Rune Eidsaa

Filosof
13

Hvorfor KrF knebler Kors-Sylvi

Sylvi Listhaug er en ventil i en trykkoker på varmen. Kanskje ikke så lurt å fjerne ventilen?

Publisert: 21. mar 2018  /  951 visninger.

Det er debatter som gjerne bør tas, og debatter som ikke skal tas for enhver pris.

Den debatten som ikke skal tas, er debatten om hvor vidt multikulturell ideologi ødelegger for Norges identitet som en kristen stat, OG i forlengelsen av det, hvor vidt multikulturell statsideologi på sikt dekonstruerer Norge som en nasjon.

Multikulturalistene er sentralt plassert i Kristen-Norge, til å gjete alle intelligente kristne fra ikke bare de viktige fortene Vårt Land og Verdidebatt, men også fra Skaperkraft og KrF. Mange i NLM har tatt deres parti.

Multikulturalistene vil ikke lenger arbeide for at Norge skal være en nasjon med kristen identitet. Landet skal helst ha universell, humanistisk identitet, som er å betrakte som en historisk betinget snylter, eller parasitt, på den langt mer interessante kristne kulturarven.

(Jeg snakker her i historisk og europeisk målestokk, og Norge tar ut fra sine særegne betingelser del i dette større fellesskapet.)

Kristne som fremdeles vil at landet skal ha en klar kristen identitet, settes dessverre i samme bås som Jan Hanvold og andre "Trump-folk". De blir regelrett avfeid, eller forsøkt latterliggjort eller stemplet bort fra en i utgangspunktet legitim debatt.

"Hvor kristent skal Norge være?" Det spør filosof Henrik Syse og Biskop Halvor Nordhaug i tittelen på en bok. Dette er legitime sprøsmål, og en legitim debatt.

Jeg selv mener at landet bør være så kristent som et rett forhold til sannheten primært, og kulturen sekundært, tillater. Kristendommen aksepterer lett demokratiet, så dette er ikke noe problem.

Problemet er hvordan vi skal forstå ordet "humanisme", som KrF var pådrivere for å få inn i Grunnloven. Det er ikke helt enkelt å forstå.

Terje Tvedt avslørte i sin bok "Det internasjonale gjennombruddet" at regjeringen Bondevik ønsket at de kristne verdiene gjennom humanismen som verktøy, skulle bli definert som universelle verdier.

Det gikk selvfølgelig ikke an, og Verdikommisjonen strandet. Alle deler ikke de samme verdiene. Behøver de talløse sivilisasjonskonfliktene mellom islam og kristenheten overhode nevnes?

Et annet spørsmål, er om vi alle har samme erkjennelsesevnen av objektive moralske sannheter via samvittigheten. Det vil jeg hevde at vi har, innenfor en kristenplatonsk tradisjon.

Men gitt at alle mennesker har del i samme menneskenatur, så følger dermed ikke at vi alle bør bo sammen i en stor FN-lignende stat, som utgjør hele Europa, Vesten eller hele verden. Mennesket er syndig, og farene for at noe går galt øker når all makt konsentreres på få hender.

Vi kan lære at globalisme ikke er noen god idé gjennom fortellingen om Tårnet i Babel, hvor Gud selv spredde folkene på jorden, så de ikke sammen skulle "skape seg et navn". Jeg tolker dette som en bibelsk fordømmelse av internasjonal humanisme.

At nasjonalisme (eller tribalisme) er en god og gudgitt ordning, kan vi lese av Paulus sin tale på Areopagos i Apostlenes gjerninger, kapittel 17. Paulus sier her ekplisitt at det er Gud som har bestemt tidene og stedene for de ulike nasjonene, eller folkegruppene, som alle stammer fra ett menneske.

Dette gjorde Han så kulturene hver for seg skulle søke Gud. Men kristendommen skulle også gå på tvers av kulturene, og bringe dem sammen. Det skriver Paulus om andre steder i bibelen.

Så er spørsmålet videre om stammefellesskapene er et avlagt stadium i skapelsens utvikling, eller om vi gjør lurt i å ta vare på de ulike kulturenes særegenheter.

Noe som ikke fungerer, fordi folk blir så rasende, er å si at "det norske" er en paraply for alt mulig rart. At det ikke er noen nåværende eller historiske kriterier (bortsett fra muligens språk) som gjør at noen, rent faktisk, er mer norske enn andre.

Så kan det være at "det norske" ikke eksisterer, rent metafysisk. Jeg er selv metafysiker, og tror at dette er meningsfullt å snakke om. Men forsøk å si til mannen i gata at "det norske" ikke eksisterer.

Da blir det bråk. For det er ikke Listhaug som lager bråket, ikke primært sett.

Det er det den brede kulturallianse av multikulturalister som gjør.

19 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

21 innlegg  2002 kommentarer

Enig!

Publisert over 1 år siden

God artikkel. Alt skal ikke blandes sammen.  Vår kultur i Norge er verd å ta vare på.  Globalisering er ikke veien å gå.  Vi skal være herrer i eget hus.

10 liker  
Kommentar #2

Per Steinar Runde

219 innlegg  2476 kommentarer

Klokt og sant

Publisert over 1 år siden

Svært bra av Rune Eidsaa! Dei leiande i media, politikk og kyrkje er så blinda av siste tiåras ideologi at dei verken forstår seg på fortid eller samtid. Men tidene har alltid skifta, og no er vi på veg frå 'sjølvmordsparadigmet' til erkjenning av gamle sanningar, både om oss sjølve og omverda.

13 liker  
Kommentar #3

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

Nasjonal selvråderett

Publisert over 1 år siden

God  atikkel. Enig.
Spørsmålet er:  "Herrer i eget hus + samarbeid" versus "globalisme:


RE: "Men gitt at alle mennesker har del i samme menneskenatur, så følger dermed ikke at vi alle bør bo sammen i en stor FN-lignende stat, som utgjør hele Europa, Vesten eller hele verden. Mennesket er syndig, og farene for at noe går galt øker når all makt konsentreres på få hender.

Vi kan lære at globalisme ikke er noen god idé gjennom fortellingen om Tårnet i Babel, hvor Gud selv spredde folkene på jorden, så de ikke sammen skulle "skape seg et navn". Jeg tolker dette som en bibelsk fordømmelse av internasjonal humanisme."

10 liker  
Kommentar #4

Kåre Kvangarsnes

12 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 1 år siden

En av de beste og sanneste  artikler/innlegg jeg har lest om emnet. 

11 liker  
Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Det er rart å se en utdannet filosof gi en slik overforenklet og fordreid skisse av kristen tradisjon, kristen kultur, kristen politikk eller hva det måtte være med "kristen" som adjektiv.

Vi kan utvilsomt være enige i at alle disse har spilt en vesentlig rolle i utviklingen mot vårt liberale demokrati og aksepten for individuelle valg rundt livssyn og kulturelle preferanser og hva som ofte beskrives som "multikultur".

Forkjemperne for denne utviklingen var ofte kristne i likhet med deres motstandere. Store deler av denne historien var preget av at alle politiske vedtak måtte inneholde minst 2/3 teologiske begrunnelser og forsikringer om at dette ble bestemt på grunnlag av Guds vilje. 

Mye av dagens debatt bærer preg av å være en omkamp fra den tapende kristne fraksjon mot den vinnende kristne fraksjon. Den bærer preg av det gamle synet om religionen som statsbærende mot det nye synet som ble ført i pennen av religiøse dissidenter i den amerikanske grunnloven.

I Russland og deler av Øst-Europa ser det ut for at "det gamle synet" vinner frem og de samler også troppene i USA og Vest-Europa.

Filosofen Rune Eidsaas innlegg er et partsinnlegg for "det gamle synet" uten at jeg dermed skal beskylde ham for å ønske å innføre et nytt teokrati.

3 liker  
Kommentar #6

Rune Eidsaa

13 innlegg  77 kommentarer

Svar Hermod Herstad:

Publisert over 1 år siden

Jeg ønsker det konstitusjonelle demokratiet vi har i dag, uten for mye internasjonal innblanding og/eller utvanning.

Jeg kan utdype mye av det jeg skriver enda mer, ettersom problemstillingene jeg kommer inn på har engasjert meg i lengre tid.

I dette innlegget har jeg konsentrert meg om å sette viktige ting i sammenheng, samt gjøre det forståelig for andre.

Norge og Europa har klart seg veldig bra med kristen identitet inntil nylig. Jeg er sterkt for å beholde det. (Et tema jeg også kan utdype.)

Verden går ikke alltid fremover, og for å ha det godt videre, trenger vi noen ganger å huske på det gode andre har forsøkt å ta fra oss.

15 liker  
Kommentar #7

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.
Norge og Europa har klart seg veldig bra med kristen identitet inntil nylig. Jeg er sterkt for å beholde det. (Et tema jeg også kan utdype.)

Norge og Europa har klart seg best etter at kravet om "kristen identitet" ble forlatt. I dag er "kravet" at du skal ha full rett til å beholde din eventuelle kristne identitet, men at jeg har full rett til å legge den bort.

Jeg er glad for mine kristne forfedre som har kjempet frem denne retten mot andre av mine kristne forfedre som har kjempet i mot den.

4 liker  
Kommentar #8

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.
Norge og Europa har klart seg veldig bra med kristen identitet inntil nylig. Jeg er sterkt for å beholde det. (Et tema jeg også kan utdype.)

Hvordan tenker du at "vi" skal beholde den kristne identitet? Som ateist, hvordan skal samfunnet sørge for at jeg har en kristen identitet?

1 liker  
Kommentar #9

Rune Eidsaa

13 innlegg  77 kommentarer

Kort svar Hermod (Det siste på en stund)

Publisert over 1 år siden

Jeg er som sagt for de demokratisk-konstitusjonelle rettighetene. Nærmere presisert fra 1814 i Norge, og videre. Samtidig er jeg skeptisk til all internasjonal innflytelse på norsk samfunn og lovgivning, særlig etter at EØS-avtalen trådte i kraft.

Kristen identitet handler om hvem vi er som sivilisasjon. Dette stikker faktisk veldig dypt. Du er fri til å være en annen som person. Om du aktivt velger en annen sivilisasjon enn den du er født inn i, bør du emigrere.

13 liker  
Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.
Om du aktivt velger en annen sivilisasjon enn den du er født inn i, bør du emigrere.

Hvordan får man tittelen filosof i Norge?

4 liker  
Kommentar #11

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan tenker du at "vi" skal beholde den kristne identitet? Som ateist, hvordan skal samfunnet sørge for at jeg har en kristen identitet?

Du får melde deg inn i Rødt.  Der har de gode tradisjoner for å framelske verdens verste diktatorer og massemordere.

Da får du se galskapen på nært hold og kanskje kjenne behov for noe annet - nemlig kristendom og frelse.

For når du er svak og redd - er Gud nærmest.

 Kan noen virkelig tro på menneskehetens fornuft etter den siste krigen? Slik spurte den russiske dikter Aleksander Blok etter 1. verdenskrig.

Den ufeilbarlige menneskelige fornuften har spilt fallitt etter fallitt.  Spørsmålet ble stilt som nevnt ovenfor, av dikteren etter 1. verdenskrig.  Men enda mye verre var i vente.  2. verdenskrigs grusomheter.  Stalins - Maos - Pol Pots grusomheter mot egen befolkning var i vente.

Det kriges rundt om i verden, hele tiden.  Er det fornuften som feiler så radikalt.  Det er i alle fall klart at mennesket ikke kan stole på fornuften som et vern mot galskap, overgrep, massemord osv.

I dag ser vi i muslimske land overgrep mot egen befolkning - nyhetene om massevoldtekter av kvinner i Syrias borgerkrig.

Mennesket alene med sin fornuft - er vi en fare for oss selv? 

Trenger mennesket Gud?  Gud som er kjærlighetens allmakt.  Gud som har sonet på korset for vår ufornuft og våre synder.  Eller står mennesket sterkest alene, med sin fornuft?

Gud kan ikke gjøre det onde.  Men hvordan handler Gud midt i terrorens og helvetes uhygge?  Gud kommer med håp, støtte, styrke og med bud om frelse til de som lider.  Han kommer med sin enorme kjærlighet.  

Aleksander Wat, en polsk poet som ble kastet i et bur sammen med 50 andre fanger og måtte stå månedsvis i en pøl av menneskelige ekskrementer, hadde en visjon om «djevelen i historien». «Det var der,» skriver han i Other World, «at jeg begynte å bli troende.» Alexander Wat ble troende, overlevde helvetet og ondskapen med helsen i behold.  Han kom til tro - og ble reddet fra helvetet til livet.  Gud var der og hjalp de svakeste - de reddeste - de som fryktet for sin eksistens. 

Alexander Wat beskriver da han merket djevelen i all sin grusomhet, da begynte han å bli en troende.

Hvorfor finner noen mennesker Gud midt i det ondes gjerninger.   I nærheten av slutten på sin eksistens.  Da mennesket kjenner dødsrikets og djevelens krefter, finner mange mennesker troen på Gud.

Hvor er Gud i grusomhetene?  Grusomhetene som er den ondes og menneskets ansvar og gjerninger.  Hvordan virker Gud hos mennesker i sorg, midt i tragedien?  

Hvor er kjærligheten da det onde herjer med mennesker?

Gud er kjærlighet og kan bare gjøre det gode.  I grusomhetene i den onde og gjennom våre onde gjerninger kommer Gud med trøst og styrke.  Gud kommer til de som lider under ondskapen med ordene om og lovnadene om frelse og et evig liv i himmelen.  Der kommer den treene med hvile fra grusomhetene, til trøst å styrke og med sin kjærlighet.

"Du kan bare se klart med hjertet, det essensielle er skjult for øyet"

9 liker  
Kommentar #12

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.
Kristen identitet handler om hvem vi er som sivilisasjon. Dette stikker faktisk veldig dypt. Du er fri til å være en annen som person. Om du aktivt velger en annen sivilisasjon enn den du er født inn i, bør du emigrere.

Nei, jeg blir i det samfunnet og den sivilisasjonen som mine (kristne) forfedre har skapt. Du kan velge om du vil ta omkampen eller om du selv vil emigrere. I Øst-Europa forsøker flere statsledere og store, populistiske bevegelser å feste religiøse identiteter til staten og nasjonen. Om du ikke er tilfreds med vår eget samfunn eller vår egen lille snutt av sivilisasjonen, bør du kanskje vurdere et av disse landene?

Eventuelt kan du foreta et skifte av religion og søke til en av statene i midtøsten hvor det er en mer utbredt praksis å knytte religion til stat.

Jeg beklager at toneleiet mitt ble noe mer ampert, men sannsynligvis en følge av din egen oppfordring om å emigrere?

4 liker  
Kommentar #13

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Eventuelt kan du foreta et skifte av religion og søke til en av statene i midtøsten hvor det er en mer utbredt praksis å knytte religion til stat.

Rune Eidsaa har reist noen interessante problemstillinger og innledet til en viktig debatt. Men av en eller annen grunn prøver du å blokkere med å komme med uforskammede frekkheter. Hvorfor?

7 liker  
Kommentar #14

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Lars Jørgen Vik. Gå til den siterte teksten.
Rune Eidsaa har reist noen interessante problemstillinger og innledet til en viktig debatt. Men av en eller annen grunn prøver du å blokkere med å komme med uforskammede frekkheter. Hvorfor?

Jeg har intet ønske om å blokkere Eidsaa "med uforskammede frekkheter", men selvsagt kunne jeg latt være med å svare på hans oppfordring om at jeg burde emigrere? Jeg har ikke tenkt å emigrere fra en sivilisasjon som har sikret meg mot at kristenkonservative nasjonalister skal få legge identitetspremisser på meg eller andre. Den kampen har de heldigvis tapt i første omgang og derfor har vi fått en sivilisasjon som flere av oss kan identifisere seg med. 

Legg merke til at jeg tillegger mye av æren for denne sivilisasjonen til kristne mennesker som har stått for en helt annen tradisjon.

4 liker  
Kommentar #15

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Av interesse.

Publisert over 1 år siden
Lars Jørgen Vik. Gå til den siterte teksten.
Men av en eller annen grunn prøver du å blokkere med å komme med uforskammede frekkheter. Hvorfor?

Hva er uforskammet i Herstads svar? 

3 liker  
Kommentar #16

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Ett av verdens lykkeligste land

Publisert over 1 år siden

Jo mindre man tro jo lykkeligere blir man ! De sekulære statene er de som klarer seg desidert best i målinger ! Jo mindre vi tror jo bedre går det ! Kristendommen ble renvasket av opplysningstiden, og vi har blitt bedre og bedre . Alt vi trenger er menneskerettigheter og ett godt sekulært lovverk. Med en skole som leverer gode fellesverdier på tvers av livssyn !! Alt annet er udokumentert svada , kristendommen kan ikke bevises på noen måte , den er basert på eldgamle tekster fulle av motsigelser og dårlig steinaldermoral. 

Kommentar #17

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Du får melde deg inn i Rødt.  Der har de gode tradisjoner for å framelske verdens verste diktatorer og massemordere.

Så forslag om at jeg skal ha en kristen identitet og at jeg må melde meg inn i Rødt. Flere forslag på hvem jeg skal være? Eller kan jeg være meg?

1 liker  
Kommentar #18

Espen Ottosen

150 innlegg  347 kommentarer

NLM vil gjerne at Norge skal ha en kristen identitet

Publisert over 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.
Multikulturalistene vil ikke lenger arbeide for at Norge skal være en nasjon med kristen identitet.

Jeg gir et kort svar siden Rune nevner NLM spesifikt og hevder at "mange i NLM" har tatt parti med mulitkulturalistene. Og så nevner han at multikulturalistene er slike som ikke vil at Norge skal være en nasjon med kristen identitet. Jeg tviler sterkt på at du kan dokumentere denne påstanden, Rune. Så langt jeg kan forstå vil alle i NLM arbeidet for at Norge skal være en nasjon med kristen identitet. Så hvorfor skriver du noe annet? 

Det er mulig vi har litt ulike tanker om nøyaktig hva det betyr å "arbeide for at Norge skal være en nasjon med kristen identitet". Jeg mener det ikke kan bety at vi skal se på enhver muslim som en trussel. Det mener jeg også ville vært svært historieløst da angrepene på den norske kulturarven stort sett har kommet på bakgrunn av sekulær tankegang ikke fra muslimer.


3 liker  
Kommentar #19

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Det mener jeg også ville vært svært historieløst da angrepene på den norske kulturarven stort sett har kommet på bakgrunn av sekulær tankegang ikke fra muslimer.

"Den sekulære tankegang" angriper ikke den norske kulturarven. Den er en del av den norske kulturarven og den viktigste betingelsen for vårt demokrati. Men utviklingen av vårt demokrati hadde ikke vært mulig uten at at tilstrekkelig mange kristne delte ideen om den sekulære stat og skjønte at ingen kunne  eller burde kreve at nasjonens identitet skulle festes til deres egen religiøse overbevisning. Det var mange hundre år med religionsforfølgelser og religionskriger som overbeviste de amerikanske grunnlovsfedre om disse prinsippene og selv om våre egne grunnlovsforfattere ikke fulgte sine forbilder hele veien, har vi i ettertid langsomt lappet på resultatet.

3 liker  
Kommentar #20

Oddvar Hægeland

2 innlegg  88 kommentarer

Nokre spørsmål til trådstartar

Publisert over 1 år siden

I og med at du kallar deg for filosof tenkjer eg at presisjonen på det du skriv, kan og bør vere mykje høgare slik at vi eventuelt kan ta ein debatt der vi ikkje snakkar forbi kvarandre. Du strør om deg med omgrep som du ikkje definerer, men som likevel har ei retning. 

Kva meiner du med:

- multikulturell statsideologi? Stemmer den definisjonen du har i hovudet ditt med røyndommen? 

- rett forhold til sannheten? Kva meiner du med "sannhet" her? Metafysisk, historisk, naturvitskapleg, metaforisk (litterær)?

- de talløse sivilisasjonskonfliktene? Gjer du deg her til talsmann for Huntingtons teori? I så fall: Då er det kanskje greitt å nemne nokre av desse talløse konfliktane slik at vi kan sjå om dei faktisk handlar om sivilisasjonskonflikt eller noko anna.

- kristenplatonsk tradisjon? Kva tenkjer du på her? Arven frå Augustin og Luther? 

- nasjonalisme som gudgitt ordning? Meiner du at nasjonalstaten er ei gudgitt ordning? Korleis får du det til å henge saman med når vi faktisk etablerte nasjonalstatar? Kva meiner du når du skriv nasjon? Kva er det?


Og så lurer eg jo på kva du meiner er det norske i og med at du har ei metafysisk tilnærming til det. Det er vel neppe ei "hvistammet bjerk oppi heien" du kan lage transcendentale vedkubber av?

2 liker  
Kommentar #21

Rune Eidsaa

13 innlegg  77 kommentarer

Svar Oddvar Hægeland + Espen Ottosen under 1) i parentes.

Publisert over 1 år siden

Du spør om mye, så tillat meg å svare kort:

1) Her følger jeg Terje Tvedt sin fremstilling av multikulturalisme som statsideologi, inkludert de passasjer han siterer i fra norsk statsforvaltning i boken "Det internasjonale gjennombruddet".

(Jeg hadde en mindre debatt med Espen Ottosen om hvordan forstå multikulturalisme, og jeg vet at han ønsker å fremme kristne verdier, slik han tror dette er tjenlig. Min påpekning går ut fra den bredere "kulturallianse"-forståelsen av multikulturalisme, som jeg knyttet NLM til gjennom flere avisinnlegg, som fremdeles finnes på nett. Dersom NLM fortsetter i dette sporet, kan jeg trekke dem frem, men la oss ikke ta det i denne omgang.)

2) Sannheten legges ikke til en kategori vi sorterer i hodene våre, men er summen av hva som er tilfellet. Sannheten slik den faktisk er, lar seg ikke fange innen menneskelige kategorier. Men kategoriene forsøker å fange opp deler av sannheten, ved å stykke den opp, analysere den, og snakke logisk og sant. Problemet er at viktige sammenhenger kan gå tapt

3) Huntington har flere gode poenger. Jeg vil anbefale deg å lese deg opp på vestlig historie, eller globalhistorie. Da vil du oppdage at konfliktene med islam er uten tall. (Spania i middelalderen, Øst-Romerriket, korsfarertiden, tyrkere i Middelhavet og i Øst-Europa, og en masse i nyere tid. Av små trefninger og tragiske skjebner, knyttet til Vestens gnisninger med islam, er eksemplene uten tall.)

4) Arven fra Augustin og Luther er viktig, men det kristenplatonske utgjør en av hovedstrømmene innen katolsk og ortodoks filosofi gjennom millennier og frem til i dag, og innen hovedstrømmene av vestlig idéhistorie utgjorde den en stor kraft fram til Leibniz på 1700-tallet. Fremdeles er filosofer inspirert av disse strømningene, i likhet med teologer, og det finnes mange som forsker på dette.

5) Nasjonen OG staten er begge, hver for seg OG i sammen, gudgitte ordninger, slik jeg ser det. Bibelen benytter seg av "ethnos"-begrepet på folkestammer, og det er naturlig for menneskene å høre sammen og føle tilknytning til slike utvidede stammefellesskap. Derfor er jeg overbevist om at nasjonen, i betydning stamme- eller folkefellesskapet, hører med til de naturlige ordninger Gud har lagt ned i skaperverket, som også er erkjennbare ved fornuften. Hvilket er prinsippene for etableringen av den tradisjonelle Naturretten.

Jeg er overbevist om at det er Guds gode vilje at utvidede familiære fellesskap, som jo er nasjonen som storstamme gjennom blodsbånd, skal føle tilknytning til et konkret landområde de bor på og livnærer seg av over tid. Dette er en skaperordning på linje med den naturlige etableringen av statsmakten innenfor menneskesamfunnene.

5 liker  
Kommentar #22

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil anbefale deg å lese deg opp på vestlig historie, eller globalhistorie.

Det kan se ut som du opererer med noen aksiomer som umuliggjør fornuftig debatt om temaene du tar opp. Dette kombinert med at du synes å ha dårlig utviklet historieforståelse, gjør at jeg overlater tråden til hva som etter hvert ser ut til å være interne gnisninger innenfor det førmoderne, religiøse miljø. Denne feiden vinner selvsagt Ottosen nærmest på walkover da han i det minste viser hva vi kjenner igjen som kristen anstendighet mot medmennesker.

1 liker  
Kommentar #23

Rune Eidsaa

13 innlegg  77 kommentarer

Endelig svar Hermod + presisering av svaret til Espen Ottosen

Publisert over 1 år siden

Her er du ufin. Du mistolker meg grovt og med vilje.

Jeg mente jo ikke du personlig skulle emigrere. Poenget var mest allment, hva det medfører å være født inn i en sivilisasjon, eventuelt hva det innebærer å bryte opp med den. I Vesten i dag tar vi alt for lett på disse tingene.

Den førmoderne historien og filosofien er alt annet enn uvesentlig. Men det ville føre for langt frem å ta en rekke eksempler og navn i fra moderne tid, i tillegg til de jeg brukte. Mange bøker er skrevet: Det er mulig å lese seg opp selv, og bli en klok mann!

Jeg har for øvrig skrevet hva jeg ville til Espen Ottosen i denne omgang, en samfunnsdebattant det i motsetning til deg, Hermod, står respekt av. Du kan lære mye av hvordan Espen opptrer.

Jeg har diskutert en mer nøyaktig definisjon av multikulturalisme med Espen tidligere, og hentet det som nevnt fra Tvedt. Og jeg nevnte i mitt korte svar til Espen at jeg bevisst bruker multikulturalisme i forståelsen en utvidet kulturallianse, når jeg benytter det i sammenheng med NLM.

(Dette er ikke noe jeg finner på: Se siste setning i åpningsinnlegget.)

Espen Ottosen skal ha ros for at han faktisk svarer, hvilket er mer enn de andre organisasjonene jeg nevner gjør. Å utforske deres egne selvforståelser av hvordan de fremmer multikulturalisme og tilhørende ideologier, vil være av stor interesse. 

4 liker  
Kommentar #24

Espen Ottosen

150 innlegg  347 kommentarer

Etterlyser fortsatt dokumentasjon

Publisert over 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.
Min påpekning går ut fra den bredere "kulturallianse"-forståelsen av multikulturalisme, som jeg knyttet NLM til gjennom flere avisinnlegg, som fremdeles finnes på nett. Dersom NLM fortsetter i dette sporet, kan jeg trekke dem frem, men la oss ikke ta det i denne omgang.

Jeg synes nok fortsatt at du skal dokumentere tydelig og klart hvordan representanter for NLM har sluttet seg til en multikulturalisme som betyr at vi ikke vil kjempe for at kristne verdier skal prege Norge. Etter min mening er dette en ganske alvorlig beskyldning. Selv har jeg lest boka til Terje Tvedt ganske nøye og mener at hans behandling av hva NLM står for er usedvanlig tendensiøs. Så langt jeg kan bedømme er det svært få at av de som Tvedt analyserer som kjenner seg igjen i hans presentasjon av deres ståsted. Dessverre. 

2 liker  
Kommentar #25

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Så langt jeg kan bedømme er det svært få at av de som Tvedt analyserer som kjenner seg igjen i hans presentasjon av deres ståsted. Dessverre. 

I tillegg synes det som at det er svært få av Tvedts tilhengere sine analyser som Tvedt selv kjenner seg igjen i?

Kommentar #26

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.
Mange bøker er skrevet: Det er mulig å lese seg opp selv, og bli en klok mann!

Støttes! Særlig om man velger å oppfatte det som et velment råd. Om det derimot er ment som et forsøk på hersketeknikk, bør nok rådet ledsages av tegn på at man selv har forstått hva man har lest for at den skal være effektiv?

Kommentar #27

Rune Eidsaa

13 innlegg  77 kommentarer

Svar Espen Ottosen

Publisert over 1 år siden

Jeg har forståelse for at du personlig har gode forutsetninger for å kjempe for kristne verdier innenfor en multikulturell, sekulær offentlighet av habermansk støpning. Jeg støtter deg i dette. Det trenger jo ikke i seg selv dermed bety at du synes denne kultursituasjonen er ideell.

Jeg synes heller ikke Terje Tvedt sin omtale av NLM i boka "Det internasjonale gjennombruddet" var særlig god. Jeg vil ikke ha noen formening om hvor vidt den er treffende. Men NLM kobles ikke direkte opp mot multikulturalisme hos Tvedt, men mest opp mot bistand.

Siden det nettopp er en alvorlig beskyldning jeg kommer med, som muligens må moderes betraktelig, la meg se gjennom det kildematerialet jeg fra før av har registrert til bruk for en debatt som denne. Jeg må så klart luke ut en god del personlige inntrykk som ikke egner seg på trykk her.

Jeg er nødt til å svare deg skikkelig i løpet av morgendagen, for nå blir jeg opptatt fremover.

1 liker  
Kommentar #28

Roald Øye

292 innlegg  2311 kommentarer

Professor Edvard Bull d.e.

Publisert over 1 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
"Den sekulære tankegang" angriper ikke den norske kulturarven. Den er en del av den norske kulturarven og den viktigste betingelsen for vårt demokrati

Denne professoren som  ble født i 1881 og begravet i 1932, stod i sentrum for Arbeiderpartiets politikk i 1920-årene frem til Hornsruds kortvarige regjeringsdannelse i 1928. Som student ved UiO  i 1950- og 60-årene fikk jeg i forelesningene høre om denne "fantastiske" ideologen som la grunnlaget  for det sosialistiske samfunn som på det tidspunkt var i emning., og  som Bull også hadde fremstilt i sine historiske verker. Der angriper han den norske kulturarven på det groveste. Hermod Herstad:  Les selv hans verker!  Det er uhyggelig lesning, riktignok.

Det demokratiske samfunn han anbefalte har Arbeiderpartiet heldigvis ennå ikke greid å  realisere, men de står på så godt de kan  -  uten å miste for mye troverdighet i folkeopinionen.  

SV og Rødt  har i sine partiprogram tatt inn mye av tankegodset  til den store ideologen  fra  1920-årene. og har greid å få med seg uhyggelig mange,  ca  10 % av den norske befolkning.

Det er et tankekors at Kr.f er delt på midten i spørsmålet om partiet skal støtte venstresidens Jonas Gahr Støre elle høyresidens  Erna Solberg.

4 liker  
Kommentar #29

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Der angriper han den norske kulturarven på det groveste. Hermod Herstad:  Les selv hans verker!  Det er uhyggelig lesning, riktignok.

Bull er en del av vår kulturarv som jeg selvsagt har lest. Jeg er glad for at også du har valgt å sette deg inn i denne delen av norsk kulturarv selv om jeg antar at det er en del av arven som du misliker og helst ikke vil identifisere deg med?

Kommentar #30

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.
Vi kan lære at globalisme ikke er noen god idé gjennom fortellingen om Tårnet i Babel, hvor Gud selv spredde folkene på jorden, så de ikke sammen skulle "skape seg et navn". Jeg tolker dette som en bibelsk fordømmelse av internasjonal humanisme.

At nasjonalisme (eller tribalisme) er en god og gudgitt ordning, kan vi lese av Paulus sin tale på Areopagos i Apostlenes gjerninger, kapittel 17.

Dette synes jeg blir litt tynt fra en filosof.

1 liker  
Kommentar #31

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.
Multikulturalistene vil ikke lenger arbeide for at Norge skal være en nasjon med kristen identitet. Landet skal helst ha universell, humanistisk identitet, som er å betrakte som en historisk betinget snylter, eller parasitt, på den langt mer interessante kristne kulturarven.

Synes du dette er en god beskrivelse av KrFs nåværende politikk? Da den nye trepartiregjeringen la frem sitt program mente KrF det var for sekulært. Vi har også sett Krf gå i generell polemikk mot en frivillig organisasjon, Human-Etisk Forbund, en litt rar opptreden fra et politisk parti. Men så høyt prioriterer KrF kristendommen. Noen rektorer på Voss ble stilt i offentlig gapestokk av statsministeren fra Stortingets talerstol fordi de forsøkte å følge Utdanningsdirektoratets retningslinjer om skolegudstjenester. Det skjedde etter et spørsmål fra KrF. 

Hvis KrF skal beskyldes for å være hyklerske må det være på dette punktet. De er selv med på å reise debatter som Listhaug og hennes meningsfeller trives i. Jeg vet ikke hvorfor de gjør det når de synes debattene stadig sklir ut. Det ser ikke ut som de tjener på det heller. Men likefullt, de rir kjepphesten om kristen kulturarv nesten til døde og de mer allmenne delene av KrFs politikk (der det er mange gode punkter) kommer helt i bakgrunnen. 

Men heldigvis mener KrF, i hvert fall iblant, at de må opptre med en viss anstendighet og at et kristent verdisyn faktisk forplikter litt og ikke bare er noe man skal flotte seg med i identitetspolitikken. Det er forskjellen på dem og Listhaug, selv om de med fordel kunne markert det tydeligere og på flere områder.

1 liker  
Kommentar #32

Roald Øye

292 innlegg  2311 kommentarer

Det er helt utrolig!

Publisert over 1 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg er glad for at også du har valgt å sette deg inn i denne delen av norsk kulturarv selv om jeg antar at det er en del av arven som du misliker og helst ikke vil identifisere deg med?

Jeg er glad for at du, Hermod Herstad, har så mye historisk innsikt at du  antar at jeg misliker og helst ikke vil identifisere meg med det sosialisten  Edvard Bull stod for i  1920-årene. Du behøver  egentlig ikke ha så mye historisk innsikt for å forstå det.

 Det er derimot  rart at partileder Knut Arild Hareide ikke er skremt av  hvilke historiske forbilder  APs leder,  Jonas Gahr Støre, har for sin politikk,  som har vurdert sammen med andre ledere i Kr.f. å gå inn i en regjering der Støre er statsminister.  Det er helt utrolig. I min studietid ble jeg indoktrinert i  den ideologien som den sosialistiske venstresiden mer eller mindre åpenlyst  fremdeles bekjenner seg til. 

Partiet de kristne  burde ha gode muligheter ved neste stortingsvalg   hvis Kr.f. fortsetter å lefle med AP.

2 liker  
Kommentar #33

Oddvar Hægeland

2 innlegg  88 kommentarer

Takk for avklaringane

Publisert over 1 år siden

Takk til trådstarter for avklaringane. Som du sjølv er inne på, er her mykje å gripe fatt i. Det vil føre for langt å gå inn på alt, men retninga har i alle fall blitt enno tydelegare. Identitetsomgrepet er forøvrig også eit noko ullent omgrep, særleg når det blir kopla saman med adjektivet kristen.

Elles er det interessant å sjå at du sluker Tvedts definisjon av multikulturalisme som ein slags brei kulturallianse. Det er ei form for nysnakk og verkar fullstendig urimeleg: Finst det verkeleg ei felles forståing av korleis ein skal takle pluralismen frå "blodraude" ateistar til "fromme" menn i NLM via KrF og HEF liksom? Det høyres ut som ein konspirasjon rett og slett. Den vanlege definisjonen av multikulturalisme handlar om å oppmuntre og framelske ulikskap. Det er ikkje den modellen Noreg har valt. Vi har valt integrasjonsmodellen som inneber ma. religionsfridom, men innafor norsk lov. Dvs. at vi prøver å innpasse i heilskapen. Så er eg heilt med på at dette er under press, men det kjem like mykje frå sekularismen som frå islam. Du har til gode å vise korleis t.d. Listhaugs fundamentalistiske segregeringsmodell skal kunne takle og fungere i eit (etter)moderne samfunn der pluraliteten er høg med eller utan muslimar. Dei som sjølv definerer seg som ateistar har vore inne på dette, og eg kan ikkje sjå du har gitt eit godt svar her.

Eg er også skeptisk til tanken om ein nasjon og stat som gudgitte ordningar. Særleg når du knyttar det til omgrep som blodsbånd. Det minner ikkje så reint lite om blot und boden ideologi (nei, eg forsøker ikkje å brunbeise her). Meiner du det er etnisitet som skal konstituere nasjonen? Som ideologi går dette tilbake til tysk romantikk, men det finst heldigvis eit alternativ til etnosnasjonalismen (som både historisk og aktuelt er farleg), nemleg demosnasjonalismen. Her er nasjonen eit forestilt fellesskap. Verken meir eller mindre. Reint historisk verkar det også søkt å kople inn Bibelen her all den tid ideen om nasjonalstatar er ganske så ny. Det er meir enn pussig å bruke ein førmoderne tekst på eit moderne fenomen.

Når det gjeld Huntington, trur eg vi må lese han i lys av ein slags motreaksjonside. Fukuyamas påstand om at det går bare framover for å si det litt flåsete, treng heilt klart korreksjon, men at det er ein vedvarande silvilisasjonskonflikt mellom vesten og islam er å forenkle det veldig. Ikkje berre gir ein IS rett, men ein overser også at religion ofte kan bli brukt reint maktpolitisk. Det synest som det er vanskeleg å svelge i forhold til islam der åndskampmotivet veldig fort blir eit premiss i debatten, medan nesten ingen i fullt alvor vil meine og seie at den konflikten som no er mellom USA/Europa og Russland handlar om katolsk og/eller luthersk kristendom vs. russisk-ortodoks kristendom fordi Putin av og til viser seg på ei ortodoks messe. 

Elles ligg det som eit premiss i det du skriv at globalisering er noko negativt. Det kan ein gjerne meine, men eg trur neppe du ville levd i ei anna tid enn no. Spørsmålet er: Når i historia er det vi har den ideelle kristne identiteten du meiner er nedbygd/dekonstruert/rasert/fjerna i dag? Slutten av 1800-talet, 1950-åra?

Eg meiner ikkje at globalisering utelukkande er positivt. Det er gode grunnar til å vere skeptisk til utopien om den globale landsby. Den ideen er ikkje motivert ut frå ein framskrittstanke, men heller frå det ein nærast kan kalle for ein metafysisk ide, nemleg misjonsbefalinga, men som tømt form. "Oppgaven er å formidle til alle jordens folkeslag – ikke det glade budskap, men et hvilket som helst budskap." (Pål Norheim: En fantastisk fortelling). Det med kristen identitet er interessant, men det kjem no litt an på kva du faktisk legg i det.

1 liker  
Kommentar #34

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Takk for et

Publisert over 1 år siden

godt tilsvar. Bedre enn jeg kunne skrevet. 

1 liker  
Kommentar #35

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Det er derimot  rart at partileder Knut Arild Hareide ikke er skremt av  hvilke historiske forbilder  APs leder,  Jonas Gahr Støre, har for sin politikk,  som har vurdert sammen med andre ledere i Kr.f. å gå inn i en regjering der Støre er statsminister.  Det er helt utrolig. I min studietid ble jeg indoktrinert i  den ideologien som den sosialistiske venstresiden mer eller mindre åpenlyst  fremdeles bekjenner seg til. 

Partiet de kristne  burde ha gode muligheter ved neste stortingsvalg   hvis Kr.f. fortsetter å lefle med AP.

Er denne kommentaren feilpostet? Ment for en annen tråd?

Kommentar #36

Roald Øye

292 innlegg  2311 kommentarer

Min kommentar var ikke feilpostet?

Publisert over 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.
Multikulturalistene vil ikke lenger arbeide for at Norge skal være en nasjon med kristen identitet. Landet skal helst ha universell, humanistisk identitet, som er å betrakte som en historisk betinget snylter, eller parasitt, på den langt mer interessante kristne kulturarven.

Er denne kommentaren feilpostet? Ment for en annen tråd?

Jeg tar opp trådstarteren, Rune Eidssaa, sitt anliggende som er et forsvar for "den langt mer interessante kristne kulturarven", som multikulturalistene og den politiske venstresiden  med sjefsideologen Edvard Bull som premissbidrager la frem allerede i 1920-årene. Min kommentar var naturligvis ikke "ment for en annen tråd".  Det vil du se hvis du tar av deg dine røde ideologiske briller, Hermod Herstad. 

Kommentar #37

Egil Andre Gjerde

6 innlegg  210 kommentarer

Nasjonalismens problem

Publisert over 1 år siden

Uansett hvordan man trekker landegrensene vil det alltid være noen etnisiteter som kommer i "feil" land. Nasjonalisme blir vanskelig gjennomførbart, for det krever mange folkevandringer, og kan man bare tvinge folk til å flytte? 

Kommentar #38

Roald Øye

292 innlegg  2311 kommentarer

Noen etnisiteter kommer i "feil" land

Publisert over 1 år siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.
Uansett hvordan man trekker landegrensene vil det alltid være noen etnisiteter som kommer i "feil" land.

Jeg tror det er bare ett land og ett folk som har fått guddommelig godkjennelse for sine grenser, og det er Israel og jødene. Alle andre land og folk må i sin håndtering av grenser, la seg lede av en allmenn rettferdighetssans, og ikke av egoisme og grådighet. Det er svært vanskelig å praktisere..  

1 liker  
Kommentar #39

Rune Eidsaa

13 innlegg  77 kommentarer

Utfyllende svar til Espen Ottosen. Del 1: Multikulturalisme

Publisert over 1 år siden

Da er det en ny dag, og her kommer mitt svar som jeg har lovet.

1) Definisjonen av multikulturalisme

14. februar i år, debatterer jeg kort hvordan forstå multikulturalisme med Espen Ottosen på min Facebook-vegg. (Det er den kanalen jeg både har hatt og brukt over flere år: Så ømtålelig har jeg opplevd at denne metadebatten har vært.)

Espen Ottosen ba meg definere multikulturalisme mer konkret, så han kunne avgjøre om han var for eller ikke. Jeg siterte da Terje Tvedts mest utfyllende og beskrivende definisjon i boken "Det internasjonale gjennombruddet", side 146, som Tvedt henter fra NOU 2011:14 "Bedre integrering", avgitt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 14. juni 2011. Definisjonen lyder:

"Multikulturalisme er definert som en modell for sameksistens i "sammensatte samfunn" som tar utgangspunkt i kollektivitet. Men enheten er ikke en felles nasjon med felles verdier, men de ulike kulturer som eksisterer i et territorium fungerer parallelt og er likestilt, det være seg flertallsbefolkning, urfolk, historiske nasjonale mindretall eller nye grupper med innvandrere. Staten skal være nøytral og ikke bygge på spesielle verdier."


Her påpekte Espen Ottosen skarpt at en forståelse av multikulturalisme og universalisme står i spenning, og at han selv er universalist. Kunne du, Espen, for debattens skyld utdype hva din posisjon av universalisme innebærer for konkret politikk i fremtiden, hva angår nasjonen (folkesammensetningen) og nasjonalstaten Norge, som vi tilhører og lever i? Hvordan ønsker du for eksempel at vår tilknytning til Europa bør se ut i fremtiden? Har du konkret påvirket NLM sentralt til å legge føringer for utbredte holdninger blant NLMs sognebarn?

Videre presiserte Espen i nevnte Facebook-tråd at han ikke kunne stille seg bak den definisjonen av multikulturalisme som jeg både her og i tråden har sitert fra Tvedt. Dersom jeg skal fremsette Espens posisjon ut fra hva han selv sier, mener han at staten Norges verdigrunnlag bør være Menneskerettighetene, og at han dermed ikke kan stå for den siste setningen i definisjonen her: "Staten skal være nøytral og ikke bygge på spesielle verdier."

Når jeg videre prøver å debattere med Espen om bevaringsverdien av det kulturspesifikke innen bestemte nasjoner, også her på berget, svarer han ikke mer. Man skal ikke anta ting det ikke er beviselig grunnlag for, så derfor spør jeg heller rett ut: Arbeider du, Espen, for at Norge skal knytte seg til en europeisk Menneskerettighetsstat en gang i fremtiden? Har du over lengre tid påvirket Kristen-Norge i denne retningen, uten at du selv er villig til å ta både denne og tilhørende diskusjoner?

Du skal ha ros for at du presiserte din posisjon som universalist. Det var både ryddig og skikkelig gjort. Jeg har bedt deg utdype for debattens skyld hvilke føringer denne din personlige oppfatning i praksis legger for ditt kristen-politiske engasjement. Jeg håper du innser at dette er av offentlig interesse, all den tid du gjennom flere år med svært respektabelt mediearbeid, har opparbeidet deg en unik posisjon som representant for de bredere lagene av konservative kristne strømninger i Norge.

Jeg håper du innser at dette ikke er et forsøk på å kompromittere din integritet, men at kritikken dreier seg om å forstå hvordan til dels skjulte påvirkningsmekanismer i samfunnet fungerer. Kristen-Norge kan ikke på moralsk grunnlag heve seg over en slik nærgående granskning innenfor den demokratiske offentlighet.

For å oppsummere dette mitt første svar til deg, er det ikke grunnlag for å si at du personlig eller NLM sentralt ikke ønsker at staten Norge, og vårt samfunnsfellesskap, skal bygge på høyst konkrete verdier. Disse verdiene presiserer du selv som Menneskerettighetene. Hvordan forstår du kristendommen her i denne betydning, som samfunnsgrunnlag? I hvilken grad eller forståelse ønsker du at Norge skal fortsette å være (formelt og uformelt) en kristen nasjon?

Konklusjon: NLM kan ikke anses å være multikulturalister innenfor Tvedts og statsforvaltningens mest omfattende og ytterliggående definisjon av det ordet. Mitt anliggende i neste delsvar til dere/deg, som henger sammen med dette tilsvaret, vil være å undersøke om det er grunnlag for å si at NLM aktivt eller passivt deltar i en større kulturallianse av multikulturalister, litt løsere definert.  

 
4 liker  
Kommentar #40

Rune Eidsaa

13 innlegg  77 kommentarer

Utfyllende svar til Espen Ottosen. Del 2: Kulturallianse

Publisert over 1 år siden

2) Hvordan tilpasser NLM seg i praksis en flerkulturell virkelighet?

A) Hvordan stiller Espen Ottosen og NLM seg til multikulturalismen?

Hvordan vil NLM stille seg til en løsere definisjon av multikulturalisme?

Wikipedia-artikkelen om emnet (som bør være ok å bruke), innleder slik:

"Multikulturalisme brukes også i samfunnsdebatten som betegnelse på politiske idéer eller strategier som bygger på ideen om at kulturelle forskjeller er viktige å bevare, det vil si at et samfunn er rikere desto flere kulturer som finnes der. I henhold til dette, hevdes det ofte at kjernen i multikulturalisme er en aksept av forskjeller.  Samfunnsborgere bør ha noen felles verdier, men disse behøver kun å dreie seg om lover og regler, mens kulturelle eller religiøse livssyn kan variere i stor grad. (...) 

Ifølge multikulturalismen kan et samfunn være godt integrert og harmonisk selv om individene i samfunnet har svært ulike ideer om hva det gode liv er. En multikulturell samfunnsorden er med andre ord et samfunn der mindretallet deltar med like rettigheter og plikter uten å måtte oppgi sine nasjonale, kulturelle eller religiøse særtrekk.

Noen forstår dette som et samfunnsyn som hevder at et mangfold av flere kulturer og etniske tilhørigheter er grunnleggende positivt og et ønske om at kulturelle grupper bør få anledning til å leve i henhold til sine egne kulturelle verdier.  Tilhengere av multikulturalisme hevder at en ikke kan bruke sin egen kultur som målestokk på hvor gode andre kulturer er. Tilhengere av multikulturalisme hevder at en kultur blir rikere av å være i kontakt med andre kulturer."

Jeg tror jeg forstår NLM og Espen Ottosen riktig når jeg hevder at den eneste setningen i det foregående lengre sitatet som NLM er uenige i, er følgende:

"Tilhengere av multikulturalisme hevder at en ikke kan bruke sin egen kultur som målestokk på hvor gode andre kulturer er."

Tankegangen, som Espen Ottosen også har uttrykt i denne tråden (jeg har hørt det samme uttalt muntlig i en uformell setting av en med et sentralt tillitsverv innenfor NLMs medievirksomhet), er at muslimene må anses enten som "venner" eller "allierte" i den kontinuerlige kulturelle kampen mot den virkelige "fienden", som er antireligiøs sekularisme fra både sosialistisk, liberalt og kulturradikalt hold. Her må de ulike religiøse minoriteter som sterkt fremholder en trosskap til religiøse praksiser som flertallet av norske samfunnsborgere fornekter, stå sammen. Dette kan innebære så forskjellige, om enn likevel relaterte trostemaer, som retten til å bære hijab, og til å ansette tillitsvalgte som deler verdigrunnlaget at homofilt samliv er synd.

Etter mitt syn feiler denne tankegangen, fordi det ikke er tilfelle at "min fiendes fiende er min venn". Muslimer er ikke kristendommens "venner", de er per definisjon kristendommens "fiender". Dette på et religiøst og overordnet grunnlag, selv om de politiske fellesinteressene mot den norske sekulære offentlighet og stat, tidvis sammenfaller.

B) To konkrete tilfeller hvor NLM sentralt i praksis forsøkte å kneble en gryende kritikk av det multikulturelle samfunnssynet.

I) Fordømmelsen av Terje Tvedts bok «Det internasjonale gjennombruddet».

Etter at redaktør i Dagen Vedbjørn Selbekk hadde gitt boka "Det internasjonale gjennombruddet" av Terje Tvedt positiv omtale både på lederplass og ellers i avisen, rykker NLM sentralt ut med et motinnlegg, skrevet av lederen for NLM Utland, Hjalmar Bø, og generalsekretær i NLM Øyvind Åsland. Jeg vil gi dem delvis rett i kritikken av hvordan Tvedt portretterer denne lavkirkelige misjonsorganisasjonen, sett opp i mot bistand.

Det ligger likevel noe mer under her, som føyer seg inn i et større bilde. Eksempelvis setningen: "Det er også grovt at [Tvedt] viser til en kronikk skrevet rett etter 22. juli som advarte mot hatefulle ytringer og påstår at denne inneholdt et forslag om å forby kritikk av ideen om det multikulturelle samfunnet." Hvorfor er dette grovt? På grunn av ordbruken?

Det er fullstendig legitimt å kritisere dette leserinnlegget av Thomas Hylland Eriksen og Arne Johan Vetlesen, som demokratihistorisk bør betraktes i beste fall som en historiebetinget kuriositet, i verste fall som veiviser hen mot en svært farlig utvikling. Hvor dypt problematikken her stikker, er redegjort godt for av professor emeritus i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet, Bernt Torvild Oftestad, i hans bok fra 2012: "Etter Utøya. Om det nye norske Vi og det nye norske De." Dette er demokratiutviklingskritikk på sitt mest dyptpløyende.

Jeg skal likevel innrømme at Espen Ottosen har rett i at NLM sentralt aldri eksplisitt har støttet multikulturell ideologi, i betydningen at alle kulturer må forstås på likefot og som like gode. Bø og Åsland skriver: "Det er bra at Tvedt tar et oppgjør med ideen om «multikulturalisme» som i denne sammenheng betyr å betrakte alle kulturer som likeverdige." Det er nærliggende å tro at det som menes her, er at kulturer som er dypt preget av kristne tankesett, verdier og praksis, OBJEKTIVT er bedre enn alle de kulturer som ikke er det. Om dette er deres tankegang, har forfatterne av innlegget her min fulle støtte.

Det er likevel et stort MEN her: Har kulturer og nasjoner verdi for sin egen skyld, som en del av en god skaperordning i verden under Gud? Her tror jeg NLM kunne ha vært langt mer prinsipielle innen sin tenkning. En økt realisme i forhold til innvandringens omfang med tilhørende statistiske prognoser for barnefødsler i Norge og i Europa i fremtiden, hører med til dette bildet. Islam er nok her den største, farligste og mest påtrengende konkurrenten til kristendommen innen dette bildet, men problemstillingen gjelder i prinsippet alle religioner.

Det er ikke bare lov, men også tilrådelig å ta grep innen innvandringspolitikk med mer, for å minske det religiøse mangfoldets utviskinger på sikt av den kristenkulturelle majoriteten. Dette kan fint gjøres uten dermed å være motstandere av en prinsipiell og høyst funksjonell religionsfrihet. Min og andres "spekulasjon" over at NLM, i likhet med Den Norske Kirke og andre trossamfunn, ønsker å bruke muslimenes tilstedeværelse som "brekkstang" i kampen mot sekularismen, består. Som filosof med grader innen religion og historie, vet jeg godt hvordan sekularismen kun er en mindre parasitt på den langt mer filosofisk sofistikerte og rikholdige kristenhellenistiske syntesen. Med "parasitt" forstås her at sekularismen i vestlig form ikke kan overleve uten den mer grunnleggende kristenkulturens vitale liv.

Dette har mange areligiøse fritenkere for lengst innsett. Sekularitetsteoretikeren Jürgen Habermas tar bare feil i at han tror at andre religiøse tradisjoner her kan gi sekularismen den samme "påtrengte næringen" som de kristne åndelige tradisjonene. På et historisk, overordnet grunnlag bør derfor trusselen fra islam betraktes som langt mer alvorlig enn de filosofiske truslene fra sekularismen. Vi er nemlig ikke garantert hva slags innflytelse de sekulære trendene i fremtiden kommer til å få på islam.

De kultur-sekulære aspektene av problemstillingen, representerer derfor ytterligere grunner til at den kristne, norske majoritetskulturen både bør pleies og bevares. Nøyaktig hvor engasjert Espen Ottosen egentlig er i bevaringen av norsk kultur, blir avslørt mot hans vilje av følgende sitat fra en kronikk i Aftenposten (https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/novK5/-En-trussel-mot-norsk-kultur--Espen-Ottosen):

"La oss si at fire millioner kinesere slo seg ned i Norge i løpet av  de neste fem årene (et eksempel som gjør at vi ikke trenger å diskutere  islam). De kommer med sine verdier, sin kultur og sine tradisjoner – og  får norsk statsborgerskap. 

Gjør det noe med norsk kultur? Selvsagt. Er det negativt? 

Der gis det nok ulike svar."

Til dette vil jeg innvende at det ut fra sunn fellesmenneskelig fornuft, og i overensstemmelse med kristen naturrettstenkning, SELVSAGT er negativt dersom over halvparten av de som bor på det tradisjonelle, norske stammeterritoriet ikke lenger er rotfestet deltagende i den norske kulturen. Det vil innenfor dette eksempelets rammer vanskelig kunne sies å være et kulturelt "fellesskap" innenfor det norske territoriet.

Dette betrakter jeg som negativt i seg selv, og enda verre hva angår den kristenkulturelle situasjonen.  

II) Avvisningen av evangelieforkynnelsen til Franklin Graham i Norge, fordi han hadde uttalt politisk støtte til Donald Trump på hjemmebane.

Dette ble satt i gang av UiA-forsker Stefan-Fisher Høyrems engasjement (https://www.vl.no/nyhet/kristenledere-trekker-seg-fra-graham-kampanje-1.924411?paywall=true) og fulgt videre opp av Skaperkraft (https://skaperkraft.no/om/media/i-media-artikel/article/1411946), og av NLMs generalsekretær (http://www.nlm.no/nlm/nyheter-nlm.no/aasland-trekker-seg-fra-graham-kampanje), som var med i gruppen av kristne organisasjoner som i februar 2017 avviste at Franklin Graham skulle komme å forkynne evangeliet, og det alene, i Norge november det samme året.

Flere kristne organisasjoner nektet å stille seg bak invitasjonen, men klarte likevel ikke å forhindre at Grahams organisasjon arrangerte "Håpets festival" i Oslo Spektrum 11. og 12. november i fjor. AsiaLinks nyhetsmagasin, "Rapport fra asia" [sic] nummer 1 2018, skriver på lederplass at organisasjonen betalte hele regningen, som kostet millioner. "Kampanjelederen, med 35 års fartstid i Billy Graham organisasjonen, fortalte meg at han aldri hadde vært noe sted i verden hvor kaoset og motstanden hadde vært større enn i Oslo." Dette skriver Jørgen Aass, styreleder i AsiaLink.

Han skriver videre om arrangementet: "Billy Grahams sønn, Franklin, forkynte evangeliet i klassisk stil, med synd og tilgivelse som sentrale begreper, og med tydelig vekt på behovet for omvendelse. 4.350 mennesker var til stede på lørdagen, 3.200 på søndagen. 274 mennesker kom fram og søkte frelse. Vi som var der og så alle de unge strømme frem for å overgi sine liv til Gud, ble grepet og fylt av takknemlighet."

Verdidebatts redaktør, Alf Gjøsund, var tilstede under Håpets Festival, og ble kritisert for hans dekning i ettertid. (http://www.verdidebatt.no/innlegg/11705436-vart-land-franklin-graham-og-hapets-festival) Han var også til stede under en paneldebatt under Protestfestivalen 2015 i Kristiansand, som vakte sterke reaksjoner hos meg selv, da jeg maktet å koble den daværende flyktningekrisen opp mot EU-vennligheten til Skaperkraft og andre. (http://www.dagen.no/dagensdebatt/samfunn/KRONIKK/Noen-har-snakket-sammen-381070)

NRKs Tomm Kristiansen var også til stede under nevnte paneldebatt, hvor han uttalte at han pleide god kontakt med flyktningevennlige og konservative biskop innen Den Norske Kirke, Stein Reinertsen, som også var deltager i panelet. Under Olavfestdagene i fjor var det 29. juli en debatt om Hellig-Olav representerer "et idol for vår tid". Tomm Kristiansen var her møteleder for debatten, og enkelte uttrykte på Facebook at de ikke var helt fornøyde med måten selve debatten og samtalen ble ført på.

Hans Aage Gravaas, tidligere rektor ved Fjellhaug, NLMs fremste Høgskole, og nå generalsekretær i Stefanusalliansen, kritiserte invitasjonen av Franklin Graham likeså åpent som han nylig på Facebook i flere innlegg støttet utestengelsen av Listhaug fra regjeringen. (Se hans Facebook-profil, og https://korsetsseier.no/2017/02/17/jeg-ville-ikke-invitert-graham/.) Fjellhaug Høgskole har formelt stilt seg som samarbeidspartner for Skaperkraft. ("Kurset blir holdt på Høyskolen Fjellhaug, en av Skaperkrafts samarbeidspartnere." https://skaperkraft.no/arrangementer/arrangement/calendar_event/7617644)  

Skaperkraft har over tid etablert seg som en av internasjonalismens aller tydeligste forsvarere innen Kristen-Norge. De har i likhet med tidligere nevnte Stefan Fisher-Høyrem, initiativtaker til Filosofiuka som Skaperkraft er viktig støttespiller for (og som jeg også støtter fullt ut), vært i mot alt det Trump representerer, ikke bare anstendighetsmessig, men også i forhold til begrensninger av internasjonalismen. Skaperkraft har vært åpne om at de støtter og er i dialog med Europabevegelsen. (Her, blant annet: https://skaperkraft.no/om/media/i-media-artikel/article/1393690). De skriver: "Europabevegelsen har nemlig kun ett mål og en eksistensberettigelse: Å få Norge inn i Den europeiske union." Nylig arbeider også Skaperkraft med å opprette et eget kontor i Brüssel. (Dette redegjør de for i en mail til deres støttepartnere, som jeg som støttepartner er usikker på om det er kutyme å sitere.)

Tidligere så hadde tankesmien ordet "multikulturelt samfunn" i sine vedtekter. (Jeg har vært i åpen debatt med personer fra Skaperkraft om vedtektene tidligere.) Jeg ser nå at de har erstattet denne formuleringen med "pluralistisk samfunn" i stedet, hvilket jeg selv anser som en helt vesentlig presisering og forbedring. Det kunne være interessant å høre noen fra Skaperkraft presisere nærmere hva de legger i dette.


5 liker  

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
22 dager siden / 5509 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
20 dager siden / 3738 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
21 dager siden / 1327 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1217 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
7 dager siden / 1169 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1080 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
5 dager siden / 1077 visninger
Den eneste du skal og kan omvende, er deg selv
av
Joanna Bjerga
rundt 1 måned siden / 999 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere