Ole Paulshus

6

Er helvete bibelsk?

Om man ikke tror på en "evig pine" er det hele setninger og avsnitt i bibelen som må fjernes, og det mange steder. Da bunner det i om man egentlig tror på bibelen og Jesu ord.

Publisert: 9. mar 2018

Etter å ha lest innlegget til Thor Ivar Hornes i Vårt Land 7 Mars, ønsker jeg å kommentere dette. Her mener Hornes at det ikke finns dekning i bibelen for den tradisjonelle helvetes- læren. Han mener at det ikke finns noe «evig pinens sted» etter døden, og at fortapelsen/evig død heller ikke er evig. «Gud er jo mye mer kjærlig en oss mennesker, så Gud sender ingen til evig pine» - er tanken bak dette.

Dette er «teologi på ville veier». Ja jeg skulle så gjerne ønske at det ikke fantes noe helvete jeg og. Men å bortforklare og bagatellisere helvete/evig pine er et stort ansvar for et menneske å ta på seg. Jeg tror på bibelen og jeg mener den er veldig klar på dette med en evig straff/pine. Man må være en «dyktig» «teolog», for å bortforklare skriften ang. «et pinens sted» etter døden. Det er nok sant at selve ordet helvete står bare ca. 10 ganger i bibelen. Men et straffens sted med pine er omtalt mange ganger.

Om man leser hva Jesus sier, får man jo et klart inntrykk av en himmel og et «pinens sted» etter døden. Jesus advarer gang på gang og bruker ord som: fortapelse, helvete, dødsrike, det å bli dømt, “at fallet var stort”, «å tape sin sjel», «dørene stengt», evige ild, «gråte å skjære tenner», «skade sin sjel», uslukkelig ild, «gjøre ende på» osv. Bare i Matteus snakker Jesus mer en 24 steder om dom og advarsler. Jesus advarer om at våre valg her i livet, kan gi store konsekvenser for evigheten. Når man leser evangeliene som helhet, er det umulig å ikke se alvoret i Jesus advarsler. Det skal godt gjøres å bortforklare alt dette. «Ikke engang dåren skal gå vil», men noen skriftlærde synes å «slite» litt.

Se f.eks.  Markus. 9.43-44 «Det er bedre for deg å gå lemlestet inn til livet enn å ha begge hender og komme til helvete, til ilden som aldri slukner, der marken som eter dem, ikke dør og ilden ikke slukner». Om det er slik at Jesus egentlig mente noe annet, hvorfor sier han da ikke det han mener. Jesus risikerer å «skremme» en hel verden «unødvendig» ved komme med slike sterke advarsler. Jesus synliggjør her alvoret på hva som kan komme etter døden.

Matt. 25.41-46 ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke ……. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.» Denne fortelling er en beskrivelse og ikke en lignelse.

Her sier Hornes at Evig bare betyr en tidsbegrenset periode. At ordet Straff betyr å beskjære eller korrigere og at ilden her betyr den hellig ånds ild som renser og gjør disse lik Jesus. Hvordan er det mulig å få denne teksten til å bety noe helt annet enn det man får inntrykk av når man leser?  Her villeder Hornes og vrir på betydninger av ord i grunnteksten.

 Ordet “Evig” - “aionien” i adjektiv –form som er brukt her, betyr evig. Det ordet Hornes referer til, er ordet “aion” et substantiv. Det kan bety en livsalder, tidsbegrenset tid ol. Men det er ikke det ordet som er brukt her. Ordet “Evig” - “aionien” er brukt på både de urettferdige og de rettferdige. Følgelig er betydningen da evig for både rettferdige (leve evig i himmelen) og evig straff for de urettferdige.

Ordet “Straff” (kolasis) som er brukt betyr straff eller tortur. Det ordet Hornes referer til er Ordet “Kolos”, men det er ikke det ordet som er brukt i grunnteksten. Men “Kolos” betyr (avskjære, avkorte, kutte) og blir brukt i betydningen å sette restriksjoner, holde i tømme, tukte, straffe og lemleste. Altså allikevel ikke «korrigere» på den måten Hornes mener.

Ordet ild (pyr) betyr ild eller lue. Det er et “nøytralt” ord og må sees i sin sammenheng. Det er brukt når det gjelder åndens ild, men også brukt i sammenheng med Guds dom. Her står det brukt i forbindelse med evig straff. Jesus er også veldig konkret her hva straffen er, “til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans”. Dette kan ikke misforståes. Det er altså ingen positiv fylde av den hellige ånd det er snakk om, men en doms-ild til evig pine for djevelen, hans engler og de urettferdige.

Når Hornes greier å vri på disse ord til en helt annen betydning, har han ingen objektiv gransking av skriftene. For å fjerne en «evig pine» fra bibelen, er det ikke snakk om små endringer og tolkninger i ord. Det er hele settinger og avsnitt som må fjernes, og det mange steder. Da bunner det i om man egentlig tror på bibelen og Jesu ord.

Dette ender i villfarelse som må motsies, og jeg undres hvor lett mange «biter på».

 

Ole Paulshus

Pastor Filadelfia Skiptvet

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Rom for tolkninger

Publisert rundt 2 år siden
Ole Paulshus. Gå til den siterte teksten.
Hvordan er det mulig å få denne teksten til å bety noe helt annet enn det man får inntrykk av når man leser?

Hva med dette verset? Åpenbaringen 14:9-11" og han skal pines i ild og svovel fremfor hellige engler og fremfor lammet.

Tror du Jesus, englene og de som er i Paradis(den nye jord) skal sitte å se på de som pines i all evighet. Hva slags pine ser du for deg? Fysisk, psykisk(åndelig) eller en kombinasjon?

Du skriver: "Jesus advarer gang på gang og bruker ord som: fortapelse, helvete, dødsrike" osv.
Jesus har aldri brukt ordet helvete. Det er en moderne oversettelse av originalmanus. Kan vi være 100% sikre på at originalmanus er korrekt gjengivelse av hva Jesus sa? Da må i så fall disiplene ha tatt notater hele tiden. Bibelen sier ikke noe om at det ble gjort. Her handler det vel om tro, som vanlig.

2 liker  
Kommentar #2

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Helt enig med Ole Paulshus. Falsk lære må bli avslørt, så den ikke fører godtroende menneske  på avveier. Og Sannheten , Bibelens budskap, må komme fram i lyset. Den er Guds eget Ord og bekreftet av Han. Idag har vi i Norge, massive angrep på Bibelens autoritet, i mange kirkelige kretser, dessverre. Man mener at deler av Bibelen må oversees, da disse versene ikke passer inn i vår moderne tidsalder. Man mener Bibelen må tilpasses vår tid, og ikke motsatt. Da er man virkelig ille ut å kjøre. Heldigvis , for vårt land, finnes det fremdeles flere Bibeltro menigheter som tar Guds Ord for det det er. Sannheten !

1 liker  
Kommentar #3

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Ja, Bibelen er et svært komplisert verk, det kan ingen betvile. Men kjærlighetsbudskapet som man finner i essensen av bibelens budskap er godt, befriende og klargjørende. Og det mest troverdige.

Jeg har den oppfatning at det som ikke stemmer med Jesu ubetinget kjærlighet må avvises. Mye av det som står i f.eks. NT er trussel og skremselspropaganda fra kirkens lederes hånd/ sekretærer  pga av forfølgelsene av urkirken.

Og i tillegg er oversettelsene av kopiene av den opprinnelige grunnteksten(som ikke eksisterer lenger) til tider et slett verk. Mange oversettelser tar ikke nok hensyn til grunntekstenes ulike betydninger, og til enkelte ords opprinnelse.

4 liker  
Kommentar #4

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Dessuten er Helveteslæren det mest motbydelige som har blitt produsert noen gang i menneskenes historie. Det sier seg selv at denne læren ikke kommer fra kjærlighetens Gud.

7 liker  
Kommentar #5

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Det kan være at enkelte greske ord i grunnteksten vanskelig lar seg oversette helt riktig til  norsk, da det norske språket er fattigere enn gresk. Som ordet kjærlighet, som på gresk er "eros" som er erotisk kjærlighet, og  "agape" som er Guds kjærlighet. Men det forringer ikke hovedbudskapet. Om vi mener Bibelen er et menneskeverk, med begrensninger, underslår vi dens autoritet som Gud Ord, som ifølge NT er inspirert av Gud selv. Det betyr mistro til Skriften, og da faller det hele sammen som et korthus, uten særlig troverdighet. Da mener noen en kan tolke Skriften etter forgodtbefinnende, etter hva man  da selv velger er riktig. Det kan man selvsagt gjøre, men da setter man seg til dommer over Gud og Guds Ord, med de konsekvenser det vil få for den enkelte. Vi ser fra 1. Mosebok hva djevelen sa til kvinnen " Har Gud virkelig sagt ? ". Han spør det samme i dag.

3 liker  
Kommentar #6

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Jeg har mer eller mindre vært kristen siden jeg var født, og Helveteslæren har alltid bydd meg imot. Sannheten er i våre hjerter.

3 liker  
Kommentar #7

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Vi skal alle en dag stå til rette for Gud for hvordan vi forholder oss til Hans eget Ord. Vil vi da kalle Hans Ord for motbydelig, eller vil vi kalle det Sannheten. ? Valget er vårt !

2 liker  
Kommentar #8

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Sannheten er i Guds Ord, Skriften. Om "sannheten" i våre hjerter ikke samstemmer med Skriften, er det ikke Sannheten!

2 liker  
Kommentar #9

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

DEn Hellige Ånd er i våre hjerter, sannhetens Ånd.

2 liker  
Kommentar #10

Kjellrun Marie Sonefeldt

232 innlegg  1504 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Vi kan ikke si at Bibelen lærer fortapelse i helvete til evig tid,for det er NT sin lære.Det er en forunderlighet om Jesus fremkaller en ny Gudslære .Forstår jeg det rett,så er NT skrevet på gresk.Hva kan ha skjedd når Jesu ord på hebraisk ble skrevet ned på gresk. Hadde formidleren så sikre kilder flere tiår etter Jesu død?

Jesus var opplært I ortodoks jødedom,hvor ord om evig fortapelse ikke finnes. Men jeg har funnet I det lille jeg har som er oversatt om jødedom fra Jøden Martin Buber ,som viser til å bli født igjen på jorden som en straff.Om det er ortodoksi ,vet jeg ikke.

Her er en oversikt som referes til Isaac Lura. "Og dog er han selv til stede I dette fremmed;han er selv gått I utlendinghet I sitt bilde I Adams vesen.Dette vesen var opprinnelig ett,som Gud selv er den uendelig Ene(En-sof).Men ved Adams fall splittes det opp I de enkelte menneskesjeler som må vandre fra jordliv til jordliv,fra eksil til eksil,inntil lidelsen og lengselen lærer oss alle kavvana:å rette hele vårt vesen mot enheten I Den Ene,slik at alle sjeler blir e`n,og det guddommelige løses fra sitt eksil.

Fra kapitlet om Pinhas fra Koretz og hans skole(d.1791),som viser jødisk tro på gjenfødelse,selv om dette referatet vel må tas noe humoristisk."Rabbi Rafael Bershad sa:"Det sies at den hovmodige blir gjenfødt som bier."

Kommentar #11

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Om vi har D.H.Å. i våre hjerter, vil den ALLTID samstemme med Skriften. D.H.Å. vil klargjøre Skriften for oss, også de "vanskelige" versene. De er også en del av Guds Ord. Det er viktig å ta med hele Skriften som en helhet, uten endringer. Vi advares mot det i Åp. boken  22,18 -19" Jeg vitner for enhver som hører ordene i denne profetiske boken: Om noen legger noe til , skal Gud legge på han de plagene som det er skrevet om i denne boken. Og om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og den hellige byen, som det står skrevet om i denne boken" Om man er født på ny har man da ingenting å frykte, men vi skal være klar over hva Skriften sier om de som ikke velger å tro på Jesus. Det er alvorlige saker. Derfor er det så viktig å få mennesker inn på den veien som fører til Himmelen, ved å tro på Jesus, som han presenteres i Bibelen.

Det er viktig å presentere Gud som full av kjærlighet til alle mennesker, uansett bakgrunn og gjerninger. Det vises i det enorme offer han gjorde da han ofret Jesus på korset. Men han er også hellig, og det er viktig. Vi ser i Rom. 11,22 " Så ser du at Gud er både god og streng-streng mot dem som er falt, men god mot deg dersom du holder fast på hans godhet. Ellers blir du også hugget av"

Balansen i forkynnelsen er derfor viktig. Det heter seg, den som taler skal tale som Guds Ord

2 liker  
Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

Kommentering og fremhevninger

Publisert rundt 2 år siden
Ole Paulshus. Gå til den siterte teksten.
Etter å ha lest innlegget til Thor Ivar Hornes i Vårt Land 7 Mars, ønsker jeg å kommentere dette. Her mener Hornes at det ikke finns dekning i bibelen for den tradisjonelle helvetes- læren. Han mener at det ikke finns noe «evig pinens sted» etter døden, og at fortapelsen/evig død heller ikke er evig. «Gud er jo mye mer kjærlig en oss mennesker, så Gud sender ingen til evig pine» - er tanken bak dette.

Jeg kommenterte Thor Ivar Hornes så pass grundig mot slutten av tråden hans, og jeg har ennå ikke fått noen motargumenter på det for det var hele tiden etter bibelske kriterier.

Jeg regner da med at han har lagt inn årene og har sluttet å rodd, for ellers ville han ha motsagt Guds ord. Du må gjerne lese Kommentar #66 i hans tråd du også og se hva du får ut av dette? Noe forvirrende å ha to tråder med samme overskrift og under samme tema.

2 liker  
Kommentar #13

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Jeg er en tungetalende kristen, og har DHÅ, samtidig vil jeg si at alle har DHÅ

3 liker  
Kommentar #14

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Jeg har ingen rett til å dømme noe menneske for det skal Gud gjøre når tiden er inne. Tungetalen er en gave fra Gud og er til oppmuntring for mange mennesker. Jeg kommer selv fra slike kretser. Men, når det er sagt, så må jeg gjenta at D.H.Å, alltid samsvarer med Skriften. D.H.Å. og Skriften er ikke uenige

2 liker  
Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

Hvoran vet du at du lever i de siste dager?

Publisert rundt 2 år siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg er en tungetalende kristen, og har DHÅ, samtidig vil jeg si at alle har DHÅ

Da har du overgått de fleste, og Johannes, en av de som fulgte Jesus fikk ikke DHÅ før på Herrens dag (Åp 1,9-10 > 1 Kor 5,5 > Apg 2,17-20)

Kommentar #16

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Den hellige ånd og Guds ord

Publisert rundt 2 år siden

Det ser ut til at du setter likhetstegn mellom Bibelen, "Skriften" og Guds ord. Det er ikke helt uproblematisk. 

Den hellige ånd taler selvsagt alltid i samsvar med Guds ord. Men det er blant kristne diskusjon om hva som er Guds ord i Bibelen og hva som ikke er det. Bibelen er en samling av 66 forskjellige bøker forfattet av ulike mennesker gjennom et tidsrom på mer enn tusen år. 

Begrepet "Skriften" er svært problematisk og helt uegnet i en diskusjon om Bibelen.

Men vi er forhåpentligvis enige om at Gud gjennom sin ånd taler til hvem han vil og gjennom hvem han vil. 

1 liker  
Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

Inspirasjon?

Publisert rundt 2 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Bibelen er en samling av 66 forskjellige bøker forfattet av ulike mennesker gjennom et tidsrom på mer enn tusen år. 

Du mener inspirert av Luk 1,1-2 ?

1 liker  
Kommentar #18

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Lukasevangeliet er, som du sikkert vet, skrevet helt mot slutten av disse tusen årene. 

1 liker  
Kommentar #19

Kjellrun Marie Sonefeldt

232 innlegg  1504 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Dag Løkke nevner mangesidigheten og tidsperspektivet vedrørende Bibelen.

Fra jødisk har jeg fått med meg,at det finnes over 70 fortellinger om Abraham.

En kunne med letthet fremskaffe skrifter nok til å fylle en trillebår.

2 liker  
Kommentar #20

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Det eneste jeg vil si om dette er at Skriften beskrives i Bibelen som Guds Ord. Det er ikke to forskjellige bøker, men en og samme bok. Skriften og Guds Ord Bibelen er det samme

2 liker  
Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

Tror ikke disse var begynnelsen på Bibelen

Publisert rundt 2 år siden

Vel, ennå kan man ikke i dag datere seg tilbake til de første øyenvitner (profetene som i gammel tid i Israel ble kalt "seere" = øyenvitner) som Lukas viser til. Bibelen må ha tidligere skriftlig dokumentasjon enn som så, skriftruller? Lukas viser til profetene, de må ha levd lenge før?

Kommentar #22

Greta Aune Jotun

174 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Vi har alle et valg når vi åpner Skriftene: Tolke bort - eller ta imot. 

Jeg er ferdig med perioden jeg var opptatt med tolkninger. Jeg har tatt imot! Det gir en vidunderlig fred å stole på at Skaperen og Sønnen vet best! 

4 liker  
Kommentar #23

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Ja, profetene i GT levde lenge før Lukas. Det er en del av mitt poeng. 

Kommentar #24

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Dette deler jeg med deg. Jeg har også tatt imot Jesus. Han vet best! 

1 liker  
Kommentar #25

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Det er ingen her som har karakterisert Guds ord som motbydelig. Her har det åpenbart skjedd en feillesing av kommentar 4. Det er viktig at vi leser nøye det andre skriver, når vi ønsker å kommentere det.     

1 liker  
Kommentar #26

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Nei, ikke hele Guds Ord, men du kaller de delene som omtaler fortapelsen/helvetet/ildsjøen som motbydelige. De er også da en del av Skriften. Skal man da bare stryke over disse mange versene som i flere tilfeller sies av Jesus selv. ? Da sensurerer man jo bort deler av NT etter som det passer seg, og som man ikke får seg til å passe seg inn i det Guds bildet man har dannet seg. Det er vanskelig for meg å forstå en påstand om at bare deler av Skriften må taes på alvor, og deler av den sees på som motbydelig. For det er jo det du sier

3 liker  
Kommentar #27

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Jesu budskap er vurderingsnøkkelen

Publisert rundt 2 år siden

Det var ikke jeg som brukte ordet motbydelig. Jeg vil derfor gjenta at du må lese mer nøye hva andre skriver før du kommenterer det. 

Jeg vil ikke fjerne noe fra Bibelen (det som du kaller "Skriften"). Bibelen er en samling av 66 bøker. De er nå historiske. Jeg ønsker ikke å sensurere noe fra dem. 

Men jeg er opptatt av hva som er Guds ord til oss i disse bøkene. Og da må de selvsagt vurderes i forhold til det som er hovedbudskapet hos Jesus, det som er kjernen i Hans budskap. Ingen ting fjernes ved dette, men bøkene vektlegges naturligvis forskjellig.     

Kommentar #28

Jostein Sandsmark

107 innlegg  455 kommentarer

Lesa og ta i mot utan å tolka # 22

Publisert rundt 2 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Vi har alle et valg når vi åpner Skriftene: Tolke bort - eller ta imot. 

Dette blir for enkelt. Bibelen er full av ord som må forståast ut frå kven det er sagt til, kva tid det er forfatta, om det er ein forkynnande bodskap med eit mål om å overtyda - eller ei poetisk, biletleg framstilling, - og dertil ille nok: om det er eintydig å forstå ut frå grunntekstane.

Det er dette det dreiar seg om i alle helvetesdebattar: Kva meinest med EVIG? Har det alltid same tyding? Er pina fysisk?  Kva forstår me med ÆVA?  Er det ei lang tid, eller tidløyse? Når ein ting er brent opp - er det då noko att? Kva inneber Den andre DØD?   Det ikkje å vera ikledd udøyelegdom - kva tolkar me det til?

Meinte verkeleg Jesus i Luk 13,32 at kong Herodes var ein rev? Det ville vera ei bokstaveleg tolking som alle avviser.  Å bruka forstanden her er noko alle gjer. Men i spørsmåla om fortaping,-  evig liv - og pine i eit usløkkjande helvete - skal han der koplast ut?

Det hadde vore lettare  (men det var det ikkje på Jesu tid eingong!) - å forstå det som Han tala direkte. Men nå har me hatt tid på oss - trass i tvilsame omsetjingar og kyrkja sin tradisjon, sitt pengebegjær og maktsykje og politisk farging av kykjelæra - til å koma til ei sannare lære.

Korkje eg eller mine meiningsfeller avlyser fortapinga eller "helvetet", men det er fleire sider ved desse førestellingane som ikkje er i samsvar med grunntekstane,  og heller ikkje med ei rad utdjupande omtalar både i GT og NT. 

Verst  tykkjer eg det er med alle dei  som ikkje skjønar  kva  fortapinga  inneber: Nemleg at all Guds himmelske herlegdom i eit æveleg tilvere blir borte, fordi me vel vår eigen  fortapingsveg. 

Å bli utsletta som ein draum om natta, eller bli borte som røyk  (Sal 92,8)  er ikkje mykje å trakta etter.

Om nokon synest dette ikkje er straff nok, så er det iallefall det som Gud i sin nåde har etla til dei som går fortapt - dei taper det STØRSTE som er skapt.


2 liker  
Kommentar #29

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Som ikke-troende

Publisert rundt 2 år siden

må jeg si at dette, etter min ringe mening, er noe av det mest fornuftige jeg har lest om dette tema. 

2 liker  
Kommentar #30

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

TAKK!

Publisert rundt 2 år siden

til Ole Paulshus for et sannferdig og godt innlegg!

TAKK til Johannes Taranger for gode kommentarer!


Guds ord er den eneste Autoritet vi har, og den eneste Sannhet.

2 liker  
Kommentar #31

Morten Sæves Borg

1 innlegg  20 kommentarer

Villfarelse?

Publisert rundt 2 år siden

«Dette ender i villfarelse som må motsies og jeg undres over hvor mange som «biter på».»

Du stempler ikke her bare Thor Ivar Hornnes som en som fører andre vill, men du stempler bla 25 millioner Adventister, 1 milliard katolikker og ca 250 millioner andre kristne brødre og søstre, som villedet og lurt til å ha «bitt på»..! Og dette uten å ha godt nok grunnlag, annet enn dit eget syn

Det blir bare FOR drøyt! 


3 liker  
Kommentar #32

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Beklager om mitt svar kom til feil adressat. Mitt svar var rettet til Runar Foss Sjåstad. Det var han som brukte dette utrykket

Kommentar #33

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Det er helt OK. Ditt svar var formelt rettet til meg (det står faktisk slik).

Men du er tilgitt - og jeg ble ikke på noen måte såret. Ha en god kveld. 

Kommentar #34

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

I like måte. Vi to er nok enige om det vesentlige, og det er det viktigste. Ha en god natt du også

Kommentar #35

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Takk. Hyggelig. Og god helg.  

Kommentar #36

Ole Paulshus

6 innlegg  5 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Som du ser jeg skriver  ang Thor Ivar og hans tolkning i det siste værset, så er det jo ingen ting  av det han sier der som er sant  eller troverdig. Ang  en evig pine så er jo jesus klar på dette, behøver ikke krangel med meg , les  evangeliene selv uten  noe forutintatte meninger...da finner  du svaret helt enkelt. Ekke værre enn det. At man må bli "teolog" med dype bortforklaringer, trenges ikke...Om hele verden  og alle troende ikke trodde på en evig pine, ville jeg trodd på det alikevel. Hvorfor ? Fordi jesues er klinkene klar på dette... Om  du ikke tror på evig  pine , gir jo mye av det jesue  sier ingen mening i det hele tatt, og vi kan  klippe ut en hel massa av det han sa...Jeg  tror  jesus sier disse ting av en årsak...

 

 

1 liker  
Kommentar #37

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Noe å glede oss til

Publisert rundt 2 år siden

Jesus har primært åpenbart den kjærlige Gud for oss. (Det er dessverre mer enn nok helvete i denne verden for mange mennesker.) Jeg tror at Gud har noe stort og flott og vakkert i vente for oss alle sammen, på den andre siden av døden og graven. Da vil det skje en forvandling med og for oss alle. Det er virkelig noe å glede oss til!    

4 liker  
Kommentar #38

Ole Paulshus

6 innlegg  5 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Ja for alle  de som har tatt imot frelsen igjennom Jesus Kristus, Uten det finnes  det ingen himmel i vente for noen, sier det nye testamente klart ( barna  hører Guds rike til også)

1 liker  
Kommentar #39

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Klart det er mye som er motbydelig i Bibelen og for øvrig gjennom kirkehistorien. Men Jesus er ikke motbydelig. Han er Guds Ord for meg.

4 liker  
Kommentar #40

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Dette har du rett i, Runar. Takk for ditt gode engasjement! 

3 liker  

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1995 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
16 dager siden / 1176 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
10 dager siden / 1164 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
29 dager siden / 958 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 766 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 644 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere