Tove S. J Magnussen

513

En dag som stikker seg ut

Familietraume er et vanskelig tema. Noen våkner til en dag der alt skal forandres og ingen ting bli som før. Livene kastes rundt, verdier, tradisjoner og tro står på spill og jobben henger i en tynn tråd. I arbeidslivet og deres interesseorganisasjoner har man klare retningslinjer for kriser, katastrofer og konflikter.

Publisert: 12. mar 2018

I hjemmet er det andre regler som gjelder. Ulykkestilretteleggende faktorer spiller alltid en stor rolle i et traume. Når den rammer familien vet ingen hva som skjer for det ligger uten for alle sin fatteevne. Å dra kompetansen fra arbeidslivet inn i familien kan være til stor hjelp.

Årsaken til at familiemedlemmer kan spille hasard med andre sin helse ligger i denne kjernen av sedelighet, vold og overgrep. 

De som kjenner hemmeligheten holder stand og lar en ta støyten. Ofte innebærer slike hendelser stor skyld, raseri og sykdom. Man gjenopplever skader som holder en nede. Man vender seg mot "tysteren", men tar gjerne i mot godene som følger med konsekvensene av åpenhet.

Noen ruser seg, begår selvmord eller blir deprimert. Forebyggende tiltak i et samfunn skal forhindre og beskytte mot traumer. Det krever kunnskap og sunne holdninger.

Overgrep kontrollerer hele mennesket. Hvis man ikke gir slipp vil man miste verdifull tid på noe som ikke lar seg styre. Ved å tre tilbake, søke nye veier vil en katastrofe mildne etterhvert. Man kommer fra en høyenergiavdeling til en ny avdeling, med tilfriskede mennesker, for å bruke metaforer fra helsevesenet.

I kriminalomsorgen møter traumatiserte, voldtatte kvinner som sitter på dom for rusmisbruk, biltyveri eller andre straffbare forhold sine forvaringsdømte overgripere, mordere og sedelighetsfrbrytere. 50 % av de som er innsatt er offer for sedelighet og overgrep i barndomsårene. Nå "treffes de igjen" i en annen sammenheng, bevoktet.

Det går en rød tråd gjennom samfunnet. Man kjøper sex av prostituerte, mens halliker tar deres fortjeneste og menneskesmuglere sørger for et kummerlig liv.  

Alt dette kan foregå i lukkede miljøer. Man er forsiktig og bli ikke tatt.

Hele familier kan holdes nede i generasjoner av slike hendelser-hvis ingen bryter kontrakten og sliter seg løs. Det er ingen skam å søke hjelp. Det er helt nødvendig.

Rus og vold gir kalde, følelseavflatede mennesker (hat og fientlighet). Tryggheten gir tapt for avhengighet. Ingen smerter er større enn avhengigheten.

Når samfunnet blir sykt er det mange ulykkestilretteleggende faktorer som jobber sammen.

Kommunikasjon er en viktig del. Hver helg brukes ressurser i politiet, natteravner og legevakter på rus. Sosial omgang skal ikke kontrollerers av rusmidler. Vi må ta styringen selv. Hvordan skal barna lære seg livet, hvis de ikke får verktøy?

Ingen vet konsekvensene av rus før de er fanget. Hvis forebyggende tiltak ikke skal bidra vil nasjonen lide overlast på sikt. Ryggene tåler ikke tyngden.

Hjernen kan skades av traumer, men det motsatte kan skje. Man blir en bedre utgave av seg selv. Å hvile i hverandre er noe barna setter stor pris på.

Vold og overgrep blir ikke borte selv om sorgen og sinnet forsvinner. De får bare ikke feste seg til kroppen mer.  

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere