Eskil Indrestrand

1    0

En bedre fremtid for DR Kongo

Ingen annen form for bistand gir bedre fremtidsmuligheter enn å investere i barns utdanning

Publisert: 21. mar 2018 / 717 visninger.

Å investere i barns utdanning er å investere i en bedre fremtid

Den humanitære konflikten i DR Kongo er en glemt krise. Borgerkrigen i DR Kongo har drept over 5 millioner mennesker siden da vi ble født i 1998. I løpet av 20 år har konflikten i DR Kongo utviklet seg til den dødeligste konflikten siden andre verdenskrig.

Satse på skolegang til de unge

Land som befinner seg i langvarige og komplekse kriser, har behov for mer langsiktig bistand. Langsiktig bistand må være bistand som hjelper flyktningene der de er, altså i hjemlandet. I Den demokratiske republikken Kongo ble 5.500 mennesker fordrevet fra sine hjem hver dag i 2017. Totalt har over 1,7 millioner mennesker som flyktet fra hjemmene sine. Politisk usikkerhet, stor matmangel og krig om naturressurser gjør at den humanitære krisen i landet fortsetter.

Dersom vi skal respondere godt nok på krisen i DR Kongo må vi satse på skolegang til de unge. For å markere at krisen har vart i hele vår nåværende levetid som unge 20-åringer, har vi vært med å stifte en humanitær organisasjon som skal fokusere nettopp på skolegang for barn og unge i den Demokratiske republikken Kongo. Organisasjonen heter Jabez´ Verden.

Det er viktig å ivareta behovene til barn og unge i krisesituasjoner. Det er 850.000 barn som er drevet på flukt og 7 millioner barn som ikke får skolegang i DR Kongo. Utdanningsprosjekt i DR Kongo er rett og slett en stor mangelvare. Derfor har vi valgt å prioritere utdanning for barn og unge som vår reaksjon på krisen. Utdanningstilbud bidrar til å redusere barns sårbarhet og øker kunnskapsnivået i lokalbefolkningen.

Alle barn og unge har krav på gratis utdanning. Hadde alle verdens ledere gått inn for dette på tidlig 2000-tallet hadde dette vært en realitet for tre år siden, ifølge det Internasjonale Pengefondet. Hadde den internasjonale politiske viljen vært der, ville ikke 61 millioner barn mangle skolegang i 2018. Heldigvis har FNs i sitt bærekraftsmål nummer fire lovet i å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle innen 2030.

Nøkkelen ut av fattigdom

Lav eller ingen utdanning fratar barn og unge muligheten til å komme ut av fattigdommen. Utdanning gir ferdigheter som barn trenger for å nå sitt fulle potensiale og utvikling både for den enkelte og for hele lokalsamfunnet. Gjennom utdanning kan mennesker skape en bedre framtid for seg selv og sin familie, ingen annen form for bistand gir bedre fremtidsmuligheter enn å investere i barns utdanning.

FNs krisenivå 3

I fjor erklærte FN at krisen i DR Kongo har nådd nivå tre, det høyeste krisenivået FN opererer med. Kun Syria, Jemen og Irak har samme krisenivå. FN har slått alarm og det har vi Jabez Verden også gjort.

Behovet for humanitær bistand øker og er rekordstort. I år har FN bedt om 13,13 milliarder kroner til humanitær innsats i landet. Avstanden mellom de midlene som behøves og den hjelpen som verdens land stiller opp med har aldri vært større.

Det betyr at flere hjelpende hender må inn for å avverge et av verdens største humanitære krise. Å opprette en humanitær organisasjon var vår måte å reagere og respondere raskt for å imøtekomme det store behov for humanitær hjelp.

Jabez´ Verden arbeider for at utdanning til den kommende generasjonen barn og unge skal komme de, lokalsamfunnet, DR Kongo og verden til gode.V i kan ikke risikere at nok en hel generasjon frarøves skolegang.

 

Leon Bafondoko, nestleder Jabez´ Verden

Eskil Gaasø Indrestrand, styremedlem Jabez´ Verden

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
15 minutter siden / 1619 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 1619 visninger
Robin Tande kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 1619 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 1 time siden / 1153 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1619 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1619 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1619 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 2 timer siden / 1466 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1619 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1619 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 2 timer siden / 1153 visninger
Per Steinar Runde kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1619 visninger
Les flere