Gard Løken Frøvoll

5    1

Fri arbeidsinnvandring – også fra land utenfor EØS!

Fri flyt av arbeidskraft innenfor EØS-området har vært en suksess. Nå er det på tide å åpne for fri arbeidsinnvandring også fra land utenfor EØS.

Publisert: 19. mar 2018 / 643 visninger.

Innenfor EØS-området er det fri flyt av arbeidskraft. Det betyr at hele EØS-området fungerer som et felles arbeidsmarked, der alle kan reise og søke lykken i hvilket land de måtte ønske. På tross av mulighetene til en bedre betalt jobb, er det likevel svært få som migrerer. I årene mellom den store EU-utvidelsen til Øst-Europa i 2004, og 2015, viser tallene at kun 1,5 millioner mennesker har emigrert, av et totalt innbyggertall på 96 millioner. Dette betyr at kun 1,6 prosent av EØS-innbyggerne faktisk reiste utenlands for å jobbe i denne perioden. Kritikere av utvidelsen mot øst, som tegnet skremmebilder av masseinnvandring, kaos og arbeidsledighet, tok dermed feil i sine advarsler.

Det skjedde aldri noen ukontrollerbar masseinnvandring fra EØS-området. Og den arbeidsinnvandringen som har funnet sted, har i all hovedsak bidratt positivt. Arbeidsinnvandrere tjener som regel langt bedre i landet de reiser til enn i hjemlandet, og lønn er en viktig bestanddel av bruttonasjonalprodukt (BNP). BNP er et mål på verdiskapning, så arbeidstakeren bidrar altså med mer verdiskapning ved å bruke arbeidskraften sin i Norge, sammenlignet med for eksempel i Polen. Arbeidstakeren tjener på det, og Norges totale verdiskapning øker. I tillegg betaler arbeidsinnvandrere, som alle andre arbeidere, skatt til landet de arbeider i. Denne skatten kommer godt med i en tid hvor budsjettbalansen blir mer og mer krevende.

Norge står overfor en eldrebølge. Vi får stadig flere eldre, og disse trenger mange ansatte for en god eldreomsorg. Her er arbeidsinnvandringen helt essensiell. Ikke bare fordi vi ville hatt store problemer med å utdanne tilstrekkelig med helsepersonell på egenhånd, men også fordi vi samtidig må opprettholde driften i andre deler av samfunnet. Eldrebølgen blir lettere å hanskes med, ved større tilgang på viktig utenlandsk arbeidskraft.

Arbeidsinnvandrere sender ofte store deler av lønnen sin hjem til familie og venner. Dette bidrar til økt kjøpekraft for mottakerne, som brukes til vekststimulerende investeringer og forbruk i arbeidstakerens hjemland. Dette betyr mye for mottakerne og mottakerlandene, og er sannsynligvis en hovedmotivasjon for å reise utenlands for en bedre betalt jobb. Alle disse overføringene skjer uten unødvendige administrasjonskostnader, og norske skattebetaleres penger forblir uberørt. Dette er en vinn-vinn-situasjon.

Som vi ser bidrar arbeidsinnvandring til mye positivt både for Norge, for den enkelte arbeidsinnvandrer, og dennes familie i hjemlandet. Vi ser også at det slett ikke ble noen kaosartede tilstander med ukontrollert og massiv innvandring fra de langt mindre rike østblokklandene. Derimot er arbeidsinnvandringen nyttig for å holde hjulene i gang. Så hvorfor begrenser vi det til EØS-området? Hvorfor inkluderer vi ikke en større andel av verdens land i dette frie arbeidsmarkedet?

Dette ville hjulpet oss gjennom en eldrebølge, tilført ekspertise til den grønne omstillingen vi står overfor, økt verdens samlede BNP, samt sørget for å løfte mange familier ut av fattigdom. Fri flyt av arbeidskraft er et gode. Land utenfor EØS-området bør også få delta på denne triumfen av internasjonalt samarbeid.

Gard Løken Frøvoll, Unge Venstres internasjonale utvalg

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Tore Olsen

21 innlegg  5154 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Arbeider du?

1 liker  
Svar

Siste innlegg

Prosessen i KrF
av
Inga Sandstad
rundt 2 timer siden / 38 visninger
0 kommentarer
Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 2 timer siden / 132 visninger
0 kommentarer
Prestekrisen krever tiltak
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 96 visninger
1 kommentarer
Et modig veivalg
av
Torstein Torbjørnsen
rundt 13 timer siden / 178 visninger
0 kommentarer
Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
rundt 20 timer siden / 2328 visninger
15 kommentarer
Taktisk politisk tungetale
av
Arve E. Aarskog
rundt 20 timer siden / 54 visninger
0 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 21 timer siden / 432 visninger
5 kommentarer
Plutselig verdikonservatisme?
av
Mathias Slettholm
rundt 22 timer siden / 423 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Prosessen i KrF
av
Inga Sandstad
rundt 2 timer siden / 38 visninger
0 kommentarer
Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 2 timer siden / 132 visninger
0 kommentarer
Prestekrisen krever tiltak
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 96 visninger
1 kommentarer
Et modig veivalg
av
Torstein Torbjørnsen
rundt 13 timer siden / 178 visninger
0 kommentarer
Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
rundt 20 timer siden / 2328 visninger
15 kommentarer
Taktisk politisk tungetale
av
Arve E. Aarskog
rundt 20 timer siden / 54 visninger
0 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 21 timer siden / 432 visninger
5 kommentarer
Plutselig verdikonservatisme?
av
Mathias Slettholm
rundt 22 timer siden / 423 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
2 minutter siden / 3417 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
8 minutter siden / 2731 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
14 minutter siden / 537 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
18 minutter siden / 2731 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
43 minutter siden / 2731 visninger
Anita Stokkeland kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 1 time siden / 2328 visninger
Tor Egil Hansen kommenterte på
Vi må nytenke islam
rundt 1 time siden / 436 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 21447 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
rundt 1 time siden / 537 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 21447 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
rundt 2 timer siden / 537 visninger
Dag Løkke kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 2731 visninger
Les flere