Abid Raja

4

Når borgerkrig blir til minoritetsforfølgelse

Folkevalgte over hele verden har et ansvar for å sette søkelys på situasjoner som den Haydara og bahaiene nå befinner seg i.

Publisert: 13. mar 2018

Borgerkrigen i Jemen er et forferdelig uttrykk for den voldsspiralen som i dag fanger så mange land rundt om kring i verden. I slike konflikter faller rettsstaten fra hverandre, og minoritetsgrupper er ofte de første som blir forfulgt. Det religiøse Bahaisamfunnet er en av gruppene som i dag føler konsekvensene av borgerkrigen.

Den 2. januar 2018 dømte The Specialized Criminal Court i Sanaa i Jemen et medlem av Bahai-samfunnet, Hamed bin Haydara, til døden på grunn av hans religiøse overbevisning. Dommeren ga videre ordre om oppløsning av alle bahai-råd og satte dermed andre fengslede bahaier så vel som hele bahaisamfunnet i umiddelbar fare. Resultatet er dramatisk for bahaiene, som ikke lenger kan utøve sin fredelige tro uten frykt for straffeforfølgelse.


Haydara og bahaiene. Haydara ble vilkårlig fengslet på sitt arbeidssted den 3. desember 2013 og har siden sonet en dom på fire år. I løpet av denne tiden har han blitt utsatt for omfattende tortur, blitt nektet behandling som følge av de medisinske problemene dette har påført ham og blitt tvunget til å undertegne papirer med bind for øynene. Dato for henrettelsen er ukjent og vil bli utført i det offentlige rom.

Bahaisamfunnet i Jemen har i de siste årene vært utsatt for stadig økende forfølgelse. Over en ti-års periode har mange bahaier blitt arrestert og forfulgt. Bahaiene er nektet grunnleggende menneskerettigheter, og for tiden sitter det utover Haydara seks bahaier fengslet i hovedstaden Sanaa.


Internasjonal respons. Norske og andre europeiske myndigheter har gjort sitt for å bidra til å stoppe forfølgelsen av utsatte grupper i det borgerkrigsherjede Jemen. Men i en situasjon der samfunnet på mange måter har brutt sammen, er det vanskelig å få slutt på forfølgelsen.

Vi og flere av våre partifeller har derfor stått sammen med et hundretalls medlemmer av Europaparlamentet og nasjonale parlamenter over hele Europa med å undertegne et opprop som oppfordrer til umiddelbar løslatelse av Haydara og alle bahaier fengslet på urettmessig grunnlag i Jemen. Vi håper dette vil sette internasjonalt søkelys på Haydaras situasjon, og forfølgelsen av minoriteter i Jemen.

Den siste måneden har en rekke menneskerettighetseksperter i FN fremsatt en appell til Houthi-myndighetene om å endre dommen mot Haydara. Europaparlamentets Underkomite for menneskerettigheter kom medtilsvarende støtteerklæring i januar 2018.


Et lys i mørket. Bahaiene og andre grupper i Jemen lever under desperate vilkår. Det internasjonale samfunnet har begrensede virkemidler til å bidra til en fredelig løsning på konflikten, og på forfølgelsen av minoriteter som bahaiene. Det betyr ikke dermed sagt at vi kommer til å forholde oss stilltiende. Folkevalgte over hele verden har et ansvar for å sette søkelys på situasjoner som den Haydara og bahaiene nå befinner seg i. Vi håper vår støtte kan gi et glimt avhåp for de som i dag kjemper for en fredelig løsning på konflikten i Jemen.

Ingjerd Schou (H)

Hans Andreas Limi (Frp)

Knut Arild Hareide (KrF)

Abid Q. Raja (V)

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Takk for orienteringen

Publisert rundt 1 år siden

Jeg kjenner jo til de forferdelige forfølgelsene som har vært- og er i Iran. Men at dette også gjelder andre  land, som Jemen, visste jeg ikke. Bahaiene blir sett på som "samfunnsfiender", på tross av at det i læra sterkt fremheves, at religion og politikk må holdes strengt adskilt, og bahaier advares å slutte seg til politiske partier eller lukkede foreninger - som frimurere. Forfølgelsene er derfor rent religiøse.

2 liker  
Kommentar #2

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Bahaiene blir sett på som "samfunnsfiender", på tross av at det i læra sterkt fremheves, at religion og politikk må holdes strengt adskilt,

Det er også at være samfundsfjende i et muslimsk land - uanset, hvilken religion man ellers hører til. Det er i strid med islam at adskille, hvad vi kalder 'politik' og 'religion' - de to ting er ét i islam.

1 liker  
Kommentar #3

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Abid Raja. Gå til den siterte teksten.
Folkevalgte over hele verden har et ansvar for å sette søkelys på situasjoner som den Haydara og bahaiene nå befinner seg i.

Ja, og mange andre ignorerede grupper. For at påkalde sig Vestens interesse skal et af to kriterier være opfyldt - enten 1. at det skal være hvide mennesker, som forbryder sig, eller 2. det skal være muslimer, der er ofre.

Er ikke mindst et af de to kriterier opfyldt, sætter Vesten kikkerten for det blinde øje - ude af øje, ude af sind.

Dette er blevet påpeget og kritiseret mange gange og svaret er altid at det ville være forkert at have en særlig hjælp til specielle grupper, uanset at de er forfulgte, for det er jo alle i det aktuelle område.

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere