Per Steinar Runde

205    2385

Aalborg om avgangen til Listhaug

Postar innlegget på nytt etter råd frå moderator Håvard Nyhus: "Om du tagger innlegget ditt med "Sylvi Listhaug", dukker det opp på profilert plass."

Publisert: 21. mar 2018 / 1661 visninger.

I sitt innlegg "Spektakulær avgang" skriv politisk redaktør i Vårt Land, Berit Aalborg, m.a. dette:

"Slik omtalte hun KrF som har bidratt til å felle henne, og som også nylig vippet flertallet mot stortingspresident Olemic Thommessen: «KrF er et parti totalt uten ryggrad».

Hun beskyldte dessuten Stortinget for å «opptre som en barnehage», og for å «kneble ytringsfriheten». Hun tok også svært alvorlige ord i sin munn: «Siste uka har man sett utrolig mye ondskap i Norge».

Listhaug mener hennes mye omtalte Facebook-innlegg ikke hadde noe med 22. juli å gjøre. Og at dette har blitt brukt til å bedrive en «heksejakt» mot henne.

Til tross for at hun fra Stortingets talerstol ba om unnskyldning for sine uttalelser om at «Ap er mer opptatt av terroristers rettssikkerhet, enn rikets sikkerhet», fremstår det ikke som om hun har noen erkjennelse av at hun likevel oppfattes på en måte som kan skape en ­aggressiv stemning enkelt miljøer.

Derimot mener hun at hun selv har vært utsatt for stempling: «Den siste uken har helt vanlige mennesker blitt stemplet og hengt ut på det groveste»."

Overskrifta gjeld Aalborg og ikkje Listhaug. For å ta siste del av sitatet først. Her snakkar Listhaug ikkje om seg sjølv, men om dei som sende henne blomar. Dei vart kalla rasistar en masse av m.a. Inga Marte Thorkildsen og faktisk også av Aalborg!

Når det gjeld KrF, så er iallfall leiaren, Knut Arild Hareide, i akkurat denne saka ikkje berre utan ryggrad, men ein hyklar. Han fordømer Listhaug på det sterkaste, men tek seg sjølv fridom til å gjere det på grunnlag av lygn, for han pukkar stadig på at "gullstol" og "godhetstyranni" inneber det motsette av det Listhaug legg til grunn.

Opposisjonspolitikarane i Stortinget har visseleg oppført seg som ungar. Å annonsere at dei vil røyste for å felle regjeringa på grunnlag av eit litt tvetydig innlegg på Facebook, som til overmål er sletta og bedt om orsaking for, set ny rekord i barnsleg åtferd blant toppolitikarane. 

Vondsinna personangrep har det også vore mange av. Eller kva meiner Aalborg om dette som ein kar hadde skrive på Listhaugs FB-side: "På tide at en fremmedkriger setter en kule i panna på den onde, kristne fit.. der. Håper hun blir gjenvoldtatt så inn i h......"

Hadde FB-innlegget, som Espen Teigen skreiv og posta på hennar vegne, noko med 22.juli å gjere? Sjølvsagt ikkje. Kommunal- og forvaltningskomiteen kom med innstillinga si torsdag, 8. mars, og innlegget vart posta tidleg neste morgon. På bildet av IS-krigarane stod rett nok "Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn borgernes sikkerhet", som alle media har sitert.

Men rett over bildet står sjølve innlegget, som var ein kommentar til fleirtalsinnstillinga frå kvelden før: "Vi vil inndra pass og statsborgerskap til fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt! Det vil Arbeiderpartiet stemme ned. I kampen mot terrorister kan vi ikke sitte og toe hendene våre."  Ingen trong difor vere i tvil kva saka gjaldt, men denne overskrifta og presiseringa har ingen medier nemnt, ikkje eingong no i ettertid. Det som eg her har utheva, er heilt korrekt, men det er ikkje heile sanninga, for også andre enn Ap røysta mot avgjerd om dette i forvaltninga.

Det kan heller ikkje vere tvil om at Listhaug har vore utsett for ei heksejakt heilt sidan ho vart innvandringsminister. Kaj Skagen skreiv om nettopp dette i Dag og Tid for meir enn eit år sidan: https://www.dagogtid.no/trollkvinna-og-dei-gode-hjelparane/

Men om ikkje politiske kommentatorar forstår eit kvekk i sitt velisolerte ekkokammer, så gjer iallfall folket det. Denne veka har Frp dobla si oppslutning og RV, som fremja mistillitsforslaget, fått halvert si.

22 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Ragnar Kristoffersen

1 innlegg  29 kommentarer

En polariserende debatt krever minst to aktive parter

Publisert 5 måneder siden

Mange av politikerne som kritiserer Listhaug er ikke noe bedre når det gjelder å komme med mistenkeliggjørende eller stemplende generaliseringer om Listhaug og andre personer på høyresiden i norsk politikk. Hvis de ønsker et annet debattklima, bør de begynne med seg selv. En polariserende debatt kan kun oppstå når begge parter medvirker til polariseringen. I Solbergs avslutningsreplikk i Stortinget da mistillitsforslaget var oppe til behandling ba hun representantene om å se på referatene fra sine egne innlegg en gang til, det var mange uforsonlige ytringer og karakteristikker som falt. At Lysbakken og likesinnede igjen ble "krenket" og kontant avviser oppfordringen fra Solberg med at hun selvfølgelig ikke hadde skjønt noenting, bare understreker riktigheten og viktigheten av Solbergs poeng. 

13 liker  
Svar
Kommentar #2

Rune Tveit

40 innlegg  4126 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Flott med et saklig innlegg som har et  annet perspektiv en "hylekoret"

10 liker  
Svar
Kommentar #3

Rune Holt

9 innlegg  11016 kommentarer

Bra.

Publisert 5 måneder siden

Et godt og riktig og ikke minst rettferdig innlegg av Runde !

8 liker  
Svar
Kommentar #4

Gjermund Frøland

10 innlegg  6389 kommentarer

Emosjonell retorikk

Publisert 5 måneder siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
"Vi vil inndra pass og statsborgerskap til fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt! Det vil Arbeiderpartiet stemme ned. I kampen mot terrorister kan vi ikke sitte og toe hendene våre." 

Med presise, korrekte faktaopplysninger, har man sitt på det tørre når hylekoret leter etter grunner til å hyle.

Men Listhaugs potensielle tilhengere er avhengige av emosjonell retorikk. 

En rent saklig argumenterende Listhaug kan være et aktivum for Frp, men hun har nok høyere mål enn som så for seg selv.

Svar
Kommentar #5

Torry Unsgaard

3 innlegg  457 kommentarer

Tillit.

Publisert 5 måneder siden

Når maktmennesker som landets justisminister uttaler seg så provoserende som det går fram av Aalborgs innlegg, sitert av Runde, skaper dette en polarisert debatt som kan være farlig for de sentrale deltagerne. Jeg viser til trusler, til og med drapstrusler, mot flere av våre ledende politikere.

Vi må tåle provoserende debatt i Norge. Det knebler ikke ytringsfriheten. Snarere tvert imot. Det styrker den. Men de som starter provokasjonene kan miste tillit. Når regjeringsmedlemmer gjør det, mister de også tillit. Når ministre mister tillit hos et flertall i Stortinget, må de gå av. Slik er parlamentarismen i Norge, et prinsipp som har vært en grunnstein i vårt folkestyre. Og takk for det.

6 liker  
Svar
Kommentar #6

Gunnar Søyland

18 innlegg  2487 kommentarer

Er denne trusselen også med på den lista?

Publisert 5 måneder siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Jeg viser til trusler, til og med drapstrusler, mot flere av våre ledende politikere.

 "På tide at en fremmedkriger setter en kule i panna på den onde, kristne fit.. der. Håper hun blir gjenvoldtatt så inn i h......"

11 liker  
Svar
Kommentar #7

Rune Holt

9 innlegg  11016 kommentarer

Enøyd så det holder.

Publisert 5 måneder siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.

Når maktmennesker som landets justisminister uttaler seg så provoserende som det går fram av Aalborgs innlegg, sitert av Runde, skaper dette en polarisert debatt som kan være farlig for de sentrale deltagerne. Jeg viser til trusler, til og med drapstrusler, mot flere av våre ledende politikere.

Vi må tåle provoserende debatt i Norge. Det knebler ikke ytringsfriheten. Snarere tvert imot. Det styrker den. Men de som starter provokasjonene kan miste tillit. Når regjeringsmedlemmer gjør det, mister de også tillit. Når ministre mister tillit hos et flertall i Stortinget, må de gå av. Slik er parlamentarismen i Norge, et prinsipp som har vært en grunnstein i vårt folkestyre. Og takk for det.

Jeg har ikke sett at noen fra AP,Krf,Sv,Sp eller De grønne nevne de grove truslene og nedsablingene som har kommet mot Listhaug.
Støre kjører Utøyasaken om igjen og om igjen selv om DEN IKKE var noe Listhaug snakket om.
Og er det ikke provoserende når Støre,Lysbakken,Moxnes,Arnstad og Hareide ikke gir seg med hetsen selv ETTER at Listhaug har gått av ?
Støre står regelrett og juger når han sier at Listhaug med vilje nører opp under Breiviks hat !!
Men nevner du dette ?  Nei og ingen annen heller fra de som ville fjerne Listhaug.

Er det på tide å våkne og bli redelig ?

10 liker  
Svar
Kommentar #8

Gjermund Frøland

10 innlegg  6389 kommentarer

I høyeste grad

Publisert 5 måneder siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
 "På tide at en fremmedkriger setter en kule i panna på den onde, kristne fit.. der. Håper hun blir gjenvoldtatt så inn i h......"

Dette er et godt eksempel på (fruktene av) emosjonell og usaklig retorikk.

6 liker  
Svar
Kommentar #9

Torry Unsgaard

3 innlegg  457 kommentarer

Dannelse.

Publisert 5 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke sett at noen fra AP,Krf,Sv,Sp eller De grønne nevne de grove truslene og nedsablingene som har kommet mot Listhaug.
Støre kjører Utøyasaken om igjen og om igjen selv om DEN IKKE var noe Listhaug snakket om.
Og er det ikke provoserende når Støre,Lysbakken,Moxnes,Arnstad og Hareide ikke gir seg med hetsen selv ETTER at Listhaug har gått av ?
Støre står regelrett og juger når han sier at Listhaug med vilje nører opp under Breiviks hat !!
Men nevner du dette ?  Nei og ingen annen heller fra de som ville fjerne Listhaug.

Er det på tide å våkne og bli redelig ?

Det er vel få som har vært så provoserende som Listhaug, etter at hun gikk av. En av provokasjonene var denne: KrF-erne har ikke ryggrad. Det er vanskelig å ha tillit til en som sier at vi ikke har ryggrad.

Det er riktig at det er kommet både trusler og nedsablinger fra begge sider i denne debatten. Argumentene er ikke alltid tillitvekkende. At det også svekker tilliten til henne som startet debatten, og som også var den øverste ansvarlige for lov og rett, burde ikke være så overraskende.

Det er riktig at de som argumenterer i denne saken vanligvis kun trekker fram argumenter som bygger opp under sitt eget standpunkt. Debatten er polarisert kalles det.  Det gjelder begge sider og kan likevel ikke sies å være verken uredelig eller enøyd. Det er få som gir en så grundig og gjennomarbeidet argumentasjon som Carl Christian Andersen i en ny artikkel her på verdidebatt; POLITIKK ER RETORIKK: OM SYLVI LISTHAUG OG POLITISK DANNELSE

5 liker  
Svar
Kommentar #10

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2302 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Skal den politiske retorikken  ha virkning, må den også ha et element av ærlighet og følt engasjement. Uten kan diplomatene få overta talene. 

Ps. Ser ikke at professoren er svært balansert i sin artikkel gjennom å også åla oss få et innblikk i den andre sidens taleferdighet. Det er vel denne balansen de fleste etterlyser?

2 liker  
Svar
Kommentar #11

Rune Holt

9 innlegg  11016 kommentarer

Hvor er rettferdigheten ?

Publisert 5 måneder siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.

Det er vel få som har vært så provoserende som Listhaug, etter at hun gikk av. En av provokasjonene var denne: KrF-erne har ikke ryggrad. Det er vanskelig å ha tillit til en som sier at vi ikke har ryggrad.

Det er riktig at det er kommet både trusler og nedsablinger fra begge sider i denne debatten. Argumentene er ikke alltid tillitvekkende. At det også svekker tilliten til henne som startet debatten, og som også var den øverste ansvarlige for lov og rett, burde ikke være så overraskende.

Det er riktig at de som argumenterer i denne saken vanligvis kun trekker fram argumenter som bygger opp under sitt eget standpunkt. Debatten er polarisert kalles det.  Det gjelder begge sider og kan likevel ikke sies å være verken uredelig eller enøyd. Det er få som gir en så grundig og gjennomarbeidet argumentasjon som Carl Christian Andersen i en ny artikkel her på verdidebatt; POLITIKK ER RETORIKK: OM SYLVI LISTHAUG OG POLITISK DANNELSE

Burde ikke KRF-politikere bestrebe seg på å holde fram sannheten og rettferdigheten i en sak ?
Det som har provosert Listhaug og alle de som klarer å holde hodet klart i saken,er at man har GLEMT å få med seg utgangspunktet i saken og sett seg BLIND på ord som har kommet fra Listhaug i ren frustrasjon fordi man hopper bukk over hva som utløste det hele.

For et par år siden sa Tajik så og si det samme som lå i FRP-forslaget ang fremmedkrigere og deres pass.
Og Ap var altså da på samme linje som Frp.
Men så blir Listhaug justisminister...noe som sved i øynene på hele opposisjonen.

Hun kom med så og si samme forslag,men DA stemte AP imot.
Hvorfor det tro ?
Svaret sier seg sjøl.De kunne ikke gi Listhaug rett fordi de rett og slett følte seg forpliktet til å være imot henne.
Så legger Listhaug ut et bilde av IS-krigere...slike bilder vi ser daglig i media.Så kom den setningen hun ikke burde ha skrevet,men som fortsatt IKKE handlet om Utøya.
Den tok Støre tak i og koblet den beleilig til Utøya.Hvorfor ?
Jo det var selvfølgelig en gylden mulighet til å få noe på Listhaug selv om det var aldri så løgnaktig.

DETTE  ser KRF helt bort fra og henger seg på uredelighetene til Støre uten refleksjon.
Kunne Unsgaard tenke seg å ta den runden og tenke litt over saken ?

11 liker  
Svar
Kommentar #12

Torry Unsgaard

3 innlegg  457 kommentarer

Maktfordeling

Publisert 5 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Kunne Unsgaard tenke seg å ta den runden og tenke litt over saken ?

Jeg har tenkt grundig over saken og mener at vi ikke bør endre på maktfordelingen i samfunnet, slik at justisministeren skal kunne ta rettighetene fra folk uten lov og dom. 

Vi bør opprettholde en maktfordeling der Stortinget har den lovgivende makt og domstolene har den dømmende makt.

For å hindre terror har man virkemidler som f.eks. varetektsfengsling og hurtigdomstoler.

2 liker  
Svar
Kommentar #13

Rune Holt

9 innlegg  11016 kommentarer

Var dette en kommentar til det jeg skrev ?

Publisert 5 måneder siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.

Jeg har tenkt grundig over saken og mener at vi ikke bør endre på maktfordelingen i samfunnet, slik at justisministeren skal kunne ta rettighetene fra folk uten lov og dom. 

Vi bør opprettholde en maktfordeling der Stortinget har den lovgivende makt og domstolene har den dømmende makt.

For å hindre terror har man virkemidler som f.eks. varetektsfengsling og hurtigdomstoler.

Hva med alt det jeg skrev om årsakssammenhenger i det vi har sett den siste uka ?
Ap som var enig i sak for to år siden men som nå har snudd pga Listhaug.
Har du noe å si om det ?

For det er det viktige i denne debatten.

9 liker  
Svar
Kommentar #14

Torry Unsgaard

3 innlegg  457 kommentarer

Litt om bakgrunnen

Publisert 5 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det som har provosert Listhaug og alle de som klarer å holde hodet klart i saken,er at man har GLEMT å få med seg utgangspunktet i saken og sett seg BLIND på ord som har kommet fra Listhaug i ren frustrasjon fordi man hopper bukk over hva som utløste det hele.

Utgangspunktet var vel saken om å frata borgere statsborgerskap uten lov og dom. Her stemte en samlet opposisjon mot dette. Regjeringspartiet Venstre stemte vel også sammen med opposisjonen? Dette var ingen stor sak, men likevel bakgrunnen for Listhaugs facebook innlegg og rabalderet etter det.

Jeg tenkte over denne saken, slik du ba meg om i din kommentar nr 11 og oppsummerte mitt syn i kommentar nr 12.

 

2 liker  
Svar
Kommentar #15

Stig Wernø Holter

0 innlegg  61 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Det er bare det at når Tajik sier det, er det helt greit, men når Listhaug sier det samme (la gå på en spissformulert måte), så blir det nærmest et være eller ikke være for rettsstaten. Det er inkonsistent eller sagt mindre diplomatisk, det rene hykleri.

9 liker  
Svar
Kommentar #16

Gjermund Frøland

10 innlegg  6389 kommentarer

Retorikk

Publisert 5 måneder siden
Stig Wernø Holter. Gå til den siterte teksten.
Det er bare det at når Tajik sier det, er det helt greit, men når Listhaug sier det samme (la gå på en spissformulert måte), så blir det nærmest et være eller ikke være for rettsstaten. Det er inkonsistent eller sagt mindre diplomatisk, det rene hykleri.

Legg merke til forskjellen i hvordan det formidles.

Svar
Kommentar #17

Gunnar Søyland

18 innlegg  2487 kommentarer

Du svarte ikke på spørsmålet?

Publisert 5 måneder siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Jeg viser til trusler, til og med drapstrusler, mot flere av våre ledende politikere.

er  trusler mot Listhaug med på listen din?

8 liker  
Svar
Kommentar #18

Torry Unsgaard

3 innlegg  457 kommentarer

Liste??

Publisert 5 måneder siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
er  trusler mot Listhaug med på listen din?

Jeg har ingen slik liste. Men jeg er kjent med at det har forekommet trusler fra begge sider i debatten.

Forøvrig slutter jeg meg til det Gjermund Frøland skriver i hans kommentar #8.

1 liker  
Svar
Kommentar #19

Bjørn Erik Fjerdingen

122 innlegg  6968 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Men jeg er kjent med at det har forekommet trusler fra begge sider i debatten.

Jeg lurer på hvorfor Krf og Hareide misforsto totalt og ikke forsvarte ytringsfriheten.

Misforsto totalt:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ddbovw/Mistillitsforslaget-hadde-som-formal-a-begrense-Listhaugs-rett-til-a-ytre-seg-som-justisminister--Johan-Greger-Aulstad

Hvorfor gikk dere ikke til angrep på Støre:

"Støres påstand var like ille som Listhaugs. Hvorfor slapp han lettere? 

Journalister takler dårlig å bli utsatt for journalistikk.

Støres påstand er i utgangspunktet like ille som Listhaugs. Kanskje er den verre. Avgjørende er ordet «kalkulert». Han kan ikke vite hva hun tenkte da hun fyrte av meldingen."

https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/Mgpx0J/Stores-pastand-var-like-ille-som-Listhaugs-Hvorfor-slapp-han-lettere--Frank-Rossavik

Hvor underslås det at kristne støtter Listhaug mot propagandaen fra partiene og fra journalistene:


Hans-Wilhelm Steinfeld: - Det underslås at folk støtter Listhaug.

 

https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/hans-wilhelm-steinfeld---det-underslas-at-folk-sttter-listhaug/3423282487.html

7 liker  
Svar
Kommentar #20

Rune Holt

9 innlegg  11016 kommentarer

Nei.

Publisert 5 måneder siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.

Utgangspunktet var vel saken om å frata borgere statsborgerskap uten lov og dom. Her stemte en samlet opposisjon mot dette. Regjeringspartiet Venstre stemte vel også sammen med opposisjonen? Dette var ingen stor sak, men likevel bakgrunnen for Listhaugs facebook innlegg og rabalderet etter det.

Jeg tenkte over denne saken, slik du ba meg om i din kommentar nr 11 og oppsummerte mitt syn i kommentar nr 12.

Du unngår å kommentere det som VAR utgangspunktet i saken.
Hva kommer det av at AP som sto for nøyaktig det samme som Frp for to år siden SNUR i saken når Listhaug blir justisminister og dermed stemmer mot sitt eget vedtak ?
Det samme med Krf og Venstre.

Og det har ingen ting med at Listhaug ble justisminister å gjøre ?
Jo dette var og er og ble en stor sak ettersom det førte til at AP o co SNUDDE.

Du må nok tenke litt mer over dette,for svaret ditt holder ikke....


5 liker  
Svar
Kommentar #21

Torry Unsgaard

3 innlegg  457 kommentarer

????

Publisert 5 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Du unngår å kommentere det som VAR utgangspunktet i saken.
Hva kommer det av at AP som sto for nøyaktig det samme som Frp for to år siden SNUR i saken når Listhaug blir justisminister og dermed stemmer mot sitt eget vedtak ?
Det samme med Krf og Venstre.

Hva som eventuelt skjedde, hva folk mente, for to år siden har vel ikke noe med denne saken å gjøre? Jeg snakker om saken som eksploderte med det berømte Facebook-innlegget.

Kan du dokumentere at Ap, KrF og Venstre for to år siden gikk inn for å ta statsborgerskap fra folk uten lov og dom? Det har jeg aldri hørt.

2 liker  
Svar
Kommentar #22

Rune Eidsaa

12 innlegg  77 kommentarer

Om det å toe sine hender.

Publisert 5 måneder siden

"I kampen mot terrorister kan vi ikke sitte og toe hendene våre." Skrev Sylvi Listhaug på sin Facebook-post, like før de ordene over terroristbildet som ble trukket mest frem.

Disse ordene av Listhaug burde du også utheve i ditt innlegg, Per Steinar Runde. Setningen om å "toe hendene" er mer ladet enn hva en først får inntrykk av. Det dreier seg i utvidet forstand om en neglisjering av etiske avgjørelsers konsekvenser:

Velger man å ta noen inn i landet, og disse så volder skade mot landets innbyggere, så står de som var pådrivere for denne liberale innvandringen og statsforvaltningen, uten skyld. Man toer sine hender, likesom Pilatus dyppet hendene sine i vann og fraskrev seg ansvaret da han overgav Jesus til dem som ville se ham drept.

En gang i tiden var det mulig å være for full åpenhet og fri flyt av mennesker med mer over landegrensene.. Uten at det var et markant behov for å stille spørsmål ved den moralske integriteten til pådriverne for dette. Vi er kommet dit hen at dette ikke lenger er mulig. 

Ikke etter den statistiske utviklingen som vi har sett nylig i Sverige, med flere hundre drepte og sårede som følge av skyteepisoder (mest gjengopprør) bare i fjor. Vi er også nødt til å se på de strukturelle beregningene og prognosene i eget land, om det er grunnlag for å regne med en økning av omfanget av vold, voldtekt, tyveri, mord, terror, hærverk og andre skader, gitt ulike typer liberal lovgivning innen innvandrings- og sikkerhetspolitikken. 

Dette påpekte jeg i sterke ordelag på Facebook, i det kneblingen av Listhaug var i ferd med å bli iverksatt. Jeg oppfattet disse beskyldningene som såpass kontroversielle å fremsette i det offentlige rom, at jeg ikke har skrevet et eget innlegg om det. Samtidig er også de moralske dilemmaene her såpass alvorlige, at jeg ikke kunne la være å skrive om det heller.

Det er summen av konkrete menneskeskjebner dette gjelder, veldig ofte de innvandredes liv og helse, foruten norske kvinner som blir voldtatt. Det er ikke noe å forholde seg likegyldige til. Det bør ikke lenger være mulig å toe sine hender, å se en annen vei, uten å bli moralsk utfordret av dette perspektivet.

4 liker  
Svar
Kommentar #23

Roald Øye

211 innlegg  1908 kommentarer

Folket har begynt å våkne

Publisert 5 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hans-Wilhelm Steinfeld: - Det underslås at folk støtter Listhaug.

Hans-Wilhelm Steinfeld inngir tillit,, og hans innlegg i BT  i debatten om Sylvi  Listhaug var befriende. Redaktør Berit.Aalborg i  Vårt Land inngir ikke tillit med sine kommentarer om Listhaug.

 Jeg sier likevel ikke opp mitt mangeårige abonnement. .Avisen får dessuten snart en ny sjefsredaktør, og innen da har trolig opinionen snudd i hele landet, og ikke bare i Bergen.  Kanskje også i Vårt Lands redaksjon.

9 liker  
Svar
Kommentar #24

Per Steinar Runde

205 innlegg  2385 kommentarer

Arbeidarpartiet

Publisert 5 måneder siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.
Disse ordene av Listhaug burde du også utheve i ditt innlegg, Per Steinar Runde. Setningen om å "toe hendene" er mer ladet enn hva en først får inntrykk av. Det dreier seg i utvidet forstand om en neglisjering av etiske avgjørelsers konsekvenser:

Det kunne eg sikkert gjort, men poenget mitt var å understreke at FB-innlegget handla om inndraging av statsborgarskap og prosedyren for dette, og slett ikkje om Utøya. Dessutan at det ho skreiv om Ap sitt standpunkt om prosedyren i og for seg var korrekt, men at kritikken også burde ha vore retta mot Sp, KrF og SV, som var med på fleitalsinnstillinga frå Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Føremålet med FB-sida til Listhaug er sjølvsagt å kapre veljarar, og der har nok Frp hatt mest å hente frå arbeidsfolk som er frustrerte med Ap og innvandringspolitikken deira. I SV og Sp er det neppe stor veljarfangst å få, og KrF var og er, om ikkje ein del av regjeringa sitt parlamentariske grunnlag, så i allfall eit parti dei må samarbeide med om statsbudsjettet.

7 liker  
Svar
Kommentar #25

Rune Tveit

40 innlegg  4126 kommentarer

Ikke borgere generelt

Publisert 5 måneder siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Utgangspunktet var vel saken om å frata borgere statsborgerskap uten lov og dom.

Saken handlet vel om mennesker med innvandrerbakgrunn med 2 statsborgerskap og med klare forbindelser til organisasjoner med mål om å frata vanlige borgere trygghet, fordi de gjerne bruker terrorisme for å spre lemlestelser, død og frykt? Slike folk vil vi ikke ha i Norge. Altså handler det ikke om vanlige borgere, men terrorister.

7 liker  
Svar
Kommentar #26

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Dette er et godt eksempel på (fruktene av) emosjonell og usaklig retorikk.

Jamen, betyder det så at også højrefløjen må udstede dødstrusler ?

4 liker  
Svar
Kommentar #27

Gjermund Frøland

10 innlegg  6389 kommentarer

også?

Publisert 5 måneder siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Jamen, betyder det så at også højrefløjen må udstede dødstrusler ?

Hva mener du med "også"?

Mener du at det er noen som har lov til å utstede dødstrusler?

Svar
Kommentar #28

Roger Christensen

4 innlegg  612 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
poenget mitt var å understreke at FB-innlegget handla om inndraging av statsborgarskap og prosedyren for dette, og slett ikkje om Utøya. Dessutan at det ho skreiv om Ap sitt standpunkt om prosedyren i og for seg var korrekt, men at kritikken også burde ha vore retta mot Sp, KrF og SV, som var med på fleitalsinnstil

Hvorfor gjorde hun ikke det da? Det er jo litt merkelig. Spesielt når hun sier at en regjering med Arbeiderpartiet ville vært en katastrofe. Men en slik regjering måtte jo støttes av SV som er enda lenger til venstre uten at de ble nevnt. KrF har hun aldri vært redd for å kritisere. Nå blinket hun ut AP, sa til og med at Støre var uskikket til å være statsminister. Det er ganske usedvanlig i norsk politikk. En ting er sterke uenigheter, men å snakke om katastrofe og uskikkethet er noe annet. Det sa hun rett etter at Arbeiderpartiet var gjenstand for en sterk Facebook-post med sterkt ladet bildebruk.

Det er ikke lett å spekulere i motiver. Men dette så definitivt ut som et målrettet angrep på Arbeiderpartiet. Hvis det ikke var meningen kan hun ikke ha tenkt seg mye om.

Svar
Kommentar #29

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Mener du at det er noen som har lov til å utstede dødstrusler?

Du giver vel ikke lov til det, men du affejer pointen om at også Listhaug har modtaget dødstrusler med at det skyldes hendes egen og hendes tilhængeres retorik.

Efter den logik, så kan højrefløjen vel også udstede sådanne trusler under henvisning til venstrefløjens retorik ?

4 liker  
Svar
Kommentar #30

Rune Tveit

40 innlegg  4126 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
. Det er ganske usedvanlig i norsk politikk. En

Vel, det er nok så, men saken er vel at venstresiden har jaktet på Listhaug i flere år, nå fikk de en mulighet og grep den, og KrF hang seg på, sammen med rødt. Det er temmelig spesielt, og KrF samler neppe flere stemmer på Sør/vestlandet, og sånn sett vil vel neste valg vise litt om hvilken retning pilen peker.

5 liker  
Svar
Kommentar #31

Torry Unsgaard

3 innlegg  457 kommentarer

Terrorist eller vanlig borger?

Publisert 5 måneder siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Saken handlet vel om mennesker med innvandrerbakgrunn med 2 statsborgerskap og med klare forbindelser til organisasjoner med mål om å frata vanlige borgere trygghet, fordi de gjerne bruker terrorisme for å spre lemlestelser, død og frykt? Slike folk vil vi ikke ha i Norge. Altså handler det ikke om vanlige borgere, men terrorister.

Det er en alvorlig sak å bli plassert i den første gruppen, det vil si bli stemplet og dømt av samfunnet som terrorist. Vi har en godt innarbeidet praksis på at det er den dømmende makt, domstolene, som foretar slike avgjørelser. Det store flertallet i det norske Stortinget ønsket ikke at en byråkrat eller en minister skal kunne avgjøre dette.

Ved begrunnet og akutt fare for terrorhandling, kan man eventuelt varetektsfengsle den mistenkte til en hurtigdomstol har behandlet saken.

Dette handler om viktige prinsipper i den norske rettsstaten.

2 liker  
Svar
Kommentar #32

Gjermund Frøland

10 innlegg  6389 kommentarer

Dødstrusler

Publisert 5 måneder siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Efter den logik, så kan højrefløjen vel også udstede sådanne trusler under henvisning til venstrefløjens retorik ?

Jeg mener at ingen kan komme med dødstrusler.

1 liker  
Svar
Kommentar #33

Rune Holt

9 innlegg  11016 kommentarer

Alvorlig å bli stemplet som terrorist ja.

Publisert 5 måneder siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.

Det er en alvorlig sak å bli plassert i den første gruppen, det vil si bli stemplet og dømt av samfunnet som terrorist. Vi har en godt innarbeidet praksis på at det er den dømmende makt, domstolene, som foretar slike avgjørelser. Det store flertallet i det norske Stortinget ønsket ikke at en byråkrat eller en minister skal kunne avgjøre dette.

Ved begrunnet og akutt fare for terrorhandling, kan man eventuelt varetektsfengsle den mistenkte til en hurtigdomstol har behandlet saken.

Dette handler om viktige prinsipper i den norske rettsstaten.

Og hvor alvorlig skal Norge ta en trussel om mulig terror for å verne norske borgere ?
Du mener altså at et prinsipp er viktigere enn muligheten til å forhindre at folk i Norge kan bli drept i terror ??
Det er jo det du sier.
I en vanlig situasjon i trafikken skjer det daglig at en politimann tar fra folk sertifikatet uten dom.Dette er et veldig viktig dokument for mange.
Dom i saken kommer senere om det handler om en rettssak.
Hvis ikke har politiet den makten å ta lappen inntil rettsaken skjer.

Hvordan i all verden kan en mistenkt terrorist være viktigere å verne med de prinsippene du snakker om ?

6 liker  
Svar
Kommentar #34

Rune Tveit

40 innlegg  4126 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Det er en alvorlig sak å bli plassert i den første gruppen, det vil si bli stemplet og dømt av samfunnet som terrorist.

Poenget mitt er hva som er så alvorlig at Listhaug måtte felles. Hva er det som gjør at KrF må stille opp sammen med Moxnes og Rødt i denne saken.? 

Forøvrig mener jeg det ikke er noen menneskerett å være norsk.

6 liker  
Svar
Kommentar #35

Gjermund Frøland

10 innlegg  6389 kommentarer

Det er åpenbart.

Publisert 5 måneder siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Poenget mitt er hva som er så alvorlig at Listhaug måtte felles.

Hun var en belastning for regjeringen. 

Svar
Kommentar #36

Torry Unsgaard

3 innlegg  457 kommentarer

Tillit!

Publisert 5 måneder siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Poenget mitt er hva som er så alvorlig at Listhaug måtte felles. Hva er det som gjør at KrF må stille opp sammen med Moxnes og Rødt i denne saken.? 

Forøvrig mener jeg det ikke er noen menneskerett å være norsk.

Svaret er: Manglende tillit til en justisminister som med sine uttalelser splitter folket på en uheldig måte. Forøvrig viser jeg til mine kommentarer ovenfor i denne saken. Kommentar #5 omhandler dette.

Det har vist seg problematisk med et fløyparti som Frp i justisministerposten. Det har ført til at vi til nå har hatt 4 forskjellige justisministre på vel 4 år. Den siste er riktignok foreløpig bare tilsatt midlertidig. 

1 liker  
Svar
Kommentar #37

Per Steinar Runde

205 innlegg  2385 kommentarer

Moglege årsaker

Publisert 5 måneder siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor gjorde hun ikke det da?

Du spør kvifor Listhaug/Teigen ikkje nemnde dei andre partia som røysta for domstolbehandling. Det veit sjølvsagt ikkje eg, men i kommentaren du viste til nemnde eg desse moglege årsakene: 

Føremålet med FB-sida til Listhaug er sjølvsagt å kapre veljarar, og der  har nok Frp hatt mest å hente frå arbeidsfolk som er frustrerte med Ap  og innvandringspolitikken deira. I SV og Sp er det neppe stor  veljarfangst å få, og KrF var og er, om ikkje ein del av regjeringa sitt  parlamentariske grunnlag, så i allfall eit parti dei må samarbeide med  om statsbudsjettet.

Frp ser nok også på Ap som 'hovudmotstandaren'; og som historisk største partiet er det også der det finst flest usikre veljarar å slåss om. 

Ein politikar si FB-side er uansett ein stad for polemikk. Sakleg informasjon finn ein andre stader, i denne saka her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2017-2018/inns-201718-173l/?all=true

3 liker  
Svar
Kommentar #38

Gjermund Frøland

10 innlegg  6389 kommentarer

Mine to cent

Publisert 5 måneder siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Det har vist seg problematisk med et fløyparti som Frp i justisministerposten.

Jeg tror at Sylvi Listhaug sine meninger om dette og hint er nærmere sentrum i folkedypet enn menge våger å innrømme, til og med for seg selv.

Problemet for regjeringen og Frp er at Sylvi Listhaug har en konfronterende stil - og lykkes med det - personlig.

Mange velgere ønsker konfrontasjon. Mange velgere ønsker konflikt. Mange velgere ønsker personfokus i politikken. Denne velgergruppen fisker Listhaug i - med stor suksess. 

Frp øker i meningsmålingene, og jeg tipper at Listhaug alene står for hele økningen. Dette vil ha betydning i Frps fremtidige legging av lederkabal.

Jeg kan godt se for meg en fremtidig splittelse av Frp; en nasjonalpopulistisk, persondyrkende del og en økonomisk liberal, ideologisk del.

1 liker  
Svar
Kommentar #39

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener at ingen kan komme med dødstrusler.

Regner jeg heller ikke med, men så synes jeg du kunne have sagt lidt mere end at de trusler mod Listhaug kommer sig af (hendes) retorik.

4 liker  
Svar
Kommentar #40

Rune Tveit

40 innlegg  4126 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
har vist seg problematisk med et fløyparti

Tja, Frp ser da ut til å treffe folkets meninger bedre enn et KrF som ser ut til å å ha mistet mer enn 50% av sin oppslutning  og fortsatt mister velgere. 

Og når det gjelder dette med tillit, hvorfor måtte KrF bruke flere dager på å bestemme seg for om de hadde tillit til Listhaug? Var det fordi tilliten var avhengig av hvilket standpunkt de mente gav størst gevinst?

4 liker  
Svar
Kommentar #41

Torry Unsgaard

3 innlegg  457 kommentarer

God påske.

Publisert 5 måneder siden

KrF tok saken alvorlig og innkalte sitt landsstyre. Dette tok tid. Forøvrig er det ikke alltid de mest populære standpunktene som er i samsvar med kristen etikk. Dette er et stort tema som jeg eventuelt må komme tilbake til siden. Påskeferie på fjellet gjør det vanskelig å skrive mer om dette nå. 

Svar
Kommentar #42

Gjermund Frøland

10 innlegg  6389 kommentarer

Trussel

Publisert 5 måneder siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Regner jeg heller ikke med, men så synes jeg du kunne have sagt lidt mere end at de trusler mod Listhaug kommer sig af (hendes) retorik.

Jeg har sett sitert én trussel mot Listhaug, og den ser ut til å være fra en person med en usaklig retorikk (banning/kjønnsord).

Jeg ser ingen ting som antyder at denne personen tilhører "venstresiden". Jeg ser ingen ting som tyder på at noen andre mener at trusler mot Listhaug er OK.

Svar
Kommentar #43

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Nej, det skulle så være fordi, han er imod hende, som jo er højreorienteret, men sådan kan man vel sige om mange dødstrusler - ingen ved, hvem der gemmer sig bag dem.

Debatten focuserer bare på trusler mod AP og den blok og det er nok skævt.

2 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
14 minutter siden / 14555 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Stillheten bak stjernene
19 minutter siden / 1144 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Stillheten bak stjernene
23 minutter siden / 1144 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Årsaksmekanismer ved Evolusjon
rundt 1 time siden / 2285 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Gud i matematikken - Del V av ?
rundt 1 time siden / 177 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 14555 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Årsaksmekanismer ved Evolusjon
rundt 1 time siden / 2285 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Årsaksmekanismer ved Evolusjon
rundt 1 time siden / 2285 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Stillheten bak stjernene
rundt 1 time siden / 1144 visninger
Robin Tande kommenterte på
Stillheten bak stjernene
rundt 2 timer siden / 1144 visninger
Sveinung Svendsen kommenterte på
Åpent brev til Den norske Kirke og KFUK-KFUM
rundt 2 timer siden / 1828 visninger
Les flere