Spaltist Didrik Søderlind

Rådgiver i Human-Etisk Forbund

Tre typer kirkefolk

I min Fars hus er det mange rom. Så for å gjøre det enkelt tenker jeg på Den norske kirke som en treroms.

Publisert: 9. mar 2018  /  1243 visninger.

FOR OSS SOM står utenfor Den norske kirke, kan den være et forvirrende syn. Det er så mange rom i denne Faderens hus at man kan bli rent huggærn. Og siden jeg arbeider i livssynsbransjen, må jeg nesten forsøke å få et grep om denne institusjonen.

Derfor har jeg laget meg et mentalt skjema for bedre å forstå medlemmene av Den norske kirke. Kanskje kan dette skjemaet være nyttig for andre også.

Med varsomhet. Som alle slike kategoriseringer snakker vi selvfølgelig om en (over)forenkling av virkeligheten, så min ekklesiastiske taksonomi bør brukes med varsomhet.

Når jeg ser Den norske kirke utenfra, ser jeg grovt sett tre forskjellige grupper med sine måter å tenke rundt hva kirken skal være. Og at disse tre gruppene samsvarer med de tre ordene i navnet Den norske kirke.

Den første gruppen er de som er mest opptatt av ordet «Den». «Den» er et lite ord, men den store forbokstaven gir det styrke. Som sennepsfrøet, for å holde oss i et kristent symbolunivers.

Klam omfavnelse. For denne gruppen ligger altså tyngden på den bestemte artikkelen, på Den. Kirken er «Den» kirken vi har her i landet: Alle nordmenn, samme hvor fromme de måtte være, hører liksom til i denne åpne, inkluderende og altomfattende folkekirken. Ja, det er knapt noen vei utenom.

En gudstjeneste er jo bare et kulturelt innslag, så da kan det vel ikke være noen problem å ha en skolegudstjeneste? Så kan heller presten tone ned det der med Jesus litt? Dessuten er det tradisjon, og tradisjon er jo koselig. Og en kristen formålsparagraf, gjør det noe da? Kristne verdier er da så snille at alle kan være enige i dem, hva?

Argumentasjonen kan virke troskyldig, men skjuler makten som ligger i å kunne påberope seg majoritet og sedvane. For det er jo flott å være velkommen; problemet er bare at vertene ikke helt tar inn over seg at i en tid med stadig større livssynsmangfold må reglene for gjestebud forandres litt.

Norskhet i mørtel og murstein. Den andre gruppen i min forsøksvise tredeling av kirkefolk, er opptatt av at Den norske kirke er den «norske» kirke. Som med den første gruppen handler kirken mye om å formidle kultur og tradisjon. Men i motsetning til folkekirketilhengerne er ikke poenget å omfatte hele folket. Snarere det omvendte: Kirken er norskhet i mørtel og murstein.

Kirken er et symbol på hva vi har vært, er og skal være til evig tid. Slik blir kirken et bygg som avgrenser – som både lukker inne og stenger ute.

Tilhengerne av «Norgeskirken» kan ha det til felles med folket i kategori én at de mener kirken ikke trenger å være så overdrevent kristelig av seg. De er ikke nødvendigvis så troende, og synes godt at de geistlige kan la være å bry dem med ord om barmhjertighet og gjestfrihet til alle tider. Spesielt dersom prestene begynner med raddispropaganda om at Frelseren var fra Midtøsten han også.

Et levende fellesskap. Den tredje gruppen i min altfor grove sortering av kirkefolk er de som er mest opptatt av det tredje ordet. De som vil at Den norske kirke skal være en kirke-kirke: Et levende fellesskap av mennesker som vil følge Jesus. De kan være både radikale og konservative, men de vil at kristen tro skal utfordre og forandre mennesker.

Med dette følger at de krever mer av Kirken enn at den bare er en kulturinstitusjon eller seremonileverandør. Det levende Ordet er ikke bakgrunnsmusikk, men en klang som velter murer. Slik gir de også oss som står utenfor Kirken noe å tenke på.

Og om du synes at jeg er useriøs når jeg kategoriserer Den norske kirkes medlemmer på denne måten, skulle du bare se hvor flåsete jeg var da jeg i min artikkel «Fugletitterguide til humanister» delte medlemmene i Human-Etisk Forbund inn i kategorier som «prestehateren», «rødvinshumanisten» og «ingeniør-
humanisten».

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Didrik Søderlind. Gå til den siterte teksten.
Med dette følger at de krever mer av Kirken enn at den bare er en kulturinstitusjon eller seremonileverandør. Det levende Ordet er ikke bakgrunnsmusikk, men en klang som velter murer. Slik gir de også oss som står utenfor Kirken noe å tenke på.

Bra skrevet, Søderlind. Da kan du jo legge inn i refleksjonen din at mange katolikker ser på Den katolske kirke som Kirken i Norge. :-)

Noen av oss mener at arven fra reformasjonen har vist seg ikke å være bærekraftig inn i vår tid, og vi ser det som at det er DKK som opprettholder det kirkelige. Derfor tror vi også fremtiden tilhører oss, og forventer organisk vekst ved at kristne vil finne frem til oss som Kirken. 

1 liker  
Kommentar #2

Bjørn-Gunnar Andersen

1 innlegg  26 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Synes du her skriver artig og meningsfullt, Søderlind. 

Den romersk katolske kirkes omtale av seg selv  (ifølge Njål Kristiansens  kommentar 1 ) som kirken med stor K, synes jeg ikke innbyr til dialog og økumenikk.  I vår tid  synes jeg det er ganske tydelig at ikke alt er så bærekraftig i den romersk katolske kirke heller. Litt arrogant synes jeg også  den lutherske kirken sin bruk av begrepet "Den norske kirke" er.. Selv er jeg norsk og synes det er fint å tilhøre den verdensvide kristne kirke ved å tilhøre en kirke med liten k.  Mvh BGA

 

 

1 liker  
Kommentar #3

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Bærekraftig kirkelighet ?

Publisert rundt 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Noen av oss mener at arven fra reformasjonen har vist seg ikke å være bærekraftig inn i vår tid, og vi ser det som at det er DKK som opprettholder det kirkelige. Derfor tror vi også fremtiden tilhører oss, og forventer organisk vekst ved at kristne vil finne frem til oss som Kirken.

Er dette typisk katolsk tankegang.  - det er "OSS" som har sannheten - vi er best. Fremtiden tilhører OSS - nei, å nei.  Hvilken fremtid dreier seg det seg om ? Av høflighet skal jeg unnlate å svare på det.

Sannheten med stor S, er at verken DNK eller DKK, sammen med andre kirker har noen særlig fremtid i det hele tatt.

Det er det bare Jesu Kristi sanne menighet som har. Og den er ikke gjort med menneskehender eller mennesketanker.  Den består av enkelt-mennesker som har forstått, og tatt til seg dybden i evangeliet.

Dem finner du i alle disse kirkesamfunn, og kanskje utenom det også, uavhengig av kultur, ritualer og  praktfulle kirkebygninger bygget på løgnpenger.

Den dagen alt skal åpenbares vil det vise seg. Om paven som PERSON går igjennom nåløyet og blir godtatt, det kan ikke jeg dømme om heldigvis, men jeg håper det.  Det samme gjelder DNK og andre kirker.

La oss slutte å tro på kirker og menneskeverk, og heller konsentrere oss om  menighetens Herre, han som eier og har nøkkelen og "nøkkelmakten."

 

1 liker  
Kommentar #4

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Man blir i hvert fall ikke en sann kristen av å stå utenfor fellesskapet

Publisert rundt 1 år siden

da slukner troen og dør hen. Den må stimuleres og settes på prøve.

1 liker  
Kommentar #5

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Hei Njål. Du har rett at kirken ikke har vist seg bærekraftig. I alle fall selve kirkesystemet. Vi har sett et knefall blant "evangeliske" miljøer for tidsånden. Vi har sett hyperkarismatiske miljøer slik som Lakeland, Vineyard og Toronto gå forbi korset i sin søken etter opplevelser. Vi har sett kristne hente inspirasjon fra østlig mystisisme og kalt det for Jesus-meditasjon og kontemplativ bønn. Men alt dette er menneskers lære. Eller verre: Det er Satan som forleder menneskene. 

Gud er heldigvis ikke avhengig av menneskers byggverk. Nei, han setter de høyreiste herrer til skam. Han vet at selv den fineste marmor blir revet i sund ved tidens fylde. I 1. Samuelsbok, kapittel 2 er det en veldig flott sang av en kvinne ved navn Hanna. Hun synger om nettop dette: "De mektiges buer brytes i stykker, men de som vakler, kler seg i kraft." (v.4) 

Nei, kirkesystemet har såvist ikke vist seg å være bærekraftig. Det er til Jesus Kristus som vi må feste blikket.

Men - og dette sier jeg i all ydmykhet - den katolske kirke farer med falsk lære. Det er ikke til å komme fra. Jeg håper og ber til Gud om at han skal redde mennesker som er i dette. Til syvende og sist er det kun Gud som kjenner hjertene, men jeg er redd den katolske kirke går rundt korset. De forkynner et evangelium om syndsforlatelse gjennom sakramenter. Men syndforlatelse får vi kun når vi tar i mot Jesus Kristus som vår Herre og frelser. Han betalte for all vår synd på Golgata.

I Matteus 24 får vi listet opp flere tegn på Jesu komme. Mer enn noe annet advarer Jesus om at vi ikke må fare vill. I Lukas 18:8 spør Jesus: "Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?"

Jeg tror vi skal passe oss for flere enn Mormonerkirken, Jehovas Vitne og lignende sekter. Jeg tror det desverre er mange som skal si "Herre, Herre" på den ytterste dag, og bli forvist bort til mørket.

Paulus skriver i Galaterbrevet, kapittel 1, vers 6 til og med 9:

Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han! Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han!


Ikke ta mitt ord på det. Gå til Bibelen og be til Gud om at han skal vise deg sannheten. Han elsker deg, og han vil ha deg.


Her er noen punkter som er problematiske i den katolske lære. Ellers legger ved en link til Lighthosusetrails. Om noen som selv har erfaring fra den katolske kirke. https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=10964Om skjærsilden

Katolske katekisme 1030:

                De som dør i Guds vennskap og nåde, men som ikke er fullkomment                           renset, gjennomgår - selv om deres evige frelse er sikret - etter døden en                 renselse, slik at de kan få den hellighet     som er nødvendig for å kunne                     gå inn til himmelens glede.


Peters brev, kapittel 3, vers 18:

               For Kristus selv led for synder, én gang for alle, den rettferdige for                                urettferdige, for å føre dere fram til Gud. …  

_______________________________________________________________________________

Om sølibat

Katolske katekisme 1579:

               Sølibatet er et tegn på det nye liv som Kirkens tjener er vigslet til å tjene;                  tar man det på seg     av lett hjerte, forkynner det klart om Guds rike.

Og fra "katolsk.no":

               I den latinske kirke kan ingen gift mann bli preste- eller bispeviet,                                derimot kan en gift mann     vies til permanent diakon. I tilfelle diakonen                    blir enkemann, kan han ikke gifte seg på nytt.


1. Timoteusbrev, kapittel 4, vers 1 til og med 3:

               Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De                      skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære fra løgnaktige                hyklere med avsvidd samvittighet. Disse forbyr folk å gifte seg og krever                  avhold fra mat, den som Gud har skapt for at de som tror og kjenner                            sannheten, skal ta imot den med takk.

________________________________________________________________________________

Om å kalle noen far

              Ordet pave tilsvarer vår betegnelse for "far". " En annet tittel som paven                   bruker er Vicarius lesu Christi, eller; "Jesu Kristi vikar."

Matteus evangelium, kapittel 23, vers 9:

              Og dere skal ikke kalle noen her på jorden far, for én er deres Far, han som               er i himmelen."

________________________________________________________________________________

Om Mariadyrkelse

Katolske katekisme 971:

              … "Det er med rette at Kirken med en særlig dyrkelse ærer Maria (…) Fra de               aller første tider ble Jomfru Maria også dyrket under navnet "Guds Mor", i                 hvis varetekt de troende i bønn anbefaler seg i alle farer og trengsler.  …

              … Mariadyrkelsen finner sitt uttrykk i de liturgiske fester som er viet Guds               Mor og i Mariabønner, slik som rosenkransen, "hele Evangeliet                                     sammenfattet".


Lukas evangelium, kapittel 11, vers 27 og 28:

              Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til ham: "Salig er det                         morsliv som bar deg, og brystene som du diet." Men Jesus svarte: "Si                           heller: 'Salige er de som hører Guds ord og     tar vare på det.'"

________________________________________________________________________________

Om eukaristien

Katolske katekisme 143:

              Ved konsekrasjonen skjer transsubstansiasjonen av brødet og vinen til                       Kristi legeme og blod. Under brødets og vinens vigslede skikkelser er                         Kristus selv, levende og herliggjort, til stede på en sann og virkelig måte                  med hele sitt vesen, Hans legeme og blod, med sjel og med guddom.

Matteus evangelium, kapittel 24, vers 26:

             Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut,                        eller: ‘Se, han er i et rom der inne’, så tro det ikke.Katekismen 1414:

              Som offer bæres også eukaristien frem som soning for levendes og dødes                synder, og for å oppnå åndelige eller timelige velgjerninger hos Gud.


Hebreerbrevet, kapittel 10, vers 18:

             Men der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for                  synd.

Kommentar #6

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

og beklager siste delen av teksten. Det ble noe rotete da jeg overførte fra dokument.

Kommentar #7

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Erlend Torp. Gå til den siterte teksten.
og beklager siste delen av teksten. Det ble noe rotete da jeg overførte fra dokument.

Alt er tilgitt. 

Kommentar #8

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Er dette typisk katolsk tankegang.  - det er "OSS" som har sannheten - vi er best. Fremtiden tilhører OSS - nei, å nei.  Hvilken fremtid dreier seg det seg om ? Av høflighet skal jeg unnlate å svare på det.

Beklager at jeg har oversett denne kommentaren, Leirgulen. Jeg hadde egentlig forlatt tråden. 

Nei, jeg hevder min egen mening her, uavhengig av DKK i Norge eller andre steder. 

Kommentar #9

Didrik Søderlind

59 innlegg  323 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Bra skrevet, Søderlind. Da kan du jo legge inn i refleksjonen din at mange katolikker ser på Den katolske kirke som Kirken i Norge. :-)

Noen av oss mener at arven fra reformasjonen har vist seg ikke å være bærekraftig inn i vår tid, og vi ser det som at det er DKK som opprettholder det kirkelige. Derfor tror vi også fremtiden tilhører oss, og forventer organisk vekst ved at kristne vil finne frem til oss som Kirken. 

Siden dette var en tekst om Den norske kirke, passer katolske perspektiver dårlig inn her. Siden jeg ikke er kristen selv vil jeg i alle fall ikke ha noen mening om hva som er sann kristendom og kirkelighet, selv om jeg nok sympatiserer mest med dem som vil at kirken skal være kirke.


Jeg har et godt forhold til både katolsk og protestantisk tenkning og spiritualitet, jeg. Det er en kraft i det lutherske man ikke skal undervurdere. Flere av mine sterkeste opplevelser med kristen tro har vært på bedehus og frimenigheter.

Kommentar #10

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Didrik Søderlind. Gå til den siterte teksten.

Siden dette var en tekst om Den norske kirke, passer katolske perspektiver dårlig inn her. Siden jeg ikke er kristen selv vil jeg i alle fall ikke ha noen mening om hva som er sann kristendom og kirkelighet, selv om jeg nok sympatiserer mest med dem som vil at kirken skal være kirke.

Av og til er det slik at når skribenter skriver på frihånd, uten den helt klare forankring eller retning, tillater jeg mine egne tanker til å flyte like fritt. Da vet man ikke på forhånd hva resultatet blir. Men det er klart, jeg kunne latt være å skrive noe. Men som Pilatus sa, det jeg skrev det skrev jeg, og jeg tenkte meg heller ikke noen langvarig spisset diskusjon om hvem som har rett og har sett det beste lyset. Så vi lar det være med dette, inntil en annen gang, om det blir noen. 

Kommentar #11

Bjørn-Gunnar Andersen

1 innlegg  26 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Jeg håper virkelig på flere innlegg fra både Didrik.Søderlind og Njål. Kristiansen! Begge dere har mye å bidra med, selv om denne lille del av lappeteppet ser ut til å være ferdig. Det er fint med folk som har egne meninger, det er en forutsetning for ekte toleranse. Relativisme har vi nok av i vårt samfunn, tenker jeg.

1 liker  
Kommentar #12

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Apartheid

Publisert rundt 1 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Er dette typisk katolsk tankegang.  - det er "OSS" som har sannheten - vi er best. Fremtiden tilhører OSS - nei, å nei.  Hvilken fremtid dreier seg det seg om ? Av høflighet skal jeg unnlate å svare på det.

Fremtiden tilhører oss.

De andre går fortapt.

Derom enes de lærde - og ikke bare de katolske lærde.

Kommentar #13

Didrik Søderlind

59 innlegg  323 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Bjørn-Gunnar Andersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg håper virkelig på flere innlegg fra både Didrik.Søderlind

Hehe. Jeg er fast spaltist i Vårt Land så jeg må jo nesten levere. Sitter og jobber med neste spalte nå faktisk.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere