangler også personlige detaljer om Paulus og tessalonikerne i 2 Tess. Tonen i 2 Tess er dessuten kaldere enn i 1 Tess. Brevet anses for å være en imitasjon av det første brevet. Likhetene i brevene kommer av at det andre brevet bygger på det første for å styrke sin autoritet.

Personlig tror jeg 2.Tess er et såkalt falskt brev.

1 liker  
Svar
Kommentar #30

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Men skal man ta 2.Tess 1, 9 autentisk, kan «evig fortapelse» oversettes med «en periode/tidsalder fortapt»

1 liker  
Svar
Kommentar #31

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Og god påske, Jesu død og oppstandelse gjør nettopp apokatastasis-håpet mulig.

2 liker  
Svar
Kommentar #32

Tore Olsen

19 innlegg  4731 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Jesus har bydd oss å døpe i Faderen, Sønnen og DHÅs navn.  Matt 28,19.  Det vil si i bekjennelsen av Forfatteren, den Enbårne og Gaven,  En eneste er alle tings Forfatter, for en enste er Gud Fader, som alle ting kommer fra. Og en eneste er vår Herre Jesus Kristus, ved hvem alle ting ble skapt. 1. Kor 5, 8, og en eneste er Ånden, EF 4, 4, en gave i alle. Man kan ikke finne noen mangler i denne store fylde, hvor den Eviges uendelighet, Bildets åpenbaring og Gavens glede løper sammen i Faderes, sønnen og DHÅ. Amen

Artig måte å se det på. Gjennomtenkt og opplysende.

Svar
Kommentar #33

Tore Olsen

19 innlegg  4731 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Men skal man ta 2.Tess 1, 9 autentisk, kan «evig fortapelse» oversettes med «en periode/tidsalder fortapt»

Mener du at: Den Eviges dom om fortapelse mer er en betegnelse om å bli dømt av den Evige til fortapelse/straff i en periode, enn at straffen i seg selv varer i all evighet - uten noen tidsbegrensning? At "evig fortapelse" er navnet på dommen, mer enn en beskrivelse av tiden straffen utmåles til? 

1 liker  
Svar
Kommentar #34

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2027 kommentarer

Brått, etter en lengre tid med tegn som mange ikke vil se...

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Det er delte meninger om 2.Tess kan sies å være skrevet av Paulus. De som mener det ikke er autentisk, mener dette fordi i 1 Tess skal Kristus komme brått mens i 2 Tess skal flere ting skje før den tid.

Men Runar, gjør det noen forskjell om det var Paulus som skrev? Mye av det han skrev har du jo forkastet, har du ikke? 

I følge både GT og NT skal det skje mye, og jeg ser at vi er midt inne i en tid da mye av det forutsagte skjer! Vi lever i den tiden da ting oppfylles, men hvis vi ikke vil se det vil det oppleves brått når Jesus kommer. Jeg sier ikke at det skjer i dag eller i morgen, ikke i år eller neste år. Kanskje ikke i dette hundreåret heller, men hver generasjon bør kjenne tegnene og være rede. 

Ja, vi bør vel alltid være forberedt på at vår dag er den siste, for de fleste dør/ har dødd uten å se alt oppfylt.

Tyver kommer helst når en tror at en har sikret seg på alle bauger og kanter, og sier at det er fred og ingen fare. Men så er det en liten ting en har glemt.... 

Det er vel derfor vi skal våke og be😀

God påskehøytid!

2 liker  
Svar
Kommentar #35

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Dommen er ikke evig. Dommen begynner jo også i dette livet, som en stadig prosess. At det kommer en dom der fremme er også sannsynlig. Men det er en forsonende dom. Pedagogisk på alle måter, siden Gud ER kjærlighet. Det er dermed en Gud som vil alle mennesker det beste.

Gud er evig. Siden vi er skapt i Gudsbilde er vi også evige, vår sjel er udødelig. Mange av Kirkefedrene lærte at de som er uomvendt, onde og syndige mennesker går igjenom prosesser i det hinsidige. Dette er konstruktive prosesser, ikke pine, men pedagogiske slik at de kommer i en rett tilstand til sin Gud. De prosessene vil gjøre at de klarer å tilgi seg selv, og at de dermed kan leve i trygge og gode relasjoner til sine medmennnesker. 

Disse prosessene i det hinsidige er jo ganske lik de vil selv går igjennom i dette jordiske livet. 

1 liker  
Svar
Kommentar #36

Johannes Taranger

2 innlegg  463 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

At det kommer en dom der framme er sannsynlig sier du. Det er ikke bare sannsynlig, men sikkert, ifølge Guds Ord. Dommen vil ikke ramme de som er rettferdiggjort, men kun  de som  ikke er rettferdiggjort. Og den dommen er ikke forsonende for de som valgte å ikke tro.Det viser utallige Bibelvers. Det er ingenting i Bibelen/skriften som tilsier en forsonende dom . For Gud er , som vi godt vet, kjærlig. Men han er også hellig. Derfor vil de som  ikke velger å tro, få samme skjebne som djevelen og hans demoner, ifølge Åp. boken 20,10 og 20,14-15. De som ikke er skrevet opp i livets bok, med andre ord. Men vi får anledning til å tro på Jesus så lenge vi lever her, så alle som vil får muligheten til det. Det valget vi da tar får enorme konsekvenser, ifølge skriften. Vi vet at Gud ikke vil at noen skal gå fortapt, men komme til omvendelse , ifølge Skriften. Kan da noen la være å ta imot slik en flott gave ? Valget er vårt !

Svar
Kommentar #37

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Mye i Joh.åp må taes med en stor klype salt. Men om det skulle være en ildsjø, så tror jeg det onde brennes bort, og de blir så reist opp igjen som gode vesen, renset og lutret. Og de kan deretter gå inni den hellige by, og leve sammen med Gud og alle andre til evig tid i fred og fordragelighet.

Ta Apostelen Paulus, den måten han ble omvendt på. Tror du ikke alle skal få samme mulighet som han, enten i dette livet eller i det kommende?

4 liker  
Svar
Kommentar #38

Tore Olsen

19 innlegg  4731 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.

Dommen er ikke evig. Dommen begynner jo også i dette livet, som en stadig prosess. At det kommer en dom der fremme er også sannsynlig. Men det er en forsonende dom. Pedagogisk på alle måter, siden Gud ER kjærlighet. Det er dermed en Gud som vil alle mennesker det beste.

Gud er evig. Siden vi er skapt i Gudsbilde er vi også evige, vår sjel er udødelig. Mange av Kirkefedrene lærte at de som er uomvendt, onde og syndige mennesker går igjenom prosesser i det hinsidige. Dette er konstruktive prosesser, ikke pine, men pedagogiske slik at de kommer i en rett tilstand til sin Gud. De prosessene vil gjøre at de klarer å tilgi seg selv, og at de dermed kan leve i trygge og gode relasjoner til sine medmennnesker. 

Disse prosessene i det hinsidige er jo ganske lik de vil selv går igjennom i dette jordiske livet. 

Riktig, men du snakker ikke om dom eller straff, du snakker om en omvendelsesprosess vi alle må gjennom. Alle er vi onde og syndige, ingen er som Gud som IKKE er ond eller syndig, og er vi ikke lik Ham, men ulik Ham, er vi pr. definisjon onde og syndige - ifølge bibelen.

Kirkefedrene definere IKKE hva som er rett - Gud gjør, men mange av dem er kirkefedre fordi de tilsynelatende har innsikt og forstand utover det vanlige. Så deres vitnesbyrd er ikke avgjørende, noen ganger veiledende, men Guds dom er.

Forøvrig er jeg enig med deg i dette: "Disse prosessene i det hinsidige er jo ganske lik de vi selv går igjennom i dette jordiske livet." 

At det er mulig å endre seg er sant, men det sitter meget langt inne. Noen skrifter taler i mot det, men så er det slik at, som du sier, Gud er Gud uansett og Hans hensikt er frelse, ikke fortapelse, så om Gud IKKE fremmer slike muligheter på tvers av liv og død så er det IKKE min Gud. Men trygt kan vi si at vår Gud etablerte sin kirke i dødsriket som Han gjorde her på jorden og kirkens  misjon der som her er å gjøre alle til Hans disipler. Gud er Jesus Kristus i denne sammenhengen, som på oppdrag av vår Himmelske Fader, gir alt for vår frelse - både i himmel og på jord, hvor Han er gitt all makt.

Det jeg ikke liker er argumentet at: Gud er god, derfor finnes det ikke dom eller straff. Det er det samme som å si at Gud er urettferdig. Er det ikke dom og straff er det heller ikke frelse og helliggjørelse.

Det er motsetninger i alle ting.  Det ytterste gode er i motsetning til det ytterste onde. Konsekvensene er diametralt motsatte. Annet enn dette vil være urettferdig.

1 liker  
Svar
Kommentar #39

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg har bare forkastet det som er direkte feil fremstilt om Gud.

Dessuten står jeg i en lang tradisjon med mange av kirkefedrenes måte å lese bibelen på. Jeg har også blitt flinkere å bruke min gresk og hebraisk kunnskap, og ikke minst min kirkehistoriske og systematisk teologiske kompetanse, etter mitt skifte av bibelsyn for 3 år siden. 

Grunntekstene kan oversettes mye mer nyansert enn den flate norske utgaven. Den er dårlig, det burde virkelig ha vært fotnote på enkelte kompliserte greske ord for å få frem de ulike betydninger. Bare det hadde hjulpet mye på folks forvirring. Bibelselskapet må ta seg sammen!

 

2 liker  
Svar
Kommentar #40

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Enig i mye her. Det viktigste er at Gud ser oss alle i Kristus, som nye skapninger.

For det andre, Gud er rettferdig iht frelsen, og iht til straff. Jeg tror på ulike straffeprosesser både i dette livet og i det kommende. Fengselsvesenet i Norge er en god peikepinne på Guds rettssystem. 

I Guds rettssystem har alt et pedagogisk siktemål,  hver og en blir behandlet etter hvem vi er og har gjort. Nåden er oppdragende, og har som mål evig frelse for liv og evighet. Men i Kristus er det ingen fordømmelse, tror vi på han, og forsøker så godt vi kan i dette livet å være gode mennesker. Så er vi frikjent. 

Men dette er viktig, dypest sett er vi alle frikjent. Gud elsker oss, og er fornøgd med den vi er. Jesus er den som har vist oss hvem Gud er, Gud er den samme kjære Far som er mild av hjertet både i dette livet og i det hinsidige. Gud ser på oss med den samme kjærlighet som han ser på seg selv med. Det er fantastisk. Om Gud forakter oss, forakter han seg selv, om Gud dømmer noen til evig pine, dømmer han seg selv til evig pine etc. Poenget mitt er at Gud aldri vil adskille seg fra sin skapning, da måtte han ha adskilt seg selv fra seg selv. Vi står med andre ord i en ubrytelig kjærlighetsrelasjon til Gud. Vi er elsket så høyt av Gud som om vi skulle være Jesus selv.

2 liker  
Svar
Kommentar #41

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2027 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg har også blitt flinkere å bruke min gresk og hebraisk kunnskap, og ikke minst min kirkehistoriske og systematisk teologiske kompetanse

Du er nok ikke alene om å være flink til å bruke gresk og hebraisk. Det er det svært mange teologer som er vel🙂Det er også de konservative teologene jeg kjenner til. Men de sier ikke at Gud er ond om Jesu ord er sanne.

Sitat av deg: «Nåden er oppdragende, og har som mål evig frelse for liv og evighet. Men i Kristus er det ingen fordømmelse, tror vi på han, og forsøker så godt vi kan i dette livet å være gode mennesker. Så er vi frikjent.»

Ja, nåden er oppdragende, det står i skriften. Og her skriver du selv at det ikke er noen fordømmelse i Kristus. Du skriver også om tro og frikjennelse. Helt enig i det.

Og selvfølgelig bør vi gjøre det gode mot alle mennesker. Det gjør vel de fleste ateister og humanetikere også, uten at det er frelse i det.

4 liker  
Svar
Kommentar #42

Erlend Torp

1 innlegg  180 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

At Moltmann og Barth er universalister er godt å få presisert. De forkynner i alle tilfeller ikke det hele evangeliet. Jeg har full forståelse for et ønske om at alle mennesker skal bli frelst. Jeg trodde det selv på et tidspunkt, eller for å si det på en annen måte: Jeg ønsket å tro det. Jeg var forblindet av denne verdens visdom.

Men Jesus advarer oss i Matteus 24. Om at vi ikke skal fare vill. Ja, villfarelse og falsk lære er et av de fremste tegnene på Jesu komme. Og jeg er redd både Barth og Moltmann fører mennesker vill med sin lære. Vi leser fra Rom. 1:22  "De påsto at de var kloke, men de endte i dårskap."

I 2. Timoteus 3:16 leser vi at hver bok i skriften er innblåst av Gud. Vi kan enten godta eller forkaste dette verset. Konsekvensene er enorme.


Her er en kort gjennomgang av evangeliet. Man trenger ingen doktorgrad for å forstå. Det er for alle mennesker:

https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=17780

1 liker  
Svar
Kommentar #43

Tore Olsen

19 innlegg  4731 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.

Mye i Joh.åp må taes med en stor klype salt. Men om det skulle være en ildsjø, så tror jeg det onde brennes bort, og de blir så reist opp igjen som gode vesen, renset og lutret. Og de kan deretter gå inni den hellige by, og leve sammen med Gud og alle andre til evig tid i fred og fordragelighet.

Ta Apostelen Paulus, den måten han ble omvendt på. Tror du ikke alle skal få samme mulighet som han, enten i dette livet eller i det kommende?

Det finnes skriftreferanser som kan forstås slik du beskriver det. Det står at ingen kommer ut der fra, ingen kan "betale" for seg selv ut der i fra - ingen! Men forståelsen som følger er at de som kommer ut derfra, gjør ikke det ved egen hjelp, men ved Ham som har domsmakten.

Slik forstår jeg det: Den som ikke følger Kristus, må selv lide - slik Han led. 

Men hvor lenge var Kristus lidende? Og - i døden opprettet Han sin kirke. Hvorfor? For å frelse de fagne i dødsriket! Så det virker som om Kristus selv aldri gir opp, men fortsetter sitt frelsesverk - ustoppelig.

Er det slik at vi i dette livet forårsaker ondskap så må det betales for, det er loven, dommen er Kristi sin. Skal man så lide likt, alle som en? Er det ikke forskjell på lidelse for en liten synd i forhold til en stor synd? Er det ikke forskjell hos Gud på en liten synd og en stor synd? Er det ikke forskjell på å bli slått og så slå tilbake, sammenlignet med det å ta livet av et menneske med kaldt blod?  

Jeg har ikke noe ønske om å bli dømt av en dommer for få og små feilgrep i mitt liv, helt identisk med en samvittighetsløs seriemorder, som om jeg selv har slaktet ned for fote!

Er det ikke forskjell på dom, så trenger vi ikke en rettferdig dommer. Da trenger vi egentlig ingen dommer for da er det fortapelse for oss alle, for oss alle er vi syndere, ikke EN går fri! En slik tanke er håpløshetens evangelium.  Derfor aksepterer jeg min Herre og Mester Jesus Kristus som dommer OG frelser, og overlater mitt liv til Ham, for Han er rettferdigheten personlig - så jeg følger Ham i stendig omvendelse, i fullkomment håp, i urokkelig tro og i usvikelig kjærlighet. Om jeg følger Ham i dette og dømmer meg selv ved Den hellige ånds veiledning, vil jeg ikke bli dømt - men bli frelst. Derfor søker jeg å være våken når Han sier: Våkn opp! Høre når han sier: Hør! Gjøre når Han sier: Ikke bare vær Ordets hører men også dets gjører!

I alt dette er jeg for liten, men Gud er stor - og min Gud er Miraklenes Gud. I meg selv er jeg ingenting, i Ham er jeg alt - all ære til Hans hellige navn, som vi påtar oss.

1 liker  
Svar
Kommentar #44

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg mener at den trad. læren om evig fortapelse er fullstendig feilslått, og «konservative» teologer går dens ærend.

Jeg er en blanding av konservativ og liberal.

1 liker  
Svar
Kommentar #45

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Mange av Jesu ord om endetiden var i år 70, da Jerusalem ble lagt øde av keiser Titus. Jesus ønsket å advare de mot dette som ville skje. Og mange hørte ikke på advarselen og ble brent i gehenna/søppelplass utenfor Jerusalem av Romerne.

2 liker  
Svar
Kommentar #46

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg tror også på ulike soningsgrader/steder i det hinsidige. Men alle har et hovedformål, frelse. Les ovenfor kommentar 40. 

Men nå runder jeg selv av fra debatten for i dag. God helg alle sammen😊👍🏻❤️

1 liker  
Svar
Kommentar #47

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Husk at Gud er bedre enn du kanskje har trodd😊

1 liker  
Svar
Kommentar #48

Bjørn Erik Fjerdingen

122 innlegg  6968 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Mange av Jesu ord om endetiden var i år 70, da Jerusalem ble lagt øde av keiser Titus. Jesus ønsket å advare de mot dette som ville skje. Og mange hørte ikke på advarselen og ble brent i gehenna/søppelplass utenfor Jerusalem av Romern

Ødeleggelsen av templet

Historiker har bekreftet profetien om tempelets ødeleggelse, nemlig Josefus.

Fork 3, 15 forteller at Jesus frelser de troende, tilbake til den opprinnelige virkeligheten. Nemlig hjemme hos Gud. Det er en profeti om Jesu komme og frelse.

Da det gjelder templets ødeleggelse må en lese Matt 24. Daniel profeterte og Jesus profeterte.

En leser etter vers i Matt 24, 14, om den store trengsel og tempelets ødeleggelse. Kapittelet har jo overskriften "Tempelet skal ødelegges."

Mange falske profeter skal stå frem, Matt 24, vers 5, vers 11 og vers 24. De utgjør den største faren for Jesus troende.

Og Dan 12, 1:

 Trengsel og frelse i endetiden

12På den tiden skal Mikael stå fram,

den store fyrsten

som står ved dine landsmenns side.

Det skal komme en trengselstid

som det ikke har vært maken til
          fra folkeslag oppsto
          og helt til den tiden.
          Men på den tiden skal ditt folk bli berget,
          alle som er skrevetopp i boken. 

På Jesu tid var det de jødiske opprørslederne mot romerne, som til dels gjorde krav på å være Messias. I urkirken ble slike falske ledere bli oppfattet som motpoler til den sanne Messias. Apgj 5, 35 ff nevner to slike.

Også i 1. Joh 2, 18 advares det mot slike. Og der forteller Johannes oss også at vi nå lever i den siste tid.

"Derfor vet vi at dette er den siste tid." 

Men det viktige i kapittel 24 er at det handler om tempelets ødeleggelse og den Jødiske krig, og oppfyllelsen av Daniels profeti i Dan 12. Oppfyllelsen skjedde ved Tempelets ødeleggelse og den Jødiske krig.

Den store trengsel

15 Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted – la den som leser opp, tyde det! 16 – da må de som er i Judea,  flykte opp i fjellene. 17 Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, 18 og den som er ute på markene, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 19 Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! 20Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. 21 For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli. 22 Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes.

Den jødiske krig forteller hva som skjer - Tempelets ødeleggelse

Historieskriveren Flavius Josefus som skrev om den Jødiske krig forteller i sitt historieverk. Hanforteller om underfulle hendelser før utbruddet av den jødiske krigen.

I Matt 23, 38 forteller Jesus oss:"38 Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde."

Huset, det vil si tempelet blir forlattTempelet er ikke lenger et sted hvor Gud bor.

Akkurat det samme sier Jer 12, 7.

Så tilbake til Josefus om hendelser i tempelet før den jødiske krig bryter ut. Hendelser som varslet tempeletsødeleggelse. Josefus forteller om syv tegn. Et av de utspiller seg ved pinsefesten i år 66, på natten da prestene var på vei inn i den indretempelgården. Da hørte de først noe bråk og deretter flere stemmer som ropte. "Vi må dra  fra tempelet." Det ble forstått av de kristne som at tempelet blir ødelagt - vi må dra. Det var klart for mange kristne at de ble varslet av Jesus.

De kristne besluttet å flykte fordi Jesus hadde fortalt dem at de skulle forlate Jerusalem og at byen ville bli beleiret. De ble altså varslet.

Akkurat på 40 års dagen for Jesukorsfestelse begynte det. Da ble det innledet med en massakre. Det var bare begynnelsen, for grusomhetene utviklet seg til en utrolig brutalitet. Om en leser hele historien er det snakk om titusenvis eller hundretusenvis døde.  Mord, massakrer, plyndringer, brannstiftelser, sult, likskjending. Ødeleggelse av hele miljøet i Jerusalem. Alle trær ble hugget ned og snauet i en omkretspå18 kilometer. De som overlevde havnet i sirkus, gruver eller i slaveri.

Så vi kan forstå at Jesus med et direktesitat fra Daniels bok 12,1, forteller i Mark 13, 19: ".19 For i de dager skal det komme en trengselstid som det aldri før har vært, fra Gud i begynnelsen skapte verden og til nå, og som det aldri mer skal bli."

Den jødiske krigen var ikke bare en krig  mellom jøder og romerne. Men i betydelig grad også en borgerkrig mellomrivaliserende jødiske retninger. Dette gjorde kampen om Jerusalem ekstragrusom.

De kristne hadde flyktet til byen Pellaf ør beleiringen av Jerusalem begynte. De flyktet etter en åpenbaring hadde gitt dem beskjed om det. "Kristus hadde sagt til dem at de skulle forlate Jerusalem og dra bort fordi byen ville bli beleiret."

Litt mer om historien. Den jødiske krigen, dramaet, er en av historiens tragedier som er av frelsehistorisk betydning.

År 70 måtte det daglige offeret i tempelet innstilles. Årsaken var hungersnød og mangel på matvarer. Offerilden sluknet.

Også etter Nebukadnesars ødeleggelse av tempelet i587 f.Kr  hadde offerilden vært slukket i 70 år. Det samme skjedde under den hellenistiske herskeren Antokus IV. Men begge gangene ble tempelet  gjenopprettet.

Ødeleggelsen i år 70 var endelig. Det ble forsøkt gjenoppbygging ved Bar Kokba-oppstandelsen under keiser Hadrian (år132-135) og under Julian (361). Men begge mislyktes.

Opprøret under Bar Kokba medførte at keiser Hadrian forbød jøder å oppholde seg i og utenfor Jerusalem. Det var først keiser Konstantin i det fjerde århundre, som tillot jødene å besøke byen en gang i året. En dag i året, på dagen på årsdagen for Jerusalems ødeleggelse.  For å kunne sørge ved tempelmuren.

For jødedommen må opphøret av muligheten til å ofre i tempelet, vært utrolig rystende. Nå var det ikke lenger soning for syndene å få. Og Gud hadde mistet sin bolig på jorden. Thoraen måtte leses påny. Det var to mulige måter å lese thoraen på. Lese det med Kristus og profetene - eller den rabbinske måten.

Det var fariseismen som overlevde. Og vivet hva Jesus tydelig sa om fariseismen.

Jesus elsket tempelet som Guds eiendom: Luk 2,49. Men Han visste at tempelets tid var over, og at det hang sammen med Hans død og oppstandelse.

Jesus erstattet ofringen med nattverden.  Det kan vi se i Apostlenes gjerninger. De tidligste kristne holdt trofast sammen på tempelplassen hver dag. I hjemmene brøt de brødet å spiste med glede.  Apgj 2, 46.

Dette er to steder for den begynnendemenighet og ur-kirken vi kan merke oss. Et hus hvor de første kristne treffes for å høre forkynnelsen og for å be. At de uttrykkelig tar avstand fra ofringen  i tempelet. At brødet brytes i hjemmene, i det som da den første kirken.

Det gamle tempelet ble ødelagt, hvor det  ble ofret dyreblod for å bli renset og få frelse. 

Men etter at vår stedfortreder Jesus ofret sitt eget blod - er Jesus det nye tempelet.

Det er jo det som er kristendommen.

1 liker  
Svar
Kommentar #49

Runar Foss Sjåstad

24 innlegg  1032 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Mye interessant her, takk. Det kan være jeg blingset med Keiserne, Titus regjerte noe senere: https://no.m.wikipedia.org/wiki/Titus

Svar
Kommentar #50

Erlend Torp

1 innlegg  180 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Vi leser fra 2. Petersbrev, kapittel 3, vers 3 til og med 10:

Først og fremst må dere vite at det i de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster. Hånlig sier de: "Hva med løftet om hans gjenkomst? Fedrene våre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av." De som sier slikt, glemmer at det fra eldgammel tid var himler og en jord som steg fram av vann og består ved vann, i kraft av Guds ord. Og ved det gikk verden den gang under da den ble oversvømt av vann. Men de himler og den jord som nå er, er i kraft av det samme ordet spart til ilden. De holdes oppe helt til dommens dag, da ugudelige mennesker skal gå fortapt.


Runar, jeg er klar over ditt standpunkt. Du har forfektet det i flere tråder. Nå vet ikke jeg hvorfor du fortsetter denne endeløse spekuleringen. Det er din sak. Jeg bare håper at du ikke sår tvil hos andre mennesker.

3 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
10 minutter siden / 14554 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Stillheten bak stjernene
15 minutter siden / 1135 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Stillheten bak stjernene
19 minutter siden / 1135 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Årsaksmekanismer ved Evolusjon
rundt 1 time siden / 2284 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Gud i matematikken - Del V av ?
rundt 1 time siden / 177 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 14554 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Årsaksmekanismer ved Evolusjon
rundt 1 time siden / 2284 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Årsaksmekanismer ved Evolusjon
rundt 1 time siden / 2284 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Stillheten bak stjernene
rundt 1 time siden / 1135 visninger
Robin Tande kommenterte på
Stillheten bak stjernene
rundt 2 timer siden / 1135 visninger
Sveinung Svendsen kommenterte på
Åpent brev til Den norske Kirke og KFUK-KFUM
rundt 2 timer siden / 1826 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Stillheten bak stjernene
rundt 2 timer siden / 1135 visninger
Les flere