Åshild Mathisen

108

Kanten av klippen

Hvorfor skal vi bry oss om Anita Krohn Traaseth, når verden står i brann?

Publisert: 10. mar 2018

Da styrelederen i Innovasjon Norge trakk seg med øyeblikkelig virkning, ble nok en kvinnelig toppleder gjenstand for diskusjon i offentligheten.

Ryddepikene. Bråket rundt Krohn Traaseth er et tydelig eksempel på det Ola Kvaløy ved NHH beskriver. I en DN-kronikk beskriver han hvordan det, når omstilling behøves, er kvinner som blir ansatt. De går i gang med omstillingene – men må ofte forlate jobben. Og dette er ikke enkelthistorier: En studie av verdens 2.500 største selskaper viste at det for perioden 2004 til 2013 var 40 prosent flere tilfeller av ufrivillig avgang blant kvinnelige toppledere.

Glassfella  

Kvaløy viser i DN til at det er en dokumentert sammenheng at når «kvinner først bryter gjennom glasstaket og blir toppledere, er det i situasjoner hvor lederjobben er spesielt krevende». Organisasjonen er i krise, må endres, effektiviseres eller omstilles. I det hele tatt blir kvinnelige ledere i større grad rekruttert til risikofylte lederstillinger hvor sjansene for å mislykkes er større.

Fenomenet kalles glassfella eller glassklippefenomenet. Man bryter gjennom glasstaket, men balanserer ved kanten av klippen.

Likandes menn 

I tillegg er det mye som tyder på at vi tåler mindre fra kvinnelige ledere, og at vi rett og slett ikke liker dem særlig godt.

Et eksperiment utført av tankesmien Agenda i samarbeid med Markedshøyskolen for et par år siden, viste at to ledere med nøyaktig samme egenskaper som ble presentert som henholdsvis Hanna og Hans, bekreftet andre lignende studier. Fagsjef Sigrun Aasland i Agenda oppsummerer: «Studentene likte Hanna dårligere enn Hans, og syntes Hanna var en dårligere leder enn Hans.»

Nok en gang diskuterer vi en kvinnelig toppleder som opplever at det er storm i kastene. Men hvor ille er dette i den store sammenhengen? Det er ille fordi den ubevisste og skjulte diskrimineringen av kvinner viser en brist i vår kultur.

Andre briller

Dette handler ikke om en liten og eksklusiv gruppe kvinnelige toppledere – det handler ikke om feminisme som karriere- og selvrealiseringsprosjekt.

Det handler om at vi som samfunn og fellesskap bremses. Et filter av følelser, myter og irrasjonalitet demotiverer, begrenser og utelukker mange dyktige mennesker fra å komme med lederskap og visjoner som Norge trenger.

Det var derfor det var så interessant å lese Aftenpostens Harald Stanghelles analyse av hva som skjer i Innovasjon Norge. Han mener selv han skrev en kommentar om en næringsminister som griper inn i en styresak. Men i kommentaren var det beskrivelser som har vakt sterke reaksjoner. Han skriver: «Ingen kan frata Anita Krohn Traaseth at hun er en drivende dyktig bruker av sosiale medier og en ivrig profilskaper.» Styrelederen på sin side blir beskrevet som «en meget respektert og dyktig næringslivsleder».

Nasjonal huskommentator

Stanghelles poeng med kommentaren var altså ikke å gjøre en vurdering av kompetanse eller resultater hos styreleder og direktør. Men som Susanne Kaluza sier: «Stanghelles kommentar føyer seg dessverre inn i et større bilde der kvinnelige og mannlige ledere omtales og vurderes annerledes.»

Stanghelle henger seg ubevisst i sine egne ord, og kommentaren fremstår som eneste lang «Freudian slip of the tongue». For han ønsker trolig å fremstå nøytral, kanskje han tror han er det – og så demonstrerer han samtidig hvordan menn og kvinner bedømmes ut fra helt ulike kriterier. Og det betyr noe når Stanghelle uvitende gjør dette. For han er en slags nasjonal huskommentator. Han formulerer til enhver tid det nordmenn flest kan nikke til.

Det er oss

Derfor er det ikke Stanghelle som er hovedpersonen i denne historien. Det er vår mentalitet, når vi velger hvilke suksesshistorier vi løfter frem og hvilke egenskaper vi har tro på. En mann er en bauta, han er respektert, han er strategisk. Hvor ofte hører vi kvinner omtales slik?

Innovasjon Norges Anita Krohn Traaseth har beviselig levert resultater, men det er ikke poenget her. Det er hvorvidt kvinner blir målt på det samme som menn. Når kvinner blir ledere, utfordrer det vårt bilde av hva som er lederskap og hva som skaper resultater. De handler om hva vi anerkjenner som lederkvaliteter og karismatisk autoritet.

Flinke jenter 

Da tidligere nestleder Trond Giske omtalte sin andre nestleder, Hadia Tajik,
 for «en veldig flink ung jente», responderte den 34 år gamle tidligere kulturministeren: «Du er ganske flink du og da». Hadia spilte ballen tilbake. Ord kan bygge opp, de kan rive ned – de kan befeste gamle forestillinger og bryte ny grunn.

Stanghelle vet at han har innflytelse inn i det politiske univers når han skriver om nærings-
ministerens rolleforståelse. Etter å ha snublet i ordene har han kanskje sett at han har helt andre og nye påvirkningsmulig-
heter. Harald Stanghelle har fått et nytt oppdrag. Norges flinke jenter venter i spenning.


Kommentaren sto på trykk i Vårt Lands papriutgave lørdag 10. mars 2018

TEGNING: Marvin Halleraker

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Hmm

Publisert nesten 2 år siden
Åshild Mathisen. Gå til den siterte teksten.
En studie av verdens 2.500 største selskaper viste at det for perioden 2004 til 2013 var 40 prosent flere tilfeller av ufrivillig avgang blant kvinnelige toppledere.

Hvorfor er det slik, tro? Er det innlysende og hevet over enhver tvil at det er styrene som er inkompetente, alternativt fordomsfulle? Eller, har tar jeg på hjem og vernesko, kan det være at noen eller mange av de personene, som har fått reisepass, likevel og faktisk ikke er kompetente i de stillingene de har hatt? Eller, kanskje det er en mer åpenbar årsak, at noen av dem er kvotert inn? Kvotering er garanti for at det ikke er en garanti for den (aller) mest skikkede får stillingen. Det er noe med det voldsomme kvinnefokuset. Det kan føre til utilsiktede affekter – som med alt annet som er voldsomt.

3 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

28 innlegg  2002 kommentarer

Sløs ikke ditt talent.

Publisert nesten 2 år siden
Åshild Mathisen. Gå til den siterte teksten.
Det er vår mentalitet, når vi velger hvilke suksesshistorier vi løfter frem og hvilke egenskaper vi har tro på. En mann er en bauta, han er respektert, han er strategisk. Hvor ofte hører vi kvinner omtales slik?

Den enkle sannhet som ikke er populær blandt feminister og selvsagt ikke politisk korrekt, er at mannen er leder, han er en bauta, han er respektert og han er strategisk, - dersom han er ledertype vel og merke, langt fra alle menn er det.

Problemet med likestilling er at mann og kvinne ikke er like, vi er veldig forskjellige.  Det er natur, det er Gud-skapt og det har en Guddommelig hensikt, - at vi skal utfylle hverandre og være team.  Vi har lik verdi, men forskjellige interesser og funksjoner.

Så finnes det selvsagt dyktige kvinnelige ledere!

Men kvinner har egenskaper som det faktisk er bortkastet å bruke på lederstillinger.  Kvinne, bruk ditt talent og din unike kvinnelighet på noe viktigere.

3 liker  
Kommentar #3

Dan Lyngmyr

205 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Åshild Mathisen. Gå til den siterte teksten.
Innovasjon Norges Anita Krohn Traaseth har beviselig levert resultater

Resultater ? 

Den tidligere styrelederen, som i praksis trakk seg som en følge av utidig innblanding fra statsråden, viser til at Krohn Traaseth fremstår som helt annerledes enn det bildet, i alle fall tilsynelatende, som Åshild Mathisen forsøker å skape.

Den vanlige leser må altså forholde seg til Åshild Mathisens åpenbare beundring for Krohn Traaseth - som "beviselig" har skapt resultater, og til tidligere styreleder, som trolig ville gitt henne sparken, og som viser til styrets konkrete og direkte opppleveer av Krohn Traaseths lederstil.

Han sier blant annet, på vegne av styret : " Styret har på nært hold opplevd hvordan daglig leder skaper konflikter,konfrontasjoner og splid "

Men kanskje det er det Mathisen mener : konflikter, konfrontasjoner og splid er det som gir (gode) resultater.

https://www.dn.no/nyheter/2018/03/13/0906/Politikk/tidligere-styreleder-om-traaseth-styret-har-pa-naert-hold-opplevd-hvordan-daglig-leder-skaper-konflikter-konfrontasjoner-og-splid

 

 
4 liker  
Kommentar #4

Dan Lyngmyr

205 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Korrigering ;...og direkte opplevelser av....

1 liker  
Kommentar #5

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Kanskje det er typisk?

Publisert nesten 2 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
" Styret har på nært hold opplevd hvordan daglig leder skaper konflikter,konfrontasjoner og splid "

Det kan se ut til at dette ikke er en uvanlig begrunnelse, når kvinner, kanskje spesielt i offentlige lederstillinger, der de ofte er kvotert inn, må fratre lederstillinger.

Menn og kvinner har begge typiske særtrekk og fortrinn. Noen er kan være temmelig like for de to kjønnene (ved generalisering og som gruppe) og andre ulike. Men igjen, det kan se ut til at kvinner i større grad enn menn ender med å skape konflikter, konfrontasjoner og sår splid, altså blir mobbere når de ikke mestrer den lederjobben de er satt til. Dette er ikke kun en antakelse. Det er bare å gå tilbake å se på flere av de sakene der kvinner har måtte fratre topposisjoner de siste ti årene.

Det sies mye bra om kvinners egenskaper, bl.a. annet at de er spesielt flinke til å håndtere mennesker. Når alt kommer til alt, er det lite som tyder på at dette er mer typisk for kvinner enn for menn. Av og til kan det se ut til å være motsatt.

Mathisen skriver: "Og dette er ikke enkelthistorier: En studie av verdens 2.500 største selskaper viste at det for perioden 2004 til 2013 var 40 prosent flere tilfeller av ufrivillig avgang blant kvinnelige toppledere."

Her antydes det at når det er "40 prosent flere tilfeller av ufrivillig avgang blant kvinnelige toppledere", så skyldes det at de er kvinner. Dette er mildt sagt en feilslutning. Styrer i store selskaper er blinde for kjønn, hudfarge, rase og andre distraksjoner når de først har ansatt en CEO. Det ene og viktige, som teller, er resultater.

Min påstand er derfor at det unntaksvis eller at det aldri har skjedd at en kvinnelig toppleder er blitt skjøvet – fordi hun var kvinne, dersom hun ellers leverte gode eller tilfredsstillende resultater. Det er ikke sympatisk å bruke følgende argumentasjon, men gjør det likevel: Dette forholder seg slik, og dette har jeg en del innsikt i.

Et annet argument i likestillingsspørsmål er likelønn. Det hevdes at det ikke er likelønn i Norge – mellom kjønnene. Det er naturligvis en konstruksjon. Det har vært lik lønn for likt arbeid i årtier her til lands. Dette er en av de store seirene for de som virkelig kjempet for likestilling, spesielt på syttitallet.

Å hevde det motsatte er å frata disse den æren og kreditten de fortjener. At vi ikke lever i et gammelkommunistisk system, der alle yrker og profesjoner lønnes likt, skal vi naturligvis prise oss lykkelige for. At det er flere mannlige ingeniører i oljeindustrien og flere kvinner i deltidsstillinger i helsektoren har hverken politiske eller ideologiske årsaker.

Det bare viser at samfunnet har en fleksibel og dynamisk økonomi, som er avgjørende for økonomisk vekst og verdiskapning og slik er en garanti for velferdsstatenes bærekraft. Vider viser det at folk lever sine liv og gjør sine egne valg.

Noe deltid er ufrivillig, og noe er ønsket. Her gjelder det å finne en balanse. Dersom all deltid ble fjernet, ville mange bli skuffet. Men igjen, dersom all deltid ble fjernet, ville det ikke samtidig gi helsepersonell den samme inntekten som ingeniører i oljesektoren. Altså ville det ikke skape likelønn – i hht den nye og misvisende definisjonen av ordet.

Det er bare en ting som kan gi likere lønn mellom kjønnene, og det er at langt flere kvinner søker seg til yrker som har høyrere lønn. Det er ingenting som hindrer dem. Tvert imot, de ville trolig få en viss kvoteringsfordel.

Debatten om likestilling var en gang betimelig.

3 liker  

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
13 dager siden / 1816 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1719 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
10 dager siden / 1689 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 1450 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
7 dager siden / 855 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
3 dager siden / 845 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
18 dager siden / 843 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere