Erling E. Gulbrandsen

Professor, Institutt for musikkvitenskap
1

Myten om det rene og norske

Sylvi Listhaug er en karismatiker som vi ikke har sett maken til i politikken på en stund. Dette er opplysningens tilbakeslag i myte.

Publisert: 12. mar 2018

FOR Å FORSTÅ fenomenet Sylvi Listhaug i norsk kultur må vi trolig gå fra politikk til retorikk, fra retorikk til nasjonalisme og fra nasjonalisme til karisma og mytologi. Argumenter alene er neppe nok.

Det rasjonelle politiske ordskiftet hviler uansett i en før-­rasjonell livsverden som kan kalles mytologisk eller mytisk. Et bilde som dette (se lenke), hentet fra en ren beundringsside for Listhaug på nettet, sier mer enn argumenter.

Strømningene som påkalles. Bildet kan (for noen) formidle en følelse av identitet, norskhet, nasjonalisme, bondesamfunn, Gemeinschaft, ekthet, det lokale, det blonde, arv, røtter, natur, sunnhet og renhet, som unevnte motsetninger til modernitet, Gesellschaft, import, konstruksjon, det urbane, det kalkulerte, det ironiske, det mørke, det dekadente, det splittede, det fremmede og det internasjonale. Strømningene som påkalles gjennom bildet er nærmest ordløse, og går historisk tilbake til norsk og tysk nasjonalromantikk.

Det hjelper ikke at nesten alt ved disse forestillingene er feil, fordi Listhaug vitterlig også er strategisk, urban, liberalistisk, Ayn Rand-leser, tidligere helsebyråd i Oslo med svin på skogen, og høyt betalt kommunikasjonsrådgiver fra First House. Det hjelper­ ikke at den økonomisk-liberalistiske kapitalismen hun står for, truer naturgrunnlaget på bildet. Det hjelper ikke hvor mye Listhaug blir tatt i halvsann­heter og løgn. Det hjelper ikke hvor mye man kan påvise at hun med sine retoriske utspill opptrer kalkulert inntil det kyniske. ­Myten slår inn uansett.

Stille i båten. Listhaug er nå i en posisjon der den kritikken som rettes mot henne, bare styrker idoliseringen, og slår tilbake­ på de som kritiserer. Statsminister Erna Solberg sitter påfallende­ stille i båten, så stille at man nesten må lure på om hun er redd henne, eller redd for dette antatte grunnfjellet hennes, for kommentarfeltenes tyranni, ­eller redd for den skjøre politiske balansen som kan bli omstyrtet hvis Sylvi sparkes fra taburetten.

Listhaug rører for tiden opp i kollektivt ubevisste strømninger, sikkert mer enn hun helt kan gjennomskue selv. Uansett drar hun strategisk fordel av det. Hun er en karismatiker som vi ikke har sett maken til i politikken på en stund. Dette er opplysningens tilbakeslag i myte.

I hemmelighet. Hun treffer minst en fjerdedel, kanskje en tredjedel av velgerne hjemme, såpass ladet og emosjonelt at mange stemmer på henne i hemmelighet. Det aller merkeligste i saken er at tegningen egentlig var ment som en karikatur, laget av Kjetil Niklas Fornes, men at Sylvis tilhengere har misforstått dette og bruker den som en ren hyllest på sine fan-sider på nettet.

Det røper en ideologisk uvitenhet og historieløshet som kanskje burde bekymre oss. Så hva skal vi gjøre med saken? Om jeg hamrer eller hamres, like fullt så skal der jamres. Er dette en strid vi ikke kan vinne med argumenter, eller går veien tross alt gjennom utrettelig, rasjonell og fornuftig argumentasjon?

Erling E. ­Guldbrandsen

Professor i musikk­vitenskap ved Universitetet i Oslo og kritiker i Morgenbladet

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

8 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Erling E. Gulbrandsen. Gå til den siterte teksten.

men at Sylvis tilhengere har misforstått dette og bruker den som en ren hyllest på sine fan-sider på nettet.

Det røper en ideologisk uvitenhet og historieløshet som kanskje burde bekymre oss. Så hva skal vi gjøre med saken? Om jeg hamrer eller hamres, like fullt så skal der jamres. Er dette en strid vi ikke kan vinne med argumenter, eller går veien tross alt gjennom utrettelig, rasjonell og fornuftig argumentasjon?

Kanskje du kan klargjøre ditt eget ideologiske ståsted når du så med din artikkel og halvkvede viser legger veien åpen for leserne til å brunbeise Listhaug og deres ideologisk vankunnige støttespillere?

Det skulle vel ikke være  slik at ditt eget ideologiske ståsted ligger like åpent for hugg og  likens kan tilbakeføres til en autoritær rot dersom en går grundig nok til verks? 

11 liker  
Kommentar #2

Pål Georg Nyhagen

182 innlegg  1811 kommentarer

Debatten i vårt land

Publisert rundt 1 år siden

Ja, Listhaug rører for tiden opp i kollektivt ubevisste strømninger. Men det har begge parter i denne kvasidebatten alltid gjort. Viser til mitt innlegg om samme sak:

"Det er vel i kun én av samfunnsdebattene hvor det grelle, forenklinger, demonisering og bruk av stråmenn florerer og trives så til de grader; og det er i innvandrerdebatten. Begge parter (fordi det er bare to) legger ofte riktig nok merke til den andres bruk av stråmenn og bruk av assosierende virkemidler, men overser samtidig at man ofte selv begår samme feilen. Det er vel nettopp "debatt" det som oftest ikke er, hva gjelder temaet innvandring?"

Listhaug er en karismatiker... Men: Pussig nok ser man reminisenser av Luther under den polariseringen vi er vitner til. Begge sider i denne "debatten" serverer leserne en rekke enkle og oversiktelige dikotomier som er tatt for gitt. Det er enten-eller... Saken har for lengst satt- og etablert seg helt fast på spissen: Det norske versus et innvadrerpreget land, nasjonalstaten og dens gode sunne verdier vs øket innvandring og sammenbrudd, demokrati og ytringsfrihet vs snikislamisering, Enten vestlig norske verdier, demokrati og ytringsfrihet eller sharia og og muslimsk fundamentalisme. osv. Vi ser altså her ånden fra Luthers svart/hvittverden luskende i bakgrunnen: Motsetningen mellom nåden og ordet alene og fanatisk lovreligion/sharia. Enten-eller.  

Tekstene som presenteres i aviser og medier, og her på Verdiedebatt, duger ikke til noe annet enn å illustrere og bekrefte polariseringen. Har motparten feil eller har vi rett? Er motparten ekstremist (eller drømmende globalist.).. eller er vi de egentlige gode humanistiske demokrater? Tekstene fungerer som oftest fordummende og argumenterer ikke overbevisende for noen. Ei heller for den som undrer seg eller befinner seg i tvil. Det som presenteres daglig er kun nytt skyts og politisk dop for den som allerede deler samme standpunkter. Vi tvinges altså til å velge mellom to, og KUN to, alternativer. Men begge er tåpelige og har intet med realitetene å gjøre. Til overmål er enkelte av konsekvensene her at polariseringen øker hvor enkelte så resignerer og begir seg ekstremisme i vold. Det blir en selvoppfyllende profeti. For begge parter.

Det som den politiske debatten egentlig burde fokusere på glir igjen i bakgrunnen; fordi også journalistene nok en gang sørger for å avlede gjennom polariserende og beregnende innspill som mobiliserer mediebrukernes sym- og antipatier.  At politikere bedriver dette spillet er velkjent. Men journalistene har altså et annet ansvar qua journalist. F.eks. det å forklare de aktuelle politiske sakenes bakgrunn, deres objektive innhold og gjennomgå argumentene pro et contra fordomsfritt og kritisk.

Det er vel for sent. Men ennå er noen av oss naive nok til å etterlyse en bedre og sunnere debattkultur. Det er trist at Vårt Land ikke bidrar bedre og mer fornuftig her. 

11 liker  
Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ren brunbeising og hitling.

Publisert rundt 1 år siden
Erling E. Gulbrandsen. Gå til den siterte teksten.

Strømningene som påkalles. Bildet kan (for noen) formidle en følelse av identitet, norskhet, nasjonalisme, bondesamfunn, Gemeinschaft, ekthet, det lokale, det blonde, arv, røtter, natur, sunnhet og renhet, som unevnte motsetninger til modernitet, Gesellschaft, import, konstruksjon, det urbane, det kalkulerte, det ironiske, det mørke, det dekadente, det splittede, det fremmede og det internasjonale. Strømningene som påkalles gjennom bildet er nærmest ordløse, og går historisk tilbake til norsk og tysk nasjonalromantikk.

Det hjelper ikke at nesten alt ved disse forestillingene er feil, fordi Listhaug vitterlig også er strategisk, urban, liberalistisk, Ayn Rand-leser, tidligere helsebyråd i Oslo med svin på skogen, og høyt betalt kommunikasjonsrådgiver fra First House. Det hjelper­ ikke at den økonomisk-liberalistiske kapitalismen hun står for, truer naturgrunnlaget på bildet. Det hjelper ikke hvor mye Listhaug blir tatt i halvsann­heter og løgn. Det hjelper ikke hvor mye man kan påvise at hun med sine retoriske utspill opptrer kalkulert inntil det kyniske.

Ja jeg bruker sterke ord om denne skittkastingen fra Gulbrandsen.

"Tysk nasjonalromantikk"  "tidligere helsebyråd med svin på skogen" "tatt i halvsannheter og løgn" osv.

Stygt og råttent er det.

Det kjempes som vi ser febrilsk mot politikere som tør.8 liker  
Kommentar #4

Per Steinar Runde

211 innlegg  2476 kommentarer

Litt rett, men aller mest feil

Publisert rundt 1 år siden

Kommentaren under vart først posta til eit anna innlegg, men sidan han er retta mot Gulbrandsens synspunkt, passar han  betre her.

Erling Gulbrandsen har rett i at Sylvi Listhaug ikkje er ei "Synnøve  Solbakken", men på fleire måtar ei moderne kvinne. Men han tek feil når  han hevdar at folk flest beundrar henne som eit nasjonalromantisk  symbol. Han tek også feil når han antyder at dei antinasjonale står for  rasjonaliteten og dei innvandringskritiske er styrt av kjensler. Det er  stikk motsett.

Sjølv har eg i tretten år delteke i  innvandringsdebatten med fakta og argument, men i svært liten grad blitt  møtt med det same. Derfor kjenner eg debatten godt og veit kva middel  som blir teke i bruk.

Vårt Land har i årevis drive  kampanjejournalistikk i innvandringssaker. Verre er at dei gjer det til  ein hatkampanje mot Listhaug personleg, til liks med mange andre medier. Også ved å ta inn Gulbrandsens innlegg, og refusere dei med motsett syn, illustrere artikkelen til Gulbrandsen med dette bildet, http://bit.ly/2tIeKf8 (rull ned til neste side) over ei heil side og tilrå artikkelen hans her på Vd, viser dei dette. Løna kjem i form av taletid på NRK-Dagsnytt atten, men straffa i form  av tapte lesarar.

 

12 liker  
Kommentar #5

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Et splittet land

Publisert rundt 1 år siden

Uansett realiteten i Listhaugs politikk, må det vel kunne sies at ingen annen person siden krigen har så til de grader bidratt til å splitte landet i to leire.

4 liker  
Kommentar #6

Pål Georg Nyhagen

182 innlegg  1811 kommentarer

Jan Bording

Publisert rundt 1 år siden

Og denne ekstrempolariseringen er altså i stor grad også et resultat av medienes mangeårige tabloide valg av fokus, vinklinger og langt på vei politiserte kommentarer ang. FrP generelt som spesielt. 

Man kan selvsagt mene hva man vil om FrP. Og det er nettopp det man også gjør, på godt som på ondt. Det er vel intet parti enn FrP som til de grader gjennom årene har fungert som container og lynavleder i lavkommentariatets og journalismens u-verden av svart og hvitt. Selvsagt har kritikken vært berettiget flere ganger. 

Men ikke alltid: Flere politiserte journalister benytter visst induksjon som journalistisk metode her: FrP spesielt rammes nemlig også bemerkelsesverdig nok der storting og regjering har besluttet ting som noen andre ikke liker. 

Også andre partier har gjort og gjør feil, men det blir lett å stille seg i skyggen av FrPs til dels omfattende mediefokus. FrP har nok også vært velsignet, eller belemret, med enkelte representanter som er svært så folkelige og uvant tydelige sett i forhold til den kommunikasjonskulturen man har blitt vant til, og flere forventer fra, storting og regjering.  Partiet har dermed virket provoserende og kontrasterende i langt sterkere grad enn de fleste andre partier. Sylvi Listhaug har dog både bondekjerringkulturen og den akademiske i en salig blanding. Hun er jo ut over det å være oppvokst på gård også amanuensis i historie og spesialpedagog. Evnen til å skjære gjennom er nok en viktig, egenskap hun har opparbeidet seg her. Men man bør enkelte ganger bruke fin skalpell. Ikke øks. That's it.

 

4 liker  
Kommentar #7

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Også andre partier har gjort og gjør feil, men det blir lett å stille seg i skyggen av FrPs til dels omfattende mediefokus.

Helt siden Anders Langes meget underholdende inntreden i Stortinget har det vel ikke vært noe parti som i den grad vet å bruke pressen. Man får inntrykk av at hele regjeringen består av Erna og resten er Frp. Stakkars de partiene som bare har kjedelige kompromissløsninger å komme med. Men én fare for demokratiet er det når evnen til PR blir det viktigste.

3 liker  
Kommentar #8

Pål Georg Nyhagen

182 innlegg  1811 kommentarer

Vet å bruke pressen?

Publisert rundt 1 år siden

Dette blir vel dog en skinnmanøver? 

Enten overvurderer du FrP her, eller så undervurderer du pressens/journalistenes integritet og makt radikalt. Etter virkeligheten å dømme er det det siste som har skjedd.

Får man  inntrykk av at regjeringen bare består av Erna og FrP, så er dette en god illiustrasjon på medienes bevisste valg. Det er dét vi i tilfelle får servert. Ingen medier skriver eller sender noe om de ikke ser som et poeng og velger selv. Pressen er da ikke noe offer for noe som helst i samfunnet og den politiske virkeligheten? Man kan dog for all del si at det har oppstått en nyttig symbiose mellom FrP og flere medier. Det er som nevnt tidligere mediene som foretrekker de sterke farvene, det som skiller seg ut og som kan bevirke polarisering. Det er mediene som avgjør hva som skal bli presentert. Kompromisser, det "kjedelige" og den ordinære politikkens irrganger skaper ikke de største salgstall og klikk på nettet.

Men pressen er dog ikke et uskyldig offer eller et nøytalt viljeløst medium her.

7 liker  
Kommentar #9

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Feil

Publisert rundt 1 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Uansett realiteten i Listhaugs politikk, må det vel kunne sies at ingen annen person siden krigen har så til de grader bidratt til å splitte landet i to leire.

Er det en politiker som har bidratt til at vi i dag har et Norge som er så godt som fritt for frykt for terror, så er det Listhaug.  Vi, som er glade i Norge og vil fortsatt ha en igjenkjennelig Norge, har takket for at vi har hatt en minister som har bremset på migrantstrømmen slik at vi ikke har havnet i samme fortvilende dike som Søta Bror.  På den annen side har en behersket innvandring gjort at de ytterliggående høyrekrefter ikke har funnet rotfeste i det norske samfunn.  I sum kan vi alle takke Listhaug for at vi fortsatt har en hverdag der vi slipper å se oss engstelig over skuldra og overreagere hvis vi ser noe som vekker bekymring.  Hun har og gitt oss tro på at det fortsatt vil ligge en saktegående innvandring over mangfoldsprosjektet slik at vi vet hva vi holder på meg og hvilket samfunn vi sammen produserer.

De endringer som foregår i verden kan jo ikke Listhaug lastes for - aller minst hun av de på tinget.  Hun har gjort en fremragende jobb.

13 liker  
Kommentar #10

Per Steinar Runde

211 innlegg  2476 kommentarer

Innvandringa skapte skilja lenge før Listhaug si tid

Publisert rundt 1 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Uansett realiteten i Listhaugs politikk, må det vel kunne sies at ingen annen person siden krigen har så til de grader bidratt til å splitte landet i to leire.

Folket har vore splitta i synet på innvandring lenge før nokon av oss hadde høyrt om Sylvi Listhaug. Det er difor innvandringa i seg sjølv som har skapt skiljet. Å gjere det til eit spørsmål for eller mot Listhaug er uhyre tabloid og lite sakssvarande. 

Med aukande innvandring forstår stendig fleire at konsekvensane ikkje er til å bere for samfunnet. Derifor må eliten, som har bunde seg til masta, ty til stadig sterkare undertrykking i form av fordøming, utfrysing, einsretting og verbale åtak på dei som ikkje let seg kue.

15 liker  
Kommentar #11

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Men pressen er dog ikke et uskyldig offer eller et nøytalt viljeløst medium her.

Jeg vet ikke egentlig om vi er uenig. Pressen går veldig etter underholdningsverdi eller det uvanlige og Frp er fullt av slikt. Det beklagelige er vel at ohså negative ptesseoppslag er god pr.


2 liker  
Kommentar #12

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Er det en politiker som har bidratt til at vi i dag har et Norge som er så godt som fritt for frykt for terror, så er det Listhaug

Jeg kunne ikke være mer uenig. På facebooksider som er inspirert av Listhaug er det fullt av folk som etter eget utsagn lever i frykt for terror. De tror Sverige som land er i ferd med å rase sammen i kaos. De er livredde hver gang de ser et mørkt ansikt på gata. Argumentasjonen er sterkt preget av frykt som forklarer det voldsomme raseriet mot alle som forsvarer å ta imot flykninger. Faktum er at det siste man trenger å være redd for i noe land i Europa, er vold utført av flyktninger. Dødsstatistikker, kriminalstatistikker, du finner ingen reell grunn til å gå rundt å være redd for flyktninger. Men Frp og særlig Listhaug har med sine utsagn bygget opp denne høyst umotiverte redselen hos folk. Ditt innlegg føyer seg inn i rekken. Om det var ti ganger så mange flyktnimger i Norge ville det likevel være forsvinnende liten sjanse for at noen skulle angripe deg. 

4 liker  
Kommentar #13

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Folket har vore splitta i synet på innvandring lenge før nokon av oss hadde høyrt om Sylvi Listhaug. Det er difor innvandringa i seg sjølv som har skapt skiljet. Å gjere det til eit spørsmål for eller mot Listhaug er uhyre tabloid og lite sakssvarande

Det stemmer at hun kom inn senere, men jeg fastholder kritikken. Hun har til de grader forsterket splittelsen. Hun kunne valgt å bli hele landets minister, men valgte å kun piske opp stemningen hos sine tilhengere.

3 liker  
Kommentar #14

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Enten overvurderer du FrP her, eller så undervurderer du pressens/journalistenes integritet og makt radikalt. Etter virkeligheten å dømme er det det siste som har skjedd.
Røde forskere er et demokratisk problem

Det er viktigere å heve andelen Frp-ere ved norske universiteter, enn andelen kvinner, skriver professor Torkel Brekke.

Les hele kronikken her:

https://www.nrk.no/ytring/rode-forskere-er-et-problem-1.10943826

Forskerforbundet undersøker jevnlig den partipolitiske preferansen til sine medlemmer. Her framgår det at medlemmene stemte sterkt til venstre ved stortingsvalget i 2009. Hele 25,4 prosent stemte SV, 38,4 prosent stemte Ap, og 3,8 prosent stemte Rødt. Venstre var også en stor vinner. Bare 10,6 prosent stemte Høyre, og under én prosent stemte Frp.


Og - hva og hvem er det som serverer oss de vitenskapelige resultatene?


Vi får servert subjektiv forskning fra "røde" forskere til "røde" journalister. Med en politisk agenda.

Samtidig har de såkalte intellektuelle nærmest åpen adgang til avisenes spalter, sågar til 1. side stoff ganske ofte.

De er en stor pressgruppe, som altså seiler under falskt flagg i mange henseender.

Den store debatten som interesser mange, og som forskerne tydeligvis også her, møter stor skepsis fra majoriteten av befolkningen - er innvandringsdebatten.

Rasisme begrepet sitter løst som en hersketeknikk.  La meg si fra venstresiden.

Så har venstresiden lett for å falle for diktatoriske herskere.  Aftenposten hadde en kronikk der Pål T. Jørgensen gjør en kort analyse av Erik Solheims "begeistring" for muslimske diktatorer for noen år siden.  

Og ikke akkurat hvilken som helst diktatorer.

Har dette noe med venstresidens begeistring for innvandring å gjøre?  De er jo krakilske til det meste som går i mot fri innvandring.  Noe som støttes av de intellektuelle og globalistene i stor grad.

De norske ml-eres begeistring for massemorderen Pol Pot minner oss stadig om intellektuelles uendelige evne til selvbedrag.

Ser vi det samme selvbedraget i innvandringsdebatten? 

Hanne Arendt skriver følgende om intellektuelles selvbedrag.

"For Hitler ble antisemittismen den store sammenbindingen og den nyttige syndebukken.  For jøden symboliserte alt hva den moderne tid frembrakte av oppløsning, fremmedgjøring og nasjonalt sinnelag.  Hitler og Stalin gjorde verden enkel og forståelig, og fordi du handlet på vegne av lovmessigheter var du ikke ansvarlig for drap.  Staten bestemte og det var statens rett.

Totalitarismen har vist oss hva mennesker er i stand til av fanatisme og ondskap.  Det vi "høytidsstemt" kaller sivilisasjon er et tynt dekke over den murrende villskap som når som helst kan slå ut igjen - å få begeistret støtte fra de intellektuelle."

Krigen i eks- Jugoslavia og folkemordet i Rwanda er levende eksempler fra vår egen tid.  De norske ml-eres begeistring for massemorderen Pol Pot minner oss stadig om intellektuelles uendelige evne til selvbedrag.

Pol Pot herjet i Kambodsja, støttet av en europeisk venstreside som i denne primitive agrarkommunismen så framtidens håp.

Det samme ser vi i innvandringsdebatten.  En venstresides selvbedrag som nærmest kupper et hvert forsøk på å debattere innvandring og hva som tjener landet vårt og oss selv best.  

Da er motstanderne rasister, ekstremister og det som verre er.  

7 liker  
Kommentar #15

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Erling E. Gulbrandsen. Gå til den siterte teksten.
Er dette en strid vi ikke kan vinne med argumenter, eller går veien tross alt gjennom utrettelig, rasjonell og fornuftig argumentasjon?

Jeg forstår ikke at i ikke prøver med det sidste - det har i til gode. Man mødes rutinemæssigt med agitation og intimidering, hvis man prøver med argumenter og rationalitet i debatter med venstrefløjen.

Jeg synes ikke dit indlæg her er argumenteret. Det består af associationer, tolkninger og påstande.

Kunne du lokkes til at argumentere for at den angrebne politik er forkert ?

8 liker  
Kommentar #16

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Faktum er at det siste man trenger å være redd for i noe land i Europa, er vold utført av flyktninger. Dødsstatistikker, kriminalstatistikker, du finner ingen reell grunn til å gå rundt å være redd for flyktninger. Men Frp og særlig Listhaug har med sine utsagn bygget opp denne høyst umotiverte redselen hos folk. Ditt innlegg føyer seg inn i rekken.

Har du set på, hvordan det forholder sig eller er det noget, du bare tror ?

Især i Sverige, Tyskland, Frankrig og England - og i Norge var der da også et enkelt fænomen, der tiltrak sig opmærksomhed som handlede om overfaldsvoldtægter i Oslo. I Danmark er trygheden faldende, især i ghettoer.

7 liker  
Kommentar #17

Ragnar Kristoffersen

1 innlegg  29 kommentarer

Karismatiker?

Publisert rundt 1 år siden

Listhaug karismatiker? Ærlig talt. Norges mest utskjelte og forhatte politiker. Kanskje 15 % stemmer Frp, og mange av dem er også kritisk til Listhaug. I dag kan innvandrere som vinner pris som "årets stemme" si "Fuck Sylvi Listhaug" på åpen scene til stor applaus, uten at mainstream-media reagerer. Men pytt pytt, Listhaug er jo som alle vet både ond og farlig fordi noen få personer som allerede befinner seg ytterst på høyresiden, kunne jo finne på å bli oppmuntret av det hun sier, så da gjør det jo egentlig ingenting at man snakker sånn om henne. Det er selvfølgelig fortjent. Det gjelder for all del å sørge for at ingen liker henne, og hvis det finnes noen som gjør det, kan det selvfølgelig neppe skyldes noe annet enn hennes evne til å trollbinde publikum. Hun må altså være karismatiker! 

3 liker  
Kommentar #18

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Erling Gulbrandsen.

Publisert 12 måneder siden

Enda en av de politisk korrekte " professorer" skal belære oss om Listhaugs mentalitet og mål! Det er utrolig hvor mange på den " kulturelle" venstresiden som har profetiske evner til både tolke og tyde andres hensikter. Dette burde du heller bruke til  å hjelpe KRF og AP bort fra stadig synkende meningsmålinger og feile strategier i sitt politiske arbeid. Kanskje burde du selv se litt på din egen analyse contra den virkelighet vi lever i dag, når folk snur seg bort fra ovennevnte partier. 

4 liker  
Kommentar #19

Ragnar Kristoffersen

1 innlegg  29 kommentarer

Uenig

Publisert 12 måneder siden

Det er de som har fremstilt Listhaug som den store "splitteren" som har splittet samfunnet ved å demonisere henne. Se: 

https://www.dagogtid.no/trollkvinna-og-dei-gode-hjelparane/

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere