Gard Løken Frøvoll

5    1

Fri arbeidsinnvandring – også fra land utenfor EØS!

Fri flyt av arbeidskraft innenfor EØS-området har vært en suksess. Nå er det på tide å åpne for fri arbeidsinnvandring også fra land utenfor EØS.

Publisert: 19. mar 2018 / 589 visninger.

Innenfor EØS-området er det fri flyt av arbeidskraft. Det betyr at hele EØS-området fungerer som et felles arbeidsmarked, der alle kan reise og søke lykken i hvilket land de måtte ønske. På tross av mulighetene til en bedre betalt jobb, er det likevel svært få som migrerer. I årene mellom den store EU-utvidelsen til Øst-Europa i 2004, og 2015, viser tallene at kun 1,5 millioner mennesker har emigrert, av et totalt innbyggertall på 96 millioner. Dette betyr at kun 1,6 prosent av EØS-innbyggerne faktisk reiste utenlands for å jobbe i denne perioden. Kritikere av utvidelsen mot øst, som tegnet skremmebilder av masseinnvandring, kaos og arbeidsledighet, tok dermed feil i sine advarsler.

Det skjedde aldri noen ukontrollerbar masseinnvandring fra EØS-området. Og den arbeidsinnvandringen som har funnet sted, har i all hovedsak bidratt positivt. Arbeidsinnvandrere tjener som regel langt bedre i landet de reiser til enn i hjemlandet, og lønn er en viktig bestanddel av bruttonasjonalprodukt (BNP). BNP er et mål på verdiskapning, så arbeidstakeren bidrar altså med mer verdiskapning ved å bruke arbeidskraften sin i Norge, sammenlignet med for eksempel i Polen. Arbeidstakeren tjener på det, og Norges totale verdiskapning øker. I tillegg betaler arbeidsinnvandrere, som alle andre arbeidere, skatt til landet de arbeider i. Denne skatten kommer godt med i en tid hvor budsjettbalansen blir mer og mer krevende.

Norge står overfor en eldrebølge. Vi får stadig flere eldre, og disse trenger mange ansatte for en god eldreomsorg. Her er arbeidsinnvandringen helt essensiell. Ikke bare fordi vi ville hatt store problemer med å utdanne tilstrekkelig med helsepersonell på egenhånd, men også fordi vi samtidig må opprettholde driften i andre deler av samfunnet. Eldrebølgen blir lettere å hanskes med, ved større tilgang på viktig utenlandsk arbeidskraft.

Arbeidsinnvandrere sender ofte store deler av lønnen sin hjem til familie og venner. Dette bidrar til økt kjøpekraft for mottakerne, som brukes til vekststimulerende investeringer og forbruk i arbeidstakerens hjemland. Dette betyr mye for mottakerne og mottakerlandene, og er sannsynligvis en hovedmotivasjon for å reise utenlands for en bedre betalt jobb. Alle disse overføringene skjer uten unødvendige administrasjonskostnader, og norske skattebetaleres penger forblir uberørt. Dette er en vinn-vinn-situasjon.

Som vi ser bidrar arbeidsinnvandring til mye positivt både for Norge, for den enkelte arbeidsinnvandrer, og dennes familie i hjemlandet. Vi ser også at det slett ikke ble noen kaosartede tilstander med ukontrollert og massiv innvandring fra de langt mindre rike østblokklandene. Derimot er arbeidsinnvandringen nyttig for å holde hjulene i gang. Så hvorfor begrenser vi det til EØS-området? Hvorfor inkluderer vi ikke en større andel av verdens land i dette frie arbeidsmarkedet?

Dette ville hjulpet oss gjennom en eldrebølge, tilført ekspertise til den grønne omstillingen vi står overfor, økt verdens samlede BNP, samt sørget for å løfte mange familier ut av fattigdom. Fri flyt av arbeidskraft er et gode. Land utenfor EØS-området bør også få delta på denne triumfen av internasjonalt samarbeid.

Gard Løken Frøvoll, Unge Venstres internasjonale utvalg

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Tore Olsen

19 innlegg  4539 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Arbeider du?

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Asgeir Remø kommenterte på
Ramadan
16 minutter siden / 567 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
30 minutter siden / 1047 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
30 minutter siden / 11986 visninger
Frank Andresen kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
31 minutter siden / 1017 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
44 minutter siden / 1017 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 1 time siden / 1047 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 1 time siden / 11986 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 852 visninger
Frode Meland kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 1 time siden / 1047 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 1 time siden / 11986 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Gud i matematikken - Del IV av ?
rundt 1 time siden / 239 visninger
Greta Aune Jotun kommenterte på
Brannstifterne Hamas, fredet av Norge?
rundt 1 time siden / 174 visninger
Les flere