Kommentator Håvard Nyhus

Kommentator i Vårt Land

Behovet for å opponere

Forsøk på å forstå Sylvi Listhaug i lys av enneagrammet.

Publisert: 16. mar 2018  /  1204 visninger.

SI HVA DU VIL om Sylvi Listhaug; hun står ennå oppreist. Hvor mange andre hadde gjort det samme etter en tilsvarende uke?

For ordens skyld: Jeg vet ikke hva som foregår på kammerset når justisministeren trekker seg tilbake for kvelden. Er det da hun feller sine tårer? Igjen: jeg vet ikke. Men det har formodningen mot seg all den tid hun oppsøker disse konfrontasjonene gang på gang. Hvor lenge har det gått siden «monster»-debatten?

Og hver gang pådrar hun seg halve nasjonens vrede. Ikke desto mindre er det langt fra noen slagen kvinne vi ser. Tvert om virker hun ganske uberørt; som om hun nærer seg på disse konfliktene, ja, kanskje til og med nyter dem?

Hvilket bringer meg over til personlighetslæren: For hvem er Sylvi Listhaug? Hva er det som driver henne og holder henne oppe?

Tilbake til sufistene

Kan hende vil enneagrammet bidra til å kaste lys over det. Enneagrammet, som har røtter tilbake til sufismen og til den kristne mystikeren Evagrius Ponticus (345-399), beskriver ni grunnleggende personlighetstyper og deres underliggende motiver. Typologien benyttes i dag av alt fra hodejegere i næringslivet til esoterikere på Det teologiske fakultetet, og beskriver hvordan hver og en av oss reagerer i gitte situasjoner og hvordan vi kan utvikle oss til å bli bedre versjoner av oss selv. De ni typene kalles gjerne (1) Perfeksjonisten, (2) Hjelperen, (3) Utretteren, (4) Romantikeren, (5) Iakttakeren, (6) Skeptikeren, (7) Eventyreren, (8) Frontkjemperen og (9) Fredselskeren.

Sylvi Listhaug er etter alt å dømme en åtter, også kalt «beskytteren» eller «utfordreren». De er drevet av et intenst behov for å være tøffe, sterke og tapre. Mange åttere har en barndomshistorie der de ikke ga etter for tårene – og ble premiert for det. Som åtter er Listhaug i godt selskap. Martin Luther King var det samme. Åtterens ild kan brukes til å gjøre godt; og den kan brukes til å destruere.

Blåser på toppene

Åtteren nøler ikke med å gå i krigen, ikke minst på vegne av andre. Dette samsvarer med Listhaugs egenforståelse om å representere en del av befolkningen som blir oversett og latterliggjort. Jeg hører dere, sier Listhaug. Jeg er deres stemme!

Åtteren føler seg aldri mer levende enn når hun kanaliserer disse utstøtte og setter deres vilje ut i verden. Da er livet meningsfylt. Når hun, som bjørnemoren, vokter sine og verner om deres interesser. Da står hun støtt i stormkastene, uansett hvor mye det blåser.

Åtterens fightervilje kan imidlertid slå begge veier. Mange har brent seg på gløden fra en åtter. 

Deres største frykt

Åtterens største frykt er å bli kontrollert. De søker uavhengighet, er selvhjulpne og havner nødig i takknemlighetsgjeld til andre. Deres hovedsynd er sinnet. Når verden går dem i mot, reagerer de krast og overilt («Hareide sleiker imamer oppetter ryggen»; «Du (Anine Kierulf) forsvarer pedofile overgripere»).

De gjør sjelden innrømmelser, og nekter å tilpasse seg «sosiale konvensjoner». Om noe ser de sin egen skamløshet som en dyd. Av samme grunn har de store problemer med å be om unnskyldning. Å be om forlatelse er erkjenne sin egen bristfeldighet.

Uforsonlige stabeis

At andre i sin tur oppfatter dem som uforsonlige stabeis, gjør dem likevel ingenting. Denne ukueligheten virker i sin tur like inspirerende på noen – som den virker fremmedgjørende på andre. Åtteren er en skikkelse det er vanskelig å stille seg likegyldig til. Hengivenheten på den ene siden speiles av mistroen på den andre.

Om innsatsen for dem hun står på barrikadene for ikke i tilstrekkelig grad anerkjennes, kan hun imidlertid bli snurt og selvmedlidende (for å sitere en annen åtter, forhenværende Sp-leder Liv Signe Navarsete: «Eg har kjempa dag og natt!»). På grunn av sin underliggende frykt for å bli avvist (skilt, ydmyket, kritisert eller sparket) vil åtteren da forsøke å komme den andre i forkjøpet: Utakknemlige fjols, nå kan dere ha det så godt!

Et kjøtthjerte i stedet

Men, som Esekiel minner om, et «steinhjerte» kan forvandles til et «kjøtthjerte». Og en sunn åtter har store ressurser å spille på. Med sin uredde og kommanderende tilstedeværelse er åtteren den fødte leder. Der den umodne åtteren sikrer lydighet ved hjelp av trusler og represalier, leder den forløste åtteren ved sitt eksempel. Kombinert med sin kampvilje kan hun mobilisere store grupper og lede dem til nye høyder.

Dette er åtterens frelsesvei. Den dagen hun erkjenner at den sanne makten er å unnlate å overkjøre den andre – selv om hun kan. Og når hun forstår at hennes virkelige kraft ikke er obsternasigheten - men i evnen til å inspirere og løfte.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjellrun Marie Sonefeldt

225 innlegg  1504 kommentarer

Publisert over 1 år siden

En forklaring kan være at hun føler hun har et kall.Hvis du leser mitt innlegg litt lenger nede om Listhaug,skjønner du hva jeg mener.

2 liker  
Kommentar #2

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 1 år siden

...vi har hatt tilstrekkelig  av den siste uken. Fra samtlige kanter. Nok utdypet nå!

1 liker  
Kommentar #3

Kåre Kvangarsnes

12 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Nå er Vårt Land synket så lavt i sin svartmaling av Listhaug at de går til det skritt å psykoanalysere en politisk motstander. Man kan lett få stygge assosiasjoner til metoder fra sovjettiden. 

Lignende metoder ble visst benyttet av TV2s Nyhetskanalen hvor de hadde kalt inn en psykolog i studio som ble spurt om å  hjelpe dem med en  ekspertuttalelse ang.   spørsmålet hvorfor Listhaug kunne ha det så vanskelig med å si unnskyld.

Ulike alternative forklaringer ble gitt, men ikke den at det kunne føles vanskelig å si unnskyld for noe en ikke hadde sagt eller ment. 

Vi får håpe at pressestøtten reduseres. Sparing må gjøres der det føles minst vondt for innbyggerne. 

13 liker  
Kommentar #4

Eirik A. Steenhoff

25 innlegg  461 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Dette er utvilsomt det mest absurde personangrepet jeg har lest på en stund. Det sier ikke lite i disse anti-Listhaug-tider.

12 liker  
Kommentar #5

Per Steinar Runde

219 innlegg  2476 kommentarer

Saka, ikkje personen

Publisert over 1 år siden

Når somme elskar og andre hatar Listhaug, har det mest med innvandringspolitikk å gjere, for der deler folket seg i to. Eine halvdelen får informasjonen sin frå media, som bagatelliserer problema, held fram innvandring som eit gode og støtte til prosessen som ei god gjerning, og fordømer dei som har ei meir realistisk oppfatning. Andre halvdelen tenkjer sjølv, ser problema utskifting av folket vil føre til, eller held seg oppdaterte på emnet ved å lese bøker og alternative medier.

Også journalistar bør bli meir saksorienterte og mindre personfokuserte. Det ville bidratt til ein meir opplyst debatt.


16 liker  
Kommentar #6

Johan Rosberg

20 innlegg  442 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Når somme elskar og andre hatar Listhaug, har det mest med innvandringspolitikk å gjere, for der deler folket seg i to.

Nesten helt rett. Ingen bryr seg om at folkevalgte med mye makt og ansvar bevisst eller ubevisst (og dommen av slikt blir egentlig den samme) setter den politiske stabiliteten i spill - bortsett fra meg da. Stabilitet er jo en verdi det også.

Kommentar #7

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Eirik A. Steenhoff. Gå til den siterte teksten.

Dette er utvilsomt det mest absurde personangrepet jeg har lest på en stund. Det sier ikke lite i disse anti-Listhaug-tider.

Dette er ikke et angrep på Listhaug. I denne typologien er det ikke noe "bedre" eller "verre" å være åtter enn andre tall. På samme måte som det ikke er noe bedre å være introvert enn ekstrovert. 

3 liker  
Kommentar #8

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Er det ikke en kategori som heter "fordummeren" også? Jeg tror det var en tier, for noen en innertier........

2 liker  
Kommentar #9

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Todeling

Publisert over 1 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Når somme elskar og andre hatar Listhaug, har det mest med innvandringspolitikk å gjere, for der deler folket seg i to.

Vi deler oss også i to når det gjelder anstendig retorikk, og jeg tror det er her at mange får Listhaug, i likhet med Trump, i vrangstrupen.

Mange av oss ønsker å bli adressert som anstendige, utdannede mennesker.

Historisk sett har ingen partier stått opp så sterkt for norske interesser som nettopp Ap. Det er andre som vil selge arvesølvet.

Men Ap er flinkere enn Frp til å pakke inn budskapet i en spiselig retorikk.

Kommentar #10

Eirik A. Steenhoff

25 innlegg  461 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.

hver gang pådrar hun seg halve nasjonens vrede. Ikke desto mindre er det langt fra noen slagen kvinne vi ser. Tvert om virker hun ganske uberørt; som om hun nærer seg på disse konfliktene, ja, kanskje til og med nyter dem?

Hvilket bringer meg over til personlighetslæren: For hvem er Sylvi Listhaug? Hva er det som driver henne og holder henne oppe?

Rent ordkløveri. Du skrev:

"[H]ver gang pådrar hun seg halve nasjonens vrede. Ikke desto mindre er det langt fra noen slagen kvinne vi ser. Tvert om virker hun ganske uberørt; som om hun nærer seg på disse konfliktene, ja, kanskje til og med nyter dem?

Hvilket bringer meg over til personlighetslæren: For hvem er Sylvi Listhaug? Hva er det som driver henne og holder henne oppe?"

8 liker  
Kommentar #11

Johan Rosberg

20 innlegg  442 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke en kategori som heter "fordummeren" også? Jeg tror det var en tier, for noen en innertier........

Ja, det er skikkelig dumt å kategorisere andre. Det er dumt det. Er man lur, ønsker man å finne ut hvorfor man er som man er, og bruker den kunnskapen til å bli litt mindre dum.

Kommentar #12

Johan Rosberg

20 innlegg  442 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Men Ap er flinkere enn Frp til å pakke inn budskapet i en spiselig retorikk.

Hvis man ikke kan formulere seg anstendig, hvorfor skulle man da tro at man kan styre anstendig?

Kommentar #13

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Bisarr analyse

Publisert over 1 år siden

Dette er noe av det mest bisarre jeg har lest på lenge. Når Nyhus analyserer Sylvi Listhaug gjør han det med grunnlag i tanker en kristen mystiker som levde på 300-tallet gjør seg! Det sier litt om det intellektuelle nivået i Vårt Land!

11 liker  
Kommentar #14

Johan Rosberg

20 innlegg  442 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Lars Jørgen Vik. Gå til den siterte teksten.
Dette er noe av det mest bisarre jeg har lest på lenge. Når Nyhus analyserer Sylvi Listhaug gjør han det med grunnlag i tanker en kristen mystiker som levde på 300-tallet gjør seg! Det sier litt om det intellektuelle nivået i Vårt Land!

Men nå er Listhaug kanskje den mest bisarre toppolitkerskikkelsen vi har hatt på lenge også. Hun pisser i motvind - og vi vanlige dødelige lurer på hvorfor. Ikke er det pent å se på heller.

Kommentar #15

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Feil Rosberg. Frp går fram 2,8 prosent på siste meningsmåling. Listhaug pisser i medvind

6 liker  
Kommentar #16

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

En meningsmåling

Publisert over 1 år siden

er fortsatt ikke et valg. Innvandring var vel FRP's viktigste valgsak sist uten at det fikk særlig betydning for valget. Faktisk en liten nedgang. 

Kommentar #17

Johan Rosberg

20 innlegg  442 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Lars Jørgen Vik. Gå til den siterte teksten.
Feil Rosberg. Frp går fram 2,8 prosent på siste meningsmåling. Listhaug pisser i medvind

Med en massiv mistillit.

Kommentar #18

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Korsfest - korsfest

Publisert over 1 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Dette er ikke et angrep på Listhaug. I denne typologien er det ikke noe "bedre" eller "verre" å være åtter enn andre tall. På samme måte som det ikke er noe bedre å være introvert enn ekstrovert.

Hvis det ikke er et angrep, så hva med å bedømme henne som en 9-er? En person som har alt i seg, og som med sin ro og harmoni provoserer sine motstandere til det ytterste? - Slik at de får nok med å rope: Korsfest - korsfest! - 

 Jeg har vel aldri stemt hverken Frp eller Ap, så jeg er rimelig objektiv.  I tillegg ser jeg på hele menneskeheten som en rase, tilhørende det samme land - vår ene klode; og kvalifiserer sånn sett bra som globalist -  

Så sett utenifra, ser jeg en flott kvinne, som våger å stå for det hun mener, en kvinne av hel ved, som hennes medspillere har absolutt tillit til. - Det er mer nærliggende å tenke, at hennes politiske motstandere velger å prosjisere sine egne negative sider over på henne.  - Det er faktisk veldig vanlig, at harmoniske mennesker klarer å provosere sine medmennesker nettopp slik.

Det er en trist personforfølgelse vi opplever i norsk politikk. 

15 liker  
Kommentar #19

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

De rettferdige

Publisert over 1 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Så sett utenifra, ser jeg en flott kvinne, som våger å stå for det hun mener, en kvinne av hel ved, som hennes medspillere har absolutt tillit til. - Det er mer nærliggende å tenke, at hennes politiske motstandere velger å prosjisere sine egne negative sider over på henne.  - Det er faktisk veldig vanlig, at harmoniske mennesker klarer å provosere sine medmennesker nettopp slik.

Radikal bevissthet i privilegerte posisjoner kjennetegner samfunnets øvre mellomlag. Her presentere opportunisme seg i sin mest subtile kamuflasje. Med behendig følelse for språk og sosial strategi har den sjuskete seg inn i opprørets gevanter og gjort det vanskelig å skille motspråket fra motespråket

For dette er det ubehagelige ved de rettferdige: De tilpasser seg til enhver tid samtidens dogmer, men opplever samtidig denne tilpasning som den høyeste moral.

Sitat fra Helge Ibergs Nidord om samtiden

Gatdomstolene «ruler»9 liker  
Kommentar #20

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Hvis det ikke er et angrep, så hva med å bedømme henne som en 9-er?

9-eren er gjerne unnvikende og konfliktsky. Synes ikke det passer så godt i dette tilfellet.

3 liker  
Kommentar #21

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
9-eren er gjerne unnvikende og konfliktsky. Synes ikke det passer så godt i dette tilfellet

Siden Jesus selv ble beskret som en 9-er, så mener du vel da også at han var unnvikende og konfliktsky? Hva med å være klar og tydelig og stå opp for de verdier man tror på?

Dessuten; - det er vel ikke Listhaug selv som har valgt konflikten. - Det er alle de som ikke tåler hennes væremåte.

7 liker  
Kommentar #22

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Dette er ikke et angrep på Listhaug. I denne typologien er det ikke noe "bedre" eller "verre" å være åtter enn andre tall. På samme måte som det ikke er noe bedre å være introvert enn ekstrovert. 

Men du makter å bruke det på en slik måte at det er usmakelig. Du burde heller si rett ut hva du mener, at hun er populist - og det er ikke bra! Ikke sant?

Å holde seg inne med folket er en fallitterklæring for den styrende elite, slik som Støre gir eksempel på ikke gjør det.

9 liker  
Kommentar #23

Torgeir H. Persett

7 innlegg  78 kommentarer

Vel, man ser det man vil se!

Publisert over 1 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Behovet for å opponere

Forsøk på å forstå Sylvi Listhaug i lys av enneagrammet.

....du må gjerne forsøke å forklare ved å analysere personligheten til dama. Jeg synes andre sider ved dette er vel så interessant: Hvilke perspektiver som styrer debatten og hvordan de skifter. 

Nå har vi hatt et halvår med en #MeToo-greie som startet etter at et knippe velsituerte kvinnelige Hollywood-stjerner protesterte mot mannlige ledere som utnyttet sine posisjoner, mot kvinnens vilje, til å få tilfredsstilt egen kjønnsdrift. Ukultur og utillatelig maktbruk i ordenes rette forstand. Bra at noen sto opp for saken. 

Her hjemme tok rødstrømpe-redaktørene raskt opp tråden, fant fort noen å jakte på. Trond Giske fikk størst oppmerksomhet, men også Jonas Gard Støre fikk pes fordi han som partileder, ikke handlet raskt nok. Redaktørene hadde ikke tid å vente på synderens forklaring. Dommen var nådeløs, basert på prosesser vi forbinder med alt annet enn almene rettsprinsipp. 

Men også i andre partier florerte synden, og guttene ble der og avkledd og sparket. De kvinnelige lederne fikk det imidlertid enklere, enn Støre. Erna visste ikke om ukulturen og Siv husket ikke. Dett var dett, nesten. For ikke å snakke om Trine, som selv hadde sine svin på skogen, hun slapp unna med at synden var privat. At en nærmere 40 år gammel stortingsrepresentant og daværende nestleder, La Grande von Venstre, hadde hatt seg med en tenåring, var greit, fordi, som VLs redaktør, Berit Aalborg, kommenterte på Verdidebatt: «Grunnen til at denne saken ikke har vært omtalt er at det ikke finnes en person som påstår seg trakassert eller utsatt for maktovergrep. Tvert imot har det kommet fram at dette var frivillig. Han var heller ikke medlem av Venstre. Mannen var for øvrig over den seksuelle lavalder. Som for tiden er 16 år i Norge.» Grande er i ettertid forfremmet til kulturminister! 

Så hva har dette med Sylvi Listhaug å gjøre? Jo hun har uttalt seg uhøvisk versus Arbeiderpartiet på sin private FB-side. Gjentar private FB-side. AP kobler inn Utøya, og det hele eksploderer. Hos de samme redaktørene. Så nå kan det hende vi får oss en regjeringskrise etter en kommentar på en privat FB-account. Selv om jenta har knelt for gribbene opptil flere ganger, uten at hatet gir seg. Neste uke vil vise om KrF er synderen nådig.

Du må gjerne si at jeg blander kortene...men gjør jeg egentlig det? Alt er jo relativt, også hvordan vi vil se denne vår virkelighet.

PS!! Har aldri stemt på FrP, og har ingen planer om å gjøre det. Her dreier det seg om inkonsistensen og irrasjonaliteten bak hvordan landet vårt styres. Det kokes i hop etter forgodtbefinnende, virkeligheten konstrueres i henhold til behov…politikerne har nok av viktige saker å ta seg av. Nå har de allerede brukt for mye tid på dette, en protokollanmerkning burde vært nok, og så overlatt det hele til velgerne å vurdere. 

9 liker  
Kommentar #24

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

Privat?

Publisert over 1 år siden
Torgeir H. Persett. Gå til den siterte teksten.
Jo hun har uttalt seg uhøvisk versus Arbeiderpartiet på sin private FB-side. Gjentar private FB-side.

Det finnes ingen "privat" meddelelseskanal for en statsråd.  Dessuten:  En offentlig profil i et sosialt medium er jo pr. definisjon offentlig.  Det sier seg selv.  En statsråd er en statsråd 24 timer i døgnet når vedkommende uttaler seg til offentligheten. - og den FB-siden du nevner er justisminister Listhaugs offentlige FB-profil.

----

PS!  Hvor vil du plassere Twitter-meldingene til USAs president?  I det private eller det offentlige rom?

1 liker  
Kommentar #25

Trond Bollerud

7 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Hvordan hadde reaksjonene vært om denne analysen hadde blitt rettet mot Trond Giske?

2 liker  
Kommentar #26

Torgeir H. Persett

7 innlegg  78 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det finnes ingen "privat" meddelelseskanal for en statsråd.  Dessuten:  En offentlig profil i et sosialt medium er jo pr. definisjon offentlig.  Det sier seg selv.  En statsråd er en statsråd 24 timer i døgnet når vedkommende uttaler seg til offentligheten. - og den FB-siden du nevner er justisminister Listhaugs offentlige FB-profil.

Akkurat..... men den regelen gjelder ikke alle og alltid, det er poenget. Vi - også politikere og redaktører - konstruerer alle våre virkeligheter etter behov. 

Så var Grandes tvilsomme stunt i trøndelagåkeren privat, så kan vel også Listhaug påberope seg det for sitt utspill?

Endog eksperter på området mener at regjeringen ikke behøver gå, det holder med Listhaug, fordi dette var hennes private utspill. Så alt er relativt, ...og tilpasset! 

PS igjen! Jeg har liten sans for FB-utspillet - men det er ikke poenget!

3 liker  
Kommentar #27

Per Steinar Runde

219 innlegg  2476 kommentarer

Media feilinformerer

Publisert over 1 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Vi deler oss også i to når det gjelder anstendig retorikk, og jeg tror det er her at mange får Listhaug, i likhet med Trump, i vrangstrupen.

Mange av oss ønsker å bli adressert som anstendige, utdannede mennesker.

Det er få eller ingen som har fått sine ord og uttrykk så vridd til stikk motsett meining, eller tekne heilt ut av sin samanheng, som Sylvi Listhaug. Det første gjeld både "gullstol" og "godhetstyranni" og det siste både "imamsleiking", "monster" og den aktuelle kritikken av Ap. 

Ho har vore utsett for samanhengande sjikane i media, på FB og av politiske motstandarar heilt sidan ho vart allmenn kjend. På den andre sida har ho også vorte dyrka mest som ei Jeanne d'Arc av somme, dvs som ein kvinneleg helt som går i spissen for ei viktig sak, m.a.o. eit symbol. Men ho er verken skurk eller helgen. Det er sjølve saka som er så overlag betent. Og dei som har hovudansvaret for det er dei gruppene som har tvunge gjennom ein politikk i strid med folkeviljen, sjå https://www.document.no/2018/03/17/utoya-tabuet-gjor-normal-politisk-diskusjon-umulig/

10 liker  
Kommentar #28

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

???

Publisert over 1 år siden
Torgeir H. Persett. Gå til den siterte teksten.
Så var Grandes tvilsomme stunt i trøndelagåkeren privat, så kan vel også Listhaug påberope seg det for sitt utspill?

Hva er parallelliteten her?

1 liker  
Kommentar #29

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Er den ene beskyldningen bedre enn den andre ?

Publisert over 1 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det finnes ingen "privat" meddelelseskanal for en statsråd.  Dessuten:  En offentlig profil i et sosialt medium er jo pr. definisjon offentlig.  Det sier seg selv.  En statsråd er en statsråd 24 timer i døgnet når vedkommende uttaler seg til offentligheten. - og den FB-siden du nevner er justisminister Listhaugs offentlige FB-profil.

At Listhaug er statsråd kan vel ikke være det eneste argumentet du kommer på Johannesen ?
Støre er leder av det største partiet...og han har gjentatte ganger sagt lignende dette : "Listhaug puster på de samme kreftene som drepte over 60 ungdommer på Utøya"
Dessuten er det løgn det han sa om at Listhaug har trekt 22 juli inn i debatten..Det var det han selv som gjorde.

Vi har flere som f.eks Auf ledere ,flere SV-politikere som i det siste døgnet har hetset Listhaug for å ta imot blomster fra rasister.... og til og med hetset blomsterforretninger for at de har solgt blomster til kunder som ga dem til Listhaug.
Men sånt betyr NULL for Støre.
FORDI han er enig og mener det er riktig.Dermed er det altså ikke krenkende heller.
Dette er rent hykleri !

8 liker  
Kommentar #30

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ok!

Publisert over 1 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Det er sjølve saka som er så overlag betent.

Jeg ser at du ikke vil (eller kan?) finne andre årsaker enn "sjølve saka".

Jeg henviste til retorikken, som for eksempel kan illustreres (!) med det famøse bildet på facebook.


1 liker  
Kommentar #31

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
At Listhaug er statsråd kan vel ikke være det eneste argumentet du kommer på Johannesen ?

Det er jo kjernen i problemet. Det handler om et mistillitsforslag, det er ikke en straffesak,. Som Senterpartiet riktig har påpekt så kan Listhaug i verste fall få ansvar i svært dramatiske situasjoner. Det krever en viss selvbeherskelse og forståelse av rollen. Det er heller ikke betryggende at hun ikke tar imot råd fra statsministeren.

2 liker  
Kommentar #32

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Det første gjeld både "gullstol" og "godhetstyranni" og det siste både "imamsleiking", "monster" og den aktuelle kritikken av Ap. 

Jeg vet nå ikke det. De monsteruttalelsene og debatten med Anine Kiærulf på Dagsnytt 18 hadde jeg bare sett gjengitt, om enn ganske detaljert. Jeg hørte den i sin helhet nylig og det fremstod verre enn jeg trodde ut fra omtalene. Listhaug nekter plent å svare på alle spørsmål om hvorvidt uttalelsen egentlig hjelper noen eller i verste fall kan være kontraproduktive. Det er så til de grader åpenbart at hun er mer opptatt av egen person enn de ofrene det er snakk om. 

1 liker  
Kommentar #33

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
For dette er det ubehagelige ved de rettferdige: De tilpasser seg til enhver tid samtidens dogmer, men opplever samtidig denne tilpasning som den høyeste moral.

"Det urfascistiske medløberi" har Umberto Ecco kaldt noget, jeg mener er i samme boldgade.

5 liker  
Kommentar #34

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Torgeir H. Persett. Gå til den siterte teksten.
Så nå kan det hende vi får oss en regjeringskrise etter en kommentar på en privat FB-account.

Sådan har vi det også hernede. Vi havde en kampagne, der kørte i månedsvis om Lars Løkkes underbukser, fadøl og 'naturfilm' som måske var købt på statens eller partiets regning - og noget med at han bare havde fløjet på 1. kl. som man også gør i de humanitære organisationer, men statsministeren burde selv have fået nedgraderet - mente medierne.

Snak om at vi var trætte af dem - mange opfordrer journalister til at stille op til Folketingsvalg som 'Journalistisk Venstreparti' og så ellers lave medier ordentligt.

6 liker  
Kommentar #35

Ragnar Kristoffersen

1 innlegg  29 kommentarer

Nyhus' bedreviten

Publisert over 1 år siden

Nyhus har ubeskjedent opphøyet seg selv til dybdepsykologisk ekspert på Listhaugs sjelsliv. Med en så dyp og selvsikker innsikt burde han invitere henne inn i terapirommet og frelse oss alle fra Listhaug. 

4 liker  
Kommentar #36

Torgeir H. Persett

7 innlegg  78 kommentarer

...man ser hva man vil se!

Publisert over 1 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hva er parallelliteten her?

...at begge på eget private initiativ, i en privat setting, gjør noe de som folkets tillitsvalgte likevel ikke burde ha gjort. 

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 5572 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
21 dager siden / 3745 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
22 dager siden / 1345 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1239 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
8 dager siden / 1206 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
17 dager siden / 1114 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
6 dager siden / 1113 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
7 dager siden / 1101 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere