Per Steinar Runde

205    2385

Ingenting lært og ingenting forstått av Listhaugs avgang

Under tittelen "Siste om Sylvi Listhaug" står fem innlegg, der iallfall fire av dei er kritiske til henne. Eg vel difor å poste som eige innlegg ein kommentar eg har skrive til eitt av dei, for å sjå om VL tillet motførestellingar å stå meir synleg på VD.

Publisert: 21. mar 2018 / 584 visninger.

I sitt innlegg "Spektakulær avgang" skriv politisk redaktør i Vårt Land, Berit Aalborg, m.a. dette:

"Slik omtalte hun KrF som har bidratt til å felle henne, og som også nylig vippet flertallet mot stortingspresident Olemic Thommessen: «KrF er et parti totalt uten ryggrad».

Hun beskyldte dessuten Stortinget for å «opptre som en barnehage», og for å «kneble ytringsfriheten». Hun tok også svært alvorlige ord i sin munn: «Siste uka har man sett utrolig mye ondskap i Norge».

Listhaug mener hennes mye omtalte Facebook-innlegg ikke hadde noe med 22. juli å gjøre. Og at dette har blitt brukt til å bedrive en «heksejakt» mot henne.

Til tross for at hun fra Stortingets talerstol ba om unnskyldning for sine uttalelser om at «Ap er mer opptatt av terroristers rettssikkerhet, enn rikets sikkerhet», fremstår det ikke som om hun har noen erkjennelse av at hun likevel oppfattes på en måte som kan skape en ­aggressiv stemning enkelt miljøer.

Derimot mener hun at hun selv har vært utsatt for stempling: «Den siste uken har helt vanlige mennesker blitt stemplet og hengt ut på det groveste»."

Overskrifta gjeld Aalborg og ikkje Listhaug. For å ta siste del av sitatet først. Her snakkar Listhaug ikkje om seg sjølv, men om dei som sende henne blomar. Dei vart kalla rasistar en masse av m.a. Inga Marte Thorkildsen og faktisk også av Aalborg!

Når det gjeld KrF, så er iallfall leiaren, Knut Arild Hareide, i akkurat denne saka ikkje berre utan ryggrad, men ein hyklar. Han fordømer Listhaug på det sterkaste, men tek seg sjølv fridom til å gjere det på grunnlag av lygn, for han pukkar stadig på at "gullstol" og "godhetstyranni" inneber det motsette av det Listhaug legg til grunn.

Opposisjonspolitikarane i Stortinget har visseleg oppført seg som ungar. Å annonsere at dei vil røyste for å felle regjeringa på grunnlag av eit litt tvetydig innlegg på Facebook, som til overmål er sletta og bedt om orsaking for, set ny rekord i barnsleg åtferd blant toppolitikarane. 

Vondsinna personangrep har det også vore mange av. Eller kva meiner Aalborg om dette som ein kar hadde skrive på Listhaugs FB-side: "På tide at en fremmedkriger setter en kule i panna på den onde, kristne fit.. der. Håper hun blir gjenvoldtatt så inn i h......"

Hadde FB-innlegget, som Espen Teigen skreiv og posta på hennar vegne, noko med 22.juli å gjere? Sjølvsagt ikkje. Kommunal- og forvaltningskomiteen kom med innstillinga si torsdag, 8. mars, og innlegget vart posta tidleg neste morgon. På bildet av IS-krigarane stod rett nok "Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn borgernes sikkerhet", som alle media har sitert.

Men rett over bildet står sjølve innlegget, som var ein kommentar til fleirtalsinnstillinga frå kvelden før: "Vi vil inndra pass og statsborgerskap til fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt! Det vil Arbeiderpartiet stemme ned. I kampen mot terrorister kan vi ikke sitte og toe hendene våre."  Ingen trong difor vere i tvil kva saka gjaldt, men denne overskrifta og presiseringa har ingen media nemnt, så langt eg kan sjå. Det som eg her har utheva, er heilt korrekt, men det er ikkje heile sanninga, for også andre enn Ap røysta mot avgjerd om dette i forvaltninga.

Det kan heller ikkje vere tvil om at Listhaug har vore utsett for ei heksejakt heilt sidan ho vart innvandringsminister. Kaj Skagen skreiv om nettopp dette i Dag og Tid for meir enn eit år sidan: https://www.dagogtid.no/trollkvinna-og-dei-gode-hjelparane/

Men om ikkje politiske kommentatorar forstår eit kvekk i sitt velisolerte ekkokammer, så gjer iallfall folket det. Denne veka har Frp dobla si oppslutning og RV, som fremja mistillitsforslaget, fått halvert si.

 

22 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Håvard Nyhus

115 innlegg  96 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Under tittelen "Siste om Sylvi Listhaug" står fem innlegg, der iallfall fire av dei er kritiske til henne. Eg vel difor å poste som eige innlegg ein kommentar eg har skrive til eitt av dei, for å sjå om VL tillet motførestellingar å stå meir synleg på VD.

Dette er ikke et spørsmål om hva vi "tillater", men et spørsmål om tagging. Om du tagger innlegget ditt med "Sylvi Listhaug", dukker det opp på profilert plass.

2 liker  
Svar
Kommentar #2

Per Steinar Runde

205 innlegg  2385 kommentarer

Tagging

Publisert 5 måneder siden

Eg har ikkje sett inn noko søkjeord og det er no forseint, så det får vere opp til dykk å plassere innlegget der det høyrer heime. Sjølv om eg skriv skarpt denne gongen, så har eg iallfall belegg og dokumentasjon for det eg seier.

13 liker  
Svar
Kommentar #3

Bjørn Erik Fjerdingen

122 innlegg  6968 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Men rett over bildet står sjølve innlegget, som var ein kommentar til fleirtalsinnstillinga frå kvelden før: "Vi vil inndra pass og statsborgerskap til fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt! Det vil Arbeiderpartiet stemme ned.

Kan ta med noe som ikke er medtatt i debatten og som ikke er omtalt av en eller årsak i VL, VG, Aftenposten og andre riksdekkende aviser.

Dagen har skrevet om det:

Terrorister belønnes også etter de er døde

Dette skriver ikke riksavisene om. Det nevnes ikke av politiske journalister eller av politikere - av en eller annen grunn. Er alle skremt til taushet? Denne nyheten ble sluppet nesten samtidig med Listhaugs famøse face book melding.

"MIFF melder med kilder fra Jerusalem Post at utbetalingen til de palestinske terroristene øker med 430 millioner i året. 

I 2017 brukte de Palestinske selvstyre myndighetene 2, 7 milliarder kroner på å lønne terroristene, som i år økes til kr 3,15 milliarder kroner.

Terroristene som er ansatt av de Palestinske selvstyremyndighetene er ansatt både som levende og døde terrorister,

Selvstyremyndighetene har en lov som tilsier at 7 % av budsjettet skal gå til terrorister eller til familien i tilfeller der terroristen dør i angrepet.  

Jo verre og større en terroristhandling en utfører, desto større blir belønningen."

(Kilde Dagbladet Dagen 20.3.18)

6 liker  
Svar
Kommentar #4

Magne Tolo

5 innlegg  3 kommentarer

Listhaug felt av eigen oppførsel

Publisert 5 måneder siden

Det ein kan læra ev denne saka er at litt audmjukheit og sjølvinnsikt, evne til å innsjå,  innrøma og orsaka eigne feil, tabbar og uheldige utsegner i tide, i staden for hardnakka å stå på sitt, sjølv om ein har rett, kan hindra utvikling og eskalering av konflikter.

Sjølv om mange har vore samde i og nøgde med politikken Listhaug har ført som innvandrings-minister, og set pris på klar tale, er det grenser for kor dårleg oppførsel ein kan tillata av ein statsråd. Saka og innlegget i seg sjølv var neppe så kontoversiell eller alvorleg at den åleine skulle vera grunnlag for regjeringskrise. Hadde det ikkje vore for biletet og "Lik og del"-oppmodinga, som Listhaug burde ha fjerna og orsaka så snart ho oppfatta kritikken og at mange tok seg nær av det, kunne dette gått over.

Det som gjorde at saka eskalerte, sjølv om Støre & Co har mykje av skulda, var Listhaug si trassige oppførsel, uvilje mot å etterkoma signal frå Statsministeren, og lite overtydande "unnskyldning". Det endelege provet på at ho nok er ueigna som statsråd kom i hennar eigen pressekonferanse der ho prøvde å leggja all skuld på andre og oppførte seg som den trassigaste og minst sympatiske ungen i barnehagen, som ikkje vil oppføra seg og lyda dei vaksne, uansett...

6 liker  
Svar
Kommentar #5

Rune Holt

9 innlegg  11016 kommentarer

Listhaug står til og med i overskriften.

Publisert 5 måneder siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Dette er ikke et spørsmål om hva vi "tillater", men et spørsmål om tagging. Om du tagger innlegget ditt med "Sylvi Listhaug", dukker det opp på profilert plass.

I innlegget til Arnstad f.eks må man lete ned i innlegget før man finner navnet.
Klarer ikke Nyhus å få flyttet innlegget til Runde?
Det ser i hvert fall ut sånn med alt annet her på VD.
Der forsvinner upopulære innlegg ut i periferien fortere enn svint.

9 liker  
Svar
Kommentar #6

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  37 kommentarer

Felt av egen oppførsel??

Publisert 5 måneder siden

Her må det være noe feil i din orienteringsevne Listhaug gikk frivillig for å hindre en Støre-regjering ( og kanskje også KRF i en sosialistisk regjering) . Avgangen førte til et tap på meningsmålingen for KRF, og at FRP fosser fram. Hvem blir felt her??? Ikke gjør folk dumme, de har mer og mer avslørt opposisjonens hensikt.

5 liker  
Svar
Kommentar #7

Morten Christiansen

18 innlegg  10492 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Det kan heller ikkje vere tvil om at Listhaug har vore utsett for ei heksejakt heilt sidan ho vart innvandringsminister.

Så det har ingenting med Listhaug å gjøre? At hun møter motbør fordi hun er uredelig og uforsonelig i sin atferd? Du er snar til å mene at Listhaug blir mobbet, men reagerer ikke på utilbørlig atferd fra Listhaug. Det reduserer deg til en klakkør heller en som har et prinsipielt standpunkt om atferd.

1 liker  
Svar
Kommentar #8

Morten Christiansen

18 innlegg  10492 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Tove H. Beck-Berntsen. Gå til den siterte teksten.
Her må det være noe feil i din orienteringsevne Listhaug gikk frivillig for å hindre en Støre-regjering ( og kanskje også KRF i en sosialistisk regjering) . Avgangen førte til et tap på meningsmålingen for KRF, og at FRP fosser fram. Hvem blir felt her??? Ikke gjør folk dumme, de har mer og mer avslørt opposisjonens hensikt.

Det er ikke uvanlig at man tjener på populistisk og konfliktfull atferd. Det gjør det ikke rett eller godt. FrP har lenge mestret det å angripe andre og ta på seg offerrollen når de møter motbør. Stakkars Listhaug, kan ikke engang anklage andre for å bry seg mer om terrorister en det norske folk, uten at folk skal bli ufine og være uenige med henne. Så sterk hun er som står i den stormen av personangrep. 

Hun burde stoppe opp å se på egen atferd før hun kaster stein.

2 liker  
Svar
Kommentar #9

Magne Tolo

5 innlegg  3 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Først sette ho, med si ukloke og trassige framferd, heile Solberg-regjeringa i fare, før ho til slutt og i siste liten, etter at Krf hadde signalisert mistillit, sette partiet og regjeringa framfor eigne interesser, i frykt for å tapa og få skulda for eit regjeringsskifte, - og få Støre til statsminister. 

1 liker  
Svar
Kommentar #10

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  37 kommentarer

Ikke ukjent at FRP tar offerrollen

Publisert 5 måneder siden

Hvis dette er årsaken til at FRP stadig øker , er det pussig at KRF og Støre ikke har fått større oppslutning !! Offerrollen er ikke fraværende  hos noen av dem! De snakker om krenkelser, sårbarheter, anstendigheten mm, og svaret er at jo mer de henger merkelapper på andre, svarer velgerene ved å stemme FRP ! De burde skifte ut sine analytikere !!

2 liker  
Svar
Kommentar #11

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Stakkars Listhaug, kan ikke engang anklage andre for å bry seg mer om terrorister en det norske folk, uten at folk skal bli ufine og være uenige med henne.

Der er netop ikke tale om uenighed. Den slags kan man diskutere, hvis man er demokrat altså.

Der er tale om at visse vinkler eller forhold i politik ikke må omtales og at overtrædelse straffes.

6 liker  
Svar
Kommentar #12

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  37 kommentarer

Klakkør??

Publisert 5 måneder siden

Det er visst flere enn Listhaug som er uanstendigher  her, Morten Christiansen! Ved å kalle dine meningsmotstandere for klakkører ,er du faktisk med på å øke oppslutningen til FRP ! Godt jobb ! 

3 liker  
Svar
Kommentar #13

Rune Holt

9 innlegg  11016 kommentarer

Det er som det pleier å være.

Publisert 5 måneder siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Eg har ikkje sett inn noko søkjeord og det er no forseint, så det får vere opp til dykk å plassere innlegget der det høyrer heime. Sjølv om eg skriv skarpt denne gongen, så har eg iallfall belegg og dokumentasjon for det eg seier.

VL legger ikke to pinner i kors for å innfri Rundes ønske.

Men det er en måte å gjøre det på Runde: Legg inn innlegget på nytt med navnet LISTHAUG med store bokstaver så de ser det i overskriften ..så har de i hvert fall ingen ting å argumentere med.

4 liker  
Svar
Kommentar #14

Morten Christiansen

18 innlegg  10492 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Der er tale om at visse vinkler eller forhold i politik ikke må omtales og at overtrædelse straffes.

Det er nå rom for å diskutere alle vinker og forhold, men løgner og skittkasting bør ikke bli gangbar mynt.

1 liker  
Svar
Kommentar #15

Morten Christiansen

18 innlegg  10492 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Tror ikke FrP sin oppsluttning avhenger av meg :)

Jeg er enig i at Listhaug som alle andre skal behandles med respekt. Jeg synes derfor at man kan forvente at Listhaug viser vanlig folkeskikk. Det henger sammen.

At man ser på Listhaug som et offer uten å se hvordan hun selv mangler selv et minimum av folkeskikk henger ikke sammen. 

Hvorfor klappe frem en atferd hos Listhaug som man sier man er imot hos de som svarer Listhaug på hennes skittkasting?

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
14 minutter siden / 14556 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Stillheten bak stjernene
20 minutter siden / 1144 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Stillheten bak stjernene
24 minutter siden / 1144 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Årsaksmekanismer ved Evolusjon
rundt 1 time siden / 2286 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Gud i matematikken - Del V av ?
rundt 1 time siden / 178 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 14556 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Årsaksmekanismer ved Evolusjon
rundt 1 time siden / 2286 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Årsaksmekanismer ved Evolusjon
rundt 1 time siden / 2286 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Stillheten bak stjernene
rundt 1 time siden / 1144 visninger
Robin Tande kommenterte på
Stillheten bak stjernene
rundt 2 timer siden / 1144 visninger
Sveinung Svendsen kommenterte på
Åpent brev til Den norske Kirke og KFUK-KFUM
rundt 2 timer siden / 1828 visninger
Les flere