Magrethe Rud

3    8

Hvor ble det av omvendelseskallet?

Nesten 2000 år har gått, og det kan virke som om kristenheten har glemt hvorfor den ble til.

Publisert: 11. mar 2018 / 277 visninger.

Det er ikke lenger så vanlig som det en gang var å snakke om omvendelse fra synd som nødvendig for tilgivelse og frelse. Mer populært i kristne kretser er det å fokusere på kultur og tradisjon, sosialt samvær og et variert aktivitetstilbud som kan tiltrekke flest mulig mennesker med ulik bakgrunn og interesse.

Man kan nesten lure på hvor det er blitt av omvendelseskallet, det som kommer forut for det glade buskap om frelsen i Jesus Kristus?

Det er skrevet lite om Jesu liv før han var rundt 30 år (Luk. 3:23). Historien om hans offentlige virke starter med døperen Johannes’ kall: «Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!» (Matt. 3:2). Jesus fulgte så opp med det samme budskapet: «Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!» (Matt. 4:17).

Igjen og igjen lød kallet, og det rettet seg mot det ene livsområdet etter det andre: Familieliv, ordvalg, omsorg for de fattige, pengebruk, religiøse ritualer og forholdet til venner og fiender. Selv personlige emosjoner som frykt og bekymring ble berørt av kallet til omvendelse. Hele mennesket var inkludert.

Forandringen som omvendelsen krevde, var så stor at den ble sammenliknet med en ny fødsel. «Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike,» forklarte Jesus til fariseeren Nikodemus. Deretter utdypet han dette med å si: «Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.» (Joh. 3:3, 5).

Dagens frelsesdebatt fortoner seg gjerne litt annerledes. I noen kirker eller menigheter kan manglende vilje hos lederskapet til å spille mer moderne musikk, være grunn nok til at enkelte velger å forlate troen. Forståelsen av guddommen – antakelig det vanskeligste spørsmål et menneske kan befatte seg med – blir brukt som målesnor på ortodoksi og til å ekskludere grupper og individer fra tverrkirkelig samarbeid.

Uten å nevne flere eksempler, er det nok liten tvil om at det også i dag slukes en del hårete kameler, mens små mygg omhyggelig blir silt ut. Forhold som er av mindre betydning for frelsen, får uforholdsmessig stor plass i trosdebatten og kristenlivet – mens den nødvendige omvendelseserfaringen lett blir glemt eller forenklet til noen overfladiske minnesmarkeringer.

Det gamle testamentet og De ti bud blir i dag ofte fremstilt som en tidsbegrenset ordning fra en kravstor Gud. «Man blir ikke frelst av lovgjerninger!» er parolen. Og den er heller ikke vanskelig å finne bibelsk belegg for den. Likevel er kravene som stilles i Det nye testamentet atskillig høyere enn det man kan få inntrykk av fra denne fremstillingen. Der rettes nemlig fokuset fra det ytre til det indre, og Guds lov får en ny dimensjon.

«Den er i sannhet jøde, som er det i menneskets skjulte indre. Og sann omskjærelse er hjertets omskjærelse, i Ånden, ikke i bokstaven,» skriver Paulus i Romerbrevet (2:29). Kroppslig avstamning og kroppslige ritualer var i seg selv ikke nok for å finne frelse. Man måtte bli forvandlet i hjertet, ved Ånden. Man måtte bli «født på ny», av vann og Ånd.

Åndens rolle er sentral. «Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden,» står det, «for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skulle også vi vandre i et helt nytt liv.» (Rom. 6:4). Den viktigste erfaringen i den kristnes liv, handler altså ikke om å forstå guddommens natur eller ha et sosialt spennende liv i menigheten. Begge disse tingene kan være bra og nyttige, men de er langt underordnet nødvendigheten av å bli «født på ny».

«Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!» Dette budskapet er ikke mindre relevant for oss i dag. Johannes skulle berede veien for Jesus ved å forkynne dette. Han skulle gjøre folket i stand til å ta imot sin frelser. Det er det samme budskapet som også i dag vil berede mennesker for frelseren. Dersom kallet uteblir, vil man ikke se sitt behov – og det kan da bli nærliggende å vende oppmerksomheten mot ytre anliggender, slik som ritualer, musikkstil eller aktivitetstilbud.

For noen kristne er det å bli «født på ny» synonymt med kognitivt å ta imot Jesus som sin frelser eller å tale i tunger. Dette er imidlertid ikke nok. «Allerede nå er øksen lagt til roten av trærne. Så blir hvert tre som ikke bærer god frukt, hogd ned og kastet på ilden» (Matt. 3:10). Døperen Johannes’ kall til omvendelse var et alvorlig budskap, og det er like viktig for kristne i dag å forstå hva det handler om som det var for jødene på den tid.

«Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig,» var budskapet fra Johannes til de svært religiøse menneskene som kom for å bli døpt av ham i Jordan (Matt. 3:8). Hvordan ville denne forkynnelsen bli tatt imot i vår tid? Ville vi være villige til å gi slipp på våre synder og tillate endringer i våre liv i henhold til Bibelens prinsipper? Eller ville vi heller ønske oss døperens hode på et sølvfat?

6 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Anne Jensen

36 innlegg  4726 kommentarer

Publisert 10 dager siden
Magrethe Rud. Gå til den siterte teksten.
Det gamle testamentet og De ti bud blir i dag ofte fremstilt som en tidsbegrenset ordning fra en kravstor Gud. «Man blir ikke frelst av lovgjerninger!» er parolen. Og den er heller ikke vanskelig å finne bibelsk belegg for den. Likevel er kravene som stilles i Det nye testamentet atskillig høyere enn det man kan få inntrykk av fra denne fremstillingen. Der rettes nemlig fokuset fra det ytre til det indre, og Guds lov får en ny dimensjon.

NT er (også) ganske strengt ja, og ikke fordi vi umuuulig kan klare å holde oss til Guds krav, slik noen hevder, men fordi Gud i GT og Gud i NT er den samme. Han har ikke forandret seg.

Jeg tror ikke lenger på "be en enkel bønn utfra Rom.10.9-10, og vips så er du frelst" eller "alt du behøver gjøre, er å tro på Jesus". Det stemmer ikke med bibelen.

Det betyr ikke at jeg er "lovisk", at jeg tror jeg blir frelst fordi jeg gjør mitt beste for å leve etter bibelens prinsipper. Det betyr bare at Gud er den samme, like hellig, som han var i GT. Noe jeg også velger(!) og prøver å forholde meg til.

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12812 kommentarer

Omvendelse fra hykleri og ondskap?

Publisert 10 dager siden
Magrethe Rud. Gå til den siterte teksten.
Nesten 2000 år har gått, og det kan virke som om kristenheten har glemt hvorfor den ble til.

Jeg tror kanskje at omvendelsen som Jesus snakket om dreide seg om ren ondskap i sitt eget folk. (Han fødtes for å frelse sitt folk, Matt.1.21) De fortape får/ sauer av Israels hus (Matt.15.24) 

Matt.12.34: Ormeyngel! Hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? For det hjertet er fullt av, det sier munnen.

Matt.23.29-34: Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere bygger gravsteder for profetene og utsmykker gravminner for de rettferdige og sier: ‘Hadde vi levd i våre fedres dager, ville vi ikke ha vært medskyldige i profetenes blod.’ Slik er dere selv vitner om at dere er barn av dem som slo i hjel profetene.

Fortsett da i fedrenes spor til målet er fullt! Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?

Apg.8.14: Apostlene i Jerusalem fikk nå høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit ned. De kom ned og ba for dem, slik at de skulle få Den hellige ånd. For Ånden var ennå ikke kommet over noen av dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk Den hellige ånd.

Men da Simon så at Ånden ble gitt ved at apostlene la hendene på dem, tilbød han dem penger og sa: «Gi meg også en slik makt, så den jeg legger hendene på, kan få Den hellige ånd!» 

Men Peter sa til ham: «Måtte pengene dine gå til grunne sammen med deg, du som tror at du kan kjøpe Guds gave for penger! Du har ingen arvelodd eller del i dette, for ditt hjerte er ikke oppriktig mot Gud.

Omvend deg fra denne ondskapen din, og be til Herren, så kanskje han vil tilgi deg det du tenker i hjertet. For jeg ser at du er full av bitter galle og lenket til ondskap.»

Svar
Kommentar #3

Mona Ekenes

7 innlegg  794 kommentarer

Søk Herren mens han er å finne,

Publisert 10 dager siden
Magrethe Rud. Gå til den siterte teksten.
Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig,» var budskapet fra Johannes til de svært religiøse menneskene som kom for å bli døpt av ham i Jordan (Matt. 3:8). Hvordan ville denne forkynnelsen bli tatt imot i vår tid? Ville vi være villige til å gi slipp på våre synder og tillate endringer i våre liv i henhold til Bibelens prinsipper? Eller ville vi heller ønske oss døperens hode på et sølvfat?

Ingen kan komme til Kristus Jesus uten at Jesus drar oss til Seg først, d.v.s. ved å høre Guds Ord og først og fremst Jesu Kristi Evangelium forkynt. Kristus Jesus kan også legge en dragning til å lese i Skriftene, der Han taler til hver enkelt via Ordet i Skriftene.

Hvordan Jesus kaller hver enkelt er nok mer tilpasset hver enkelt, der noen kan oppleve spesielle hendelser etter å ha hørt Ordet og Jesu Kristi Evangelium forkynt, gjennom møte med andre mennesker, gjennom å høre en spesiell salme, eller rett og slett ute i naturen , der alt fra et vakkert skue  til en liten maur kan tale. Selv steinene skal tale sa Jesus. 

Filips møte med hoffmannen er jo  et eksempel på mer spesielle situasjoner:

26 En Herrens engel talte til Filip og sa: "Gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gasa." Dette er en øde strekning. 27 Filip gjorde seg i stand og drog av sted. Da kom en etiopisk hoffmann, som hadde vært i Jerusalem for å tilbe Gud. Han var en høy embetsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake. 28 Nå var han på vei hjem og satt i sin vogn og leste profeten Jesaja. 29 Da sa Ånden til Filip: "Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den." 30 Filip sprang bort, og da han hørte at han leste profeten Jesaja, spurte han: "Forstår du det du leser?" 31 "Hvordan skal jeg kunne forstå," sa han, "når ingen forklarer det for meg?" Så bad han Filip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham. 32 Det stykke i Skriften han holdt på å lese, var dette:
 Lik sauen som føres bort for å slaktes,
 lik lammet som tier når det klippes,
 åpnet han ikke sin munn.

 33  Da han var fornedret,
 ble dommen over ham opphevet.
 Hvem kan fortelle om hans ætt?
 For hans liv er tatt bort fra jorden.

 34 Hoffmannen sa da til Filip: "Si meg, hvem er det profeten taler om her? Er det om seg selv eller om en annen?" 35 Da begynte Filip å tale, og ut fra dette skriftsted forkynte han evangeliet om Jesus for ham. 
Apg 8,26-35

Trangen til å finne en mal for å nå mennesker, kan nok oppleves riktig. Men det er Kristus Jesus som ransaker hjerte og nyrer og ser vår beskaffenhet, også til dem som kalles. Det å møte mennesker i en helt dagligdags situasjon, uten tanke på å fiske mennesker; situasjonen kan faktisk brått dukke opp der og da. Men vi er jo samtidig kalt til å være beredt hele tiden.

Forkynn ordet i tide og i utide, rådet Guds apostel Paulus oss til; for det at mennesker kalles er Jesu Kristi oppgave ved Den Hellige Ånd.

Menneskelige strategiplaner og utførelsen av dem, kan nok nå noen mennesker. Men ofte vil slike omvendelser ikke vare så lenge, når prøvelsens dager kommer unndrar nok x-antall seg. Eller finner en falsk trygghet i at alle skal jo bli frelst, slik noen falskt forkynner. I de kristne organisasjonen har jeg fått et inntrykk av at alle behandles jo der som om alle der er omvendt og frelst (unntak finnes forhåpentlig), eller født på nytt; selv om x-antall ikke er det. Det er mer viktig å få mennesker på møter enn å forkynne slik at menneskers hjerter virkelig blir berørt, men gir dem heller det som klør i øret isteden (unntak finnes forhåpentlig).

11 La oss da streve etter å komme inn til denne hvilen, så ingen er ulydig og faller. Vi må ikke følge deres eksempel som var ulydige i ørkenen. 12  For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.
 13 Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for. 
Hebr 4,11-13

Vi er jo også kalt til å gå inn i de ferdiglagte gjerningene.  

Noen kan bli berørt av forkynnelse til omvendelse, andre trenger forkynnelse slik som Ole Hallesbys velkjente tale som fremdeles kan høres, noen berøres av det milde og sarte. En ting kan vi være 100% sikker på, Kristus Jesus vet best hvordan Han skal nå fram til mennesker. Det er jo også avgjørende hvordan mennesker selv responderer på Jesus når Han kaller:

6  Søk Herren mens han er å finne,
 kall på ham den stund han er nær!

 7  Den ugudelige skal forlate sin vei
 og ugjerningsmannen oppgi sine tanker
 og vende om til Herren,
 så vil han vise barmhjertighet,
 til vår Gud, for han er rik på tilgivelse.

 8  For mine tanker er ikke deres tanker,
 og deres veier er ikke mine veier,
 lyder ordet fra Herren.

 9  Som himmelen er høyere enn jorden,
 er mine veier høyere enn deres veier
 og mine tanker høyere enn deres tanker.
Jes 55,6-9

Svar
Kommentar #4

Magrethe Rud

3 innlegg  8 kommentarer

Publisert 9 dager siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
fordi Gud i GT og Gud i NT er den samme. Han har ikke forandret seg.

Godt sagt, veldig logisk og viktig å huske på. Jeg tror også det er en sammenhengende, lineær historie, der Gud er den samme og frelsestilbudet likt for alle.

1 liker  
Svar
Kommentar #5

Daniel Krussand

5 innlegg  1080 kommentarer

Bråkende vindmøller.

Publisert 8 dager siden
Magrethe Rud. Gå til den siterte teksten.
Hvor ble det av omvendelseskallet?

Det er mange strategier og aktiviteter i menighetene i dag som er lite fokusert på Kristus, å være disippel og å vokse i helliggjørelse.  Du har flere tankevekkende eksempler i din artikkel, men «omvendelseskallet» - er ikke det begynnelsen, når du hører evangeliet, når Ordet faller i den gode jord og det blir Liv i Kristus, «Se, alt er blitt nytt!»

Deretter lærer vi å holde alt Jesus har befalt, - vi blir «fullkommengjort til tjenestegjerning».  Det gjelder alle disipler.  Pastorer og kristenledere ser ut til å glemme dette, disipler formes ikke fra prekestolen,  gudstjenester og mange andre aktiviteter treffer ikke målet, folk er tilskuere, ikke disipler.

Så sier du «frelst av vann og Ånd».  Det uttrykket er tatt ut av sin sammenheng, ettersom «vann» der er kjøtt, - mors liv.

Det som er kjøtt er kjøtt, og det som er Ånd er Ånd, sa Jesus da Nikodemus spurte om han kunne komme inn i mors liv og «fødes påny».  Nei, - du må fødes av både mor (vann / kjøtt) og Ånd.

I vers 8 ser du at vann ikke er med i frelsen - «slik er det med hver den som er født av Ånden».   Dåpsvannet er til «død» av syndelegemet, begravelse.  Kristne skal ikke fortsette å synde for «å gjøre nåden større». (Rom kap 6).

Vranglæren her gjør at mange ikke vet om de er frelst.  De fortsetter med det du sier, - omvendelse(kallet).

Hver av oss må finne livet i Gud, Han kaller en og en.  Vi blir født av Ånd, vokser i nåde og sannhet og vi bærer frukt, - frukt som varer. Og disipler elsker hverandre og er ett i tanke og sinn. 

Mange menigheter roter det til med «bråkete vindmøller» i stedet for Åndens stille susen.

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Magrethe Rud

3 innlegg  8 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror kanskje at omvendelsen som Jesus snakket om dreide seg om ren ondskap i sitt eget folk.

Jeg tror også det, men ikke bare - jeg tror det handlet om mye mer, om alle mennesker. Det var jo romerske soldater som både følte seg tiltrukket av budskapet og som ble møtt av Jesus slik han møtte alle andre. Og historien om Kornelius i Apg.10 viser at Gud ikke gjør forskjell på folk. Peter fikk en syn han ikke forstod hva betød - og mange kristne i dag er også forvirret over dette synet. De tror det handler om mat. Men det var ikke det som var budskapet til Peter. Det Peter (og mange andre på den tid) trengte å lære, var at alle mennesker var helt like i Guds øyne: det var ikke avstamning som gjorde dem vanhellige eller urene (jf. v.28), men hjertet / de de gjorde / fruktene de bar. "Da tok Peter til orde og sa: «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett." (v.34-35)

Sånn sett kan vi si at omvendelseskallet gjelder "alle folkeslag" og ikke minst like mye for "alle kristne (og ikke-kristne) i dag".

Svar
Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12812 kommentarer

Ja, alle mennesker er med

Publisert 8 dager siden
Magrethe Rud. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror også det, men ikke bare - jeg tror det handlet om mye mer, om alle mennesker.

Helt fra begynnelsen sa Gud til slangen: Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og  hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme  dens hæl.»

Dette verset viser direkte til NT og Rom.16.20: Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres! Vår Herre Jesu nåde være med dere!

Og til Heb.7.14-16 Det er jo ikke engler han tar seg av. Nei, han tar seg av Abrahams ætt. Heb.7.16 leder til Jes.41.8-9 Men du, Israel,  min tjener Jakob, som jeg  har utvalgt, ætt av Abraham,  min venn.

Så har man diverse utsagn fra Jesus selv, Matt.15.24: Men han svarte (disiplene) og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.

Ut i fra denne forståelsen kommer det nye utsagn om folkeslagene, fra Gal.3.6-8 kan man lese:

Om Abraham heter det:  Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn.(ætt - Gal.3.16/29)

Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham:  I deg skal alle folkeslag velsignes.

Dette leder til 1.Mos.12.3 da Gud velsigner Abram (senere Abraham) Jeg vil velsigne dem  som velsigner deg, men den som forbanner deg,  skal jeg forbanne.
I deg skal alle slekter på jorden  velsignes.»

Men klagen over Jerusalem lyder slik:

Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.

Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde! For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier:  Velsignet er han  som kommer  i Herrens navn!’»

I forhold til Israel er vi nevnt inn under folkeslagene, og fra Salm.102.14-24 kan man lese:

Du vil reise deg, du vil forbarme deg over Sion; for det er tiden til å være det nådig, timen er kommet. For dine tjenere elsker dets stener, og de ynkes over dets støv. Og hedningene skal frykte Herrens navn, og alle jordens konger din herlighet. 

For Herren har bygget Sion, han har åpenbart seg i sin herlighet. Han har vendt seg til de hjelpeløses bønn, og han har ikke foraktet deres bønn. Dette skal bli oppskrevet for den kommende slekt, og det folk som skal skapes, skal love Herren. 

For han har sett ned fra sin hellige høyde, Herren har fra himmelen skuet til jorden for å høre den fangnes sukk, for å løse dødens barn, for at de i Sion skal forkynne Herrens navn og hans pris i Jerusalem, når de samler seg, folkeslagene og rikene, for å tjene Herren. Han har bøyd min kraft på veien, han har forkortet mine dager. (Refr. Matt.24.22)

Svar
Kommentar #8

Magrethe Rud

3 innlegg  8 kommentarer

Publisert 7 dager siden
Magrethe Rud. Gå til den siterte teksten.
Men det er Kristus Jesus som ransaker hjerte og nyrer og ser vår beskaffenhet, også til dem som kalles. Det å møte mennesker i en helt dagligdags situasjon, uten tanke på å fiske mennesker; situasjonen kan faktisk brått dukke opp der og da.

Sant, det du skriver. Og det er nok mye forskjellig som virker inn på livene våre, og vi virker inn på andres liv (bevisst og ubevisst). Og så vil en ting være hva kristne gjør som individer (der det ofte handler om dagligdagse situasjoner) og en ting hva kristne gjør som "institusjon". Noen er kristne en gang i uka (den dagen man går i kirka), og så overlates resten av "(misjons)arbeidet" til pastorer, prester eller andre ansatte.
Jeg vet ikke om det ville slått særlig godt an om noen fremførte døperen Johannes tale på Carl Johan eller Løvebakken, men fra talerstolen i kirken kan det være mer passende og kanskje også nødvendig (slik at ingen tror det holder å være 'kirkegjengerkristen').

Svar
Kommentar #9

Magrethe Rud

3 innlegg  8 kommentarer

Publisert 7 dager siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Så sier du «frelst av vann og Ånd».  Det uttrykket er tatt ut av sin sammenheng, ettersom «vann» der er kjøtt, - mors liv.

Det som er kjøtt er kjøtt, og det som er Ånd er Ånd, sa Jesus da Nikodemus spurte om han kunne komme inn i mors liv og «fødes påny».  Nei, - du må fødes av både mor (vann / kjøtt) og Ånd.

Jeg tror ikke "vann" her refererer til fostervannet/mors liv (eller mors kjød). 

Nikodemus er nesten litt "frekk" (sarkastisk) når han spør Jesus hva han mener med at man ikke kan se Guds rike om man ikke blir "født på ny" - han spør jo om nettopp det: Kan man som voksen komme inn igjen i mors livmor og bli født enda en gang?

Selvsagt burde han, som jødisk religiøs lærd, vite bedre - og det sier også Jesus til ham. Og Jesus forklarer at man må bli født av "vann og Ånd". Jeg skjønner at det kan tolkes dithen at "dere må først bli født som mennesker, så må dere bli født av Ånden". Men man må likevel ta et tolkningsskritt for å komme dit.

Jødene hadde allerede et rituale med full neddykking i vann som en renselse for de som ikke var født jøder, hvis de konverterte til jødedommen. Dette var også et renselsesrituale i visse situasjoner. 

Så det ble en slags ny fødsel: N.N. var født som ikke-jøde, men idet han konverterte (omvendte seg) ble han på en måte født på nytt, som jøde.

Og så går man på ett tidspunkt over til å kalle det kristendom. Da er det ikke-kristne fra alle etnisiteter og nasjoner, som vender om (konverterer) og blir født på nytt som kristne idet de inngår dåpspakten. Dåpen er jo bare det ytre symbolet på hva som skjer. Men uten at det skjer en reell omvendelse, sier budskapet, hjelper det ikke å kalle seg kristen. Det gamle mennesket må dø, og man må bli født på nytt. Og da trenger man Åndens kraft.

Svar
Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12812 kommentarer

En fin lignelse om omvendelse

Publisert 7 dager siden

Luk.15.4-6: «Dersom en av dere eier hundre sauer og mister én av dem, lar han ikke da de nittini være igjen ute i ødemarken og leter etter den som er kommet bort, til han finner den? 
Og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem: ‘Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som var kommet bort.’

Luk.15.7: Jeg sier dere: På samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse.

I denne lignelsen kommer det frem at det ikke er de som går seg vill som omvender seg - (vender om/ kommer tilbake), men det er en redningsaksjon på gang. Denne aksjonen betyr da "frelse" (= redning) Se på det som et kall eller rop: "Hvor er du!" (Matt.9.12-13) 

 (Joh.6.45 - Joh.10.1-10)

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Messias eller Lucifer?
8 minutter siden / 284 visninger
Tove H. Beck-Berntsen kommenterte på
Exit Sylvi Listhaug
11 minutter siden / 704 visninger
Tove H. Beck-Berntsen kommenterte på
Exit Sylvi Listhaug
14 minutter siden / 704 visninger
Tove H. Beck-Berntsen kommenterte på
Exit Sylvi Listhaug
18 minutter siden / 704 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ingenting lært og ingenting forstått av Listhaugs avgang
19 minutter siden / 403 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Ingenting lært og ingenting forstått av Listhaugs avgang
41 minutter siden / 403 visninger
Kersti Zweidorff kommenterte på
Drittlei!
42 minutter siden / 163 visninger
Ragnar Kristoffersen kommenterte på
En svekket statsminister
rundt 1 time siden / 802 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Drittlei!
rundt 1 time siden / 163 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Fosser fram på meningsmåling
rundt 1 time siden / 621 visninger
Les flere