Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Det Sylvi ikke vil svare på

Sylvi Listhaug vil ikke svare på konkrete spørsmål om kirkeasyl. Ikke så rart når hennes rådgivere internt omtaler Vårt Lands spørsmål som «tullete» og noe Listhaug ikke «skal nedlate seg til å svare på».

Publisert: 9. mar 2018 / 14425 visninger.

Fredag 23. februar gikk politiet til en brutal aksjon for å hente ut en kristen afghansk småbarnsfamilie fra forsamlingshuset Betania i Fitjar kommune. Uten forvarsel, eller forsøk på dialog med menighet og konvertitt-familien, knuste politiet ruter og hentet ut gråtende barn.

Igjen sto en sjokkert menighet. Saken vakte også oppsikt i en samlet norsk kristenhet. De siste årene har få saker samlet hele kristen-Norge. Men denne saken vakte harme hos alle: Fra den mest konservative til den mest liberale. Den felles oppfatningen er at kirkeasyl er en siste sikkerhetsventil som bør brukes med varsomhet. Vi vet alle at det ikke finnes en perfekt rettsstat blottet for tabber, selv om den norske er blant de aller beste i verden.

Telefonen glødet

Hos Vårt Land glødet telefonen. Både fra de som tradisjonelt er tilhengere av Listhaug og de som alltid har vært motstandere. Hennes motstandere var nok en gang sinte. Mens de som til daglig støtter Listhaug var bekymret. De ventet på hennes eget svar, ikke bare svar fra politiet. De håpet og trodde hun ville rydde opp, når hun forsto at politiet hadde gått inn i et bedehus og hentet ut kristne konvertitter som fryktet å bli sendt tilbake til Afghanistan og drept.

Vårt Lands oppdrag er å stille spørsmål på vegne av våre lesere. Derfor ba vi gjentatte ganger om intervju med henne, og ba skriftlig om å få svar på en rekke konkrete 
spørsmål. Her er noen av dem:

– Hva slags kompetanse har politiet til å vurdere hva som er et gudshus?

– Forskjellsbehandler politiet nøkterne bedehus og store gudshus i Den norske kirke?

– Politiet argumenterer med at bygget ikke var et bedehus fordi det ble brukt som bolig. Dette er tilfellet i enhver kirke­asylsituasjon. Hva gjør denne saken spesiell?

Ville ikke svare

Gjennom denne perioden fikk vi aldri et intervju med henne. Vi foreslo at vi kunne komme etter at hun hadde vært på spørretimen på Stortinget, og stille noen korte spørsmål. Det fikk vi nei til.

Etter hvert fikk vi et generelt svar på e-post. I to korte avsnitt var hennes hovedbuskap dette: Hun har full tillit til at politiet har opptrådt i henhold til retningslinjene og hun mener at kirken ikke kan stille seg over rettsstaten.

Heller ikke denne gangen fikk vi mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål. Heller ikke på e-post. En rekke spørsmål sto dermed ubesvart.

Ingen dialog

Etter dette tok biskop Tor B. Jørgensen kontakt med oss. Han mente at politiet hadde brutt med retningslinjene, fordi disse sier at politiet skal være i dialog med menighetene og asylantene underveis. Det var aldri politiet på Fitjar. Vi tok kontakt på nytt.

Heller ikke denne gangen fikk vi svar på det vi spurte om. Derimot gjorde departementet en tabbe. De sendte oss deler av den interne korrespondansen om saken. Den avdekket deres syn på våre spørsmål og på våre leseres spørsmål. Den lød slik:

«Se henvendelse fra Vårt Land. Begynner i grunn å bli litt dumt. Både departementet som departement og Sylvi har uttalt at man har tillit til de vurderingene PU har gjort. Da blir det tullete å skulle ta retningslinjene setning for setning. Slik jeg ser det er det to muligheter; enten at Sylvi ikke skal nedlate seg til å svare på hver eneste setning – i så tilfelle foreslår jeg svarene i blått under. Alternativt får Sylvi si at hun nå flere ganger har gitt uttrykk for at hun har tillit til politiet, og at dette ikke har endret seg»

Det var også slik Listhaug svarte Vårt Land. Hun svarte altså ikke på de konkrete spørsmålene våre.

Nei til KrF

Rett før Vårt Land gikk i trykken fredag ettermiddag ble det også klart at Listhaug heller ikke vil besvare et spørsmål fra stortingsrepresentant i KrF, Torhild Bransdal, etter hendelsene i Fitjar.

I et brev spør Bransdal om «regjeringen vil ta ansvar for å klargjøre hva som skal regnes som et kirkebygg i slike saker», altså i kirkeasylsakene.

Svaret fra Listhaug er ikke til å misforstå: «Jeg ser per nå ikke behov for en videre klargjøring av hva som skal regnes som et kirkebygg i denne typen 
saker».

Oppsiktsvekkende

Ikke bare nekter Listhaug å svare Vårt Land og våre lesere. Hun ser heller ingen grunn til å besvare et sentralt spørsmål fra en av våre folkevalgte. Det er mulig hennes rådgivere igjen har gitt henne råd om å ikke «nedlate seg» til slikt.

Brevet fra Listhaug er uansett oppsiktsvekkende. Det kan ikke bety annet enn at i et gudshus kan ingen kirkeasylant kjenne seg trygg. For Listhaug har flyttet definisjonsmakten ut av politikken. Heretter ligger den hos politiet.


6 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
2 liker  
Svar
Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

174 innlegg  13503 kommentarer

Fortsatt intet svar

Publisert 9 måneder siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Viktig melding - lytt på radio.

Det hjalp ikke så mye å lytte på radio i dette tilfellet, Wold.  Sylvi Listhaug svarte ikke på de konkrete spørsmålene der heller, men presenterte noen generelle vurderinger.  I forhold til Fitjar-saken motsa hun imidlertid seg selv - i hvert fall indirekte.  

Kirkeasylet er ikke avskaffet, og det er ikke på regjeringens program i inneværende periode, framholdt hun (selv om FrP ønsker å gjøre det i framtida).  Likevel har hun altså forsvart politiets handling i det aktuelle tilfellet.  Politiet har omgått kirkeasylpraksisen ved suverent å bestemme at Betania ikke er en kirke.  Det henger ikke på greip - men Listhaug nekter å ta stilling til det.

7 liker  
Svar
Kommentar #3

Kjetil Mæhle

67 innlegg  764 kommentarer

Ikke la Listhaug lure deg

Publisert 9 måneder siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
«Se henvendelse fra Vårt Land. Begynner i grunn å bli litt dumt. Både departementet som departement og Sylvi har uttalt at man har tillit til de vurderingene PU har gjort. Da blir det tullete å skulle ta retningslinjene setning for setning. Slik jeg ser det er det to muligheter; enten at Sylvi ikke skal nedlate seg til å svare på hver eneste setning – i så tilfelle foreslår jeg svarene i blått under. Alternativt får Sylvi si at hun nå flere ganger har gitt uttrykk for at hun har tillit til politiet, og at dette ikke har endret seg»

Se på hva hun gjør og ikke hør på hva hun sier. Mange kristne har latt seg lure av "farmors kors" og fint prat om å stå opp for kristentroen mot islam. 

Selvsagt har hun hatt rett i noe. Men så har hun sannelig tatt feil også. 

Maktmisbruk mot en svært svak kristen konvertitt-familie og velsignelse av politiets innbrudd i et menighetslokale er så himmelropende tydliggjøring av hva hun står for at ingen er uten unnskyldning. 

Takk til VL for å viderebringe dialogen i departementet. Så vet vi hvilken opphøyd adel vi betaler vår skatt til og hvor nedlatende myndighetspersonene opptrer.

8 liker  
Svar
Kommentar #4

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Det hjalp ikke så mye å lytte på radio i dette tilfellet, Wold.  Sylvi Listhaug svarte ikke på de konkrete spørsmålene der heller, men presenterte noen generelle vurderinger.  I forhold til Fitjar-saken motsa hun imidlertid seg selv - i hvert fall indirekte.  

Kirkeasylet er ikke avskaffet, og det er ikke på regjeringens program i inneværende periode, framholdt hun (selv om FrP ønsker å gjøre det i framtida).  Likevel har hun altså forsvart politiets handling i det aktuelle tilfellet.  Politiet har omgått kirkeasylpraksisen ved suverent å bestemme at Betania ikke er en kirke.  Det henger ikke på greip - men Listhaug nekter å ta stilling til det.

Listhaug svarte på det hun kunne svare på - det generelle.

Å drive saksbehandling i enkeltsaker kan hun ikke, og å overprøve politiet i deres vurdering av byggets "hellighet", vil hun selvfølgelig heller ikke.

Men jeg forstår Aalborgs frustrasjon.  Jeg har kjent på den samme selv - ved uteblitte svar fra både henne og Johannessen.  Uten sammenligning forøvrig ;-)

Så en liten ting til slutt:  Hvorfor er det så maktpåliggende for Aalborg og Johannessen å ikke legge særskilte restriksjoner på muslimers vandring inn i riket, dersom de kan være livsfarlige for kristne?

7 liker  
Svar
Kommentar #5

Njål Kristiansen

148 innlegg  20685 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Slik jeg har oppfattet dette var det kirkeasyl da familien flyttet inn i bedehuset, men da de ble hentet ut var det hverken fra et bedehus eller kirkeasyl. Om det er et mirakel som har skjedd i mellomtiden er jeg ikke kompetent til å svare på, men jeg har mine tanker. 

2 liker  
Svar
Kommentar #6

Johan Rosberg

20 innlegg  444 kommentarer

Listhaug og de enfoldige...

Publisert 9 måneder siden

Taper Listahug og FrP (ansikt i) denne saken, har man bare Israel og Jerusalem å spille på. Utover det må man stå for det man står for, hvor dumt det enn høres ut...

3 liker  
Svar
Kommentar #7

Johan Rosberg

20 innlegg  444 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Så en liten ting til slutt:  Hvorfor er det så maktpåliggende for Aalborg og Johannessen å ikke legge særskilte restriksjoner på muslimers vandring inn i riket, dersom de kan være livsfarlige for kristne?

Kristne burde vite mer om hva som er livsfarlig, og hva som ikke er... Vi er allerede døde, er vi ikke?  Våkn opp!

1 liker  
Svar
Kommentar #8

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.
Kristne burde vite mer om hva som er livsfarlig, og hva som ikke er... Vi er allerede døde, er vi ikke?  Våkn opp!

Litt forvirret, Rosberg? 

Ikke etter dette.  Sett nå at denne konvertitt-familien får bli.  Da kan det godt hende at familien, klanen eller stammen må redde sin 'ære' ved å ta livet av de kristne. 

Hva så om de sender en i familien, klanen eller stammen som asylsøker for å gjenopprette den tapte æren, ved å ta livet av konvertittene?  Da bør vel strengt tatt risikoen for dette hensyntas ved bedømmelsen av dennes asylgrunnlag, dersom Aalborgs logikk skal følges? 

"Åpne dører":

Familie eller klan går foran alt annet

Konseptet om en nasjon er fremmed for den afghanske tenkemåten. Familien kommer først, fulgt av klanen og så stammen. Alle disse er mye viktigere enn landet eller staten.
Det er dypt forankret i afghanere at de skal ta seg av sine familier, landsbyer eller stammer. Om noen våger å vende seg fra stammen sin for å omfavne noe nytt og fremmed, vil de oppleve et stort press for å vende tilbake til tradisjonelle normer. Dersom man ikke gir etter for presset, vil man bli sett på som en forræder og dermed ekskludert, torturert eller drept.

Dette gjelder alle former for «avvik», men i enda større grad dersom noen vender seg til kristendommen. Den kristne religionen blir ansett som vestlig og fiendtlig til afghansk kultur, samfunn og islam.

«Jeg er alltid redd for at noen vil gjenkjenne meg og drepe meg.»

Oftest er det bare én mulig utgang for kristne som avsløres: De blir drept. Familien, klanen eller stammen må redde sin 'ære' ved å ta livet av den kristne. Ekstremistgrupper vil heller ikke vise noen nåde.

7 liker  
Svar
Kommentar #9

Johan Rosberg

20 innlegg  444 kommentarer

Alt fortalt i en setning:

Publisert 9 måneder siden

Hva var det med å være død du ikke forstod?

1 liker  
Svar
Kommentar #10

Nils-Petter Enstad

88 innlegg  206 kommentarer

Arroganse

Publisert 9 måneder siden

At en statsråd nekter å svare på relevante og saklige spørsmål fra media, og at slike spørsmål betegnes som "tullete" og "for dumt", er ille nok. Verre er det, rent konstitusjonelt, at hun heller ikke gidder å svare på spørsmål i Stortinget. Det ville fått enhver annen statsminister enn Erna Solberg til å kalle justisministeren inn på teppet og gi beskjed om at slik arroganse overfor Stortinget kan man ikke tillate seg.

4 liker  
Svar
Kommentar #11

Per Steinar Runde

208 innlegg  2476 kommentarer

Aalborg svarar heller ikkje

Publisert 9 måneder siden

Ei rekkje gonger har eg stilt spørsmål til eller kome med sakleg og grunngjeven kritikk av Aalborgs innlegg her på Verdidebatt. Ikkje ein einaste gong har eg fått svar. Men statsråden skal ver så god stå på pinne og svare på hennar spørsmål, som ho stiller "på vegne av lesarane". Kor mange prosent eller promille som har bedt om dette, veit eg ikkje, men samla sett har VLs lesarar minka med 13000 berre på eitt år.

Viss det er svar Aalborg er ute etter, så kan ho lese artikkelen "Kirkeasyl er en anakronisme" av Bernt Oftestad: https://www.document.no/2018/03/06/kirkeasylet-litt-historikk/


17 liker  
Svar
Kommentar #12

Eivind Haarseth Olsnes

0 innlegg  21 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Har du noen eksempler på kristne afghanere som har blitt drept av klanmedlemmer i Europa, eller er dette kun et hypotetisk problem?

2 liker  
Svar
Kommentar #13

Oddbjørn Johannessen

174 innlegg  13503 kommentarer

En annen debatt

Publisert 9 måneder siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Viss det er svar Aalborg er ute etter, så kan ho lese artikkelen "Kirkeasyl er en anakronisme" av Bernt Oftestad: https://www.document.no/2018/03/06/kirkeasylet-litt-historikk/

Hvorvidt kirkeasyl er en "anakronisme" eller ei, er et tema som tilhører en annen debatt.  

Siden 1993 har Justisdepartementets instruks til politiet om ikke å gå inn i kirker for å hente ut asylanter, vært respektert.  Den aktuelle saken er dermed et brudd med denne praksisen. Det er det denne saken dreier seg om.

Sylvi Listhaug har selv sagt at regjeringen i inneværende periode ikke vil bryte med denne praksisen, men det er altså nå likevel gjort - og det er dette statsråden nekter å svare på spørsmål om.

2 liker  
Svar
Kommentar #14

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7335 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Viss det er svar Aalborg er ute etter, så kan ho lese artikkelen "Kirkeasyl er en anakronisme" av Bernt Oftestad: https://www.document.no/2018/03/06/kirkeasylet-litt-historikk/

Takk for henvisningen.  Veldig klargjørende og god artikkel av Bernt Oftestad.

Aalborg bør også lese den.

8 liker  
Svar
Kommentar #15

Roger Christensen

5 innlegg  707 kommentarer

Ikke gå inn i enkeltsaker?

Publisert 9 måneder siden

Listhaug har tidligere blitt filmet på tur med politiet på jakt etter ulovlige innvandrere. Det ser ikke ut som hun var like tertefin med styringsprinsippene den gangen. Dessuten er Vårt Lands spørsmål generelle selv om det er en konkret sak som har utløst debatten.

Sylvi Listhaug får muligheten til å gi sin versjon, men avslår den. Det tyder vel ikke på at en kampanje fra medienes side er grunnen til at hun er omstridt.

3 liker  
Svar
Kommentar #16

Roger Christensen

5 innlegg  707 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Viss det er svar Aalborg er ute etter, så kan ho lese artikkelen "Kirkeasyl er en anakronisme" av Bernt Oftestad: https://www.document.no/2018/03/06/kirkeasylet-litt-historikk/

Hvis departementet er enig i det som står i den artikkelen kan de vel bare si det? Men de gjør altså ikke det.

3 liker  
Svar
Kommentar #17

Dan Lyngmyr

177 innlegg  1188 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Det Sylvi ikke vil svare på

Slik er det i møte med makten - det er ikke alltid man får svar.

Heller ikke fra politiske redaktører, som f,eks Aalborg, selv om spørsmålene er aldri så godt begrunnet. Men bevares, og ikke ironisk bemerket , kan det selvsagt være andre og viktigere ting å beskjeftige seg med - slik det synes å være for Listhaug akurat nå.

At Listhaug, så langt hun har anledning til, burde svart på saklige spørsmål fra Vårt Land, vil mange trolig være enige i, men med Vårt Lands åpenbare redaksjonelle anti- FRP "posisjon", så er det slett ikke sikkert at man kan forvente å bli prioritert blant et utall av forespørsler som kommer til minister Listhaug. 

For slik er faktisk ikke  Vårt Lands posisjon i møte med politisk makt. Da hjelper det heller ikke å vise prinsippielt til demokrati og ytringsfrihet .Det er min enkle vurdering, selv uten å være FRP velger.

10 liker  
Svar
Kommentar #18

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Eivind Haarseth Olsnes. Gå til den siterte teksten.
Har du noen eksempler på kristne afghanere som har blitt drept av klanmedlemmer i Europa, eller er dette kun et hypotetisk problem?
5 liker  
Svar
Kommentar #19

Nils-Petter Enstad

88 innlegg  206 kommentarer

Ikke helt det samme

Publisert 9 måneder siden

Med fare for å rispe i selvbildet ditt: Dette er vel ikke det samme? For noen av oss vil det vel være en viss forskjell på den politiske redaktøren i en viktig avis og en hvem som helst Per eller Pål?

1 liker  
Svar
Kommentar #20

Knut Nygaard

487 innlegg  6976 kommentarer

Skjer med jevne mellomrom

Publisert 9 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Siden 1993 har Justisdepartementets instruks til politiet om ikke å gå inn i kirker for å hente ut asylanter, vært respektert.  Den aktuelle saken er dermed et brudd med denne praksisen. Det er det denne saken dreier seg om.

Jeg anser meg som en rimelig oppegående troende. Mitt daglige virke har stort sett vært i den kommunale barneverntjenesten. Fikk nærkontakt med kirkeasyl og inngripen under den såkalte "Knut-saken" på slutten av 90-tallet. Det å dra ut avgjorte vedtak ved såkalt barmhjertighet ved kirkeasyl hører ikke hjemme i den tid vi befinner oss i nå og har gjort en god stund. 

https://www.ba.no/.../mormor-nekter-for.../s/1-41-295049

3 liker  
Svar
Kommentar #21

Knut Nygaard

487 innlegg  6976 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg har oppfattet dette var det kirkeasyl da familien flyttet inn i bedehuset, men da de ble hentet ut var det hverken fra et bedehus eller kirkeasyl

Hva med å kjøpe ditt eget private kirkebygg? En gang vigslet alltid vigslet? 

https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html...   

Er vel mer - et hus er og  blir ... et hus?  

4 liker  
Svar
Kommentar #22

Njål Kristiansen

148 innlegg  20685 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Hva med å kjøpe ditt eget private kirkebygg?

Jeg vet ikke hvilket hus du tenker på, men jeg sogner allerede til en kirke og regner med at den vil stå ut min tid. Skulle behovet endre seg vil jeg ta kontakt. 

1 liker  
Svar
Kommentar #23

Per Steinar Runde

208 innlegg  2476 kommentarer

På vegne av éin million kontra åtti tusen

Publisert 9 måneder siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Med fare for å rispe i selvbildet ditt: Dette er vel ikke det samme? For noen av oss vil det vel være en viss forskjell på den politiske redaktøren i en viktig avis og en hvem som helst Per eller Pål?

He,he. Eg ser ikkje bort i frå at Dan Langmyr har rett. Verken  Listhaug eller Aalborg finn grunn til å kome ein kritikar i møte, ikkje eingong i form av eit svar.

Aalborg skriv ikkje at ho spør på vegne av VL, men på vegne av lesarane til avisa. Ho seier at telefonen hos VL har "glødet", men kor mange som har ytra seg om politiaksjonen av dei 16500 som held papiravisa, av dei 5000 som abonnerer på  nettutgåva eller av dei 80000 lesarane, seier ho ikkje noko om. NRK, med hundretusenvis av sjåarar,  brukar å snakke om ein telefonstorm når dei får nokre titals reaksjonar  etter eit program.

Eg skriv sjølvsagt på egne vegne, men i  juni 2016 meinte 55% av dei spurde i ei landsomfattande meiningsmåling  at Sylvi Listhaug gjorde ein god eller svært god jobb som statsråd. Så då kan eg med same reknemåte som Aalborg brukar, seie at eg spør på vegne av minst ein  million!


13 liker  
Svar
Kommentar #24

Njål Kristiansen

148 innlegg  20685 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Lyset kan nå øynes i tunnelen. Listhaug har ertet opp sentrale personer i både Høyre og Venstre. Dette vil måtte lede til debatt internt i regjeringen. Hennes siste utspill mot Ap har vekket anstendige mennesker til å stille opp for en anstendig tone i regjeringens politikk. Begeret er i ferd med å fylles. Én av to ting vil komme til å skje; 

Listhaug vil bli fortalt hvor skapet skal stå. 

Listhaug legger ut på vandring bort fra regjeringskontorene. 

Selv vil hun nok se seg som den første kristne martyr i moderne tid i norsk politikk, men her handler det om hele regjeringens anstendighet og troverdighet. Hun har klart tråkket over på en slik måte at reaksjoner kan påregnes. Jeg håper at de blir klare og tydelige nok slik at det er ingen tvil etterpå om hva Norge skal stå for som nasjon. De aktuelle sakene nå er utvisningen av en godt integrert ressurssterk familien Abassi, og de som er hentet fra kirkeasylet. 

Tonen internt i Høyre er klar. Hun splitter mer enn hun samler, og vi er ikke villige til å ofre mer for å tekkes noen hundre villstyringer i Frp. Høyre kommer til å revurdere den daglige politikken og gjøre mer menneskelige kursendringer. Det er blitt nødvendig for egen troverdighet. Frp vil bli oppfordret til å bestemme seg for om de vil holde på sitt nasjonalistiske brungrums eller gå inn i det moderne samfunn med respekt for menneskers egenverd og oppfylle lovens rimelighetshensyn. 

2 liker  
Svar
Kommentar #25

Anne Lise Søvde

12 innlegg  15 kommentarer

spørsmål til regjeringens "kirkeminister".

Publisert 9 måneder siden

Hei Berit Aalborg

For å få engasjert hele regjeringen i dette spørsmålet har NORME (styreleder og undertegnede) skrevet et åpent brev til kulturministeren om trosfriheten og om likebehandlingen av kirkesamfunn og deres gudshus. Brevet er også publisert på Verdidebatt, men kommer ikke opp under innlegg om Kirkeasyl, merkelig nok. 

Jeg kunne nok tenke meg at VL publiserte hele brevet også i avisen, men det er selvsagt opp til dere. 

Uansett tenker jeg at det burde være et mål å få flere i regjeringen i tale omkring dette. Ønsker vi et samfunn som til de grader undergraver artikkel 18 i menneskerettighetserklæringen og som ikke likebehandler kirkesamfunnene i saker om kirkeasyl?

1 liker  
Svar

Siste innlegg

Debatten og dei gode gjerningane
av
Sofie Braut
rundt 17 timer siden / 365 visninger
2 kommentarer
Prestasjon & relasjon
av
Maria Stensvold Ånonsen
rundt 17 timer siden / 145 visninger
2 kommentarer
Tilsyn med vitnesbyrd
av
Vårt Land
rundt 18 timer siden / 240 visninger
2 kommentarer
Gryende helgenkult
av
Caroline Serck-Hanssen
rundt 23 timer siden / 179 visninger
1 kommentarer
Et sprang i tiden
av
Arild Vøllestad
rundt 23 timer siden / 45 visninger
0 kommentarer
En trøstesløs fase
av
Svein Takle
rundt 23 timer siden / 69 visninger
1 kommentarer
Hemmelig synagoge i Metodistkirke
av
Peder Borgen
rundt 23 timer siden / 136 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Debatten og dei gode gjerningane
av
Sofie Braut
rundt 17 timer siden / 365 visninger
2 kommentarer
Prestasjon & relasjon
av
Maria Stensvold Ånonsen
rundt 17 timer siden / 145 visninger
2 kommentarer
Tilsyn med vitnesbyrd
av
Vårt Land
rundt 18 timer siden / 240 visninger
2 kommentarer
Gryende helgenkult
av
Caroline Serck-Hanssen
rundt 23 timer siden / 179 visninger
1 kommentarer
Et sprang i tiden
av
Arild Vøllestad
rundt 23 timer siden / 45 visninger
0 kommentarer
En trøstesløs fase
av
Svein Takle
rundt 23 timer siden / 69 visninger
1 kommentarer
Hemmelig synagoge i Metodistkirke
av
Peder Borgen
rundt 23 timer siden / 136 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Morten Andreassen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 5 timer siden / 7149 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 5 timer siden / 759 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 5 timer siden / 7149 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 5 timer siden / 759 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 5 timer siden / 759 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Prestasjon & relasjon
rundt 5 timer siden / 145 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 6 timer siden / 759 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 6 timer siden / 759 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 6 timer siden / 759 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 6 timer siden / 759 visninger
Robin Tande kommenterte på
Prestasjon & relasjon
rundt 6 timer siden / 145 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 6 timer siden / 759 visninger
Les flere