Edel-Marie Haukland

1

Du som ikke lever i synd, ta imot og spis!

Da jeg leste onsdagens Vårt Land, hvor frikirker og organisasjoner ble spurt om sin praksis i møte med homofilt samlevende, tok jeg til Twitter for å spørre Espen Ottosen om han virkelig stod inne for sitatet i artikkelen.

Publisert: 8. mar 2018

Jeg spurte fordi det var så ytterliggående, og fordi uansett bibelsyn og syn på homofilt samliv eller samboerskap så er det å på tomannshånd fraråde mennesker å gå til nattverd dypt problematisk. Spesielt hvis man som Ottosen definerer nattverden som «et fellesskap for dem som har en tydelig tro».

Å råde noen ansikt til ansikt å ikke motta nattverd, fordi de da kan «ete og drikke seg til dom» på grunn av synden de lever i, er å utestenge en veldig spesifikk gruppe fra det kristne fellesskapet og fellesskapet med Kristus på en veldig lite forsonende måte. Ottosen sier i artikkelen at NLM mener samboere eller homofile som er i et forhold ikke kan ha en tydelig kristen tro, og på Twitter at de som tenker annerledes enn NLM kan finne et annet sted å høre til. Hvis det er tilfelle så er det redelig av NLM å si så tydelig at alle som ikke følger deres kristne etikk til punkt og prikke ikke er velkommen hos dem. Jeg vil likevel gjøre dem oppmerksom på at å bryte med en forsamling hvor man gjerne har venner og familie kan være en svært vond og traumatisk prosess. Og hva med alle ungdommene som går på NLM-skoler? Skal de deles opp i «tydelige kristne» og «ikke tydelige nok»? 

Ottosen utdyper i artikkelen og på Twitter at dette gjelder for alle som forsvarer syndige handlinger. Rent prinsipielt, skal han som råkjører til jobb hver dag og ikke har planer om å sakke ned på farten også frarådes å ta del i fellesskapet? Hun som er avhengig av alkohol eller stoff? De som lar temperamentet ta overhånd, og skylder på stress på jobb? Alt dette er synd som forsvares av tusenvis av kristne daglig.

Jeg tror Ottosen og NLM har de beste intensjoner. Det er likevel ikke alltid nok. Det er også store problemer knyttet til hvordan de rent praktisk skal gjennomføre nattverden. Hvem skal bestemme hvor grensa går? Hvem kan dømme i denne saken?

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

35 innlegg  2002 kommentarer

Forsvare å synde?

Publisert over 2 år siden
Edel-Marie Haukland. Gå til den siterte teksten.
Alt dette er synd som forsvares av tusenvis av kristne daglig.

Det siterte er selvsagt galt.

Her vrir du på sannheter.  Det finnes ikke noen synder som en kristen kan forsvare.  

Nattverden er et måltid for å minnes Jesu legeme og blod gitt for meg.  Ordene om «å ete og drikke seg til dom» er alvorlige nok.  Men det er noe enhver må gjøre på egen hånd.

NLM’s syn på samliv er rett.  De skal forkynne sant.  Men å nekte å gi nattverd er neppe veien å gå.


Kommentar #2

B A

4 innlegg  19 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg hadde egentlig ikke tenkt å kommentere. Men har noen spørsmål og kommentarer. 


Du skriver: "Jeg spurte fordi det var så ytterliggående, og fordi uansett bibelsyn og syn på homofilt samliv eller samboerskap så er det å på tomannshånd fraråde mennesker å gå til nattverd dypt problematisk." Og i den sammenheng vil jeg be deg utdype:

1. Hvorfor er dette ytterliggående? Dette er helt vanlig praksis i de aller fleste kirkesamfunn, bl.a. Den romersk-katolske kirke. Og om "ytterliggående" i din kommentar betyr "avvikende" her så tar du jo feil. Så hadde satt pris på en klargjøring her.


2. Hvorfor er det på tomannshånd problematisk? Jeg opplever det som den ryddigste og beste måten å gjøre det på. I farne tider kunne du jo oppleve å bli nektet nadverd når du kom for å knele ned. 


Til slutt:

3. Hva mener du er kritierier for å gå til nadverd? Mener du at nadverden er for alle mennesker uansett trossituasjon? I så fall - hvordan kan du begrunne det? 

3 liker  
Kommentar #3

Edel-Marie Haukland

1 innlegg  1 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det er tanken som teller, heldigvis!

1) Jeg har aldri opplevd at man må være tydelige kristne for å motta nattverd hverken hos NLM eller andre. Det har alltid holdt å være kristen. Da jeg gikk i den katolske kirke visste jeg hva de lærte og retta meg etter det. Det var bare pga at jeg ikke tilhørte DKK, og ikke på grunn av meg. Det er likevel ekstremt vondt å bli tilsidesatt slik, jeg har gått i DKK med ujevne mellomrom siden jeg var 10 år og kjent på det hver messe. Jeg unner ingen den samme opplevelsen.

2) Du skal bli prest. Lykke til med å finne alle som "lever i synd" og forsvarer sine syndige handlinger, og alle samtalene med dem. Jeg er glad jeg kjenner deg litt og vet du er snill og god. Men jeg ser ikke for meg hvordan dette kan fullføres på en tilfredsstillende måte i praksis? 

3) Jeg er ingen teolog, men vet at nattverden betyr fellesskap. Fellesskap rundt bordet, fellesskap med Kristus. Det er ikke opp til meg å bestemme hvem som får og ikke. Jeg vet ikke hvem som "lever i synd" eller ikke. Det kan ikke du vite heller. 

Jeg satser på at nåden holder. 

3 liker  
Kommentar #4

B A

4 innlegg  19 kommentarer

Publisert over 2 år siden

1) Jeg har heller aldri opplevd det. Det eneste kriterium for å komme til Herrens nadverd kan aldri være noe mer enn å være en døpt kristen som komme til alteret fordi h*n er bevisst at h*n trenger syndenes forlatelse. Det er de fleste enige om i vår(e) lutherske kirker.


2) Jeg reagerer litt på kommentaren din her - for jeg opplever at du her kommenterer noe annet enn det jeg har sagt og går i angrep. Verken jeg eller Ottosen, vil jeg tro, har som mål å "finne" (i betydningen "hunt them down") de som lever i synd. Alle er vi syndere. Og Kristus kommer heldigvis bare til syndere! Men uenigheten her ligger nok i synet på synd og omvendelse - og kanskje må vi bare leve med det. 


Ellers er jeg glad for at du oppfatter meg som god og snill - til det vil jeg si ditto! :-) Og jeg ser omsorgen i det du skriver - men jeg ber om og håper at du skjønner at det også ligger en omsorg i det Ottosen og jeg står for (selv om vi nok vil formulere oss noe annerledes). 


3) Ingen av oss kan vite noe - og ingen av oss skal dømme utenom Jesus som "... skal komme igjen for å dømme levende og døde..." - takk og lov! Og jeg tenker selv at jeg vil ikke støte noen bort ved "mitt" alterbord. Men det jeg vil og det jeg er kalt til er å forkynne Guds Ord om omvendelse OG nåde. Og så er det opp til hver enkelt i sin samvittighet om de vil komme til Herrens bord - det er heldigvis åpent for hver angrende synder, det er derfor det er oss gitt av Jesus til liv og salighet. Men det er også et forpliktende fellesskap slik det til alle tider har vært - for vi mottar Han som har lidd døden og stått opp for våre synder.  


Det siste er vi enige om - jeg håper og tror at Guds nåde er meg nok. Takk for nåden!

2 liker  
Kommentar #5

Espen Dahlgren Doksrød

13 innlegg  204 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Hei, Haukland og Anda!

Til deres drøfting av spørsmål 2 i ditt svar til Haukland, Anda, vil jeg gjerne komme med noen refleksjoner. Med nattverden som vårt eneste gjentakende sakrament som luthersk kirke er dette noe som opptar meg sterkt som ordinert prest, og med det sakramentsforvalter.

Å få beskjed i et lukket rom fra en myndighetsperson at den livsførselen du har, den gjør deg ikke god nok til å motta Kristi kropp og Kristi blod, er tungt som bly. Jeg skal ikke kalle det for et åndelig overgrep i seg selv, for det kommer absolutt an på hvordan en slik samtale er og hvilke ord og perspektiver som blir løftet frem. Men, at det potensielt kan være et åndelig overgrep, det mener jeg. Det er ulike syn på hvordan sakramentet skal forvaltes, og det vil da også være et svært viktig poeng å få frem i en slik samtale. 

Det er klart, dette pløyer i kjernen av kristen teologi og jeg tør våge å si at dette handler om hvilken forsoningslære vi støtter oss på. Denne problemstilling er videre ikke noe som "løses" ved en skriftlig debatt på verdsveven, men vil gjerne presisere det dypeste alvor ved å nekte noen adgangen til nattverdbordet.

Som et sidespor, av ren og skjær nysgjerrighet, Anda: Hvorfor velger du å bruke den gamle alterbok sitt ord "nadverd"?


Takk for nåden!

Kommentar #6

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Den objeketive forsoningslæren er en STOR løgn

Kommentar #7

Greta Aune Jotun

189 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Edel-Marie Haukland. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil likevel gjøre dem oppmerksom på at å bryte med en forsamling hvor man gjerne har venner og familie kan være en svært vond og traumatisk prosess.

Jeg tenker: Er det ingen vond eller traumatisk prosess å vite hva Kristus forkynte (bl.a. da Han bekjente for sin Far: Ditt Ord er sannhet; Joh.17:17) - og  likevel gå inn i et forhold Kristus har kalt synd? Kristus sa: Den som elsker far eller mor, sønn eller datter, mer enn Meg, er Meg ikke verd (Matt: 10:37). 

Nei, ingen er syndfri, og vi behøver alle Guds nåde for å bli frelst. Men når vi har fått denne nåden - å bli renset fra synd, har vi også fått en forpliktelse: Gå bort, og synd ikke mer fra nå av.  

Fornekter vi Ordet, fornekter vi jo Kristus, som ER Guds Ord! Hvordan kan vi motta Hans legeme og blod med god samvittighet, om vi fornekter Ham eller "deler" av Ham?  

Det er forskjell på å falle i synd og så reise seg igjen - og å falle i synd og bli liggende, fordi man føler dette behageligere enn å stå i Guds Ord.


1 liker  
Kommentar #8

B A

4 innlegg  19 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Til Doksrød.


Det er ingen tvil om at dette har å gjøre med ulikt syn på mye. Når det er sagt vil jeg bare kommentere to ting:

1. Jeg er opptatt av at i en eventuell samtale som det du skisserer - så må samtalens to parter møte hverandre med respekt. Til tider kan det virke som om mange mener at "vi" "konservative" ikke møter mennesker med respekt fordi vi sier noe "den andre" er uenig i. Slik kan det ikke være. Vi er nødt til å tenke at begge sider gjør det de gjør i god tro. Det gjelder både Haukland, Doksrød og Anda - her har vi en vei å gå både den ene og den andre. Uten at det skal bety at en ikke skal kritisere hverandre - men det må skje på rett grunnlag. 

2. Jeg tror jo at det er en grunn til at Bibelen taler om at det er mulig å spise og drikke seg til doms. Og det unner jeg ikke et menneske. Praksisen i dette vi taler om - må være mild. Jeg kommer nok ikke til å gå forbi noen som kneler ved "mitt" alterbord. Det må være opp til den andres samvittighet. Men jeg vil ikke si at nadverden er noen man skal ta lett på. Fordi det er Jesus selv vi møter - og i det ligger det et alvor, et rikt velsignet alvor. 


Til ditt sidespor. Når det gjeldet bruken av ordet "nadverd" har det ingenting annet med å gjøre enn at jeg er litt arkaisk anlagt. :-) 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere