Inge Kjell Lien

3    0

Ny flyktningpolitikk bør prioritere nærtilflukt

Flyktningvern bør skje i land der språket og kulturen ikkje skaper ekstra problem for flyktningane. Menneskevern bør ikkje vere berre materialisme.

Publisert: 21. mar 2018 / 130 visninger.

Dagens globale flyktningpolitikk prøver å løyse problem i krigsområda ved å skape nye problem både for flyktningane og for landet der flyktningen finn fristad. Grunnen er at kultursaka ser ut til å vere heilt fråverande i dagens flyktningpolitikk.

Den einaste kulturen eg har innsikt i er norsking-kulturen, men eg innser at god fleirkultur kan inspirere og fremme vidsyn. Kontakt med personar frå andre kulturar kan redusere fordommar og gi oss nye venner. Dei kan utvide horisonten vår. Men det kan også bli kulturproblem.

Flyktningar er i ein tvangssituasjon. Vaksne flyktningar kan lære norsk som eit framandt språk når dei går i minst eitt år som skolebarn i eit offentleg og kostbart læringsopplegg. Men framand kultur kan gi varig mistilpassing. Segregerte flyktningbyar blir kjelde til strid. Ein flyktningpolitikk som overser kulturen kan gjere språk, mat og levemåtar til sosiale barrierer. Integreringa kan da bli avgrensa til kurs og jobbsøknader, og barna kan få store kulturproblem når dei veks opp.

FN er prega av både globale konflikter og samarbeid, og er truleg bunde av mellomfolkelege avtaler i flyktningsaker. Eg har ikkje innsikt i slike ordningar, men eg kritiserer FN for mangel på samordning og kulturvern i flyktningsaka.

FN bør få alle flyktningar ut av flyktningleirane innan eitt år og busette dei i nærkulturelle land der flyktningen kan tale eit offisielt språk i landet. Da blir ikkje språk og kultur tilleggs-problem for flyktningane. Flyktningane kan lettare innpasse og tilpasse seg, og vil ikkje føle at eigen kultur blir truga.

Når freden kjem, og dersom dei politiske tilhøva gjer det trygt å vende attende til heimlandet etter fleire år i utlandet, da vil avstanden vere stuttare på alle måtar for slike nærflyktningar.

Nærtilflukt dreier seg ikkje her om reisetid, men om kultur. Somme land er overfylte med flyktningar, men heile Arabia og Nord-Afrika blir kalla den arabiske verda og har mest muslimsk kultur. Mellom slike land kan det sjølvsagt vere store skilnader i haldningar og levemåtar, men eit viktig felles kulturgrunnlag er truleg gitt av det arabiske språket, halalmat og moskear.

Land som har arabisk som offisielt språk og islam som offisiell religion, bør få internasjonal økonomisk støtte, leia av FN, for å gi vern til flyktningar som har slik kultur. FN bør samordne berekraftige tiltak for flyktningar i byar, og kanskje gjere delar av folketomme ørkenar til jordbruksland. Dette kan kanskje bli ei ny og betre form for utviklingshjelp, også for klimaflyktningar i framtida. Kanskje kan ein slik flyktningpolitikk sameine ulike politiske retningar i Noreg.

Slike FN-tiltak bør skje i land som har fred og respekt for alle menneskerettar. Det er mangel på demokrati i mange muslimske land, og i somme av desse landa minkar fridommen. Så kanskje har eg her sett opp urealistiske vilkår for slikt FN-arbeid. Men behovet vil utfordre til å tenke nytt. Bølger av muslimske flyktningar kan skape djupe integrasjonsproblem og krise i flyktningpolitikken i Europa.

Flyktningproblemet kan ikkje løysast med berre materialisme. FN må ta kulturen meir på alvor enn i dag dersom organisasjonen skal greie å finne ei god løysing på store flyktningproblem.

Verdssamfunnet bør innføre eit nytt prinsipp i flyktningpolitikken: Flyktningvern bør skje i land der språket og kulturen ikkje skaper ekstra problem for flyktningane. Eit system for fjernflyktningar bør avgrensast til personar som treng vern mot sin eigen kultur (kulturflyktningar).

Dermed kan migrasjonen skape mindre frykt i samfunnet, og det kan kanskje bli lettare for spesielt interesserte og kvalifiserte personar i muslimske land å få jobb i Noreg.

Eg ser grunnar til å spørje: Kan kvar flyktning få vern i eit land der språket og kulturen ikkje gir flyktningen ekstra problem? Kan arabisk-talande muslimske flyktningar få ei god framtid i ein arabisk-talande muslimsk kultur?

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 3 timer siden / 77 visninger
0 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 3 timer siden / 48 visninger
1 kommentarer
No treng vi anti-populistane
av
Emil André Erstad
rundt 3 timer siden / 240 visninger
0 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 3 timer siden / 302 visninger
0 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 12 timer siden / 497 visninger
1 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 12 timer siden / 110 visninger
1 kommentarer
Pisken svinges i feil retning
av
Gunn Pound
rundt 15 timer siden / 49 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 3 timer siden / 77 visninger
0 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 3 timer siden / 48 visninger
1 kommentarer
No treng vi anti-populistane
av
Emil André Erstad
rundt 3 timer siden / 240 visninger
0 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 3 timer siden / 302 visninger
0 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 12 timer siden / 497 visninger
1 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 12 timer siden / 110 visninger
1 kommentarer
Pisken svinges i feil retning
av
Gunn Pound
rundt 15 timer siden / 49 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Audun Aase kommenterte på
Kyrkjeval og vallokale
8 minutter siden / 195 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Vis kirkelig solidaritet!
33 minutter siden / 48 visninger
Helge Erik Solberg kommenterte på
Skinne klart
rundt 3 timer siden / 497 visninger
Lars Slåttå kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 9 timer siden / 2041 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Digitale disipler
rundt 10 timer siden / 110 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 11 timer siden / 2041 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 11 timer siden / 290 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 11 timer siden / 290 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 11 timer siden / 290 visninger
Asgeir Remø kommenterte på
Kyrkjeval og vallokale
rundt 11 timer siden / 195 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Trygt å gå i takt
rundt 11 timer siden / 1058 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Mer enn én Gud
rundt 12 timer siden / 1656 visninger
Les flere