Gard Løken Frøvoll

4    0

Fri arbeidsinnvandring – også fra land utenfor EØS!

Fri flyt av arbeidskraft innenfor EØS-området har vært en suksess. Nå er det på tide å åpne for fri arbeidsinnvandring også fra land utenfor EØS.

Publisert: 19. mar 2018 / 523 visninger.

Innenfor EØS-området er det fri flyt av arbeidskraft. Det betyr at hele EØS-området fungerer som et felles arbeidsmarked, der alle kan reise og søke lykken i hvilket land de måtte ønske. På tross av mulighetene til en bedre betalt jobb, er det likevel svært få som migrerer. I årene mellom den store EU-utvidelsen til Øst-Europa i 2004, og 2015, viser tallene at kun 1,5 millioner mennesker har emigrert, av et totalt innbyggertall på 96 millioner. Dette betyr at kun 1,6 prosent av EØS-innbyggerne faktisk reiste utenlands for å jobbe i denne perioden. Kritikere av utvidelsen mot øst, som tegnet skremmebilder av masseinnvandring, kaos og arbeidsledighet, tok dermed feil i sine advarsler.

Det skjedde aldri noen ukontrollerbar masseinnvandring fra EØS-området. Og den arbeidsinnvandringen som har funnet sted, har i all hovedsak bidratt positivt. Arbeidsinnvandrere tjener som regel langt bedre i landet de reiser til enn i hjemlandet, og lønn er en viktig bestanddel av bruttonasjonalprodukt (BNP). BNP er et mål på verdiskapning, så arbeidstakeren bidrar altså med mer verdiskapning ved å bruke arbeidskraften sin i Norge, sammenlignet med for eksempel i Polen. Arbeidstakeren tjener på det, og Norges totale verdiskapning øker. I tillegg betaler arbeidsinnvandrere, som alle andre arbeidere, skatt til landet de arbeider i. Denne skatten kommer godt med i en tid hvor budsjettbalansen blir mer og mer krevende.

Norge står overfor en eldrebølge. Vi får stadig flere eldre, og disse trenger mange ansatte for en god eldreomsorg. Her er arbeidsinnvandringen helt essensiell. Ikke bare fordi vi ville hatt store problemer med å utdanne tilstrekkelig med helsepersonell på egenhånd, men også fordi vi samtidig må opprettholde driften i andre deler av samfunnet. Eldrebølgen blir lettere å hanskes med, ved større tilgang på viktig utenlandsk arbeidskraft.

Arbeidsinnvandrere sender ofte store deler av lønnen sin hjem til familie og venner. Dette bidrar til økt kjøpekraft for mottakerne, som brukes til vekststimulerende investeringer og forbruk i arbeidstakerens hjemland. Dette betyr mye for mottakerne og mottakerlandene, og er sannsynligvis en hovedmotivasjon for å reise utenlands for en bedre betalt jobb. Alle disse overføringene skjer uten unødvendige administrasjonskostnader, og norske skattebetaleres penger forblir uberørt. Dette er en vinn-vinn-situasjon.

Som vi ser bidrar arbeidsinnvandring til mye positivt både for Norge, for den enkelte arbeidsinnvandrer, og dennes familie i hjemlandet. Vi ser også at det slett ikke ble noen kaosartede tilstander med ukontrollert og massiv innvandring fra de langt mindre rike østblokklandene. Derimot er arbeidsinnvandringen nyttig for å holde hjulene i gang. Så hvorfor begrenser vi det til EØS-området? Hvorfor inkluderer vi ikke en større andel av verdens land i dette frie arbeidsmarkedet?

Dette ville hjulpet oss gjennom en eldrebølge, tilført ekspertise til den grønne omstillingen vi står overfor, økt verdens samlede BNP, samt sørget for å løfte mange familier ut av fattigdom. Fri flyt av arbeidskraft er et gode. Land utenfor EØS-området bør også få delta på denne triumfen av internasjonalt samarbeid.

Gard Løken Frøvoll, Unge Venstres internasjonale utvalg

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Tore Olsen

17 innlegg  4181 kommentarer

Publisert rundt 1 måned siden

Arbeider du?

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Martin Sandstad kommenterte på
Møt spørsmål med åpenhet
7 minutter siden / 136 visninger
Tore Olsen kommenterte på
To sider av samme lov.
15 minutter siden / 627 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Gud hade en man, hans namn var Josef
16 minutter siden / 218 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Ser du ulven?
43 minutter siden / 9135 visninger
harald johansen kommenterte på
Møt spørsmål med åpenhet
rundt 1 time siden / 136 visninger
Roar Flacké kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 1 time siden / 451 visninger
harald johansen kommenterte på
Møt spørsmål med åpenhet
rundt 1 time siden / 136 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 2 timer siden / 451 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 2 timer siden / 9135 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Når «snarveien» er lengst
rundt 2 timer siden / 228 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 2 timer siden / 451 visninger
Les flere