Vidar Mæland Bakke

32

NMS og konformitetskulturen

Det eksisterer en konformitetskultur i Den norske kirke, ganske ulik den som finnes andre steder, for eksempel i den danske folkekirken. En konformitetskultur bidrar effektivt til å usynliggjøre reelle konfliktlinjer. Min egen misjonsorganisasjon, NMS, bidrar nå til å bygge opp under en slik kultur ved den linjen ledelsen har lagt seg på etter innføringen av en ny ekteskapslære i kirken.

Publisert: 14. mar 2018

I innlegget «NMS og Den norske kirke», skrevet av generalsekretær Jeffrey Huseby og leder for seksjon menighet i NMS, Sven Ebbel Skjold, fastholder de at NMS "ikke har endret synet på ekteskapet som en gudgitt ordning mellom én kvinne og én mann". (Verdidebatt.no, 12.3.2018).

Flott, tenker jeg. Men resten av innlegget forvirrer. De skriver om innføringen av likekjønnet vigsel i Dnk: ”Vi mener at vi ikke behøver å mene noe om alle spørsmål som kirkene må ta stilling til ettersom vi ikke er et kirkesamfunn”. Så mener altså NMS noe om den nye ekteskapslæren, men samtidig må vi forsikre oss om at vi ikke mener noe med det?

NMS sitt samlivsetiske dokument fra 2008 ble gjennomgått og bekreftet som fortsatt gjeldende i organisasjonen så sent som for to år siden. Hvis dokumentet egentlig ikke har noen praktisk betydning for liv og lære i organisasjonen, vil det ikke da være mer ryddig å skrote dokumentet enn å la det ligge og støve i skrivebordsskuffen?

Eller sagt på en annen måte: Kan jeg ikke lenger forvente at det samlivsetiske dokumentet fra 2008 er så viktig at det benyttes som plattform for undervisning og forkynnelse om samliv i NMS-sammenheng, både i møte med barn, unge og voksne? Er det faktisk litt problematisk om jeg selv på NMS sine vegne skulle finne på å dra det fram? For da blir jeg vel rammet av advarselen om å ”skape en splittende kultur”? En slik beskyldning er det bare de færreste av oss som orker å leve med særlig lenge, før vi klokelig finner en annen organisasjon å arbeide gjennom.

Blant dem som var på Årskonferansen til Frimodig kirke i Oslo i går, traff jeg mange med tilknytning til NMS. Vi er fortsatt i Dnk. Vi ber ikke NMS om å bryte samarbeidet. Derimot oppfordrer vi NMS til å vise større frimodighet på den samlivsetiske plattformen organisasjonen har, nettopp i en tid der mange i kirken savner åndelig lederskap.

Vi ber ikke NMS-ledelsen om å føre åpen kamp mot Dnk til en hver tid og på alle arenaer. Selvfølgelig er det også mye vi kan samarbeide om både innad i NMS og i samarbeidet med Dnk som ikke direkte berører denne konfliktlinjen. Men personlig savner jeg mer av en ”kritisk-solidarisk holdning”, slik jeg i sin tid lærte at vi i Feltprestkorpset skulle ha til det systemet vi var en del av i Forsvaret.

Jeg mener NMS bør mene noe med at vi mener noe om ekteskapslæren. Bibelens klassiske lære om ekteskapet er nemlig ikke perifer og utdatert. Det krever en særskilt fortolkningsakrobatikk å løsrive Jesu evangelieformidling fra hans undervisning om ekteskapet som Guds gode ordning. Kan den ikke løsrives fra evangeliet og Guds gode vilje med mennesket, kan den heller ikke løsrives fra misjon og spørsmålet om menneskers frelse.

Selvfølgelig er det kontroversielt å si og mene dette i dag. Men spør våre forfulgte trossøsken som NMS støtter i Egypt og andre steder om konformitet med samfunnets normer er veien å gå for at den kristne troen skal overleve og overleveres!

Som en venn med utenlandsk bakgrunn sa til meg nylig: ”Dere nordmenn er så redde for å skape dårlig stemning”. Det er den litt klamme følelsen jeg sitter igjen med etter å ha lest innlegget fra NMS-ledelsen.

Vidar Mæland Bakke
Nestleder i Frimodig kirke
og frivillig forkynner i NMS

8 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

liv johanne opstad

0 innlegg  8 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Dette var ei truverdig stemme, takk for det.

Kommentar #2

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Takk

Publisert rundt 1 år siden

Ja, sånn er det. 

Og jeg merket en forandring i NMS da Tor Berger Jørgensen ble generalsekretær. Han ble jo senere en av pådriverne i å få ny ekteskapsordning i kirken. Da er det vel ganske naturlig at mange fulgte ham, og regnet hans ord for troverdige. Mange følger ledere ganske ukritisk, både i kirken og andre organisasjoner.

2 liker  
Kommentar #3

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Og jeg merket en forandring i NMS da Tor Berger Jørgensen ble generalsekretær. Han ble jo senere en av pådriverne i å få ny ekteskapsordning i kirken. Da er det vel ganske naturlig at mange fulgte ham, og regnet hans ord for troverdige. Mange følger ledere ganske ukritisk, både i kirken og andre organisasjoner.

Det er Jørgensen og ikke minst biskop Gunnar Stålsett som har stått for avkristningen av Norge.  Den ene avskaffet etter min forståelse Bibelens tekster etter eget forgodtbefinnende (Jørgensen) og den andre politiserte kirken langt mer enn tidligere.  De fikk et annet arbeidsfelt enn forkynnelse, nemlig poltikken.  

Mye mer interessant virker det som.

Nedenfor ser vi tråden som er kopiert inn, hvor bla. Jørgensens tanker blir avvist, med den begrunnelse at også han må følge den apostoliske lære.  

Uten at det gir noe videre inntrykk på Jørgensen eller på andre i kirken.  De forlater Jesus og lager sin egen lære:

"De bibelske forfattere oppfattet tydeligvis ikke tanken om fortapelsens mulighet som uforenlig med budskapet om verdens nyskapelse. Her må en enten henfalle til uforsvarlig eksegese, eller mene seg at man har en dypere innsikt i Guds framtid enn åpenbaringsvitnene."


Tråden heter: Vi kan ikke vite om alle blir frelst til slutt.

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11665530

Litt fra tråden:

"Å late som om ethvert liv som leves er like bra, og at menneskelig selvrettferdighet eller ondskap ikke skal rammes av Guds dom, er dypt problematisk.

«Vektløs». K.E. Løgstrup har pregnant sagt: «Uten en dom blir tilværelsen vektløs

Et problem med en lære om at alle blir frelst til slutt, er at den har så liten støtte i det bibelske materialet. Selv om en kan peke på en tankelinje i noen tekster som peker i den retning, står de side om side med tekster som regner med fortapelsens ­mulighet. De bibelske forfattere oppfattet tydeligvis ikke tanken om fortapelsens mulighet som uforenlig med budskapet om verdens nyskapelse. Her må en enten henfalle til uforsvarlig eksegese, eller mene seg at man har en dypere innsikt i Guds framtid enn åpenbaringsvitnene."

2 liker  
Kommentar #4

Sven Skjold

1 innlegg  1 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Kjære Vidar.

Som du vet, og som vi skrev i innlegge mener NMS noe om samlivsetikken, dette står fast.

Vårt anliggende er at NMS ikke behøver å gjenta dette i alle mulige sammenhenger. Det handler ikke om at NMS er redd for å lage dårlig stemning eller at vi ikke vil være motkultur, men det handler om at vi har et annet oppdrag.

Jesus sa «dere skal være mine vitner…» (Apg. 1,8) Han sa aldri, «Dere skal være mine advokater…»

Det er dette som er det viktigste oppdraget, å være vitner. Det betyr ikke at vi ikke kan si noe imot kirken eller imot andre dersom det er en rett anledning. Her handler det om hva NMS er til for. NMS er til for å at evangeliet skal nå stadig lenger, til nye mennesker til nye folkeslag og generasjoner. Dersom vi skal bruke tid og krefter på alle disse andre tingene, vil det gå på bekostning av det viktigste. Det kan ikke være bra.

Når det gjelder spørsmålet om du vil bli anklaget for å skape en splittende kultur dersom du drar fram det samlivsetiske dokumentet vil jeg for det første vise til noe du selv har vært talsmann for, nemlig den lavmælte samtalen, jeg kan ikke forstå at en lavmælt samtale kan virke splittende. Dernest er ikke vårt poeng å dele ut karakteristikker på hvem som er splittende og ikke, men at hver enkelt aktør skal gå i seg selv og stille seg dette spørsmålet før man tar pennen eller debatten fatt. Denne utfordringen er betimelig at vi som misjonsorganisasjon kommer med, for noe annet er viktigere enn å være advokater for det ene eller det andre, det er viktigere at vi er vitner.

Sven Skjold

Leder seksjon for Menighet, NMS

Kommentar #5

Arve Kjell Uthaug

4 innlegg  14 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Sven Skjold. Gå til den siterte teksten.
NMS er til for å at evangeliet skal nå stadig lenger, til nye mennesker til nye folkeslag og generasjoner. Dersom vi skal bruke tid og krefter på alle disse andre tingene, vil det gå på bekostning av det viktigste.

Her vil eg visa til noko av det Bakke skriv: "Det krever en særskilt fortolkningsakrobatikk å løsrive Jesu evangelieformidling fra hans undervisning om ekteskapet som Guds gode ordning. Kan den ikke løsrives fra evangeliet og Guds gode vilje med mennesket, kan den heller ikke løsrives fra misjon og spørsmålet om menneskers frelse."

Spørsmålet mitt til Skjold er derfor om han meiner den nye læra og praksisen om samliv og ekteskap i Den norske kyrkja er ein av "alle disse andre tingene", eller om det handlar om - og er i strid med - evangeliet?

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere