Lars Gule

95

Religiøs rasisme?

En del har reagert på statsminister Erna Solbergs uttrykk «religiøs rasisme» som de mener er galt. Kritikk av religion har intet med rasisme å gjøre, hevdes det. Dessuten er religionskritikk en viktig aktivitet og verdi i vår kultur og sivilisasjon.

Publisert: 13. mar 2018

På en rekke nettsteder kommer det innlegg som avviser statsminister Erna Solbergs karakteristikk av hetsen mot Sumaya Jirde Ali for kanskje å være «religiøs rasisme». Dette skal visstnok være et problematisk begrep og i strid med viktige verdier – som ytringsfrihet og religionskritikkens rolle i å utvikle vårt samfunnet.

Men hva var det statsministeren sa? Jo, det følgende:

«Solberg mener deler av hetsen som Ali er møtt med, må betraktes som rasisme. Bruken av ordet «hettemåke» om den hijabkledde unge kvinnen er et slikt eksempel, ifølge statsministeren.

– Jeg mener det er rasisme, kanskje også religiøs rasisme. Det er snakk om hets mot muslimer som stikker hodet fram i debatten, sier Solberg.

Det er sjelden statsministeren bruker rasismebegrepet, men i denne sammenhengen mener hun det er fullt ut berettiget.

– Det er viktig å ikke slenge rundt seg med rasismebegrepet. Det synes jeg av og til blir gjort. Men når du bruker kjennetegn ved personer som den enkeltes kulturbakgrunn eller etnisitet så er det et preg av rasisme i det, sier hun.» (Erna Solberg advarer mot rasister i kommentarfeltene).

Statsministerens forståelse av rasisme, slik hun her forklarer – «du bruker kjennetegn ved personer som den enkeltes kulturbakgrunn eller etnisitet så er det et preg av rasisme i det» –, er helt presist. Rasisme er ytringer og/eller handlinger som krenker noens menneskeverd og rettigheter nettopp på bakgrunn av noens (antatte) «rase», etniske og/eller nasjonale opprinnelse.

Etnisitet er et vanskelig begrep, men omfatter både kultur og biologi (fysiologiske kjennetegn). Etnisitet er ikke noe som er enkelt og entydig gitt, men noe som utvikles og fastsettes av individers og gruppers selvforståelse så vel som omgivelsenes oppfatninger av angjeldende person og/eller gruppe.

Det er altså den åpenbare rasismen Ali har blitt utsatt for, med henvisning til hennes etnisitet – som omfatter geografisk og nasjonale opprinnelse, hudfarge og kultur – som er utgangspunkt for statsministerens bemerkninger. I denne sammenhengen er det viktig å huske at religion er en helt sentral del av en kultur. (Jf. mange av «innvandrerskeptikernes» insistering på kristendommen som en sentral del av europeisk kultur – og derfor et element i europeisk etnisitet).

Det er heller ingen som helst tvil om at mange av dem som hetser og trakasserer Ali gjør det med henvisning til nettopp hennes religion (jf. blant annet innlegget til Mumler Gåsegg og kommentarene på Resett). En religion mange av dem som hetser muslimer, mener er både uforanderlig og determinerende for muslimers handlemåter. Dermed blir religionen essensialisert og reifisert. Når en sosial størrelse som en religion er, slik blir gjort determinerende og uforanderlig og samtidig oppfattes som en essensiell del av en kultur og dermed også en etnisitet, har man etablert en etno-religiøs størrelse som ligner på det mange (ikke minst rasister) oppfatter som en rase. Rasialisering av kultur er ikke noe nytt og har vært sentralt i rasismen gjennom noen hundre år. Nei, rasisme har slett ikke bare med biologi å gjøre – og har aldri hatt det. (Jøder er ikke en rase, men ble likevel oppfattet slik av tilsnelatende vitenskapelige rasebiologer – som måtte vektlegge kultur og religion når jøders «rasetilhørighet» skulle bestemmes.)

Med andre ord har Solberg sine ord fullstendig i behold når hun snakker om rasisme og at denne rasismen omfatter vektlegging av religionen islam. Dette er også i god overenstemmelse med den vitenskapelige forståelsen av rasismen som fenomen. Derfor er det en ren løgn når noen (Document.no) påstår at: «Kritikk av islam og tildekning av kvinner er nå å oppfatte som religiøs rasisme, kan mange oppfatte – og knebelen er strammet ytterligere til.»

Derfor er det også uforståelig at flere av dem som er oppøst over statsministerens ikke helt presise, men likevel forståelige utsagn om «religiøs rasisme», er redde for at dette skal fungere som et «forbud» mot religionskritikk ved å delegitimere kritikk av islam. Men når en del  blir oppøste over og redde for ytringsfrihetens framtid fordi Solberg kaller hetsen mot Ali for rasisme og religiøs rasisme, nettopp fordi rasistene selv kobler den rasistiske hetsen til Alis religion, har de redde ikke bare misforstått hva rasisme er. De demonstrerer også mangel på forståelse for hva kritikk er. Det er derimot ikke overraskende at nettsteder som Document.no, HRS og Document.no, som nettopp formidler hat, hets og rasisme, er rasende over statsministerens utsagn.

Kritikk er ikke hat, hets, trakassering, mobbing – og heller ikke rasistiske utsagn. Dette har intet med kritikk å gjøre. Det er som om antisemittisme skulle omskrives til «jødedomskritikk». Kritikk må være basert på kunnskap og saklighet, ikke rasisme, stereotypier og løgn.

For krtitikk er å felle en dom, dvs. gjøre vurderinger basert på normer og verdier, på en grundig, kunnskapsbasert og saklig måte. Det betyr også kunne skjelne mellom sant og falskt, rett og galt. Nei, kritikk er derfor saklig sett ikke bare en negativ dom eller vurdering, selv om en slik bruk av ordet er utbredt i dagligtalen. 

Det er absolutt intet i Solbergs utsagn som anfekter eller vil begrense religionskritikken som aktivitet, som en viktig del av en kritisk og selvkritisk kultur. For det er sant at religionskritikk har vært en viktig del av vestens – og etter hvert det moderne samfunns – sivilisasjonsgrunnlag. Religionskritikken skal vi hegne om som fundamental. Og det er stort behov for religionskritikk – inkludert islamkritikk – i dagens verden. Men den bevisste sammenblandingen av kritikk med rasisme, hets og hat, er å undergrave kritikken - og rasjonell språkbruk. For rasismen er en totalitær ideologi som intet har med intellektuell og sivilisert kritikk å gjøre.

Ikke rart at Resett, Document.no og HRS er forbannet.

Lars Gule

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
24 dager siden / 1869 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
16 dager siden / 1606 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
25 dager siden / 1577 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 1548 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
15 dager siden / 1418 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1353 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
13 dager siden / 1305 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
28 dager siden / 1167 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere