Jan Nordeide

1    1

Forsvar av liberal rettsstat

Dette lesarinnlegget sende eg til Vårt Land ultimo februar ,men fekk avslag pga pga manglande plass.Sørsmålet til statsministeren er ikkje blitt mindre aktuelt etter siste dagar debatt. Å forsvare domstolens makt,er ikkje å gå terrorens ærend men forsvar for den liberale rettsstat

Publisert: 13. mar 2018 / 223 visninger.

AUF kontra Justisminister Sylvi Listhaug
Spørsmål til Statsminister Erna Solberg
Massemordar Anders Breivik angreip sosialdemokratiet og vårt demokratis statsapparat Han drap ned for fote AUF- ungdom på Utøya. AUF ropte ikkje på hevn eller var opptekne av kva ein skulle kalle ugjerningsmannen . Dei bad om at han vart stilt til ansvar og dømt i samsvar prinsippene i vår liberale rettsstat. For meg er det eit mirakel ,at dei i den krise og fortviling dei var i ,kunne makte å møte terroristen og terroren med eit forsvar rettsstaten, At domstolen skal dømme massemordaren etter same lov som andre borgarar, at mennesket som blir massedrapsmann har rett til forsvarar
AUF bestod testen ,forsvarte demokratiet sine rettsstatlege prinsipp.Det demokratiet massemordaren hadde gått til åtak på
Justisminister Sylvi Listhaug, politisk ansvarleg for å ivareta og styrke rettsstaten,kalla pedofile personar som begår avsky-vekkande overgrep mot barn for monster.dvs dehumanierer dei,Dei er ikkje menneske Menneske har rett til forsvar ,men monster,skal dei hemnast ?
At ordbruken bidreg til redusere overgreps omfanget er ein ting Det er ”vanlege ”menneske som er/kan bli overgriparar
Ein anna ting er det devaluerte menneskesyn som kjem til syne. Mennesket er meir enn summen av sine ugjerningar og meir enn summen av sine gode handlingar
På kritikk svarte statstråden at ho brukar dei ord ho vil og ikkje har behov for å spørre andre til råds om det .Det må bety heller ikkje statsministeren
Ein statsråd er valgt på sitt partiprogram, Men i det ho blir statsråd er ho ikkje berre talsmann for sin eigne i eige partiet,men statsråd for heile folket,og heile regjeringskollegiet .
Difor blir spørsmålet til Erna Solberg
Eg er klar over at du ville valt andre ord enn Listhaug, så det treng eg ikkje spørre om. men spørsmålet er om justisministeren med sine utsegn gjev uttrykk for regjeringens rettsstats tenkning?
Som liberalkonservativ kan eg ha sans for å bygge breidt samarbeid ,men viss det betyr i politisk retorikk å redusere forsvaret for ein liberal rettsstat for å tekkast ein høgrepopulistisk partnar og høgrepopulistisks straumdrag i tida , er prisen for høg.

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Per Steinar Runde

205 innlegg  2374 kommentarer

I kva samanheng ?!

Publisert 4 måneder siden

Sylvi Listhaug stod ikkje i Stortinget, sat ikkje i Justisdepartementet, heldt ikkje nokon offisiell tale og skreiv ikkje eingong eit avisinnlegg då ho brukte ordet monster. Det var ein spontanreaksjon etter at politiet i Ålesund hadde vist henne kva fysisk mishandling folk kan utsetje småbarn for, eller betale andre for å gjere, berre for eiga seksuelle tilfredsstilling. Er ikkje eit slikt utbrot då ein naturleg reaksjon for eit småbarnsmor, som fekk sitt tredje barn mindre enn eit år før? Har ho ytra eit ord om at personar som har gjort slike overgrep, ikkje skal få ei rettferdig rettssak med tilgang på forsvarar? Bruk av ordet 'monster' inneber sjølvsagt ikkje det!

ABB har kanskje ikkje blitt dehumanisert, men han har i høgste grad blitt brukt politisk for alt han er verd, heilt til det siste. Dette trass i at dei første og mest røynde rettsmedisinarane meinte han lei av paranoid schizofreni. Og jamvel ein venstreorientert forfattar som Aage Borchgrevink skreiv i boka "En norsk tragedie" at han sjølv "gikk fra å se terrorangrepet som en  reaksjon på globalisering og modernitet til å se det som utslag av omsorgssvikt,  psykisk lidelse og generasjoner med dårlige tilknytningsmønstre". Det vil alle som veit litt om mor og mormor til Breivik gjere. Sjå elles http://www.verdidebatt.no/innlegg/11595180-kor-gal-var-rettspsykiatrien

8 liker  
Svar
Kommentar #2

Jan Nordeide

1 innlegg  1 kommentarer

Statsråd for heile folket og for rettstatsprinsipp

Publisert 4 måneder siden

Justisministeren er justisminister for heile folket og for ei samla regjering,og ikkje berre talsmann for sine eigne ,når ho uttaler seg offentleg som statsråd uavhengig av talarstol ,provosert eller ikkje.Justisministeren er den fremste politisk ansvarlege for vern av rettsstatsprinsipper og bør uttale med den respekt og alvor som statsrådposten medfører.Ho kan fordøma handlinga den tiltalte har  gjort ,men ikkje  fordøma mennesket som lovbryteraren er ved å bruka ord ( monster) som fråtek  forbryteren hans menneskeverd.Det bryt med det menneskesyn som rettsstaten vårt bygger på ,og er svært farleg.Det kan motivere for vold,då vedkomande ikkje er "menneske

Ein justisminister bør vera den første til å anerkjenne meiningsmotstanderens argument legitimitet. og ikkje sei at den som argumentere mot meg  og min språkbruk forsvarer den (pedofile )overgriparens gjerningar

Jan Nordeide

Svar

Siste innlegg

Feil om homohat
av
Espen Ottosen
rundt 1 time siden / 49 visninger
0 kommentarer
Mormors vakre­ bønn
av
Paal Andre Grinderud
rundt 1 time siden / 27 visninger
0 kommentarer
23. juli
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 469 visninger
6 kommentarer
Logg av!
av
Joanna Bjerga
rundt 20 timer siden / 320 visninger
0 kommentarer
Hetebølgen
av
Vårt Land
2 dager siden / 229 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Feil om homohat
av
Espen Ottosen
rundt 1 time siden / 49 visninger
0 kommentarer
Mormors vakre­ bønn
av
Paal Andre Grinderud
rundt 1 time siden / 27 visninger
0 kommentarer
23. juli
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 469 visninger
6 kommentarer
Logg av!
av
Joanna Bjerga
rundt 20 timer siden / 320 visninger
0 kommentarer
Hetebølgen
av
Vårt Land
2 dager siden / 229 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Anne Jensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
35 minutter siden / 12269 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Lærte vi noe fra den nasjonale tragedien 22. juli?
rundt 1 time siden / 396 visninger
Tore Olsen kommenterte på
23. juli
rundt 1 time siden / 469 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 1 time siden / 12269 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
23. juli
rundt 1 time siden / 469 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
23. juli
rundt 2 timer siden / 469 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 3 timer siden / 12269 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 3 timer siden / 12269 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
23. juli
rundt 3 timer siden / 469 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
23. juli
rundt 3 timer siden / 469 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 2354 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
23. juli
rundt 3 timer siden / 469 visninger
Les flere